English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: Virtualus choras gyvai

Filmed:
1,046,853 views

Kompozitorius ir dirigentas Eric'as Whitacre'as įkvėpė milijonus, sutelkdamas „virtualius chorus“ — dainininkus iš įvairių valstybių, sujungtus kartu, viename video įraše. Dabar jis pirmąkart sukuria šią patirtį realiu laiku, kai 32 dainininkai iš viso pasaulio per Skype prisijungia prie choro, esančio scenoje (surinkto iš trijų vietinių koledžų), epiniam pasirodymui — Whitacre'o „Staigi liūtis“, pagal Octavio Paz'o eilėraštį.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
1991-aisiais aš patyriau
00:12
maybe the mostlabiausiai profoundgilus and transformativetransformacijos
galbūt giliausią ir labiausiai keičiantį
00:14
experiencepatirtis of my life.
dalyką savo gyvenime.
00:17
I was in the thirdtrečias yearmetai of my seven-yearseptynerių metų undergraduatebakalauro degreelaipsnis.
Studijavau trečiame iš septynių kurse.
00:18
I tookpaėmė a couplepora victorypergalė lapsratų in there.
Ten patyriau porą pergalingų etapų.
00:23
And I was on a collegekolegija choirchoras tourkelionė up in NorthernŠiaurės CaliforniaKalifornijos,
Ir kartą buvau koledžo choro ture Šiaurės Kalifornijoje,
00:25
and we had stoppedsustojo for the day after all day on the busautobusas,
ir mes sustojome dienai po visos dienos kelionės autobusu,
00:29
and we were relaxingAtpalaiduojantis nextKitas to this beautifulgrazus
ir mes ilsėjomės šalia
00:32
idyllicidiliškas lakeežeras in the mountainskalnai.
idiliškai nuostabaus kalnų ežero.
00:34
And there were cricketscrickets and birdspaukščiai and frogsvarlės makingpriėmimo noisetriukšmas,
Svirpliai, paukščiai ir varlės skleidė garsus,
00:36
and as we satsat there, over the mountainskalnai comingartėja in
ir mums ten sėdint, virš kalnų pasirodė
00:41
from the northŠiaurė were these StevenSteven SpielbergianSpielbergian cloudsdebesys
iš šiaurės ateinantys Steveno Spielbergo tipo debesys,
00:43
rollingvalcavimo towardlink us,
jie slinko mūsų link,
00:46
and as the cloudsdebesys got about halfwaypusiaukelėje over the valleyslėnis,
ir kai debesys pasiekė slėnio pusiaukelę,
00:48
so help me God, everykiekvienas singlevienišas animalgyvūnas in that placevieta
Dieve padėk, kiekvienas gyvūnas toje vietoje
00:50
stoppedsustojo makingpriėmimo noisetriukšmas at the sametas pats time.
visiškai nutilo tuo pat metu.
00:55
(WhooshWhoosh) This electricelektrinis hushHush, as if they could senseprasme what was about to happenatsitikti.
(Ošimas) Ši jaudinanti tyla, tarsi jie galėjo nujausti, kas tuoj įvyks.
00:57
And then the cloudsdebesys cameatėjo over us, and then,
Ir tuomet debesys užslinko virš mūsų, ir tada
01:02
boombumas! This massivemasyvi thunderclapperkūnas iš giedro dangaus, and sheetslakštai of rainlietus.
bum! Griaustino trenksmas ir gausybė lietaus.
01:04
It was just extraordinarynepaprastas, and when I cameatėjo back home
Tai buvo tiesiog nepaprasta ir, grįžęs namo
01:09
I foundrasta a poemeilėraštis by the MexicanMeksikos poetpoetas OctavioOctavio PazPaz,
radau meksikiečio poeto Octavio Pazo eilėraštį
01:12
and decidednusprendė to setnustatyti it to musicmuzika,
ir nusprendžiau jį panaudoti muzikoje,
01:15
a piecegabalas for choirchoras calledvadinamas "CloudburstCloudBurst,"
choriniam kūriniui „Staigi liūtis“,
01:17
whichkuris is the piecegabalas that we'llmes performatlikti for you in just a momentmomentas.
kurį mes atliksime jums jau netrukus.
01:20
Now fastgreitai forwardPirmyn to just threetrys yearsmetai agoprieš.
Dabar šoktelkime į laiką prieš trejus metus.
01:23
(MusicMuzika) And we releasedišleistas to YouTube"YouTube" this,
(Muzika) Mes įkėlėme į Youtube tai,
01:27
the VirtualVirtualus ChoirChoras ProjectProjektas,
Virtualaus choro projektą,
01:31
185 singersdainininkai from 12 differentskiriasi countriesšalyse.
185 dainininkai iš 12 skirtingų šalių.
01:33
You can see my little videovideo there conductingAtliekant these people,
Jūs galite matyti mano mažą filmuką, kur diriguojama žmonėms,
01:36
alonevienas in their dormbendrabučio roomskambariai
esantiems vieniems savo miegamuosiuose
01:40
or in their livinggyvenimas roomskambariai at home.
ar svetainėse savo namuose.
01:41
Two yearsmetai agoprieš, on this very stageetapas, we premieredpremjera
Prieš dvejus metus, šioje pat scenoje, mes parodėme premjerą
01:44
VirtualVirtualus ChoirChoras 2,
Virtualus choras 2,
01:48
2,052 singersdainininkai from 58 differentskiriasi countriesšalyse,
2052 dainininkai iš 58 skirtingų šalių,
01:51
this time performingatlikti a piecegabalas that I had writtenparašyta calledvadinamas "SleepMiego."
šį kartą atliekamas mano parašytas kūrinys „Miegas“.
01:56
And then just last springpavasaris we releasedišleistas VirtualVirtualus ChoirChoras 3,
Ir tik praėjusį pavasarį mes išleidome Virtualusis choras 3,
01:59
"WaterVandens Night," anotherkitas piecegabalas that I had writtenparašyta,
„Vandens naktis“, kitas mano parašytas kūrinys,
02:04
this time nearlybeveik 4,000 singersdainininkai from 73 differentskiriasi countriesšalyse.
šį kartą beveik 4000 dainininkų iš 73 skirtingų valstybių.
02:07
(MusicMuzika)
(Muzika)
02:13
And when I was speakingkalbant to ChrisChris about the futureateitis
Ir kuomet aš kalbėjausi su Chrisu apie Virtualaus choro ateitį
02:18
of VirtualVirtualus ChoirChoras and where we mightgali be ablegalingas to take this,
ir kaip galėtume jį išvystyti,
02:21
he challengedginčijamas me to pushstumti the technologytechnologija as fartoli as we possiblygalbūt could.
jis paskatino mane šią technologiją stumti kiek galima į priekį.
02:24
Could we do this all in realrealus time?
Ar galime mes visi tai atlikti realiu laiku?
02:28
Could we have people singingdainuoti togetherkartu in realrealus time?
Ar galime padaryti, kad žmonės dainuotų kartu realiu laiku?
02:31
And with the help of Skype"Skype",
Ir mes, pasinaudodami Skype,
02:34
that is what we are going to attemptbandymas todayšiandien.
tai atliksime šiandien.
02:35
Now, we'llmes performatlikti "CloudburstCloudBurst" for you.
Taigi, mes jums atliksime „Staigi liūtis“.
02:38
The first halfpusė will be performedatliktas by the livegyventi singersdainininkai here on stageetapas.
Pirmoji pusė bus atliekama gyvai šių scenoje esančių atlikėjų.
02:40
I'm joinedprisijungė prie by singersdainininkai from CalCal StateValstybės Long BeachPaplūdimys,
Tai yra dainininkai iš Cal State Long Beach,
02:43
CalCal StateValstybės FullertonFullerton and RiversideRiverside CommunityBendrijos CollegeKolegijos,
Cal State Fullerton ir Riverside Community koledžo,
02:45
some of the bestgeriausia amateurmėgėjas choirschorai in the countryŠalis, and —
keletas geriausių mėgėjų chorų šalyje, ir --
02:49
(ApplausePlojimai) --
(Plojimai) --
02:52
and in the secondantra halfpusė of the piecegabalas,
ir antrojoje kūrinio dalyje
02:59
the virtualvirtualus choirchoras will joinprisijungti us, 30 differentskiriasi singersdainininkai
prisijungs virtualusis choras
03:01
from 30 differentskiriasi countriesšalyse.
30 dainininkų iš 30 skirtingų valstybių.
03:04
Now, we'vemes turime pushedstumiamas the technologytechnologija as fartoli as it can go,
Mūsų technologija patobulėjo kiek įmanoma,
03:06
but there's still lessmažiau than a secondantra of latencylatentinis,
tačiau vis tiek turime beveik sekundę gaišties,
03:09
but in musicalmuzikinis termsterminai, that's a lifetimegyvenimas.
bet muzikiniais terminais, tai yra visas gyvenimas.
03:12
We dealspręsti in millisecondsmilisekundžių.
Mes dirbame su milisekundėmis.
03:14
So what I've donepadaryta is, I've adaptedpritaikytas "CloudburstCloudBurst"
Taigi, aš pritaikiau „Staigi liūtis“,
03:15
so that it embracesapimantis the latencylatentinis
kad ji įtrauktų gaištį
03:18
and the performersatlikėjai singdainuoti into the latencylatentinis
ir atlikėjai dainuotų su užlaikymu
03:20
insteadvietoj to of tryingbandau to be exactlytiksliai togetherkartu.
vietoj to, kad mėgintų atlikti kartu.
03:23
So with deepgiliai humilitynuolankumas, and for your approvalpatvirtinimo,
Tad su giliu nuolankumu ir su jūsų sutikimu,
03:25
we presentpateikti "CloudburstCloudBurst."
pristatome jums „Staigi liūtis“
03:29
(ApplausePlojimai)
(Plojimai)
03:31
(PianoFortepijonas)
(Pianinas)
03:36
[The rainlietus ...]
[Lietus ...]
03:42
[EyesAkis of shadow-wateršešėlis-vandens]
[Akys vandens šešėlio]
03:53
[eyesakys of well-wateršulinio vandens]
[akys šulinio vandens]
03:58
[eyesakys of dream-watersvajonė-vandens.]
[akys svajonių vandens]
04:16
[BlueMėlyna sunssaulės, greenžalia whirlwindstornadai,]
[Mėlynos saulės, žali sūkuriai,]
04:27
[birdbeaksbirdbeaks of lightšviesa peckingkapojimą openatviras]
[šviesos snapai lengvai atidaro]
04:45
[pomegranateGranatų starsžvaigždės.]
[granato žvaigždes.]
04:53
[But tell me, burntsudegęs earthžemė, is there no watervanduo?]
[Bet sakyk man, sudegusi žeme, ar čia nėra vandens?]
05:03
[Only bloodkraujas, only dustdulkes,]
[Tik kraujas, tik dulkės,]
05:22
[only nakednuogas footstepspėdomis on the thornserškėčių?]
[tik atviri pėdsakai ant erškėčio?]
05:30
[The rainlietus awakenspažadina...]
[Lietus pabudina...]
05:46
[We mustprivalo sleepmiegoti with openatviras eyesakys,]
[Mes turime miegoti pramerktomis akimis,]
06:04
[we mustprivalo dreamsvajoti with our handsrankos,]
[mes turime sapnuoti su savo rankomis.]
06:07
[we mustprivalo dreamsvajoti the dreamssvajones of a riverupė seekingIeškau its coursežinoma,]
[mes turime sapnuoti sapnus, upės ieškančios savo krypties,]
06:20
[of the sunsaulė dreamingsvajoti its worldspasauliai.]
[saulės svajojančios apie savo pasaulius.]
06:25
[We mustprivalo dreamsvajoti aloudgarsiai,]
[Mes turime sapnuoti garsiai,]
06:39
[we mustprivalo singdainuoti tilliki the songdaina putskelia forthpirmyn rootsšaknys,]
[mes turime dainuoti kol daina išleis šaknis,]
07:00
[trunkbagažinė, branchesfilialai, birdspaukščiai, starsžvaigždės.]
[kamieną, šakas, paukščius, žvaigždes.]
07:27
[We mustprivalo find the lostprarastas wordžodis,]
[Mes turime atrasti prarastąjį pasaulį,]
07:57
[and rememberPrisiminti what the bloodkraujas,]
[ir prisiminti ką kraujas.]
08:12
[the tidespotvyniai, the earthžemė, and the bodykūnas say,]
[bangos, žemė ir kūnas sako,]
08:20
[and returngrįžti to the pointtaškas of departureišvykimas...]
[ir grįžti ten, iš kur išvykai...]
08:46
(MusicMuzika)
(Muzika)
09:04
(ApplausePlojimai)
(Plojimai)
11:34
["CloudburstCloudBurst" OctavioOctavio PazPaz][translationvertimas by LysanderLysander KempKemp, adaptedpritaikytas by EricErikas WhitacreWhitacre]
[„Staigi liūtis“ Octavio Paz] [vertimas Lysander Kemp, pritaikymas Eric'o Whitacre'o]
11:49
EricErikas WhitacreWhitacre: BethBeth. AnnabelleAnnabelle, where are you? JacobJokūbas.
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, kur jūs? Jacob.
11:51
(ApplausePlojimai)
(Plojimai)
11:58
Thank you.
Ačiū jums.
12:20
Translated by Viktorija Cybaite
Reviewed by Monika Ciurli

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com