English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: Canlı Sanal Koro

Filmed:
1,058,032 views

Besteci ve şef Eric Whitacre, birçok ülkeden şarkıcıların bir videoya koyulduğu "sanal koroları" biraraya getirerek milyonlara ilham verdi. Şimdi, ilk defa, bu deneyimi gerçek zamana taşıyor ve dünyanın her yanından 32 şarkıcı sahnedeki koroya, Octavio Paz'ın bir şiirine dayalı Whitacre eseri "Cloudburst"ün destansal bir performansı için Skype ile sahnedeki (üç yerel üniversiteden toplanmış olan) koroya katılıyorlar.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
1991'de
00:12
maybe the mostçoğu profoundderin and transformativedönüştürücü
hayatımın belki de en derin ve hayat değiştirici
00:14
experiencedeneyim of my life.
deneyimini yaşadım.
00:17
I was in the thirdüçüncü yearyıl of my seven-yearyedi yıllık undergraduateLisans degreederece.
Yedi senelik lisans eğitimimin üçüncü yılındaydım.
00:18
I tookaldı a coupleçift victoryzafer lapsTur in there.
Bir kaç çift dikiş yaptım.
00:23
And I was on a collegekolej choirkoro tourtur up in NorthernKuzey CaliforniaCalifornia,
Kuzey Kaliforniya'da bir üniversite korosu turundaydım
00:25
and we had stoppeddurduruldu for the day after all day on the busotobüs,
ve tüm günü otobüste geçirdikten sonra o gün için durmuştuk
00:29
and we were relaxingrahatlatıcı nextSonraki to this beautifulgüzel
ve dağlarda bu güzel ve şairane
00:32
idylliccennet gibi lakegöl in the mountainsdağlar.
gölün yanında dinleniyorduk.
00:34
And there were cricketscırcır and birdskuşlar and frogskurbağalar makingyapma noisegürültü,
Cırcır böcekleri, kuşlar ve kurbağalar birlikte ses yapıyorlardı
00:36
and as we satoturdu there, over the mountainsdağlar cominggelecek in
ve biz orada otururken, dağların üzerinden
00:41
from the northkuzeyinde were these StevenSteven SpielbergianSpielbergian cloudsbulutlar
Steven Spielberg filmlerindeki gibi bulutlar kuzeyden
00:43
rollingyuvarlanan towardkarşı us,
bize doğru geliyorlardı
00:46
and as the cloudsbulutlar got about halfwayyarım over the valleyvadi,
ve bulutlar vadinin yarısını kapladığında,
00:48
so help me God, everyher singletek animalhayvan in that placeyer
yemin ederim oradaki tüm hayvanlar aynı anda
00:50
stoppeddurduruldu makingyapma noisegürültü at the sameaynı time.
ses çıkarmayı durdurdular.
00:55
(WhooshVızıldamak) This electricelektrik hushSessiz ol, as if they could senseduyu what was about to happenolmak.
(ŞŞŞŞŞ) Bu elektriksel sessizlik, sanki ne olacağını hissetmişlerdi.
00:57
And then the cloudsbulutlar camegeldi over us, and then,
Sonra rüzgarlar üzerimize geldi ve sonra,
01:02
boomBoom! This massivemasif thunderclapGök gürültüsü, and sheetsçarşaflar of rainyağmur.
bom! Çok büyük bir gök gürültüsü ve bardaktan boşalırcasına yağmur.
01:04
It was just extraordinaryolağanüstü, and when I camegeldi back home
Doğaüstüydü ve eve geri döndüğümde
01:09
I foundbulunan a poemşiir by the MexicanMeksika poetşair OctavioOctavio PazPaz,
Meksikalı şair Octavio Paz'ın bir şiirini buldum
01:12
and decidedkarar to setset it to musicmüzik,
ve müzik haline getirmeye karar verdim,
01:15
a pieceparça for choirkoro calleddenilen "CloudburstSağnak,"
korolar için bir parça, adı "Cloudburst" ("Sağanak"),
01:17
whichhangi is the pieceparça that we'lliyi performyapmak for you in just a momentan.
ki biz de birazdan size bu parçayı sunacağız.
01:20
Now fasthızlı forwardileri to just threeüç yearsyıl agoönce.
Şimdi üç yıl önceye ilerleyelim
01:23
(MusicMüzik) And we releasedyayınlandı to YouTubeYouTube this,
(Müzik) Ve biz YouTube'da bunu yayınladık,
01:27
the VirtualSanal ChoirKoro ProjectProje,
Sanal Koro Projesi,
01:31
185 singersşarkıcılar from 12 differentfarklı countriesülkeler.
12 farklı ülkeden 185 şarkıcı.
01:33
You can see my little videovideo there conductingiletken these people,
Burada benim, yurt odalarında veya evdeki salonlarında tek
01:36
aloneyalnız in theironların dormYurt roomsOdalar
başına olan bu insanları
01:40
or in theironların livingyaşam roomsOdalar at home.
yönettiğim küçük videomu görebilirsiniz.
01:41
Two yearsyıl agoönce, on this very stageevre, we premieredİlk seslendirilişi:
İki yıl önce, bu sahnede Sanal Koro 2'nin
01:44
VirtualSanal ChoirKoro 2,
prömiyerini yaptık,
01:48
2,052 singersşarkıcılar from 58 differentfarklı countriesülkeler,
58 farklı ülkeden 2,052 şarkıcı
01:51
this time performingicra a pieceparça that I had writtenyazılı calleddenilen "SleepUyku."
bu sefer benim yazdığım "Sleep" ("Uyku") adlı parçayı söyledi.
01:56
And then just last springbahar we releasedyayınlandı VirtualSanal ChoirKoro 3,
Sonra geçen bahar Sanal Koro 3'ü yayınladık,
01:59
"WaterSu Night," anotherbir diğeri pieceparça that I had writtenyazılı,
"Water Night" ("Su Gecesi"), yazdığım bir başka parça,
02:04
this time nearlyneredeyse 4,000 singersşarkıcılar from 73 differentfarklı countriesülkeler.
bu sefer 73 farklı ülkeden neredeyse 4,000 şarkıcı vardı.
02:07
(MusicMüzik)
(Müzik)
02:13
And when I was speakingkonuşuyorum to ChrisChris about the futuregelecek
Sonra Chris'e Sanal Koro'nun geleceğinden ve
02:18
of VirtualSanal ChoirKoro and where we mightbelki be ableyapabilmek to take this,
bunu nerelere götürebileceğimizden bahsederken
02:21
he challengedmeydan me to pushit the technologyteknoloji as faruzak as we possiblybelki could.
beni teknolojiyi zorlayabildiğim kadar zorlamaya davet etti.
02:24
Could we do this all in realgerçek time?
Bunun tamamını gerçek zamanda yapabilir miydik?
02:28
Could we have people singingşan togetherbirlikte in realgerçek time?
İnsanlara gerçek zamanda birlikte şarkı söyletebilir miydik?
02:31
And with the help of SkypeSkype,
Ve Skype'ın yardımıyla
02:34
that is what we are going to attemptgirişim todaybugün.
bugün bunu deneyeceğiz.
02:35
Now, we'lliyi performyapmak "CloudburstSağnak" for you.
Şimdi sizie "Cloudburst" parçasını sunacağız.
02:38
The first halfyarım will be performedgerçekleştirilen by the livecanlı singersşarkıcılar here on stageevre.
İlk yarısı sahnedeki canlı şarkıcılar tarafından söylencek.
02:40
I'm joinedkatıldı by singersşarkıcılar from CalCal StateDevlet Long BeachBeach,
Bana burada Cal State Long Beach, Cal State Fullerton
02:43
CalCal StateDevlet FullertonFullerton and RiversideRiverside CommunityTopluluk CollegeÜniversite,
ve Riverside Community College'dan şarkıcılar katılıyor,
02:45
some of the besten iyi amateuramatör choirskorolar in the countryülke, and —
ülkedeki en iyi amatör korolardan bazıları, ve --
02:49
(ApplauseAlkış) --
(Alkış) --
02:52
and in the secondikinci halfyarım of the pieceparça,
ve parçanın ikinci yarısında
02:59
the virtualsanal choirkoro will joinkatılmak us, 30 differentfarklı singersşarkıcılar
sanal koro da bize katılacak, 30 farklı ülkeden
03:01
from 30 differentfarklı countriesülkeler.
30 farklı şarkıcı.
03:04
Now, we'vebiz ettik pusheditilmiş the technologyteknoloji as faruzak as it can go,
Biz bu teknolojiyi zorlayabildiğimiz kadar zorladık,
03:06
but there's still lessaz than a secondikinci of latencygecikme süresi,
ama hala bir saniyeden daha az bir gecikme var,
03:09
but in musicalmüzikal termsşartlar, that's a lifetimeömür.
ki müzikte bu bir ömür demektir.
03:12
We dealanlaştık mı in millisecondsmilisaniye.
Milisaniyelerle uğraşıyoruz.
03:14
So what I've donetamam is, I've adapteduyarlanmış "CloudburstSağnak"
Dolayısıyla "Cloudburst" parçasını gecikmeleri
03:15
so that it embracessarılmalar the latencygecikme süresi
içine alacak şekilde değiştirdim
03:18
and the performerssanatçılar singşarkı söyle into the latencygecikme süresi
ve sanatçılar tam birlikte söylemek yerine
03:20
insteadyerine of tryingçalışıyor to be exactlykesinlikle togetherbirlikte.
gecikmeli olarak söyleyecekler.
03:23
So with deepderin humilitytevazu, and for your approvalonay,
Tevazuyla ve onayınız için
03:25
we presentmevcut "CloudburstSağnak."
size "Cloudburst'ü" sunuyoruz.
03:29
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
03:31
(PianoPiyano)
(Piyano)
03:36
[The rainyağmur ...]
[Yağmur ...]
03:42
[EyesGözler of shadow-waterGölge-su]
[Gölge suyunun gözleri]
03:53
[eyesgözleri of well-waterşey-su]
[kuyu suyunun gözleri]
03:58
[eyesgözleri of dream-waterrüya-su.]
[düş suyunun gözleri.]
04:16
[BlueMavi sunsgüneşler, greenyeşil whirlwindstespitetmeyi,]
[Mavi güneşler, yeşil kasırgalar,]
04:27
[birdbeaksbirdbeaks of lightışık peckinggagalama openaçık]
[ışığın gagaları gagalayarak nar]
04:45
[pomegranateNar starsyıldızlar.]
[yıldızlarını açıyor.]
04:53
[But tell me, burntyanmış earthtoprak, is there no waterSu?]
[Ama söyle bana yanık dünya, hiç su yok mu?]
05:03
[Only bloodkan, only dusttoz,]
[Sadece kan, sadece toz,]
05:22
[only nakedçıplak footstepsayak sesleri on the thornsdikenler?]
[sadece dikenlerin üstünde çıplak ayak izleri?]
05:30
[The rainyağmur awakensuyanır...]
[Yağmur uyanıyor...]
05:46
[We mustşart sleepuyku with openaçık eyesgözleri,]
[Gözlerimiz açık uyumalıyız,]
06:04
[we mustşart dreamrüya with our handseller,]
[ellerimizle düşlemeliyiz,]
06:07
[we mustşart dreamrüya the dreamsrüyalar of a rivernehir seekingarayan its coursekurs,]
[yatağını arayan nehrin düşlerini düşlemeliyiz,]
06:20
[of the sunGüneş dreamingrüya görmek its worldsdünyalar.]
[dünyalarını düşleyen güneşin.]
06:25
[We mustşart dreamrüya aloudyüksek sesle,]
[Yüksek sesli düşlemeliyiz,]
06:39
[we mustşart singşarkı söyle tillkadar the songşarkı putskoyar forthileri rootskökleri,]
[şarkı köklerini, gövdesini, dallarını, kuşları,]
07:00
[trunkgövde, branchesdalları, birdskuşlar, starsyıldızlar.]
[yıldızları getirene kadar söylemeliyiz.]
07:27
[We mustşart find the lostkayıp wordsözcük,]
[Kayıp kelimeyi bulmalıyız]
07:57
[and rememberhatırlamak what the bloodkan,]
[ve kanın, medcezirlerin, dünyanın]
08:12
[the tidesgelgit, the earthtoprak, and the bodyvücut say,]
[ve bedenin ne dediğini hatırlayıp]
08:20
[and returndönüş to the pointpuan of departurekalkış...]
[çıkış noktasına geri dönmeliyiz....]
08:46
(MusicMüzik)
(Müzik)
09:04
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
11:34
["CloudburstSağnak" OctavioOctavio PazPaz][translationçeviri by LysanderLysander KempKemp, adapteduyarlanmış by EricEric WhitacreWhitacre]
["Cloudburst" Octavio Paz] [çeviri Lysander Kemp, adaptasyon Eric Whitacre]
11:49
EricEric WhitacreWhitacre: BethBeth. AnnabelleAnnabelle, where are you? JacobJacob.
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, neredesiniz? Jakob.
11:51
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
11:58
Thank you.
Teşekkür ederim.
12:20
Translated by Pınar Tunçay
Reviewed by Diba Szamosi

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com