English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Ēriks Vitakers: Virtuālais koris tiešraidē

Filmed:
1,046,853 views

Komponists un diriģents Ēriks Vitakers ar "Virtuālo kori" iedvesmojis miljonus, caur videozvanu vienojot dziedātājus no dažādām valstīm. Pirmo reizi vēsturē, viņš to dara reāllaikā ar 32 dziedātājiem no visas pasaules, kas ar Skype palīdzību pievienojas korim uz skatuves (no trīs dažādām koledžām) uz neaizmirstamu Vitakera skaņdarba „Mākoņsprādziens” atskaņojumu, kura pamatā ir Oktavio Paza dzejolis.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

1991. gadā es piedzīvoju,
00:12
In 1991 I had
iespējams, visdziļāko un vispārveidojošāko
00:14
maybe the mostlielākā daļa profounddziļa and transformativepārveidojošā
savas dzīves notikumu.
00:17
experiencepieredze of my life.
Tas bija trešais no universitātē
pavadītajiem septiņiem gadiem.
00:18
I was in the thirdtrešais yeargads of my seven-yearseptiņu gadu undergraduatebakalaura degreegrāds.
Es tur veicu pāris goda apļus.
00:23
I tookpaņēma a couplepāris victoryuzvara lapsapļi in there.
Es biju izbraukumā ar kori
uz Ziemeļkarolīnu.
00:25
And I was on a collegekoledža choirkoris tourceļojums up in NorthernZiemeļu CaliforniaCalifornia,
Pēc veselas dienas autobusā
mēs apstājāmies pārnakšņot
00:29
and we had stoppedapstājās for the day after all day on the busautobuss,
un atpūtāmies blakus krāšņam,
00:32
and we were relaxingrelaksējoša nextnākamais to this beautifulskaists
idilliskam kalnu ezeram.
00:34
idyllicidilliskā lakeezers in the mountainskalni.
Bija dzirdami sienāži, putni un vardes.
00:36
And there were cricketskrikets and birdsputni and frogsvardes makingveidošana noisetroksnis,
Un tur tā sēžot,
pār kalniem no ziemeļu puses
00:41
and as we satsēdēja there, over the mountainskalni comingnāk in
uz mūsu pusi vēlās tādi mākoņi
kā Stīvena Spīlberga filmās.
00:43
from the northuz ziemeļiem were these StevenSteven SpielbergianSpielbergian cloudsmākoņi
00:46
rollingripo towardvirzienā uz us,
Mākoņiem nokļūstot aptuveni ielejas vidū,
00:48
and as the cloudsmākoņi got about halfwaypusceļā over the valleyieleja,
Dievs mans liecinieks, visi dzīvnieki
00:50
so help me God, everykatrs singleviens animaldzīvnieks in that placevietu
vienlaicīgi apklusa.
00:55
stoppedapstājās makingveidošana noisetroksnis at the samepats time.
(Ššš) Elektrizēts pāršalciens,
it kā viņi sajustu, kas pēc brīža notiks.
00:57
(WhooshWhoosh) This electricelektrisks hushklusums, as if they could sensejēga what was about to happennotikt.
Tad mākoņi sasniedza mūs, un...
01:02
And then the cloudsmākoņi camenāca over us, and then,
Bum! Varens pērkona dārds un lietusgāze.
01:04
boomuzplaukums! This massivemasīvs thunderclappērkona grāviens, and sheetsloksnes of rainlietus.
Tas bija kas neparasts,
un kad pārnācu mājās,
01:09
It was just extraordinaryārkārtas, and when I camenāca back home
es uzmeklēju meksikāņu dzejnieka
Oktavio Paza dzejoli,
01:12
I foundatrasts a poemdzejolis by the MexicanMeksikas poetdzejnieks OctavioOctavio PazPaz,
un nolēmu tam sacerēt mūziku,
01:15
and decidednolēma to setiestatīt it to musicmūzika,
skaņdarbu korim
ar nosaukumu „Mākoņsprādziens”,
01:17
a piecegabals for choirkoris calledsauc "CloudburstCloudburst,"
01:20
whichkas is the piecegabals that we'llmēs būsim performizpildīt for you in just a momentbrīdi.
ko arī jums pēc brīža atskaņosim.
Pārleksim uz trīs gadu senu vēsturi.
01:23
Now fastātri forwarduz priekšu to just threetrīs yearsgadiem agopirms.
(Mūzika) Un mēs YouTube publicējām šo,
01:27
(MusicMūzika) And we releasedatbrīvots to YouTubeYouTube this,
virtuālā kora projektu,
01:31
the VirtualVirtuālās ChoirKoris ProjectProjekts,
185 dziedātāju no 12 dažādām valstīm.
01:33
185 singersdziedātāji from 12 differentatšķirīgs countriesvalstīm.
Varat redzēt manu nelielo video,
diriģējot šos cilvēkus
01:36
You can see my little videovideo there conductingvadīšana these people,
vienus savās kopmītņu istabās
01:40
alonevienatnē in theirviņu dormkopmītnes roomsistabas
01:41
or in theirviņu livingdzīvo roomsistabas at home.
vai savas mājas viesistabās.
Pirms diviem gadiem,
uz šīs pašas skatuves pirmatskaņojām
01:44
Two yearsgadiem agopirms, on this very stageposms, we premieredpirmizrāde
Virtuālo kori 2,
01:48
VirtualVirtuālās ChoirKoris 2,
2052 dziedātājus no 58 dažādām valstīm,
01:51
2,052 singersdziedātāji from 58 differentatšķirīgs countriesvalstīm,
šoreiz atskaņojot
manis sacerētu skaņdarbu „Miegs”.
01:56
this time performingizpildot a piecegabals that I had writtenrakstīts calledsauc "SleepGulēt."
Un tad pagājušajā pavasarī
publicējām Virtuālo kori 3,
01:59
And then just last springpavasaris we releasedatbrīvots VirtualVirtuālās ChoirKoris 3,
„Ūdens vakars”,
kas ir vēl viens mans skaņdarbs,
02:04
"WaterŪdens Night," anothercits piecegabals that I had writtenrakstīts,
un šoreiz to izpildīja gandrīz 4000
dziedātāju no 73 dažādām valstīm.
02:07
this time nearlygandrīz 4,000 singersdziedātāji from 73 differentatšķirīgs countriesvalstīm.
(Mūzika)
02:13
(MusicMūzika)
Kad runāju ar Krisu
02:18
And when I was speakingrunājot to ChrisChris about the futurenākotne
par Virtuālā kora nākotni,
un kā to attīstīt,
02:21
of VirtualVirtuālās ChoirKoris and where we mightvarētu be ablespējīgs to take this,
viņš aicināja mani pieņemt pēc iespējas
lielākus tehnoloģiskus izaicinājumus.
02:24
he challengedapstrīdēts me to pushspiediet the technologytehnoloģijas as fartālu as we possiblyiespējams could.
Vai varētu to paveikt reāllaikā?
02:28
Could we do this all in realreāls time?
Vai varētu reāllaikā vienoties dziesmā?
02:31
Could we have people singingdziedāšana togetherkopā in realreāls time?
Un ar Skype palīdzību
02:34
And with the help of SkypeSkype,
to arī šodien mēģināsim.
02:35
that is what we are going to attemptmēģinājums todayšodien.
Atskaņosim „Mākoņsprādzienu”.
02:38
Now, we'llmēs būsim performizpildīt "CloudburstCloudburst" for you.
Pirmo daļu atskaņos koris uz skatuves.
02:40
The first halfpuse will be performedveikts by the livedzīvot singersdziedātāji here on stageposms.
Man pievienojušies dziedātāji
no Kalifornijas štata Longbīčas,
02:43
I'm joinedpievienojās by singersdziedātāji from CalCAL licence StateValsts Long BeachBeach,
02:45
CalCAL licence StateValsts FullertonFullerton and RiversideRiverside CommunityKopienas CollegeKoledža,
Kalifornijas štata Fulertonas
un Riversaidas Koledžas,
kas ir vieni no labākajiem
amatieru koriem Amerikā, un...
02:49
some of the bestlabākais amateuramatieris choirskori in the countryvalsts, and —
(Aplausi)
02:52
(ApplauseAplausi) --
un otrajā skaņdarba daļā,
02:59
and in the secondotrais halfpuse of the piecegabals,
mums pievienosies virtuālais koris
ar 30 dziedātājiem
03:01
the virtualvirtuāls choirkoris will joinpievienoties us, 30 differentatšķirīgs singersdziedātāji
no 30 dažādām valstīm.
03:04
from 30 differentatšķirīgs countriesvalstīm.
Mēs esam izaicinājuši tehnoloģiju,
cik vien varējām,
03:06
Now, we'vemēs esam pushednospiests the technologytehnoloģijas as fartālu as it can go,
bet vēl arvien pastāv
nepilnas sekundes aizture,
03:09
but there's still lessmazāk than a secondotrais of latencylatency,
kas no mūzikas viedokļa ir vesela mūžība.
03:12
but in musicalmūzikas termsnosacījumi, that's a lifetimemūžs.
Mums svarīgas ir milisekundes.
03:14
We dealdarījumu in millisecondsmilisekundes.
Tāpēc esmu pielāgojis
„Mākoņsprādzienu” tā,
03:15
So what I've donepabeigts is, I've adaptedpielāgots "CloudburstCloudburst"
ka aiztures tajā labi iekļaujas
03:18
so that it embracesaptver the latencylatency
un dziedātāji dzied ar aizturēm,
03:20
and the performersizpildītāji singdzied into the latencylatency
nevis cenšas dziedāt precīzi kopā.
03:23
insteadtā vietā of tryingmēģina to be exactlytieši tā togetherkopā.
Tā nu dziļā pazemībā
nododam jūsu vērtējumam
03:25
So with deepdziļi humilitypazemība, and for your approvalapstiprinājums,
„Mākoņsprādzienu”.
03:29
we presentklāt "CloudburstCloudburst."
(Aplausi)
03:31
(ApplauseAplausi)
(Klavieres)
03:36
(PianoKlavieres)
[Lietus...]
03:42
[The rainlietus ...]
[Ēnainu ūdeņu acis]
03:53
[EyesAcis of shadow-waterēnas-ūdens]
[avota ūdeņu acis]
03:58
[eyesacis of well-waterakas ūdens]
[sapņu ūdeņu acis.]
04:16
[eyesacis of dream-watersapnis-ūdens.]
[Zilas saules, zaļas vērpetes.]
04:27
[BlueZila sunssaules, greenzaļš whirlwindsvirpuļviesuļi,]
[gaismas knābji veras]
04:45
[birdbeaksbirdbeaks of lightgaisma peckingknābdami openatvērts]
[granātābolu zvaigznes.]
04:53
[pomegranateGranātāboli starszvaigznes.]
[Bet saki man, degusī zeme,
vai nav ūdeņu?]
05:03
[But tell me, burntsadedzis earthzeme, is there no waterūdens?]
[Tik asins, tik putekļu,]
05:22
[Only bloodasinis, only dustputekļi,]
[tik kailu pēdu nospiedumi ērkšķos?]
05:30
[only nakedkails footstepspēdās on the thornsĒrkšķi?]
[Lietus atmostas...]
05:46
[The rainlietus awakensatmodina...]
[Mums jāguļ atvērtām acīm,]
06:04
[We mustjābūt sleepGulēt with openatvērts eyesacis,]
[mums jāsapņo ar rokām,]
06:07
[we mustjābūt dreamsapnis with our handsrokas,]
[mums jāsapņo sapņi par upi,
kas meklē savu gultni,]
06:20
[we mustjābūt dreamsapnis the dreamssapņi of a riverupe seekingmeklējot its courseprotams,]
[par sauli, kas izsapņo pasaules.]
06:25
[of the sunsaule dreamingsapņo its worldspasaules.]
[Mums jāsapņo skaļi,]
06:39
[We mustjābūt dreamsapnis aloudskaļi,]
[mums jādziet līdz dziesma izlaiž saknes,]
07:00
[we mustjābūt singdzied tilllīdz the songdziesma putsliek forthtālāk rootssaknes,]
[stumbrs, zari, putni, zvaigznes.]
07:27
[trunkbagāžnieks, branchesfiliāles, birdsputni, starszvaigznes.]
[Mums jārod zudušie vārdi,]
07:57
[We mustjābūt find the lostzaudējis wordvārds,]
[un jāatceras, ko saka asins,]
08:12
[and rememberatceries what the bloodasinis,]
[paisums, zeme un ķermenis,]
08:20
[the tidesplūdmaiņas, the earthzeme, and the bodyķermenis say,]
[un jāatgriežas sākumpunktā...]
08:46
[and returnatgriešanās to the pointpunkts of departureizlidošana...]
(Mūzika)
09:04
(MusicMūzika)
(Aplausi)
11:34
(ApplauseAplausi)
[„Mākoņsprādziens” Oktavio Pazs] [tulk.
Lisanders Kemps, mūz. Ēriks Vitakers]
11:49
["CloudburstCloudburst" OctavioOctavio PazPaz][translationtulkojums by LysanderLysander KempKemp, adaptedpielāgots by EricĒriks WhitacreWhitacre]
Ēriks Vitakers: Beta, Anabella,
kur jūs esat? Džeikob.
11:51
EricĒriks WhitacreWhitacre: BethBeth. AnnabelleAnnabelle, where are you? JacobDžeikobs.
(Aplausi)
11:58
(ApplauseAplausi)
Paldies.
12:20
Thank you.
Translated by Raimonds Jaks
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com