English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Andrew Solomon: How the worst moments in our lives make us who we are

אנדרו סולומון: איך הרגעים הגרועים ביותר בחיינו הופכים אותנו למי שאנחנו

Filmed
Views 5,043,085

הסופר אנדרו סולומון הביא במשך הקריירה שלו את סיפורי מצוקותיהם של אחרים. כעת הוא פונה פנימה ומכניס אותנו לילדותו מלאת הקשיים, בעודו ממשיך לטוות סיפורים על אנשים אמיצים אותם פגש בשנים שחלפו מאז. בהרצאתו המרגשת, היוצאת מן הלב - והמשעשעת בהחלט פה ושם, קורא לנו סולומון לחשל משמעות מתוך מאבקינו הגדולים ביותר.

- Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology. Full bio

כסטודנט במדעי המצוקה,
00:12
As a studentתלמיד of adversityמְצוּקָה,
הופתעתי במשך השנים לגלות
00:16
I've been struckהיכה over the yearsשנים
00:17
by how some people
כיצד אנשים מסוימים,
מאותגרים ביותר,
00:19
with majorגדול challengesאתגרים
00:21
seemנראה to drawלצייר strengthכוח from them,
שואבים ככל הנראה כוח מבעיותיהם,
00:24
and I've heardשמע the popularפופולרי wisdomחוכמה
וגם התוודעתי לאותה חוכמה עממית
שעוסקת במציאת משמעות.
00:26
that that has to do with findingמִמצָא meaningמַשְׁמָעוּת.
00:28
And for a long time,
ובמשך זמן רב,
00:30
I thought the meaningמַשְׁמָעוּת was out there,
חשבתי שהמשמעות נמצאת אי-שם,
00:32
some great truthאֶמֶת waitingהַמתָנָה to be foundמצאתי.
שהיא איזו אמת גדולה
שממתינה שימצאו אותה.
00:35
But over time, I've come to feel
אך עם הזמן התחלתי לחשוב
שהאמת איננה רלוונטית.
00:38
that the truthאֶמֶת is irrelevantלא רלוונטי.
אנו מכנים זאת "למצוא משמעות",
00:40
We call it findingמִמצָא meaningמַשְׁמָעוּת,
אך מוטב שנכנה זאת
"לחשל משמעות".
00:42
but we mightאולי better call it forgingלְטִישָׁה meaningמַשְׁמָעוּת.
ספרי האחרון סיפר על משפחות
00:47
My last bookסֵפֶר was about how familiesמשפחות
שמצליחות להתמודד
עם צאצאים מאתגרים או חריגים,
00:49
manageלנהל to dealעִסקָה with variousשׁוֹנִים kindsמיני of challengingמאתגר
00:52
or unusualבלתי שגרתי offspringצֶאֱצָאִים,
00:54
and one of the mothersאמהות I interviewedראיינו,
ואחת האמהות שראיינתי,
00:56
who had two childrenיְלָדִים with
multipleמְרוּבֶּה severeחָמוּר disabilitiesנכות,
אם לשני ילדים בעלי
מספר נכויות חמורות,
אמרה לי: "אנשים תמיד
מנדבים לנו אמירות קטנות, כמו:
00:59
said to me, "People always give us
01:02
these little sayingsאומרים like,
"'אלוהים לא נותן לך
יותר מכפי יכולתך להתמודד',
01:03
'God doesn't give you any
more than you can handleידית,'
"אבל ילדים כמו שלנו
01:07
but childrenיְלָדִים like oursשֶׁלָנוּ
"אינם נחשבים מראש למתנה;
01:09
are not preordainedמראש as a giftמתנה.
"הם בגדר מתנה
כי זו היתה בחירתנו."
01:13
They're a giftמתנה because that's what we have chosenנִבחָר."
01:18
We make those choicesבחירות all our livesחיים.
אנו עושים בחירות כאלה
כל חיינו.
01:22
When I was in secondשְׁנִיָה gradeכיתה,
כשהייתי בכיתה ב',
01:25
Bobbyבובי Finkelפינקל had a birthdayיום הולדת partyמפלגה
ערכו לבובי פינקל
מסיבת יום-הולדת
01:27
and invitedמוזמן everyoneכל אחד in our classמעמד but me.
והכיתה כולה הוזמנה
חוץ ממני.
אמי חשבה שוודאי נפלה טעות,
והיא צלצלה לגברת פינקל,
01:32
My motherאִמָא assumedלהניח there
had been some sortסוג of errorשְׁגִיאָה,
01:34
and she calledשקוראים לו Mrsגברת. Finkelפינקל,
01:36
who said that Bobbyבובי didn't like me
וזו אמרה שבובי לא אוהב אותי
ולא רוצה שאבוא למסיבה שלו.
01:38
and didn't want me at his partyמפלגה.
ובאותו יום אמי לקחה אותי
לגן החיות
01:42
And that day, my momאִמָא tookלקח me to the zooגַן חַיוֹת
והזמינה אותי לגלידה
עם סירופ חם.
01:45
and out for a hotחַם fudgeמַמְתָק שׁוֹקוֹלָד sundaeגְלִידָה.
כשהייתי בכיתה ז',
01:48
When I was in seventhשְׁבִיעִית gradeכיתה,
אחד הילדים, בהסעת ביה"ס,
01:49
one of the kidsילדים on my schoolבית ספר busאוֹטוֹבּוּס
כינה אותי "פרסי",
כקיצור לאורח התנהגותי,
01:52
nicknamedשזכה לכינוי me "Percyפרסי"
01:54
as a shorthandקַצרָנוּת for my demeanorהִתְנַהֲגוּת,
01:56
and sometimesלִפְעָמִים, he and his cohortקוהורט
ולעתים, הוא וחבורתו
היו מזמרים את ההתגרות הזו
01:59
would chantלָשִׁיר that provocationפּרוֹבוֹקָצִיָה
לאורך כל נסיעת האוטובוס,
45 דקות הלוך, 45 דקות חזור,
02:02
the entireשלם schoolבית ספר busאוֹטוֹבּוּס rideנסיעה,
02:03
45 minutesדקות up, 45 minutesדקות back,
"פרסי! פרסי! פרסי! פרסי!"
02:07
"Percyפרסי! Percyפרסי! Percyפרסי! Percyפרסי!"
02:12
When I was in eighthשמונה gradeכיתה,
כשהייתי בכיתה ח',
02:14
our scienceמַדָע teacherמוֹרֶה told us
המורה שלי למדעים אמר לנו
שכל ההומוסקסואלים הזכרים
02:16
that all maleזָכָר homosexualsהומוסקסואלים
02:18
developלְפַתֵחַ fecalצואה incontinenceחוסר שליטה
מפתחים חוסר-שליטה
על הפרשת צואה
02:20
because of the traumaטְרַאוּמָה to theirשֶׁלָהֶם analאנאלי sphincterסוגר.
בגלל הטראומה לשרירי פי הטבעת.
ואני סיימתי את ביה"ס התיכון
02:25
And I graduatedבוגר highגָבוֹהַ schoolבית ספר
02:26
withoutלְלֹא ever going to the cafeteriaקָפֵטֶרִיָה,
מבלי שנכנסתי
ולו פעם אחת לקפטריה,
כי אילו ישבתי שם עם הבנות,
הייתי סופג לעג בשל כך,
02:29
where I would have satישבה with the girlsבנות
02:31
and been laughedצחק at for doing so,
ואילו ישבתי עם הבנים,
02:33
or satישבה with the boysבנים
היו לועגים לי,
02:35
and been laughedצחק at for beingלהיות a boyיֶלֶד
ואומרים שאני נער
שצריך לשבת עם הבנות.
02:37
who should be sittingיְשִׁיבָה with the girlsבנות.
02:39
I survivedשרד that childhoodיַלדוּת throughדרך a mixלְעַרְבֵּב
שרדתי את אותה ילדות
בעזרת תערובת
של התעלמות וכוח-סבל.
02:42
of avoidanceהימנעות and enduranceסיבולת.
02:45
What I didn't know then,
מה שלא היה ידוע לי אז,
02:47
and do know now,
וידוע לי היום,
02:49
is that avoidanceהימנעות and enduranceסיבולת
הוא שהתעלמות וכוח-סבל
02:51
can be the entrywayכניסה to forgingלְטִישָׁה meaningמַשְׁמָעוּת.
יכולות להפוך לשער
לחישולה של משמעות.
02:56
After you've forgedמזויף meaningמַשְׁמָעוּת,
אחרי שחישלת משמעות,
02:58
you need to incorporateבע"מ that meaningמַשְׁמָעוּת
עליך לשלב את המשמעות הזאת
בזהות חדשה.
03:00
into a newחָדָשׁ identityזהות.
עליך לקחת את הטראומות
ולהפוך אותן לחלק
03:02
You need to take the traumasטראומות and make them partחֵלֶק
ממי שהפכת להיות,
03:06
of who you've come to be,
ועליך לקפל את האירועים
הגרועים ביותר בחייך
03:08
and you need to foldלְקַפֵּל the worstהכי גרוע eventsאירועים of your life
03:11
into a narrativeנרטיב of triumphנצחון,
בין דפיו של סיפור נצחון,
03:13
evincingמראה a better selfעצמי
שמפגין עצמי טוב יותר
03:15
in responseתְגוּבָה to things that hurtכאב.
כתגובה לדברים כואבים.
אחת האמהות האחרות שראיינתי
כשעבדתי על ספרי,
03:18
One of the other mothersאמהות I interviewedראיינו
03:20
when I was workingעובד on my bookסֵפֶר
03:22
had been rapedנאנס as an adolescentמִתבַּגֵר,
נאנסה בגיל ההתבגרות,
03:25
and had a childיֶלֶד followingהבא that rapeלֶאֱנוֹס,
וכתוצאה מהאונס הרתה וילדה,
03:28
whichאיזה had thrownנזרק away her careerקריירה plansתוכניות
מה שהרס את תכניות הקריירה שלה
ופגע בכל מערכות היחסים
הרגשיות שלה.
03:31
and damagedפגום all of her emotionalרִגשִׁי relationshipsיחסים.
אך כשפגשתי בה,
היא היתה בת 50,
03:35
But when I metנפגש her, she was 50,
ושאלתי אותה:
03:38
and I said to her,
"האם את מרבה לחשוב
על הגבר שאנס אותך?"
03:39
"Do you oftenלעתים קרובות think about the man who rapedנאנס you?"
03:42
And she said, "I used to think about him with angerכַּעַס,
היא ענתה:
"פעם חשבתי עליו בכעס,
03:46
but now only with pityרַחֲמִים."
"אבל היום - ברחמים בלבד."
03:48
And I thought she meantהתכוון pityרַחֲמִים because he was
ואני חשבתי שהיא אומרת 'רחמים'
כי התפתחותה נעצרה עד כי
אין היא מסוגלת לרגש כה נורא.
03:51
so unevolvedלא פתורה as to have doneבוצע this terribleנורא thing.
ושאלתי: "רחמים?"
03:54
And I said, "Pityרַחֲמִים?"
היא ענתה: "כן,
03:56
And she said, "Yes,
"כי יש לו בת יפהפיה
03:57
because he has a beautifulיפה daughterבַּת
"ושני נכדים מקסימים
04:00
and two beautifulיפה grandchildrenנכדים
04:02
and he doesn't know that, and I do.
"והוא לא יודע על זה,
אך אני כן,
04:06
So as it turnsפונה out, I'm the luckyבַּר מַזָל one."
"אז יצא שאני ברת-המזל."
אחדים ממאבקינו הם דברים
שאיתם נולדנו:
04:12
Some of our strugglesמאבקים are things we're bornנוֹלָד to:
המגדר, המיניות, הגזע או הנכות שלנו.
04:15
our genderמִין, our sexualityמִינִיוּת, our raceגזע, our disabilityנָכוּת.
04:21
And some are things that happenלִקְרוֹת to us:
ואחרים הם דברים שקורים לנו:
04:23
beingלהיות a politicalפּוֹלִיטִי prisonerאָסִיר, beingלהיות a rapeלֶאֱנוֹס victimקורבן,
להיות אסיר פוליטי,
ליפול קורבן לאונס,
להיות ניצול של הוריקן "קתרינה".
04:27
beingלהיות a Katrinaקתרינה survivorניצול.
04:29
Identityזהות involvesכרוך enteringכניסה a communityהקהילה
זהות כרוכה בכניסה לקהילה,
כדי לשאוב כוח מאותה קהילה,
04:32
to drawלצייר strengthכוח from that communityהקהילה,
וגם להעניק לה כוח.
04:35
and to give strengthכוח there too.
04:37
It involvesכרוך substitutingתחליף "and" for "but" --
היא כרוכה בשימוש
ב"ו" במקום ב"אבל":
04:42
not "I am here but I have cancerמחלת הסרטן,"
לא: "אני כאן,
אבל יש לי סרטן,"
אלא: "יש לי סרטן
ואני כאן."
04:46
but ratherבמקום, "I have cancerמחלת הסרטן and I am here."
04:51
When we're ashamedמְבוּיָשׁ,
כשאנו מתביישים
איננו יכולים לספר את סיפורנו,
04:53
we can't tell our storiesסיפורים,
והסיפור הוא הבסיס לזהות.
04:55
and storiesסיפורים are the foundationקרן of identityזהות.
05:00
Forgeלהחשיל meaningמַשְׁמָעוּת, buildלִבנוֹת identityזהות,
לחשל משמעות, לגבש זהות,
05:04
forgeלהחשיל meaningמַשְׁמָעוּת and buildלִבנוֹת identityזהות.
לחשל משמעות ולגבש זהות -
05:07
That becameהפכתי my mantraמנטרה.
זו הפכה למנטרה שלי.
05:10
Forgingלְטִישָׁה meaningמַשְׁמָעוּת is about changingמִשְׁתַנֶה yourselfעַצמְךָ.
חישול משמעות משמעו
לשנות את עצמך.
גיבוש זהות משמעה
לשנות את העולם.
05:13
Buildingבִּניָן identityזהות is about changingמִשְׁתַנֶה the worldעוֹלָם.
05:17
All of us with stigmatizedסטיגמות identitiesזהויות
כולנו, נושאי הסטיגמות,
נתקלים מידי יום בשאלה זו:
05:19
faceפָּנִים this questionשְׁאֵלָה dailyיום יומי:
באיזו מידה לתרום לחברה
ע"י הגבלת עצמנו,
05:21
how much to accommodateלהתאים societyחֶברָה
05:24
by constrainingמגבילה ourselvesבְּעָצמֵנוּ,
05:26
and how much to breakלשבור the limitsגבולות
ועד כמה לפרוץ את הגבולות
של מה שמהווה חיים
שיש להם תוקף?
05:29
of what constitutesמהווה a validתָקֵף life?
05:32
Forgingלְטִישָׁה meaningמַשְׁמָעוּת and buildingבִּניָן identityזהות
לחשל משמעות ולגבש זהות
אינם הופכים את
מה שהיה שגוי לנכון,
05:35
does not make what was wrongלא בסדר right.
05:38
It only makesעושה what was wrongלא בסדר preciousיָקָר.
אלא רק הופכים את
מה שהיה שגוי ליקר.
בינואר, השנה,
05:43
In Januaryיָנוּאָר of this yearשָׁנָה,
05:45
I wentהלך to Myanmarמיאנמר to interviewרֵאָיוֹן politicalפּוֹלִיטִי prisonersאסירים,
נסעתי למיאנמר
כדי לראיין אסירים פוליטיים,
והופתעתי לגלות שהם פחות מרירים
מכפי שציפיתי.
05:49
and I was surprisedמוּפתָע to find them lessפָּחוּת bitterטעם מר
05:52
than I'd anticipatedצָפוּי.
05:53
Mostרוב of them had knowinglyבְּיוֹדְעִין committedמְחוּיָב
מרביתם ביצעו ביודעין
את העבירות שהביאו אותם לכלא,
05:55
the offenses.. that landedנחת them in prisonבית כלא,
05:58
and they had walkedהלך in with theirשֶׁלָהֶם headsראשים heldמוּחזָק highגָבוֹהַ,
והם נכנסו לשם בראש זקוף,
והם יצאו משם
וראשם עדיין זקוף,
06:01
and they walkedהלך out with theirשֶׁלָהֶם headsראשים
06:03
still heldמוּחזָק highגָבוֹהַ, manyרב yearsשנים laterיותר מאוחר.
שנים רבות לאחר מכן.
06:07
Drד"ר. Maאִמָא Thidaתידה, a leadingמוֹבִיל humanבן אנוש rightsזכויות activistפעיל
ד"ר מא ת'ידה, פעילה מרכזית
למען זכויות האדם,
06:10
who had nearlyכמעט diedמת in prisonבית כלא
שכמעט ומתה בכלא,
ושהתה שנים רבות בצינוק,
06:12
and had spentמוּתַשׁ manyרב yearsשנים in solitaryבּוֹדֵד confinementכליאה,
06:15
told me she was gratefulאסיר תודה to her jailersסוהרים
אמרה לי שהיא
אסירת-תודה לכולאיה
על הזמן שעמד לרשותה
כדי לחשוב,
06:19
for the time she had had to think,
על החוכמה שרכשה,
06:21
for the wisdomחוכמה she had gainedזכה,
06:23
for the chanceהִזדַמְנוּת to honeלְחַדֵד her meditationמֶדִיטָצִיָה skillsמיומנויות.
על ההזדמנות לשכלל
את כישורי המדיטציה שלה.
06:27
She had soughtביקש meaningמַשְׁמָעוּת
היא חיפשה אחר משמעות,
והפכה את סבלה לזהות חדה וברורה.
06:29
and madeעָשׂוּי her travailלַעֲמוֹל into a crucialמַכרִיעַ identityזהות.
אבל אם האנשים שפגשתי
06:33
But if the people I metנפגש
היו פחות מרירים מכפי שציפיתי
בנוגע לשהות בכלא,
06:35
were lessפָּחוּת bitterטעם מר than I'd anticipatedצָפוּי
06:37
about beingלהיות in prisonבית כלא,
06:38
they were alsoגַם lessפָּחוּת thrilledנִפְעָם than I'd expectedצָפוּי
הם היו גם פחות נלהבים
מכפי שציפיתי
06:41
about the reformרֵפוֹרמָה processתהליך going on
ביחס לרפורמה שמתנהלת בארצם.
06:43
in theirשֶׁלָהֶם countryמדינה.
06:45
Maאִמָא Thidaתידה said,
מא ת'ידה אמרה:
"אנו, הבורמזים, ידועים
בחן העצום שלנו במצבי לחץ,
06:47
"We Burmeseבורמזי are notedציינתי
06:48
for our tremendousעָצוּם graceחן underתַחַת pressureלַחַץ,
"אבל גם יודעים להתלונן
בתקופות זוהר,"
06:52
but we alsoגַם have grievanceתְלוּנָה underתַחַת glamourזוֹהַר,"
היא אמרה: "והעובדה שהיו
"כל השינויים האלה,
06:56
she said, "and the factעוּבדָה that there have been
06:58
these shiftsמשמרות and changesשינויים
07:00
doesn't eraseלִמְחוֹק the continuingהמשך problemsבעיות
"אינה מוחקת את הבעיות הנמשכות
בחברה שלנו
07:02
in our societyחֶברָה
07:04
that we learnedמְלוּמָד to see so well
"שאותן למדנו לזהות
טוב כל-כך כשהיינו בכלא."
07:06
while we were in prisonבית כלא."
ואני הבנתי שהיא למעשה אומרת,
07:08
And I understoodהבין her to be sayingפִּתגָם
07:10
that concessionsויתורים conferלְהַעֲנִיק only a little humanityאֶנוֹשִׁיוּת,
שהוותרנות נותנת רק מעט יחס אנושי,
כאשר מן הדין שיינתן
יחס אנושי מלא,
07:14
where fullמלא humanityאֶנוֹשִׁיוּת is dueעקב,
07:16
that crumbsפירורים are not the sameאותו
שפירורים אינם זהים
למקום שמור ליד השולחן,
07:18
as a placeמקום at the tableשולחן,
במלים אחרות, אפשר לחשל משמעות
ולגבש זהות,
07:20
whichאיזה is to say you can forgeלהחשיל meaningמַשְׁמָעוּת
07:23
and buildלִבנוֹת identityזהות and still be madמְטוּרָף as hellגֵיהִנוֹם.
ועדיין להיות מטורף מזעם.
מעולם לא נאנסתי,
07:29
I've never been rapedנאנס,
ומעולם לא הייתי במקום
שאפילו מזכיר בדוחק
07:31
and I've never been in anything
remotelyמרחוק approachingמִתקַרֵב
בית-סוהר בורמזי,
07:34
a Burmeseבורמזי prisonבית כלא,
07:36
but as a gayהומו Americanאֲמֶרִיקָאִי,
אבל כגיי אמריקאי,
07:37
I've experiencedמְנוּסֶה prejudiceדעה קדומה and even hatredשנאה,
התנסיתי בדעות קדומות ואף בשנאה,
07:42
and I've forgedמזויף meaningמַשְׁמָעוּת and I've builtבנוי identityזהות,
וחישלתי משמעות וגיבשתי זהות,
07:46
whichאיזה is a moveמהלך \ לזוז \ לעבור I learnedמְלוּמָד from people
שזו טקטיקה שלמדתי מאנשים
שחוו קיפוח גרוע בהרבה
07:48
who had experiencedמְנוּסֶה farרָחוֹק worseרע יותר privationשְׁלִילָה
07:51
than I've ever knownידוע.
מכפי שהכרתי אי-פעם.
07:53
In my ownשֶׁלוֹ adolescenceגיל ההתבגרות,
בתקופת ההתבגרות שלי
07:55
I wentהלך to extremeקיצוני lengthsאורכים to try to be straightיָשָׁר.
עשיתי מאמצים עילאיים
בנסיון להיות סטרייט.
07:59
I enrolledנרשם myselfעצמי in something calledשקוראים לו
הצטרפתי למשהו שקרוי:
"טיפול מיני חילופי",
08:01
sexualמִינִי surrogacyפונדקאות therapyתֶרַפּיָה,
08:03
in whichאיזה people I was encouragedעודדו to call doctorsרופאים
שבו אנשים,
שקיבלתי עידוד לכנותם 'רופאים',
08:07
prescribedשנקבעו what I was encouragedעודדו to call exercisesתרגילים
רשמו לי מה שקיבלתי עידוד
לכנות 'תרגילים'
08:10
with womenנשים I was encouragedעודדו to call surrogatesתחליפים,
עם נשים
שקיבלתי עידוד לכנות 'מחליפות',
שלא היו בדיוק זונות,
08:14
who were not exactlyבְּדִיוּק prostitutesזונות
08:17
but who were alsoגַם not exactlyבְּדִיוּק anything elseאַחֵר.
אבל גם לא היו בדיוק
שום דבר אחר.
08:20
(Laughterצחוק)
[צחוק]
החביבה עלי מכולן
08:24
My particularמיוחד favoriteהכי אהוב
08:26
was a blondeבְּלוֹנדִינִית womanאִשָׁה from the Deepעָמוֹק Southדָרוֹם
היתה בלונדינית אחת
מאי-שם בדרום
08:28
who eventuallyבסופו של דבר admittedהודה to me
שבסופו של דבר התוודתה בפני
שהיא למעשה נקרופילית
08:30
that she was really a necrophiliacנקרופיליאק
ולקחה את העבודה הזאת
אחרי שנקלעה לצרות
08:32
and had takenנלקח this jobעבודה after she got in troubleצרות
בחדר המתים.
08:35
down at the morgueחֲדַר מֵתִים.
[צחוק]
08:37
(Laughterצחוק)
אותן חוויות אכן איפשרו לי
08:43
These experiencesחוויות eventuallyבסופו של דבר allowedמוּתָר me to have
לקיים כמה מערכות-יחסים גופניות
מאושרות עם נשים,
08:46
some happyשַׂמֵחַ physicalגוּפָנִי relationshipsיחסים with womenנשים,
08:49
for whichאיזה I'm gratefulאסיר תודה,
ואני אסיר-תודה על כך,
08:50
but I was at warמִלחָמָה with myselfעצמי,
אבל נאבקתי בעצמי,
08:53
and I dugחפרו terribleנורא woundsפצעים into my ownשֶׁלוֹ psycheפּסִיכָה.
ופערתי פצעים איומים בנפש שלי.
08:58
We don't seekלְחַפֵּשׂ the painfulכּוֹאֵב experiencesחוויות
איננו מחפשים את ההתנסויות הכואבות
שמסתתות את זהותנו,
09:01
that hewלַחְטוֹב our identitiesזהויות,
אלא מחפשים את זהותנו
בעקבות התנסויות כואבות.
09:04
but we seekלְחַפֵּשׂ our identitiesזהויות
09:06
in the wakeלְהִתְעוֹרֵר of painfulכּוֹאֵב experiencesחוויות.
09:09
We cannotלא יכול bearדוב a pointlessחסר טעם tormentלַעֲנוֹת,
איננו יכולים לשאת עינוי חסר-טעם,
09:12
but we can endureלסבול great painכְּאֵב
אך יכולים לסבול כאב רב
09:14
if we believe that it's purposefulתַכְלִיתִי.
אם אנו מאמינים
שיש לו מטרה.
הקלות מותירה בנו חותם קטן
מאשר המאבק.
09:18
Easeקַלוּת makesעושה lessפָּחוּת of an impressionרוֹשֶׁם on us
09:20
than struggleמַאֲבָק.
09:21
We could have been ourselvesבְּעָצמֵנוּ withoutלְלֹא our delightsתענוגות,
היינו יכולים להיות מי שאנו
בלי העינוגים,
09:24
but not withoutלְלֹא the misfortunesצרות
אך לא בלי הפורענויות
שמאחורי חיפושנו אחר משמעות.
09:26
that driveנהיגה our searchחפש for meaningמַשְׁמָעוּת.
09:29
"Thereforeלָכֵן, I take pleasureהנאה in infirmitiesבעיות,"
"ולכן אני מתענג על מיחושי,"
09:33
Stרחוב. Paulפול wroteכתבתי in Secondשְׁנִיָה Corinthiansקורינתים,
כתב פולוס באיגרת השניה
אל הקורינתים,
09:35
"for when I am weakחלש, then I am strongחָזָק."
"שהרי בהיותי חלש, אני חזק."
ב-1988 נסעתי למוסקבה
לראיין אמני מחתרת סובייטיים,
09:39
In 1988, I wentהלך to Moscowמוסקווה
09:42
to interviewרֵאָיוֹן artistsאמנים of the Sovietהסובייטית undergroundתת קרקעי,
09:46
and I expectedצָפוּי theirשֶׁלָהֶם work to be
מתוך ציפיה שהאמנות שלהם
תהיה חתרנית ופוליטית.
09:47
dissidentפּוֹרֵשׁ and politicalפּוֹלִיטִי.
אולם הרדיקליות שביצירתם
היתה דווקא טמונה בהחזרת האנושיות
09:50
But the radicalismהרדיקליזם in theirשֶׁלָהֶם work actuallyלמעשה layלְהַנִיחַ
09:53
in reinsertingreinserting humanityאֶנוֹשִׁיוּת into a societyחֶברָה
לחברה שעסקה בהשמדת
אותה אנושיות עצמה,
09:56
that was annihilatingהשמדה humanityאֶנוֹשִׁיוּת itselfעצמה,
09:58
as, in some sensesחושים, Russianרוּסִי societyחֶברָה
במובנים מסוימים, כפי שהחברה הרוסית
עושה כיום שוב.
10:01
is now doing again.
אחד האמנים שפגשתי אמר לי:
10:03
One of the artistsאמנים I metנפגש said to me,
"אנו מתאמנים לא להיות אמנים,
אלא מלאכים."
10:05
"We were in trainingהַדְרָכָה to be not artistsאמנים but angelsמלאכים."
ב-1991 חזרתי כדי לפגוש את האמנים
עליהם כתבתי,
10:10
In 1991, I wentהלך back to see the artistsאמנים
10:13
I'd been writingכְּתִיבָה about,
10:14
and I was with them duringבְּמַהֲלָך the putschפוטש
והייתי איתם בימי הפיכת הנפל
ששמה קץ לאיחוד הסובייטי,
10:16
that endedהסתיים the Sovietהסובייטית Unionהִתאַחֲדוּת,
10:18
and they were amongבין the chiefרֹאשׁ organizersמארגנים
והם נמנו על המארגנים הראשיים
של ההתנגדות לאותה הפיכת-נפל.
10:21
of the resistanceהִתנַגְדוּת to that putschפוטש.
וביומה השלישי של הפיכת הנפל,
הציע אחד מהם שנלך לסמולנסקאיה.
10:24
And on the thirdשְׁלִישִׁי day of the putschפוטש,
10:27
one of them suggestedמוּצָע we walkלָלֶכֶת up to Smolenskayaסמולנסקאיה.
10:30
And we wentהלך there,
הלכנו לשם,
התארגנו מול אחד המתרסים,
10:31
and we arrangedמְסוּדָר ourselvesבְּעָצמֵנוּ in
frontחֲזִית of one of the barricadesבריקדות,
10:35
and a little while laterיותר מאוחר,
וזמן-מה לאחר מכן,
התגלגל והגיע טור של טנקים
10:36
a columnטור of tanksטנקים rolledמְגוּלגָל up,
והחייל בטנק הראשון אמר:
10:39
and the soldierלוֹחֶם on the frontחֲזִית tankטַנק said,
"יש לנו פקודות חד-משמעיות
להרוס את המתרס הזה.
10:41
"We have unconditionalללא תנאים ordersהזמנות
10:43
to destroyלהרוס this barricadeמִתרָס.
10:44
If you get out of the way,
"אם תסורו מדרכנו,
לא ניאלץ לפגוע בכם,
10:46
we don't need to hurtכאב you,
10:48
but if you won'tרָגִיל moveמהלך \ לזוז \ לעבור, we'llטוֹב have no choiceבְּחִירָה
"אך אם לא תזוזו,
לא תהיה לנו ברירה
10:50
but to runלָרוּץ you down."
"אלא לדרוס אתכם."
10:51
And the artistsאמנים I was with said,
והאמנים שאיתם הייתי אמרו:
"תן לנו רגע,
10:53
"Give us just a minuteדַקָה.
10:54
Give us just a minuteדַקָה to tell you why we're here."
"תן לנו רק רגע
לומר לך מדוע אנו כאן."
והחייל שילב את זרועותיו,
10:59
And the soldierלוֹחֶם foldedמְקוּפָּל his armsנשק,
11:01
and the artistאמן launchedMANAG מספר into a
Jeffersonianג 'פרסונית panegyricpanegyric to democracyדֵמוֹקרָטִיָה
והאמן פצח
בשיר-הלל ג'פרסוני לדמוקרטיה,
11:05
suchכגון as those of us who liveלחיות
כזה שאנחנו,
שחיים בדמוקרטיה ג'פרסונית,
11:07
in a Jeffersonianג 'פרסונית democracyדֵמוֹקרָטִיָה
11:09
would be hard-pressedהקשה to presentמתנה.
נצליח בדוחק להפיק מעצמנו.
והוא המשיך עוד ועוד,
11:13
And they wentהלך on and on,
והחייל הסתכל,
11:14
and the soldierלוֹחֶם watchedצפה,
ואז הוא ישב במשך דקה שלמה
אחרי שהאמן סיים
11:16
and then he satישבה there for a fullמלא minuteדַקָה
11:18
after they were finishedגָמוּר
11:20
and lookedהביט at us so bedraggledמרופט in the rainגֶשֶׁם,
והביט בנו,
רטובים לגמרי מן הגשם,
11:22
and said, "What you have said is trueנָכוֹן,
ואמר: "מה שאמרתם
נכון הוא,
11:26
and we mustצריך bowקשת to the will of the people.
"ועלינו להרכין ראשנו
לפני רצון העם.
"אם רק תפנו לנו מקום להסתובב,
נחזור על עקבותינו."
11:30
If you'llאתה clearברור enoughמספיק spaceמֶרחָב for us to turnלפנות around,
11:32
we'llטוֹב go back the way we cameבא."
11:35
And that's what they did.
וזה מה שהם עשו.
11:37
Sometimesלִפְעָמִים, forgingלְטִישָׁה meaningמַשְׁמָעוּת
לפעמים, חישול משמעות
11:39
can give you the vocabularyאוצר מילים you need
יכול להעניק לכם
את אוצר המלים הנחוץ לכם
כדי להילחם על חירותכם העילאית.
11:42
to fightמַאֲבָק for your ultimateסופי freedomחוֹפֶשׁ.
רוסיה עוררה אותי להכיר ברעיון
המתוק-חמצמץ
11:45
Russiaרוּסִיָה awakenedהתעורר me to the lemonadeלימונדה notionרעיון
שהדיכוי מזין את הכוח
להתנגד לו,
11:48
that oppressionעוֹשֶׁק breedsגזעים the powerכּוֹחַ to opposeלְהִתְנַגֵד it,
11:51
and I graduallyבאופן הדרגתי understoodהבין that as the cornerstoneאבן פינה
ובהדרגה למדתי לראות בכך
את אבן הפינה
של הזהות.
11:54
of identityזהות.
11:55
It tookלקח identityזהות to rescueלְהַצִיל me from sadnessעֶצֶב.
נדרשה זהות כדי לחלץ אותי
מן העצב.
התנועה לזכויות הגייז דוגלת בעולם
שבו הסטיות שלי הן נצחון.
12:00
The gayהומו rightsזכויות movementתְנוּעָה positsהנחות a worldעוֹלָם
12:02
in whichאיזה my aberrancesסתירות are a victoryניצחון.
12:05
Identityזהות politicsפּוֹלִיטִיקָה always worksעובד on two frontsחזיתות:
הפוליטיקה של הזהות פועלת תמיד
בשתי חזיתות:
12:09
to give prideגאווה to people who have a givenנָתוּן conditionמַצָב
להעניק גאווה לאנשים
בעלי בעיה נתונה או מאפיין נתון,
12:12
or characteristicמאפיין,
12:13
and to causeגורם the outsideבחוץ worldעוֹלָם
ולגרום לעולם להתייחס לאנשים כאלה
ביתר עדינות ונדיבות.
12:15
to treatטיפול suchכגון people more gentlyבעדינות and more kindlyאָדִיב.
12:18
Those are two totallyלְגַמרֵי separateנפרד enterprisesארגונים,
אלה הן שתי יוזמות
נפרדות לחלוטין,
12:22
but progressהתקדמות in eachכל אחד sphereכַּדוּר
אבל התקדמות בתחום האחד
מהדהדת בשני.
12:24
reverberatesמהדהד in the other.
הפוליטיקה של הזהות
יכולה להיות נרקיסיסטית.
12:26
Identityזהות politicsפּוֹלִיטִיקָה can be narcissisticנרקיסיסטית.
אנשים יהללו איזה הבדל
רק משום שהוא שלהם.
12:30
People extolלְהַלֵל a differenceהֶבדֵל only because it's theirsשֶׁלָהֶם.
12:33
People narrowלְצַמְצֵם the worldעוֹלָם and functionפוּנקצִיָה
אנשים מצרים את העולם
ופועלים בקבוצות נבדלות
שאין ביניהן שום אהדה.
12:36
in discreteנִבדָל groupsקבוצות withoutלְלֹא empathyאֶמפַּתִיָה for one anotherאַחֵר.
12:39
But properlyכמו שצריך understoodהבין
אך עם הבנה נאותה ועשייה חכמה,
12:41
and wiselyבתבונה practicedמְתוּרגָל,
הפוליטיקה של הזהות צריכה להרחיב
12:43
identityזהות politicsפּוֹלִיטִיקָה should expandלְהַרְחִיב
12:45
our ideaרַעְיוֹן of what it is to be humanבן אנוש.
את המושג שלנו
בדבר מהו האנושי.
12:48
Identityזהות itselfעצמה
הזהות עצמה
12:49
should be not a smugזחוח labelתווית
לא צריכה להיות תווית זחוחת-דעת
12:52
or a goldזהב medalמֵדַלִיָה
או מדליית-זהב,
12:54
but a revolutionמַהְפֵּכָה.
אלא מהפכה.
חיי היו קלים יותר
אילו הייתי סטרייט,
12:56
I would have had an easierקל יותר life if I were straightיָשָׁר,
אבל אז לא הייתי אני,
13:00
but I would not be me,
13:02
and I now like beingלהיות myselfעצמי better
וכיום אני אוהב יותר
להיות אני,
13:04
than the ideaרַעְיוֹן of beingלהיות someoneמִישֶׁהוּ elseאַחֵר,
לעומת הרעיון להיות מישהו אחר,
13:07
someoneמִישֶׁהוּ who, to be honestיָשָׁר,
מישהו, אם להיות כנה,
13:08
I have neitherלא זה ולא זה the optionאוֹפְּצִיָה of beingלהיות
שאין לי האפשרות להיות
ולא היכולת המלאה לדמיין.
13:10
norולא the abilityיְכוֹלֶת fullyלְגַמרֵי to imagineלדמיין.
13:13
But if you banishלְגַרֵשׁ the dragonsדרקונים,
אבל כשמגרשים את הדרקונים,
13:15
you banishלְגַרֵשׁ the heroesגיבורים,
מגרשים גם את הגיבורים,
ואז אנו מתחברים לזרע הגבורה
של חיינו-אנו.
13:17
and we becomeהפכו attachedמְצוֹרָף
13:19
to the heroicהֵרוֹאִי strainמתח in our ownשֶׁלוֹ livesחיים.
היו פעמים בהן תהיתי,
13:22
I've sometimesלִפְעָמִים wonderedתהה
13:23
whetherהאם I could have ceasedחדל
to hateשִׂנאָה that partחֵלֶק of myselfעצמי
אם אוכל אי-פעם
להפסיק לשנוא בעצמי את החלק
שאיננו משתתף בחגיגת הגאווה הססגונית,
13:26
withoutלְלֹא gayהומו pride'sגאווה technicolorטכניקולור fiestaחַג,
13:29
of whichאיזה this speechנְאוּם is one manifestationתוֹפָעָה.
שנאום זה הוא אחד מביטוייה.
[צחוק]
13:33
I used to think I would know myselfעצמי to be matureבּוֹגֵר
פעם חשבתי שאדע שאני בוגר,
כשאוכל פשוט להיות גיי בלי דגשים,
13:36
when I could simplyבפשטות be gayהומו withoutלְלֹא emphasisדָגֵשׁ,
13:39
but the self-loathingתיעוב עצמי of that periodפרק זמן left a voidבָּטֵל,
אבל התיעוב העצמי של אותם ימים
הותיר חלל,
13:43
and celebrationחֲגִיגָה needsצרכי to fillלמלא and overflowהצפה it,
שהחגיגה צריכה למלא ולגלוש מתוכו,
וגם אם אני משלם
את חובי הפרטי לעצב,
13:47
and even if I repayלְהַחזִיר my privateפְּרָטִי debtחוֹב of melancholyעֶצֶב,
ישנו עדיין בחוץ עולם הומופובי
שתיקונו יארך עשרות שנים.
13:50
there's still an outerחִיצוֹנִי worldעוֹלָם of homophobiaהומופוביה
13:53
that it will take decadesעשרות שנים to addressכתובת.
יבוא יום שבו להיות גיי,
תהיה עובדה פשוטה,
13:56
Somedayביום מן הימים, beingלהיות gayהומו will be a simpleפָּשׁוּט factעוּבדָה,
משוחררת מכובעי מסיבות ואשמה,
אך בינתיים זה לא כך.
13:59
freeחופשי of partyמפלגה hatsכובעים and blameאשמה,
14:02
but not yetעדיין.
14:04
A friendחָבֵר of mineשלי who thought gayהומו prideגאווה
חבר שלי, שחשב שהגאווה הגאה
מתלהבת מאד מעצמה,
14:06
was gettingמקבל very carriedנשא away with itselfעצמה,
14:08
onceפַּעַם suggestedמוּצָע that we organizeלְאַרגֵן
הציע פעם שנארגן
את "שבוע הענווה הגאה."
14:10
Gayהומואים Humilityעֲנָוָה Weekשָׁבוּעַ.
[צחוק]
[מחיאות כפיים]
14:12
(Laughterצחוק) (Applauseתְשׁוּאוֹת)
14:18
It's a great ideaרַעְיוֹן,
רעיון נהדר.
[צחוק]
14:21
but its time has not yetעדיין come.
אבל זמנו טרם הגיע.
14:23
(Laughterצחוק)
[צחוק]
14:25
And neutralityאֲדִישׁוּת, whichאיזה seemsנראה to lieשקר
והנייטרליות, שכנראה נמצאת
בחצי הדרך בין היאוש לחגיגה,
14:27
halfwayבְּחַצִי הַדֶרֶך betweenבֵּין despairיאוש and celebrationחֲגִיגָה,
14:30
is actuallyלמעשה the endgameסוף המשחק.
היא בעצם המטרה הסופית.
ב-29 מדינות בארה"ב
14:33
In 29 statesמדינות in the U.S.,
14:36
I could legallyמבחינה משפטית be firedנורה or deniedנדחתה housingדיור
החוק מאפשר לפטר אותי
או למנוע ממני דיור
בגלל שאני גיי.
14:39
for beingלהיות gayהומו.
ברוסיה, החוק נגד תעמולה
14:41
In Russiaרוּסִיָה, the anti-propagandaאנטי תעמולה lawחוֹק
גרם להכאת אנשים ברחובות.
14:44
has led to people beingלהיות beatenמוּכֶּה in the streetsרחובות.
14:47
Twenty-sevenעשרים ושבע Africanאַפְרִיקַנִי countriesמדינות
27 מדינות אפריקניות
14:49
have passedעבר lawsחוקי againstמול sodomyמַעֲשֵׂה סְדוֹם,
העבירו חוקים נגד מעשי-סדום,
14:52
and in Nigeriaניגריה, gayהומו people can legallyמבחינה משפטית
ובניגריה, אפשר מבחינה חוקית
לסקול גייז למוות,
14:54
be stonedמַסטוּל to deathמוות,
14:55
and lynchingsלינץ ' have becomeהפכו commonמשותף.
ומעשי הלינץ' הפכו שם
לתופעה רווחת.
14:58
In Saudiסעודיה Arabiaערב recentlyלאחרונה, two menגברים
לאחרונה, בערב הסעודית, שני גברים
שנתפסו במעשי תאוות בשרים,
15:01
who had been caughtנתפס in carnalחוּשָׁנִי actsמעשי,
15:03
were sentencedנידון to 7,000 lashesריסים eachכל אחד,
נשפטו ל-7,000 מלקות כל אחד,
ועקב כך הם נכים לצמיתות.
15:08
and are now permanentlyלִצְמִיתוּת disabledנָכֶה as a resultתוֹצָאָה.
אז מי כבר יכול
לחשל משמעות ולגבש זהות?
15:11
So who can forgeלהחשיל meaningמַשְׁמָעוּת
15:13
and buildלִבנוֹת identityזהות?
העיקר בזכויות הגייז איננו
זכות שוויון הנישואין,
15:16
Gayהומואים rightsזכויות are not primarilyבְּרֹאשׁ וּבְרִאשׁוֹנָה marriageנישואים rightsזכויות,
15:19
and for the millionsמיליונים who liveלחיות in unacceptingלא מקובל placesמקומות
ולמיליונים שחיים במקומות
שאינם מסבירי-פנים
15:22
with no resourcesאֶמְצָעִי,
וללא משאבים,
הכבוד האנושי נותר בלתי-מושג.
15:24
dignityכָּבוֹד remainsשְׂרִידִים elusiveחֲמַקמַק.
התמזל מזלי, וחישלתי משמעות
וגם גיבשתי זהות,
15:27
I am luckyבַּר מַזָל to have forgedמזויף meaningמַשְׁמָעוּת
15:30
and builtבנוי identityזהות,
15:32
but that's still a rareנָדִיר privilegeזְכוּת,
אבל זאת עדיין
זכות-יתר נדירה,
15:34
and gayהומו people deserveמגיע more collectivelyיַחַד
והגייז, ככלל, ראויים ליותר
15:37
than the crumbsפירורים of justiceצֶדֶק.
מאשר פירורים של צדק.
ובכל זאת, כל צעד קדימה
הוא כה נפלא.
15:40
And yetעדיין, everyכֹּל stepשלב forwardקָדִימָה
15:43
is so sweetמתוק.
ב-2007, שש שנים לאחר שנפגשנו,
15:45
In 2007, sixשֵׁשׁ yearsשנים after we metנפגש,
בן-זוגי ואני החלטנו להינשא.
15:49
my partnerבת זוג and I decidedהחליט
15:51
to get marriedנָשׂוּי.
היכרותי עם ג'ון היוותה גילוי
של אושר גדול
15:53
Meetingפְּגִישָׁה Johnג'ון had been the discoveryתַגלִית
15:55
of great happinessאושר
וגם סיום של אומללות גדולה,
15:57
and alsoגַם the eliminationחיסול of great unhappinessאוּמלָלוּת,
16:00
and sometimesלִפְעָמִים, I was so occupiedכָּבוּשׁ
ולפעמים הייתי כה שקוע
בהיעלמות כל אותו כאב,
16:03
with the disappearanceהֵעָלְמוּת of all that painכְּאֵב
16:05
that I forgotשכח about the joyשִׂמְחָה,
עד כי שכחתי לחוש את השמחה,
16:07
whichאיזה was at first the lessפָּחוּת
remarkableראוי לציון partחֵלֶק of it to me.
שבהתחלה היתה מבחינתי
החלק הכי פחות בולט בכך.
16:11
Marryingלהתחתן was a way to declareלְהַכרִיז our love
הנישואין היו דרך
להצהיר על אהבתנו
16:14
as more a presenceנוכחות than an absenceהֶעְדֵר.
כנוכחות, יותר מאשר היעדר.
במהרה, הנישואין הובילו אותנו לילדים,
16:18
Marriageנישואים soonבקרוב led us to childrenיְלָדִים,
16:20
and that meantהתכוון newחָדָשׁ meaningsמשמעויות
משמע, משמעויות חדשות
16:22
and newחָדָשׁ identitiesזהויות, oursשֶׁלָנוּ and theirsשֶׁלָהֶם.
וזהויות חדשות, שלנו ושלהם.
16:26
I want my childrenיְלָדִים to be happyשַׂמֵחַ,
אני רוצה שילדי יהיו מאושרים,
ואני אוהב אותם באותה העוצמה
כשהם עצובים.
16:29
and I love them mostרוב achinglyבכאב when they are sadעָצוּב.
16:33
As a gayהומו fatherאַבָּא, I can teachלְלַמֵד them
כאב גיי, אני יכול ללמד אותם
ליטול חזקה על מה ששגוי בחייהם,
16:36
to ownשֶׁלוֹ what is wrongלא בסדר in theirשֶׁלָהֶם livesחיים,
אך אני מאמין שאם אצליח
להגן עליהם מפני צרה,
16:38
but I believe that if I succeedלהצליח
16:40
in shelteringמחסה them from adversityמְצוּקָה,
איכשל כהורה.
16:42
I will have failedנִכשָׁל as a parentהוֹרֶה.
16:45
A Buddhistבודהיסט scholarמְלוּמָד I know onceפַּעַם explainedהסביר to me
מלומד בודהיסטי ממכרי
הסביר לי פעם
שהמערביים טועים לחשוב
16:48
that Westernersהמערב mistakenlyבטעות think
16:50
that nirvanaנירוונה is what arrivesמגיע
שהנירוונה היא מה שמגיע
בתום כל היגון,
16:53
when all your woeאוי is behindמֵאָחוֹר you
16:55
and you have only blissאושר to look forwardקָדִימָה to.
כשאפשר לצפות רק לאושר.
הוא אמר שזאת איננה נירוונה,
16:59
But he said that would not be nirvanaנירוונה,
17:01
because your blissאושר in the presentמתנה
כי האושר בהווה
17:02
would always be shadowedצל by the joyשִׂמְחָה from the pastעבר.
יהיה תמיד שרוי
בצילה של שמחת העבר.
נירוונה, כך אמר,
היא הדבר אליו מגיעים
17:06
Nirvanaנירוונה, he said, is what you arriveלְהַגִיעַ at
כשמצפים רק לאושר
ומוצאים, במה שנראה כצער,
17:09
when you have only blissאושר to look forwardקָדִימָה to
17:11
and find in what lookedהביט like sorrowsצער
17:14
the seedlingsשתילים of your joyשִׂמְחָה.
את זרעי השמחה.
17:17
And I sometimesלִפְעָמִים wonderפֶּלֶא
ולעתים אני תוהה
17:19
whetherהאם I could have foundמצאתי suchכגון fulfillmentהַגשָׁמָה
האם יכולתי להגיע להגשמה כזאת
בנישואין ועם ילדים
17:21
in marriageנישואים and childrenיְלָדִים
17:22
if they'dהם היו come more readilyלְלֹא קוֹשִׁי,
אילו באו לי יותר בקלות,
אילו הייתי סטרייט בנעורי,
או צעיר כיום -
17:24
if I'd been straightיָשָׁר in my youthנוֹעַר or were youngצָעִיר now,
17:28
in eitherאוֹ of whichאיזה casesבמקרים this mightאולי be easierקל יותר.
כך או כך,
זה היה אולי קל יותר.
אולי יכולתי.
17:32
Perhapsאוּלַי I could.
17:33
Perhapsאוּלַי all the complexמורכב imaginingמדמיין I've doneבוצע
אולי כל משחקי הדמיון המורכבים
בהם עסקתי
היו יכולים להיות מיושמים
בתחומים אחרים,
17:36
could have been appliedהוחל to other topicsנושאים.
17:38
But if seekingמחפש meaningמַשְׁמָעוּת
אבל אם החיפוש אחר משמעות
17:40
mattersעניינים more than findingמִמצָא meaningמַשְׁמָעוּת,
חשוב יותר ממציאת משמעות,
17:41
the questionשְׁאֵלָה is not whetherהאם I'd be happierשמח יותר
כי אז השאלה איננה
האם הייתי מאושר יותר
כי התייחסו אלי בבריונות,
17:45
for havingשיש been bulliedדוחה,
17:46
but whetherהאם assigningלהקצות meaningמַשְׁמָעוּת
אלא האם ייחוס משמעות
לאותן התנסויות
17:48
to those experiencesחוויות
17:50
has madeעָשׂוּי me a better fatherאַבָּא.
הפך אותי לאב טוב יותר.
17:52
I tendנוטה to find the ecstasyאֶקסְטָזָה hiddenמוּסתָר in ordinaryרגיל joysהנאות,
אני נוטה למצוא שהעונג העילאי
צפון בשמחות יומיומיות,
משום שלא ציפיתי ששמחות אלה
תהיינה יומיומיות בחיי.
17:56
because I did not expectלְצַפּוֹת those joysהנאות
17:58
to be ordinaryרגיל to me.
אני מכיר הטרוסקסואלים רבים
18:01
I know manyרב heterosexualsהטרוסקסואלים who have
נשואים באושר ובעלי משפחות
ממש כמוני,
18:02
equallyבאופן שווה happyשַׂמֵחַ marriagesנישואין and familiesמשפחות,
18:05
but gayהומו marriageנישואים is so breathtakinglyעוצר נשימה freshטָרִי,
אבל הנישואין הגאים הם משהו
כה רענן ועוצר-נשימה,
18:08
and gayהומו familiesמשפחות so exhilaratinglyבהתלהבות newחָדָשׁ,
ומשפחות גאות הן משהו
כה חדש ומלהיב,
18:11
and I foundמצאתי meaningמַשְׁמָעוּת in that surpriseהַפתָעָה.
עד כי מצאתי משמעות
בתחושת ההפתעה הזו.
18:15
In Octoberאוֹקְטוֹבֶּר, it was my 50thה birthdayיום הולדת,
באוקטובר חל יום הולדתי ה-50,
18:19
and my familyמִשׁפָּחָה organizedמְאוּרגָן a partyמפלגה for me,
ומשפחתי ערכה לכבודי מסיבה,
ובאמצע המסיבה,
18:22
and in the middleאֶמצַע of it,
18:23
my sonבֵּן said to my husbandבַּעַל
בני אמר לבעלי
שברצונו לשאת נאום,
18:25
that he wanted to make a speechנְאוּם,
18:26
and Johnג'ון said,
וג'ון אמר:
18:27
"Georgeג 'ורג', you can't make a speechנְאוּם. You're fourארבעה."
"ג'ורג', אתה לא יכול לנאום.
אתה בן ארבע."
18:32
(Laughterצחוק)
[צחוק]
18:34
"Only Grandpaסָבָּא and Uncleדוֹד Davidדוד and I
"רק סבא, דוד דייויד ואני
"נישא הערב נאומים."
18:36
are going to make speechesנאומים tonightהיום בלילה."
18:38
But Georgeג 'ורג' insistedהתעקש and insistedהתעקש,
אבל ג'ורג התעקש ולא ויתר,
18:41
and finallyסוף כל סוף, Johnג'ון tookלקח him up to the microphoneמִיקרוֹפוֹן,
ולבסוף ג'ון הרים אותו
אל המיקרופון,
18:44
and Georgeג 'ורג' said very loudlyבקול רם,
וג'ורג' אמר בקול רם מאד:
"גבירותי ורבותי,
18:47
"Ladiesנשים and gentlemenרבותי,
18:49
mayמאי I have your attentionתשומת הלב please."
"אבקש את תשומת ליבכם."
18:52
And everyoneכל אחד turnedפנה around, startledמוּפתָע.
וכולם נפנו, מופתעים.
וג'ורג' אמר:
18:55
And Georgeג 'ורג' said,
"אני שמח שזה
יום ההולדת של אבא,
18:57
"I'm gladשַׂמֵחַ it's Daddy'sשל אבא birthdayיום הולדת.
18:59
I'm gladשַׂמֵחַ we all get cakeעוגה.
"אני שמח שכולנו אוכלים עוגה,
19:02
And daddyאַבָּא, if you were little,
"ואבא, אם היית קטן,
19:06
I'd be your friendחָבֵר."
"הייתי חבר שלך."
[קולות התרגשות ומחיאות כפיים]
19:09
And I thought — Thank you.
ואני חשבתי --
תודה,
19:12
I thought that I was indebtedאֲסִיר תוֹדָה
חשבתי שאני חב חוב
אפילו לבובי פינקל
19:15
even to Bobbyבובי Finkelפינקל,
19:16
because all those earlierמוקדם יותר experiencesחוויות
כי כל אותן התנסויות ראשונות
הן שדחפו אותי
עד לרגע הזה,
19:19
were what had propelledמונע me to this momentרֶגַע,
19:22
and I was finallyסוף כל סוף unconditionallyללא תנאים gratefulאסיר תודה
וסוף-סוף הייתי אסיר-תודה
ללא תנאי על חיים
19:24
for a life I'd onceפַּעַם have doneבוצע anything to changeשינוי.
שפעם הייתי עושה כל דבר
כדי לשנותם.
19:28
The gayהומו activistפעיל Harveyהארווי Milkחלב
הפעיל הגיי הרווי מילק
נשאל פעם ע"י גיי צעיר
19:30
was onceפַּעַם askedשאל by a youngerצעיר יותר gayהומו man
19:32
what he could do to help the movementתְנוּעָה,
מה יוכל לעשות למען התנועה,
19:35
and Harveyהארווי Milkחלב said,
והרווי מילק ענה:
"צא וספר למישהו."
19:36
"Go out and tell someoneמִישֶׁהוּ."
19:38
There's always somebodyמִישֶׁהוּ who wants to confiscateלְהַחרִים
תמיד יש מישהו שרוצה להחרים
את האנושיות שלנו,
19:41
our humanityאֶנוֹשִׁיוּת,
ותמיד יש סיפורים שישקמו אותה.
19:43
and there are always storiesסיפורים that restoreלשחזר it.
אם נחיה בגלוי
19:45
If we liveלחיות out loudבְּקוֹל רָם,
נוכל להביס את השנאה
19:47
we can trounceלִהַבִיס the hatredשנאה
19:49
and expandלְהַרְחִיב everyone'sשל כולם livesחיים.
ולהעצים את חיי כולם.
19:52
Forgeלהחשיל meaningמַשְׁמָעוּת. Buildלִבנוֹת identityזהות.
חשלו משמעות. גבשו זהות.
חשלו משמעות.
19:56
Forgeלהחשיל meaningמַשְׁמָעוּת.
19:58
Buildלִבנוֹת identityזהות.
גבשו זהות.
ואז הזמינו את העולם
לשמוח בשמחתכם.
20:01
And then inviteלהזמין the worldעוֹלָם
20:02
to shareלַחֲלוֹק your joyשִׂמְחָה.
20:04
Thank you.
תודה לכם.
[מחיאות כפיים]
20:07
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
20:09
Thank you. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה.
[מחיאות כפיים]
תודה.
[מחיאות כפיים]
20:12
Thank you. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
20:16
Thank you. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה.
[מחיאות כפיים]
Translated by Sigal Tifferet
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Andrew Solomon - Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology.

Why you should listen

Andrew Solomon is a writer, lecturer and Professor of Clinical Psychology at Columbia University. He is president of PEN American Center. He writes regularly for The New Yorker and the New York Times.

Solomon's newest book, Far and Away: Reporting from the Brink of Change, Seven Continents, Twenty-Five Years was published in April, 2016. His previous book, Far From the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity won the National Book Critics Circle award for nonfiction, the Wellcome Prize and 22 other national awards. It tells the stories of parents who not only learn to deal with their exceptional children but also find profound meaning in doing so. It was a New York Times bestseller in both hardcover and paperback editions. Solomon's previous book, The Noonday Demon: An Atlas of Depression, won the 2001 National Book Award for Nonfiction, was a finalist for the 2002 Pulitzer Prize and was included in The Times of London's list of one hundred best books of the decade. It has been published in twenty-four languages. Solomon is also the author of the novel A Stone Boat and of The Irony Tower: Soviet Artists in a Time of Glasnost.

Solomon is an activist in LGBT rights, mental health, education and the arts. He is a member of the boards of directors of the National LGBTQ Force and Trans Youth Family Allies. He is a member of the Board of Visitors of Columbia University Medical Center, serves on the National Advisory Board of the Depression Center at the University of Michigan, is a director of Columbia Psychiatry and is a member of the Advisory Board of the Depression and Bipolar Support Alliance. Solomon also serves on the boards of the Metropolitan Museum of Art, Yaddo and The Alex Fund, which supports the education of Romani children. He is also a fellow of Berkeley College at Yale University and a member of the New York Institute for the Humanities and the Council on Foreign Relations.

Solomon lives with his husband and son in New York and London and is a dual national. He also has a daughter with a college friend; mother and daughter live in Texas but visit often.


More profile about the speaker
Andrew Solomon | Speaker | TED.com