English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: Corul Virtual Live

Filmed
Views 1,029,356

Compozitorul și dirijorul Eric Whitacre inspiră milioane de oameni reunind „coruri virtuale”, interpreți din mai multe țări aduși laolaltă pe video. Acum, pentru prima dată adaugă în timp real, prin alăturarea prin Skype, la corul de pe scenă (format din interpreții de la trei facultăți locale), a 32 de interpreți din întreaga lume, pentru a interpreta piesa lui Whitacre „Ropot de nori”, compusă pe versurile lui Octavio Paz.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
În 1991,
00:12
maybe the most profound and transformative
am avut poate cea mai profundă și transformatoare
00:14
experience of my life.
experiență a vieții.
00:17
I was in the third year of my seven-year undergraduate degree.
Eram în anul trei de facultate din cei șapte.
00:18
I took a couple victory laps in there.
Doi ani au fost doar ca să sărbătoresc victoria.
00:23
And I was on a college choir tour up in Northern California,
Eram cu corul facultății în California de Nord.
00:25
and we had stopped for the day after all day on the bus,
Oprisem după o zi întreagă de autobus
00:29
and we were relaxing next to this beautiful
relaxându-ne în munți,
00:32
idyllic lake in the mountains.
pe malul unui lac idilic.
00:34
And there were crickets and birds and frogs making noise,
Se auzeau greieri, păsărele
și orăcăitul broaștelor.
00:36
and as we sat there, over the mountains coming in
Și cum stăteam așa, de după munți,
00:41
from the north were these Steven Spielbergian clouds
din nord, se îndreptau spre noi
00:43
rolling toward us,
niște nori Steven Spielbergieni.
00:46
and as the clouds got about halfway over the valley,
Când au ajuns la jumătatea drumului spre vale,
00:48
so help me God, every single animal in that place
pe cuvânt de onoare, ca la un semn
00:50
stopped making noise at the same time.
toate animalele au amuțit.
00:55
(Whoosh) This electric hush, as if they could sense what was about to happen.
(Fâșșș) O tăcere elecrizantă
ca și cum presimțeau ce urma să se vină.
00:57
And then the clouds came over us, and then,
Apoi norii au ajuns la noi și bum!
01:02
boom! This massive thunderclap, and sheets of rain.
Un tunet asurzitor
și a început să toarne cu găleata.
01:04
It was just extraordinary, and when I came back home
A fost extraordinar și, ajuns acasă,
01:09
I found a poem by the Mexican poet Octavio Paz,
am dat peste o poezie
a poetului mexican Octavio Paz
01:12
and decided to set it to music,
și m-am hotărât să o pun pe muzică,
01:15
a piece for choir called "Cloudburst,"
să compun o piesă de cor numită „Ropot de nori”,
01:17
which is the piece that we'll perform for you in just a moment.
piesă pe care o vom interpreta
peste câteva momente.
01:20
Now fast forward to just three years ago.
Să sărim repede
până acum trei ani.
01:23
(Music) And we released to YouTube this,
(Muzică) Am pus pe YouTube
01:27
the Virtual Choir Project,
Proiectul Corul Virtual,
01:31
185 singers from 12 different countries.
185 de interpreți din 12 țări.
01:33
You can see my little video there conducting these people,
Se poate vedea filmulețul meu aici,
cum dirijez acești oameni
01:36
alone in their dorm rooms
singuri în camerele lor de cămin
01:40
or in their living rooms at home.
sau în sufrageria de acasă.
01:41
Two years ago, on this very stage, we premiered
Acum doi ani, tot pe această scenă, a fost premiera
01:44
Virtual Choir 2,
Cor Virtual 2,
01:48
2,052 singers from 58 different countries,
2052 cântăreți din 58 țări,
01:51
this time performing a piece that I had written called "Sleep."
de data asta interpretând o piesă
compusă de mine, numită „Somn”.
01:56
And then just last spring we released Virtual Choir 3,
Apoi, în această primăvară a fost Cor Virtual 3,
01:59
"Water Night," another piece that I had written,
„Noaptea apei”, o altă piesă compusă de mine,
02:04
this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
acum cu aproape 4000 interpreți din 73 țări,
02:07
(Music)
(Muzică)
02:13
And when I was speaking to Chris about the future
Când vorbeam cu Chris despre viitorul Corului Virtual
02:18
of Virtual Choir and where we might be able to take this,
și până unde am putea duce asta,
02:21
he challenged me to push the technology as far as we possibly could.
m-a îndemnat să mă întind cât îmi permite tehnologia.
02:24
Could we do this all in real time?
Putem face totul în timp real?
02:28
Could we have people singing together in real time?
Putem să-i avem pe toți oamenii
cântând împreună în timp real?
02:31
And with the help of Skype,
Prin Skype,
02:34
that is what we are going to attempt today.
vom încerca asta acum.
02:35
Now, we'll perform "Cloudburst" for you.
Vom interpreta pentru voi „Ropot de nori”.
02:38
The first half will be performed by the live singers here on stage.
Prima jumătate va fi interpretată pe viu,
pe această scenă.
02:40
I'm joined by singers from Cal State Long Beach,
Avem alături interpreți de la Cal State Long Beach,
02:43
Cal State Fullerton and Riverside Community College,
Cal State Fullerton și Riverside Community College,
02:45
some of the best amateur choirs in the country, and —
unele dintre cele mai bune coruri de amatori din țară.
02:49
(Applause) --
(Aplauze)
02:52
and in the second half of the piece,
În partea a doua a piesei,
02:59
the virtual choir will join us, 30 different singers
corul virtual ni se va alătura,
03:01
from 30 different countries.
30 de interpreți din 30 de țări.
03:04
Now, we've pushed the technology as far as it can go,
Am mers cu tehnologia la limită,
03:06
but there's still less than a second of latency,
totuși, există un decalaj de mai puțin de o secundă,
03:09
but in musical terms, that's a lifetime.
ceea ce însă, în termeni muzicali, e foarte mult.
03:12
We deal in milliseconds.
Aici contează și milisecundele.
03:14
So what I've done is, I've adapted "Cloudburst"
Așa că am adaptat „Ropot de nori”
03:15
so that it embraces the latency
astfel încât să țină cont de acest decalaj,
03:18
and the performers sing into the latency
se cântă decalat,
03:20
instead of trying to be exactly together.
nu chiar în același timp.
03:23
So with deep humility, and for your approval,
Deci, cu profundă umilință și cu acordul vostru,
03:25
we present "Cloudburst."
vă prezentăm „Ropot de nori”.
03:29
(Applause)
(Aplauze)
03:31
(Piano)
(Pian)
03:36
[The rain ...]
♪ Ploaia... ♪
03:42
[Eyes of shadow-water]
♪ Ochii apei din umbră ♪
03:53
[eyes of well-water]
♪ Ochii apei-fântână ♪
03:58
[eyes of dream-water.]
♪ Ochii apei de vis ♪
04:16
[Blue suns, green whirlwinds,]
♪ Sori albaștri, rotocoale verzi, ♪
04:27
[birdbeaks of light pecking open]
♪ pliscuri de lumină ciugulind ♪
04:45
[pomegranate stars.]
♪ stele de rodii. ♪
04:53
[But tell me, burnt earth, is there no water?]
♪ Dar spune-mi, pământule ars, nu mai este apă? ♪
05:03
[Only blood, only dust,]
♪ Doar sânge, doar praf, ♪
05:22
[only naked footsteps on the thorns?]
♪ doar urme desculțe pe spini? ♪
05:30
[The rain awakens...]
♪ Ploaia începe să se trezească... ♪
05:46
[We must sleep with open eyes,]
♪ Să dormim cu ochii deschiși, ♪
06:04
[we must dream with our hands,]
♪ să visăm cu mâinile, ♪
06:07
[we must dream the dreams of a river seeking its course,]
♪ să visăm visele unei ape căutându-și albia, ♪
06:20
[of the sun dreaming its worlds.]
♪ unui soare visându-și cuvintele. ♪
06:25
[We must dream aloud,]
♪ Să visăm cu voce tare, ♪
06:39
[we must sing till the song puts forth roots,]
♪ să cântăm până cântecul prinde rădăcini, ♪
07:00
[trunk, branches, birds, stars.]
♪ trunchiul, ramurile, păsările, stelele. ♪
07:27
[We must find the lost word,]
♪ Să găsim cuvântul pierdut ♪
07:57
[and remember what the blood,]
♪ și să ne amintim ce spune sângele, ♪
08:12
[the tides, the earth, and the body say,]
♪ mișcarea apelor, pământul și trupul, ♪
08:20
[and return to the point of departure...]
♪ și să ne reîntoarcem de unde am plecat...♪
08:46
(Music)
(Muzică)
09:04
(Applause)
(Aplauze)
11:34
["Cloudburst" Octavio Paz][translation by Lysander Kemp, adapted by Eric Whitacre]
[„Ropot de nori” de Octavio Paz] [traducerea:
Lysander Kemp, adaptarea: Eric Whitacre]
11:49
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, where are you? Jacob.
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, unde sunteți? Jacob.
11:51
(Applause)
(Aplauze)
11:58
Thank you.
Mulțumesc.
12:20
Translated by Emil-Lorant Cocian
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com