ABOUT THE SPEAKER
Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com
TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

Jill Heinerth: O misterioso mundo das covas submarinas

Filmed:
1,921,342 views

A submarinista Jill Heinerth explora as canles de augas subterráneas que percorren o noso planeta. Traballando con biólogos, climatólogos e arqueólogos, Heinerth desvela os misterios das formas de vida que habitan algúns dos lugares máis remotos do planeta e axuda os investigadores a desbloquear a historia do cambio climático. Nesta curta charla, mergúllate baixo as ondas e explora as marabillas do espazo interior.
- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I'm an underwater explorer,
0
1440
2600
Son exploradora submarina,
máis ben,
unha mergulladora de cavernas.
00:17
more specifically a cave diver.
1
5480
2800
Eu quería ser astronauta
cando era unha nena
00:21
I wanted to be an astronaut
when I was a little kid,
2
9200
2616
pero en Canadá, daquela,
non era posible.
00:23
but growing up in Canada as a young girl,
that wasn't really available to me.
3
11840
4600
Mais resulta que sabemos
moito máis sobre o espazo
00:29
But as it turns out,
we know a lot more about space
4
17680
3776
que sobre os cursos subterráneos de auga
que percorren o noso planeta,
00:33
than we do about the underground waterways
coursing through our planet,
5
21480
4336
a alma da Nai Terra.
00:37
the very lifeblood of Mother Earth.
6
25840
2960
Por iso, decidín facer algo
aínda máis importante.
00:41
So I decided to do something
that was even more remarkable.
7
29720
3376
En lugar de explorar o espazo exterior,
00:45
Instead of exploring outer space,
8
33120
2456
quería explorar as marabillas
do espazo interior.
00:47
I wanted to explore
the wonders of inner space.
9
35600
3160
00:51
Now, a lot of people will tell you
10
39920
1656
Moita xente diravos
00:53
that cave diving is perhaps
one of the most dangerous endeavors.
11
41600
4120
que o mergullo en covas é talvez
unha das tarefas máis perigosas.
00:58
I mean, imagine yourself
here in this room,
12
46560
2896
É dicir, imaxinade que aquí, nesta sala,
01:01
if you were suddenly
plunged into blackness,
13
49480
2896
de súpeto, quedaramos
sumidos na escuridade,
coa única misión de atopar a saída,
01:04
with your only job to find the exit,
14
52400
2416
ás veces, nadando en grandes espazos,
01:06
sometimes swimming
through these large spaces,
15
54840
2336
01:09
and at other times
crawling beneath the seats,
16
57200
3336
noutros momentos, arrastrándonos
baixo os asentos,
seguindo unha estreita corda guía,
01:12
following a thin guideline,
17
60560
2536
01:15
just waiting for the life support
to provide your very next breath.
18
63120
4736
agardando o soporte vital
para a seguinte respiración.
Ben, ese é o meu lugar de traballo.
01:19
Well, that's my workplace.
19
67880
1720
Pero o que quero amosar hoxe
01:22
But what I want to teach you today
20
70760
1976
01:24
is that our world
is not one big solid rock.
21
72760
4376
é que o noso mundo
non é unha gran rocha sólida.
01:29
It's a whole lot more like a sponge.
22
77160
1960
Parécese moito máis a unha esponxa.
Eu podo nadar por moitos
dos poros da nosa esponxa terrestre,
01:31
I can swim through a lot of the pores
in our earth's sponge,
23
79960
3856
01:35
but where I can't,
24
83840
1416
mais onde eu non podo,
01:37
other life-forms and other materials
can make that journey without me.
25
85280
5016
outras formas de vida e materiais
poden facer esa viaxe sen min.
E a miña voz é a que vos vai mostrar
01:42
And my voice is the one
that's going to teach you
26
90320
3016
o interior da Nai Terra.
01:45
about the inside of Mother Earth.
27
93360
2920
Eu non tiven ningunha guía
01:50
There was no guidebook available to me
28
98640
2976
cando decidín ser a primeira persoa
en bucear dentro dos icebergs antárticos.
01:53
when I decided to be the first person
to cave dive inside Antarctic icebergs.
29
101640
6056
01:59
In 2000, this was the largest
moving object on the planet.
30
107720
4416
No 2000, este foi o obxecto máis grande
en movemento no planeta.
02:04
It calved off the Ross Ice Shelf,
31
112160
2016
Desprendeuse da Barreira de Xeo de Ross
02:06
and we went down there
to explore ice edge ecology
32
114200
2936
e nós fomos alí para explorar
a ecoloxía do xeo
e buscar formas de vida baixo el.
02:09
and search for life-forms beneath the ice.
33
117160
2640
Usamos unha tecnoloxía
chamada rebreathers.
02:12
We use a technology called rebreathers.
34
120440
3176
É moi parecida á tecnoloxía
usada nas camiñadas espaciais.
02:15
It's an awful lot like the same technology
that is used for space walks.
35
123640
4216
Esta tecnoloxía permítenos
ir máis ao fondo
02:19
This technology enables us to go deeper
36
127880
2456
02:22
than we could've imagined
even 10 years ago.
37
130360
2736
do que imaxinabamos mesmo hai 10 anos.
02:25
We use exotic gases,
38
133120
2056
Usamos gases exóticos
e facemos misións baixo a auga
de máis de 20 horas.
02:27
and we can make missions
even up to 20 hours long underwater.
39
135200
5200
Traballo con biólogos.
02:33
I work with biologists.
40
141160
2176
Resulta que as covas son almacéns
de incribles formas de vida,
02:35
It turns out that caves
are repositories of amazing life-forms,
41
143360
4536
de especies descoñecidas.
02:39
species that we never knew existed before.
42
147920
2800
Moitas destas formas de vida
viven de xeitos estraños.
02:43
Many of these life-forms
live in unusual ways.
43
151760
3296
Non teñen pigmentos, ás veces nin ollos,
02:47
They have no pigment
and no eyes in many cases,
44
155080
3936
e estes animais tamén son moi lonxevos.
02:51
and these animals
are also extremely long-lived.
45
159040
4496
De feito, os animais
que hoxe nadan nesas covas
02:55
In fact, animals swimming
in these caves today
46
163560
3456
02:59
are identical in the fossil record
47
167040
2496
son idénticos aos do rexistro fósil
03:01
that predates the extinction
of the dinosaurs.
48
169560
3336
anterior á extinción dos dinosauros.
Así que imaxinade que son
como pequenos dinosauros que nadan.
03:04
So imagine that: these are
like little swimming dinosaurs.
49
172920
3736
Que poden ensinarnos
sobre evolución e supervivencia?
03:08
What can they teach us
about evolution and survival?
50
176680
3440
Cando observamos un remípede
como este que nada no frasco,
03:13
When we look at an animal
like this remipede swimming in the jar,
51
181120
4016
vemos que ten
cabeiros xigantes con veleno.
03:17
he has giant fangs with venom.
52
185160
2856
03:20
He can actually attack something
40 times his size and kill it.
53
188040
4256
Pode atacar algo 40 veces
máis grande ca el e matalo.
Se tivese o tamaño dun gato,
03:24
If he were the size of a cat,
54
192320
1776
sería o ser máis perigoso do planeta.
03:26
he'd be the most dangerous
thing on our planet.
55
194120
2600
E estes animais viven
en lugares moi fermosos
03:29
And these animals live
in remarkably beautiful places,
56
197920
3256
e nalgúns casos, en covas
coma esta, que son moi novas
03:33
and in some cases,
caves like this, that are very young,
57
201200
4616
aínda que os animais son antigos.
03:37
yet the animals are ancient.
58
205840
1736
03:39
How did they get there?
59
207600
1280
Como chegaron aí?
Tamén traballo con físicos,
03:41
I also work with physicists,
60
209880
2176
e moitas veces interésanse
polo cambio climático global.
03:44
and they're interested oftentimes
in global climate change.
61
212080
3616
Poden coller as rochas dentro das covas,
03:47
They can take rocks within the caves,
62
215720
2296
03:50
and they can slice them
and look at the layers within with rocks,
63
218040
3056
poden cortalas en rodas
e mirar as capas interiores,
que son como aneis dunha árbore,
03:53
much like the rings of a tree,
64
221120
1936
e poden recuar na historia
03:55
and they can count back in history
65
223080
2016
e aprender sobre o clima do planeta
en tempos moi afastados.
03:57
and learn about the climate on our planet
at very different times.
66
225120
3696
O vermello que vedes nesta foto
04:00
The red that you see in this photograph
67
228840
2496
En realidade, é po do deserto do Sáhara.
04:03
is actually dust from the Sahara Desert.
68
231360
3336
O vento recolleuno
e empurrouno a través do Atlántico.
04:06
So it's been picked up by wind,
blown across the Atlantic Ocean.
69
234720
4096
A choiva depositouno, neste caso,
na illa de Abaco nas Bahamas.
04:10
It's rained down in this case
on the island of Abaco in the Bahamas.
70
238840
4376
A terra absorbeuno
04:15
It soaks in through the ground
71
243240
1616
04:16
and deposits itself
in the rocks within these caves.
72
244880
3976
e pousouno nas rochas
dentro destas covas.
E ao mirar as capas destas rochas
podemos atopar os tempos
04:20
And when we look back in the layers
of these rocks, we can find times
73
248880
3816
en que o clima era moi moi seco na Terra
04:24
when the climate
was very, very dry on earth,
74
252720
2776
e podemos recuar centos de miles de anos.
04:27
and we can go back
many hundreds of thousands of years.
75
255520
3759
Aos paleoclimatólogos tamén lles interesa
04:32
Paleoclimatologists are also interested
76
260560
2256
04:34
in where the sea level stands were
at other times on earth.
77
262840
3296
coñecer onde estaba o nivel do mar
noutros tempos da Terra.
04:38
Here in Bermuda, my team and I embarked
78
266160
2216
Aquí, nas Bermudas,
o meu equipo e eu embarcamos
04:40
on the deepest manned dives
ever conducted in the region,
79
268400
3056
nas inmersións tripuladas
máis profundas na historia da rexión
04:43
and we were looking for places
80
271480
1616
e buscamos lugares
en que o nivel do mar
acostumaba tocar a costa,
04:45
where the sea level
used to lap up against the shoreline,
81
273120
3536
moitos centos de metros
por baixo dos niveis actuais.
04:48
many hundreds of feet
below current levels.
82
276680
2840
Tamén traballo con paleontólogos
e arqueólogos.
04:52
I also get to work with paleontologists
and archaeologists.
83
280880
3496
En lugares como México,
nas Bahamas e mesmo en Cuba,
04:56
In places like Mexico,
in the Bahamas, and even in Cuba,
84
284400
4376
analizamos restos culturais
e tamén restos humanos nas covas,
05:00
we're looking at cultural remains
and also human remains in caves,
85
288800
4696
e dinnos moito
05:05
and they tell us a lot
86
293520
1256
05:06
about some of the earliest
inhabitants of these regions.
87
294800
3080
sobre algúns dos primeiros
habitantes destas rexións.
Pero o meu proxecto preferido
foi hai máis de 15 anos,
05:10
But my very favorite project of all
was over 15 years ago,
88
298760
3496
cando fun parte do equipo
que fixo o primeiro
05:14
when I was a part of the team
that made the very first
89
302280
2524
mapa tridimensional preciso
dunha superficie subterránea.
05:16
accurate, three-dimensional map
of a subterranean surface.
90
304828
3308
Este dispositivo que guío
a través da cova
05:20
This device that I'm
driving through the cave
91
308160
2376
05:22
was actually creating
a three-dimensional model as we drove it.
92
310560
4456
en realidade ía creando un modelo
tridimensional mentres conduciamos.
Tamén usamos radio
de frecuencia ultrabaixa
05:27
We also used ultra low frequency radio
93
315040
2056
para retransmitirlle á superficie
a nosa posición exacta na cova.
05:29
to broadcast back to the surface
our exact position within the cave.
94
317120
4680
Así que nadei baixo vivendas, negocios,
casas de birlos e campos de golf
05:34
So I swam under houses and businesses
and bowling alleys and golf courses,
95
322320
4816
e mesmo por baixo dun BBQ Restaurant.
05:39
and even under a Sonny's BBQ Restaurant,
96
327160
3160
05:43
Pretty remarkable, and what that taught me
97
331080
2096
Algo extraordinario,
e o que isto me ensinou
05:45
was that everything we do
on the surface of our earth
98
333200
2896
foi que todo o que facemos
na superficie da Terra
05:48
will be returned to us to drink.
99
336120
2416
hásenos devolver para beber.
O noso planeta de auga
non son só ríos, lagos e océanos
05:50
Our water planet is not just
rivers, lakes and oceans,
100
338560
4776
senón unha ampla rede de auga subterránea
que nos conecta a todos.
05:55
but it's this vast network of groundwater
that knits us all together.
101
343360
4776
06:00
It's a shared resource
from which we all drink.
102
348160
3856
É un recurso compartido
do que todos bebemos.
E cando entendemos as conexións humanas
coas augas subterráneas
06:04
And when we can understand
our human connections with our groundwater
103
352040
4296
06:08
and all of our water resources
on this planet,
104
356360
2656
e todos os recursos hídricos do planeta,
06:11
then we'll be working on the problem
105
359040
1736
entón ocuparémonos do problema
que quizais sexa o asunto
máis importante deste século.
06:12
that's probably the most important
issue of this century.
106
360800
3360
Así que nunca cheguei a ser a astronauta
que sempre quixen ser,
06:17
So I never got to be that astronaut
that I always wanted to be,
107
365040
3416
06:20
but this mapping device,
designed by Dr. Bill Stone, will be.
108
368480
3616
pero este dispositivo de mapeo
deseñado polo Dr. Bill Stone serao.
En realidade transformouse.
06:24
It's actually morphed.
109
372120
1416
Agora é un robot autónomo que nada,
06:25
It's now a self-swimming autonomous robot,
110
373560
3296
con intelixencia artificial,
06:28
artificially intelligent,
111
376880
1656
e o seu obxectivo final é ir a Europa,
a lúa de Xúpiter
06:30
and its ultimate goal
is to go to Jupiter's moon Europa
112
378560
3576
explorar os océanos que están
baixo a súa superficie conxelada.
06:34
and explore oceans beneath
the frozen surface of that body.
113
382160
4600
06:39
And that's pretty amazing.
114
387480
1920
E iso é bastante abraiante.
06:42
(Applause)
115
390160
5720
(Aplausos)
Translated by Carme Paz
Reviewed by Xusto Rodriguez

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com