ABOUT THE SPEAKER
Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com
TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

Jill Heinert: Tajemný svět podvodních jeskyní

Filmed:
1,921,342 views

Potápěčka Jill Heinert objevuje tajemné podvodní jeskyně vinoucí se nitrem naší planety. Ve spolupráci s biology, klimatology a archeology odkrývá tajemství forem života, které obývají některá z nejodlehlejších zákoutí planety, a pomáhá vědcům nahlížet do historie klimatických změn. Ponořte se do během její krátké přednášky do vln a objevujte divy vnitřního vesmíru.
- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I'm an underwaterpod vodou explorerPrůzkumník,
0
1440
2600
Jsem podvodní průzkumnice,
00:17
more specificallykonkrétně a cavejeskyně diverpotápěč.
1
5480
2800
konkrétně jeskynní potápěčka.
00:21
I wanted to be an astronautastronaut
when I was a little kiddítě,
2
9200
2616
Chtěla jsem být astronautkou,
když jsem byla malá,
00:23
but growingrostoucí up in CanadaKanada as a youngmladý girldívka,
that wasn'tnebyl really availabledostupný to me.
3
11840
4600
ale pro mladou dívku vyrůstající v Kanadě
to nepřipadalo moc v úvahu.
00:29
But as it turnsotočí out,
we know a lot more about spaceprostor
4
17680
3776
Ale jak se ukázalo,
víme mnohem víc o vesmíru,
00:33
than we do about the undergroundpodzemí waterwaysvodní cesty
coursingCoursing throughpřes our planetplaneta,
5
21480
4336
než o podzemních vodách tekoucích
nitrem naší planety,
00:37
the very lifebloodmízou of MotherMatka EarthZemě.
6
25840
2960
o krvi naší Matky Země.
A tak jsem se rozhodla dělat něco,
co bylo ještě nevšednější.
00:41
So I decidedrozhodl to do something
that was even more remarkablepozoruhodný.
7
29720
3376
00:45
InsteadMísto toho of exploringzkoumání outervnější spaceprostor,
8
33120
2456
Místo, abych prozkoumávala
vesmír okolo Země,
00:47
I wanted to exploreprozkoumat
the wonderszázraky of innervnitřní spaceprostor.
9
35600
3160
jsem se rozhodla prozkoumávat divy
vesmíru uvnitř Země.
00:51
Now, a lot of people will tell you
10
39920
1656
Hodně lidí vám poví,
00:53
that cavejeskyně divingpotápění is perhapsmožná
one of the mostvětšina dangerousnebezpečný endeavorsúsilí.
11
41600
4120
že jeskynní potápění je jedno z asi
nejnebezpečnějších poslání.
00:58
I mean, imaginepředstav si yourselfvy sám
here in this roompokoj, místnost,
12
46560
2896
Představte si, že se v této místnosti
01:01
if you were suddenlyNajednou
plungedvrhl se into blacknesstma,
13
49480
2896
z ničeho nic ponoříte do temnoty
01:04
with your only jobpráce to find the exitvýstup,
14
52400
2416
a vaším jediným úkolem je
najít východ.
01:06
sometimesněkdy swimmingplavání
throughpřes these largevelký spacesmezery,
15
54840
2336
Chvílemi plavete otevřenými prostory,
01:09
and at other timesčasy
crawlingplazení beneathpod the seatssedadla,
16
57200
3336
jindy se plazíte pod sedadly
01:12
followingNásledující a thintenký guidelineObecné zásady,
17
60560
2536
a sledujete tenký provázek.
01:15
just waitingčekání for the life supportPodpěra, podpora
to provideposkytnout your very nextdalší breathdech.
18
63120
4736
A spoléháte se, že vám výbava
umožní se znova nadechnout.
01:19
Well, that's my workplacepracoviště.
19
67880
1720
To je mé pracoviště.
01:22
But what I want to teachučit you todaydnes
20
70760
1976
Ale dnes vám chci ukázat,
01:24
is that our worldsvět
is not one bigvelký solidpevný rockSkála.
21
72760
4376
že náš svět není jeden pevný kus kamene.
01:29
It's a wholeCelý lot more like a spongehouba na mytí.
22
77160
1960
Je mnohem víc jako houba.
01:31
I can swimplavat throughpřes a lot of the porespóry
in our earth'sZemě je spongehouba na mytí,
23
79960
3856
Řadou otvorů v naší zemské houbě
dokážu proplavat,
01:35
but where I can't,
24
83840
1416
ale i tam, kam já nemohu,
01:37
other life-formsformy života and other materialsmateriálů
can make that journeycesta withoutbez me.
25
85280
5016
se jiné formy života a jiné materiály
mohou vydat beze mě.
01:42
And my voicehlas is the one
that's going to teachučit you
26
90320
3016
A já vám aspoň mohu vyprávět,
01:45
about the insideuvnitř of MotherMatka EarthZemě.
27
93360
2920
jak vnitřek naší Matky Země vypadá.
01:50
There was no guidebookPrůvodce availabledostupný to me
28
98640
2976
Neměla jsem k dispozici
žádnou příručku,
01:53
when I decidedrozhodl to be the first personosoba
to cavejeskyně divepotápět insideuvnitř AntarcticAntarktida icebergsledové kry.
29
101640
6056
když jsem se jako první člověk rozhodla
ponořit do antarktických ledovců.
01:59
In 2000, this was the largestnejvětší
movingpohybující se objectobjekt on the planetplaneta.
30
107720
4416
V roce 2000 to byl největší pohyblivý
objekt na planetě.
02:04
It calvedtelata off the RossRoss IceLED ShelfPolice,
31
112160
2016
Oddělil se od Ross Ice Shelf,
02:06
and we wentšel down there
to exploreprozkoumat iceled edgeokraj ecologyekologie
32
114200
2936
A my jsme se tam dolů vydali
02:09
and searchVyhledávání for life-formsformy života beneathpod the iceled.
33
117160
2640
a hledali pod ledem různé formy života.
02:12
We use a technologytechnika calledvolal rebreathersrebreathery.
34
120440
3176
Používáme techniku zvanou rebreathers.
02:15
It's an awfulhrozný lot like the samestejný technologytechnika
that is used for spaceprostor walksprocházky.
35
123640
4216
Je to dost podobné přístrojům,
které používají astronauti.
02:19
This technologytechnika enablesumožňuje us to go deeperhlouběji
36
127880
2456
Potopíme se s tím hlouběji,
02:22
than we could'veby to mohlo být imaginedpředstavoval
even 10 yearsroky agopřed.
37
130360
2736
než bychom si jen před deseti lety
dokázali představit.
02:25
We use exoticexotické gasesplynů,
38
133120
2056
Používáme exotické plyny,
02:27
and we can make missionsmise
even up to 20 hourshodin long underwaterpod vodou.
39
135200
5200
a můžeme se tak vydat na misi
i 20 hodin pod vodou.
02:33
I work with biologistsbiologové.
40
141160
2176
Spolupracuji s biology.
02:35
It turnsotočí out that cavesjeskyně
are repositoriesúložiště of amazingúžasný life-formsformy života,
41
143360
4536
Ukazuje se, že jeskyně jsou plné
úžasných forem života,
02:39
speciesdruh that we never knewvěděl existedexistovala before.
42
147920
2800
druhů, o kterých jsme dříve ani nevěděli,
že existují.
02:43
ManyMnoho of these life-formsformy života
livežít in unusualneobvyklý wayszpůsoby.
43
151760
3296
Mnoho z těchto forem života
žije zcela neobvykle.
02:47
They have no pigmentpigment
and no eyesoči in manymnoho casespřípadů,
44
155080
3936
V mnoha případech nemají žádný pigment
ani oči,
02:51
and these animalszvířata
are alsotaké extremelyvelmi long-liveddlouhotrvající.
45
159040
4496
a tito živočichové jsou také
extrémně dlouhověcí.
02:55
In factskutečnost, animalszvířata swimmingplavání
in these cavesjeskyně todaydnes
46
163560
3456
Fosílie živočichů, kteří dnes
v těchto jeskyních plavou,
02:59
are identicalidentické in the fossilfosilní recordzáznam
47
167040
2496
jsou úplně stejné jako fosílie,
03:01
that predatespředchází the extinctionzánik
of the dinosaursdinosauři.
48
169560
3336
které datujeme do éry
před vyhynutím dinosaurů.
03:04
So imaginepředstav si that: these are
like little swimmingplavání dinosaursdinosauři.
49
172920
3736
Jen si to předtavte: jsou to vlastně malí
plovoucí dinosauři.
03:08
What can they teachučit us
about evolutionvývoj and survivalpřežití?
50
176680
3440
Co všechno nás mohou naučit o evoluci
a o přežití?
03:13
When we look at an animalzvíře
like this remipederemipede swimmingplavání in the jarsklenice,
51
181120
4016
Tady ve sklenici plave živočich
zvaný remipedia.
03:17
he has giantobří fangsupíří zuby with venomjed.
52
185160
2856
Má obrovské jedové tesáky.
03:20
He can actuallyvlastně attackZáchvat something
40 timesčasy his sizevelikost and killzabít it.
53
188040
4256
Ve skutečnosti je schopna zaútočit
i na čtyřicetkrát většího živočicha.
03:24
If he were the sizevelikost of a catkočka,
54
192320
1776
Kdyby byla velká jako kočka,
03:26
he'don to byl be the mostvětšina dangerousnebezpečný
thing on our planetplaneta.
55
194120
2600
jednalo by se o nejnebezpečnější
zvíře na planetě.
03:29
And these animalszvířata livežít
in remarkablypozoruhodně beautifulKrásná placesmísta,
56
197920
3256
A tito živočichové žijí na pozoruhodně
krásných místech.
03:33
and in some casespřípadů,
cavesjeskyně like this, that are very youngmladý,
57
201200
4616
Některé jeskyně, jako tato,
jsou velmi mladé, ale skrývají
03:37
yetdosud the animalszvířata are ancientstarověký.
58
205840
1736
starobylé živočichy.
03:39
How did they get there?
59
207600
1280
Jak se tam dostali?
03:41
I alsotaké work with physicistsfyziků,
60
209880
2176
Také spolupracuji s fyziky,
03:44
and they're interestedzájem oftentimesČastokrát
in globalglobální climateklimatu changezměna.
61
212080
3616
a ty obvykle zajímají globální
klimatické změny.
03:47
They can take rockskameny withinv rámci the cavesjeskyně,
62
215720
2296
Jsou schopni v těchto jeskyních
nasbírat kameny,
03:50
and they can slicevýseč them
and look at the layersvrstvy withinv rámci with rockskameny,
63
218040
3056
rozřezat je na plátky
a zkoumat jednotlivé vrstvy.
03:53
much like the ringskroužky of a treestrom,
64
221120
1936
Podobně jako letokruhy.
03:55
and they can countspočítat back in historydějiny
65
223080
2016
Jsou schopni datovat jednotlivé vrstvy
03:57
and learnUčit se about the climateklimatu on our planetplaneta
at very differentodlišný timesčasy.
66
225120
3696
a zjišťovat, jaké klima na planetě
panovalo v různých obdobích.
04:00
The redČervené that you see in this photographfotografie
67
228840
2496
To, co vidíte na této fotografii červeně,
04:03
is actuallyvlastně dustprach from the SaharaSahara DesertPoušť.
68
231360
3336
je vlastně prach ze saharské pouště.
04:06
So it's been pickedvybral up by windvítr,
blownfoukané acrosspřes the AtlanticAtlantik OceanOceán.
69
234720
4096
Byl sem zanesen větrem
přes Atlantský oceán.
04:10
It's rainedpršelo down in this casepouzdro
on the islandostrov of AbacoAbaco in the BahamasBahamy.
70
238840
4376
V tomto případě napršel na ostrov Abaco,
který leží v souostroví Baham.
04:15
It soaksvsákne in throughpřes the groundpřízemní
71
243240
1616
Vsákl se skrz půdu
04:16
and depositsvklady itselfsám
in the rockskameny withinv rámci these cavesjeskyně.
72
244880
3976
a usadil v jeskyních v podobě kamenů.
04:20
And when we look back in the layersvrstvy
of these rockskameny, we can find timesčasy
73
248880
3816
A když se vrstvami těchto kamenů podíváme
do minulosti, najdeme období,
04:24
when the climateklimatu
was very, very drysuchý on earthZemě,
74
252720
2776
kdy klima na Zemi bylo velmi, velmi suché.
04:27
and we can go back
manymnoho hundredsstovky of thousandstisíce of yearsroky.
75
255520
3759
A můžeme nahlédnout i do dob před stovkami
a tisíci lety.
04:32
PaleoclimatologistsPaleoclimatologists are alsotaké interestedzájem
76
260560
2256
Paleontology pro změnu zajímá,
04:34
in where the seamoře levelúroveň standsstojany were
at other timesčasy on earthZemě.
77
262840
3296
kam až sahala hladina moře v různých
etapách hitorie naší země.
04:38
Here in BermudaBermudy, my teamtým and I embarkednastoupil
78
266160
2216
Tady na Bermudách jsme
si s mým týmem
04:40
on the deepestnejhlubší mannedposádka divesponory
ever conductedprovedeno in the regionkraj,
79
268400
3056
troufli na nejhlubší ponory, které kdy
byly uskutečněny v tomto regionu,
04:43
and we were looking for placesmísta
80
271480
1616
a hledáme místa,
04:45
where the seamoře levelúroveň
used to lapklín up againstproti the shorelinepobřeží,
81
273120
3536
kde mořská hladina olizovala pobřeží,
04:48
manymnoho hundredsstovky of feetnohy
belowníže currentaktuální levelsúrovně.
82
276680
2840
stovky stop pod současnou úrovní.
04:52
I alsotaké get to work with paleontologistspaleontologové
and archaeologistsArcheologové.
83
280880
3496
Také někdy spolupracuji s paleontology
a archeology.
04:56
In placesmísta like MexicoMexiko,
in the BahamasBahamy, and even in CubaKuba,
84
284400
4376
Na místech, jako je Mexiko, Bahamy,
nebo i Kuba,
05:00
we're looking at culturalkulturní remainszbytky
and alsotaké humančlověk remainszbytky in cavesjeskyně,
85
288800
4696
hledáme stopy po kulturách,
ale i lidské ostatky,
05:05
and they tell us a lot
86
293520
1256
a ty nám toho poví hodně
05:06
about some of the earliestnejdříve
inhabitantsobyvatel of these regionsregionů.
87
294800
3080
o velmi dávných obyvatelech
těchto oblastí.
05:10
But my very favoriteoblíbený projectprojekt of all
was over 15 yearsroky agopřed,
88
298760
3496
Ale můj úplně nejoblíbenější projekt
se uskutečnil před více než 15 lety,
05:14
when I was a partčást of the teamtým
that madevyrobeno the very first
89
302280
2524
když jsem byla součástí týmu,
který vytvořil první
05:16
accuratepřesný, three-dimensionaltrojrozměrný mapmapa
of a subterraneanpodzemní surfacepovrch.
90
304828
3308
podrobnou, 3D mapu podzemí.
05:20
This devicepřístroj that I'm
drivingřízení throughpřes the cavejeskyně
91
308160
2376
Zařízení, které tu táhnu skrz jeskyni,
05:22
was actuallyvlastně creatingvytváření
a three-dimensionaltrojrozměrný modelmodel as we droveřídil it.
92
310560
4456
vytvářelo během toho, co jsme ho táhli,
trojrozměrný model.
05:27
We alsotaké used ultraUltra lownízký frequencyfrekvence radiorádio
93
315040
2056
Z rádia o nízkých frekvencích
05:29
to broadcastvysílání back to the surfacepovrch
our exactpřesný positionpozice withinv rámci the cavejeskyně.
94
317120
4680
jsme také vysílali z jeskyně na povrch
naši přesnou polohu.
05:34
So I swamplaval underpod housesdomy and businessespodniků
and bowlingkuželky alleysuličky and golfgolf courseskurzy,
95
322320
4816
A tak jsem plavala pod domy, obchody,
bowlingovýmy arénami a golfovými hřišti,
05:39
and even underpod a Sonny'sSonny je BBQGRILOVÁNÍ RestaurantRestaurace,
96
327160
3160
dokonce i pod Sonnyho BBQ restaurací.
05:43
PrettyPěkné remarkablepozoruhodný, and what that taughtvyučován me
97
331080
2096
Skvělý zážitek, který mě naučil,
05:45
was that everything we do
on the surfacepovrch of our earthZemě
98
333200
2896
že cokoli děláme na
povrchu naší planety,
05:48
will be returnedvrátil to us to drinknapít se.
99
336120
2416
si potom doslova vypijeme.
05:50
Our watervoda planetplaneta is not just
riversřeky, lakesjezera and oceansoceány,
100
338560
4776
Naše modrá planeta nejsou
jen řeky, jezera a oceány,
05:55
but it's this vastobrovský networksíť of groundwaterpodzemní vody
that knitsúplety us all togetherspolu.
101
343360
4776
ale je to rozsáhlá síť spodních vod,
kterou sdílíme my všichni.
06:00
It's a sharedsdílené resourcezdroje
from whichkterý we all drinknapít se.
102
348160
3856
Je to sdílený zdroj, ze kterého
všichni pijeme.
06:04
And when we can understandrozumět
our humančlověk connectionspřipojení with our groundwaterpodzemní vody
103
352040
4296
A jedině když pochopíme,
jak jsou lidé spojeni se spodní vodou
06:08
and all of our watervoda resourceszdroje
on this planetplaneta,
104
356360
2656
a všemi vodními zdroji na této planetě,
06:11
then we'lldobře be workingpracovní on the problemproblém
105
359040
1736
budeme moct řešit
06:12
that's probablypravděpodobně the mostvětšina importantdůležité
issueproblém of this centurystoletí.
106
360800
3360
asi nejdůležitější problém tohoto století.
06:17
So I never got to be that astronautastronaut
that I always wanted to be,
107
365040
3416
Nikdy jsem se nestala astronautkou,
tak jak jsem si přála,
06:20
but this mappingmapování devicepřístroj,
designednavrženo by DrDr. BillBill StoneKámen, will be.
108
368480
3616
ale tomuto mapovacímu zařízení
od dr. Billa Stonea se to podaří.
06:24
It's actuallyvlastně morphedmorphed.
109
372120
1416
Ve skutečnosti je přeměněné.
06:25
It's now a self-swimmingself-plavání autonomousautonomní robotrobot,
110
373560
3296
Nyní je to samostatě plovoucí,
autonomní robot
06:28
artificiallyuměle intelligentinteligentní,
111
376880
1656
s umělou inteligencí
06:30
and its ultimatekonečný goalfotbalová branka
is to go to Jupiter'sJupiter je moonměsíc EuropaEuropa
112
378560
3576
a jeho hlavním úkolem bude doletět
na Jupiterovův měsíc - Europu -
06:34
and exploreprozkoumat oceansoceány beneathpod
the frozenzamrzlý surfacepovrch of that bodytělo.
113
382160
4600
a prozkoumávat oceány
pod zmrzlým povrchem tohoto objektu.
06:39
And that's prettydosti amazingúžasný.
114
387480
1920
A to je vážně úžasné.
06:42
(ApplausePotlesk)
115
390160
5720
(Potlesk)
Translated by Jitka Rounová
Reviewed by Ivan Prokůpek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com