English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Andrew Solomon: How the worst moments in our lives make us who we are

Andrew Solomon: Életünk legnehezebb pillanatai tesznek minket azzá, akik vagyunk

Filmed
Views 5,117,085

Andrew Solomon író egész pályája során mások életének küzdelmeiről számolt be történeteiben. Most saját gyermekkorának harcaiba ad betekintést, de szól azokról a bátor emberekeről is, akikkel az évek során találkozott. . Egy megindító, szívből áradó, és időnként kimondottan humoros előadásban arra biztatja hallgatóságát, hogy próbálják megkeresni életük legnagyobb próbatételeinek értelmét .

- Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology. Full bio

As a studentdiák of adversitybalsors,
Sok viszontagsággal küzdő diákként
00:12
I've been struckütött over the yearsévek
különösen nagy hatással volt rám
az évek során,
00:16
by how some people
hogy miként tudnak egyesek
00:17
with majorJelentősebb challengeskihívások
a nehézségekből
00:19
seemlátszik to drawhúz strengtherő from them,
erőt meríteni.
00:21
and I've heardhallott the popularnépszerű wisdombölcsesség
Hallottam azt a közkeletű bölcsességet,
00:24
that that has to do with findinglelet meaningjelentés.
hogy keresni kell a
velünk történtek értelmét.
00:26
And for a long time,
Sokáig hittem azt,
00:28
I thought the meaningjelentés was out there,
hogy az értelem valahol másutt van,
00:30
some great truthigazság waitingvárakozás to be foundtalál.
hogy bizonyos nagy igazságok
még felfedezésre várnak.
00:32
But over time, I've come to feel
De idővel eljutottam odáig, hogy érezzem,
00:35
that the truthigazság is irrelevantirreleváns.
hogy az igazság nem érdekes.
00:38
We call it findinglelet meaningjelentés,
Azt mondjuk, megtalálni
valaminek az értelmét,
00:40
but we mightesetleg better call it forgingkovácsolás meaningjelentés.
de talán jobb lenne azt mondani:
értelmet adni valaminek.
00:42
My last bookkönyv was about how familiescsaládok
Utolsó könyvem arról szól, hogy családok
00:47
managekezel to dealüzlet with variouskülönféle kindsféle of challengingkihívást jelentő
hogyan bírkóznak meg a
különféle nehézségekkel,
00:49
or unusualszokatlan offspringutódok,
vagy problémás gyerekeik nevelésével.
00:52
and one of the mothersanyák I interviewedmeghallgatott,
Az egyik anya,
akivel interjút készítettem,
00:54
who had two childrengyermekek with
multipletöbbszörös severeszigorú disabilitiesfogyatékkal élő,
és két, halmozottan sérült
gyermeke van,
00:56
said to me, "People always give us
azt mondta, "Gyakran kapunk másoktól
00:59
these little sayingsközmondások like,
olyan vígaszokat, mint
01:02
'God doesn't give you any
more than you can handlefogantyú,'
"Isten annyit mér rád, amennyit elbírsz,"
01:03
but childrengyermekek like oursa miénk
De az olyan gyereket, mint a mieink,
01:07
are not preordainedeleve as a giftajándék.
nem ajándékként kapja az ember.
01:09
They're a giftajándék because that's what we have chosenválasztott."
Ők attól válnak ajándékká,
hogy mi annak tekintjük őket."
01:13
We make those choicesválasztás all our liveséletét.
Ezeket a döntéseket
mi hozzuk meg.
01:18
When I was in secondmásodik gradefokozat,
Amikor másodikos voltam,
01:22
BobbyBobby FinkelFinkel had a birthdayszületésnap partyparty
Bobby Finkelnek szülinapi zsúrja volt,
01:25
and invitedmeghívott everyonemindenki in our classosztály but me.
és mindenkit meghívott az osztályból,
csak engem nem.
01:27
My motheranya assumedfeltételezett there
had been some sortfajta of errorhiba,
Anyám feltételezte,
hogy valami tévedés történt,
01:32
and she calledhívott MrsAsszony. FinkelFinkel,
és felhívta Mrs. Finkelt,
01:34
who said that BobbyBobby didn't like me
aki azt mondta, hogy Bobby
nem kedvel engem,
01:36
and didn't want me at his partyparty.
és nem akarja, hogy ott legyek a partiján.
01:38
And that day, my momanya tookvett me to the zooállatkert
Azon a napon anyám elvitt az állatkertbe,
01:42
and out for a hotforró fudgekoholmány sundaekehely.
és egy forró csokoládéöntetes fagyira.
01:45
When I was in seventhhetedik gradefokozat,
Amikor hetedikes voltam,
01:48
one of the kidsgyerekek on my schooliskola busbusz
az egyik gyerek az iskolabuszon
01:49
nicknamedbeceneve me "PercyPercy"
"Percy"-nek kezdett csúfolni
01:52
as a shorthandGyorsírás for my demeanorviselkedés,
egy film szereplőjére utalva,
mert kissé izgága voltam.
01:54
and sometimesnéha, he and his cohortkohorsz
Néha a haverjaival együtt
01:56
would chantének that provocationprovokáció
ezt skandálták provokációként
01:59
the entireteljes schooliskola busbusz ridelovagol,
az egész buszozás ideje alatt,
02:02
45 minutespercek up, 45 minutespercek back,
45 percig oda, 45 percig vissza,
02:03
"PercyPercy! PercyPercy! PercyPercy! PercyPercy!"
"Percy! Percy! Percy! Percy!"
02:07
When I was in eighthnyolcadik gradefokozat,
Amikor nyolcadikos voltam,
02:12
our sciencetudomány teachertanár told us
biológiatanárunk azt mondta,
02:14
that all maleférfi homosexualshomoszexuálisok
hogy minden meleg férfinak
02:16
developfejleszt fecalbélsár incontinenceinkontinencia
széklet -inkontinenciája alakul ki
02:18
because of the traumatrauma to theirazok analanális sphinctersphincter.
a végbél záróizmait érő trauma miatt.
02:20
And I graduateddiplomázott highmagas schooliskola
Aztán leérettségiztem anélkül,
02:25
withoutnélkül ever going to the cafeteriacafeteria,
hogy egyszer is bementem volna a kávézóba,
02:26
where I would have satült with the girlslányok
hogy lányokkal üldögéljek,
02:29
and been laughednevetett at for doing so,
és ezért kinevessenek,
02:31
or satült with the boysfiúk
vagy fiúkkal,
02:33
and been laughednevetett at for beinglény a boyfiú
és azért csúfoljanak, hogy fiúként
02:35
who should be sittingülés with the girlslányok.
a lányokkal kellene üldögélnem.
02:37
I survivedtúlélte that childhoodgyermekkor throughkeresztül a mixkeverd össze
Túléltem a gyerekkort, hol kitérve
02:39
of avoidanceelkerülése and enduranceállóképesség.
a kellemetlen helyzetek elől,
hol kemény kitartással.
02:42
What I didn't know then,
Amit akkor nem tudtam,
02:45
and do know now,
de most már igen,
02:47
is that avoidanceelkerülése and enduranceállóképesség
hogy a kitérés és a kitartás
vezethet el ahhoz,
02:49
can be the entrywaybejárat to forgingkovácsolás meaningjelentés.
hogy valaminek értelmet adjunk.
02:51
After you've forgedkovácsolt meaningjelentés,
Miután értelmet adtunk valaminek,
02:56
you need to incorporatebele that meaningjelentés
bele kell szőjük azt
02:58
into a newúj identityidentitás.
egy új identitásba.
03:00
You need to take the traumastraumák and make them partrész
Fognunk kell a traumákat,
és részévé kell tegyük
03:02
of who you've come to be,
alakuló új személyiségünknek.
03:06
and you need to foldszeres the worstlegrosszabb eventsesemények of your life
Életünk legszörnyűbb eseményeit
03:08
into a narrativeelbeszélés of triumphTriumph,
össze kell vegyítsük
sikertörténet-elemekkel,
03:11
evincingba a better selfmaga
hogy megmutassuk jobbik énünket,
03:13
in responseválasz to things that hurtsért.
válaszul a kapott sebekre.
03:15
One of the other mothersanyák I interviewedmeghallgatott
Egy másik anya, akivel
interjút készítettem
03:18
when I was workingdolgozó on my bookkönyv
a könyvemhez,
03:20
had been rapedmegerőszakolták as an adolescentkamasz,
nemi erőszak áldozataként.
03:22
and had a childgyermek followingkövetkező that rapeerőszak,
kamaszként szülte
meg gyermekét,
03:25
whichmelyik had throwndobott away her careerkarrier planstervek
Fel kellett adnia a karrierjét,
03:28
and damagedsérült all of her emotionalérzelmi relationshipskapcsolatok.
tönkrementek érzelmi kapcsolatai is.
03:31
But when I mettalálkozott her, she was 50,
De mikor találkoztam vele
-- 50 éves volt ekkor --
03:35
and I said to her,
és kérdeztem tőle,
03:38
"Do you oftengyakran think about the man who rapedmegerőszakolták you?"
"Gyakran gondol a férfira,
aki megerőszakolta?"
03:39
And she said, "I used to think about him with angerharag,
azt mondta, "Régen haraggal gondoltam rá,
03:42
but now only with pitykár."
de most már csak sajnálatot érzek iránta".
03:46
And I thought she meantjelentett pitykár because he was
És én azt hittem, amiatt sajnálja, mert
03:48
so unevolvedUnevolved as to have doneKész this terribleszörnyű thing.
annyira éretlen volt még, ahogy ezt
a borzasztó dolgot elkövette.
03:51
And I said, "PityKár?"
Megkérdeztem: , "Sajnálod?"
03:54
And she said, "Yes,
Azt mondta: "Igen,
03:56
because he has a beautifulszép daughterlánya
mert van egy csodálatos lánya,
03:57
and two beautifulszép grandchildrenunokák
és két gyönyörű unokája
04:00
and he doesn't know that, and I do.
amiről ő nem tud, én pedig igen.
04:02
So as it turnsmenetek out, I'm the luckyszerencsés one."
Tudni illik, én vagyok a szerencsésebb."
04:06
Some of our strugglesküzdelmek are things we're bornszületett to:
Némely szenvedésünkbe beleszületünk:
04:12
our gendernem, our sexualitynemiség, our raceverseny, our disabilityfogyatékosság.
a nemünk, szexualitásunk,
fajunk, fogyatékosságunk miatt.
04:15
And some are things that happentörténik to us:
Aztán vannak dolgok,
melyek történnek velünk:
04:21
beinglény a politicalpolitikai prisonerfogoly, beinglény a rapeerőszak victimáldozat,
politikai fogolynak lenni,
erőszak áldozatának,
04:23
beinglény a KatrinaKatrina survivortúlélő.
vagy Katrína-túlélőnek lenni.
04:27
IdentityIdentitás involvesjár enteringbelépés a communityközösség
Identitásunknak része
csatlakozni egy közösséghez,
04:29
to drawhúz strengtherő from that communityközösség,
hogy erőt kapjunk tőlük,
04:32
and to give strengtherő there too.
és erőt adjunk mi is nekik.
04:35
It involvesjár substitutinghelyettesítő "and" for "but" --
Ebbe beletartozik az is,
hogy a "de"-t "és"-re cseréljük:
04:37
not "I am here but I have cancerrák,"
"itt vagyok, de rákos vagyok," helyett
04:42
but ratherInkább, "I have cancerrák and I am here."
"rákos vagyok, és itt vagyok."
04:46
When we're ashamedmegszégyenülve,
Ha megszégyenítenek,
04:51
we can't tell our storiestörténetek,
nem tudjuk elmondani történeteinket,
04:53
and storiestörténetek are the foundationAlapítvány of identityidentitás.
és a történetek az identitás alapja.
04:55
ForgeForge meaningjelentés, buildépít identityidentitás,
Adj értelmet a történéseknek,
építsd fel identitásod.
05:00
forgeForge meaningjelentés and buildépít identityidentitás.
adj értelmet,
és építsd fel identitásod!
05:04
That becamelett my mantramantra.
Ez lett az én mantrám.
05:07
ForgingKovácsolás meaningjelentés is about changingváltozó yourselfsaját magad.
Értelmet adni a történteknek, annyi, mint
tenni önmagunk megváltoztatásáért.
05:10
BuildingÉpület identityidentitás is about changingváltozó the worldvilág.
Építeni identitásunk,
-- változtatni a világon.
05:13
All of us with stigmatizedstigmatizált identitiesidentitások
Mi, megbélyegezettek,
05:17
facearc this questionkérdés dailynapi:
ezzel a kérdéssel nézünk szembe naponta:
05:19
how much to accommodateelhelyezésére societytársadalom
mennyi teret adjunk a társadalomnak
05:21
by constrainingkorlátozó ourselvesminket,
önkorlátozásunkkal,
05:24
and how much to breakszünet the limitshatárok
és mennyire feszegessük
05:26
of what constitutesminősül a validérvényes life?
a társadalmilag elfogadott határokat?
05:29
ForgingKovácsolás meaningjelentés and buildingépület identityidentitás
Értelmet adni, és identitást építeni
05:32
does not make what was wrongrossz right.
-- ettől nem fordul jóra, ami rossz volt,
05:35
It only makesgyártmányú what was wrongrossz preciousértékes.
csak értékessé válik.
05:38
In JanuaryJanuár of this yearév,
Ez év januárjában Myanmarban voltam,
05:43
I wentment to MyanmarMianmar to interviewinterjú politicalpolitikai prisonersfoglyok,
hogy interjút készítsek
politikai foglyokkal.
05:45
and I was surprisedmeglepődött to find them lessKevésbé bitterkeserű
Meglepődtem azon, hogy
nem voltak annyira elkeseredve,
05:49
than I'd anticipatedvárható.
mint ahogy számítottam.
05:52
MostA legtöbb of them had knowinglytudatosan committedelkötelezett
Legtöbbjük annak tudatában
05:53
the offensesbűncselekmények that landedleszállt them in prisonbörtön,
hajtotta végre a támadásokat,
hogy börtönbe kerül.
05:55
and they had walkedsétált in with theirazok headsfejek heldtartotta highmagas,
Emelt fővel vonultak be,
05:58
and they walkedsétált out with theirazok headsfejek
és sok évvel később
06:01
still heldtartotta highmagas, manysok yearsévek latera későbbiekben.
még mindig emelt fővel szabadultak.
06:03
DrDr. MaMa ThidaSziszi, a leadingvezető humanemberi rightsjogok activistaktivista
Dr. Ma Thida, vezető emberjogi aktivista,
06:07
who had nearlyközel diedmeghalt in prisonbörtön
aki majdnem meghalt a börtönben,
06:10
and had spentköltött manysok yearsévek in solitarymagányos confinementszülés,
és több évet magánzárkában töltött,
06:12
told me she was gratefulhálás to her jailersfickóknak
azt mondta, hogy hálás fogvatartóinak
06:15
for the time she had had to think,
a gondolkodásra kapott időért,
06:19
for the wisdombölcsesség she had gainedszerzett,
a bölcsességért,
amit ezúton szerzett,
06:21
for the chancevéletlen to honefen her meditationmeditáció skillsszakértelem.
a meditációs készségek elsajátításáért.
06:23
She had soughtkeresett meaningjelentés
A történtek értelmét kereste,
06:27
and madekészült her travailtravail into a crucialalapvető identityidentitás.
és gyötrődéseiből egy
kritikus önképet alakított ki.
06:29
But if the people I mettalálkozott
Az emberek, akikkel találkoztam,
06:33
were lessKevésbé bitterkeserű than I'd anticipatedvárható
nem csak kevésbé voltak
nekikeseredve a börtönben,
06:35
about beinglény in prisonbörtön,
mint ahogy vártam volna,
06:37
they were alsois lessKevésbé thrilledizgalommal than I'd expectedvárt
de a vártnál kevésbé is
06:38
about the reformreform processfolyamat going on
izgatták őket az országukban zajló
06:41
in theirazok countryország.
reformfolyamatok.
06:43
MaMa ThidaSziszi said,
Ma Thida azt mondta,
06:45
"We BurmeseBurmai are notedmegjegyezte
"Mi, burmaiak, nem csak arról
06:47
for our tremendousborzasztó graceGrace underalatt pressurenyomás,
vagyunk nevezetesek, hogy megbocsájtóak
vagyunk nehéz helyzetben,
06:48
but we alsois have grievancesérelem underalatt glamourGlamour,"
de egyben gyanakvóak is vagyunk
a csodákkal szemben.
06:52
she said, "and the facttény that there have been
Attól, hogy voltak
06:56
these shiftsműszakok and changesváltoztatások
elmozdulások és változások,
06:58
doesn't erasetörli the continuingfolyamatos problemsproblémák
azok a problémák még
továbbra is fennállnak
07:00
in our societytársadalom
a társadalomban,
07:02
that we learnedtanult to see so well
amelyeket olyan jól
megtanultunk meglátni,
07:04
while we were in prisonbörtön."
amíg a börtönben voltunk.
07:06
And I understoodmegértett her to be sayingmondás
És akkor megértettem,
azt akarja mondani,
07:08
that concessionsengedmények confertanácskozik only a little humanityemberiség,
hogy az engedmények az emberhez méltó
életből csak egy csekély részt garantálnak
07:10
where fullteljes humanityemberiség is dueesedékes,
ott, ahol teljes emberi jogokat várnak.
07:14
that crumbsmorzsa are not the sameazonos
A morzsák nem ugyanaz,
07:16
as a placehely at the tableasztal,
mint egy hely az asztalnál.
07:18
whichmelyik is to say you can forgeForge meaningjelentés
Az annyi, mint értelmet adni
a történéseknek,
07:20
and buildépít identityidentitás and still be madőrült as hellpokol.
felépíteni az identitást,
és továbbra is elégedetlennek lenni.
07:23
I've never been rapedmegerőszakolták,
Soha nem erőszakoltak meg,
07:29
and I've never been in anything
remotelytávolról approachingközeledik
és sosem voltam olyan helyzetben,
ami akár csak megközelítené
07:31
a BurmeseBurmai prisonbörtön,
a burmai börtön-állapotokat,
07:34
but as a gayhomoszexuális AmericanAmerikai,
de meleg amerikaiként
07:36
I've experiencedtapasztalt prejudiceelőítélet and even hatredgyűlölet,
volt részem előítéletekben,
sőt, gyűlöletben.
07:37
and I've forgedkovácsolt meaningjelentés and I've builtépült identityidentitás,
Értelmet adtam a velem történteknek és
felépítettem identitásom.
07:42
whichmelyik is a movemozog I learnedtanult from people
Hogy ezt tegyem, arra
olyan emberek tanítottak meg,
07:46
who had experiencedtapasztalt farmessze worserosszabb privationnélkülözések
akiknek sokkal keményebb
nyomorban volt részük,
07:48
than I've ever knownismert.
mint nekem valaha is.
07:51
In my ownsaját adolescencekamaszkor,
A kamaszkoromban
07:53
I wentment to extremeszélső lengthshossza to try to be straightegyenes.
a legvégsőkig elmentem, hogy
megpróbáljak hetero lenni.
07:55
I enrolledbeiratkozott myselfmagamat in something calledhívott
Feliratkoztam
07:59
sexualszexuális surrogacyBéranyaság therapyterápia,
egy szexterápiás csoportba,
08:01
in whichmelyik people I was encouragedösztönözni to call doctorsorvosok
ahol orvosnak nevezett személyek
08:03
prescribedelőírt what I was encouragedösztönözni to call exercisesgyakorlatok
felírtak úgy nevezett gyakorlatokat,
08:07
with womennők I was encouragedösztönözni to call surrogatespótlások,
szexuális gyógyítóként bemutatott nőkkel,
08:10
who were not exactlypontosan prostitutesprostituáltak
akik semmiképp nem prostik voltak,
08:14
but who were alsois not exactlypontosan anything elsemás.
de semmiképp nem is valami mások.
08:17
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
08:20
My particularkülönös favoritekedvenc
Az egyik kedvencem
08:24
was a blondeszőke woman from the DeepMély SouthDél
egy szőke nő a déli államokból,
08:26
who eventuallyvégül is admittedfelvételt nyer to me
aki végül beismerte,
08:28
that she was really a necrophiliachajlamai
hogy ő valójában nekrofil,
08:30
and had takentett this jobmunka after she got in troublebaj
és azután vállalta el ezt a munkát,
hogy bajba keveredett
08:32
down at the morguehullaházban.
egy hullaházban.
08:35
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
08:37
These experiencestapasztalatok eventuallyvégül is allowedengedélyezett me to have
Ezeknek az alkalmaknak köszönhetően
08:43
some happyboldog physicalfizikai relationshipskapcsolatok with womennők,
volt néhány örömteli testi
kapcsolatom nővel,
08:46
for whichmelyik I'm gratefulhálás,
amiért hálás vagyok,
08:49
but I was at warháború with myselfmagamat,
de állandó háborúban álltam magammal,
08:50
and I dugásott terribleszörnyű woundssebek into my ownsaját psychePsziché.
és mélységesen megsebeztem
a saját lelkivilágomat.
08:53
We don't seektörekszik the painfulfájdalmas experiencestapasztalatok
Nem keressük a fájdalmas tapasztalatokat,
08:58
that hewvág our identitiesidentitások,
melyek alakítják egyéniségünket,
09:01
but we seektörekszik our identitiesidentitások
de keressük azt az egyéniséget,
09:04
in the wakeébred of painfulfájdalmas experiencestapasztalatok.
amelyet fájdalmas tapasztalataink
ébresztenek bennünk.
09:06
We cannotnem tud bearmedve a pointlessértelmetlen tormentgyötrelem,
Nem tudjuk elviselni
az értelmetlen gyötrődést,
09:09
but we can endureelviselni great painfájdalom
de el tudjuk a nagy fájdalmakat,
09:12
if we believe that it's purposefulcéltudatos.
ha hisszük, hogy van értelme.
09:14
EaseKönnyű makesgyártmányú lessKevésbé of an impressionbenyomás on us
A jólét kevésbé hat ránk,
09:18
than struggleküzdelem.
mint a küzdelem.
09:20
We could have been ourselvesminket withoutnélkül our delightsélvezetek,
A örömeink nélkül is
lehetünk önmagunk,
09:21
but not withoutnélkül the misfortunesszerencsétlenség
de szerencsétlenségeink nélkül nem,
09:24
that drivehajtás our searchKeresés for meaningjelentés.
ami az értelem keresése felé vezet el.
09:26
"ThereforeEzért, I take pleasureöröm in infirmitiesfáradságba,"
"Annakokáért gyönyörködöm
az erőtlenségekben,"
09:29
StSt. PaulPaul wroteírt in SecondMásodik CorinthiansKorinthus,
írta Szent Pál a
második korinthoszi levelében,
09:33
"for when I am weakgyenge, then I am strongerős."
"mert a mikor erőtelen vagyok,
akkor vagyok erős. "
09:35
In 1988, I wentment to MoscowMoszkva
1988-ban Moszkvába mentem,
09:39
to interviewinterjú artistsművészek of the SovietSzovjet undergroundföld alatt,
hogy interjút készítsek
betiltott szovjet művészekkel,
09:42
and I expectedvárt theirazok work to be
és arra számítottam, hogy munkáik
09:46
dissidentdisszidens and politicalpolitikai.
ellenzékiek, politikáról szólnak.
09:47
But the radicalismradikalizmus in theirazok work actuallytulajdonképpen layvilági
De munkájuk radikálizmusa valójában
09:50
in reinsertingreinserting humanityemberiség into a societytársadalom
az emberi értékek visszaadása
annak a társadalomnak,
09:53
that was annihilatingmegsemmisítő humanityemberiség itselfmaga,
amelyi maga semmisítette meg
az emberi értékeket,
09:56
as, in some sensesérzékek, Russianorosz societytársadalom
ahogyan bizonyos értelemben
az orosz társadalom
09:58
is now doing again.
most újra ezt teszi.
10:01
One of the artistsművészek I mettalálkozott said to me,
Az egyik művész, akivel
találkoztam, azt mondta,
10:03
"We were in trainingkiképzés to be not artistsművészek but angelsangyalok."
"Nem művésznek, angyalnak tanulunk."
10:05
In 1991, I wentment back to see the artistsművészek
1991-ben visszamentem
azokhoz a művészekhez,
10:10
I'd been writingírás about,
akikről írtam,
10:13
and I was with them duringalatt the putschpuccsot
és velük voltam a puccs idején is,
10:14
that endedvége lett the SovietSzovjet UnionUnió,
ami a Szovjetunió vége lett.
10:16
and they were amongközött the chief organizersszervezők
Ott voltak a puccsal szembeni ellenállás
10:18
of the resistanceellenállás to that putschpuccsot.
fő szervezői között.
10:21
And on the thirdharmadik day of the putschpuccsot,
És a puccs harmadik napján,
10:24
one of them suggestedjavasolt we walkséta up to SmolenskayaSmolenskaya.
egyikőjük javasolta, hogy sétáljunk fel
a Smolenszkájára.
10:27
And we wentment there,
És oda mentünk,
10:30
and we arrangedelrendezve ourselvesminket in
frontelülső of one of the barricadesbarikádokat,
és elhelyezkedtünk a
barrikádok egyike előtt,
10:31
and a little while latera későbbiekben,
és kissé később,
10:35
a columnoszlop of tankstartályok rolledhengerelt up,
egy harckocsiosztag került elénk,
10:36
and the soldierkatona on the frontelülső tanktartály said,
és a katona az első tankból azt mondta,
10:39
"We have unconditionalfeltétel nélküli ordersrendelés
"Feltétel nélküli megbízásunk van,
10:41
to destroyelpusztítani this barricadebarikád.
hogy ledöntsük
ezt a barrikádot.
10:43
If you get out of the way,
Ha elmentek az utunkból,
10:44
we don't need to hurtsért you,
nem bántunk,
10:46
but if you won'tszokás movemozog, we'lljól have no choiceválasztás
de ha nem,
nem marad választásunk,
10:48
but to runfuss you down."
hanem letarolunk benneteket."
10:50
And the artistsművészek I was with said,
És a művész akivel voltam,
mondta,
10:51
"Give us just a minuteperc.
"Adj, csak egy percet.
10:53
Give us just a minuteperc to tell you why we're here."
Csak egy percet, hogy elmondjuk,
miért vagyunk itt."
10:54
And the soldierkatona foldedhajtogatott his armsfegyver,
És a katona karba tette a kezét,
10:59
and the artistművész launchedindított into a
JeffersonianJeffersonian panegyricPanegyricus to democracydemokrácia
és a művész rázendített egy olyan
Jeffersoni beszédre a demokráciáról,
11:01
suchilyen as those of us who liveélő
hogy az olyanoknak is, mint mi,
11:05
in a JeffersonianJeffersonian democracydemokrácia
akik jeffersoni demokráciában élnek,
11:07
would be hard-pressedszorongatott to presentajándék.
nehéz lenne hasonlót előadni.
11:09
And they wentment on and on,
És csak folytatták, és folytatták,
11:13
and the soldierkatona watchedfigyelte,
a katona meg csak nézett,
11:14
and then he satült there for a fullteljes minuteperc
és ott ült még egy teljes percig,
11:16
after they were finishedbefejezett
miután befejezték.
11:18
and lookednézett at us so bedraggledbepiszkított in the raineső,
és nézett ránk ázottan az esőben,
11:20
and said, "What you have said is trueigaz,
és mondta, "Amit mondtál az igaz,
11:22
and we mustkell bowíj to the will of the people.
így meg kell hajolnunk
az emberek akarata előtt.
11:26
If you'llazt is megtudhatod clearegyértelmű enoughelég spacehely for us to turnfordulat around,
Ha hagysz nekünk elég helyet,
hogy megforduljunk,
11:30
we'lljól go back the way we camejött."
visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk."
11:32
And that's what they did.
És ezt tették.
11:35
SometimesNéha, forgingkovácsolás meaningjelentés
Néha, a dolgok értelmét keresve,
11:37
can give you the vocabularyszójegyzék you need
meg tudjuk kapni azt szókincset, amely
11:39
to fightharc for your ultimatevégső freedomszabadság.
a szabadságunkért
folytatott küzdelemhez kell.
11:42
RussiaOroszország awakenedfelébredt me to the lemonadelimonádé notionfogalom
Oroszország ébresztett rá a
limonádé-elvre: hogy kegyetlen nyomás
11:45
that oppressionelnyomás breedsfajták the powererő to opposeellenzik it,
kell ahhoz, hogy valami
nagyszerű dolog készüljön.
11:48
and I graduallyfokozatosan understoodmegértett that as the cornerstonesarokköve
Lassanként úgy tekintettem ezt,
mint az identitás
11:51
of identityidentitás.
sarokkövét.
11:54
It tookvett identityidentitás to rescuementés me from sadnessszomorúság.
Az identitást használta fel arra,
hogy kimenekítsen a bánatomból.
11:55
The gayhomoszexuális rightsjogok movementmozgalom positsposits a worldvilág
A melegjogi mozgalom
egy olyan világot teremt,
12:00
in whichmelyik my aberrancesaberrances are a victorygyőzelem.
amelyben a másságom győzelem.
12:02
IdentityIdentitás politicspolitika always worksművek on two frontsfronton:
Az identitással kapcsolatos mozgalmak
12:05
to give pridebüszkeség to people who have a givenadott conditionfeltétel
mindig két fronton működnek:
12:09
or characteristicjellegzetes,
tartást adnak az érintetteknek,
12:12
and to causeok the outsidekívül worldvilág
és próbálják elérni, hogy a világ
12:13
to treatcsemege suchilyen people more gentlyóvatosan and more kindlykedves.
az ilyen emberekkel kíméletesebb
és barátságosabb legyen.
12:15
Those are two totallyteljesen separatekülönálló enterprisesvállalkozások,
Ez két, egymástól teljesen
független tevékenység,
12:18
but progressHaladás in eachminden egyes spheregömb
de ami fejlődést elérünk az egyikben,
12:22
reverberatesérezteti hatását in the other.
annak a másikra is hatása van.
12:24
IdentityIdentitás politicspolitika can be narcissisticnárcisztikus.
Az identitás-mozgalmak lehetnek
narcisztikusak.
12:26
People extolExtol a differencekülönbség only because it's theirsövék.
A résztvevők sokra értékelik különcségüket,
csak azért, mert az övék.
12:30
People narrowkeskeny the worldvilág and functionfunkció
Leszűkül számukra a világ,
külön csoportokban működnek,
12:33
in discretediszkrét groupscsoportok withoutnélkül empathyátélés for one anotheregy másik.
anélkül, hogy bármi
szolidaritás lenne közöttük.
12:36
But properlymegfelelően understoodmegértett
De megfelelően értelmezve
12:39
and wiselybölcsen practicedgyakorlott,
és bölcsen alkalmazva,
12:41
identityidentitás politicspolitika should expandkiterjed
a mozgalmak kiterjedhetnének
12:43
our ideaötlet of what it is to be humanemberi.
mindenre, ami emberi.
12:45
IdentityIdentitás itselfmaga
Az identitásnak önmagában
12:48
should be not a smugönelégült labelcímke
nem önelégült címkének kéne lennie,
12:49
or a goldArany medalérem
vagy kitüntetésnek.
12:52
but a revolutionforradalom.
hanem forradalomnak,
12:54
I would have had an easierkönnyebb life if I were straightegyenes,
Könnyebb lett volna az életem,
ha hetero vagyok,
12:56
but I would not be me,
de akkor az nem én lennék.
13:00
and I now like beinglény myselfmagamat better
És most inkább kedvemre
van önmagamnak lenni,
13:02
than the ideaötlet of beinglény someonevalaki elsemás,
mint az ötlet, hogy lehetnék valaki más,
13:04
someonevalaki who, to be honestbecsületes,
amihez - hogy őszinte legyek --
13:07
I have neitherse the optionválasztási lehetőség of beinglény
sem a lehetőségem nem volt meg,
13:08
norsem the abilityképesség fullyteljesen to imagineKépzeld el.
de még csak el sem tudtam
képzelni teljesen.
13:10
But if you banishszáműzni the dragonssárkányok,
De ha száműzzük a sárkányokat,
13:13
you banishszáműzni the heroeshősök,
elkergetjük a hősöket is,
13:15
and we becomeválik attachedcsatolt
és nem szabadulhatunk
13:17
to the heroichősi straindeformáció in our ownsaját liveséletét.
a heroikus küzdelmektől az életünk során.
13:19
I've sometimesnéha wonderedkíváncsi
Néha eltöprengtem azon,
13:22
whetherakár I could have ceasedmegszűnt
to hategyűlölet that partrész of myselfmagamat
hogy meg tudtam volna-e
szabadulni önutálatomtól
13:23
withoutnélkül gayhomoszexuális pride'sPride technicolorTechnicolor fiestaFiesta,
a meleg büszkeség
színes forgataga nélkül,
13:26
of whichmelyik this speechbeszéd is one manifestationmegnyilatkozás.
aminek ez az előadásom
is az egyik kézzel fogható eredménye.
13:29
I used to think I would know myselfmagamat to be matureérett
Régen azt gondoltam, akkor
tekinthetem magam érettnek,
13:33
when I could simplyegyszerűen be gayhomoszexuális withoutnélkül emphasishangsúly,
ha tudok meleg lenni anélkül, hogy
különösebb jelentőséget tulajdonítanék neki.
13:36
but the self-loathingönutálat of that periodidőszak left a voidÉrvénytelen,
De ennek az időszaknak az önutálata
hagyott egy ürességet,
13:39
and celebrationünnepe needsigények to filltölt and overflowtúlcsordulás it,
amit az ünneplés kell,
hogy kitöltsön és elárasszon.
13:43
and even if I repayvisszafizetni my privatemagán debtadósság of melancholymelankólia,
Még ha vissza is adom
a melankóliám privát tartozásait,
13:47
there's still an outerkülső worldvilág of homophobiaHomofóbia
még mindig ott van a külvilág homofóbiája
13:50
that it will take decadesévtizedekben to addresscím.
amivel még évtizedeig foglalkozni kell.
13:53
SomedayEgy nap, beinglény gayhomoszexuális will be a simpleegyszerű facttény,
Talán egy napon melegnek lenni
egyszerű tény lesz,
13:56
freeingyenes of partyparty hatskalap and blamefeddés,
ünneplés és szégyen nélkül,
13:59
but not yetmég.
de még nem az.
14:02
A friendbarát of mineenyém who thought gayhomoszexuális pridebüszkeség
Egy barátom, aki úgy gondolta,
hogy a meleg büszkeség
14:04
was gettingszerzés very carriedvégrehajtott away with itselfmaga,
nagyon elszállt magától,
14:06
onceegyszer suggestedjavasolt that we organizeszervez
ajánlotta, hogy szervezzünk egy
14:08
Gaymeleg HumilityAlázat WeekA héten.
Meleg Alázat Hetét.
14:10
(LaughterNevetés) (ApplauseTaps)
(Nevetés) (Taps)
14:12
It's a great ideaötlet,
Ez egy óriási ötlet,
14:18
but its time has not yetmég come.
de erre még nem érkezett el az idő.
14:21
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
14:23
And neutralitysemlegesség, whichmelyik seemsÚgy tűnik, to liefekszik
És valójában a semlegesség,
ami úgy tűnik,
14:25
halfwayfélúton betweenközött despairkétségbeesés and celebrationünnepe,
fél úton van a kétségbeesés
és ünneplés között,
14:27
is actuallytulajdonképpen the endgameutolsó játék.
a végső cél.
14:30
In 29 statesÁllamok in the U.S.,
Amerika 29 államában,
14:33
I could legallyjogilag be firedkirúgott or deniedtiltott housingház
törvényesen kirúghatnak,
vagy megtagadhatnak otthont adni,
14:36
for beinglény gayhomoszexuális.
mert meleg vagyok.
14:39
In RussiaOroszország, the anti-propagandaellenes propaganda lawtörvény
Oroszországban,
az anti-propaganda törvények
14:41
has led to people beinglény beatenlegyőzött in the streetsutcák.
oda vezettek, hogy
embereket vernek meg az utcán.
14:44
Twenty-sevenHúsz-hét AfricanAfrikai countriesországok
27 afrikai országban
14:47
have passedelmúlt lawstörvények againstellen sodomyszodómia,
szodómia elleni törvényeket alkottak,
14:49
and in NigeriaNigéria, gayhomoszexuális people can legallyjogilag
és Nigériában,
a melegeket törvényesen
14:52
be stonedmagozott to deathhalál,
lehet halálra kövezni,
14:54
and lynchingslincselés have becomeválik commonközös.
és a lincselés mindennapos.
14:55
In SaudiSzaúdi ArabiaArábia recentlymostanában, two menférfiak
Szaudi-Arábiában nemrég két férfit
14:58
who had been caughtelkapott in carnaltesti actscselekmények,
testi kapcsolaton kaptak,
15:01
were sentencedelítélt to 7,000 lashesszempillák eachminden egyes,
és egyenként 7000 korbácsütésre ítéltek.
15:03
and are now permanentlytartósan disabledTiltva as a resulteredmény.
Ennek eredményeként
véglegesen megrokkantak.
15:08
So who can forgeForge meaningjelentés
Szóval, ki tud értelmet adni a dolgoknak,
15:11
and buildépít identityidentitás?
és felépíteni identitását?
15:13
Gaymeleg rightsjogok are not primarilyelsősorban marriageházasság rightsjogok,
Meleg-jog elsősorban nem házassági jog,
15:16
and for the millionsTöbb millió who liveélő in unacceptingunaccepting placeshelyek
és azoknak a millióknak, akik
kitaszítottként élnek
15:19
with no resourceserőforrások,
erőforrások nélkül,
15:22
dignityméltóság remainsmaradványok elusivenehezen megfogható.
a méltóság csak megfoghatatlan marad.
15:24
I am luckyszerencsés to have forgedkovácsolt meaningjelentés
Szerencsés vagyok,
hogy értelmet tudtam adni
15:27
and builtépült identityidentitás,
és felépíteni identitásom,
15:30
but that's still a rareritka privilegekiváltság,
de ez még mindig egy ritka privilégium,
15:32
and gayhomoszexuális people deservemegérdemel more collectivelyegyüttesen
és a melegek többet érdemelnek együttesen,
15:34
than the crumbsmorzsa of justiceigazságszolgáltatás.
mint az igazságosság morzsái.
15:37
And yetmég, everyminden steplépés forwardelőre
Ugyanakkor, minden lépés előre
15:40
is so sweetédes.
annyira édes.
15:43
In 2007, sixhat yearsévek after we mettalálkozott,
2007-ben, 6 évre rá, hogy találkoztunk,
15:45
my partnerpartner and I decidedhatározott
a partnerem és én eldöntöttük
15:49
to get marriedházas.
hogy megházasodunk.
15:51
MeetingTalálkozó JohnJohn had been the discoveryfelfedezés
Johnnal való találkozásunk
15:53
of great happinessboldogság
a nagy boldogság felfedezése volt.
15:55
and alsois the eliminationmegszüntetése of great unhappinessboldogtalanság,
és egyúttal szabadulás a
nagy boldogtalanságtól.
15:57
and sometimesnéha, I was so occupiedmegszállt
És néha annyira el voltam foglalva azzal,
16:00
with the disappearanceeltűnés of all that painfájdalom
hogy mind eltűnik a fájdalom,
16:03
that I forgotelfelejtettem about the joyöröm,
hogy megfeledkeztem az örömről,
16:05
whichmelyik was at first the lessKevésbé
remarkablefigyelemre méltó partrész of it to me.
ami eleinte a kevésbé
észrevehető összetevő volt számomra.
16:07
MarryingHázasság was a way to declareállapítsa meg our love
Házasságunk által
ki tudtuk fejezni szerelmünket,
16:11
as more a presencejelenlét than an absencetávollét.
inkább, mint egy jelenlét,
semmint valami hiány.
16:14
MarriageHázasság soonhamar led us to childrengyermekek,
Házasságunk, hamarosan
gyerekekhez vezetett,
16:18
and that meantjelentett newúj meaningsjelentése
és ez új értelmet adott
16:20
and newúj identitiesidentitások, oursa miénk and theirsövék.
és új személyiséget,
a mienkét, és az övékét.
16:22
I want my childrengyermekek to be happyboldog,
Azt akarom, hogy
boldogak legyenek a gyerekeim,
16:26
and I love them mosta legtöbb achinglyfájdalmasan when they are sadszomorú.
és akkor szeretem őket a
legnagyobb fájdalommal, amikor szomorúak.
16:29
As a gayhomoszexuális fatherapa, I can teachtanít them
Mint meleg apa, megtaníthatom őket
16:33
to ownsaját what is wrongrossz in theirazok liveséletét,
hogy elfogadják, mi a
rossz az életükben.
16:36
but I believe that if I succeedsikerül
De hiszem, ha sikerül
16:38
in shelteringmenedéket them from adversitybalsors,
megvédeni őket a balsorstól,
16:40
I will have failednem sikerült as a parentszülő.
mint szülő, megbuktam.
16:42
A BuddhistBuddhista scholartudós I know onceegyszer explainedmagyarázható to me
Egy buddhista tanító, akit
ismertem, elmagyarázta,
16:45
that WesternersA nyugatiak mistakenlytévesen think
hogy a nyugatiak hibásan azt hiszik,
16:48
that nirvananirvána is what arrivesérkezik
hogy a nirvána jön el,
16:50
when all your woeszomorúság is behindmögött you
amikor minden bajt magunk mögött hagytunk,
16:53
and you have only blissboldogság to look forwardelőre to.
és már csak a nagy boldogság
van előttünk.
16:55
But he said that would not be nirvananirvána,
De azt mondta, hogy
ez nem lenne Nirvána,
16:59
because your blissboldogság in the presentajándék
mert a jelen boldogságát
17:01
would always be shadowedárnyékos by the joyöröm from the pastmúlt.
mindig beárnyékolnák
a múlt örömei.
17:02
NirvanaNirvána, he said, is what you arrivemegérkezik at
Nirvánához akkor érkezünk el,
17:06
when you have only blissboldogság to look forwardelőre to
amikor boldogságra számítunk,
17:09
and find in what lookednézett like sorrowsbánat
és az öröm csíráit találjuk meg abban is,
17:11
the seedlings(őszibarack) csemeték of your joyöröm.
ami szomorúságnak néz ki.
17:14
And I sometimesnéha wondercsoda
És néha eltöprengek,
17:17
whetherakár I could have foundtalál suchilyen fulfillmentteljesítése
hogy vajon találhattam-e volna
ilyen beteljesülést
17:19
in marriageházasság and childrengyermekek
házasságban, és gyermekekben,
17:21
if they'dők azt come more readilykészségesen,
ha ezek érettebben érnek,
17:22
if I'd been straightegyenes in my youthifjúság or were youngfiatal now,
ha hetero lettem volna fiatalon,
vagy most lennék fiatal,
17:24
in eitherbármelyik of whichmelyik casesesetek this mightesetleg be easierkönnyebb.
-- mindkét esetben ez
talán egyszerűbb lett volna mindez.
17:28
PerhapsTalán I could.
Talán igen.
17:32
PerhapsTalán all the complexösszetett imaginingElképzelem I've doneKész
Lehet, hogy a átfogó elképzeléseimet,
amik voltak
17:33
could have been appliedalkalmazott to other topicstémák.
lehetett volna más témákra alkalmazni.
17:36
But if seekingkeres meaningjelentés
De ha kutatni az értelem után
17:38
mattersügyek more than findinglelet meaningjelentés,
többet jelent, mint értelmet találni,
17:40
the questionkérdés is not whetherakár I'd be happierboldogabb
akkor nem az a kérdés, hogy
boldogabb lennék-e
17:41
for havingamelynek been bulliedterrorizálják,
ha kényszerítettek,
17:45
but whetherakár assigninghozzárendelése meaningjelentés
vagy jelentést adni
17:46
to those experiencestapasztalatok
azoknak a tapasztalatoknak
17:48
has madekészült me a better fatherapa.
amiktől jobb apa lettem.
17:50
I tendhajlamosak to find the ecstasyeksztázis hiddenrejtett in ordinaryrendes joysörömök,
Hajlamos vagyok gondolni, hogy
az eksztázis a mindennapi örömökben van,
17:52
because I did not expectelvár those joysörömök
nem gondoltam volna,
hogy ezek az örömek
17:56
to be ordinaryrendes to me.
átlagosak lennének számomra.
17:58
I know manysok heterosexualsheteroszexuális who have
Ismerek sok heterót, akik
18:01
equallyegyaránt happyboldog marriagesházasságot and familiescsaládok,
szintén boldog házasságban
és családban élnek,
18:02
but gayhomoszexuális marriageházasság is so breathtakinglylélegzetelállítóan freshfriss,
de a melegházasságok
lélegzet visszaállítóan frissek,
18:05
and gayhomoszexuális familiescsaládok so exhilaratinglyexhilaratingly newúj,
és olyan üdítően újak,
18:08
and I foundtalál meaningjelentés in that surprisemeglepetés.
és ebben a meglepetésben
találtam értelmet.
18:11
In OctoberOktóber, it was my 50thth birthdayszületésnap,
Októberben volt az 50-ik születésnapom,
18:15
and my familycsalád organizedszervezett a partyparty for me,
és a családom szervezett
egy partit a számomra,
18:19
and in the middleközépső of it,
aminek a közepén
18:22
my sonfiú said to my husbandférj
a fiam azt mondta a férjemnek,
18:23
that he wanted to make a speechbeszéd,
hogy ő is szónokolni akar,
18:25
and JohnJohn said,
és John azt mondta,
18:26
"GeorgeGeorge, you can't make a speechbeszéd. You're fournégy."
"George, nem szónokolhatsz,
te 4 éves vagy".
18:27
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
18:32
"Only GrandpaNagypapa and UncleBácsi DavidDavid and I
"Csak nagyapa, Dávid bácsi, és én
18:34
are going to make speechesbeszédek tonightma este."
fogunk ma este szónokolni."
18:36
But GeorgeGeorge insistedragaszkodott and insistedragaszkodott,
De George csak ragaszkodott,
és ragaszkodott,
18:38
and finallyvégül, JohnJohn tookvett him up to the microphonemikrofon,
végül, John a mikrofonhoz engedte,
18:41
and GeorgeGeorge said very loudlyhangosan,
és George jó hangosan azt mondta,
18:44
"LadiesHölgyek and gentlemenUrak,
"Uraim, és Hölgyeim,
18:47
maylehet I have your attentionFigyelem please."
kaphatok egy kis figyelmet, kérem."
18:49
And everyonemindenki turnedfordult around, startledmegriadt.
És mindenki meglepetten odafordult.
18:52
And GeorgeGeorge said,
és George azt mondta,
18:55
"I'm gladboldog it's Daddy'sApuci birthdayszületésnap.
"Örülök, hogy Apa születésnapja van,
18:57
I'm gladboldog we all get caketorta.
és örülök, hogy mindenki kap tortát.
18:59
And daddyDr, if you were little,
És Apa, ha te most kicsi lennél,
19:02
I'd be your friendbarát."
én a barátod lennék."
19:06
And I thought — Thank you.
És azt gondoltam - Köszönöm.
19:09
I thought that I was indebtedeladósodott
azt gondoltam, hogy adósa vagyok
19:12
even to BobbyBobby FinkelFinkel,
még Bobby Finkelnek is,
19:15
because all those earlierkorábban experiencestapasztalatok
mert mindazon előző tapasztalatok
19:16
were what had propelledmeghajtással me to this momentpillanat,
ehhez a pillanathoz vezettek,
19:19
and I was finallyvégül unconditionallyfeltétel nélkül gratefulhálás
és végülis feltétel nélkül hálás vagyok
19:22
for a life I'd onceegyszer have doneKész anything to changeváltozás.
azért az életért, amin régebben
bármi áron változtattam volna.
19:24
The gayhomoszexuális activistaktivista HarveyHarvey MilkTej
Harvey Milk, a meleg aktivista
19:28
was onceegyszer askedkérdezte by a youngerfiatalabb gayhomoszexuális man
akit egy fiatalabb meleg megkérdezett,
19:30
what he could do to help the movementmozgalom,
hogy mit tehetne a mozgalom érdekében,
19:32
and HarveyHarvey MilkTej said,
azt mondta neki,
19:35
"Go out and tell someonevalaki."
"Menj, és mondd el valakinek."
19:36
There's always somebodyvalaki who wants to confiscateelkoboz
Mindig van valaki, aki el akarja kobozni
19:38
our humanityemberiség,
az emberségünket,
19:41
and there are always storiestörténetek that restorevisszaállítás it.
és mindig vannak történetek,
amelyek visszaállítják.
19:43
If we liveélő out loudhangos,
Ha mi hangosan kimondjuk,
19:45
we can trounceelver the hatredgyűlölet
akkor legyőzzük a gyűlöletet,
19:47
and expandkiterjed everyone'smindenki liveséletét.
és kibővíthetjük mindenki életét.
19:49
ForgeForge meaningjelentés. BuildÉpít identityidentitás.
Adj értelmet.
Építsd fel identitásod.
19:52
ForgeForge meaningjelentés.
Adj értelmet.
19:56
BuildÉpít identityidentitás.
Építsd fel identitásod.
19:58
And then invitemeghívás the worldvilág
És akkor hívd meg a világot,
20:01
to shareOssza meg your joyöröm.
hogy osztozzon örömödben.
20:02
Thank you.
Köszönöm!
20:04
(ApplauseTaps)
(Taps)
20:07
Thank you. (ApplauseTaps)
Köszönöm. (Taps)
20:09
Thank you. (ApplauseTaps)
Köszönöm. (Taps)
20:12
Thank you. (ApplauseTaps)
Köszönöm. (Taps)
20:16
Translated by Paula Puskadi
Reviewed by Maria Ruzsane Cseresnyes

▲Back to top

About the speaker:

Andrew Solomon - Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology.

Why you should listen

Andrew Solomon is a writer, lecturer and Professor of Clinical Psychology at Columbia University. He is president of PEN American Center. He writes regularly for The New Yorker and the New York Times.

Solomon's newest book, Far and Away: Reporting from the Brink of Change, Seven Continents, Twenty-Five Years was published in April, 2016. His previous book, Far From the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity won the National Book Critics Circle award for nonfiction, the Wellcome Prize and 22 other national awards. It tells the stories of parents who not only learn to deal with their exceptional children but also find profound meaning in doing so. It was a New York Times bestseller in both hardcover and paperback editions. Solomon's previous book, The Noonday Demon: An Atlas of Depression, won the 2001 National Book Award for Nonfiction, was a finalist for the 2002 Pulitzer Prize and was included in The Times of London's list of one hundred best books of the decade. It has been published in twenty-four languages. Solomon is also the author of the novel A Stone Boat and of The Irony Tower: Soviet Artists in a Time of Glasnost.

Solomon is an activist in LGBT rights, mental health, education and the arts. He is a member of the boards of directors of the National LGBTQ Force and Trans Youth Family Allies. He is a member of the Board of Visitors of Columbia University Medical Center, serves on the National Advisory Board of the Depression Center at the University of Michigan, is a director of Columbia Psychiatry and is a member of the Advisory Board of the Depression and Bipolar Support Alliance. Solomon also serves on the boards of the Metropolitan Museum of Art, Yaddo and The Alex Fund, which supports the education of Romani children. He is also a fellow of Berkeley College at Yale University and a member of the New York Institute for the Humanities and the Council on Foreign Relations.

Solomon lives with his husband and son in New York and London and is a dual national. He also has a daughter with a college friend; mother and daughter live in Texas but visit often.


More profile about the speaker
Andrew Solomon | Speaker | TED.com