English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Miért viszem magammal a zongorát az útra… és a repülőre?

Filmed:
944,685 views

Daria van den Bercken zongoraművésznő beleszeretett Georg Friedrich Händel barokk billentyűs hangszerekre írt zeneműveibe. Most szeretné ezt a szenvedélyt másokban is lángra lobbantani. Előadásában Daria végigvezet bennünket Händel zenéjének érzelmi hullámvasútján — miközben zongorája suhan a levegőben, végighajtunk vele az utcán, s hallgatjuk a pódiumról fölhangzó muzsikát.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

RecentlyNemrégiben, I flewrepült over a crowdtömeg
Nemrég egy több ezres tömeg fölött
00:17
of thousandsTöbb ezer of people in BrazilBrazília
repültem Brazíliában, eközben
00:19
playingjátszik musiczene by GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel.
Georg Friedrich Händel zenéjét
játszottam.
00:21
I alsois drovehajtott, vezetett alongmentén the streetsutcák of AmsterdamAmszterdam,
Amszterdamban autózva is
00:25
again playingjátszik musiczene by this sameazonos composerZeneszerző.
ugyanennek a zeneszerzőnek
a muzsikáját játszottam.
00:28
Let's take a look.
Vessünk erre egy pillantást!
00:31
(MusicZene: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "AllegroAllegro."
PerformedVégzett by DariaDaria vankisteherautó denden BerckenBercken.)
(Zene: Händel, "Allegro".
Daria van den Bercken zongorázik.)
00:34
(VideoVideóinak) DariaDaria vankisteherautó denden BerckenBercken: I
liveélő there on the thirdharmadik floorpadló.
(Videó) Daria van den Bercken:
Itt lakom a harmadikon.
00:53
(In Dutchholland) I liveélő there on the cornersarok.
(Hollandul) Itt lakom a sarkon.
00:55
I actuallytulajdonképpen liveélő there, around the cornersarok.
Tényleg itt lakom, egy saroknyira,
00:57
and you'djobb lenne, ha be really welcomeÜdvözöljük.
és nagyon szívesen látom önöket.
00:59
Man: (In Dutchholland) Does that soundhang like funmóka?
ChildGyermek: (In Dutchholland) Yes!
Férfi (hollandul): Elmenjünk?
Gyermek (hollandul): Igen!
01:01
[(In Dutchholland) "HandelHandel houseház concertkoncert"]
(Hollandul) Händel házi koncert
01:03
(ApplauseTaps)
(Taps)
01:28
DariaDaria vankisteherautó denden BerckenBercken: All this was a realigazi
Daria van Bercken:
Ez az egész
01:40
magicalmágikus experiencetapasztalat for hundredsszáz of reasonsokok.
varázslatos élmény volt
ezernyi okból is.
01:42
Now you maylehet askkérdez, why have I doneKész these things?
Feltehetnék a kérdést, ugyan
miért cselekedtem ilyesmiket?
01:45
They're not really typicaltipikus for a musician'szenész
Az ilyen tettek nem igazán jellemzők
01:48
day-to-daynapról napra life.
egy zenész mindennapi életére.
01:50
Well, I did it because I fellesett in love with the musiczene
Nos, azért tettem, mert
beleszerettem a zenébe,
01:52
and I wanted to shareOssza meg it with as manysok people
és minél több emberrel meg kívánom
01:56
as possiblelehetséges.
szerettetni a zenét.
01:59
It startedindult a couplepárosít of yearsévek agoezelőtt.
Néhány éve kezdődött.
02:01
I was sittingülés at home on the couchkanapé with the fluinfluenza
Otthon ültem náthásan a díványon,
02:03
and browsingböngészés the InternetInternet a little,
és az interneten szörfölgettem,
02:07
when I foundtalál out that HandelHandel had writtenírott worksművek
mikor rájöttem, hogy Händelnek vannak
02:09
for the keyboardbillentyűzet.
billentyűs hangszerekre írt darabjai is.
02:12
Well, I was surprisedmeglepődött. I did not know this.
Igencsak meglepődtem, mert eddig
nem is tudtam róluk.
02:14
So I downloadedletöltve the sheetlap musiczene and startedindult playingjátszik.
Ezért letöltöttem a kottát,
és játszani kezdtem.
02:16
And what happenedtörtént nextkövetkező was
Ezután belemerültem
02:21
that I enteredlépett this stateállapot of puretiszta,
az elfogulatlan csodálkozás
02:22
unprejudicedelfogulatlan amazementcsodálkozva.
hamisítatlan lelkiállapotába.
02:26
It was an experiencetapasztalat
Olyan élményem volt,
02:29
of beinglény totallyteljesen in awefélelem of the musiczene,
hogy teljesen a zene hatása alá kerültem,
02:31
and I had not feltfilc that in a long time.
ilyet már régóta nem éltem át.
02:34
It mightesetleg be easierkönnyebb to relateviszonyul to this when you hearhall it.
Könnyebb érzékeltetnem
az élményemet, ha játszom.
02:38
The first piecedarab that I playedDátum throughkeresztül
Az első darab, amelyet végigjátszottam,
02:42
startedindult like this.
így kezdődik.
02:46
(MusicZene)
(Zene)
02:49
Well this soundshangok very melancholicmelankólikus, doesn't it?
Nos, nagyon melankolikusan hangzik, ugye?
03:14
And I turnedfordult the pageoldal and what camejött nextkövetkező
Lapoztam, és a következő darab
03:18
was this.
ez volt.
03:21
(MusicZene)
(Zene)
03:23
Well, this soundshangok very energeticenergikus, doesn't it?
Nos, ez pedig nagyon
erőteljesen hangzik, ugye?
03:50
So withinbelül a couplepárosít of minutespercek,
Így pár perc alatt,
03:54
and the piecedarab isn't even finishedbefejezett yetmég,
és a darabnak még nem volt vége,
03:57
I experiencedtapasztalt two very contrastingkontrasztos characterskarakterek:
két nagyon ellentétes zsáner hangzott föl:
03:59
beautifulszép melancholymelankólia and sheertiszta energyenergia.
gyönyörű melankólia és tiszta energia.
04:03
And I considerfontolgat these two elementselemek to be
Én e két elemet élettel teli,
04:07
vitallétfontosságú humanemberi expressionskifejezések.
emberi kifejeződésnek tartom.
04:09
And the puritytisztaság of the musiczene makesgyártmányú you hearhall it
A zene tisztasága révén pedig
04:12
very effectivelyhatékonyan.
mindez nagyon hatásos.
04:14
I've givenadott a lot of children'sgyermek concertskoncertek
Sok hangversenyt adtam
04:19
for childrengyermekek of sevenhét and eightnyolc yearsévek oldrégi,
hét-nyolc éves gyerekeknek,
04:22
and whatevertök mindegy I playjáték, whetherakár it's BachBach, BeethovenBeethoven,
és mikor játszom, legyen az Bach,
Beethoven,
04:25
even StockhausenStockhausen,
sőt Stockhausen,
04:29
or some jazzyJazzy musiczene,
vagy dzsesszzene,
04:30
they are opennyisd ki to hearhall it,
a gyerekek nyitottan hallgatják,
04:33
really willinghajlandó to listen,
tényleg figyelni akarnak,
04:35
and they are comfortablekényelmes doing so.
és közben jól érzik magukat.
04:37
And when classesosztályok come in
De amikor csak a pár évvel
04:40
with childrengyermekek who are just a fewkevés yearsévek olderidősebb,
idősebb gyerekek jönnek,
04:42
11, 12, I feltfilc that I sometimesnéha alreadymár had troublebaj
11-12 évesek, érzem, hogy már
04:45
in reachingelérve them like that.
bajosan tudom elérni őket.
04:50
The complexitybonyolultság of the musiczene does becomeválik an issueprobléma,
A zene összetettsége válik meghatározóvá,
04:52
and actuallytulajdonképpen the opinionsvélemények of othersmások
és a többiek véleménye — szülőké,
04:56
parentsszülők, friendsbarátok, mediamédia — they startRajt to countszámol.
barátoké, médiáé — válik döntővé.
05:00
But the youngfiatal onesazok, they don't questionkérdés
De a kicsik nem kételkednek
05:04
theirazok ownsaját opinionvélemény.
a saját véleményükben.
05:07
They are in this constantállandó stateállapot of wondercsoda,
Ők a szakadatlan rácsodálkozás
állapotában maradnak,
05:10
and I do firmlyhatározottan believe that we can keep listeningkihallgatás
és szentül hiszem, tudunk
úgy zenét hallgatni,
05:13
like these seven-year-oldSeven-year-old childrengyermekek,
mint a hétéves gyerekek,
05:17
even when growingnövekvő up.
még felnőttként is.
05:19
And that is why I have playedDátum
Ezért zongoráztam
05:22
not only in the concertkoncert hallterem
nemcsak hangversenyteremben,
05:24
but alsois on the streetutca, onlineonline, in the airlevegő:
hanem utcán, interneten, a levegőben:
05:26
to feel that stateállapot of wondercsoda,
hogy érezzük a rácsodálkozás állapotát,
05:30
to trulyvalóban listen,
hogy nyitottan, előítéletek nélkül
05:33
and to listen withoutnélkül prejudiceelőítélet.
hallgassuk a muzsikát.
05:35
And I would like to invitemeghívás you
Arra kérem önöket, hogy
05:39
to do so now.
most önök is így hallgassák a zenét.
05:41
(MusicZene: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "ChaconneChaconne in G Major."
PerformedVégzett by DariaDaria vankisteherautó denden BerckenBercken.)
(Zene: Händel, "G-dúr chaconne",
Daria van den Bercken zongorázik.)
05:50
(ApplauseTaps)
(Taps)
09:17
Thank you.
Köszönöm.
09:23
(ApplauseTaps)
(Taps)
09:25
Translated by Peter Pallós
Reviewed by Csaba Lóki

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com