ABOUT THE SPEAKER
Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com
TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

Jill Heinerth: Misteriozni svijet podvodnih špilja

Filmed:
1,921,342 views

Špiljski ronioc Jill Heinerth istražuje skrivene podvodne tokove koji protječu našim planetom. Radeći s biolozima, klimatolozima i arheolozima, Heinerth otkriva misterije životnih oblika koje nastanjuju neke od zemljinih najzabačenijih mjesta i pomaže istraživačima da otključaju povijest klimatskih promjena. U ovom kratkom govoru, zaronite ispod valova i istražite čuda unutrašnjeg prostora.
- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I'm an underwaterpod vodom explorerIstraživač,
0
1440
2600
Ja sam podvodni istraživač,
00:17
more specificallyposebno a cavešpilja diverronilac.
1
5480
2800
točnije špiljski ronioc.
00:21
I wanted to be an astronautastronaut
when I was a little kiddijete,
2
9200
2616
Kao dijete željela sam biti astronaut,
00:23
but growingrastući up in CanadaKanada as a youngmladi girldjevojka,
that wasn'tnije really availabledostupno to me.
3
11840
4600
no odrastajući u Kanadi kao mlada
djevojka, to mi nije bilo dostupno.
00:29
But as it turnsokreti out,
we know a lot more about spaceprostor
4
17680
3776
No, ispada da znamo više o svemiru
00:33
than we do about the undergroundpodzemlje waterwaysplovnih putova
coursingdivlje throughkroz our planetplaneta,
5
21480
4336
nego o podvodnim tokovima koji
protječu našim planetom,
00:37
the very lifebloodkrv of MotherMajka EarthZemlja.
6
25840
2960
upravo životna snaga Majke Zemlje.
00:41
So I decidedodlučio to do something
that was even more remarkableizvanredan.
7
29720
3376
Tako da sam odlučila napraviti nešto
još izvanrednije.
00:45
InsteadUmjesto toga of exploringistraživanje outervanjski spaceprostor,
8
33120
2456
Umjesto da istražujem svemir,
00:47
I wanted to exploreistražiti
the wondersčuda of innerunutrašnji spaceprostor.
9
35600
3160
htjela sam istraživati čuda
unutrašnjeg prostora.
00:51
Now, a lot of people will tell you
10
39920
1656
Većina ljudi će vam reći
00:53
that cavešpilja divingronjenje is perhapsmožda
one of the mostnajviše dangerousopasno endeavorsnastojanja.
11
41600
4120
da je špiljsko ronjenje jedan
od najopasnijih pothvata.
00:58
I mean, imaginezamisliti yourselfsami
here in this roomsoba,
12
46560
2896
Mislim, zamislite se ovdje u ovoj
prostoriji,
01:01
if you were suddenlyiznenada
plungedumočen into blacknesscrnilo,
13
49480
2896
da ste odjednom uronjeni u
crnilo,
01:04
with your only jobposao to find the exitIzlaz,
14
52400
2416
s jedinim zadatkom da pronađete izlaz,
01:06
sometimesponekad swimmingplivanje
throughkroz these largeveliki spacesprostori,
15
54840
2336
ponekad plivajući kroz ovaj
ogromni prostor,
01:09
and at other timesputa
crawlingpuzeći beneathispod the seatssjedala,
16
57200
3336
a ponekad pužući iza sjedala,
01:12
followingsljedeći a thintanak guidelinesmjernica,
17
60560
2536
prateći tanke smjernice,
01:15
just waitingčekanje for the life supportpodrška
to providepružiti your very nextSljedeći breathdah.
18
63120
4736
čekajući na sustav za održavanje života
za sljedeći udah.
01:19
Well, that's my workplaceradnom mjestu.
19
67880
1720
To je moje radno mjesto.
01:22
But what I want to teachučiti you todaydanas
20
70760
1976
No želim vas naučiti danas
01:24
is that our worldsvijet
is not one bigvelika solidsolidan rockstijena.
21
72760
4376
da naš svijet nije jedna velika
čvrsta stijena.
01:29
It's a wholečitav lot more like a spongespužva.
22
77160
1960
Više je kao spužva.
01:31
I can swimplivati throughkroz a lot of the porespore
in our earth'szemlja je spongespužva,
23
79960
3856
Mogu plivati kroz mnoštvo pora
u zemaljskoj spužvi,
01:35
but where I can't,
24
83840
1416
a tamo gdje ne mogu,
01:37
other life-formsbića and other materialsmaterijali
can make that journeyputovanje withoutbez me.
25
85280
5016
drugi oblici života i drugi materijali
mogu bez mene.
01:42
And my voiceglas is the one
that's going to teachučiti you
26
90320
3016
Moj glas je onaj koji će vas naučiti
01:45
about the insideiznutra of MotherMajka EarthZemlja.
27
93360
2920
o unutrašnjosti Majke Zemlje.
01:50
There was no guidebookTuristički vodič availabledostupno to me
28
98640
2976
Nije mi bio dostupan vodič
01:53
when I decidedodlučio to be the first personosoba
to cavešpilja diveronjenje insideiznutra AntarcticAntarktika icebergsledenjaci.
29
101640
6056
kad sam odlučila biti prva osoba
koja će zaroniti u ledenjake Antarktika.
01:59
In 2000, this was the largestnajveći
movingkreće objectobjekt on the planetplaneta.
30
107720
4416
2000. godine, ovo je bio najveći pokretni
objekt na planetu.
02:04
It calvedcalved off the RossRoss IceLed ShelfPolica,
31
112160
2016
Odvalio se od Rossovog ledenog šelfa,
02:06
and we wentotišao down there
to exploreistražiti iceled edgerub ecologyekologija
32
114200
2936
i mi smo otišli tamo da bi istražili
ekologiju ledenog ruba
02:09
and searchtraži for life-formsbića beneathispod the iceled.
33
117160
2640
i tražili oblike života ispod leda.
02:12
We use a technologytehnologija calledzvao rebreathersopremu.
34
120440
3176
Koristimo tehnologiju koja se zove
ponovno disanje.
02:15
It's an awfulgrozan lot like the sameisti technologytehnologija
that is used for spaceprostor walksšetnje.
35
123640
4216
Jako je slično istoj tehnologiji koja se
koristi pri svemirskim šetnjama.
02:19
This technologytehnologija enablesomogućuje us to go deeperdublje
36
127880
2456
Ova tehnologija nam omogućava da odemo
dublje
02:22
than we could'vemogao sam imaginedzamislio
even 10 yearsgodina agoprije.
37
130360
2736
nego što smo mogli zamisliti prije
10 godina.
02:25
We use exoticegzotične gasesplinovi,
38
133120
2056
Koristimo egzotične plinove,
02:27
and we can make missionsmisija
even up to 20 hourssati long underwaterpod vodom.
39
135200
5200
i uzvodimo misije i do 20 sati
pod vodom.
02:33
I work with biologistsbiolozi.
40
141160
2176
Ja radim s biolozima.
02:35
It turnsokreti out that cavesšpilje
are repositoriesspremišta of amazingnevjerojatan life-formsbića,
41
143360
4536
Ispada da su špilje skladišta za
nevjerojatne oblike života,
02:39
speciesvrsta that we never knewznao existedpostojala before.
42
147920
2800
vrste za koje nismo znali da postoje.
02:43
ManyMnogi of these life-formsbića
liveživjeti in unusualneuobičajen waysnačine.
43
151760
3296
Mnogi od ovih oblika života žive na
neobične načine.
02:47
They have no pigmentpigmenta
and no eyesoči in manymnogi casesslučajevi,
44
155080
3936
Nemaju pigment niti oči
u mnogim slučajevima,
02:51
and these animalsživotinje
are alsotakođer extremelykrajnje long-liveddugovječan.
45
159040
4496
i ove životinje ekstremno dugo žive.
02:55
In factčinjenica, animalsživotinje swimmingplivanje
in these cavesšpilje todaydanas
46
163560
3456
Zapravo, životinje koje plivaju u
ovim špiljama danas
02:59
are identicalidentičan in the fossilfosil recordsnimiti
47
167040
2496
su identične fosilima
03:01
that predatesstariji the extinctionizumiranje
of the dinosaursdinosauri.
48
169560
3336
koji prethode izumiranje dinosaura.
03:04
So imaginezamisliti that: these are
like little swimmingplivanje dinosaursdinosauri.
49
172920
3736
Zamislite, to su kao mali plivajući
dinosauri.
03:08
What can they teachučiti us
about evolutionevolucija and survivalopstanak?
50
176680
3440
Što nas mogu naučiti o evoluciji i
opstanku?
03:13
When we look at an animalživotinja
like this remipederemipede swimmingplivanje in the jarstaklenka,
51
181120
4016
Kada pogledamo životinju kao ova
remipidia što pliva u staklenci,
03:17
he has giantgigantski fangsočnjaci with venomotrov.
52
185160
2856
ima ogromne otrovne zube.
03:20
He can actuallyzapravo attacknapad something
40 timesputa his sizeveličina and killubiti it.
53
188040
4256
Može zapravo napasti nešto 40 puta svoje
veličine i ubiti ga.
03:24
If he were the sizeveličina of a catmačka,
54
192320
1776
Kad bi bila veličine mačke,
03:26
he'don bi be the mostnajviše dangerousopasno
thing on our planetplaneta.
55
194120
2600
bila bi najopasnija stvar na planetu.
03:29
And these animalsživotinje liveživjeti
in remarkablyizvanredno beautifullijep placesmjesta,
56
197920
3256
Ove životinje žive u izvanredno
lijepim mjestima,
03:33
and in some casesslučajevi,
cavesšpilje like this, that are very youngmladi,
57
201200
4616
u nekim slučajevima, špilje kao ova,
koja je vrlo mlada,
03:37
yetjoš the animalsživotinje are ancientantički.
58
205840
1736
životinje su drevne.
03:39
How did they get there?
59
207600
1280
Kako su došle ovdje?
03:41
I alsotakođer work with physicistsfizičari,
60
209880
2176
Također, radim s fizičarima,
03:44
and they're interestedzainteresiran oftentimesčesto
in globalglobalno climateklima changepromijeniti.
61
212080
3616
koji su često zainteresirani
za globalne klimatske promjene.
03:47
They can take rocksstijene withinunutar the cavesšpilje,
62
215720
2296
Uzmu kamenje iz špilja,
03:50
and they can slicekriška them
and look at the layersslojevi withinunutar with rocksstijene,
63
218040
3056
presjeku ih i gledaju slojeve unutar
kamena,
03:53
much like the ringsprstenovi of a treedrvo,
64
221120
1936
slično kao godovi kod drveta,
03:55
and they can countračunati back in historypovijest
65
223080
2016
i mogu izbrojati unazad u povijest
03:57
and learnnaučiti about the climateklima on our planetplaneta
at very differentdrugačiji timesputa.
66
225120
3696
i naučiti o klimi na našem planetu kroz
različita doba.
04:00
The redcrvena that you see in this photographfotografirati
67
228840
2496
Ovo crveno što vidite na ovoj fotografiji
04:03
is actuallyzapravo dustprah from the SaharaSahara DesertPustinja.
68
231360
3336
je zapravo prašina iz Sahare.
04:06
So it's been pickedizabran up by windvjetar,
blownotpuhan acrosspreko the AtlanticAtlantic OceanOcean.
69
234720
4096
Pokupio ju je vjetar koji puše
preko Atlantskog oceana.
04:10
It's rainedkiša down in this casespis
on the islandotoka of AbacoAbaco in the BahamasBahami.
70
238840
4376
Putem kiše je pala u ovom slučaju
na otok Abaco na Bahamima.
04:15
It soaksupija in throughkroz the groundtlo
71
243240
1616
Natapa se kroz tlo
04:16
and depositsdepoziti itselfsebe
in the rocksstijene withinunutar these cavesšpilje.
72
244880
3976
i taloži u stijenju unutar ovih špilja.
04:20
And when we look back in the layersslojevi
of these rocksstijene, we can find timesputa
73
248880
3816
I kad pogledamo slojeve u ovom kamenju,
možemo pronaći doba
04:24
when the climateklima
was very, very drysuho on earthZemlja,
74
252720
2776
kada je klima na zemlji bila veoma,
veoma suha,
04:27
and we can go back
manymnogi hundredsstotine of thousandstisuća of yearsgodina.
75
255520
3759
i možemo otići natrag mnogo stotina
i tisuća godina.
04:32
PaleoclimatologistsPaleoclimatologists are alsotakođer interestedzainteresiran
76
260560
2256
Paleoklimatolozi su, također,
zainteresirani
04:34
in where the seamore levelnivo standsstoji were
at other timesputa on earthZemlja.
77
262840
3296
gdje je razina mora bila u drukčije doba
na zemlji.
04:38
Here in BermudaBermuda, my teamtim and I embarkedukrcan
78
266160
2216
Ovdje na Bermudi, moj tim i
ja se ukrcavamo
04:40
on the deepestnajdublja mannedpunktove divesurona
ever conductedprovedena in the regionregija,
79
268400
3056
na najdublje ronjenje ikad
izvedeno u regiji,
04:43
and we were looking for placesmjesta
80
271480
1616
i tražimo mjesta
04:45
where the seamore levelnivo
used to lapkrug up againstprotiv the shorelineObala,
81
273120
3536
gdje je morska razina bila u odnosu na
obalu,
04:48
manymnogi hundredsstotine of feetnoge
belowispod currentstruja levelsrazina.
82
276680
2840
mnogo stotina stopa ispod sadašnje razine.
04:52
I alsotakođer get to work with paleontologistsPaleontolozi
and archaeologistsArheolozi.
83
280880
3496
Također, imam priliku raditi sa
paleontolozima i arheolozima.
04:56
In placesmjesta like MexicoMeksiko,
in the BahamasBahami, and even in CubaKuba,
84
284400
4376
U mjestima kao što su Meksiko, Bahami
čak i Kuba,
05:00
we're looking at culturalkulturni remainsostaci
and alsotakođer humanljudski remainsostaci in cavesšpilje,
85
288800
4696
proučavamo kulturnu ostavštinu
i ljudske ostatke u špiljama,
05:05
and they tell us a lot
86
293520
1256
koji nam govore mnogo
05:06
about some of the earliestnajraniji
inhabitantsstanovnika of these regionsregije.
87
294800
3080
o nekima od najranijih stanovnicima
ovih područja.
05:10
But my very favoriteljubimac projectprojekt of all
was over 15 yearsgodina agoprije,
88
298760
3496
No, meni najdraži projekt od svih je
bio prije preko 15 godina,
05:14
when I was a partdio of the teamtim
that madenapravljen the very first
89
302280
2524
kad sam bila dio tima koji je
napravio prvu
05:16
accuratetočan, three-dimensionaltrodimenzionalni mapkarta
of a subterraneanpodzeman surfacepovršinski.
90
304828
3308
točnu, trodimenzionalnu mapu
podzemne površine.
05:20
This deviceuređaj that I'm
drivingvožnja throughkroz the cavešpilja
91
308160
2376
Ovaj uređaj koji vozim kroz špilju
05:22
was actuallyzapravo creatingstvaranje
a three-dimensionaltrodimenzionalni modelmodel as we drovestado it.
92
310560
4456
je zapravo stvarao trodimenzionalni model
dok sam upravljala.
05:27
We alsotakođer used ultraUltra lownizak frequencyfrekvencija radioradio
93
315040
2056
Također, koristimo niskofrekventni radio
05:29
to broadcastemitiranje back to the surfacepovršinski
our exacttočno positionpoložaj withinunutar the cavešpilja.
94
317120
4680
koji odašilje natrag na površinu naš
precizan položaj unutar špilje.
05:34
So I swamPlivao underpod houseskuća and businessespoduzeća
and bowlingkuglanje alleysulica and golfgolf coursestečajevi,
95
322320
4816
Tako da sam plivala ispod kuća, tvrtki
i kuglana i golf terena,
05:39
and even underpod a Sonny'sSonny je BBQOPREMA ZA RestaurantRestoran,
96
327160
3160
čak i ispod Sonnyjevog BBQ restorana.
05:43
Prettylijep remarkableizvanredan, and what that taughtučio me
97
331080
2096
Prilično izvanredno, i ono što sam naučila
05:45
was that everything we do
on the surfacepovršinski of our earthZemlja
98
333200
2896
je da sve što radimo na površini zemlje
05:48
will be returnedvratio to us to drinkpiće.
99
336120
2416
će nam se vratiti u obliku pića.
05:50
Our watervoda planetplaneta is not just
riversrijeka, lakesjezera and oceansoceani,
100
338560
4776
Naš vodeni planet nisu samo rijeke,
jezera i oceani,
05:55
but it's this vastogroman networkmreža of groundwaterpodzemnih voda
that knitsplete us all togetherzajedno.
101
343360
4776
nego i prostrana mreža podzemnih voda
koja nas sve spaja.
06:00
It's a sharedpodijeljen resourceresurs
from whichkoji we all drinkpiće.
102
348160
3856
To je zajednički resurs iz kojeg
svi pijemo.
06:04
And when we can understandrazumjeti
our humanljudski connectionsveze with our groundwaterpodzemnih voda
103
352040
4296
Kad budemo razumjeli naše ljudske veze
s podzemnim vodama
06:08
and all of our watervoda resourcesresursi
on this planetplaneta,
104
356360
2656
i svim izvorima vode na ovom planetu,
06:11
then we'lldobro be workingrad on the problemproblem
105
359040
1736
onda ćemo raditi na problemu
06:12
that's probablyvjerojatno the mostnajviše importantvažno
issueizdanje of this centurystoljeće.
106
360800
3360
koji je vjerojatno najvažniji problem
ovog stoljeća.
06:17
So I never got to be that astronautastronaut
that I always wanted to be,
107
365040
3416
Nikad nisam imala priliku postati
astronaut kao što sam oduvijek željela,
06:20
but this mappingkartografija deviceuređaj,
designedkonstruiran by DrDr. BillBill StoneKamena, will be.
108
368480
3616
no ovaj uređaj za mapiranje, koji je
dizajnirao Dr. Bill Stone, će postati.
06:24
It's actuallyzapravo morphedprerasla.
109
372120
1416
Zapravo se preoblikovao.
06:25
It's now a self-swimmingsamostalno plivanje autonomousautonoman robotrobot,
110
373560
3296
Sada je samoplivajući autonomni robot,
06:28
artificiallyumjetno intelligentinteligentan,
111
376880
1656
umjetno inteligentan,
06:30
and its ultimateultimativno goalcilj
is to go to Jupiter'sJupiter je moonmjesec EuropaEuropa
112
378560
3576
i njegov konačni cilj je da ode na
Jupiterov mjesec Europu
06:34
and exploreistražiti oceansoceani beneathispod
the frozenzamrznut surfacepovršinski of that bodytijelo.
113
382160
4600
i istraži oceane ispod zaleđene površine
tog tijela.
06:39
And that's prettyprilično amazingnevjerojatan.
114
387480
1920
I to je prilično nevjerojatno.
06:42
(ApplausePljesak)
115
390160
5720
(Pljesak)
Translated by Sonja Zaric
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com