ABOUT THE SPEAKER
Edsel Salvaña - Infectious disease specialist, molecular epidemiologist
TED Fellow Edsel Salvaña studies the genetics of HIV, and he worries that we are just a few mutations away from the next deadly pandemic.

Why you should listen

Dr. Edsel Salvaña discovered that the driving force behind a new AIDS epidemic in the Philippines is the entry and spread of a deadlier strain of HIV -- a situation that can easily occur anywhere in the world.

Salvaña is an infectious disease specialist, molecular epidemiologist and is the director of the Institute of Molecular Biology and Biotechnology at the National Institutes of Health at the University of the Philippines in Manila. He is using next-generation sequencing and other cutting-edge genetic tools to study HIV viral diversity and superinfection. He is looking at how HIV develops drug resistance to better understand why his country suddenly has the fastest growing HIV epidemic in Asia; and why HIV treatment that works well in developed countries is failing on emerging HIV strains in the Philippines and resource-limited settings. He trains doctors in infectious diseases, and supervises the care of several thousand HIV patients at the Philippine General Hospital. He has been a national force in the formulation of HIV treatment guidelines, campaigning against stigma, and raising awareness.

Salvaña's advocacy work has been featured in Science, and he has been recognized with numerous national and international awards including the "Ten Outstanding Young Persons of the World" from JCI International and the Young Physician Leader Award from the Interacademy Medical Panel of the World Academy of Sciences. He was named a TED Fellow in 2017.

More profile about the speaker
Edsel Salvaña | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Edsel Salvaña: The dangerous evolution of HIV

Edsel Salvaña: De gevaarlijke evolutie van hiv

Filmed:
1,348,118 views

Denk je dat we de strijd tegen hiv aan het winnen zijn? Misschien niet -- de volgende golf van resistente, gemuteerde virussen lijkt er aan te komen. TED Fellow Edsel Salvaña beschrijft in een ontnuchterende toespraak het agressieve hiv-subtype AE dat momenteel zijn thuisland de Filipijnen teistert -- en waarschuwt ons voor wat makkelijk een wereldwijde epidemie zou kunnen worden.
- Infectious disease specialist, molecular epidemiologist
TED Fellow Edsel Salvaña studies the genetics of HIV, and he worries that we are just a few mutations away from the next deadly pandemic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

De Filipijnen: een idyllisch land
00:12
The PhilippinesFilippijnen: an idyllicidyllische countryland
0
916
2346
met het helderste water
en de blauwste hemel van de planeet.
00:15
with some of the clearestduidelijkste waterwater
and bluestbluest skiesluchten on the planetplaneet.
1
3286
3753
Het is ook het epicentrum
00:19
It is alsoook the epicenterepicentrum
2
7063
1592
van een van de snelst groeiende
hiv-epidemieën ter wereld.
00:20
of one of the fastest-growingsnelst groeiende
HIVHIV epidemicsepidemieën in the worldwereld-.
3
8679
3401
00:24
On the surfaceoppervlak, it seemslijkt
as if we are just a latelaat bloomerBloomer.
4
12494
3808
Aan de oppervlakte lijkt het
alsof we slechts een laatbloeier zijn.
Maar de oorzaken van onze huidige epidemie
00:28
HoweverEchter, the reasonsredenen
for our currentactueel epidemicepidemie
5
16326
2843
00:31
are much more complicatedingewikkeld
6
19193
1824
zijn veel complexer
00:33
and maymei foreshadowvoorbode
a globalglobaal resurgenceherleving of HIVHIV.
7
21041
3921
en kunnen een voorbode zijn
van een wereldwijde heropleving van hiv.
Hoewel het aantal nieuwe gevallen van hiv
in de wereld blijft dalen,
00:38
While overallglobaal newnieuwe casesgevallen of HIVHIV
continuevoortzetten to droplaten vallen in the worldwereld-,
8
26128
4481
00:42
this trendneiging maymei be short-livedvan korte duur
9
30633
2460
kan deze tendens van korte duur zijn
00:45
when the nextvolgende waveGolf of more aggressiveagressief
and resistantresistant virusesvirussen arriveaankomen.
10
33117
3885
wanneer de volgende golf van agressievere
en resistentere virussen aankomt.
00:49
HIVHIV has a potentialpotentieel to transformtransformeren itselfzelf
into a newnieuwe and differentverschillend virusvirus
11
37601
5822
Hiv kan zich omvormen
tot een nieuw en ander virus,
elke keer dat het een cel infecteert.
00:55
everyelk time it infectsinfecteert a cellcel.
12
43447
1555
00:57
DespiteOndanks the remarkableopmerkelijk progressvooruitgang
we'vewij hebben madegemaakt in reversingomkeren the epidemicepidemie,
13
45700
4063
Ondanks onze opmerkelijke vooruitgang
in het tegengaan van de epidemie,
zijn we slechts een paar mutaties
verwijderd van een ramp.
01:01
the truthwaarheid is that we are just a fewweinig
viralvirale mutationsmutaties away from disasterramp.
14
49787
4814
01:07
To appreciateop prijs stellen the profounddiepgaand way
in whichwelke HIVHIV transformstransformaties itselfzelf
15
55125
3979
Om duidelijk te maken
hoe zeer hiv verandert
wanneer het zich vermenigvuldigt,
01:11
everyelk time it reproducesreproduceert,
16
59128
1673
maak ik een genetische vergelijking.
01:12
let's make a geneticgenetisch comparisonvergelijking.
17
60825
1748
01:15
If we look at the DNADNA variationvariatie
amongtussen humansmensen of differentverschillend racesraces
18
63161
3595
Als we naar de variaties
in het DNA van mensen kijken
van verschillende rassen en continenten,
01:18
from differentverschillend continentscontinenten,
19
66780
1613
01:20
the actualwerkelijk DNADNA differenceverschil
is only 0.1 percentprocent.
20
68417
3496
dan is het eigenlijke verschil
in DNA maar 0,1 procent.
01:24
If we look at the geneticgenetisch differenceverschil
21
72469
2094
Kijken we naar het genetische verschil
01:26
betweentussen humansmensen, great apesapen,
and rhesusrhesus macaquesMakaken,
22
74587
4134
tussen mensen, mensapen en resusapen,
01:30
that numberaantal is sevenzeven percentprocent.
23
78745
1929
dan is dat getal zeven procent.
01:33
In contrastcontrast, the geneticgenetisch differenceverschil
betweentussen HIVHIV subtypessubtypen
24
81348
4111
Het genetische verschil tussen
hiv-subtypes in verschillende patiënten
01:37
from differentverschillend patientspatiënten
25
85483
1575
kan echter wel 35 procent zijn.
01:39
maymei be as much as 35 percentprocent.
26
87082
2473
01:42
WithinBinnen a personpersoon infectedbesmet with HIVHIV,
27
90094
2747
In een persoon die besmet is met hiv
01:44
the geneticgenetisch differenceverschil
betweentussen an infectinginfecteren mothermoeder virusvirus
28
92865
3396
kan het genetische verschil
tussen het moedervirus
01:48
and subsequentlatere daughterdochter virusesvirussen
29
96285
2325
en de daaropvolgende dochtervirussen
01:50
has been showngetoond to be
as much as fivevijf percentprocent.
30
98634
2387
wel vijf procent zijn.
01:53
This is the equivalentgelijkwaardig of a gorillaGorilla
givinggeven birthgeboorte to a chimpanzeechimpansee,
31
101376
4643
Dit is het equivalent van een gorilla
die een chimpansee baart,
01:58
then to an orangutanorang-oetan,
32
106043
1828
dan een orang-oetan,
01:59
then to a baboonbaviaan,
33
107895
1559
later een baviaan
en dan eender welke mensaap,
binnen zijn eigen levensduur.
02:01
then to any randomwillekeurig great apeaap
withinbinnen its lifetimelevenslang.
34
109478
2873
02:04
There are nearlybijna 100 subtypessubtypen of HIVHIV,
35
112375
3941
Er zijn bijna 100 hiv-subtypes
02:08
with newnieuwe subtypessubtypen
beingwezen discoveredontdekt regularlyregelmatig.
36
116340
2469
en er worden regelmatig
nieuwe subtypes ontdekt.
02:11
HIVHIV in the developedontwikkelde worldwereld-
is almostbijna all of one subtypesubtype:
37
119448
5312
In ontwikkelde landen beperkt
hiv zich tot nagenoeg één subtype:
02:16
subtypesubtype B.
38
124784
1153
subtype B.
02:18
MostlyMeestal everything we know
and do to treattraktatie HIVHIV
39
126850
3850
Bijna alles wat we weten en doen
om hiv te behandelen,
02:22
is basedgebaseerde on studiesstudies on subtypesubtype B,
40
130724
3557
is gebaseerd op studies van subtype B.
02:26
even thoughhoewel it only
accountsrekeningen for 12 percentprocent
41
134305
2638
Terwijl dit subtype maar 12 procent
02:28
of the totaltotaal numberaantal
of casesgevallen of HIVHIV in the worldwereld-.
42
136967
3484
van het totaal aantal hiv-besmettingen
in de wereld uitmaakt.
02:33
But because of the profounddiepgaand
geneticgenetisch differenceverschil
43
141182
2611
Maar vanwege het grote genetische verschil
02:35
amongtussen differentverschillend subtypessubtypen,
44
143817
2350
tussen de verschillende subtypes,
02:38
some subtypessubtypen are more likelywaarschijnlijk
to becomeworden drug-resistantresistente
45
146191
3437
worden sommige subtypes sneller
resistent tegen medicijnen
of ontwikkelen zich sneller tot aids.
02:42
or progressvooruitgang to AIDSAIDS fastersneller.
46
150168
2024
02:44
We discoveredontdekt that the explosionexplosie
of HIVHIV casesgevallen in the PhilippinesFilippijnen
47
152763
4722
We kwamen erachter dat de explosie van
het aantal hiv-gevallen in de Filipijnen
02:49
is dueten gevolge to a shiftverschuiving
from the WesternWestern subtypesubtype B
48
157509
4232
een gevolg is van een verschuiving
van het westerse subtype B
02:53
to a more aggressiveagressief
SoutheastZuidoosten AsianAziatische subtypesubtype AEAE.
49
161765
4631
naar het agressievere
Zuidoost-Aziatische subtype AE.
02:58
We are seeingziend youngerjonger and sickerzieker patientspatiënten
50
166794
2731
We krijgen jongere en ziekere patiënten
03:01
with highhoog ratesprijzen of drugdrug resistanceweerstand.
51
169549
1980
bij wie vaak resistentie voorkomt.
03:04
InitialEerste encroachmentaantasting of this subtypesubtype
52
172195
2873
Dit subtype is al bezig
zich uit te breiden
03:07
is alreadynu al occurringvoorkomend
in developedontwikkelde countrieslanden,
53
175092
2711
in ontwikkelde landen
03:09
includinginclusief AustraliaAustralië,
CanadaCanada and the UnitedVerenigd StatesStaten.
54
177827
3740
zoals Australië, Canada
en de Verenigde Staten.
03:13
We maymei soonspoedig see a similarsoortgelijk
explosionexplosie of casesgevallen in these countrieslanden.
55
181591
4504
Mogelijk zien we binnenkort ook
een explosie van gevallen in deze landen.
03:19
And while we think that HIVHIV is donegedaan
56
187393
3005
We denken dat het gedaan is met hiv
03:22
and that the tidetij has turnedgedraaid for it,
57
190422
1998
en dat het tij is gekeerd,
03:24
just like with realecht tidesGetijden,
it can come right back.
58
192444
2966
maar net als met echte getijden
kan het keren.
03:27
In the earlyvroeg 1960s,
malariamalaria- was on the ropestouwen.
59
195834
3436
Begin jaren 60 hadden we
malaria bijna verslagen.
03:31
As the numberaantal of casesgevallen droppedliet vallen,
60
199294
1995
Naar mate het aantal besmettingen daalde,
03:33
people and governmentsoverheden
stoppedgestopt payingbetalen attentionaandacht.
61
201313
2769
besteedden mensen en regeringen
er minder aandacht aan.
03:36
The resultresultaat was a deadlydodelijk resurgenceherleving
of drug-resistantresistente malariamalaria-.
62
204106
4754
Het resultaat was een dodelijke
heropleving van resistente malaria.
03:41
We need to think of HIVHIV
63
209562
1688
We mogen hiv niet beschouwen
03:43
not as a singlesingle virusvirus
that we think we'vewij hebben figuredbedacht out,
64
211274
3697
als een individueel virus
waar we alles al van begrijpen,
03:46
but as a collectionverzameling of rapidlysnel evolvingevoluerende
and highlyzeer uniqueuniek virusesvirussen,
65
214995
6194
maar als een verzameling snel evoluerende
en bijzonder unieke virussen,
03:53
eachelk of whichwelke can setreeks off
the nextvolgende deadlydodelijk epidemicepidemie.
66
221213
2780
die elk de bron kunnen zijn
van de volgende dodelijke epidemie.
03:56
We are incorporatingopnemen
more powerfulkrachtig and newnieuwe toolsgereedschap
67
224474
3536
We zetten nieuwe en krachtiger middelen in
04:00
to help us detectopsporen
the nextvolgende deadlydodelijk HIVHIV strainspanning,
68
228034
3135
om de volgende dodelijke
hiv-stam te detecteren.
04:03
and this needsbehoefte aan to go handhand- in handhand-
with urgentdringend researchOnderzoek
69
231193
4028
Dit moet hand in hand gaan
met urgent onderzoek
04:07
on the behaviorgedrag and propergoede treatmentbehandeling
of non-Bniet-B subtypessubtypen.
70
235245
4472
naar het gedrag en de juiste behandeling
van subtypes anders dan subtype B.
04:12
We need to convinceovertuigen our governmentsoverheden
71
240201
1810
We moeten onze overheden
en financiers ervan overtuigen
04:14
and our fundingfinanciering agenciesagentschappen
72
242035
1650
04:15
that HIVHIV is not yetnog donegedaan.
73
243709
3298
dat we nog niet van hiv verlost zijn.
04:20
Over 35 millionmiljoen people have diedging dood of HIVHIV.
74
248357
4090
Meer dan 35 miljoen mensen
zijn gestorven aan hiv.
04:25
We are on the vergeberm
of an AIDS-freeAIDS-vrij generationgeneratie.
75
253098
3410
We staan aan de vooravond
van een aids-vrije generatie.
04:28
We need to paybetalen attentionaandacht.
76
256532
2193
We moeten opletten.
We moeten waakzaam blijven
04:30
We need to remainblijven vigilantwaakzaam
77
258749
2333
04:33
and followvolgen throughdoor.
78
261106
1497
en doorzetten.
04:34
OtherwiseAnders, millionsmiljoenen more will diedood gaan.
79
262627
2903
Anders zullen er nog
miljoenen mensen sterven.
04:37
Thank you.
80
265554
1199
Bedankt.
04:38
(ApplauseApplaus)
81
266777
4414
(Applaus)
Translated by Silke Dury
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Edsel Salvaña - Infectious disease specialist, molecular epidemiologist
TED Fellow Edsel Salvaña studies the genetics of HIV, and he worries that we are just a few mutations away from the next deadly pandemic.

Why you should listen

Dr. Edsel Salvaña discovered that the driving force behind a new AIDS epidemic in the Philippines is the entry and spread of a deadlier strain of HIV -- a situation that can easily occur anywhere in the world.

Salvaña is an infectious disease specialist, molecular epidemiologist and is the director of the Institute of Molecular Biology and Biotechnology at the National Institutes of Health at the University of the Philippines in Manila. He is using next-generation sequencing and other cutting-edge genetic tools to study HIV viral diversity and superinfection. He is looking at how HIV develops drug resistance to better understand why his country suddenly has the fastest growing HIV epidemic in Asia; and why HIV treatment that works well in developed countries is failing on emerging HIV strains in the Philippines and resource-limited settings. He trains doctors in infectious diseases, and supervises the care of several thousand HIV patients at the Philippine General Hospital. He has been a national force in the formulation of HIV treatment guidelines, campaigning against stigma, and raising awareness.

Salvaña's advocacy work has been featured in Science, and he has been recognized with numerous national and international awards including the "Ten Outstanding Young Persons of the World" from JCI International and the Young Physician Leader Award from the Interacademy Medical Panel of the World Academy of Sciences. He was named a TED Fellow in 2017.

More profile about the speaker
Edsel Salvaña | Speaker | TED.com