English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Andrew Solomon: How the worst moments in our lives make us who we are

Andrew Solomon: Jak najgorsze chwile w życiu czynią nas tymi, kim jesteśmy

Filmed
Views 5,043,085

Pisarz Andrew Solomon w swoich dziełach opowiada historie o cierpieniu innych. Tym razem jednak spogląda we własną przeszłość, dzieciństwo pełne walki z przeciwnościami losu, snując przy okazji opowieści o odważnych ludziach, których dane było mu poznać. W tej poruszającej, szczerej i chwilami zabawnej prelekcji Solomon ujmuje potężne wezwanie: z największych trudności stwórzcie dla siebie życiowy sens.

- Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology. Full bio

Od wielu lat badam, jak ludzie
radzą sobie z przeciwnościami losu,
00:12
As a studentstudent of adversityprzeciwności losu,
i widzę, że niektórzy,
kiedy stają przed wielkimi wyzwaniami,
00:16
I've been struckpowalony over the yearslat
00:17
by how some people
00:19
with majorpoważny challengeswyzwania
czerpią z nich siłę.
00:21
seemwydać się to drawrysować strengthwytrzymałość from them,
Często mówi się, że tacy ludzie
szukają w tym wszystkim sensu.
00:24
and I've heardsłyszał the popularpopularny wisdommądrość
00:26
that that has to do with findingodkrycie meaningznaczenie.
I długo sądziłem,
że taki sens musi istnieć,
00:28
And for a long time,
00:30
I thought the meaningznaczenie was out there,
że na odkrycie czeka jakaś wielka prawda.
00:32
some great truthprawda waitingczekanie to be founduznany.
Stopniowo jednak doszło do mnie,
że nie chodzi tu o prawdę.
00:35
But over time, I've come to feel
00:38
that the truthprawda is irrelevantbez znaczenia.
Mówi się, że trzeba szukać sensu,
00:40
We call it findingodkrycie meaningznaczenie,
ale tak naprawdę sens
trzeba sobie stworzyć.
00:42
but we mightmoc better call it forgingKucie meaningznaczenie.
W ostatniej książce pisałem
o przeżyciach rodzin
00:47
My last bookksiążka was about how familiesrodziny
00:49
managezarządzanie to dealsprawa with variousróżnorodny kindsrodzaje of challengingtrudne
borykających się z trudnymi
lub nietypowymi dziećmi.
00:52
or unusualniezwykły offspringpotomstwo,
Jedna z kobiet,
z którymi przeprowadziłem wywiad,
00:54
and one of the mothersmatki I interviewedwywiady,
00:56
who had two childrendzieci with
multiplewielokrotność severesilny disabilitiesniepełnosprawnych,
matka dwojga
głęboko niepełnosprawnych dzieci,
00:59
said to me, "People always give us
powiedziała:
"Od ludzi często słyszymy frazesy,
01:02
these little sayingsprzysłowia like,
01:03
'God doesn't give you any
more than you can handleuchwyt,'
na przykład, że Bóg nie kładzie
na nasze barki więcej niż możemy unieść.
01:07
but childrendzieci like oursnasz
Ale dzieci takie jak nasze
nie są same w sobie darem.
01:09
are not preordainedz góry przesądzony as a giftprezent.
Są darem, ponieważ to my
tak zdecydowaliśmy".
01:13
They're a giftprezent because that's what we have chosenwybrany."
Całe życie podejmujemy takie wybory.
01:18
We make those choiceswybory all our liveszyje.
Kiedy byłem w drugiej klasie,
01:22
When I was in seconddruga gradestopień,
Bobby Finkel organizował
przyjęcie urodzinowe
01:25
BobbyBobby FinkelFinkel had a birthdayurodziny partyprzyjęcie
i zaprosił wszystkich z klasy oprócz mnie.
01:27
and invitedzaproszony everyonekażdy in our classklasa but me.
Mama, sądząc, że to pomyłka,
zadzwoniła do pani Finkel.
01:32
My mothermama assumedzakłada, że there
had been some sortsortować of errorbłąd,
01:34
and she callednazywa MrsMrs. FinkelFinkel,
Usłyszała, że Bobby mnie nie lubi
01:36
who said that BobbyBobby didn't like me
i nie chce, żebym przychodził
na jego urodziny.
01:38
and didn't want me at his partyprzyjęcie.
Tego dnia mama wzięła mnie do zoo
01:42
And that day, my mommama tookwziął me to the zooogród zoologiczny
i kupiła mi lody.
01:45
and out for a hotgorąco fudgebanialuki sundaeLody.
Kiedy byłem w siódmej klasie,
01:48
When I was in seventhsiódmy gradestopień,
pewien chłopak nazwał mnie "ciotą",
01:49
one of the kidsdzieciaki on my schoolszkoła busautobus
01:52
nicknamedprzydomek me "PercyPercy"
komentując tak moje zachowanie.
01:54
as a shorthandskrót for my demeanorpostawa,
I czasem razem z kumplami
wykrzykiwał to słowo
01:56
and sometimesczasami, he and his cohortkohorta
01:59
would chantintonować that provocationProwokacja
przez całą drogę w autobusie,
02:02
the entireCały schoolszkoła busautobus ridejazda,
45 minut do szkoły i 45 minut z powrotem.
02:03
45 minutesminuty up, 45 minutesminuty back,
"Ciota! Ciota! Ciota!".
02:07
"PercyPercy! PercyPercy! PercyPercy! PercyPercy!"
W ósmej klasie nauczyciel biologii
poinformował nas,
02:12
When I was in eighthósma gradestopień,
02:14
our sciencenauka teachernauczyciel told us
że wszyscy homoseksualiści
cierpią na nietrzymanie kału
02:16
that all malemęski homosexualshomoseksualiści
02:18
developrozwijać fecalkał incontinencenietrzymanie moczu
z powodu urazów odbytu.
02:20
because of the traumauraz to theirich analAnalny sphincterzwieracza.
A w liceum ani razu
nie jadłem w szkolnej stołówce,
02:25
And I graduatedukończył highwysoki schoolszkoła
02:26
withoutbez ever going to the cafeteriaKawiarnia,
bo musiałbym albo siedzieć z dziewczynami,
02:29
where I would have satsob with the girlsdziewczyny
02:31
and been laughedzaśmiał się at for doing so,
za co by mnie wyśmiano,
albo siedzieć z chłopakami,
02:33
or satsob with the boyschłopcy
którzy drwiliby ze mnie
02:35
and been laughedzaśmiał się at for beingistota a boychłopak
02:37
who should be sittingposiedzenie with the girlsdziewczyny.
za bycie chłopcem,
który powinien siedzieć z dziewczynami.
02:39
I survivedprzeżył that childhooddzieciństwo throughprzez a mixmieszać
Przeżyłem takie dzieciństwo
dzięki wycofywaniu się i wytrwałości.
02:42
of avoidanceunikanie and endurancewytrzymałość.
Wtedy nie wiedziałem czegoś,
co wiem teraz,
02:45
What I didn't know then,
02:47
and do know now,
czyli że wycofywanie się i wytrwałość
02:49
is that avoidanceunikanie and endurancewytrzymałość
mogą być motorem tworzenia sensu.
02:51
can be the entrywayprzedpokoju to forgingKucie meaningznaczenie.
Kiedy już stworzyło się dla siebie sens,
02:56
After you've forgedpodrobiony meaningznaczenie,
trzeba ująć go w nowej tożsamości.
02:58
you need to incorporatewłączenie that meaningznaczenie
03:00
into a newNowy identitytożsamość.
Trzeba włączyć krzywdy
w obraz osoby, którą się staliśmy
03:02
You need to take the traumastraumy and make them partczęść
03:06
of who you've come to be,
i z najgorszych przejść w życiu
ułożyć historię triumfu,
03:08
and you need to foldzagięcie the worstnajgorszy eventswydarzenia of your life
03:11
into a narrativenarracja of triumphtriumf,
stać się lepszym "ja"
w odpowiedzi na to, co boli.
03:13
evincingevincing a better selfsamego siebie
03:15
in responseodpowiedź to things that hurtból.
Inna kobieta,
z którą przeprowadziłem wywiad,
03:18
One of the other mothersmatki I interviewedwywiady
03:20
when I was workingpracujący on my bookksiążka
jako młoda nastolatka została zgwałcona,
03:22
had been rapedzgwałcony as an adolescentmłodzieży,
a w wyniku gwałtu zaszła w ciążę,
03:25
and had a childdziecko followingnastępujący that raperzepak,
co unicestwiło jej plany zawodowe
03:28
whichktóry had thrownrzucony away her careerkariera plansplany
i wycisnęło później piętno
na wszystkich jej związkach uczuciowych.
03:31
and damageduszkodzony all of her emotionalemocjonalny relationshipsrelacje.
Ale kiedy ją spotkałem, miała już 50 lat.
03:35
But when I metspotkał her, she was 50,
Zapytałem, czy często myśli
o mężczyźnie, który ją zgwałcił.
03:38
and I said to her,
03:39
"Do you oftenczęsto think about the man who rapedzgwałcony you?"
Odpowiedziała:
"Kiedyś myślałam o nim z gniewem,
03:42
And she said, "I used to think about him with angergniew,
teraz jedynie z litością".
03:46
but now only with pityszkoda."
Sądziłem, że litość ta płynie stąd,
03:48
And I thought she meantOznaczało pityszkoda because he was
że był to człowiek tak prymitywny,
że dopuścił się takiej zbrodni.
03:51
so unevolvedPokémonów as to have doneGotowe this terriblestraszny thing.
"Z litością?" - zapytałem.
03:54
And I said, "PitySzkoda?"
"Tak, z litością" - powtórzyła.
03:56
And she said, "Yes,
"Bo ma piękną córkę
i dwoje pięknych wnucząt,
03:57
because he has a beautifulpiękny daughtercórka
04:00
and two beautifulpiękny grandchildrenwnuki
ale o tym nie wie, a ja wiem.
04:02
and he doesn't know that, and I do.
Więc wyszło na to,
że to ja miałam szczęście".
04:06
So as it turnsskręca out, I'm the luckySzczęściarz one."
Z niektórymi trudnościami się rodzimy:
04:12
Some of our struggleszmagania are things we're bornurodzony to:
płeć, orientacja seksualna,
rasa, niepełnosprawność.
04:15
our genderpłeć, our sexualityseksualność, our racewyścigi, our disabilityniepełnosprawność.
Inne natomiast nam się przydarzają:
04:21
And some are things that happenzdarzyć to us:
bycie więźniem politycznym, ofiarą gwałtu,
04:23
beingistota a politicalpolityczny prisonerwięzień, beingistota a raperzepak victimofiara,
ofiarą klęski żywiołowej.
04:27
beingistota a KatrinaKatrina survivorSurvivor.
Tożsamość dotyczy również
dołączenia do społeczności,
04:29
IdentityTożsamości involvesobejmuje enteringwstępowanie a communityspołeczność
by czerpać z niej siłę,
04:32
to drawrysować strengthwytrzymałość from that communityspołeczność,
a także ją dawać.
04:35
and to give strengthwytrzymałość there too.
Tożsamość to zamiana "ale" na "i":
04:37
It involvesobejmuje substitutingpodstawianie "and" for "but" --
nie "Żyję, ale mam raka",
04:42
not "I am here but I have cancernowotwór,"
raczej "Mam raka i żyję".
04:46
but ratherraczej, "I have cancernowotwór and I am here."
Kiedy ogarnia nas wstyd,
04:51
When we're ashamedzawstydzony,
nie potrafimy opowiadać swoich historii,
04:53
we can't tell our storieshistorie,
a takie historie to podstawa tożsamości.
04:55
and storieshistorie are the foundationfundacja of identitytożsamość.
Twórz sens, buduj tożsamość,
05:00
ForgeKuźnia meaningznaczenie, buildbudować identitytożsamość,
twórz sens i buduj tożsamość.
05:04
forgeKuźnia meaningznaczenie and buildbudować identitytożsamość.
Stało się to moją mantrą.
05:07
That becamestał się my mantramantra.
Tworząc sens, zmieniamy siebie,
05:10
ForgingKucie meaningznaczenie is about changingwymiana pieniędzy yourselfsiebie.
budując tożsamość, zmieniamy świat.
05:13
BuildingBudynek identitytożsamość is about changingwymiana pieniędzy the worldświat.
My, których tożsamość jest napiętnowana,
codziennie stajemy przed tym wyborem:
05:17
All of us with stigmatizedstygmatyzowany identitiestożsamości
05:19
facetwarz this questionpytanie dailycodziennie:
na ile poddać się społeczeństwu,
05:21
how much to accommodatepomieścić societyspołeczeństwo
ograniczając to, kim jesteśmy,
05:24
by constrainingOgraniczanie ourselvesmy sami,
a na ile przesuwać granice tego,
co uznaje się za "poprawne" życie?
05:26
and how much to breakprzerwa the limitsograniczenia
05:29
of what constitutesstanowi a validważny life?
Tworzenie sensu i budowanie tożsamości
05:32
ForgingKucie meaningznaczenie and buildingbudynek identitytożsamość
nie naprawi krzywd,
05:35
does not make what was wrongźle right.
ale zmieni krzywdy w coś cennego.
05:38
It only makesczyni what was wrongźle preciouscenny.
W styczniu tego roku
05:43
In JanuaryStycznia of this yearrok,
przeprowadzałem w Mjanmie
wywiady z więźniami politycznymi
05:45
I wentposzedł to MyanmarMyanmar to interviewwywiad politicalpolityczny prisonerswięźniowie,
i zaskoczyło mnie, że byli
mniej zgorzkniali, niż się spodziewałem.
05:49
and I was surprisedzaskoczony to find them lessmniej bittergorzki
05:52
than I'd anticipatedprzewidywane.
Większość świadomie popełniła czyny,
przez które wylądowali w więzieniu,
05:53
MostWiększość of them had knowinglyświadomie committedzobowiązany
05:55
the offensesprzestępstwa that landedwylądował them in prisonwięzienie,
do którego weszli z podniesionymi głowami
05:58
and they had walkedchodził in with theirich headsgłowy heldtrzymany highwysoki,
i wyszli z niego,
dalej z podniesionymi głowami,
06:01
and they walkedchodził out with theirich headsgłowy
06:03
still heldtrzymany highwysoki, manywiele yearslat laterpóźniej.
wiele lat później.
06:07
DrDr. MaMa ThidaThida, a leadingprowadzący humanczłowiek rightsprawa activistaktywista
Dr Ma Thida, czołowa aktywistka
ruchu praw człowieka,
która w więzieniu otarła się o śmierć
06:10
who had nearlyprawie diedzmarły in prisonwięzienie
06:12
and had spentwydany manywiele yearslat in solitarysamotny confinementuwięzienie,
i wiele lat spędziła w izolatce,
06:15
told me she was gratefulwdzięczny to her jailersStrażnicy
wyjawiła mi, że jest wdzięczna tym,
którzy zamknęli ją w więzieniu,
06:19
for the time she had had to think,
za czas na przemyślenia,
za mądrość, którą zdobyła,
06:21
for the wisdommądrość she had gainedzyskał,
za szansę na doskonalenie medytacji.
06:23
for the chanceszansa to honedoskonalić her meditationMedytacja skillsumiejętności.
Szukała dla siebie sensu
06:27
She had soughtposzukiwany meaningznaczenie
i przemieniła swoje przejścia
w bezcenną tożsamość.
06:29
and madezrobiony her travailtravail into a crucialistotny identitytożsamość.
Jednak choć więźniowie,
z którymi rozmawiałem,
06:33
But if the people I metspotkał
06:35
were lessmniej bittergorzki than I'd anticipatedprzewidywane
byli mniej rozgoryczeni wyrokiem,
niż oczekiwałem,
06:37
about beingistota in prisonwięzienie,
byli też mniej zachwyceni, niż sądziłem,
zmianami rozgrywającymi się w ich kraju.
06:38
they were alsorównież lessmniej thrilledwstrząśnięty than I'd expectedspodziewany
06:41
about the reformreformy processproces going on
06:43
in theirich countrykraj.
Ma Thida powiedziała:
06:45
MaMa ThidaThida said,
"My, Mjanmańczycy, jesteśmy znani z tego,
że nie poddajemy się trudnościom,
06:47
"We BurmeseBirmański are notedzauważyć
06:48
for our tremendousogromny gracełaski underpod pressurenacisk,
ale także z tego, że krzywdę
ukrywamy pod uśmiechem.
06:52
but we alsorównież have grievanceskargi underpod glamourGlamour,"
To, że nastało u nas wiele zmian,
06:56
she said, "and the factfakt that there have been
06:58
these shiftszmiany and changeszmiany
nie oznacza, że zniknęły wielkie problemy
w naszym społeczeństwie,
07:00
doesn't erasewymazać the continuingciąg dalszy problemsproblemy
07:02
in our societyspołeczeństwo
których istnienie tak dobitnie
uświadomiliśmy sobie w więzieniu".
07:04
that we learnednauczyli to see so well
07:06
while we were in prisonwięzienie."
Zrozumiałem to tak, że ustępstwa
przywracają mało należnej godności,
07:08
And I understoodzrozumiany her to be sayingpowiedzenie
07:10
that concessionskoncesji conferprzyznać only a little humanityludzkość,
a konieczne jest przywrócenie jej w pełni;
07:14
where fullpełny humanityludzkość is duez powodu,
że okruchy to nie to samo,
co miejsce u stołu,
07:16
that crumbsbułka tarta are not the samepodobnie
07:18
as a placemiejsce at the tablestół,
a innymi słowy:
07:20
whichktóry is to say you can forgeKuźnia meaningznaczenie
można tworzyć sens i budować tożsamość
07:23
and buildbudować identitytożsamość and still be madszalony as hellpiekło.
i mimo tego nie pozbywać się wściekłości.
Nigdy mnie nie zgwałcono
07:29
I've never been rapedzgwałcony,
i w żadnym wypadku nie przeżyłem
koszmarów podobnych do tego więzienia,
07:31
and I've never been in anything
remotelyzdalnie approachingzbliża się
07:34
a BurmeseBirmański prisonwięzienie,
ale jako Amerykanin-gej,
07:36
but as a gaywesoły AmericanAmerykański,
doświadczyłem dyskryminacji,
a nawet nienawiści,
07:37
I've experienceddoświadczony prejudiceuszczerbku dla and even hatrednienawiść,
i tworzyłem znaczenie
i budowałem tożsamość,
07:42
and I've forgedpodrobiony meaningznaczenie and I've builtwybudowany identitytożsamość,
bo nauczyłem się tego od tych,
07:46
whichktóry is a moveruszaj się I learnednauczyli from people
07:48
who had experienceddoświadczony fardaleko worsegorzej privationBrak
którzy cierpieli
znacznie dotkliwiej niż ja.
07:51
than I've ever knownznany.
W młodości
usilnie starałem się być hetero.
07:53
In my ownwłasny adolescenceokres dojrzewania,
07:55
I wentposzedł to extremeskrajny lengthsdługości to try to be straightproste.
Zgłosiłem się na tak zwaną
"seksualną terapię zastępczą".
07:59
I enrolledstudia myselfsiebie in something callednazywa
08:01
sexualseksualny surrogacyMacierzyństwo zastępcze therapyterapia,
Tam ludzie,
których miałem nazwać "lekarzami",
08:03
in whichktóry people I was encouragedzachęcać to call doctorslekarze
zalecali wykonywanie czegoś,
co miałem nazwać "ćwiczeniami"
08:07
prescribedprzepisane what I was encouragedzachęcać to call exercisesćwiczenia
z kobietami,
które miałem nazwać "surogatkami",
08:10
with womenkobiety I was encouragedzachęcać to call surrogateszastępcze,
które nie do końca były prostytutkami,
08:14
who were not exactlydokładnie prostitutesprostytutki
ale nie do końca też nimi nie były.
08:17
but who were alsorównież not exactlydokładnie anything elsejeszcze.
(Śmiech)
08:20
(LaughterŚmiech)
Moja ulubiona, blondynka z południa USA,
08:24
My particularszczególny favoriteulubiony
08:26
was a blondeBlondynka womankobieta from the DeepGłębokie SouthPołudniowa
w końcu zwierzyła mi się,
że jest nekrofilką,
08:28
who eventuallyostatecznie admittedPrzyznał to me
08:30
that she was really a necrophiliacnekrofil
a obecną pracą zajęła się po tym,
jak zdybali ją w kostnicy.
08:32
and had takenwzięty this jobpraca after she got in troublekłopot
08:35
down at the morgueKostnica.
(Śmiech)
08:37
(LaughterŚmiech)
Dzięki tym przeżyciom miałem
szczęśliwe fizyczne związki z kobietami,
08:43
These experienceswzruszenie religijne eventuallyostatecznie alloweddozwolony me to have
08:46
some happyszczęśliwy physicalfizyczny relationshipsrelacje with womenkobiety,
za co jestem wdzięczny,
08:49
for whichktóry I'm gratefulwdzięczny,
jednak czułem wewnętrzny konflikt
08:50
but I was at warwojna with myselfsiebie,
i wyrządziłem wielkie krzywdy
swojej psychice.
08:53
and I dugkopany terriblestraszny woundsrany into my ownwłasny psychePsyche.
Nie szukamy bolesnych przeżyć,
które kształtują naszą tożsamość,
08:58
We don't seekszukać the painfulbolesny experienceswzruszenie religijne
09:01
that hewciąć our identitiestożsamości,
jednak w wyniku bolesnych przeżyć
szukamy tożsamości.
09:04
but we seekszukać our identitiestożsamości
09:06
in the wakebudzić of painfulbolesny experienceswzruszenie religijne.
Nie potrafimy znieść bezsensownej męki,
09:09
We cannotnie może bearNiedźwiedź a pointlessbezcelowy tormentUdręka,
ale umiemy wytrzymać ogromny ból,
jeśli wierzymy, że jest w nim cel.
09:12
but we can endureznosić great painból
09:14
if we believe that it's purposefulcelowe.
Wygoda odbija się na nas
mniej niż trudność.
09:18
EaseŁatwość makesczyni lessmniej of an impressionwrażenie on us
09:20
than struggleborykać się.
Pozostalibyśmy sobą
bez naszych przyjemności,
09:21
We could have been ourselvesmy sami withoutbez our delightsrozkosze,
ale nie bez krzywd, które napędzają
szukanie sensu w życiu.
09:24
but not withoutbez the misfortunesnieszczęścia
09:26
that drivenapęd our searchszukanie for meaningznaczenie.
"Dlatego mam upodobanie
w moich słabościach",
09:29
"ThereforeW związku z tym, I take pleasureprzyjemność in infirmitiessłabości,"
pisze święty Paweł
w Drugim Liście do Koryntian.
09:33
StSt. PaulPaweł wrotenapisał in SecondDrugi CorinthiansList do Koryntian,
"Albowiem ilekroć niedomagam,
tylekroć jestem mocny".
09:35
"for when I am weaksłaby, then I am strongsilny."
W roku 1988 udałem się do Moskwy
09:39
In 1988, I wentposzedł to MoscowMoskwa
w celu przeprowadzenia wywiadów
z artystami sowieckiego podziemia.
09:42
to interviewwywiad artistsartyści of the SovietRadziecki undergroundpod ziemią,
09:46
and I expectedspodziewany theirich work to be
Podejrzewałem, że ich dzieła
będą wywrotowe i polityczne.
09:47
dissidentdysydent and politicalpolityczny.
Ale okazało się, że radykalizm ich sztuki
09:50
But the radicalismradykalizm in theirich work actuallytak właściwie laykłaść
polegał na przywracaniu
człowieczeństwa społeczeństwu,
09:53
in reinsertingPonowna instalacja humanityludzkość into a societyspołeczeństwo
w którym człowieczeństwo było niszczone,
09:56
that was annihilatingunicestwienia humanityludzkość itselfsamo,
co w pewnym stopniu
przypomina obecną sytuację w Rosji.
09:58
as, in some sensesrozsądek, RussianRosyjski societyspołeczeństwo
10:01
is now doing again.
Jeden z artystów powiedział:
10:03
One of the artistsartyści I metspotkał said to me,
"Nie uczono nas
być artystami lecz aniołami".
10:05
"We were in trainingtrening to be not artistsartyści but angelsAnioły."
W roku 1991 odwiedziłem artystów,
z którymi prowadziłem wtedy wywiady.
10:10
In 1991, I wentposzedł back to see the artistsartyści
10:13
I'd been writingpisanie about,
Byłem z nimi podczas puczu moskiewskiego,
który zakończył Związek Radziecki.
10:14
and I was with them duringpodczas the putschpuczu
10:16
that endedzakończyło się the SovietRadziecki UnionUnii,
Byli jednymi z głównych organizatorów
ruchu oporu przeciwko niemu.
10:18
and they were amongpośród the chiefszef organizersOrganizatorzy
10:21
of the resistanceodporność to that putschpuczu.
Trzeciego dnia puczu
10:24
And on the thirdtrzeci day of the putschpuczu,
ktoś zaproponował,
żebyśmy poszli na stację Smolenskaja.
10:27
one of them suggestedzasugerował we walkspacerować up to SmolenskayaSmolenskaya.
Ustawiliśmy się tam przed jedną z barykad.
10:30
And we wentposzedł there,
10:31
and we arrangedułożone ourselvesmy sami in
frontz przodu of one of the barricadesbarykady,
Szybko pojawiła się kolumna czołgów,
10:35
and a little while laterpóźniej,
10:36
a columnkolumna of tanksczołgi rolledwalcowane up,
a żołnierz na pierwszym z nich powiedział:
10:39
and the soldierżołnierz on the frontz przodu tankczołg said,
"Mamy rozkazy, żeby zniszczyć tę barykadę.
10:41
"We have unconditionalbezwarunkowe ordersświęcenia
10:43
to destroyzniszczyć this barricadebarykada.
Jeśli usuniecie się z drogi,
nie zrobimy wam krzywdy,
10:44
If you get out of the way,
10:46
we don't need to hurtból you,
ale jeśli się nie ruszycie,
będziemy musieli was zabić".
10:48
but if you won'tprzyzwyczajenie moveruszaj się, we'lldobrze have no choicewybór
10:50
but to runbiegać you down."
Jeden z artystów w naszej grupie odparł:
10:51
And the artistsartyści I was with said,
10:53
"Give us just a minutechwila.
"Dajcie nam chwilę.
10:54
Give us just a minutechwila to tell you why we're here."
Dajcie chwilę, to wytłumaczymy wam,
dlaczego tu jesteśmy".
Żołnierz skrzyżował ręce na piersi,
10:59
And the soldierżołnierz foldedfałdowy his armsramiona,
a artysta rozpoczął panegiryk
ku pochwale demokracji,
11:01
and the artistartysta launcheduruchomiona into a
JeffersonianJeffersonian panegyricPanegiryk to democracydemokracja
taki który osoby żyjące
w czasach demokracji Jeffersona
11:05
suchtaki as those of us who liverelacja na żywo
11:07
in a JeffersonianJeffersonian democracydemokracja
z trudem byłyby w stanie zaprezentować.
11:09
would be hard-pressedprzyparty do muru to presentteraźniejszość.
Mówił i mówił, a żołnierz patrzył,
11:13
And they wentposzedł on and on,
11:14
and the soldierżołnierz watchedoglądaliśmy,
kiedy skończył, usiadł na całą minutę,
11:16
and then he satsob there for a fullpełny minutechwila
11:18
after they were finishedskończone
spojrzał na nas, przemoczonych deszczem,
11:20
and lookedspojrzał at us so bedraggledprzemoczone in the raindeszcz,
i powiedział:
11:22
and said, "What you have said is trueprawdziwe,
"To, co mówisz, jest prawdą.
Musimy słuchać woli ludu.
11:26
and we mustmusi bowkokarda to the will of the people.
Jeśli odsuniecie się,
żebyśmy mogli zawrócić,
11:30
If you'llTy będziesz clearjasny enoughdość spaceprzestrzeń for us to turnskręcać around,
wrócimy, skąd przyjechaliśmy".
11:32
we'lldobrze go back the way we cameoprawa ołowiana witrażu."
I tak też zrobili.
11:35
And that's what they did.
Czasami tworzenie znaczenia
potrafi podpowiedzieć nam słowa
11:37
SometimesCzasami, forgingKucie meaningznaczenie
11:39
can give you the vocabularysłownictwo you need
konieczne w walce o ostateczną wolność.
11:42
to fightwalka for your ultimateostateczny freedomwolność.
W Rosji zrozumiałem,
11:45
RussiaRosja awakenedprzebudzony me to the lemonadeLemoniada notionpojęcie
że ucisk rodzi
skierowany przeciw niemu opór,
11:48
that oppressionucisku breedsrasy the powermoc to opposesprzeciwiać się it,
i że stanowi to podstawę tożsamości.
11:51
and I graduallystopniowo understoodzrozumiany that as the cornerstonekamień węgielny
11:54
of identitytożsamość.
To właśnie tożsamość
wybawiła mnie z rozpaczy.
11:55
It tookwziął identitytożsamość to rescueratować me from sadnesssmutek.
Ruch praw LGBT rysuje wizję świata,
12:00
The gaywesoły rightsprawa movementruch positspostuluje a worldświat
w której moje anormalności to sukces.
12:02
in whichktóry my aberrancesaberrances are a victoryzwycięstwo.
Polityka tożsamości
działa zawsze na dwóch frontach:
12:05
IdentityTożsamości politicsPolityka always worksPrace on two frontsfronty:
dawania poczucia godności
ludziom o pewnych cechach,
12:09
to give prideduma to people who have a givendany conditionstan
12:12
or characteristicCharakterystyka,
oraz starania, by świat zewnętrzny
12:13
and to causeprzyczyna the outsidena zewnątrz worldświat
traktował takie osoby bardziej uprzejmie.
12:15
to treatleczyć suchtaki people more gentlydelikatnie and more kindlyuprzejmie.
To dwa odmienne dążenia,
12:18
Those are two totallycałkowicie separateoddzielny enterprisesprzedsiębiorstw,
jednak postępy w jednej sferze
oddziałują na drugą.
12:22
but progresspostęp in eachkażdy spherekula
12:24
reverberatesodbija się in the other.
Polityka tożsamości może być narcystyczna.
12:26
IdentityTożsamości politicsPolityka can be narcissisticnarcystyczny.
Ludzie wychwalają daną odmienność
tylko dlatego, że to ich ona dotyczy.
12:30
People extolwychwalać a differenceróżnica only because it's theirsich.
12:33
People narrowwąska the worldświat and functionfunkcjonować
Widzą świat w wąskiej perspektywie,
dzieląc się na grupy
pozbawione wzajemnej empatii.
12:36
in discreteoddzielny groupsgrupy withoutbez empathyempatia for one anotherinne.
Ale właściwie rozumiana
i rozważnie praktykowana
12:39
But properlyprawidłowo understoodzrozumiany
12:41
and wiselymądrze practicedpraktykowane,
12:43
identitytożsamość politicsPolityka should expandrozszerzać
polityka tożsamości powinna poszerzać
12:45
our ideapomysł of what it is to be humanczłowiek.
nasze rozumienie tego,
co znaczy być człowiekiem.
12:48
IdentityTożsamości itselfsamo
Tożsamość nie powinna być dumną etykietką
12:49
should be not a smugkołtuński labeletykieta
ani złotym medalem,
12:52
or a goldzłoto medalMedal
ale powinna być rewolucją.
12:54
but a revolutionrewolucja.
Jako heteroseksualista
miałbym łatwiejsze życie,
12:56
I would have had an easierłatwiejsze life if I were straightproste,
ale nie byłbym sobą,
13:00
but I would not be me,
a obecnie przedkładam bycie sobą,
nad fantazję o byciu kimś innym,
13:02
and I now like beingistota myselfsiebie better
13:04
than the ideapomysł of beingistota someonektoś elsejeszcze,
kimś, kim, szczerze mówiąc,
13:07
someonektoś who, to be honestszczery,
nie mam możliwości zostać
13:08
I have neitherani the optionopcja of beingistota
i kogo trudno mi sobie w pełni wyobrazić.
13:10
norani the abilityzdolność fullycałkowicie to imaginewyobrażać sobie.
Ale wyganiając smoki,
wyganiamy też bohaterów,
13:13
But if you banishbanuje the dragonssmoki,
13:15
you banishbanuje the heroesbohaterowie,
a przecież tak drogie są dla nas
chwile bohaterstwa w naszym życiu.
13:17
and we becomestają się attachedprzywiązany
13:19
to the heroicHeroiczny strainodcedzić in our ownwłasny liveszyje.
Czasami zastanawiam się,
13:22
I've sometimesczasami wonderedzastanawiałem się
czy udałoby mi się przestać
nienawidzić tej strony siebie
13:23
whetherczy I could have ceasedprzestał
to hatenienawidzić that partczęść of myselfsiebie
bez radosnej feerii barw ruchu praw LGBT,
13:26
withoutbez gaywesoły pride'sPride technicolorTechnicolor fiestaFiesta,
której ta prelekcja
jest pewnym przykładem.
13:29
of whichktóry this speechprzemówienie is one manifestationmanifestacja.
Kiedyś sądziłem,
że człowiek w pełni dojrzały
13:33
I used to think I would know myselfsiebie to be maturedojrzałe
może "po prostu" być gejem
i nie musi się z tym obnosić,
13:36
when I could simplypo prostu be gaywesoły withoutbez emphasisnacisk,
13:39
but the self-loathingsamo-wstręt of that periodokres left a voidvoid,
ale to był okres, w którym gardziłem sobą,
i który pozostawił we mnie pustkę
13:43
and celebrationcelebracja needswymagania to fillwypełniać and overflowprzepełnienie it,
i wypełnić ją musi
okazywanie radości z tego, co jest.
A nawet jeśli uda mi się spłacić
osobisty dług melancholii,
13:47
and even if I repayspłacić my privateprywatny debtdług of melancholymelancholia,
pozostanie homofobia
w świecie zewnętrznym,
13:50
there's still an outerzewnętrzny worldświat of homophobiahomofobii
która będzie problemem
jeszcze przez dziesięciolecia.
13:53
that it will take decadesdziesiątki lat to addressadres.
Kiedyś "jestem gejem"
będzie zwyczajnym stwierdzeniem faktu,
13:56
SomedayPewnego dnia, beingistota gaywesoły will be a simpleprosty factfakt,
bez transparentów i poczucia winy,
13:59
freewolny of partyprzyjęcie hatskapelusze and blamewinić,
ale jeszcze nie teraz.
14:02
but not yetjeszcze.
Kolega, który uważa, że parady "gay pride"
coraz bardziej przesadzają,
14:04
A friendprzyjaciel of minekopalnia who thought gaywesoły prideduma
14:06
was gettinguzyskiwanie very carriedrealizowane away with itselfsamo,
zasugerował, że powinniśmy również
zorganizować Tydzień Gejowskiej Pokory.
14:08
oncepewnego razu suggestedzasugerował that we organizezorganizować
14:10
Gaygej HumilityPokora WeekTydzień.
14:12
(LaughterŚmiech) (ApplauseAplauz)
(Śmiech) (Brawa)
To świetny pomysł,
ale może jeszcze nie czas na to.
14:18
It's a great ideapomysł,
14:21
but its time has not yetjeszcze come.
(Śmiech)
14:23
(LaughterŚmiech)
A obojętność, która pojawia się
gdzieś między rozpaczą a dumą,
14:25
And neutralityneutralność, whichktóry seemswydaje się to liekłamstwo
14:27
halfwaywpół betweenpomiędzy despairrozpacz and celebrationcelebracja,
to droga do końca.
14:30
is actuallytak właściwie the endgameetap końcowy.
W 29 stanach USA
14:33
In 29 statesstany in the U.S.,
według prawa można mnie zwolnić,
czy odmówić mi wynajęcia domu,
14:36
I could legallyzgodnie z prawem be firedzwolniony or deniedodmówiono housingmieszkaniowy
14:39
for beingistota gaywesoły.
bo jestem gejem.
Przez rosyjskie przepisy
"anty-propagandowe"
14:41
In RussiaRosja, the anti-propagandaanty-propaganda lawprawo
ludzie są linczowani na ulicach.
14:44
has led to people beingistota beatenbity in the streetsulice.
W 27 afrykańskich krajach
wprowadzono kary za "sodomię".
14:47
Twenty-sevenDwadzieścia siedem AfricanAfrykańska countrieskraje
14:49
have passedminęło lawsprawa againstprzeciwko sodomysodomia,
W Nigerii prawo pozwala
kamienować homoseksualistów
14:52
and in NigeriaNigeria, gaywesoły people can legallyzgodnie z prawem
14:54
be stonednaćpany to deathśmierć,
i coraz częściej zdarzają się lincze.
14:55
and lynchingslynchings have becomestają się commonpospolity.
Niedawno w Arabii Saudyjskiej
dwaj mężczyźni złapani na gorącym uczynku
14:58
In SaudiArabii Saudyjskiej ArabiaArabia recentlyostatnio, two menmężczyźni
15:01
who had been caughtzłapany in carnalcielesnych actsdzieje,
zostali skazani na siedem tysięcy batów,
15:03
were sentencedskazany to 7,000 lashesrzęsy eachkażdy,
co skończyło się dla nich
trwałym kalectwem.
15:08
and are now permanentlystałe disabledniepełnosprawny as a resultwynik.
Więc kto może tworzyć sens
i budować tożsamość?
15:11
So who can forgeKuźnia meaningznaczenie
15:13
and buildbudować identitytożsamość?
To nie równość małżeńska jest podstawowym
prawem potrzebnym społeczności LGBT.
15:16
Gaygej rightsprawa are not primarilyprzede wszystkim marriagemałżeństwo rightsprawa,
15:19
and for the millionsmiliony who liverelacja na żywo in unacceptingunaccepting placesmiejsca
A dla milionów żyjących
w miejscach pełnych dyskryminacji,
15:22
with no resourceszasoby,
bez żadnych środków pomocy,
15:24
dignitygodność remainsszczątki elusivenieuchwytny.
godność wydaje się być poza zasięgiem.
Mam szczęście, bo mogłem
stworzyć swój sens i zbudować tożsamość,
15:27
I am luckySzczęściarz to have forgedpodrobiony meaningznaczenie
15:30
and builtwybudowany identitytożsamość,
ale to wciąż rzadki przywilej,
15:32
but that's still a rarerzadko spotykany privilegeprzywilej,
a społeczności LGBT zasługują na więcej
niż okruchy sprawiedliwości.
15:34
and gaywesoły people deservezasłużyć more collectivelyłącznie
15:37
than the crumbsbułka tarta of justicesprawiedliwość.
Jednak każdy krok naprzód to słodycz.
15:40
And yetjeszcze, everykażdy stepkrok forwardNaprzód
15:43
is so sweetSłodkie.
W roku 2007, sześć lat
po naszym pierwszym spotkaniu,
15:45
In 2007, sixsześć yearslat after we metspotkał,
ja i mój partner
postanowiliśmy się pobrać.
15:49
my partnerpartner and I decidedzdecydowany
15:51
to get marriedżonaty.
Poznanie Johna było dla mnie
odkryciem wielkiego szczęścia
15:53
MeetingSpotkanie JohnJohn had been the discoveryodkrycie
15:55
of great happinessszczęście
i zarazem końcem wielkiego cierpienia.
15:57
and alsorównież the eliminationeliminacja of great unhappinessnieszczęścia,
I czasami tak bardzo skupiałem się
na fakcie, że ten wielki ból zniknął,
16:00
and sometimesczasami, I was so occupiedzajęty
16:03
with the disappearancezanik of all that painból
że zapominałem o nowej radości,
16:05
that I forgotzapomniałem about the joyradość,
16:07
whichktóry was at first the lessmniej
remarkableznakomity partczęść of it to me.
która na początku
schodziła dla mnie na drugi plan.
Małżeństwo to dla nas sposób
zadeklarowania miłości,
16:11
MarryingMałżeństwo was a way to declarezadeklarować our love
jako czegoś,
co jest obecne, a nie brakujące.
16:14
as more a presenceobecność than an absencebrak.
Niedługo po zawarciu małżeństwa
pojawiły się dzieci,
16:18
MarriageMałżeństwo soonwkrótce led us to childrendzieci,
16:20
and that meantOznaczało newNowy meaningsznaczenie
co oznaczało nowy sens i nowe tożsamości
16:22
and newNowy identitiestożsamości, oursnasz and theirsich.
zarówno dla nas jak i dla nich.
Chcę, żeby moje dzieci były szczęśliwe
16:26
I want my childrendzieci to be happyszczęśliwy,
i kocham je z największym bólem,
kiedy są smutne.
16:29
and I love them mostwiększość achinglybolesna when they are sadsmutny.
Jako ojciec-gej mogę je nauczyć,
jak przyjąć zło, które się im przytrafi,
16:33
As a gaywesoły fatherojciec, I can teachnauczać them
16:36
to ownwłasny what is wrongźle in theirich liveszyje,
jednak sądzę, że gdybym całkiem osłonił je
przed przeciwnościami losu,
16:38
but I believe that if I succeedosiągnąć sukces
16:40
in shelteringschronienia them from adversityprzeciwności losu,
nie byłbym dobrym rodzicem.
16:42
I will have failednie udało się as a parentrodzic.
Poznałem kiedyś buddyjskiego mędrca,
16:45
A BuddhistBuddyjski scholaruczony I know oncepewnego razu explainedwyjaśnione to me
który wyjaśnił mi, że na Zachodzie
panuje błędne przeświadczenie,
16:48
that WesternersZ zachodu mistakenlybłędnie think
16:50
that nirvananirwana is what arrivesprzybywa
że nirwana to stan, w którym zostawiamy
wszystkie smutki za sobą
16:53
when all your woeBiada is behindza you
i przed nami jest już tylko szczęście.
16:55
and you have only blissbłogość to look forwardNaprzód to.
Według niego nie byłaby to nirwana,
16:59
But he said that would not be nirvananirwana,
gdyż szczęście chwili obecnej
17:01
because your blissbłogość in the presentteraźniejszość
byłoby zawsze przesłaniane
przez radość z przeszłości.
17:02
would always be shadowedzacieniony by the joyradość from the pastprzeszłość.
Wyjaśnił, że nirwana następuje wtedy,
17:06
NirvanaNirvana, he said, is what you arriveprzyjechać at
gdy czeka nas tylko szczęście,
17:09
when you have only blissbłogość to look forwardNaprzód to
a w tym, co wyglądało kiedyś na rozpacz,
17:11
and find in what lookedspojrzał like sorrowssmutki
znajdujemy nasiona radości.
17:14
the seedlingsSadzonki of your joyradość.
I czasem zastanawiam się,
17:17
And I sometimesczasami wondercud
czy odnalazłbym aż takie spełnienie
w małżeństwie i ojcostwie,
17:19
whetherczy I could have founduznany suchtaki fulfillmentRealizacja
17:21
in marriagemałżeństwo and childrendzieci
gdyby przyszły mi one szybko i łatwo,
17:22
if they'doni by come more readilyłatwo,
gdybym w młodości był hetero,
lub gdybym teraz był młodzieńcem,
17:24
if I'd been straightproste in my youthmłodość or were youngmłody now,
bo w obydwu przypadkach byłoby prościej.
17:28
in eitherzarówno of whichktóry casesprzypadki this mightmoc be easierłatwiejsze.
Może i spełniłbym się tak samo.
17:32
PerhapsByć może I could.
17:33
PerhapsByć może all the complexzłożony imaginingwyobrażając sobie I've doneGotowe
Może taka sama praca umysłu i wyobraźni
mogłaby być wywołana innymi tematami.
17:36
could have been appliedstosowany to other topicstematy.
Lecz jeśli poszukiwanie sensu
jest ważniejsze niż jego odnalezienie,
17:38
But if seekingszukanie meaningznaczenie
17:40
matterssprawy more than findingodkrycie meaningznaczenie,
nie należy pytać, czy jestem szczęśliwszy,
17:41
the questionpytanie is not whetherczy I'd be happierszczęśliwsi
17:45
for havingmający been bulliedprześladowane,
bo byłem prześladowany,
ale czy odnalezienie sensu
w tych przeżyciach
17:46
but whetherczy assigningprzypisywanie meaningznaczenie
17:48
to those experienceswzruszenie religijne
uczyniło ze mnie lepszego ojca.
17:50
has madezrobiony me a better fatherojciec.
Często odnajduję ekstazę
w najzwyklejszych radościach,
17:52
I tendzmierzać to find the ecstasyekstaza hiddenukryty in ordinaryzwykły joysradości,
ponieważ nie podejrzewałem, że te radości
przyjdzie mi nazwać "najzwyklejszymi".
17:56
because I did not expectoczekiwać those joysradości
17:58
to be ordinaryzwykły to me.
Znam wielu hetero, którzy mają
równie szczęśliwe małżeństwa i rodziny,
18:01
I know manywiele heterosexualsheteroseksualistów who have
18:02
equallyna równi happyszczęśliwy marriagesmałżeństwa and familiesrodziny,
ale małżeństwo homoseksualne
to rzecz tak świeża,
18:05
but gaywesoły marriagemałżeństwo is so breathtakinglyniesamowicie freshświeży,
a rodziny homoseksualne to taka nowość,
18:08
and gaywesoły familiesrodziny so exhilaratinglypremiom newNowy,
że to zaskoczenie
było dla mnie źródłem sensu.
18:11
and I founduznany meaningznaczenie in that surpriseniespodzianka.
W październiku obchodziłem 50. urodziny.
18:15
In OctoberPaździernik, it was my 50thth birthdayurodziny,
W środku przyjęcia,
które zorganizowała rodzina,
18:19
and my familyrodzina organizedzorganizowany a partyprzyjęcie for me,
syn powiedział mojemu mężowi,
że chce wygłosić przemowę,
18:22
and in the middleśrodkowy of it,
18:23
my sonsyn said to my husbandmąż
18:25
that he wanted to make a speechprzemówienie,
na co John oświadczył:
18:26
and JohnJohn said,
18:27
"GeorgeGeorge, you can't make a speechprzemówienie. You're fourcztery."
"George, nie będzie żadnego przemówienia.
Masz dopiero cztery latka".
(Śmiech)
18:32
(LaughterŚmiech)
"Przemówienia wygłoszą
tylko dziadek, wujek David i ja".
18:34
"Only GrandpaDziadek and UncleWujek DavidDavid and I
18:36
are going to make speechesprzemówienia tonightdzisiejszej nocy."
Ale George nalegał,
więc w końcu John podniósł go do mikrofonu
18:38
But GeorgeGeorge insistednalegał and insistednalegał,
18:41
and finallywreszcie, JohnJohn tookwziął him up to the microphonemikrofon,
i George krzyknął:
18:44
and GeorgeGeorge said very loudlygłośno,
"Szanowni Państwo, proszę o uwagę!".
18:47
"LadiesPanie and gentlemenpanowie,
18:49
maymoże I have your attentionUwaga please."
Wszyscy odwrócili się zdziwieni.
18:52
And everyonekażdy turnedobrócony around, startledzaskoczony.
Wtedy George powiedział:
18:55
And GeorgeGeorge said,
"Cieszę się, że tatuś ma urodziny.
18:57
"I'm gladzadowolony it's Daddy'sDaddy's birthdayurodziny.
Cieszę się, że jest tort.
18:59
I'm gladzadowolony we all get cakeciasto.
I tatusiu, gdybyś był mały,
19:02
And daddyTatuś, if you were little,
to bym się z tobą kolegował".
19:06
I'd be your friendprzyjaciel."
I poczułem się...
19:09
And I thought — Thank you.
Dziękuję.
19:12
I thought that I was indebtedzadłużonych
I poczułem się dłużny
nawet Bobby'emu Finkelowi,
19:15
even to BobbyBobby FinkelFinkel,
bo wszystkie te przeżycia w przeszłości
doprowadziły mnie do tej chwili
19:16
because all those earlierwcześniej experienceswzruszenie religijne
19:19
were what had propellednapędzane me to this momentza chwilę,
i w końcu byłem bezwarunkowo
wdzięczny za życie,
19:22
and I was finallywreszcie unconditionallybezwarunkowo gratefulwdzięczny
19:24
for a life I'd oncepewnego razu have doneGotowe anything to changezmiana.
które niegdyś za wszelką cenę
pragnąłem odmienić.
19:28
The gaywesoły activistaktywista HarveyHarvey MilkMleko
Młody chłopak-gej zapytał kiedyś
aktywistę gejowskiego Harveya Milka,
19:30
was oncepewnego razu askedspytał by a youngermniejszy gaywesoły man
jak może pomóc ruchowi praw LGBT,
19:32
what he could do to help the movementruch,
a Milk odparł:
19:35
and HarveyHarvey MilkMleko said,
"Idź i ujawnij się przed kimś".
19:36
"Go out and tell someonektoś."
Zawsze będzie ktoś, kto chce skonfiskować
naszą godność ludzką
19:38
There's always somebodyktoś who wants to confiscatekonfiskować
19:41
our humanityludzkość,
i zawsze będą opowieści,
które potrafią ją odtworzyć.
19:43
and there are always storieshistorie that restoreprzywracać it.
Żyjąc głośno, bez ukrycia,
19:45
If we liverelacja na żywo out loudgłośny,
19:47
we can trouncesprać the hatrednienawiść
możemy pokonać nienawiść
i wzbogacić życie każdego człowieka.
19:49
and expandrozszerzać everyone'swszyscy liveszyje.
Twórz swój sens, buduj tożsamość.
19:52
ForgeKuźnia meaningznaczenie. BuildKompilacja identitytożsamość.
Twórz swój sens.
19:56
ForgeKuźnia meaningznaczenie.
Buduj tożsamość.
19:58
BuildKompilacja identitytożsamość.
A potem zaproś świat
20:01
And then inviteZapraszam the worldświat
i podziel się swoją radością.
20:02
to sharedzielić your joyradość.
Dziękuję.
20:04
Thank you.
(Brawa)
20:07
(ApplauseAplauz)
20:09
Thank you. (ApplauseAplauz)
20:12
Thank you. (ApplauseAplauz)
20:16
Thank you. (ApplauseAplauz)
Translated by Krystian Aparta
Reviewed by Maciej Mackiewicz

▲Back to top

About the speaker:

Andrew Solomon - Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology.

Why you should listen

Andrew Solomon is a writer, lecturer and Professor of Clinical Psychology at Columbia University. He is president of PEN American Center. He writes regularly for The New Yorker and the New York Times.

Solomon's newest book, Far and Away: Reporting from the Brink of Change, Seven Continents, Twenty-Five Years was published in April, 2016. His previous book, Far From the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity won the National Book Critics Circle award for nonfiction, the Wellcome Prize and 22 other national awards. It tells the stories of parents who not only learn to deal with their exceptional children but also find profound meaning in doing so. It was a New York Times bestseller in both hardcover and paperback editions. Solomon's previous book, The Noonday Demon: An Atlas of Depression, won the 2001 National Book Award for Nonfiction, was a finalist for the 2002 Pulitzer Prize and was included in The Times of London's list of one hundred best books of the decade. It has been published in twenty-four languages. Solomon is also the author of the novel A Stone Boat and of The Irony Tower: Soviet Artists in a Time of Glasnost.

Solomon is an activist in LGBT rights, mental health, education and the arts. He is a member of the boards of directors of the National LGBTQ Force and Trans Youth Family Allies. He is a member of the Board of Visitors of Columbia University Medical Center, serves on the National Advisory Board of the Depression Center at the University of Michigan, is a director of Columbia Psychiatry and is a member of the Advisory Board of the Depression and Bipolar Support Alliance. Solomon also serves on the boards of the Metropolitan Museum of Art, Yaddo and The Alex Fund, which supports the education of Romani children. He is also a fellow of Berkeley College at Yale University and a member of the New York Institute for the Humanities and the Council on Foreign Relations.

Solomon lives with his husband and son in New York and London and is a dual national. He also has a daughter with a college friend; mother and daughter live in Texas but visit often.


More profile about the speaker
Andrew Solomon | Speaker | TED.com