English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: het Virtuele Koor live

Filmed
Views 1,011,657

De componist en dirigent Eric Whitacre heeft miljoenen geïnspireerd en door het samenbrengen van 'virtuele koren' zangers van verschillende landen samengevoegd in video. Nu, voor het eerst ooit, creëert hij hij deze ervaring in real-time, met 30 zangers van de hele wereld. Via Skype nemen ze deel aan het koor op het podium (dat bestaat uit drie lokale universiteitskoren) voor een epische uitvoering van Whitacre's 'Cloudburst', gebaseerd op het gedicht van Octavio Paz.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
In 1991 had ik
00:12
maybe the most profound and transformative
misschien de meest diepgaande
00:14
experience of my life.
ervaring in mijn leven.
00:17
I was in the third year of my seven-year undergraduate degree.
Ik zat in het derde jaar
van mijn zevenjarige studie.
00:18
I took a couple victory laps in there.
Daar zitten wat overwinningsrondes in.
00:23
And I was on a college choir tour up in Northern California,
Ik was met het universiteitskoor
op tournee in Noord-Californië.
00:25
and we had stopped for the day after all day on the bus,
We waren gestopt voor die dag
na een hele dag in de bus.
00:29
and we were relaxing next to this beautiful
We waren aan het ontspannen naast een prachtig
00:32
idyllic lake in the mountains.
idyllisch meer in de bergen.
00:34
And there were crickets and birds and frogs making noise,
Er waren krekels en vogels en
kikkers die geluid maakten.
00:36
and as we sat there, over the mountains coming in
Terwijl we daar zaten,
kwamen over de bergen
00:41
from the north were these Steven Spielbergian clouds
vanuit het noorden
Steven Spielbergiaanse wolken
00:43
rolling toward us,
op ons afrollen.
00:46
and as the clouds got about halfway over the valley,
Toen de wolken zo halverwege de vallei waren,
00:48
so help me God, every single animal in that place
zo helpe mij God,
stopte elk dier deze omgeving
00:50
stopped making noise at the same time.
op hetzelfde moment met geluid maken. (Whoosh)
00:55
(Whoosh) This electric hush, as if they could sense what was about to happen.
Een elektrische stilte, alsof ze konden
voelen wat er stond te gebeuren.
00:57
And then the clouds came over us, and then,
Toen kwamen de wolken over ons heen, en toen --
01:02
boom! This massive thunderclap, and sheets of rain.
Boem! Een machtige donderknal
en gordijnen van regen.
01:04
It was just extraordinary, and when I came back home
Het was gewoon buitengewoon.
Toen ik thuiskwam,
01:09
I found a poem by the Mexican poet Octavio Paz,
vond ik een gedicht van
de Mexicaanse dichter Octavio Paz.
01:12
and decided to set it to music,
Ik besloot het op muziek te zetten,
01:15
a piece for choir called "Cloudburst,"
een stuk voor koor
met de titel 'Cloudburst'.
01:17
which is the piece that we'll perform for you in just a moment.
Dat stuk gaan we zo uitvoeren voor jullie.
01:20
Now fast forward to just three years ago.
Nu door in de tijd naar nog geen drie jaar terug.
01:23
(Music) And we released to YouTube this,
(Muziek)
We brachten dit op YouTube uit,
01:27
the Virtual Choir Project,
het Virtuele Koor-Project,
01:31
185 singers from 12 different countries.
185 zangers uit 12 verschillende landen.
01:33
You can see my little video there conducting these people,
Je kan mij daar in die kleine video
deze mensen zien dirigeren
01:36
alone in their dorm rooms
alleen in hun studentenkamers
of in hun woonkamers thuis.
01:40
or in their living rooms at home.
alleen in hun studentenkamers
of in hun woonkamers thuis.
01:41
Two years ago, on this very stage, we premiered
Twee jaar geleden, hier op dit podium,
hadden we de première
01:44
Virtual Choir 2,
van het Virtuele Koor 2,
01:48
2,052 singers from 58 different countries,
2.052 zangers uit 58 verschillende landen.
01:51
this time performing a piece that I had written called "Sleep."
Deze keer voerden ze een stuk van mij uit, 'Sleep'.
01:56
And then just last spring we released Virtual Choir 3,
Afgelopen voorjaar hebben we
het Virtuele Koor 3 uitgebracht,
01:59
"Water Night," another piece that I had written,
'Water Night', nog een stuk van mij,
02:04
this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
deze keer met bijna 4.000 zangers
uit 73 verschillende landen.
02:07
(Music)
(Muziek)
02:13
And when I was speaking to Chris about the future
Toen ik met Chris sprak over de toekomst
02:18
of Virtual Choir and where we might be able to take this,
van het Virtuele Koor en wat de volgende stap zou kunnen zijn,
02:21
he challenged me to push the technology as far as we possibly could.
daagde hij mij uit om de grenzen
van de technologie te verkennen.
02:24
Could we do this all in real time?
Konden we dit doen in real-time?
02:28
Could we have people singing together in real time?
Konden we de mensen samen laten zingen in real-time?
02:31
And with the help of Skype,
Met de hulp van Skype
02:34
that is what we are going to attempt today.
is dat precies wat we vandaag gaan proberen te doen.
02:35
Now, we'll perform "Cloudburst" for you.
We gaan 'Cloudburst' voor jullie uitvoeren.
02:38
The first half will be performed by the live singers here on stage.
De eerste helft van het stuk zal hier live
uitgevoerd worden door zangers op het podium.
02:40
I'm joined by singers from Cal State Long Beach,
Ik word bijgestaan door de zangers
van Cal State Long Beach,
02:43
Cal State Fullerton and Riverside Community College,
Cal State Fullerton en
Riverside Community College,
02:45
some of the best amateur choirs in the country, and —
enkele van de beste amateurkoren van het land, en
02:49
(Applause) --
(Applaus) --
02:52
and in the second half of the piece,
en in de tweede helft van het stuk
02:59
the virtual choir will join us, 30 different singers
zal het virtuele koor met ons meedoen,
30 verschillende zangers,
03:01
from 30 different countries.
van 30 verschillende landen.
03:04
Now, we've pushed the technology as far as it can go,
We hebben de grenzen van de technologie opgezocht,
03:06
but there's still less than a second of latency,
maar er is toch nog altijd een seconde vertraging.
03:09
but in musical terms, that's a lifetime.
In muzikale termen is dat een eeuwigheid.
03:12
We deal in milliseconds.
We werken in milliseconden.
03:14
So what I've done is, I've adapted "Cloudburst"
Dus heb ik 'Cloudburst' aangepast
03:15
so that it embraces the latency
zodat het de vertraging omarmt
03:18
and the performers sing into the latency
en dat de zangers tegen de vertraging zingen
03:20
instead of trying to be exactly together.
in plaats van te proberen om precies bij elkaar te zingen.
03:23
So with deep humility, and for your approval,
Dus met diepe nederigheid en jullie goedkeuring,
03:25
we present "Cloudburst."
presenteren we 'Cloudburst'.
03:29
(Applause)
(Applaus)
03:31
(Piano)
(Piano)
03:36
[The rain ...]
[De regen ...]
03:42
[Eyes of shadow-water]
[De ogen van schaduw-water]
03:53
[eyes of well-water]
[ogen van bron-water]
03:58
[eyes of dream-water.]
[ogen van droom-water].
04:16
[Blue suns, green whirlwinds,]
[Blauwe zonnen, groene wervelwinden,]
04:27
[birdbeaks of light pecking open]
[vogelsnavels van licht die pikken in]
04:45
[pomegranate stars.]
[granaatappelsterren.]
04:53
[But tell me, burnt earth, is there no water?]
[Maar vertel me, verbrande aarde,
is er geen water?]
05:03
[Only blood, only dust,]
[Enkel bloed, enkel stof,]
05:22
[only naked footsteps on the thorns?]
[enkel naakte voetstappen in de doornen?]
05:30
[The rain awakens...]
[De regen wordt wakker...]
05:46
[We must sleep with open eyes,]
[We moeten slapen met de ogen open,]
06:04
[we must dream with our hands,]
[we moeten dromen met onze handen,]
06:07
[we must dream the dreams of a river seeking its course,]
[we moeten de droom dromen van een
rivier die haar weg zoekt,]
06:20
[of the sun dreaming its worlds.]
[van een zon die droomt over haar werelden.]
06:25
[We must dream aloud,]
[We moeten hardop dromen,]
06:39
[we must sing till the song puts forth roots,]
[we moeten zingen totdat het lied wortel schiet,]
07:00
[trunk, branches, birds, stars.]
[stam, boomtakken, vogels, sterren.]
07:27
[We must find the lost word,]
[We moeten de verloren wereld vinden.]
07:57
[and remember what the blood,]
[en denken aan wat het bloed,]
08:12
[the tides, the earth, and the body say,]
[de getijden, de aarde, en het lichaam zeggen]
08:20
[and return to the point of departure...]
[en teruggaan naar het vertrekpunt...]
08:46
(Music)
(Muziek)
09:04
(Applause)
(Applaus)
11:34
["Cloudburst" Octavio Paz][translation by Lysander Kemp, adapted by Eric Whitacre]
['Cloudburst' Octavio Paz,
arrangement Eric Whitacre]
11:49
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, where are you? Jacob.
Eric Whitacre: Beth, Annabelle, waar zijn jullie? Jacob.
11:51
(Applause)
(Applaus)
11:58
Thank you.
Dank jullie wel.
12:20
Translated by Robert van den Breemen
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com