English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Малте Шпиц (Malte Spitz): Ваша телефонска компанија вас посматра

Filmed
Views 1,642,816

Какав тип података прикупља ваш мобилни оператер? Малте Шпиц није био толико забринут кад је затражио од свог оператера у Њемачкој, да му да приступ информацијама које се чувају о њему. Након више захтјева на које није добио одговор и накнадног подношења тужбе, Шпиц је примио 35 830 линија података -- детаљан извјештај о пола године његовог живота, готово из минута у минут.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

HiZdravo. This is my mobileмобилни phoneтелефон.
Здраво. Ово је мој мобилни телефон.
00:16
A mobileмобилни phoneтелефон can changeпромена your life,
Мобилни телефон вам може промијенити живот
00:24
and a mobileмобилни phoneтелефон givesдаје you individualпојединац freedomслобода.
и даje вам личну слободу.
00:31
With a mobileмобилни phoneтелефон,
Мобилним телефоном
00:40
you can shootпуцај a crimeзлочин againstпротив humanityчовечанство in SyriaSirija.
можете забиљежити злочин против
човјечности у Сирији.
00:43
With a mobileмобилни phoneтелефон,
Са мобилног телефона
00:47
you can tweettvit a messageпорука
можете твитовати поруку
00:49
and startпочетак a protestprotest in EgyptEgipat.
и започети протест у Египту.
00:52
And with a mobileмобилни phoneтелефон,
Мобилним телефоном
00:57
you can recordзапис a songпесма, loadоптерећење it up to
можете снимити пјесму, поставити је на
01:00
SoundCloudSoundCloudu and becomeпостати famousпознат.
SoundCloud и тако се прославити.
01:03
All this is possibleмогуће with your mobileмобилни phoneтелефон.
Све ово је могуће захваљујући
вашем мобилном телефону.
01:05
I'm a childдете of 1984,
Ја сам дијете из 1984. године
01:10
and I liveживи in the cityград of BerlinBerlin.
и живим у Берлину.
01:12
Let's go back to that time, to this cityград.
Хајде да се вратимо у то вријеме, у овај град.
01:15
Here you can see
Овдје можете видјети
01:21
how hundredsстотине of thousandsхиљаде of people
стотине хиљада људи
01:22
stoodстајао up and protestedprotestovali su for changeпромена.
који су устали и протестовали за промјене.
01:24
This is autumnjesen 1989,
Ово је било у јесен 1989.,
01:29
and imagineзамислити that all those people standingстојећи up
замислите да су сви ти људи који су били тамо
01:32
and protestingпротестујући for changeпромена had a
и борили се за промјене имали
01:36
mobileмобилни phoneтелефон in theirњихова pocketџеп.
мобилни телефон у џепу.
01:39
Who in the roomсоба has a mobileмобилни phoneтелефон with you?
Ко од вас овдје има мобилни телефон са собом?
01:42
HoldDržite it up.
Подигните их.
01:44
HoldDržite your phonesтелефони up, holdдржати your phonesтелефони up!
Подигните своје телефоне. Подигните их.
01:45
HoldDržite it up. An AndroidAndroid, a BlackberryBlackBerry, wowвов.
Задржите их још тренутак. Видим Android,
Blackberry, вау.
01:48
That's a lot. AlmostSkoro everybodyсвима todayданас has a mobileмобилни phoneтелефон.
То је прилично. Готово сви данас
имамо мобилни телефон.
01:51
But todayданас I will talk about me and my mobileмобилни phoneтелефон,
Ипак, данас ћу говорити о себи
и о свом мобилном телефону
01:58
and how it changedпромењено my life.
и о томе како ми је промијенио живот.
02:02
And I will talk about this.
Говорићу вам о овоме.
02:06
These are 35,830 linesлиније of informationинформације.
То је 35 830 линија са информацијама.
02:09
RawSirovo dataподаци.
Сирови подаци.
02:14
And why are these informationsinformacije there?
И откуд уопште ове информације овдје?
02:17
Because in the summerлето of 2006,
То је због тога што је у љето 2006. године
02:22
the E.U. CommissionKomisija tabledtabled a directivedirektiva.
Европска комисија донијела директиву,
02:25
This directivedirektiva [is] calledпозвани DataPodaci RetentionZa zadržavanje DirectiveDirektiva.
познату под именом Директива ЕУ
о задржавању података.
02:28
This directivedirektiva saysкаже that eachсваки phoneтелефон companyкомпанија in EuropeEurope,
Она налаже да свака телефонска компанија у Европи,
02:33
eachсваки InternetInternet serviceуслуга companyкомпанија all over EuropeEurope,
сваки интернет провајдер широм Европе,
02:37
has to storeпродавница a wideшироко rangeдомет of informationинформације about the usersкорисници.
мора чувати широки спектар информација о својим корисницима.
02:42
Who callsпозиве whomкога? Who sendsшаље whomкога an emailемаил?
Ко кога зове? Ко коме шаље мејл?
02:47
Who sendsшаље whomкога a textтекст messageпорука?
Ко коме шаље SMS?
02:50
And if you use your mobileмобилни phoneтелефон, where you are.
При том, кад год користите мобилни телефон, биљежи се и гдје се налазите.
02:52
All this informationинформације is storedskladište for at leastнајмање sixшест monthsмесеци,
Све ове информације се чувају најмање шест мјесеци,
02:57
up to two yearsгодине by your phoneтелефон companyкомпанија
а највише двије године од стране ваше телефонске компаније
03:01
or your InternetInternet serviceуслуга providerdobavljač usluga.
или вашег интернет провајдера.
03:04
And all over EuropeEurope, people stoodстајао up and said,
Широм Европе, људи су се побунили и рекли:
03:10
"We don't want this."
”Ми то не желимо.”
03:14
They said, we don't want this dataподаци retentionza zadržavanje.
Рекли су: ”Не желимо задржавање података.
03:17
We want self-determinationSamoopredeljenje in the digitalдигитални ageстарост,
Желимо могућност за самоопредјељење
у дигиталном добу
03:20
and we don't want that phoneтелефон companiesкомпаније and InternetInternet companiesкомпаније
и не желимо да телефонске и интернет компаније
03:23
have to storeпродавница all this informationинформације about us.
морају да чувају све ове информације о нама.”
03:26
They were lawyersадвокати, journalistsновинари, priestsсвештеници,
Међу њима су били адвокати, новинари, свештеници
03:30
they all said: "We don't want this."
и сви су рекли: ”Не желимо то.”
03:33
And here you can see, like 10 thousandsхиљаде of people
Као што можете видјети, неких 10 хиљада људи
03:36
wentотишао out on the streetsулице of BerlinBerlin and said,
је изашло на улице Берлина и поручило:
03:39
"FreedomSloboda, not fearбојати се."
”Слобода, а не страх.”
03:42
And some even said, this would be StasiSigurnost 2.0.
Неки су чак рекли да би ово био Штази 2.0.
03:45
StasiSigurnost was the secretтајна policeполиција in EastIstok GermanyNemačka.
Штази је била тајна полиција у Источној Њемачкој.
03:49
And I alsoтакође askпитати myselfЈа сам, does it really work?
И ја сам се запитао, да ли то стварно функционише?
03:55
Can they really storeпродавница all this informationинформације about us?
Да ли они заиста могу чувати
све те информације о нама?
04:00
EverySvaki time I use my mobileмобилни phoneтелефон?
Сваки пут кад користим мобилни телефон?
04:03
So I askedпитао my phoneтелефон companyкомпанија, DeutscheDeutsche TelekomTelekom,
Одлучио сам да питам своју телефонску компанију, Deutsche Telekom,
04:07
whichкоја was at that time the largestнајвеће phoneтелефон companyкомпанија in GermanyNemačka,
у то вријеме највећу у Њемачкој,
04:11
and I askedпитао them, please,
и замолио сам их
04:14
sendпошаљи me all the informationинформације you have storedskladište about me.
да ми пошаљу све информације које чувају о мени.
04:16
And I askedпитао them onceједном, and I askedпитао them again,
Питао сам их једном, па још једном
04:20
and I got no realправи answerодговор. It was only blahблах blahблах answersодговори.
и нисам добио прави одговор. Само празну причу.
04:22
But then I said, I want to have this informationинформације,
Али онда сам рекао: ”Желим да добијем те информације,
04:25
because this is my life you are protocolingprotocoling.
јер то што архивирате је, у ствари, мој живот."
04:28
So I decidedодлучио to startпочетак a lawsuitтужба againstпротив them,
Тако сам одлучио да поднесем тужбу против њих,
04:33
because I wanted to have this informationинформације.
јер сам хтио да добијем те информације.
04:37
But DeutscheDeutsche TelekomTelekom said, no,
Међутим, из Deutsche Telekom-а су рекли: ”Не,
04:40
we will not give you this informationинформације.
нећемо Вам дати те информације."
04:42
So at the endкрај, I had a settlementпоравнање with them.
На крају, ипак, успјели смо да постигнемо договор.
04:45
I'll put down the lawsuitтужба
Ја ћу повући тужбу,
04:49
and they will sendпошаљи me all the informationинформације I askпитати for.
а они ће ми заузврат послати
информације које сам тражио.
04:51
Because in the mean time,
То се догодило јер је у међувремену,
04:54
the Germannemački ConstitutionalUstavne CourtSud ruledвладао
њемачки Уставни суд пресудио
04:55
that the implementationимплементација of this E.U. directivedirektiva
да је спровођење ове директиве ЕУ
04:57
into Germannemački lawзакон was unconstitutionalneustavan.
по њемачком закону противуставно.
05:01
So I got this uglyружно brownбраон envelopeковерта
Тако сам добио ову неугледну смеђу коверту
05:05
with a C.D. insideу.
са CD-ом унутра.
05:08
And on the C.D., this was on.
Ово је био садржај CD-а.
05:10
Thirty-fiveTrideset i pet thousandхиљада eightосам hundredсто thirtyтридесет linesлиније of informationинформације.
35 830 линија са информацијама.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Испрва сам то само видио и рекао: ”У реду,
05:19
it's a hugeогромно fileфиле. Okay.
фајл је огроман. У реду.”
05:21
But then after a while I realizedреализован,
Међутим, после неког времена сам схватио
05:24
this is my life.
да је то мој живот.
05:27
This is sixшест monthsмесеци of my life,
То је шест мјесеци мог живота,
05:29
into this fileфиле.
садржаних у овом фајлу.
05:31
So I was a little bitмало skepticalскептичан, what should I do with it?
Био сам мало скептичан, шта да радим са њим?
05:35
Because you can see where I am,
Јер он открива гдје се налазим,
05:40
where I sleepспавај at night,
гдје спавам ноћу,
05:43
what I am doing.
шта радим.
05:45
But then I said, I want to go out with this informationинформације.
Ипак, схватио сам да желим да подијелим ове информације.
05:50
I want to make them publicјавно.
Желим да их објавим,
05:54
Because I want to showсхов the people what does dataподаци retentionza zadržavanje mean.
пошто хоћу да покажем људима шта задржавање података заправо значи.
05:56
So togetherзаједно with ZeitZEIT OnlineNa mreži and OpenOtvorena DataPodaci CityGrad, I did this.
Урадио сам то заједно са њемачким недељником
”Цајт-онлајн” и сајтом Open Data City.
06:00
This is a visualizationвизуелизација of sixшест monthsмесеци of my life.
Ово је визуелни приказ шест мјесеци мог живота.
06:06
You can zoomзоом in and zoomзоом out,
Можете увећавати и смањивати,
06:10
you can windветер back and fastбрзо forwardнапред.
можете премотавати уназад и унапријед.
06:12
You can see everyсваки stepкорак I take.
Можете видјети сваки мој корак.
06:14
And you can even see
А можете чак видјети и
06:18
how I go from FrankfurtFrankfurt by trainвоз
моје путовање возом од Франкфурта
06:20
to CologneKolonjska voda, and how oftenчесто I call in betweenизмеђу.
до Келна и колико често телефонирам у току њега.
06:23
All this is possibleмогуће with this informationинформације.
Све то је могуће захваљујући овим информацијама.
06:27
That's a little bitмало scaryстрашно.
Мало је застрашујуће.
06:32
But it is not only about me.
Међутим, нисам само ја у питању.
06:37
It's about all of us.
У питању смо сви ми.
06:43
First, it's only like, I call my wifeжена and she callsпозиве me,
На почетку, то је само: ја позивам моју супругу и она мене,
06:45
and we talk to eachсваки other a coupleпар of timesпута.
и разговарамо пар пута.
06:50
And then there are some friendsпријатељи callingзове me,
Затим, неки пријатељи зову мене,
06:53
and they call eachсваки other.
и зову једни друге.
06:55
And after a while you are callingзове you,
После неког времена ти зовеш њега,
06:57
and you are callingзове you, and you have this great
он зове њу и на крају имате ову велику
06:59
communicationкомуникација networkмрежа.
мрежу комуникације.
07:01
But you can see how your people are communicatingкомуницирање with eachсваки other,
Можете видјети како ваши људи комуницирају
једни са другима,
07:04
what timesпута they call eachсваки other, when they go to bedкревет.
у које доба зову једни друге, када иду на спавање.
07:08
You can see all of this.
Можете видјети све то.
07:12
You can see the hubsčvorišta, like who are the leadersлидери in the groupгрупа.
Можете видјети чворишта, што открива
ко су вође у групи.
07:14
If you have accessприступ to this informationинформације,
Уколико имате приступ овим информацијама,
07:18
you can see what your societyдруштво is doing.
можете јасно видјети шта ради друштво око вас.
07:21
If you have accessприступ to this informationинформације,
Уколико имате приступ овим информацијама,
07:25
you can controlконтрола your societyдруштво.
можете контролисати друштво.
07:28
This is a blueprintnacrt for countriesземље like ChinaKina and IranIran.
Ово је шема за земље попут Кине и Ирана.
07:32
This is a blueprintnacrt how to surveyанкета your societyдруштво,
Ово је шема за контролисање друштва
07:37
because you know who talksразговоре to whomкога,
јер се зна ко са ким разговара,
07:41
who sendsшаље whomкога an emailемаил, all this is possibleмогуће
ко коме шаље мејлове. Све то је могуће
07:44
if you have accessприступ to this informationинформације.
уколико имате приступ овим информацијама.
07:47
And this informationинформације is storedskladište for at leastнајмање sixшест monthsмесеци
Те информације се чувају најмање шест мјесеци
07:49
in EuropeEurope, up to two yearsгодине.
у Европи, до највише двије године.
07:53
Like I said at the beginningпочетак,
Као што сам поменуо на почетку,
07:57
imagineзамислити that all those people on the streetsулице of BerlinBerlin
замислите да су сви они на улицама Берлина,
07:59
in autumnjesen of 1989
у јесен 1989. године,
08:03
had a mobileмобилни phoneтелефон in theirњихова pocketџеп.
имали мобилни телефон у џепу.
08:05
And the StasiSigurnost would have knownпознат who tookузела partдео at this protestprotest,
Штази би знао ко је учествовао у овом протесту,
08:08
and if the StasiSigurnost would have knownпознат
а да је Штази схватио
08:12
who are the leadersлидери behindиза it,
ко стоји иза њега,
08:14
this mayможе never have happenedдесило.
можда се никад не би ни догодио.
08:17
The fallпасти of the BerlinBerlin WallZid would maybe not [have been] there.
Можда тада не би ни било пада Берлинског зида.
08:20
And in the aftermathпосле последица, alsoтакође not the fallпасти of the IronGvozdeni CurtainZavese.
А као последица тога, ни пада Гвоздене завјесе.
08:23
Because todayданас, stateдржава agenciesагенције and companiesкомпаније
Па тако, данас, државне агенције и компаније
08:27
want to storeпродавница as much informationинформације as they can get about us,
желе да сачувају што је више могуће
информација о нама,
08:32
onlineонлине and offlineодсутан.
без обзира да ли смо на мрежи или нисмо.
08:36
They want to have the possibilityмогућност to trackтрацк our livesживи,
Они желе да имају могућност да прате наше животе
08:38
and they want to storeпродавница them for all time.
и желе да задрже податке о томе заувијек.
08:42
But self-determinationSamoopredeljenje and livingживи in the digitalдигитални ageстарост
Међутим, самоопредјељење и живот у дигиталном добу
08:46
is no contradictionконтрадикција.
нијесу контрадикторни.
08:50
But you have to fightборба for your self-determinationSamoopredeljenje todayданас.
Само што се данас морате борити за своје самоопредјељење.
08:53
You have to fightборба for it everyсваки day.
Морате се борити за то сваког дана.
08:58
So, when you go home,
Према томе, кад се вратите кућама,
09:02
tell your friendsпријатељи
кажите својим пријатељима
09:05
that privacyprivatnost is a valueвредност of the 21stст centuryвек,
да је приватност драгоцјеност 21. вијека
09:07
and it's not outdatedzastario.
и да то није застарјела идеја.
09:11
When you go home, tell your representativeпредставник
Кад одете кући, реците свом представнику да,
09:13
only because companiesкомпаније and stateдржава agenciesагенције have the possibilityмогућност
само због тога што компаније и државне
агенције имају могућност
09:18
to storeпродавница certainизвестан informationинформације, they don't have to do it.
да чувају одређене информације,
оне не морају то и да раде.
09:22
And if you don't believe me,
А ако ми не вјерујете,
09:27
askпитати your phoneтелефон companyкомпанија what informationинформације they storeпродавница about you.
питајте своју телефонску компанију какве
информације чувају о вама.
09:30
So, in the futureбудућност, everyсваки time you use your mobileмобилни phoneтелефон,
Дакле, убудуће, сваки пут кад будете користили
свој мобилни телефон,
09:37
let it be a reminderopomene to you
нека вам то буде подсјетник
09:44
that you have to fightборба for self-determinationSamoopredeljenje in the digitalдигитални ageстарост.
да се морате борити за самоопредјељење
у овом дигиталном добу.
09:47
Thank you.
Хвала вам.
09:51
(ApplauseAplauz)
(Аплауз)
09:52
Translated by Milica Knezevic
Reviewed by Tatjana Jevdjic

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com