ABOUT THE SPEAKER
Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com
TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Varför jag tar med pianot ut på gatan... och upp i luften

Filmed:
944,685 views

Pianisten Daria van den Bercken blev förälskad i barockmusiken för klaverinstrument av Georg Friedrich Händel. Nu vill hon väcka samma passion hos andra. I sin föreläsning spelar hon oss genom den känslomässiga berg- och dalbanan i hans musik, medan hon svävar i luften tillsammans med sitt piano, åker på gatan med det, och givetvis spelar på scenen.
- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
RecentlyNyligen, I flewflög over a crowdfolkmassan
0
5170
2351
Nyligen flög jag över
00:19
of thousandstusentals of people in BrazilBrasilien
1
7521
2385
tusentals människor i Brasilien
00:21
playingspelar musicmusik by GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel.
2
9906
3633
medan jag spelade musik
av Georg Friedrich Händel.
00:25
I alsoockså drovekörde alonglängs the streetsgator of AmsterdamAmsterdam,
3
13539
3004
Jag körde också längs Amsterdams gator
00:28
again playingspelar musicmusik by this samesamma composerkompositör.
4
16543
3375
och spelade återigen musik
av samma kompositör.
00:31
Let's take a look.
5
19918
2767
Låt oss ta en titt.
(Musik: Georg Friedrich Händel; Allegro,
framförd av Daria van den Bercken)
00:34
(MusicMusik: GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel, "AllegroAllegro."
PerformedUtförs by DariaDaria vanskåpbil denden BerckenBercken.)
6
22685
8580
Daria van den Bercken: Jag bor där
på tredje våningen.
00:53
(VideoVideo) DariaDaria vanskåpbil denden BerckenBercken: I
liveleva there on the thirdtredje floorgolv.
7
41888
2072
00:55
(In DutchNederländska) I liveleva there on the cornerhörn.
8
43960
1889
(Holländska) Jag bor där på hörnet.
Jag bor där, runt hörnet,
00:57
I actuallyfaktiskt liveleva there, around the cornerhörn.
9
45849
1608
och ni är mycket välkomna.
00:59
and you'ddu skulle be really welcomeVälkommen.
10
47457
1676
Man: (Holländska) Låter det roligt?
Barn: (Holländska) Ja!
01:01
Man: (In DutchNederländska) Does that soundljud like funroligt?
ChildBarn: (In DutchNederländska) Yes!
11
49133
2819
01:03
[(In DutchNederländska) "HandelHändel househus concertkonsert"]
12
51952
3787
(Holländska) [Händel huskonsert]
01:28
(ApplauseApplåder)
13
76722
5914
(Applåder)
Daria van den Bercken:
Allt det här var verkligen
01:40
DariaDaria vanskåpbil denden BerckenBercken: All this was a realverklig
14
88236
1918
01:42
magicalmagisk experienceerfarenhet for hundredshundratals of reasonsskäl.
15
90154
3656
en magisk upplevelse
av hundratals anledningar.
Nu undrar ni kanske
varför jag har gjort så här?
01:45
Now you mayMaj askfråga, why have I doneGjort these things?
16
93810
2520
01:48
They're not really typicaltypisk for a musician'smusiker
17
96330
2362
Det är inte så typiskt för en musikers
01:50
day-to-daydag för dag life.
18
98692
2221
dagliga liv.
01:52
Well, I did it because I fellföll in love with the musicmusik
19
100913
3550
Jag gjorde det för att jag
blev förälskad i musiken
01:56
and I wanted to sharedela med sig it with as manymånga people
20
104463
3082
och ville dela den med så många människor
01:59
as possiblemöjlig.
21
107545
2284
som möjligt.
02:01
It startedsatte igång a couplepar of yearsår agosedan.
22
109829
2115
Det började för ett par år sedan.
02:03
I was sittingSammanträde at home on the couchsoffa with the fluinfluensa
23
111944
3431
Jag satt på soffan hemma med influensa
och surfade lite på nätet,
02:07
and browsingsurfning the InternetInternet a little,
24
115375
2122
02:09
when I foundhittades out that HandelHändel had writtenskriven worksArbetar
25
117497
2823
när jag upptäckte att Händel
hade skrivit musik
02:12
for the keyboardtangentbord.
26
120320
2000
för klaverinstrument.
02:14
Well, I was surprisedöverraskad. I did not know this.
27
122320
2317
Nå, jag blev förvånad.
Jag visste inte det.
02:16
So I downloadedhämtat the sheetark musicmusik and startedsatte igång playingspelar.
28
124637
4383
Så jag laddade ner noterna
och började spela.
02:21
And what happenedhände nextNästa was
29
129020
1900
Vad som sedan hände var
02:22
that I enteredgick in i this statestat of pureren,
30
130920
3571
att jag gick in i ett tillstånd av ren,
02:26
unprejudicedfördomsfri amazementhäpnad.
31
134491
2869
förutsättningslös hänförelse.
02:29
It was an experienceerfarenhet
32
137360
2340
Det var en upplevelse
av total vördnad för musiken,
02:31
of beingvarelse totallytotalt in aweAWE of the musicmusik,
33
139700
3127
02:34
and I had not feltkänt that in a long time.
34
142827
3780
och jag hade inte känt så på länge.
02:38
It mightmakt be easierlättare to relaterelatera to this when you hearhöra it.
35
146607
4153
Det är kanske lättare att relatera till
när man hör det.
02:42
The first piecebit that I playedspelade throughgenom
36
150760
3291
Det första stycket jag spelade igenom
02:46
startedsatte igång like this.
37
154051
2789
började så här.
02:49
(MusicMusik)
38
157845
5947
(Musik)
03:14
Well this soundsljud very melancholicmelankolisk, doesn't it?
39
182950
3730
Det här låter väldigt
melankoliskt, eller hur?
03:18
And I turnedvände the pagesida and what camekom nextNästa
40
186680
3034
Och jag vände sida, och det som kom sedan
03:21
was this.
41
189714
1958
var detta.
(Musik)
03:23
(MusicMusik)
42
191672
3720
03:50
Well, this soundsljud very energeticenergisk, doesn't it?
43
218624
4066
Nå, det här låter
väldigt energiskt, eller hur?
03:54
So withininom a couplepar of minutesminuter,
44
222690
2700
Inom loppet av ett par minuter,
och stycket är inte ens slut än,
03:57
and the piecebit isn't even finishedfärdiga yetän,
45
225390
2160
03:59
I experiencederfaren two very contrastingkontrasterande characterstecken:
46
227550
4095
så upplevde jag två
starkt kontrasterande karaktärer:
vacker melankoli och ren energi.
04:03
beautifulvacker melancholymelankoli and sheerren energyenergi.
47
231645
3622
04:07
And I consideröverväga these two elementselement to be
48
235267
2070
Och jag anser att dessa två element är
04:09
vitalavgörande humanmänsklig expressionsuttryck.
49
237337
2803
centrala mänskliga uttryck.
Och tack vare musikens renhet hör man det
04:12
And the purityrenhet of the musicmusik makesgör you hearhöra it
50
240140
2675
04:14
very effectivelyeffektivt.
51
242815
3432
väldigt effektivt.
04:19
I've givengiven a lot of children'sbarns concertskonserter
52
247893
2340
Jag har givit många barnkonserter
04:22
for childrenbarn of sevensju and eightåtta yearsår oldgammal,
53
250233
3138
för sju- och åttaåringar,
04:25
and whatevervad som helst I playspela, whetherhuruvida it's BachBach, BeethovenBeethoven,
54
253371
3814
och vad jag än spelar,
vare sig det är Bach, Beethoven,
04:29
even StockhausenStockhausen,
55
257185
1575
till och med Stockhausen,
04:30
or some jazzyjazzig musicmusik,
56
258760
2992
eller jazzigare musik,
är de öppna för att lyssna på den,
04:33
they are openöppen to hearhöra it,
57
261752
2149
04:35
really willingvillig to listen,
58
263901
1287
verkligen villiga att lyssna
04:37
and they are comfortablebekväm doing so.
59
265188
3528
och har inga problem med att göra det.
04:40
And when classesklasser come in
60
268716
1534
Och när klasser kommer in
04:42
with childrenbarn who are just a few yearsår olderäldre,
61
270250
3449
med barn som bara är några år äldre,
04:45
11, 12, I feltkänt that I sometimesibland alreadyredan had troubleproblem
62
273699
4848
11, 12, kände jag att jag ibland
redan då fick problem
04:50
in reaching them like that.
63
278547
2093
med att nå dem på samma sätt.
04:52
The complexitykomplexitet of the musicmusik does becomebli an issueproblem,
64
280640
3667
Musikens komplexa natur blev ett problem,
04:56
and actuallyfaktiskt the opinionsyttranden of othersandra
65
284307
3833
och andras åsikter -
föräldrar, vänner, media - börjar räknas.
05:00
parentsföräldrar, friendsvänner, mediamedia — they startStart to counträkna.
66
288140
4683
05:04
But the youngung onesettor, they don't questionfråga
67
292823
2508
Men de yngre ifrågasätter inte
05:07
theirderas ownegen opinionåsikt.
68
295331
3341
sin egen uppfattning.
05:10
They are in this constantkonstant statestat of wonderundra,
69
298672
2992
De är i ett tillstånd
av konstant förundran,
05:13
and I do firmlyfast believe that we can keep listeninglyssnande
70
301664
3690
och jag är fast övertygad om
att vi kan fortsätta lyssna
05:17
like these seven-year-oldsju-år-gammalt childrenbarn,
71
305354
2284
som dessa sjuåringar,
05:19
even when growingväxande up.
72
307638
2474
också när vi vuxit upp.
05:22
And that is why I have playedspelade
73
310112
2149
Och det är därför jag har spelat
05:24
not only in the concertkonsert hallhall
74
312261
2340
inte bara i konsertsalen
utan också på gatan,
på internet, i luften:
05:26
but alsoockså on the streetgata, onlineuppkopplad, in the airluft:
75
314601
4329
för att uppleva detta
tillstånd av förundran,
05:30
to feel that statestat of wonderundra,
76
318930
2567
05:33
to trulyverkligt listen,
77
321497
2182
att verkligen lyssna,
05:35
and to listen withoututan prejudiceatt det påverkar.
78
323679
3544
och att lyssna förutsättningslöst.
05:39
And I would like to inviteinbjudan you
79
327223
2126
Och jag skulle vilja bjuda in er
till att göra det nu.
05:41
to do so now.
80
329349
3033
(Musik: Georg Friedrich Händel; Chaconne i
G-dur, framförd av Daria van den Bercken)
05:50
(MusicMusik: GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelHändel, "ChaconneChaconne in G MajorStora."
PerformedUtförs by DariaDaria vanskåpbil denden BerckenBercken.)
81
338862
6968
09:17
(ApplauseApplåder)
82
545733
6227
(Applåder)
09:23
Thank you.
83
551960
1946
Tack.
09:25
(ApplauseApplåder)
84
553906
3494
(Applåder)
Translated by Eva Malmbom
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com