English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Дарія ван ден Беркен: Чому я беру фортепіано в дорогу...і в повітря

Filmed:
944,685 views

Піаністка Дарія ван ден Беркен закохана у клавішну музику Георга Фредеріка Генделя. Тепер вона прагне розпалити цю пристрасть в інших. У цій промові вона мчить нас емоційними "американськими гірками" музики Генделя - ширяє разом із роялем у небі, їздить з ним вулицями міста і, звичайно, грає на сцені.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

RecentlyНещодавно, I flewполетів over a crowdнатовп
Нещодавно я літала над
00:17
of thousandsтисячі of people in BrazilБразилія
тисячолюдним натовпом у Бразилії
00:19
playingграє musicмузика by GeorgeДжордж FridericФрідріх HandelГендель.
та грала музику, яку написав
Георг Фрідріх Гендель.
00:21
I alsoтакож droveїхав alongразом the streetsвулиці of AmsterdamАмстердам,
Я їздила вулицями Амстердаму
00:25
again playingграє musicмузика by this sameтой же composerкомпозитор.
і грала музику того ж самого композитора.
00:28
Let's take a look.
Подивіться.
00:31
(MusicМузика: GeorgeДжордж FridericФрідріх HandelГендель, "AllegroГотель Allegro."
PerformedВиконано by DariaДарина vanфургон denДен BerckenBercken.)
(Музика: Георг Фрідріх Гендель, "Алегро"
у виконанні Дарії ван ден Беркен.)
00:34
(VideoВідео) DariaДарина vanфургон denДен BerckenBercken: I
liveжити there on the thirdтретій floorпідлога.
(Відео) Дарія ван ден Беркен: я живу
там, на третьому поверсі.
00:53
(In Dutchнідерландська) I liveжити there on the cornerкут.
(Голландською) Я мешкаю там, на розі.
00:55
I actuallyнасправді liveжити there, around the cornerкут.
Насправді я живу там, за рогом,
00:57
and you'dти б be really welcomeласкаво просимо.
я буду дуже рада вас бачити.
00:59
Man: (In Dutchнідерландська) Does that soundзвук like funвесело?
ChildДитина: (In Dutchнідерландська) Yes!
Чоловік: (голландською) Підемо?
Дитина:(голландською) Так!
01:01
[(In Dutchнідерландська) "HandelГендель houseбудинок concertконцерт"]
[(Голландськ.) "Домашній концерт Генделя"]
01:03
(ApplauseОплески)
(Оплески)
01:28
DariaДарина vanфургон denДен BerckenBercken: All this was a realреальний
Дарія ван ден Беркен: Це була дійсно
01:40
magicalчарівний experienceдосвід for hundredsсотні of reasonsпричин.
феєрична подія з багатьох причин.
01:42
Now you mayможе askзапитай, why have I doneзроблено these things?
Ви можете запитати,
чому я робила усі ці речі?
01:45
They're not really typicalтиповий for a musician'sмузиканта
Вони не притаманні буденному життю
01:48
day-to-dayдень за днем life.
музиканта.
01:50
Well, I did it because I fellвпав in love with the musicмузика
Я робила усе це тому,
що я закохана у музику,
01:52
and I wanted to shareподілитися it with as manyбагато хто people
і я хотіла поділитися своєю любов'ю
01:56
as possibleможливий.
з усіма людьми.
01:59
It startedпочався a coupleпара of yearsроків agoтому назад.
Все почалося кілька років тому.
02:01
I was sittingсидячи at home on the couchдиван with the fluгрип
У мене був грип,
я сиділа вдома на дивані
02:03
and browsingПерегляд the InternetІнтернет a little,
та продивлялася інтернет.
02:07
when I foundзнайдено out that HandelГендель had writtenнаписано worksпрацює
Я виявила, що Гендель писав музику
02:09
for the keyboardклавіатура.
для клавішних інструментів.
02:12
Well, I was surprisedздивований. I did not know this.
Я була здивована. Я не знала цього.
02:14
So I downloadedзавантажений the sheetаркуш musicмузика and startedпочався playingграє.
Отже, я завантажила ноти та почала грати.
02:16
And what happenedсталося nextдалі was
А далі я увійшла
02:21
that I enteredвведено this stateдержава of pureчистий,
у стан чистого
02:22
unprejudicedнеупереджено amazementздивування.
неупередженого здивування.
02:26
It was an experienceдосвід
Я була у повному
02:29
of beingбуття totallyповністю in aweтрепет of the musicмузика,
захваті від музики.
02:31
and I had not feltвідчував that in a long time.
Нічого подібного я вже давно не відчувала.
02:34
It mightможе be easierлегше to relateвідносяться to this when you hearпочуй it.
Можливо ви зрозумієте мене,
коли самі почуєте.
02:38
The first pieceшматок that I playedзіграв throughчерез
Перша частина, яку я зіграла,
02:42
startedпочався like this.
звучала так.
02:46
(MusicМузика)
(Музика)
02:49
Well this soundsзвуки very melancholicмеланхолік, doesn't it?
Звучить меланхолічно, чи не так?
03:14
And I turnedобернувся the pageсторінка and what cameприйшов nextдалі
Я перегорнула сторінку, і далі
03:18
was this.
було ось це.
03:21
(MusicМузика)
(Музика)
03:23
Well, this soundsзвуки very energeticенергійний, doesn't it?
А зараз звучить дуже енергійно, так?
03:50
So withinв межах a coupleпара of minutesхвилин,
Отже, протягом декількох хвилин,
03:54
and the pieceшматок isn't even finishedзакінчив yetвсе-таки,
навіть не закінчивши грати твір,
03:57
I experiencedдосвідчений two very contrastingконтрастні charactersперсонажів:
я почула дві дуже контрастні теми:
03:59
beautifulгарний melancholyМеланхолія and sheerчистий energyенергія.
прекрасну меланхолію та справжню енергію.
04:03
And I considerрозглянемо these two elementsелементи to be
Я вважаю, що ці два елементи є
04:07
vitalжиттєво важливий humanлюдина expressionsвирази.
яскравим вираженням людини.
04:09
And the purityЧистота of the musicмузика makesробить you hearпочуй it
Чистота музики справляє
04:12
very effectivelyефективно.
на вас враження.
04:14
I've givenдано a lot of children'sдитячий concertsконцерти
Я давала багато концертів для дітей
04:19
for childrenдіти of sevenсеми and eightвісім yearsроків oldстарий,
віком 7 та 8 років.
04:22
and whateverщо б не було I playграти, whetherчи то it's BachБаха, BeethovenБетховен,
І що б я не грала - Баха, Бетховена,
04:25
even StockhausenБулез,
навіть Штокгаузена
04:29
or some jazzyJazzy musicмузика,
або джазову музику -
04:30
they are openВІДЧИНЕНО to hearпочуй it,
вони завжди були відкритими для слухання,
04:33
really willingбажаю to listen,
дійсно хотіли слухати,
04:35
and they are comfortableкомфортно doing so.
і були задоволені.
04:37
And when classesкласи come in
Коли я провожу уроки з дітьми,
04:40
with childrenдіти who are just a fewмало хто yearsроків olderстарше,
які лише на декілька років старші,
04:42
11, 12, I feltвідчував that I sometimesіноді alreadyвже had troubleбіда
яким 11, 12 років, я відчуваю, що іноді
мені проблематично
04:45
in reachingдосягаючи them like that.
достукатися до них.
04:50
The complexityскладність of the musicмузика does becomeстати an issueпроблема,
Складність музики стає проблемою,
04:52
and actuallyнасправді the opinionsдумки of othersінші
і насправді, для них важлива
думка інших -
04:56
parentsбатьки, friendsдрузі, mediaЗМІ — they startпочати to countрахувати.
батьків, друзів, ЗМІ.
05:00
But the youngмолодий onesті, хто, they don't questionпитання
А маленькі діти не ставлять під сумнів
05:04
theirїх ownвласний opinionдумка.
свою власну думку.
05:07
They are in this constantпостійна stateдержава of wonderчудо,
Вони постійно знаходяться у стані подиву,
05:10
and I do firmlyтвердо believe that we can keep listeningслухати
і я твердо вірю, що і ми можемо
продовжувати слухати
05:13
like these seven-year-oldсім річний childrenдіти,
так, як це роблять семирічні діти,
05:17
even when growingзростає up.
навіть коли виростаємо.
05:19
And that is why I have playedзіграв
Ось чому я грала
05:22
not only in the concertконцерт hallзал
не лише у концертному залі,
05:24
but alsoтакож on the streetвулиця, onlineонлайн, in the airповітря:
а й на вулиці, онлайн та в повітрі,
05:26
to feel that stateдержава of wonderчудо,
щоб відчути цей стан подиву,
05:30
to trulyсправді listen,
щоб слухати по-справжньому,
05:33
and to listen withoutбез prejudiceупередження.
слухати без упередження.
05:35
And I would like to inviteзапросити you
І я хочу запросити вас,
05:39
to do so now.
зробити те саме зараз.
05:41
(MusicМузика: GeorgeДжордж FridericФрідріх HandelГендель, "ChaconneЧакона in G MajorОсновні."
PerformedВиконано by DariaДарина vanфургон denДен BerckenBercken.)
(Музика: Г. Ф. Гендель, Чакона соль мажор.
Виконує Дарія ван ден Беркен.)
05:50
(ApplauseОплески)
(Оплески)
09:17
Thank you.
Дякую.
09:23
(ApplauseОплески)
(Оплески)
09:25
Translated by Yulia Stepanyuk
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com