English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Malte Spitz: Công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động đang giám sát bạn

Filmed
Views 1,624,536

Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của bạn đang cần thu thập những loại dữ liệu gì? Malte Spitz đã không quá lo lắng khi yêu cầu tổng đài ở Đức chia sẻ thông tin được lưu trữ về mình. Hàng loạt những yêu cầu không được giải đáp và sau đó là một vụ kiện. Spitz đã nhận được 35830 dãy mã thông tin-một bản ghi chi tiết gần như từng đến từng phút cuộc sống trong nửa năm của anh ta.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

HiChào bạn. This is my mobiledi động phoneđiện thoại.
Xin chào. Đây là chiếc điện thoại di động của tôi.
00:16
A mobiledi động phoneđiện thoại can changethay đổi your life,
Một chiếc điện thoại di động có thể thay đổi cuộc sống của bạn,
00:24
and a mobiledi động phoneđiện thoại givesđưa ra you individualcá nhân freedomsự tự do.
và một chiếc điện thoại cũng mang lại cho bạn tự do cá nhân.
00:31
With a mobiledi động phoneđiện thoại,
Với một chiếc điện thoại di động,
00:40
you can shootbắn a crimetội ác againstchống lại humanitynhân loại in SyriaSyria.
bạn có thể ghi lại hình ảnh những hành động xâm phạm nhân quyền ở Syria.
00:43
With a mobiledi động phoneđiện thoại,
Với một chiếc điện thoại di động,
00:47
you can tweetTweet a messagethông điệp
bạn cũng có thể đăng tải một thông điệp trên Tweeter
00:49
and startkhởi đầu a protestkháng nghị in EgyptAi Cập.
và bắt đầu tham gia một cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Ai Cập.
00:52
And with a mobiledi động phoneđiện thoại,
Và cũng với một chiếc điện thoại
00:57
you can recordghi lại a songbài hát, loadtải trọng it up to
bạn có thể ghi âm một bài hát, đăng tải nó
01:00
SoundCloudSoundCloud and becometrở nên famousnổi danh.
lên SoundCloud và trở nên nổi tiếng.
01:03
All this is possiblekhả thi with your mobiledi động phoneđiện thoại.
Tất cả những điều đó hoàn toàn có thể chỉ với chiếc điện thoại di động của bạn.
01:05
I'm a childđứa trẻ of 1984,
Tôi là một đứa trẻ của năm 1984,
01:10
and I livetrực tiếp in the citythành phố of BerlinBéc-lin.
và tôi sống ở thành phố Berlin.
01:12
Let's go back to that time, to this citythành phố.
Hãy cùng quay lại thời điểm đó, tại thành phố này.
01:15
Here you can see
Bạn có thể thấy ở đây
01:21
how hundredshàng trăm of thousandshàng nghìn of people
cách mà hàng ngàn người dân
01:22
stoodđứng up and protestedphản đối for changethay đổi.
đứng lên và biểu tình cho sự thay đổi.
01:24
This is autumnmùa thu 1989,
Đó là vào mùa thu năm 1989,
01:29
and imaginetưởng tượng that all those people standingđứng up
và hãy tưởng tượng những con người đã đứng lên
01:32
and protestingphản đối for changethay đổi had a
và biểu tình đòi sự thay đổi đó
01:36
mobiledi động phoneđiện thoại in theirhọ pocketbỏ túi.
có một chiếc điện thoại di động trong túi.
01:39
Who in the roomphòng has a mobiledi động phoneđiện thoại with you?
Những ai trong khán phòng có điện thoại di động?
01:42
HoldTổ chức it up.
Hãy giơ nó lên.
01:44
HoldTổ chức your phonesđiện thoại up, holdgiữ your phonesđiện thoại up!
Hãy giơ chiếc điện thoại của bạn lên, hãy giơ cao chiếc điện thoại của bạn lên!
01:45
HoldTổ chức it up. An AndroidAndroid, a BlackberryBlackBerry, wowwow.
Hãy giơ cao nó lên. Một chiếc điện thoại Android, Blackberry, wow.
01:48
That's a lot. AlmostGần everybodymọi người todayhôm nay has a mobiledi động phoneđiện thoại.
Rất nhiều. Ngày nay, phần lớn chúng ta đều có một chiếc điện thoại di động.
01:51
But todayhôm nay I will talk about me and my mobiledi động phoneđiện thoại,
Nhưng hôm nay tôi sẽ nói về bản thân và chiếc điện thoại của tôi,
01:58
and how it changedđã thay đổi my life.
và về cách mà nó đã thay đổi cuộc đời mình.
02:02
And I will talk about this.
Tôi sẽ nói về điều đó.
02:06
These are 35,830 linesđường dây of informationthông tin.
Có khoảng 35830 dãy thông tin.
02:09
RawNguyên liệu datadữ liệu.
Những thông tin thuần sơ cấp.
02:14
And why are these informationsthông tin there?
Nhưng tại sao những thông tin đó lại ở đây?
02:17
Because in the summermùa hè of 2006,
Nguyên nhân là do mùa hè năm 2006,
02:22
the E.U. CommissionHoa hồng tabledtabled a directivechỉ thị.
Ủy ban châu Âu đã đề xuất một chỉ thị chính thức.
02:25
This directivechỉ thị [is] calledgọi là DataDữ liệu RetentionLưu giữ DirectiveChỉ thị.
Nó được gọi là Chỉ thị bảo lưu dữ liệu.
02:28
This directivechỉ thị saysnói that eachmỗi phoneđiện thoại companyCông ty in EuropeEurope,
Chỉ thị này cho biết mỗi công ty viễn thông ở châu Âu,
02:33
eachmỗi InternetInternet servicedịch vụ companyCông ty all over EuropeEurope,
mỗi nhà cung cấp dịch vụ Internet trên toàn lãnh thổ châu Âu,
02:37
has to storecửa hàng a widerộng rangephạm vi of informationthông tin about the usersngười sử dụng.
đều phải lưu trữ một lượng lớn thông tin về những người sử dụng.
02:42
Who callscuộc gọi whomai? Who sendsgửi whomai an emaile-mail?
Ai là người gọi cho những ai? Ai là người đã gửi cho ai đó email?
02:47
Who sendsgửi whomai a textbản văn messagethông điệp?
Ai đã gửi cho ai những tin nhắn di động?
02:50
And if you use your mobiledi động phoneđiện thoại, where you are.
Và nếu bạn sử dụng điện thoại di động, thì đây chính là nơi mà vấn đề tồn tại.
02:52
All this informationthông tin is storedlưu trữ for at leastít nhất sixsáu monthstháng,
Tất cả những thông tin này đều được lưu trữ ít nhất trong sáu tháng,
02:57
up to two yearsnăm by your phoneđiện thoại companyCông ty
cho tới hai năm bởi nhà mạng bạn đang sử dụng
03:01
or your InternetInternet servicedịch vụ providernhà cung cấp.
hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet.
03:04
And all over EuropeEurope, people stoodđứng up and said,
Và ở khắp châu Âu, người dân đã đứng lên và nói,
03:10
"We don't want this."
" Chúng tôi không muốn như vậy ".
03:14
They said, we don't want this datadữ liệu retentionlưu giữ.
Họ nói, chúng tôi không muốn sự lưu trữ thông tin cá nhân này.
03:17
We want self-determinationtự quyết in the digitalkỹ thuật số agetuổi tác,
Chúng tôi muốn có được sự tự chủ trong thời đại công nghệ số,
03:20
and we don't want that phoneđiện thoại companiescác công ty and InternetInternet companiescác công ty
và chúng tôi không muốn rằng các công ty viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ Internet
03:23
have to storecửa hàng all this informationthông tin about us.
lưu trữ lại tất cả các thông tin của mình.
03:26
They were lawyersluật sư, journalistsnhà báo, priestslinh mục,
Họ là những luật sư, nhà báo và cả những cha xứ,
03:30
they all said: "We don't want this."
tất cả đều nói rằng: " Chúng tôi không muốn như vậy"
03:33
And here you can see, like 10 thousandshàng nghìn of people
Và bạn có thể thấy trên đây, giống như 10000 người dân
03:36
wentđã đi out on the streetsđường phố of BerlinBéc-lin and said,
tham gia diễu hành trên đường phố Berlin và hô vang khẩu hiệu
03:39
"FreedomTự do, not fearnỗi sợ."
" Tự do, không sợ hãi "
03:42
And some even said, this would be StasiStasi 2.0.
Và một vài người thậm chí đã nói, nó giống như Stasi 2.0.
03:45
StasiStasi was the secretbí mật policecảnh sát in EastĐông GermanyĐức.
Stasi là lực lượng cảnh sát mật hoạt động ở Đông Đức.
03:49
And I alsocũng thế askhỏi myselfriêng tôi, does it really work?
Tôi cũng đã từng tự hỏi, thực tế nó có hoạt động không?
03:55
Can they really storecửa hàng all this informationthông tin about us?
Liệu họ có thể lưu lại toàn bộ thông tin của chúng ta không?
04:00
EveryMỗi time I use my mobiledi động phoneđiện thoại?
Mỗi khi chúng ta sử dụng điện thoại di động của mình?
04:03
So I askedyêu cầu my phoneđiện thoại companyCông ty, DeutscheDeutsche TelekomTelekom,
Do đó tôi đã yêu cầu nhà mạng mình sử dụng, Deutsche Telekom,
04:07
which was at that time the largestlớn nhất phoneđiện thoại companyCông ty in GermanyĐức,
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất của Đức tại thời điểm đó,
04:11
and I askedyêu cầu them, please,
và tôi đã yêu cầu họ, làm ơn,
04:14
sendgửi me all the informationthông tin you have storedlưu trữ about me.
hãy gửi cho tôi toàn bộ thông tin của tôi mà họ đã lưu trữ.
04:16
And I askedyêu cầu them onceMột lần, and I askedyêu cầu them again,
Tôi đã yêu cầu họ hãy gửi cho tôi chỉ một lần thôi, và tôi đã tiếp tục yêu cầu,
04:20
and I got no realthực answercâu trả lời. It was only blahblah blahblah answerscâu trả lời.
nhưng cái mà tôi nhận được chỉ là một câu trả lời không rõ ràng. Blah blah blah.
04:22
But then I said, I want to have this informationthông tin,
Nhưng sau đó tôi đã nói, tôi muốn có được những thông tin này,
04:25
because this is my life you are protocolingprotocoling.
bởi vì họ đang lưu trữ cuộc sống của tôi.
04:28
So I decidedquyết định to startkhởi đầu a lawsuitkiện tụng againstchống lại them,
Và tôi đã quyết định sẽ gửi đơn kiện tới tòa án,
04:33
because I wanted to have this informationthông tin.
bởi lẽ tôi muốn có được những thông tin này.
04:37
But DeutscheDeutsche TelekomTelekom said, no,
Nhưng Deutsche Telekom đã nói, không,
04:40
we will not give you this informationthông tin.
chúng tôi sẽ không cung cấp cho bạn những thông tin này.
04:42
So at the endkết thúc, I had a settlementgiải quyết with them.
Và cuối cùng, tôi đã có một thỏa thuận với họ.
04:45
I'll put down the lawsuitkiện tụng
Tôi sẽ hủy đơn kiện,
04:49
and they will sendgửi me all the informationthông tin I askhỏi for.
và họ sẽ cung cấp cho tôi những thông tin tôi yêu cầu.
04:51
Because in the mean time,
Bởi vì tại thời điểm đó,
04:54
the GermanĐức ConstitutionalHiến pháp CourtTòa án ruledcai trị
tòa án hiến pháp liên bang đã quy định
04:55
that the implementationthực hiện of this E.U. directivechỉ thị
rằng chỉ thị của Ủy ban châu Âu này
04:57
into GermanĐức lawpháp luật was unconstitutionalHiến.
không có hiệu lực trong hệ thống hiến pháp của nước Đức
05:01
So I got this uglyxấu xí brownnâu envelopephong bì
Do đó tôi đã nhận được chiếc phong bì màu nâu xấu xí này
05:05
with a C.D. insidephía trong.
với một chiếc đĩa CD ở bên trong.
05:08
And on the C.D., this was on.
Và trên chiếc đĩa CD, cái tôi cần đã được ghi trên đó.
05:10
Thirty-fiveBa mươi lăm thousandnghìn eighttám hundredhàng trăm thirtyba mươi linesđường dây of informationthông tin.
35830 dãy các thông tin.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Đầu tiên tôi nhìn nó, và nói, được rồi.
05:19
it's a hugekhổng lồ filetập tin. Okay.
Nó là một file dữ liệu lớn. Tốt.
05:21
But then after a while I realizedthực hiện,
Nhưng sau đó tôi đã nhận ra,
05:24
this is my life.
đây là toàn bộ cuộc sống của mình.
05:27
This is sixsáu monthstháng of my life,
Đây là cuộc sống trong sáu tháng của tôi,
05:29
into this filetập tin.
đã được ghi lại toàn bộ trong tệp dữ liệu này.
05:31
So I was a little bitbit skepticalhoài nghi, what should I do with it?
Sau đó tôi có băn khoăn một chút, nên làm gì với nó đây?
05:35
Because you can see where I am,
Bởi vì tôi có thể thấy những nơi tôi đã đến đó,
05:40
where I sleepngủ at night,
nơi tôi ngủ mỗi đêm,
05:43
what I am doing.
những việc tôi đã làm.
05:45
But then I said, I want to go out with this informationthông tin.
Nhưng sau đó tôi đã nói, tôi muốn công khai những thông tin này.
05:50
I want to make them publiccông cộng.
Tôi muốn nó được biết đến bởi công chúng.
05:54
Because I want to showchỉ the people what does datadữ liệu retentionlưu giữ mean.
Bởi lẽ tôi muốn cho mọi người thấy sự bảo lưu dữ liệu thật sự là như thế nào.
05:56
So togethercùng với nhau with ZeitZeit OnlineTrực tuyến and OpenMở cửa DataDữ liệu CityThành phố, I did this.
Do vậy đối với Zeit Online và Open Data City, tôi cũng làm điều tương tự.
06:00
This is a visualizationhình dung of sixsáu monthstháng of my life.
Đây là những hình ảnh trực quan về cuộc sống trong sáu tháng đã được ghi lại của tôi.
06:06
You can zoomthu phóng in and zoomthu phóng out,
Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ nó,
06:10
you can windgió back and fastNhanh forwardphía trước.
bạn cũng có thể tua ngược trở lại hoặc nhanh hơn về phía trước.
06:12
You can see everymỗi stepbậc thang I take.
Bạn có thể thấy từng bước đi của tôi.
06:14
And you can even see
Bạn thậm chí có thể biết được
06:18
how I go from FrankfurtFrankfurt by trainxe lửa
tôi tới Frankfurt bằng tàu hỏa
06:20
to CologneCologne, and how oftenthường xuyên I call in betweengiữa.
tới Cologne như thế nào, và cả tần suất tôi gọi điện liên lạc giữa hai địa điểm đó.
06:23
All this is possiblekhả thi with this informationthông tin.
Tất cả đều có thể với những thông tin này.
06:27
That's a little bitbit scaryđáng sợ.
Tôi đã có một chút sợ hãi.
06:32
But it is not only about me.
Nhưng những thông tin đó không chỉ nói về tôi.
06:37
It's about all of us.
Nó là thông tin về tất cả chúng ta.
06:43
First, it's only like, I call my wifengười vợ and she callscuộc gọi me,
Đầu tiên, nó chỉ giống như thế này, tôi gọi cho vợ tôi và cô ấy cũng gọi cho tôi,
06:45
and we talk to eachmỗi other a couplevợ chồng of timeslần.
chúng tôi nói chuyện với nhau vài ba lần.
06:50
And then there are some friendsbạn bè callingkêu gọi me,
Và sau đó là một vài người bạn gọi cho tôi,
06:53
and they call eachmỗi other.
họ gọi cho nhau nữa.
06:55
And after a while you are callingkêu gọi you,
Một lúc sau đó bạn gọi cho bạn,
06:57
and you are callingkêu gọi you, and you have this great
và bạn gọi cho bạn, và bạn sẽ có được
06:59
communicationgiao tiếp networkmạng.
mạng lưới giao tiếp rộng lớn này.
07:01
But you can see how your people are communicatinggiao tiếp with eachmỗi other,
Nhưng bạn có thể thấy cách mà chúng ta giao tiếp với nhau,
07:04
what timeslần they call eachmỗi other, when they go to bedGiường.
họ gọi cho nhau lúc nào, khi nào họ đi ngủ.
07:08
You can see all of this.
Bạn có thể thấy tất cả điều đó.
07:12
You can see the hubsTrung tâm, like who are the leaderslãnh đạo in the groupnhóm.
Bạn có thể thấy được những phần trọng yếu nhất, giống như là những người lãnh đạo trong một nhóm.
07:14
If you have accesstruy cập to this informationthông tin,
Nếu bạn có được quyền truy cập những thông tin này,
07:18
you can see what your societyxã hội is doing.
bạn có thể thấy được hoạt động của cả cộng đồng, xã hội.
07:21
If you have accesstruy cập to this informationthông tin,
Nếu bạn có quyền truy cập những thông tin này,
07:25
you can controlđiều khiển your societyxã hội.
bạn có thể kiểm soát toàn bộ xã hội.
07:28
This is a blueprintkế hoạch chi tiết for countriesquốc gia like ChinaTrung Quốc and IranIran.
Đây là một bản vẽ thiết kế cho những quốc gia như Trung Quốc hay Iran.
07:32
This is a blueprintkế hoạch chi tiết how to surveykhảo sát your societyxã hội,
Đây là một bản vẽ cách để khảo sát toàn xã hội
07:37
because you know who talksnói chuyện to whomai,
bởi lẽ bạn biết được người nào nói chuyện với người nào,
07:41
who sendsgửi whomai an emaile-mail, all this is possiblekhả thi
người nào đã gửi đi những email, tất cả điều đó đều có thể
07:44
if you have accesstruy cập to this informationthông tin.
nếu bạn có quyền truy cập những thông tin này.
07:47
And this informationthông tin is storedlưu trữ for at leastít nhất sixsáu monthstháng
Và những thông tin này được lưu trữ trong ít nhất sáu tháng
07:49
in EuropeEurope, up to two yearsnăm.
ở châu Âu, cho tới tận hai năm.
07:53
Like I said at the beginningbắt đầu,
Như tôi đã nói khi bắt đầu,
07:57
imaginetưởng tượng that all those people on the streetsđường phố of BerlinBéc-lin
hãy tưởng tượng nếu tất cả những người này trên đường phố Berlin
07:59
in autumnmùa thu of 1989
mùa thu năm 1989
08:03
had a mobiledi động phoneđiện thoại in theirhọ pocketbỏ túi.
có một chiếc điện thoại di động trong túi.
08:05
And the StasiStasi would have knownnổi tiếng who tooklấy partphần at this protestkháng nghị,
Thì có lẽ Stasi sẽ biết những ai đã tham gia trong cuộc biểu tình này,
08:08
and if the StasiStasi would have knownnổi tiếng
và nếu Stasi biết được
08:12
who are the leaderslãnh đạo behindphía sau it,
ai là người lãnh đạo đứng đằng sau nó,
08:14
this mayTháng Năm never have happenedđã xảy ra.
thì có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được.
08:17
The fallngã of the BerlinBéc-lin WallBức tường would maybe not [have been] there.
Sự sụp đổ của bức tường Berlin có thể sẽ không tồn tại.
08:20
And in the aftermathhậu quả, alsocũng thế not the fallngã of the IronSắt CurtainRèm.
Và nếu như vậy, thì có lẽ sự sụp đổ của Bức màn sắt trong Chiến tranh lạnh cũng sẽ không tồn tại.
08:23
Because todayhôm nay, statetiểu bang agenciescơ quan and companiescác công ty
Bởi lẽ ngày nay, các cơ quan chức năng và công ty
08:27
want to storecửa hàng as much informationthông tin as they can get about us,
muốn lưu lại những thông tin họ có được về chúng ta càng nhiều càng tốt,
08:32
onlineTrực tuyến and offlineoffline.
cả trực tuyến và ngoại tuyến.
08:36
They want to have the possibilitykhả năng to tracktheo dõi our livescuộc sống,
Họ muốn có được khả năng theo sát cuộc sống của chúng ta,
08:38
and they want to storecửa hàng them for all time.
và vì lẽ đó họ muốn lưu lại những thông tin này ở mọi thời điểm.
08:42
But self-determinationtự quyết and livingsống in the digitalkỹ thuật số agetuổi tác
Sự tự chủ và việc sống trong thời đại công nghệ số
08:46
is no contradictionmâu thuẫn.
không hề mâu thuẫn.
08:50
But you have to fightchiến đấu for your self-determinationtự quyết todayhôm nay.
Điều mà bạn nên làm là đấu tranh cho sự tự chủ của mình ngày hôm nay.
08:53
You have to fightchiến đấu for it everymỗi day.
Và bạn phải đấu tranh không ngừng nghỉ cho nó mỗi ngày.
08:58
So, when you go home,
Sau đó, khi bạn trở về nhà,
09:02
tell your friendsbạn bè
hãy nói với bạn bè của mình rằng
09:05
that privacysự riêng tư is a valuegiá trị of the 21stst centurythế kỷ,
quyền riêng tư là một giá trị của thế kỉ 21,
09:07
and it's not outdatedlỗi thời.
và điều đó không hề lỗi thời.
09:11
When you go home, tell your representativeTiêu biểu
Khi bạn trở về nhà, hãy nói với chỉ người đại diện của mình rằng
09:13
only because companiescác công ty and statetiểu bang agenciescơ quan have the possibilitykhả năng
bởi các công ty và cơ quan chức năng có thể
09:18
to storecửa hàng certainchắc chắn informationthông tin, they don't have to do it.
lưu giữ lại những thông tin cụ thể, mặc dù họ không nhất thiết phải làm như thế
09:22
And if you don't believe me,
Và nếu bạn không tin tưởng tôi,
09:27
askhỏi your phoneđiện thoại companyCông ty what informationthông tin they storecửa hàng about you.
hãy yêu cầu nhà mạng cung cấp những thông tin mà họ đã lưu trữ về mình.
09:30
So, in the futureTương lai, everymỗi time you use your mobiledi động phoneđiện thoại,
Như vậy, trong tương lai, mỗi khi bạn sử dụng chiếc điện thoại của mình
09:37
let it be a remindernhắc nhở to you
hãy để nó nhắc nhở bạn
09:44
that you have to fightchiến đấu for self-determinationtự quyết in the digitalkỹ thuật số agetuổi tác.
rằng bạn phải đấu tranh cho sự tự chủ cá nhân trong thời đại số này.
09:47
Thank you.
Cảm ơn.
09:51
(ApplauseVỗ tay)
( Vỗ tay )
09:52
Translated by Hanh Nguyen
Reviewed by Phuong Pham

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com