English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Varför jag tar med pianot ut på gatan... och upp i luften

Filmed:
944,685 views

Pianisten Daria van den Bercken blev förälskad i barockmusiken för klaverinstrument av Georg Friedrich Händel. Nu vill hon väcka samma passion hos andra. I sin föreläsning spelar hon oss genom den känslomässiga berg- och dalbanan i hans musik, medan hon svävar i luften tillsammans med sitt piano, åker på gatan med det, och givetvis spelar på scenen.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

RecentlyNyligen, I flewflög over a crowdfolkmassan
Nyligen flög jag över
00:17
of thousandstusentals of people in BrazilBrasilien
tusentals människor i Brasilien
00:19
playingspelar musicmusik by GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel.
medan jag spelade musik
av Georg Friedrich Händel.
00:21
I alsoockså drovekörde alonglängs the streetsgator of AmsterdamAmsterdam,
Jag körde också längs Amsterdams gator
00:25
again playingspelar musicmusik by this samesamma composerkompositör.
och spelade återigen musik
av samma kompositör.
00:28
Let's take a look.
Låt oss ta en titt.
00:31
(MusicMusik: GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel, "AllegroAllegro."
PerformedUtförs by DariaDaria vanskåpbil denden BerckenBercken.)
(Musik: Georg Friedrich Händel; Allegro,
framförd av Daria van den Bercken)
00:34
(VideoVideo) DariaDaria vanskåpbil denden BerckenBercken: I
liveleva there on the thirdtredje floorgolv.
Daria van den Bercken: Jag bor där
på tredje våningen.
00:53
(In DutchNederländska) I liveleva there on the cornerhörn.
(Holländska) Jag bor där på hörnet.
00:55
I actuallyfaktiskt liveleva there, around the cornerhörn.
Jag bor där, runt hörnet,
00:57
and you'ddu skulle be really welcomeVälkommen.
och ni är mycket välkomna.
00:59
Man: (In DutchNederländska) Does that soundljud like funroligt?
ChildBarn: (In DutchNederländska) Yes!
Man: (Holländska) Låter det roligt?
Barn: (Holländska) Ja!
01:01
[(In DutchNederländska) "HandelHändel househus concertkonsert"]
(Holländska) [Händel huskonsert]
01:03
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
01:28
DariaDaria vanskåpbil denden BerckenBercken: All this was a realverklig
Daria van den Bercken:
Allt det här var verkligen
01:40
magicalmagisk experienceerfarenhet for hundredshundratals of reasonsskäl.
en magisk upplevelse
av hundratals anledningar.
01:42
Now you mayMaj askfråga, why have I doneGjort these things?
Nu undrar ni kanske
varför jag har gjort så här?
01:45
They're not really typicaltypisk for a musician'smusiker
Det är inte så typiskt för en musikers
01:48
day-to-daydag för dag life.
dagliga liv.
01:50
Well, I did it because I fellföll in love with the musicmusik
Jag gjorde det för att jag
blev förälskad i musiken
01:52
and I wanted to sharedela med sig it with as manymånga people
och ville dela den med så många människor
01:56
as possiblemöjlig.
som möjligt.
01:59
It startedsatte igång a couplepar of yearsår agosedan.
Det började för ett par år sedan.
02:01
I was sittingSammanträde at home on the couchsoffa with the fluinfluensa
Jag satt på soffan hemma med influensa
02:03
and browsingsurfning the InternetInternet a little,
och surfade lite på nätet,
02:07
when I foundhittades out that HandelHändel had writtenskriven worksArbetar
när jag upptäckte att Händel
hade skrivit musik
02:09
for the keyboardtangentbord.
för klaverinstrument.
02:12
Well, I was surprisedöverraskad. I did not know this.
Nå, jag blev förvånad.
Jag visste inte det.
02:14
So I downloadedhämtat the sheetark musicmusik and startedsatte igång playingspelar.
Så jag laddade ner noterna
och började spela.
02:16
And what happenedhände nextNästa was
Vad som sedan hände var
02:21
that I enteredgick in i this statestat of pureren,
att jag gick in i ett tillstånd av ren,
02:22
unprejudicedfördomsfri amazementhäpnad.
förutsättningslös hänförelse.
02:26
It was an experienceerfarenhet
Det var en upplevelse
02:29
of beingvarelse totallytotalt in aweAWE of the musicmusik,
av total vördnad för musiken,
02:31
and I had not feltkänt that in a long time.
och jag hade inte känt så på länge.
02:34
It mightmakt be easierlättare to relaterelatera to this when you hearhöra it.
Det är kanske lättare att relatera till
när man hör det.
02:38
The first piecebit that I playedspelade throughgenom
Det första stycket jag spelade igenom
02:42
startedsatte igång like this.
började så här.
02:46
(MusicMusik)
(Musik)
02:49
Well this soundsljud very melancholicmelankolisk, doesn't it?
Det här låter väldigt
melankoliskt, eller hur?
03:14
And I turnedvände the pagesida and what camekom nextNästa
Och jag vände sida, och det som kom sedan
03:18
was this.
var detta.
03:21
(MusicMusik)
(Musik)
03:23
Well, this soundsljud very energeticenergisk, doesn't it?
Nå, det här låter
väldigt energiskt, eller hur?
03:50
So withininom a couplepar of minutesminuter,
Inom loppet av ett par minuter,
03:54
and the piecebit isn't even finishedfärdiga yetän,
och stycket är inte ens slut än,
03:57
I experiencederfaren two very contrastingkontrasterande characterstecken:
så upplevde jag två
starkt kontrasterande karaktärer:
03:59
beautifulvacker melancholymelankoli and sheerren energyenergi.
vacker melankoli och ren energi.
04:03
And I consideröverväga these two elementselement to be
Och jag anser att dessa två element är
04:07
vitalavgörande humanmänsklig expressionsuttryck.
centrala mänskliga uttryck.
04:09
And the purityrenhet of the musicmusik makesgör you hearhöra it
Och tack vare musikens renhet hör man det
04:12
very effectivelyeffektivt.
väldigt effektivt.
04:14
I've givengiven a lot of children'sbarns concertskonserter
Jag har givit många barnkonserter
04:19
for childrenbarn of sevensju and eightåtta yearsår oldgammal,
för sju- och åttaåringar,
04:22
and whatevervad som helst I playspela, whetherhuruvida it's BachBach, BeethovenBeethoven,
och vad jag än spelar,
vare sig det är Bach, Beethoven,
04:25
even StockhausenStockhausen,
till och med Stockhausen,
04:29
or some jazzyjazzig musicmusik,
eller jazzigare musik,
04:30
they are openöppen to hearhöra it,
är de öppna för att lyssna på den,
04:33
really willingvillig to listen,
verkligen villiga att lyssna
04:35
and they are comfortablebekväm doing so.
och har inga problem med att göra det.
04:37
And when classesklasser come in
Och när klasser kommer in
04:40
with childrenbarn who are just a few yearsår olderäldre,
med barn som bara är några år äldre,
04:42
11, 12, I feltkänt that I sometimesibland alreadyredan had troubleproblem
11, 12, kände jag att jag ibland
redan då fick problem
04:45
in reaching them like that.
med att nå dem på samma sätt.
04:50
The complexitykomplexitet of the musicmusik does becomebli an issueproblem,
Musikens komplexa natur blev ett problem,
04:52
and actuallyfaktiskt the opinionsyttranden of othersandra
och andras åsikter -
04:56
parentsföräldrar, friendsvänner, mediamedia — they startStart to counträkna.
föräldrar, vänner, media - börjar räknas.
05:00
But the youngung onesettor, they don't questionfråga
Men de yngre ifrågasätter inte
05:04
theirderas ownegen opinionåsikt.
sin egen uppfattning.
05:07
They are in this constantkonstant statestat of wonderundra,
De är i ett tillstånd
av konstant förundran,
05:10
and I do firmlyfast believe that we can keep listeninglyssnande
och jag är fast övertygad om
att vi kan fortsätta lyssna
05:13
like these seven-year-oldsju-år-gammalt childrenbarn,
som dessa sjuåringar,
05:17
even when growingväxande up.
också när vi vuxit upp.
05:19
And that is why I have playedspelade
Och det är därför jag har spelat
05:22
not only in the concertkonsert hallhall
inte bara i konsertsalen
05:24
but alsoockså on the streetgata, onlineuppkopplad, in the airluft:
utan också på gatan,
på internet, i luften:
05:26
to feel that statestat of wonderundra,
för att uppleva detta
tillstånd av förundran,
05:30
to trulyverkligt listen,
att verkligen lyssna,
05:33
and to listen withoututan prejudiceatt det påverkar.
och att lyssna förutsättningslöst.
05:35
And I would like to inviteinbjudan you
Och jag skulle vilja bjuda in er
05:39
to do so now.
till att göra det nu.
05:41
(MusicMusik: GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel, "ChaconneChaconne in G MajorStora."
PerformedUtförs by DariaDaria vanskåpbil denden BerckenBercken.)
(Musik: Georg Friedrich Händel; Chaconne i
G-dur, framförd av Daria van den Bercken)
05:50
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
09:17
Thank you.
Tack.
09:23
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
09:25
Translated by Eva Malmbom
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com