ABOUT THE SPEAKER
Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com
TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

Jill Heinerth: Paslaptingas povandeninių urvų pasaulis

Filmed:
1,921,342 views

Urvų nardytoja Jill Heinerth tyrinėja paslėptus povandeninių vandenų kelius, skalaujančius mūsų planetą. Dirbdama su biologais, klimatologais ir archeologais, Heinerth atskleidžia gyvybės formų, gyvenančių atokiausiuose žemės kampeliuose, paslaptis ir padeda mokslininkams išnarplioti klimato pasikeitimų istoriją. Šioje trumpoje kalboje panirkime po bangomis ir ištyrinėkime vidinio pasaulio stebuklus.
- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I'm an underwaterpo vandeniu explorer"Internet Explorer",
0
1440
2600
Aš esu povandeninio pasaulio tyrinėtoja,
00:17
more specificallykonkrečiai a caveurvas divernaras.
1
5480
2800
tiksliau, urvų nardytoja.
00:21
I wanted to be an astronautastronautas
when I was a little kidvaikas,
2
9200
2616
Kai buvau maža, norėjau būti astronaute,
00:23
but growingauga up in CanadaKanada as a youngjaunas girlmergaitė,
that wasn'tnebuvo really availableprieinama to me.
3
11840
4600
bet būnant mažai mergaitei, augančiai
Kanadoje, tai buvo nepasiekiama.
00:29
But as it turnspasisuka out,
we know a lot more about spaceerdvė
4
17680
3776
Bet pasirodo, mes žinome daug daugiau
apie kosmosą,
00:33
than we do about the undergroundpo žeme waterwaysvandens keliais
coursingPogoń throughper our planetplaneta,
5
21480
4336
nei žinome apie požeminius vandenis,
skalaujančius mūsų planetą,
00:37
the very lifebloodgyvybės šaltinis of MotherMotina EarthŽemė.
6
25840
2960
patį mūsų motinos Žemės kraują.
00:41
So I decidednusprendė to do something
that was even more remarkablenuostabus.
7
29720
3376
Taigi aš nusprendžiau padaryti kai ką,
kas buvo dar labiau nepaprasta.
00:45
InsteadVietoj to of exploringtyrinėjimas outerišorinis spaceerdvė,
8
33120
2456
Vietoj kosmoso tyrinėjimo,
00:47
I wanted to exploreištirti
the wondersstebuklas of innervidinis spaceerdvė.
9
35600
3160
aš norėjau ištyrinėti vidinės erdvės
stebuklus.
00:51
Now, a lot of people will tell you
10
39920
1656
Dabar daugybė žmonių jums pasakys,
00:53
that caveurvas divingnardymas is perhapsgalbūt
one of the mostlabiausiai dangerouspavojingas endeavorsstengiasi.
11
41600
4120
kad nardymas urvuose yra vienas iš
pavojingiausių išsūkių.
00:58
I mean, imagineįsivaizduok yourselfsave
here in this roomkambarys,
12
46560
2896
Turiu galvoje, įsivaizduokite save
šitame kambaryje,
01:01
if you were suddenlystaiga
plungedsmuko into blacknessJuodis,
13
49480
2896
jeigu jūs staiga būtumėte panardintas
į juodumą,
01:04
with your only jobdarbas to find the exitišeiti,
14
52400
2416
su vienintele užduotimi: surasti išėjimą,
01:06
sometimeskartais swimmingmaudytis
throughper these largedidelis spaceserdvės,
15
54840
2336
kartais plaukiant per šias didžiules
erdves,
01:09
and at other timeslaikai
crawlingnuskaitymo beneathpo žeme the seatssėdynės,
16
57200
3336
ir kartais ropojant po kėdėmis,
01:12
followingtoliau a thinplonas guidelinegairės,
17
60560
2536
sekant ploną gairę,
01:15
just waitinglaukiu for the life supportparama
to providenumatyti your very nextKitas breathkvėpavimas.
18
63120
4736
laukiant gyvybės palaikymą
suteikiančio sekančio įkvėpimo.
01:19
Well, that's my workplacedarbo vietoje.
19
67880
1720
Na, tai mano darbovietė.
01:22
But what I want to teachmokyti you todayšiandien
20
70760
1976
Tačiau, ko šiandien noriu jus išmokyti
01:24
is that our worldpasaulis
is not one bigdidelis solidtvirtas rockRokas.
21
72760
4376
yra tai, kad mūsų pasaulis nėra tik
didelis, kietas akmuo.
01:29
It's a wholevisa lot more like a spongekempinė.
22
77160
1960
Jis labiau primena kempinę,
01:31
I can swimplaukti throughper a lot of the poresporos
in our earth'sžemė spongekempinė,
23
79960
3856
Aš galiu praplaukti per daugybę porų
šitoje mūsų Žemės kempinėje,
01:35
but where I can't,
24
83840
1416
bet kur negaliu –
01:37
other life-formsgyvybės formų and other materialsmedžiagos
can make that journeykelionė withoutbe me.
25
85280
5016
kitos gyvybės formos ir kitos medžiagos
gali įgyvendinti tą kelionę be manęs.
01:42
And my voicebalsas is the one
that's going to teachmokyti you
26
90320
3016
Ir mano balsas išmokys jus
01:45
about the insideviduje of MotherMotina EarthŽemė.
27
93360
2920
apie mūsų motinos Žemės vidų.
01:50
There was no guidebookvadovas availableprieinama to me
28
98640
2976
Man nebuvo prieinamas joks
turistinis vadovas,
01:53
when I decidednusprendė to be the first personasmuo
to caveurvas divepasinerti insideviduje AntarcticAntarktidos icebergsledkalnių.
29
101640
6056
kai aš nusprendžiau būti pirmuoju žmogumi,
panersiančiu į Antarkties ledkalnių vidų.
01:59
In 2000, this was the largestdidžiausias
movingjuda objectobjektas on the planetplaneta.
30
107720
4416
2000-aisiais tai buvo didžiausias
judantis objektas visoje planetoje.
02:04
It calvedpatelės off the RossRoss IceLedo ShelfLentyna,
31
112160
2016
Jis atskilo nuo Ross ledo masyvo,
02:06
and we wentnuėjo down there
to exploreištirti iceledas edgekraštas ecologyekologija
32
114200
2936
ir mes nusileidome ten, kad ištyrinėtume
ledo krašto ekologiją
02:09
and searchPaieška for life-formsgyvybės formų beneathpo žeme the iceledas.
33
117160
2640
ir paieškotume gyvybės formų po ledu.
02:12
We use a technologytechnologija calledvadinamas rebreathersrebreathers.
34
120440
3176
Mes naudojome technologiją
pavadintą rebrizeriais.
02:15
It's an awfulbaisus lot like the sametas pats technologytechnologija
that is used for spaceerdvė walkspasivaikščiojimai.
35
123640
4216
Tai baisiai panašu į technologiją, kuri
naudojama pasivaikščiojimams kosmose.
02:19
This technologytechnologija enablesleidžia us to go deepergiliau
36
127880
2456
Ši technologija leido mums panirti giliau
02:22
than we could'vegalėčiau imaginedįsivaizduoti
even 10 yearsmetai agoprieš.
37
130360
2736
nei galėjome pasvajoti prieš dešimt metų.
02:25
We use exoticEgzotiški gasesdujos,
38
133120
2056
Mes naudojame egzotines dujas,
02:27
and we can make missionsmisijų
even up to 20 hoursvalandos long underwaterpo vandeniu.
39
135200
5200
ir galime atlikti misijas, trunkančias
iki 20 valandų po vandeniu.
02:33
I work with biologistsbiologai.
40
141160
2176
Aš dirbu su biologais.
02:35
It turnspasisuka out that cavesurvas
are repositoriesduomenų saugyklų of amazingnuostabus life-formsgyvybės formų,
41
143360
4536
Pasirodo, kad urvai yra nuostabių
gyvybės formų saugyklos,
02:39
speciesrūšis that we never knewžinojau existedegzistavo before.
42
147920
2800
rūšių, apie kurių egzistavimą nežinojome.
02:43
ManyDaug of these life-formsgyvybės formų
livegyventi in unusualneįprastas waysbūdai.
43
151760
3296
Daugybė šių gyvybės formų gyvuoja
netradiciniais būdais.
02:47
They have no pigmentpigmentas
and no eyesakys in manydaug casesatvejai,
44
155080
3936
Jie neturi pigmento ir daugeliu
atveju akių,
02:51
and these animalsgyvūnai
are alsotaip pat extremelylabai long-livedilgaamžiai.
45
159040
4496
ir šie gyvūnai yra itin ilgaamžiai.
02:55
In factfaktas, animalsgyvūnai swimmingmaudytis
in these cavesurvas todayšiandien
46
163560
3456
Iš tikrųjų, gyvūnai plaukiojantys
šiuose urvuose šiandien
02:59
are identicalidentiškas in the fossiliškastinis recordįrašyti
47
167040
2496
yra identiški iškasenų duomenims,
03:01
that predatesanksčiau the extinctionišnykimas
of the dinosaursDinozaurai.
48
169560
3336
kurie yra datuojami dinozaurų
išnykimo laikams.
03:04
So imagineįsivaizduok that: these are
like little swimmingmaudytis dinosaursDinozaurai.
49
172920
3736
Tai įsivaizduokite, kad jie yra lyg
plaukiojantys dinozaurai.
03:08
What can they teachmokyti us
about evolutionevoliucija and survivališgyvenimas?
50
176680
3440
Ko jie gali mus išmokyti apie
evoliuciją ir išlikimą?
03:13
When we look at an animalgyvūnas
like this remipederemipede swimmingmaudytis in the jarjar,
51
181120
4016
Kai mes žiūrime į gyvūną, kaip
ši ramipedija, plaukiojanti stiklainyje,
03:17
he has giantmilžinas fangsiltis with venomNuodai.
52
185160
2856
jis turi didžiules nuodingas iltis.
03:20
He can actuallyiš tikrųjų attackataka something
40 timeslaikai his sizedydis and killnužudyti it.
53
188040
4256
Jis gali užpulti ir pribaigti ką nors net
40 kartų didesnį už jį patį.
03:24
If he were the sizedydis of a catkatė,
54
192320
1776
Jeigu būtume katės dydžio,
03:26
he'djis nori be the mostlabiausiai dangerouspavojingas
thing on our planetplaneta.
55
194120
2600
jis būtų pavojingiausias
dalykas mūsų planetoje.
03:29
And these animalsgyvūnai livegyventi
in remarkablypuikiai beautifulgrazus placesvietos,
56
197920
3256
Ir šie gyvūnai gyvena
neapsakomai gražiose vietose,
03:33
and in some casesatvejai,
cavesurvas like this, that are very youngjaunas,
57
201200
4616
ir kai kuriais atvejais šitokie urvai,
kurie yra labai jauni,
03:37
yetvis dar the animalsgyvūnai are ancientsenovės.
58
205840
1736
bet visgi gyvūnai yra senoviniai.
03:39
How did they get there?
59
207600
1280
Kaip jie ten pateko?
03:41
I alsotaip pat work with physicistsfizikai,
60
209880
2176
Aš taip pat dirbu su fizikais,
03:44
and they're interestedsuinteresuotas oftentimesneretai
in globalpasaulinis climateklimatas changekeisti.
61
212080
3616
ir jie dažnai domisi
pasauliniu klimato atšilimu.
03:47
They can take rocksakmenų withinper the cavesurvas,
62
215720
2296
Jie gali paimti akmenis iš urvų,
03:50
and they can slicegabalas them
and look at the layerssluoksniai withinper with rocksakmenų,
63
218040
3056
ir jie gali juos perpjauti ir pažiūrėti
į akmens sluoksnius,
03:53
much like the ringsžiedai of a treemedis,
64
221120
1936
panašiai kaip medžio rievės,
03:55
and they can countsuskaičiuoti back in historyistorija
65
223080
2016
ir jie gali nusakyti istoriją
03:57
and learnmokytis about the climateklimatas on our planetplaneta
at very differentskiriasi timeslaikai.
66
225120
3696
ir sužinoti apie mūsų planetos
klimatą įvairiais laikotarpiais.
04:00
The redraudona that you see in this photographnuotrauka
67
228840
2496
Raudona, kurią matote šioje nuotraukoje,
04:03
is actuallyiš tikrųjų dustdulkes from the SaharaSachara DesertDykuma.
68
231360
3336
yra tikros dulkės iš Sacharos dykumos.
04:06
So it's been pickedpaimtas up by windvėjas,
blownprapūstas acrossvisoje the AtlanticAtlanto OceanVandenyno.
69
234720
4096
Taigi jos buvo pakeltos vėjo ir
atpūstos per Atlanto vandenyną.
04:10
It's rainedlietus down in this caseatvejis
on the islandsala of AbacoAbaco in the BahamasBahamų salos.
70
238840
4376
Šiuo atveju jos išlijo Abaco
saloje, Bahamuose.
04:15
It soakssugeria in throughper the groundžemė
71
243240
1616
Jos persisunkė per žemę
04:16
and depositsindėliai itselfpats
in the rocksakmenų withinper these cavesurvas.
72
244880
3976
ir susikaupia aplink akmenis
šiuose urvuose.
04:20
And when we look back in the layerssluoksniai
of these rocksakmenų, we can find timeslaikai
73
248880
3816
Ir kaip žiūrime atgal į akmenų sluoksnius,
mes galime atrasti laiką,
04:24
when the climateklimatas
was very, very drysausas on earthžemė,
74
252720
2776
kai klimatas Žemėje buvo labai
labai sausas,
04:27
and we can go back
manydaug hundredsšimtai of thousandstūkstančiai of yearsmetai.
75
255520
3759
ir mes keliaujama atgal šimtus
tūkstančių metų.
04:32
PaleoclimatologistsPaleoclimatologists are alsotaip pat interestedsuinteresuotas
76
260560
2256
Paleoklimatologai taip pat domisi,
04:34
in where the seajūra levellygis standsstendai were
at other timeslaikai on earthžemė.
77
262840
3296
koks buvo jūros lygis skirtingais
laikotarpiais Žemėje.
04:38
Here in BermudaBermudų salos, my teamkomanda and I embarkedpradėjo
78
266160
2216
Bermuduose mano komanda ir aš ėmėmės
04:40
on the deepestgiliausias mannedvaldomas divespakrovimas
ever conductedatliktas in the regionregione,
79
268400
3056
giliausių nardymų kada nors
atliktų šiame regione,
04:43
and we were looking for placesvietos
80
271480
1616
ir mes ieškome vietų
04:45
where the seajūra levellygis
used to lapratas up againstprieš the shorelinekranto,
81
273120
3536
kur jūros lygis pakildavo virš pakrantės,
04:48
manydaug hundredsšimtai of feetpėdos
belowžemiau currentdabartinis levelslygiai.
82
276680
2840
daugybę pėdų žemiau dabartinių lygių.
04:52
I alsotaip pat get to work with paleontologistspaleontologijos
and archaeologistsarcheologai.
83
280880
3496
Man taip pat tenka dirbti su
paleontologais ir archeologais.
04:56
In placesvietos like MexicoMeksika,
in the BahamasBahamų salos, and even in CubaKuba,
84
284400
4376
Tokiose vietose kaip Meksika,
Bahamai ar net Kuba,
05:00
we're looking at culturalkultūrinis remainslieka
and alsotaip pat humanžmogus remainslieka in cavesurvas,
85
288800
4696
mes ieškome kultūrinių liekanų
ir žmonių palaikų urvuose,
05:05
and they tell us a lot
86
293520
1256
ir jie mums pasako daug
05:06
about some of the earliestgreičiau
inhabitantsgyventojai of these regionsregionai.
87
294800
3080
apie kai kuriuos ankstyviausius
šių regionų gyventojus.
05:10
But my very favoritemėgstamiausia projectprojektas of all
was over 15 yearsmetai agoprieš,
88
298760
3496
Bet mano pats mėgstamiausias projektas
buvo prieš 15 metų,
05:14
when I was a partdalis of the teamkomanda
that madepagamintas the very first
89
302280
2524
kai buvau dalis komandos,
kuri sudarė patį pirmąjį
05:16
accuratetiksliai, three-dimensionaltrimatis mapžemėlapis
of a subterraneanpožeminis surfacepaviršius.
90
304828
3308
tikslų, trijų matmenų
podirvinio paviršiaus žemėlapį.
05:20
This deviceprietaisas that I'm
drivingvairuoja throughper the caveurvas
91
308160
2376
Šis aparatas, kurį vairuoju per urvą,
05:22
was actuallyiš tikrųjų creatingkurti
a three-dimensionaltrimatis modelmodelis as we drovevažiavo it.
92
310560
4456
iš tiesų kūrė trimatį modelį,
kol mes jį valdėme.
05:27
We alsotaip pat used ultraitin lowžemas frequencydažnis radioradijas
93
315040
2056
Mes dar naudojome ultra žemo dažnio radiją
05:29
to broadcasttransliacijos back to the surfacepaviršius
our exacttiksliai positionpozicija withinper the caveurvas.
94
317120
4680
tam, kad į paviršių transliuotume
mūsų tikslią poziciją urve.
05:34
So I swamplaukė underpagal housesnamai and businessesįmonės
and bowlingBoulingas alleyskoridorius and golfgolfas courseskursai,
95
322320
4816
Taigi aš plaukiau po namais ir įmonėmis,
ir boulingo alėjomis, ir golfo laukais,
05:39
and even underpagal a Sonny'sKamilė 's BBQGRILIS RestaurantRestoranas,
96
327160
3160
ir net po Sonny barbekiu restoranu.
05:43
Prettygražu, gražus remarkablenuostabus, and what that taughtmokė me
97
331080
2096
Gana nepaprasta, ir tai mane išmokė,
05:45
was that everything we do
on the surfacepaviršius of our earthžemė
98
333200
2896
kad viskas, ką mes darome
mūsų žemės paviršiuje,
05:48
will be returnedgrįžo to us to drinkgerti.
99
336120
2416
bus mums sugrąžinta gerti.
05:50
Our watervanduo planetplaneta is not just
riversupės, lakesežerai and oceansvandenynai,
100
338560
4776
Mūsų vandens planeta,
tai ne tik upės, ežerai ir vandenynai,
05:55
but it's this vastdidelis networktinklas of groundwaterpožeminio vandens
that knitsmezginių us all togetherkartu.
101
343360
4776
bet didžiulis požeminio vandens
tinklas, kuris mus visus sujungia.
06:00
It's a sharedbendrai naudojamas resourceištekliai
from whichkuris we all drinkgerti.
102
348160
3856
Tai bendras resursas, kurį visi geriame.
06:04
And when we can understandsuprasti
our humanžmogus connectionsjungtys with our groundwaterpožeminio vandens
103
352040
4296
ir kada galėsime suprasti mūsų
žmogišką ryšį su požeminiais vandenimis
06:08
and all of our watervanduo resourcesištekliai
on this planetplaneta,
104
356360
2656
ir visais vandens resursais
šioje planetoje,
06:11
then we'llmes be workingdirba on the problemproblema
105
359040
1736
tada pradėsime spręsti šią problemą,
06:12
that's probablytikriausiai the mostlabiausiai importantsvarbu
issueklausimas of this centuryamžius.
106
360800
3360
kuri turbūt yra viena svarbiausių
problemų šiame amžiuje.
06:17
So I never got to be that astronautastronautas
that I always wanted to be,
107
365040
3416
Taigi aš taip ir netapau astronaute,
kuria norėjau būti,
06:20
but this mappingkartografavimas deviceprietaisas,
designedsuprojektuotas by DrDr. BillBill StoneAkmuo, will be.
108
368480
3616
bet šis kartografavimo įrenginys,
sukurtas daktaro Bill Stone, taps.
06:24
It's actuallyiš tikrųjų morphedpasikeitė.
109
372120
1416
Jis iš tiesų išaugo.
06:25
It's now a self-swimmingsavarankiškai maudytis autonomousautonomiška robotrobotas,
110
373560
3296
Dabar tai savarankiškai plaukiantis
automatinis robotas,
06:28
artificiallydirbtinai intelligentprotingas,
111
376880
1656
dirbtinis intelektas,
06:30
and its ultimategalutinis goaltikslas
is to go to Jupiter'sJupiterio moonmėnulis EuropaEuropa
112
378560
3576
ir jo galutinis tikslas yra nukeliauti
į Jupiterio palydovą Europą,
06:34
and exploreištirti oceansvandenynai beneathpo žeme
the frozensušaldyta surfacepaviršius of that bodykūnas.
113
382160
4600
ir ištyrinėti vandenynus po
suledėjusiu jo kūno paviršiumi.
06:39
And that's prettygana amazingnuostabus.
114
387480
1920
Ir tai yra ganėtinai nuostabu.
06:42
(ApplausePlojimai)
115
390160
5720
(Plojimai.)
Translated by Gustina Jaraite
Reviewed by Sigita Šimkutė-Macanko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com