English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: Wirtualny Chór na żywo

Filmed
Views 1,011,657

Kompozytor i dyrygent Eric Whitacre zainspirował miliony inicjując i łącząc na wideo "wirtualne chóry" śpiewaków z różnych krajów. Teraz, po raz pierwszy w historii, przenosi to doświadczenie w czas rzeczywisty. 32 śpiewaków z całego świata, za pośrednictwem serwisu Skype, dołącza na scenie do grupy złożonej z członków trzech lokalnych chórów by wykonać imponujący utwór Whitacre'a "Cloudburst", zainspirowany wierszem Octavio Paza.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
W 1991 roku
00:12
maybe the most profound and transformative
Prawdopodobnie doświadczyłem
najgłębszego i odmieniającego
00:14
experience of my life.
Przeżycia w moim życiu.
00:17
I was in the third year of my seven-year undergraduate degree.
Byłem na trzecim roku moich
siedmioletnich studiów licencjackich.
00:18
I took a couple victory laps in there.
Kilkukrotnie się tam popisałem.
00:23
And I was on a college choir tour up in Northern California,
Wspólnie z wydziałowym chórem byłem na tournee
w północnej Kalifornii.
00:25
and we had stopped for the day after all day on the bus,
Po całym dniu jazdy zatrzymaliśmy się,
00:29
and we were relaxing next to this beautiful
Żeby się zrelaksować w okolicach pięknego,
00:32
idyllic lake in the mountains.
Idyllicznego jeziora w górach,
00:34
And there were crickets and birds and frogs making noise,
Gdzie świerszcze, ptaki i żaby wydawały swoje odgłosy.
00:36
and as we sat there, over the mountains coming in
I kiedy tak siedzieliśmy,
zza gór zaczęły nadchodzić
00:41
from the north were these Steven Spielbergian clouds
Iście sprilbergowskie chmury,
00:43
rolling toward us,
Zmierzające w naszym kierunku.
00:46
and as the clouds got about halfway over the valley,
Kiedy dotarły do połowy doliny,
00:48
so help me God, every single animal in that place
Bóg mi świadkiem, w tamtym momencie
00:50
stopped making noise at the same time.
Każde zwierzę umilkło.
00:55
(Whoosh) This electric hush, as if they could sense what was about to happen.
(Świst) Zapadła elektryzująca cisza,
tak jakby wyczuwały to, co miało się wydarzyć.
00:57
And then the clouds came over us, and then,
Następnie chmury dotarły nad nasze głowy i...
01:02
boom! This massive thunderclap, and sheets of rain.
Huk! Potężny grzmot i strumienie deszczu.
01:04
It was just extraordinary, and when I came back home
To było po prostu niezwykłe,
a gdy wróciłem do domu
01:09
I found a poem by the Mexican poet Octavio Paz,
Znalazłem wiersz Octavio Paz,
meksykańskiego poety
01:12
and decided to set it to music,
I postanowiłem skomponować do niego muzykę,
01:15
a piece for choir called "Cloudburst,"
Utwór dla chóru o nazwie "Cloudburst".
01:17
which is the piece that we'll perform for you in just a moment.
Który jest częścią naszego dzisiejszego występu dla was.
01:20
Now fast forward to just three years ago.
Zaledwie trzy lata temu
01:23
(Music) And we released to YouTube this,
(Muzyka) opublikowaliśmy na YouTube ten projekt -
01:27
the Virtual Choir Project,
Virtual Choir Project,
(Projekt Wirtualnego Chóru)
01:31
185 singers from 12 different countries.
185 śpiewaków z 12 różnych krajów.
01:33
You can see my little video there conducting these people,
Na tym krótkim filmie możecie zobaczyć
jak dyryguję tym śpiewakom,
01:36
alone in their dorm rooms
Siedzącym w pokojach akademików,
01:40
or in their living rooms at home.
Czy w salonach swoich domów.
01:41
Two years ago, on this very stage, we premiered
Dwa lata temu, na tej samej scenie,
odbyła się premiera
01:44
Virtual Choir 2,
Virtual Choir 2,
(Wirtualnego Chóru 2)
01:48
2,052 singers from 58 different countries,
2052 śpiewaków z 58 różnych krajów
01:51
this time performing a piece that I had written called "Sleep."
Wykonało utwór "Sleep" mojego autorstwa.
01:56
And then just last spring we released Virtual Choir 3,
Wiosną ubiegłego roku wydaliśmy Virtual Choir 3.
01:59
"Water Night," another piece that I had written,
Tym razem mój utwór o nazwie "Water Night",
02:04
this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
Który tym razem wykonało prawie 4000 śpiewaków
z 73 różnych krajów.
02:07
(Music)
(Muzyka)
02:13
And when I was speaking to Chris about the future
Rozmawiając z Chrisem
na temat przyszłości Virtual Choir
02:18
of Virtual Choir and where we might be able to take this,
I jak daleko nas to może zaprowadzić,
02:21
he challenged me to push the technology as far as we possibly could.
Rzucił mi wyzwanie, żebym całkowicie
wykorzystał technologię.
02:24
Could we do this all in real time?
Czy moglibyśmy to wszystko zrobić
w czasie rzeczywistym?
02:28
Could we have people singing together in real time?
Czy możliwe jest aby chór zaśpiewał na żywo?
02:31
And with the help of Skype,
Z pomocą serwisu Skype
02:34
that is what we are going to attempt today.
Dzisiaj tego właśnie spróbujemy dzisiaj dokonać.
02:35
Now, we'll perform "Cloudburst" for you.
Wykonamy dla was utwór "Cloudburst".
02:38
The first half will be performed by the live singers here on stage.
Pierwszą połowę wykonamy
na żywo, tutaj, na scenie.
02:40
I'm joined by singers from Cal State Long Beach,
Wspólnie z piosenkarzami z Cal State Long Beach,
02:43
Cal State Fullerton and Riverside Community College,
Cal State Fullerton oraz Riverside Community College,
02:45
some of the best amateur choirs in the country, and —
Jednych z najlepszych amatorskich chórów Ameryki.
02:49
(Applause) --
(Brawa)
02:52
and in the second half of the piece,
W drugiej połowie utwóru
02:59
the virtual choir will join us, 30 different singers
Dołączy do nas wirtualny chór 30 śpiewaków
03:01
from 30 different countries.
Z 30 różnych krajów.
03:04
Now, we've pushed the technology as far as it can go,
Wykorzystaliśmy technologię do jej granic,
03:06
but there's still less than a second of latency,
Ale nadal mamy około sekundy opóźnienia.
03:09
but in musical terms, that's a lifetime.
Jednak w kategoriach muzycznych,
jest to różnica długości życia.
03:12
We deal in milliseconds.
My operujemy w milisekundach.
03:14
So what I've done is, I've adapted "Cloudburst"
Więc to, co zrobiłem, to dostosowałem "Cloudburst"
03:15
so that it embraces the latency
Tak, aby objęło to opóźnienie.
03:18
and the performers sing into the latency
Śpiewacy będą śpiewać z opóźnieniem
03:20
instead of trying to be exactly together.
Zamiast próbować się zsynchronizować.
03:23
So with deep humility, and for your approval,
Z głęboką pokorą i z waszą aprobatą
03:25
we present "Cloudburst."
Prezentujemy "Cloudburst".
03:29
(Applause)
(Brawa)
03:31
(Piano)
(Pianino)
03:36
[The rain ...]
[Deszcz ...]
03:42
[Eyes of shadow-water]
[Oczy wodnistych cieni]
03:53
[eyes of well-water]
[Oczy jak głębia studni]
03:58
[eyes of dream-water.]
[Oczy wymarzonej wody.]
04:16
[Blue suns, green whirlwinds,]
[Błękitne słońca, zielone wiry,]
04:27
[birdbeaks of light pecking open]
[Świetlane dzioby ptaków dziobiące przestrzeń otwartą]
04:45
[pomegranate stars.]
[Granat gwiazd.]
04:53
[But tell me, burnt earth, is there no water?]
[Powiedzże mi, ziemio spalona, czy nie ma już wody?]
05:03
[Only blood, only dust,]
[Tylko krew, tylko kurz,]
05:22
[only naked footsteps on the thorns?]
[Tylko nagie kroki po cierniach?]
05:30
[The rain awakens...]
[Deszcz się budzi...]
05:46
[We must sleep with open eyes,]
[Musimy spać z otwartymi oczami,]
06:04
[we must dream with our hands,]
[Musimy marzyć naszymi dłońmi,]
06:07
[we must dream the dreams of a river seeking its course,]
[Musimy śnić sny o rzece szukającej swego biegu]
06:20
[of the sun dreaming its worlds.]
[O słońcu śniącym o swych światach.]
06:25
[We must dream aloud,]
[Musimy marzyć na głos,]
06:39
[we must sing till the song puts forth roots,]
[Śpiewać aż pieśń zapuści korzenie,]
07:00
[trunk, branches, birds, stars.]
[Pień, gałęzie, ptaki, gwiazdy.]
07:27
[We must find the lost word,]
[Musimy znaleźć utracone słowo,]
07:57
[and remember what the blood,]
[I pamiętać o tym, co krew,]
08:12
[the tides, the earth, and the body say,]
[Pływy, Ziemia, i ciało mówią,]
08:20
[and return to the point of departure...]
[I wrócić do punktu wyjścia ...]
08:46
(Music)
(Muzyka)
09:04
(Applause)
(Brawa)
11:34
["Cloudburst" Octavio Paz][translation by Lysander Kemp, adapted by Eric Whitacre]
["Cloudburst" Octavio Paz] [tłumaczenie: Lysander Kemp, adaptacja: Eric Whitacre]
11:49
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, where are you? Jacob.
Eric Whitacre: Beth, Annabelle, Jacob gdzie jesteście?
11:51
(Applause)
(Brawa)
11:58
Thank you.
Dziękuję.
12:20
Translated by Lena Gorska
Reviewed by Tomasz Pluta

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com