English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Ерик Уитакър : Виртуален хор на живо.

Filmed:
1,046,853 views

Композиторът и диригент Ерик Уитакър вдъхновява милиони хора по света, събирайки заедно "виртуални хорове'' съставени от певци от цял свят, заснети на видео. Сега, за първи път, той прави този експеримент на живо. 32 певци от различни страни, ще се присъединят към изпълняващите на сцената (студенти от три местни колежа) през Скайп. Всички заедно ще изпълнят интерпретацията на "Експлоадиращ Облак"' от Уитакър, по мотиви на поемата на Октавио Пас.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
През 1991 аз преминах през
00:12
maybe the mostнай-много profoundдълбок and transformativeпреобразуващи
може би едно от най-дълбоките и трансформиращи
00:14
experienceопит of my life.
преживявания в живота си.
00:17
I was in the thirdтрета yearгодина of my seven-yearседем години undergraduateстуденти degreeстепен.
Бях в третата година на моят общо седемгодишен бакалавърски курс на обучение.
00:18
I tookвзеха a coupleдвойка victoryпобедата lapsобиколки in there.
Да, позволих си малко повече.
00:23
And I was on a collegeколеж choirхор tourтурне up in NorthernСеверна CaliforniaКалифорния,
Бях на турне в Северна Калифорния заедно с университетския хор,
00:25
and we had stoppedспряна for the day after all day on the busавтобус,
когато спряхме за почивка след цял ден в автобуса,
00:29
and we were relaxingрелаксираща nextследващия to this beautifulкрасив
почивахме си близо до това красиво
00:32
idyllicидиличното lakeезеро in the mountainsпланини.
и спокойно езеро в планината
00:34
And there were cricketsщурците and birdsптици and frogsжаби makingприготвяне noiseшум,
Слушахме шума от щурците, птиците и жабите.
00:36
and as we satсб there, over the mountainsпланини comingидващ in
Поседяхме в планините които се извисявяха
00:41
from the northсевер were these StevenСтивън SpielbergianSpielbergian cloudsоблаци
от север, докато облаци в стил Стивън Спилбърг
00:43
rollingтъркаляне towardза us,
се задаваха към нас,
00:46
and as the cloudsоблаци got about halfwayна половината път over the valleyдолина,
и докато облаците бяха покрили половината от долината,
00:48
so help me God, everyвсеки singleединичен animalживотно in that placeмясто
всяко едно животинче на това място
00:50
stoppedспряна makingприготвяне noiseшум at the sameедин и същ time.
спря да шумоли в един и същи миг.
00:55
(WhooshСвистя) This electricелектрически hushHush, as if they could senseсмисъл what was about to happenстава.
(Буум) Този електрически гръм, сякаш можеха да го усетят щеше да се случи всеки един момент сега.
00:57
And then the cloudsоблаци cameдойде over us, and then,
И тогава облаците дойдоха нас нас и изведнъж
01:02
boomстрела! This massiveмасов thunderclapгръмотевица, and sheetsлисти of rainдъжд.
Буум ! Масивна пукотевица и проливен дъжд.
01:04
It was just extraordinaryнеобикновен, and when I cameдойде back home
Беше невероятно, и когато се прибрах вкъщи
01:09
I foundнамерено a poemстихотворение by the MexicanМексикански poetпоет OctavioОктавио PazПас,
намерих поема от един мексикански поет - Октавио Паз
01:12
and decidedреши to setкомплект it to musicмузика,
и реших да и направя музикална интерпретация,
01:15
a pieceпарче for choirхор calledНаречен "CloudburstРешетки,"
хорово изпълнение наречено "Експлоадиращ Облак"
01:17
whichкойто is the pieceпарче that we'llдобре performизпълнява for you in just a momentмомент.
което е парчето, което ще изпълним за вас след минута.
01:20
Now fastбърз forwardнапред to just threeтри yearsгодини agoпреди.
Сега една бърза препратка от преди 3 години.
01:23
(MusicМузика) And we releasedосвободен to YouTubeYouTube this,
(музика) Ние качихме в YouTube това,
01:27
the VirtualВиртуални ChoirХор ProjectПроект,
Виртуалният Хоров Проект:
01:31
185 singersпевци from 12 differentразличен countriesдържави.
185 певеца от 12 различни страни.
01:33
You can see my little videoвидео there conductingпровеждане на these people,
Може да видите видеото, на което дирижирам този хор
01:36
aloneсам in theirтехен dormобщежитието roomsстаи
сами в техните спални
01:40
or in theirтехен livingжив roomsстаи at home.
или в техните всекидневни вкъщи.
01:41
Two yearsгодини agoпреди, on this very stageсцена, we premieredпремиерата
Преди две години, точно на тази сцена, ние дебютирахме
01:44
VirtualВиртуални ChoirХор 2,
с Виртуален хор 2
01:48
2,052 singersпевци from 58 differentразличен countriesдържави,
2,052 певеца от 58 различни страни,
01:51
this time performingизвършване a pieceпарче that I had writtenписмен calledНаречен "SleepСън."
този път изпълнявайки друго парче, което написах и нарекох ''Спане.''
01:56
And then just last springпролет we releasedосвободен VirtualВиртуални ChoirХор 3,
Миналата пролет свършихме работа по Витуален Хор 3
01:59
"WaterВода Night," anotherоще pieceпарче that I had writtenписмен,
''Нощтна вода'', друго парче, което написах,
02:04
this time nearlyпочти 4,000 singersпевци from 73 differentразличен countriesдържави.
този път събра близо 4,000 певеца от 73 различни държави.
02:07
(MusicМузика)
(Музика)
02:13
And when I was speakingговорещ to ChrisКрис about the futureбъдеще
И когато говорех Крис за бъдещето
02:18
of VirtualВиртуални ChoirХор and where we mightбиха могли, може be ableспособен to take this,
На Виртуален Хор и накъде ще бъде възможно да продължим,
02:21
he challengedоспорено me to pushтласък the technologyтехнология as farдалече as we possiblyвъзможно could.
той ме предизвика да използвам технологиите колкото се може повече.
02:24
Could we do this all in realреален time?
Можехме ли да направим всичко това в реално време?
02:28
Could we have people singingпеене togetherзаедно in realреален time?
Можеха ли толкова много хора да пеят заедно в реално време?
02:31
And with the help of SkypeSkype,
И с помоща на Скайп
02:34
that is what we are going to attemptопит todayднес.
ще се опитаме да направим това днес.
02:35
Now, we'llдобре performизпълнява "CloudburstРешетки" for you.
Днес ще изпълни " Експлоадиращ Облак'' за вас.
02:38
The first halfнаполовина will be performedизвършва by the liveживея singersпевци here on stageсцена.
Първата половина ще бъде изпълнена от петте певеца тук, на сцената.
02:40
I'm joinedприсъединиха by singersпевци from CalCal StateДържава Long BeachПлаж,
Аз работя заедно с певци от Кал Стейт Лонг Бийч
02:43
CalCal StateДържава FullertonFullerton and RiversideРивърсайд CommunityОбщността CollegeКолеж,
Кал Стейт Фуллертън и Ривърсайд Къмюнити Колидж,
02:45
some of the bestнай-доброто amateurлюбител choirsхорове in the countryдържава, and —
едни от най- добрите аматьорски хорове в страната и
02:49
(ApplauseАплодисменти) --
(Аплодисменти) --
02:52
and in the secondвтори halfнаполовина of the pieceпарче,
втората част от песента,
02:59
the virtualвиртуален choirхор will joinприсъедините us, 30 differentразличен singersпевци
ще бъде изпълнена от 30 различи певци от виртуалния хор
03:01
from 30 differentразличен countriesдържави.
от 30 различни страни.
03:04
Now, we'veние имаме pushedизбута the technologyтехнология as farдалече as it can go,
Днес, ще използваме технологиите толкова, колкото можем
03:06
but there's still lessпо-малко than a secondвтори of latencyлатентност,
но има известно закъснение от по-малко от секунда,
03:09
but in musicalмузикален termsусловия, that's a lifetimeживот.
и в музикалните среди това е дълго колкото един цял живот.
03:12
We dealсделка in millisecondsмилисекунди.
Ние работим с части от секундата.
03:14
So what I've doneСвършен is, I've adaptedадаптиран "CloudburstРешетки"
Така, това, което направихме е да адаптираме "Експлоадиращ Облак"
03:15
so that it embracesпрегръдки the latencyлатентност
така, че закъснението да не дава отражение
03:18
and the performersизпълнители singпея into the latencyлатентност
и певците ще пеят също със закъснение,
03:20
insteadвместо of tryingопитвайки to be exactlyточно togetherзаедно.
вместо да се опитват да спазват синхрон.
03:23
So with deepДълбок humilityсмирение, and for your approvalодобрение,
Така че на вашето внимание,
03:25
we presentнастояще "CloudburstРешетки."
представяме "Експлоадиращ Облак"
03:29
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
03:31
(PianoПиано)
(пиано)
03:36
[The rainдъжд ...]
(Дъждът...)
03:42
[EyesОчите of shadow-waterсянка-вода]
(Очи на сенчестата вода)
03:53
[eyesочи of well-waterи вода]
(Очи на животворната вода)
03:58
[eyesочи of dream-waterмечта-вода.]
(очи на жадуваната вода.)
04:16
[BlueСин sunsслънца, greenзелен whirlwindsВихър,]
(Сини слънца, зелени вихрушки,)
04:27
[birdbeaksbirdbeaks of lightсветлина peckingкълване openотворен]
(птичи клюнове от светлина кълват
04:45
[pomegranateнар starsзвезди.]
нар от звезди.
04:53
[But tell me, burntизгорял earthземя, is there no waterвода?]
Но кажи ми, обгорена земя, има ли вода?)
05:03
[Only bloodкръв, only dustпрах,]
( Само кръв, само прах,)
05:22
[only nakedгол footstepsстъпките on the thornsтръни?]
(само голи стъпки на извора?)
05:30
[The rainдъжд awakensсъбужда...]
(Дъждът се събужда...)
05:46
[We mustтрябва да sleepсън with openотворен eyesочи,]
(Трябва да спим с отворени очи,)
06:04
[we mustтрябва да dreamмечта with our handsръце,]
(трябва да мечтаем с ръцете си,)
06:07
[we mustтрябва да dreamмечта the dreamsсънища of a riverрека seekingтърсене its courseкурс,]
(трябва да сънуваме сънищата на река търсеща своя път,)
06:20
[of the sunслънце dreamingмечтаете its worldsсветове.]
(както и слънцето сънуващо своите думи.)
06:25
[We mustтрябва да dreamмечта aloudглас,]
(Трябва да мечтаем на глас,)
06:39
[we mustтрябва да singпея tillдо the songпесен putsпоставя forthнапред rootsкореноплодни,]
(трябва да пеем, докато песента разчуства корените,)
07:00
[trunkбагажник, branchesклонове, birdsптици, starsзвезди.]
(стеблата, клоните, птиците и звездите.)
07:27
[We mustтрябва да find the lostзагубен wordдума,]
(Трябва да намерим загубената дума,)
07:57
[and rememberпомня what the bloodкръв,]
(и да запомним какво казват кръвта,)
08:12
[the tidesприливите и отливите, the earthземя, and the bodyтяло say,]
(приливите и отливите, земята и телата ни,)
08:20
[and returnвръщане to the pointточка of departureтръгване...]
(и да се върнем там, откъдето сме дошли...)
08:46
(MusicМузика)
(Музика)
09:04
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
11:34
["CloudburstРешетки" OctavioОктавио PazПас][translationпревод by LysanderLysander KempКемп, adaptedадаптиран by EricЕрик WhitacreWhitacre]
"Експлоадиращ Облак" от Октавио Паз. Превод : Лисандър Кемп. Адаптация Ерик Уитакър
11:49
EricЕрик WhitacreWhitacre: BethБет. AnnabelleАнабел, where are you? JacobЯков.
Ерик Уитакър: Бет, Анабел, къде сте? Джейкъб.
11:51
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
11:58
Thank you.
Благодаря ви !
12:20
Translated by Miroslav Marchev
Reviewed by Stefan Milanov

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com