English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Малте Шпиц (Malte Spitz): Ваша телефонска компанија вас посматра

Filmed
Views 1,624,536

Какав тип података прикупља ваш мобилни оператер? Малте Шпиц није био толико забринут кад је затражио од свог оператера у Њемачкој, да му да приступ информацијама које се чувају о њему. Након више захтјева на које није добио одговор и накнадног подношења тужбе, Шпиц је примио 35 830 линија података -- детаљан извјештај о пола године његовог живота, готово из минута у минут.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hi. This is my mobile phone.
Здраво. Ово је мој мобилни телефон.
00:16
A mobile phone can change your life,
Мобилни телефон вам може промијенити живот
00:24
and a mobile phone gives you individual freedom.
и даje вам личну слободу.
00:31
With a mobile phone,
Мобилним телефоном
00:40
you can shoot a crime against humanity in Syria.
можете забиљежити злочин против
човјечности у Сирији.
00:43
With a mobile phone,
Са мобилног телефона
00:47
you can tweet a message
можете твитовати поруку
00:49
and start a protest in Egypt.
и започети протест у Египту.
00:52
And with a mobile phone,
Мобилним телефоном
00:57
you can record a song, load it up to
можете снимити пјесму, поставити је на
01:00
SoundCloud and become famous.
SoundCloud и тако се прославити.
01:03
All this is possible with your mobile phone.
Све ово је могуће захваљујући
вашем мобилном телефону.
01:05
I'm a child of 1984,
Ја сам дијете из 1984. године
01:10
and I live in the city of Berlin.
и живим у Берлину.
01:12
Let's go back to that time, to this city.
Хајде да се вратимо у то вријеме, у овај град.
01:15
Here you can see
Овдје можете видјети
01:21
how hundreds of thousands of people
стотине хиљада људи
01:22
stood up and protested for change.
који су устали и протестовали за промјене.
01:24
This is autumn 1989,
Ово је било у јесен 1989.,
01:29
and imagine that all those people standing up
замислите да су сви ти људи који су били тамо
01:32
and protesting for change had a
и борили се за промјене имали
01:36
mobile phone in their pocket.
мобилни телефон у џепу.
01:39
Who in the room has a mobile phone with you?
Ко од вас овдје има мобилни телефон са собом?
01:42
Hold it up.
Подигните их.
01:44
Hold your phones up, hold your phones up!
Подигните своје телефоне. Подигните их.
01:45
Hold it up. An Android, a Blackberry, wow.
Задржите их још тренутак. Видим Android,
Blackberry, вау.
01:48
That's a lot. Almost everybody today has a mobile phone.
То је прилично. Готово сви данас
имамо мобилни телефон.
01:51
But today I will talk about me and my mobile phone,
Ипак, данас ћу говорити о себи
и о свом мобилном телефону
01:58
and how it changed my life.
и о томе како ми је промијенио живот.
02:02
And I will talk about this.
Говорићу вам о овоме.
02:06
These are 35,830 lines of information.
То је 35 830 линија са информацијама.
02:09
Raw data.
Сирови подаци.
02:14
And why are these informations there?
И откуд уопште ове информације овдје?
02:17
Because in the summer of 2006,
То је због тога што је у љето 2006. године
02:22
the E.U. Commission tabled a directive.
Европска комисија донијела директиву,
02:25
This directive [is] called Data Retention Directive.
познату под именом Директива ЕУ
о задржавању података.
02:28
This directive says that each phone company in Europe,
Она налаже да свака телефонска компанија у Европи,
02:33
each Internet service company all over Europe,
сваки интернет провајдер широм Европе,
02:37
has to store a wide range of information about the users.
мора чувати широки спектар информација о својим корисницима.
02:42
Who calls whom? Who sends whom an email?
Ко кога зове? Ко коме шаље мејл?
02:47
Who sends whom a text message?
Ко коме шаље SMS?
02:50
And if you use your mobile phone, where you are.
При том, кад год користите мобилни телефон, биљежи се и гдје се налазите.
02:52
All this information is stored for at least six months,
Све ове информације се чувају најмање шест мјесеци,
02:57
up to two years by your phone company
а највише двије године од стране ваше телефонске компаније
03:01
or your Internet service provider.
или вашег интернет провајдера.
03:04
And all over Europe, people stood up and said,
Широм Европе, људи су се побунили и рекли:
03:10
"We don't want this."
”Ми то не желимо.”
03:14
They said, we don't want this data retention.
Рекли су: ”Не желимо задржавање података.
03:17
We want self-determination in the digital age,
Желимо могућност за самоопредјељење
у дигиталном добу
03:20
and we don't want that phone companies and Internet companies
и не желимо да телефонске и интернет компаније
03:23
have to store all this information about us.
морају да чувају све ове информације о нама.”
03:26
They were lawyers, journalists, priests,
Међу њима су били адвокати, новинари, свештеници
03:30
they all said: "We don't want this."
и сви су рекли: ”Не желимо то.”
03:33
And here you can see, like 10 thousands of people
Као што можете видјети, неких 10 хиљада људи
03:36
went out on the streets of Berlin and said,
је изашло на улице Берлина и поручило:
03:39
"Freedom, not fear."
”Слобода, а не страх.”
03:42
And some even said, this would be Stasi 2.0.
Неки су чак рекли да би ово био Штази 2.0.
03:45
Stasi was the secret police in East Germany.
Штази је била тајна полиција у Источној Њемачкој.
03:49
And I also ask myself, does it really work?
И ја сам се запитао, да ли то стварно функционише?
03:55
Can they really store all this information about us?
Да ли они заиста могу чувати
све те информације о нама?
04:00
Every time I use my mobile phone?
Сваки пут кад користим мобилни телефон?
04:03
So I asked my phone company, Deutsche Telekom,
Одлучио сам да питам своју телефонску компанију, Deutsche Telekom,
04:07
which was at that time the largest phone company in Germany,
у то вријеме највећу у Њемачкој,
04:11
and I asked them, please,
и замолио сам их
04:14
send me all the information you have stored about me.
да ми пошаљу све информације које чувају о мени.
04:16
And I asked them once, and I asked them again,
Питао сам их једном, па још једном
04:20
and I got no real answer. It was only blah blah answers.
и нисам добио прави одговор. Само празну причу.
04:22
But then I said, I want to have this information,
Али онда сам рекао: ”Желим да добијем те информације,
04:25
because this is my life you are protocoling.
јер то што архивирате је, у ствари, мој живот."
04:28
So I decided to start a lawsuit against them,
Тако сам одлучио да поднесем тужбу против њих,
04:33
because I wanted to have this information.
јер сам хтио да добијем те информације.
04:37
But Deutsche Telekom said, no,
Међутим, из Deutsche Telekom-а су рекли: ”Не,
04:40
we will not give you this information.
нећемо Вам дати те информације."
04:42
So at the end, I had a settlement with them.
На крају, ипак, успјели смо да постигнемо договор.
04:45
I'll put down the lawsuit
Ја ћу повући тужбу,
04:49
and they will send me all the information I ask for.
а они ће ми заузврат послати
информације које сам тражио.
04:51
Because in the mean time,
То се догодило јер је у међувремену,
04:54
the German Constitutional Court ruled
њемачки Уставни суд пресудио
04:55
that the implementation of this E.U. directive
да је спровођење ове директиве ЕУ
04:57
into German law was unconstitutional.
по њемачком закону противуставно.
05:01
So I got this ugly brown envelope
Тако сам добио ову неугледну смеђу коверту
05:05
with a C.D. inside.
са CD-ом унутра.
05:08
And on the C.D., this was on.
Ово је био садржај CD-а.
05:10
Thirty-five thousand eight hundred thirty lines of information.
35 830 линија са информацијама.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Испрва сам то само видио и рекао: ”У реду,
05:19
it's a huge file. Okay.
фајл је огроман. У реду.”
05:21
But then after a while I realized,
Међутим, после неког времена сам схватио
05:24
this is my life.
да је то мој живот.
05:27
This is six months of my life,
То је шест мјесеци мог живота,
05:29
into this file.
садржаних у овом фајлу.
05:31
So I was a little bit skeptical, what should I do with it?
Био сам мало скептичан, шта да радим са њим?
05:35
Because you can see where I am,
Јер он открива гдје се налазим,
05:40
where I sleep at night,
гдје спавам ноћу,
05:43
what I am doing.
шта радим.
05:45
But then I said, I want to go out with this information.
Ипак, схватио сам да желим да подијелим ове информације.
05:50
I want to make them public.
Желим да их објавим,
05:54
Because I want to show the people what does data retention mean.
пошто хоћу да покажем људима шта задржавање података заправо значи.
05:56
So together with Zeit Online and Open Data City, I did this.
Урадио сам то заједно са њемачким недељником
”Цајт-онлајн” и сајтом Open Data City.
06:00
This is a visualization of six months of my life.
Ово је визуелни приказ шест мјесеци мог живота.
06:06
You can zoom in and zoom out,
Можете увећавати и смањивати,
06:10
you can wind back and fast forward.
можете премотавати уназад и унапријед.
06:12
You can see every step I take.
Можете видјети сваки мој корак.
06:14
And you can even see
А можете чак видјети и
06:18
how I go from Frankfurt by train
моје путовање возом од Франкфурта
06:20
to Cologne, and how often I call in between.
до Келна и колико често телефонирам у току њега.
06:23
All this is possible with this information.
Све то је могуће захваљујући овим информацијама.
06:27
That's a little bit scary.
Мало је застрашујуће.
06:32
But it is not only about me.
Међутим, нисам само ја у питању.
06:37
It's about all of us.
У питању смо сви ми.
06:43
First, it's only like, I call my wife and she calls me,
На почетку, то је само: ја позивам моју супругу и она мене,
06:45
and we talk to each other a couple of times.
и разговарамо пар пута.
06:50
And then there are some friends calling me,
Затим, неки пријатељи зову мене,
06:53
and they call each other.
и зову једни друге.
06:55
And after a while you are calling you,
После неког времена ти зовеш њега,
06:57
and you are calling you, and you have this great
он зове њу и на крају имате ову велику
06:59
communication network.
мрежу комуникације.
07:01
But you can see how your people are communicating with each other,
Можете видјети како ваши људи комуницирају
једни са другима,
07:04
what times they call each other, when they go to bed.
у које доба зову једни друге, када иду на спавање.
07:08
You can see all of this.
Можете видјети све то.
07:12
You can see the hubs, like who are the leaders in the group.
Можете видјети чворишта, што открива
ко су вође у групи.
07:14
If you have access to this information,
Уколико имате приступ овим информацијама,
07:18
you can see what your society is doing.
можете јасно видјети шта ради друштво око вас.
07:21
If you have access to this information,
Уколико имате приступ овим информацијама,
07:25
you can control your society.
можете контролисати друштво.
07:28
This is a blueprint for countries like China and Iran.
Ово је шема за земље попут Кине и Ирана.
07:32
This is a blueprint how to survey your society,
Ово је шема за контролисање друштва
07:37
because you know who talks to whom,
јер се зна ко са ким разговара,
07:41
who sends whom an email, all this is possible
ко коме шаље мејлове. Све то је могуће
07:44
if you have access to this information.
уколико имате приступ овим информацијама.
07:47
And this information is stored for at least six months
Те информације се чувају најмање шест мјесеци
07:49
in Europe, up to two years.
у Европи, до највише двије године.
07:53
Like I said at the beginning,
Као што сам поменуо на почетку,
07:57
imagine that all those people on the streets of Berlin
замислите да су сви они на улицама Берлина,
07:59
in autumn of 1989
у јесен 1989. године,
08:03
had a mobile phone in their pocket.
имали мобилни телефон у џепу.
08:05
And the Stasi would have known who took part at this protest,
Штази би знао ко је учествовао у овом протесту,
08:08
and if the Stasi would have known
а да је Штази схватио
08:12
who are the leaders behind it,
ко стоји иза њега,
08:14
this may never have happened.
можда се никад не би ни догодио.
08:17
The fall of the Berlin Wall would maybe not [have been] there.
Можда тада не би ни било пада Берлинског зида.
08:20
And in the aftermath, also not the fall of the Iron Curtain.
А као последица тога, ни пада Гвоздене завјесе.
08:23
Because today, state agencies and companies
Па тако, данас, државне агенције и компаније
08:27
want to store as much information as they can get about us,
желе да сачувају што је више могуће
информација о нама,
08:32
online and offline.
без обзира да ли смо на мрежи или нисмо.
08:36
They want to have the possibility to track our lives,
Они желе да имају могућност да прате наше животе
08:38
and they want to store them for all time.
и желе да задрже податке о томе заувијек.
08:42
But self-determination and living in the digital age
Међутим, самоопредјељење и живот у дигиталном добу
08:46
is no contradiction.
нијесу контрадикторни.
08:50
But you have to fight for your self-determination today.
Само што се данас морате борити за своје самоопредјељење.
08:53
You have to fight for it every day.
Морате се борити за то сваког дана.
08:58
So, when you go home,
Према томе, кад се вратите кућама,
09:02
tell your friends
кажите својим пријатељима
09:05
that privacy is a value of the 21st century,
да је приватност драгоцјеност 21. вијека
09:07
and it's not outdated.
и да то није застарјела идеја.
09:11
When you go home, tell your representative
Кад одете кући, реците свом представнику да,
09:13
only because companies and state agencies have the possibility
само због тога што компаније и државне
агенције имају могућност
09:18
to store certain information, they don't have to do it.
да чувају одређене информације,
оне не морају то и да раде.
09:22
And if you don't believe me,
А ако ми не вјерујете,
09:27
ask your phone company what information they store about you.
питајте своју телефонску компанију какве
информације чувају о вама.
09:30
So, in the future, every time you use your mobile phone,
Дакле, убудуће, сваки пут кад будете користили
свој мобилни телефон,
09:37
let it be a reminder to you
нека вам то буде подсјетник
09:44
that you have to fight for self-determination in the digital age.
да се морате борити за самоопредјељење
у овом дигиталном добу.
09:47
Thank you.
Хвала вам.
09:51
(Applause)
(Аплауз)
09:52
Translated by Milica Knezevic
Reviewed by Tatjana Jevdjic

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com