English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: het Virtuele Koor live

Filmed:
1,046,853 views

De componist en dirigent Eric Whitacre heeft miljoenen geïnspireerd en door het samenbrengen van 'virtuele koren' zangers van verschillende landen samengevoegd in video. Nu, voor het eerst ooit, creëert hij hij deze ervaring in real-time, met 30 zangers van de hele wereld. Via Skype nemen ze deel aan het koor op het podium (dat bestaat uit drie lokale universiteitskoren) voor een epische uitvoering van Whitacre's 'Cloudburst', gebaseerd op het gedicht van Octavio Paz.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
In 1991 had ik
00:12
maybe the mostmeest profounddiepgaand and transformativetransformatieve
misschien de meest diepgaande
00:14
experienceervaring of my life.
ervaring in mijn leven.
00:17
I was in the thirdderde yearjaar of my seven-yearzeven jaar undergraduateundergraduate degreemate.
Ik zat in het derde jaar
van mijn zevenjarige studie.
00:18
I tooknam a couplepaar victoryoverwinning lapsronden in there.
Daar zitten wat overwinningsrondes in.
00:23
And I was on a collegecollege choirkoor tourtour up in NorthernNoord CaliforniaCalifornië,
Ik was met het universiteitskoor
op tournee in Noord-Californië.
00:25
and we had stoppedgestopt for the day after all day on the busbus,
We waren gestopt voor die dag
na een hele dag in de bus.
00:29
and we were relaxingontspannen nextvolgende to this beautifulmooi
We waren aan het ontspannen naast een prachtig
00:32
idyllicidyllische lakemeer in the mountainsbergen.
idyllisch meer in de bergen.
00:34
And there were cricketskrekels and birdsvogelstand and frogskikkers makingmaking noiselawaai,
Er waren krekels en vogels en
kikkers die geluid maakten.
00:36
and as we satza there, over the mountainsbergen comingkomt eraan in
Terwijl we daar zaten,
kwamen over de bergen
00:41
from the northnoorden were these StevenSteven SpielbergianSpielbergian cloudswolken
vanuit het noorden
Steven Spielbergiaanse wolken
00:43
rollingrollend towardin de richting van us,
op ons afrollen.
00:46
and as the cloudswolken got about halfwayhalverwege over the valleyvallei,
Toen de wolken zo halverwege de vallei waren,
00:48
so help me God, everyelk singlesingle animaldier in that placeplaats
zo helpe mij God,
stopte elk dier deze omgeving
00:50
stoppedgestopt makingmaking noiselawaai at the samedezelfde time.
op hetzelfde moment met geluid maken. (Whoosh)
00:55
(WhooshWhoosh) This electricelektrisch hushHush, as if they could sensezin what was about to happengebeuren.
Een elektrische stilte, alsof ze konden
voelen wat er stond te gebeuren.
00:57
And then the cloudswolken camekwam over us, and then,
Toen kwamen de wolken over ons heen, en toen --
01:02
boomboom! This massivemassief thunderclapdonderslag, and sheetssheets of rainregen.
Boem! Een machtige donderknal
en gordijnen van regen.
01:04
It was just extraordinarybuitengewoon, and when I camekwam back home
Het was gewoon buitengewoon.
Toen ik thuiskwam,
01:09
I foundgevonden a poemgedicht by the MexicanMexicaanse poetdichter OctavioOctavio PazPaz,
vond ik een gedicht van
de Mexicaanse dichter Octavio Paz.
01:12
and decidedbeslist to setreeks it to musicmuziek-,
Ik besloot het op muziek te zetten,
01:15
a piecestuk for choirkoor calledriep "CloudburstWolkbreuk,"
een stuk voor koor
met de titel 'Cloudburst'.
01:17
whichwelke is the piecestuk that we'llgoed performuitvoeren for you in just a momentmoment.
Dat stuk gaan we zo uitvoeren voor jullie.
01:20
Now fastsnel forwardvooruit to just threedrie yearsjaar agogeleden.
Nu door in de tijd naar nog geen drie jaar terug.
01:23
(MusicMuziek) And we releasedvrijgelaten to YouTubeYouTube this,
(Muziek)
We brachten dit op YouTube uit,
01:27
the VirtualVirtuele ChoirKoor ProjectProject,
het Virtuele Koor-Project,
01:31
185 singerszangers from 12 differentverschillend countrieslanden.
185 zangers uit 12 verschillende landen.
01:33
You can see my little videovideo- there conductinguitvoeren these people,
Je kan mij daar in die kleine video
deze mensen zien dirigeren
01:36
alonealleen in theirhun dormslaapzaal roomskamers
alleen in hun studentenkamers
of in hun woonkamers thuis.
01:40
or in theirhun livingleven roomskamers at home.
alleen in hun studentenkamers
of in hun woonkamers thuis.
01:41
Two yearsjaar agogeleden, on this very stagestadium, we premieredpremière
Twee jaar geleden, hier op dit podium,
hadden we de première
01:44
VirtualVirtuele ChoirKoor 2,
van het Virtuele Koor 2,
01:48
2,052 singerszangers from 58 differentverschillend countrieslanden,
2.052 zangers uit 58 verschillende landen.
01:51
this time performinghet uitvoeren van a piecestuk that I had writtengeschreven calledriep "SleepSlaap."
Deze keer voerden ze een stuk van mij uit, 'Sleep'.
01:56
And then just last springde lente we releasedvrijgelaten VirtualVirtuele ChoirKoor 3,
Afgelopen voorjaar hebben we
het Virtuele Koor 3 uitgebracht,
01:59
"WaterWater Night," anothereen ander piecestuk that I had writtengeschreven,
'Water Night', nog een stuk van mij,
02:04
this time nearlybijna 4,000 singerszangers from 73 differentverschillend countrieslanden.
deze keer met bijna 4.000 zangers
uit 73 verschillende landen.
02:07
(MusicMuziek)
(Muziek)
02:13
And when I was speakingsprekend to ChrisChris about the futuretoekomst
Toen ik met Chris sprak over de toekomst
02:18
of VirtualVirtuele ChoirKoor and where we mightmacht be ablein staat to take this,
van het Virtuele Koor en wat de volgende stap zou kunnen zijn,
02:21
he challengeduitgedaagd me to pushDuwen the technologytechnologie as farver as we possiblymogelijk could.
daagde hij mij uit om de grenzen
van de technologie te verkennen.
02:24
Could we do this all in realecht time?
Konden we dit doen in real-time?
02:28
Could we have people singinghet zingen togethersamen in realecht time?
Konden we de mensen samen laten zingen in real-time?
02:31
And with the help of SkypeSkype,
Met de hulp van Skype
02:34
that is what we are going to attemptpoging todayvandaag.
is dat precies wat we vandaag gaan proberen te doen.
02:35
Now, we'llgoed performuitvoeren "CloudburstWolkbreuk" for you.
We gaan 'Cloudburst' voor jullie uitvoeren.
02:38
The first halfvoor de helft will be performeduitgevoerd by the liveleven singerszangers here on stagestadium.
De eerste helft van het stuk zal hier live
uitgevoerd worden door zangers op het podium.
02:40
I'm joinedtoegetreden by singerszangers from CalCAL StateStaat Long BeachStrand,
Ik word bijgestaan door de zangers
van Cal State Long Beach,
02:43
CalCAL StateStaat FullertonFullerton and RiversideRiverside CommunityGemeenschap CollegeCollege,
Cal State Fullerton en
Riverside Community College,
02:45
some of the bestbeste amateuramateur choirskoren in the countryland, and —
enkele van de beste amateurkoren van het land, en
02:49
(ApplauseApplaus) --
(Applaus) --
02:52
and in the secondtweede halfvoor de helft of the piecestuk,
en in de tweede helft van het stuk
02:59
the virtualvirtueel choirkoor will jointoetreden us, 30 differentverschillend singerszangers
zal het virtuele koor met ons meedoen,
30 verschillende zangers,
03:01
from 30 differentverschillend countrieslanden.
van 30 verschillende landen.
03:04
Now, we'vewij hebben pushedgeduwd the technologytechnologie as farver as it can go,
We hebben de grenzen van de technologie opgezocht,
03:06
but there's still lessminder than a secondtweede of latencylatency,
maar er is toch nog altijd een seconde vertraging.
03:09
but in musicalmusical termstermen, that's a lifetimelevenslang.
In muzikale termen is dat een eeuwigheid.
03:12
We dealtransactie in millisecondsmilliseconden.
We werken in milliseconden.
03:14
So what I've donegedaan is, I've adaptedaangepast "CloudburstWolkbreuk"
Dus heb ik 'Cloudburst' aangepast
03:15
so that it embracesomhelzingen the latencylatency
zodat het de vertraging omarmt
03:18
and the performersartiesten singzingen into the latencylatency
en dat de zangers tegen de vertraging zingen
03:20
insteadin plaats daarvan of tryingproberen to be exactlyprecies togethersamen.
in plaats van te proberen om precies bij elkaar te zingen.
03:23
So with deepdiep humilitynederigheid, and for your approvalgoedkeuring,
Dus met diepe nederigheid en jullie goedkeuring,
03:25
we presentaanwezig "CloudburstWolkbreuk."
presenteren we 'Cloudburst'.
03:29
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
03:31
(PianoPiano)
(Piano)
03:36
[The rainregen ...]
[De regen ...]
03:42
[EyesOgen of shadow-waterschaduw-water]
[De ogen van schaduw-water]
03:53
[eyesogen of well-waterwaterput-water]
[ogen van bron-water]
03:58
[eyesogen of dream-waterdroom-water.]
[ogen van droom-water].
04:16
[BlueBlauw sunszonnen, greengroen whirlwindswervelwinden,]
[Blauwe zonnen, groene wervelwinden,]
04:27
[birdbeaksbirdbeaks of lightlicht peckingpikken openOpen]
[vogelsnavels van licht die pikken in]
04:45
[pomegranateGranaatappel starssterren.]
[granaatappelsterren.]
04:53
[But tell me, burntverbrand earthaarde, is there no waterwater?]
[Maar vertel me, verbrande aarde,
is er geen water?]
05:03
[Only bloodbloed, only duststof,]
[Enkel bloed, enkel stof,]
05:22
[only nakednaakt footstepsvoetstappen on the thornsdoornen?]
[enkel naakte voetstappen in de doornen?]
05:30
[The rainregen awakensontwaakt...]
[De regen wordt wakker...]
05:46
[We mustmoet sleepslaap with openOpen eyesogen,]
[We moeten slapen met de ogen open,]
06:04
[we mustmoet dreamdroom with our handshanden,]
[we moeten dromen met onze handen,]
06:07
[we mustmoet dreamdroom the dreamsdromen of a riverrivier- seekingop zoek naar its courseCursus,]
[we moeten de droom dromen van een
rivier die haar weg zoekt,]
06:20
[of the sunzon dreamingdromen its worldswerelden.]
[van een zon die droomt over haar werelden.]
06:25
[We mustmoet dreamdroom aloudhardop,]
[We moeten hardop dromen,]
06:39
[we mustmoet singzingen tilltot the songlied putsputs forthvoort rootswortels,]
[we moeten zingen totdat het lied wortel schiet,]
07:00
[trunkromp, branchestakken, birdsvogelstand, starssterren.]
[stam, boomtakken, vogels, sterren.]
07:27
[We mustmoet find the lostde weg kwijt wordwoord,]
[We moeten de verloren wereld vinden.]
07:57
[and rememberonthouden what the bloodbloed,]
[en denken aan wat het bloed,]
08:12
[the tidesGetijden, the earthaarde, and the bodylichaam say,]
[de getijden, de aarde, en het lichaam zeggen]
08:20
[and returnterugkeer to the pointpunt of departurevertrek...]
[en teruggaan naar het vertrekpunt...]
08:46
(MusicMuziek)
(Muziek)
09:04
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
11:34
["CloudburstWolkbreuk" OctavioOctavio PazPaz][translationvertaling by LysanderLysander KempKemp, adaptedaangepast by EricEric WhitacreWhitacre]
['Cloudburst' Octavio Paz,
arrangement Eric Whitacre]
11:49
EricEric WhitacreWhitacre: BethBeth. AnnabelleAnnabelle, where are you? JacobJacob.
Eric Whitacre: Beth, Annabelle, waar zijn jullie? Jacob.
11:51
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
11:58
Thank you.
Dank jullie wel.
12:20
Translated by Robert van den Breemen
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com