English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

มอลเธ่ ชปิ๊ทส์: บริษัทโทรศัพท์กำลังจับตามองคุณอยู่

Filmed
Views 1,624,536

ข้อมูลแบบไหนที่บริษัทโทรศัพท์มือถือของคุณเก็บข้อมูลไว้? มอลเธ่ ชปิ๊ทส์ พยายามทุกวิถีทางที่จะให้บริษัทแชร์ข้อมูลส่วนตัวของเขา มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น สุดท้ายแล้ว ชปิ๊ทส์ ก็ได้ข้อมูลดิบซึ่งประกอบไปด้วยโค้ด 35,830 บรรทัด ซึ่งบรรจุเรื่องราวชีวิตของเขาเป็นเวลาถึง 6 เดือน

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hiสวัสดี. This is my mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์.
สวัสดีครับ นี่คือมือถือของผมเอง
00:16
A mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์ can changeเปลี่ยนแปลง your life,
มือถือสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้
00:24
and a mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์ givesจะช่วยให้ you individualรายบุคคล freedomเสรีภาพ.
และมือถือยังให้อิสรภาพส่วนตัวอีกด้วย
00:31
With a mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์,
คุณสามารถต่อต้านอาชญากรรมด้านมนุษยธรรมในซีเรีย
00:40
you can shootยิง a crimeอาชญากรรม againstต่อต้าน humanityมนุษยชาติ in Syriaซีเรีย.
ด้วยมือถือ
00:43
With a mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์,
คุณสามารถส่งข้อความ
00:47
you can tweetทวีต a messageข่าวสาร
ร่วมก่อตั้งการประท้วงในอียิปต์
00:49
and startเริ่มต้น a protestประท้วง in Egyptอียิปต์.
ด้วยมือถือ
00:52
And with a mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์,
และคุณยังสามารถอัดเพลง โหลดลงใน SoundCloud
00:57
you can recordบันทึก a songเพลง, loadภาระ it up to
และกลายเป็นคนดัง
01:00
SoundCloudSoundCloud and becomeกลายเป็น famousมีชื่อเสียง.
ด้วยมือถือ
01:03
All this is possibleเป็นไปได้ with your mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์.
ทุกๆ อย่างเป็นไปได้ด้วยมือถือ
01:05
I'm a childเด็ก of 1984,
ผมเกิดในปีพ.ศ. 2527
01:10
and I liveมีชีวิต in the cityเมือง of Berlinกรุงเบอร์ลิน.
และอาศัยอยู่ในเมืองเบอร์ลิน
01:12
Let's go back to that time, to this cityเมือง.
ลองย้อนกลับไปดูเมืองผม ในเวลานั้นกัน
01:15
Here you can see
คุณเห็น
01:21
how hundredsหลายร้อย of thousandsพัน of people
คนเป็นร้อยเป็นพัน
01:22
stoodยืนอยู่ up and protestedประท้วง for changeเปลี่ยนแปลง.
ลุกขึ้นฮือและต่อต้านเพื่อการเปลี่ยนแปลง
01:24
This is autumnฤดูใบไม้ร่วง 1989,
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี 2532
01:29
and imagineจินตนาการ that all those people standingจุดยืน up
ลองจินตนาการว่าทุกคนในกลุ่มนี้
01:32
and protestingประท้วง for changeเปลี่ยนแปลง had a
ที่กำลังประท้วงเพื่อการเปลี่ยนแปลง
01:36
mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์ in theirของพวกเขา pocketกระเป๋าเสื้อ.
มีมือถืออยู่ในกระเป๋าของแต่ละคน
01:39
Who in the roomห้อง has a mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์ with you?
ใครในห้องนี้พกมือถือมาบ้างครับ?
01:42
Holdถือ it up.
ช่วยชูขึ้นนิดนึง
01:44
Holdถือ your phonesโทรศัพท์ up, holdถือ your phonesโทรศัพท์ up!
ชูขึ้นครับ ชูขึ้น
01:45
Holdถือ it up. An AndroidAndroid, a Blackberryผลไม้ชนิดหนึ่ง, wowว้าว.
ชูสูงๆ มีแอนดรอยด์ แบล๊กเบอรี่ โห
01:48
That's a lot. Almostเกือบจะ everybodyทุกคน todayในวันนี้ has a mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์.
เยอะมากเลยครับ เกือบจะทุกท่านมีมือถือ
01:51
But todayในวันนี้ I will talk about me and my mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์,
แต่วันนี้ ผมขอพูดถึงมือถือของผม
01:58
and how it changedการเปลี่ยนแปลง my life.
และมันเปลี่ยนชีวิตผมอย่างไรบ้าง
02:02
And I will talk about this.
ผมจะพูดเรื่องนี้ครับ
02:06
These are 35,830 linesเส้น of informationข้อมูล.
นี่คือข้อมูล 35,830 บรรทัด
02:09
Rawดิบ dataข้อมูล.
เป็นข้อมูลดิบ
02:14
And why are these informationsข้อมูล there?
แล้วทำไมข้อมูลเหล่านี้ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้
02:17
Because in the summerฤดูร้อน of 2006,
สาเหตุมาจากหน้าร้อนปี 2006
02:22
the E.U. Commissionคณะกรรมาธิการ tabledขึ้นบัญชีดำ a directiveคำสั่ง.
สหภาพยุโรปได้ออกกฏหมายควบคุม
02:25
This directiveคำสั่ง [is] calledเรียกว่า Dataข้อมูล Retentionการเก็บรักษา Directiveคำสั่ง.
ที่เรียกว่ากฎหมายควบคุมการเก็บรักษาข้อมูล
02:28
This directiveคำสั่ง saysกล่าวว่า that eachแต่ละ phoneโทรศัพท์ companyบริษัท in Europeยุโรป,
มันทำให้บริษัทโทรศัพท์ในยุโรป
02:33
eachแต่ละ Internetอินเทอร์เน็ต serviceบริการ companyบริษัท all over Europeยุโรป,
ผู้ให้บริการอินเตอร์เนททั่วยุโรป
02:37
has to storeเก็บ a wideกว้าง rangeพิสัย of informationข้อมูล about the usersผู้ใช้.
จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้
02:42
Who callsโทร whomใคร? Who sendsส่ง whomใคร an emailอีเมล?
ใครโทรหาใคร ใครส่งอีเมลล์ไปหาใคร
02:47
Who sendsส่ง whomใคร a textข้อความ messageข่าวสาร?
ใครส่งข้อความไปหาใคร
02:50
And if you use your mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์, where you are.
และถ้าคุณใช้มือถือ ตำแหน่งคุณอยู่ที่ไหน
02:52
All this informationข้อมูล is storedเก็บไว้ for at leastน้อยที่สุด sixหก monthsเดือน,
ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนถึงสองปี
02:57
up to two yearsปี by your phoneโทรศัพท์ companyบริษัท
โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์
03:01
or your Internetอินเทอร์เน็ต serviceบริการ providerผู้ให้บริการ.
หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เนทของคุณ
03:04
And all over Europeยุโรป, people stoodยืนอยู่ up and said,
ทั่วยุโรป ผู้คนลุกฮือ ออกมาต่อต้านว่า
03:10
"We don't want this."
"เราไม่ต้องการอะไรแบบนี้"
03:14
They said, we don't want this dataข้อมูล retentionการเก็บรักษา.
พวกเราไม่ต้องการการเก็บข้อมูลพวกนี้
03:17
We want self-determinationการตัดสินใจเอง in the digitalดิจิตอล ageอายุ,
เราต้องการสิทธิส่วนตัวในยุคดิจิตอล
03:20
and we don't want that phoneโทรศัพท์ companiesบริษัท and Internetอินเทอร์เน็ต companiesบริษัท
และพวกเราก็ไม่ต้องการให้
ผู้ให้บริการอินเตอร์เนทหรือโทรศัพท์
03:23
have to storeเก็บ all this informationข้อมูล about us.
มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพวกเรา
03:26
They were lawyersทนายความ, journalistsนักข่าว, priestsพระสงฆ์,
ท่ามกลางคนเหล่านั้นมีทั้ง ทนายความ นักเขียน บาทหลวง
03:30
they all said: "We don't want this."
ซึ่งประกาศตนอย่างชัดเจนว่า "ไม่ชอบวิธีการนี้"
03:33
And here you can see, like 10 thousandsพัน of people
และนี่ คุณจึงเห็นคนเป็นหมื่นๆ
03:36
wentไป out on the streetsถนน of Berlinกรุงเบอร์ลิน and said,
เดินออกไปบนถนนในกรุงเบอร์ลิน
03:39
"Freedomเสรีภาพ, not fearกลัว."
พร้อมประกาศข้อความว่า "อิสรภาพ..ไม่ใช่ความกลัว"
03:42
And some even said, this would be StasiStasi 2.0.
บางคนถึงกับอ้างว่า นี่อาจจะเป็น Stasi 2.0
03:45
StasiStasi was the secretลับ policeตำรวจ in Eastตะวันออก Germanyประเทศเยอรมัน.
Stasi คือองค์การลับของตำรวจในเยอรมันตะวันออก
03:49
And I alsoด้วย askถาม myselfตนเอง, does it really work?
ผมถึงกลับย้อนมาถามตัวเองว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือ
03:55
Can they really storeเก็บ all this informationข้อมูล about us?
บริษัทสามารถเก็บข้อมูล
04:00
Everyทุกๆ time I use my mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์?
ทุกครั้งที่ผมใช้มือถือได้จริงๆ หรือ?
04:03
So I askedถาม my phoneโทรศัพท์ companyบริษัท, Deutscheดอยซ์ TelekomTelekom,
ผมจึงตัดสินใจถาม Deutsche Telekom
04:07
whichที่ was at that time the largestใหญ่ที่สุด phoneโทรศัพท์ companyบริษัท in Germanyประเทศเยอรมัน,
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน ณ เวลานั้น
04:11
and I askedถาม them, please,
ให้ช่วยกรุณาส่งข้อมูลของผม
04:14
sendส่ง me all the informationข้อมูล you have storedเก็บไว้ about me.
ที่คุณได้เก็บข้อมูลไว้ให้ที
04:16
And I askedถาม them onceครั้งหนึ่ง, and I askedถาม them again,
ผมถามบริษัท ครั้งแล้วครั้งเล่า
04:20
and I got no realจริง answerตอบ. It was only blahblah blahblah answersคำตอบ.
ก็ไม่เคยได้รับคำตอบจริงๆ จังๆ ได้แต่คำตอบแบบขอไปที
04:22
But then I said, I want to have this informationข้อมูล,
แต่ผมก็ยังยืนยันว่า ผมต้องการข้อมูลนี้
04:25
because this is my life you are protocolingprotocoling.
เพราะนี่คือชีวิตผม
04:28
So I decidedตัดสินใจ to startเริ่มต้น a lawsuitคดีความ againstต่อต้าน them,
ผมตัดสินใจฟ้องร้องบริษัท
04:33
because I wanted to have this informationข้อมูล.
เพราะผมต้องการข้อมูลเหล่านั้น
04:37
But Deutscheดอยซ์ TelekomTelekom said, no,
แต่ Deutsche Telekom ก็ยังปฏิเสธ
04:40
we will not give you this informationข้อมูล.
ที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับผม
04:42
So at the endปลาย, I had a settlementการตั้งถิ่นฐาน with them.
ท้ายที่สุด มีการประณีประนอมคดี
04:45
I'll put down the lawsuitคดีความ
ผมถอนฟ้อง
04:49
and they will sendส่ง me all the informationข้อมูล I askถาม for.
และบริษัทก็ได้ส่งข้อมูลมาให้ผมจนได้
04:51
Because in the mean time,
เนื่องจากในเวลานั้น
04:54
the Germanเยอรมัน Constitutionalตามรัฐธรรมนูญ Courtศาล ruledปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันได้ออกกฏหมายที่กล่าวว่า
04:55
that the implementationการดำเนินงาน of this E.U. directiveคำสั่ง
คำสั่งของสหภาพยุโรปครั้งนี้
04:57
into Germanเยอรมัน lawกฎหมาย was unconstitutionalฝ่าฝืนบทบัญญัติ.
ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามกฏหมายของเยอรมัน
05:01
So I got this uglyน่าเกลียด brownสีน้ำตาล envelopeซองจดหมาย
และนี่คือซองสีน้ำตาลหน้าตาน่าเกลียด
05:05
with a C.D. insideภายใน.
ที่มีซีดีแผ่นนึงอยู่ข้างใน
05:08
And on the C.D., this was on.
ครับ ผมได้ข้อมูลมาอยู่ในมือจนได้
05:10
Thirty-fiveสามสิบห้า thousandพัน eightแปด hundredร้อย thirtyสามสิบ linesเส้น of informationข้อมูล.
ข้อมูลยาว 35,830 บรรทัด
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
ตอนแรกที่ผมเห็น ผมบอกกับตัวเองว่า โอเค
05:19
it's a hugeใหญ่ fileไฟล์. Okay.
มันเป็นไฟล์ใหญ่ มันโอเคแหละ
05:21
But then after a while I realizedตระหนัก,
แต่หลังจากนั้นไม่นาน ผมก็คิดได้ว่า
05:24
this is my life.
ไฟล์ใหญ๋ๆ นี่ชีวิตผมนะ
05:27
This is sixหก monthsเดือน of my life,
นี่คือ 6 เดือนของชีวิตผม
05:29
into this fileไฟล์.
ในไฟล์นี้
05:31
So I was a little bitบิต skepticalไม่เชื่อ, what should I do with it?
ผมก็มานึกว่า ผมจะเอามันมาทำอะไรดี
05:35
Because you can see where I am,
เพราะในซีดีคุณสามารถรู้ว่าผมเป็นใคร
05:40
where I sleepนอน at night,
ผมนอนที่ไหน
05:43
what I am doing.
ผมทำอะไรอยู่
05:45
But then I said, I want to go out with this informationข้อมูล.
แต่คิดไปคิดมา ผมอยากส่งต่อข้อมูลนี้
05:50
I want to make them publicสาธารณะ.
อยากให้ทุกคนได้รู้
05:54
Because I want to showแสดง the people what does dataข้อมูล retentionการเก็บรักษา mean.
เพราะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการเก็บรักษาข้อมูลที่ผมพูดถึงคืออะไร
05:56
So togetherด้วยกัน with ZeitZeit Onlineออนไลน์ and Openเปิด Dataข้อมูล Cityเมือง, I did this.
ผมถึงจับมือร่วมกับบริษัท ไซท์ ออนไลน์
และ โอเพน ดาต้า ซิตี้ ทำไอ้เจ้านี่ขึ้นมา
06:00
This is a visualizationการสร้างภาพ of sixหก monthsเดือน of my life.
นี่คือภาพตัวอย่าง หกเดือนในชีวิตของผม
06:06
You can zoomซูม in and zoomซูม out,
คุณสามารถจะย่อหรือขยาย
06:10
you can windลม back and fastรวดเร็ว forwardข้างหน้า.
กรอกลับไปกลับมาได้
06:12
You can see everyทุกๆ stepขั้นตอน I take.
คุณสามารถเห็นทุกเรื่องของผม
06:14
And you can even see
คุณยังสามารถรู้ได้ด้วยว่า
06:18
how I go from Frankfurtแฟรงค์เฟิร์ต by trainรถไฟ
ผมไปเมืองโคโลญจน์จากแฟรงเฟิร์ตด้วยรถไฟอย่างไร
06:20
to Cologneโคโลญ, and how oftenบ่อยครั้ง I call in betweenระหว่าง.
และใช้โทรศัพท์บ่อยแค่ไหนระหว่างนั้น
06:23
All this is possibleเป็นไปได้ with this informationข้อมูล.
ทุกอย่างอยู่ในข้อมูลเหล่านี้
06:27
That's a little bitบิต scaryน่ากลัว.
มันค่อนข้างน่ากลัวใช่มั้ยครับ
06:32
But it is not only about me.
แต่นี่ไม่ใช่สำหรับผมคนเดียวนะครับ
06:37
It's about all of us.
มันเกี่ยวกับพวกเราทุกคน
06:43
First, it's only like, I call my wifeภรรยา and she callsโทร me,
มันอาจจะเริ่มจาก ผมโทรหาภรรยาของผม
หรือเธอโทรหาผม
06:45
and we talk to eachแต่ละ other a coupleคู่ of timesครั้ง.
เราอาจจะโทรคุยกันสองสามครั้ง
06:50
And then there are some friendsเพื่อน callingการเรียกร้อง me,
หลังจากนั้นมีเพื่อนของผมโทรหาผม
06:53
and they call eachแต่ละ other.
และพวกเขาโทรหากันเอง
06:55
And after a while you are callingการเรียกร้อง you,
ซักจากนั้นซักพักคุณกดโทรศัพท์โทรออก
06:57
and you are callingการเรียกร้อง you, and you have this great
เวลานั้นเอง
06:59
communicationการสื่อสาร networkเครือข่าย.
คุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์
07:01
But you can see how your people are communicatingการติดต่อสื่อสาร with eachแต่ละ other,
คุณสามารถรู้ว่าผู้คนติดต่อสื่อสารกันอย่างไร
07:04
what timesครั้ง they call eachแต่ละ other, when they go to bedเตียง.
โทรหากันตอนไหน เข้านอนตอนไหน
07:08
You can see all of this.
คุณรู้หมด
07:12
You can see the hubsฮับ, like who are the leadersผู้นำ in the groupกลุ่ม.
มันสามารถแสดงผลโชว์ฮับที่มีอยู่
เช่นใครคือผู้นำการเชื่อมต่อในกลุ่ม
07:14
If you have accessทางเข้า to this informationข้อมูล,
เพียงแค่คุณมีสิทธิ์ในการเข้าข้อมูลเหล่านี้
07:18
you can see what your societyสังคม is doing.
คุณจะรู้เลยว่า สังคมของคุณกำลังทำอะไรอยู่
07:21
If you have accessทางเข้า to this informationข้อมูล,
ถ้าคุณมีสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านี้
07:25
you can controlควบคุม your societyสังคม.
คุณสามารถควบคุมสังคมของคุณได้เลย
07:28
This is a blueprintพิมพ์เขียว for countriesประเทศ like Chinaประเทศจีน and Iranอิหร่าน.
นี่คือพิมพ์เขียวสำหรับประเทศอย่างจีนและอิหร่าน
07:32
This is a blueprintพิมพ์เขียว how to surveyสำรวจ your societyสังคม,
นี่คือพิมพ์เขียวแสดงถึงสังคมของคุณ
07:37
because you know who talksการเจรจา to whomใคร,
คุณรู้ว่าใครคุยกับใคร
07:41
who sendsส่ง whomใคร an emailอีเมล, all this is possibleเป็นไปได้
ใครส่งอีเมลล์หาใคร
07:44
if you have accessทางเข้า to this informationข้อมูล.
แค่ขอให้คุณเข้าระบบข้อมูลให้ได้เท่านั้น
07:47
And this informationข้อมูล is storedเก็บไว้ for at leastน้อยที่สุด sixหก monthsเดือน
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้นานหกเดือน
07:49
in Europeยุโรป, up to two yearsปี.
หรือนานถึงสองปีในยุโรป
07:53
Like I said at the beginningการเริ่มต้น,
อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้น
07:57
imagineจินตนาการ that all those people on the streetsถนน of Berlinกรุงเบอร์ลิน
ลองนึกภาพผู้คนที่ออกมาประท้วงในกรุงเบอร์ลิน
07:59
in autumnฤดูใบไม้ร่วง of 1989
ตอนฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2532
08:03
had a mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์ in theirของพวกเขา pocketกระเป๋าเสื้อ.
หากผู้คนเหล่านั้นมีมือถือติดตัว
08:05
And the StasiStasi would have knownที่รู้จักกัน who tookเอา partส่วนหนึ่ง at this protestประท้วง,
สตาซี ก็สามารถรู้ได้เลยว่า ใครอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงบ้าง
08:08
and if the StasiStasi would have knownที่รู้จักกัน
และถ้าสตาซี่รู้ว่า
08:12
who are the leadersผู้นำ behindหลัง it,
ใครคือผู้บงการ คือหัวหน้า
08:14
this mayอาจ never have happenedที่เกิดขึ้น.
การประท้วงครั้งนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย
08:17
The fallตก of the Berlinกรุงเบอร์ลิน Wallผนัง would maybe not [have been] there.
การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน อาจจะไม่เกิดขึ้น
08:20
And in the aftermathควันหลง, alsoด้วย not the fallตก of the Ironเหล็ก Curtainม่าน.
และรวมถึงการสิ้นสุดของการปกครอง
ระบอบคอมมิวนิสต์ของโซเวียต
08:23
Because todayในวันนี้, stateสถานะ agenciesหน่วยงาน and companiesบริษัท
เพราะว่าทุกวันนี้ องค์กรของรัฐและบริษัทต่างๆ
08:27
want to storeเก็บ as much informationข้อมูล as they can get about us,
อยากจะเก็บข้อมูลของพวกเราให้ได้มากที่สุด
08:32
onlineออนไลน์ and offlineออฟไลน์.
ไม่ว่าในโลกออนไลน์หรือออฟไลน์
08:36
They want to have the possibilityความเป็นไปได้ to trackลู่ our livesชีวิต,
พวกเขาอยากที่จะสามารถตามดูชีวิตพวกเรา
08:38
and they want to storeเก็บ them for all time.
และเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้
08:42
But self-determinationการตัดสินใจเอง and livingการดำรงชีวิต in the digitalดิจิตอล ageอายุ
แต่การมีสิทธิเสรีและการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล
08:46
is no contradictionความขัดแย้ง.
ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
08:50
But you have to fightสู้ for your self-determinationการตัดสินใจเอง todayในวันนี้.
คุณจะต้องต่อสู้สำหรับสิทธิส่วนบุคคล
08:53
You have to fightสู้ for it everyทุกๆ day.
คุณต้องสู้กับมัน ทุกวัน
08:58
So, when you go home,
ดังนั้น วันนี้ถ้าคุณกลับบ้านไป
09:02
tell your friendsเพื่อน
รีบไปบอกเพื่อนคุณเถอะครับ
09:05
that privacyความเป็นส่วนตัว is a valueความคุ้มค่า of the 21stเซนต์ centuryศตวรรษ,
ว่า ความเป็นส่วนตัว
09:07
and it's not outdatedเชย.
ไม่ใช่เรื่องเชย
09:11
When you go home, tell your representativeตัวแทน
เมืื่อคุณกลับบ้านไป บอกตัวแทนบริษัทของคุณ
09:13
only because companiesบริษัท and stateสถานะ agenciesหน่วยงาน have the possibilityความเป็นไปได้
ว่าถึงแม้บริษัทหรือองค์กรของรัฐ
จะสามารถเก็บข้อมูลบางอย่างได้
09:18
to storeเก็บ certainบาง informationข้อมูล, they don't have to do it.
แต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องทำเสมอไป
09:22
And if you don't believe me,
ถ้าคุณไม่เชื่อ
09:27
askถาม your phoneโทรศัพท์ companyบริษัท what informationข้อมูล they storeเก็บ about you.
ลองถามผู้ให้บริการโทรศัพท์คุณดู
ว่าเขาเก็บข้อมูลอะไรของคุณไว้บ้าง
09:30
So, in the futureอนาคต, everyทุกๆ time you use your mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์,
ทุกครั้ง หลังจากนี้ ที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้
09:37
let it be a reminderการแจ้งเตือน to you
ให้มันเป็นเครื่องเตือนใจคุณว่า
09:44
that you have to fightสู้ for self-determinationการตัดสินใจเอง in the digitalดิจิตอล ageอายุ.
คุณจะต้องต่อสู้กับสิทธิส่วนบุคคลในยุคดิจิตอลให้ได้
09:47
Thank you.
ขอบคุณมากครับ
09:51
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
09:52
Translated by Natta Yantasri
Reviewed by Yada Sattarujawong

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com