English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Hvorfor jeg tager klaveret ud på vejen ... og op i luften

Filmed:
944,685 views

Pianist, Daria van den Bercken, blev forelsket i den barokke klavermusik af George Frideric Handel. Nu stiler hun efter at antænde den lidenskab hos andre. I dette foredrag spiller hun os igennem den emotionelle rutsjetur af hans musik — mens hun sejler med hendes klaver igennem luften, kører det ned ad gaden og selvfølgelig på scenen.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

RecentlyFor nylig, I flewfløj over a crowdmenneskemængde
Fornyligt fløj jeg over en mængde
00:17
of thousandstusinder of people in BrazilBrasilien
af tusinde mennesker,
i Brasilien,
00:19
playingspille musicmusik by GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel.
mens jeg spillede musik
af George Frideric Handel.
00:21
I alsoogså drovekørte alonghen ad the streetsgader of AmsterdamAmsterdam,
Jeg kørte også på gaderne
i Amsterdam,
00:25
again playingspille musicmusik by this samesamme composerkomponist.
hvor jeg også spillede musik
fra samme komponist.
00:28
Let's take a look.
Lad os lige se.
00:31
(MusicMusik: GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel, "AllegroAllegro."
PerformedUdføres by DariaDaria vanvan denden BerckenBercken.)
(Musik: George Frideric Handel, "Allegro."
Udført af Daria van der Bercken.)
00:34
(VideoVideo) DariaDaria vanvan denden BerckenBercken: I
livelevende there on the thirdtredje flooretage.
Daria: Jeg bor der på tredje sal.
00:53
(In Dutchnederlandsk) I livelevende there on the cornerhjørne.
(Hollandsk) Jeg bor der på hjørnet.
00:55
I actuallyrent faktisk livelevende there, around the cornerhjørne.
Jeg bor lige rundt om hjørnet
00:57
and you'ddu ville be really welcomeVelkommen.
og I er meget velkomne.
00:59
Man: (In Dutchnederlandsk) Does that soundlyd like funsjovt?
ChildBarn: (In Dutchnederlandsk) Yes!
Mand: (Hollandsk) Lyder det sjovt?
Barn: (Hollandsk) Ja!
01:01
[(In Dutchnederlandsk) "HandelHändel househus concertkoncert"]
[(Hollandsk) "Handel huskoncert"]
01:03
(ApplauseBifald)
(Bifald)
01:28
DariaDaria vanvan denden BerckenBercken: All this was a realægte
Daira: Alt det her var en rigtig
01:40
magicalmagiske experienceerfaring for hundredshundreder of reasonsgrunde.
magisk oplevelse af hundrede årsager.
01:42
Now you maykan askSpørg, why have I doneFærdig these things?
Nu spørger I sikkert,
hvorfor jeg gjorde disse ting?
01:45
They're not really typicaltypisk for a musician'smusikers
Det er ikke typisk for en musikers
01:48
day-to-daydag til dag life.
hverdagsliv.
01:50
Well, I did it because I fellfaldt in love with the musicmusik
Jeg gjorde det, fordi jeg blev forelsket
i musikken
01:52
and I wanted to sharedel it with as manymange people
og ønskede at dele det med så
mange mennesker
01:56
as possiblemuligt.
som muligt.
01:59
It startedstartede a couplepar of yearsflere år agosiden.
Det startede for et par år siden.
02:01
I was sittingsidder at home on the couchsofa with the fluinfluenza
Jeg sad derhjemme på sofaen og var syg,
02:03
and browsingbrowsing the InternetInternet a little,
og søgte en smule på internettet
02:07
when I foundfundet out that HandelHändel had writtenskriftlig worksarbejder
da jeg fandt ud af,
at Handel havde skrevet værker
02:09
for the keyboardtastatur.
til klaveret.
02:12
Well, I was surprisedoverrasket. I did not know this.
Jeg var overrasket.
Det vidste jeg nemlig ikke.
02:14
So I downloadeddownloadet the sheetark musicmusik and startedstartede playingspille.
Så jeg downloadede noderne
og begyndte at spille.
02:16
And what happenedskete nextNæste was
Og det næste som skete var,
02:21
that I enteredindtastet this statestat of pureren,
at jeg kom ind i denne tilstand af ren
02:22
unprejudicedfordomsfri amazementforundring.
fordomsfri forbløffelse.
02:26
It was an experienceerfaring
Det var en oplevelse
02:29
of beingvære totallyhelt in aweærefrygt of the musicmusik,
af at være i fuldstændig ærefrygt
til musikken
02:31
and I had not feltfølte that in a long time.
og sådan havde jeg ikke følt
i meget lang tid.
02:34
It mightmagt be easiernemmere to relateforholde sig to this when you hearhøre it.
Det er måske lettere at relatere til,
når I hører det.
02:38
The first piecestykke that I playedspillet throughigennem
Det første stykke jeg spillede igennem
02:42
startedstartede like this.
startede sådan her.
02:46
(MusicMusik)
(Musik)
02:49
Well this soundslyde very melancholicmelankolsk, doesn't it?
Det lyder meget melankolsk,
gør det ikke?
03:14
And I turnedvendt the pageside and what camekom nextNæste
Jeg bladrede en side
og det næste som kom
03:18
was this.
var dette.
03:21
(MusicMusik)
(Musik)
03:23
Well, this soundslyde very energeticenergisk, doesn't it?
Det lyder meget energisk,
gør det ikke?
03:50
So withininden for a couplepar of minutesminutter,
Så indenfor et par minutter,
03:54
and the piecestykke isn't even finishedfærdig yetendnu,
og stykket er ikke færdigt endnu,
03:57
I experiencedoplevet two very contrastingkontrasterende characterstegn:
oplevede jeg to meget kontrastiske ting:
03:59
beautifulsmuk melancholymelankoli and sheerren og skær energyenergi.
smuk melankoli og ren og skær energi.
04:03
And I consideroverveje these two elementselementer to be
Jeg betragter disse to elementer
til at være
04:07
vitalvital humanhuman expressionsudtryk.
livsvigtige menneskelige udtryk.
04:09
And the purityrenhed of the musicmusik makesmærker you hearhøre it
Og renheden i musikken får en til,
at høre det
04:12
very effectivelyEffektivt.
meget effektivt.
04:14
I've givengivet a lot of children'sbørne- concertskoncerter
Jeg har holdt mange koncerter for børn,
04:19
for childrenbørn of sevensyv and eightotte yearsflere år oldgammel,
børn på syv og otte år gammel,
04:22
and whateveruanset hvad I playSpille, whetherom it's BachBach, BeethovenBeethoven,
og uanset hvad jeg spiller,
om det er Bach, Beethoven,
04:25
even StockhausenStockhausen,
selv Stockkhausen,
04:29
or some jazzyJazzy musicmusik,
eller noget jazzmusik,
04:30
they are openåben to hearhøre it,
så er de åbne for at høre det,
04:33
really willingvillig to listen,
villige til at lytte
04:35
and they are comfortablekomfortabel doing so.
og de er komfartable med det.
04:37
And when classesklasser come in
Og når der kommer klasser ind
04:40
with childrenbørn who are just a few yearsflere år olderældre,
med børn som er et par år ældre,
04:42
11, 12, I feltfølte that I sometimesSommetider alreadyallerede had troubleproblemer
11, 12, følte jeg, at jeg havde besvær
04:45
in reaching them like that.
med at nå ind til dem.
04:50
The complexitykompleksitet of the musicmusik does becomeblive an issueproblem,
Kompleksiteten af musikken,
bliver et problem,
04:52
and actuallyrent faktisk the opinionsudtalelser of othersandre
og andres meninger -
04:56
parentsforældre, friendsvenner, mediamedier — they startStart to counttælle.
forældre, venner, media -
begynder at spille en rolle.
05:00
But the youngung onesdem, they don't questionspørgsmål
Men de helt unge
stiller ikke spørgsmålstegn
05:04
theirderes ownegen opinionmening.
ved deres egen mening.
05:07
They are in this constantkonstant statestat of wonderspekulerer,
De er i en konstant tilstand af undren,
05:10
and I do firmlyfast believe that we can keep listeninghører efter
og jeg tror fast på,
at vi fortsat kan lytte
05:13
like these seven-year-oldsyv-årige childrenbørn,
som de syv-årige børn,
05:17
even when growingvoksende up.
selv når vi bliver ældre.
05:19
And that is why I have playedspillet
Og det er derfor,
at jeg har spillet
05:22
not only in the concertkoncert hallhal
ikke bare i koncertsalen,
05:24
but alsoogså on the streetgade, onlineonline, in the airluft:
men også på gader, online, i luften:
05:26
to feel that statestat of wonderspekulerer,
for at føle den tilstand af undren,
05:30
to trulyvirkelig listen,
for virkelig at lytte
05:33
and to listen withoutuden prejudicefordomme.
og lytte uden nogle fordomme.
05:35
And I would like to inviteinvitere you
Og jeg vil gerne indbyde jer
05:39
to do so now.
til at gøre det nu.
05:41
(MusicMusik: GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel, "ChaconneChaconne in G MajorStore."
PerformedUdføres by DariaDaria vanvan denden BerckenBercken.)
(Musik: George Frideric Handel, "Chaconne
i G Major." Udført af Daria van den Bercken.)
05:50
(ApplauseBifald)
(Bifald)
09:17
Thank you.
Mange tak.
09:23
(ApplauseBifald)
(Bifald)
09:25
Translated by Simon Djernæs
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com