English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Neden piyanoyla yollara düştüm ve havada uçtum

Filmed:
944,685 views

Piyanist Daria van den Bercken George Frideric Handel'in barok piyano. Şimdi, bu tutkusunu başkalarına da aşılamayı amaçlıyor. Bu konuşmada, Handel'in inişli çıkışlı duygusal müziğinden küçük bölümler sergiliyor Daria van den Bercken, bir yandan havada piyanosuyla salınırken, bir yandan piyanosuyla yollarda giderken, ve tabii ki bir yandan sahne piyanosunu çalarken!

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Geçenlerde, Brezilya'da binlerce
00:17
RecentlySon zamanlarda, I flewuçtu over a crowdkalabalık
insandan oluşan bir kalabalığın üstünde
00:19
of thousandsbinlerce of people in BrazilBrezilya
George Frideric Handel çalarak uçtum.
00:21
playingoynama musicmüzik by GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel.
Aynı zamanda Amsterdam sokaklarında sürdüm de,
00:25
I alsoAyrıca drovesürdü alonguzun bir the streetssokaklar of AmsterdamAmsterdam,
yine aynı bestecinin eserlerini çalarak.
00:28
again playingoynama musicmüzik by this sameaynı composerbesteci.
Bir göz atalım.
00:31
Let's take a look.
[Müzik: George Frideric Handel, "Allegro."
Daria van den Bercken tarafından sahnelendi.]
00:34
(MusicMüzik: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "AllegroAllegro."
PerformedGerçekleştirilen by DariaDaria vankamyonet denden BerckenBercken.)
(Video) Daria van den Bercken: Orada
üçüncü katta yaşıyorum.
00:53
(VideoVideo) DariaDaria vankamyonet denden BerckenBercken: I
livecanlı there on the thirdüçüncü floorzemin.
(Felemenkçe) Orada köşede yaşıyorum.
00:55
(In DutchHollanda dili) I livecanlı there on the cornerköşe.
Aslında orada yaşıyorum, köşede
00:57
I actuallyaslında livecanlı there, around the cornerköşe.
ve evime davetlisiniz.
00:59
and you'dşimdi etsen be really welcomeHoşgeldiniz.
Adam: (Felemenkçe) O ses eğlenceli gibi mi?
Çocuk: (Felemenkçe) Evet!
01:01
Man: (In DutchHollanda dili) Does that soundses like funeğlence?
ChildÇocuk: (In DutchHollanda dili) Yes!
01:03
[(In DutchHollanda dili) "HandelHandel houseev concertkonser"]
[(Felemenkçe) "Handel ev konseri"]
[Alkışlar]
01:28
(ApplauseAlkış)
Daria van den Bercken: Bütün bunlar
01:40
DariaDaria vankamyonet denden BerckenBercken: All this was a realgerçek
bir sürü nedenden dolayı
01:42
magicalbüyülü experiencedeneyim for hundredsyüzlerce of reasonsnedenleri.
çok büyüleyici anlardı.
Şimdi, neden böyle şeyler yaptığımı
01:45
Now you mayMayıs ayı asksormak, why have I donetamam these things?
merak ediyor olabilirsiniz.
01:48
They're not really typicaltipik for a musician'smüzisyen
Gördükleriniz, normal bir müzisyenin
günlük aktivitelerinden değildi.
01:50
day-to-dayGünden güne life.
Evet, yaptım çünkü müziğe aşık oldum
01:52
Well, I did it because I felldüştü in love with the musicmüzik
ve paylaşabildiğim kadar çok insanla paylaşmak istedim.
01:56
and I wanted to sharepay it with as manyçok people
01:59
as possiblemümkün.
Her şey bundan birkaç sene önce başladı.
02:01
It startedbaşladı a coupleçift of yearsyıl agoönce.
Grip olmuştum ve evde kanepede uzanırken
02:03
I was sittingoturma at home on the couchkanepe with the flugrip
ve internette dolaşıyorken,
02:07
and browsingTarama the InternetInternet a little,
birden, Handel'in piyano için
02:09
when I foundbulunan out that HandelHandel had writtenyazılı worksEserleri
yazdığı besteleri buldum.
02:12
for the keyboardtuş takımı.
Açıkcası çok şaşırmıştım. Bunu bilmiyordum.
02:14
Well, I was surprisedşaşırmış. I did not know this.
Sonuç olarak besteleri indirdim ve çalmaya başladım.
02:16
So I downloadedİndirildi the sheettabaka musicmüzik and startedbaşladı playingoynama.
Ve sonra ne mi oldu?
02:21
And what happenedolmuş nextSonraki was
Büyük bir saflık ve samimiyetle
02:22
that I enteredgirdi this statebelirtmek, bildirmek of puresaf,
hayrete düştüm, büyülendim.
02:26
unprejudicedönyargısız amazementhayretle.
Bütün bu hissetiklerim, müziğin görkemine, ululuğuna
02:29
It was an experiencedeneyim
02:31
of beingolmak totallybütünüyle in awehuşu of the musicmüzik,
duyduğum saygı ve hayranlığın sonucuydu.
Uzun zamandır böyle hissetmemiştim.
02:34
and I had not feltkeçe that in a long time.
02:38
It mightbelki be easierDaha kolay to relateilgili to this when you hearduymak it.
Belki bu hisler, eseri dinlediğinizde
size daha anlamlı gelebilir.
Çalmaya ilk başladıgım parça,
02:42
The first pieceparça that I playedOyunun throughvasitasiyla
şöyle başlıyordu;
02:46
startedbaşladı like this.
02:49
(MusicMüzik)
[Müzik]
Duyduğunuz bölüm çok hüzünlüydü değil mi?
03:14
Well this soundssesleri very melancholicmelankolik, doesn't it?
Ve bir sonraki sayfaya geçtiğimde
03:18
And I turneddönük the pagesayfa and what camegeldi nextSonraki
gelen bölüm ise şöyleydi;
03:21
was this.
[Müzik]
03:23
(MusicMüzik)
03:50
Well, this soundssesleri very energeticenerjik, doesn't it?
Bu bölüm ise çok neşe dolu, değil mi?
Yani bir iki dakika içinde
03:54
So withiniçinde a coupleçift of minutesdakika,
ve eser daha bitmemişken
03:57
and the pieceparça isn't even finishedbitmiş yethenüz,
Birbirinden tamamen farklı iki duygu hissettim;
03:59
I experienceddeneyimli two very contrastingzıt characterskarakterler:
hüzün ve neşe...
04:03
beautifulgüzel melancholymelankoli and sheersırf energyenerji.
Ve bu iki farklı duyguyu
04:07
And I considerdüşünmek these two elementselementler to be
en hayati insan duyguları olarak görüyorum.
04:09
vitalhayati humaninsan expressionsifade.
Müziğin içindeki duruluk bunu
04:12
And the puritysaflık of the musicmüzik makesmarkaları you hearduymak it
çok net ve etkili bir şekilde duymanızı sağlıyor.
04:14
very effectivelyetkili bir şekilde.
04:19
I've givenverilmiş a lot of children'sçocuk concertskonser
Birçok kez çoçuklar ,
7-8 yaş aralığındaki çoçuklar için konser verdim.
04:22
for childrençocuklar of sevenYedi and eightsekiz yearsyıl oldeski,
Ne zaman Bach, Beethoven,
04:25
and whateverher neyse I playoyun, whetherolup olmadığını it's BachBach, BeethovenBeethoven,
hatta Stockhausen
04:29
even StockhausenStockhausen,
veya Caz müzik çalsam,
04:30
or some jazzyJazzy musicmüzik,
müziği duymaya çok açıklar.
04:33
they are openaçık to hearduymak it,
Gerçekten dinlemek istiyorlar.
04:35
really willingistekli to listen,
04:37
and they are comfortablerahat doing so.
Bunu yaparken çok rahatlar.
04:40
And when classessınıflar come in
Zaman zaman onlardan birkaç yaş büyük
04:42
with childrençocuklar who are just a fewaz yearsyıl olderdaha eski,
11-12 yaşlarında çocuklarla ders yaptığımda,
04:45
11, 12, I feltkeçe that I sometimesara sıra alreadyzaten had troublesorun
bu çocuklara aynı şekilde ulaşmakta
zorluklar yaşadığımı hissettim.
04:50
in reachingulaşan them like that.
Müziğin karmaşıklığı
04:52
The complexitykarmaşa of the musicmüzik does becomeolmak an issuekonu,
sorun olmaya başlıyor.
04:56
and actuallyaslında the opinionsgörüşler of othersdiğerleri
Aslında başkalarının düşüncelerine; ebeveynlerinin,
arkadaşlarının, medayanın- düşüncelerine inanmaya başlıyorlar.
05:00
parentsebeveyn, friendsarkadaşlar, mediamedya — they startbaşlama to countsaymak.
Öte yandan,daha küçük olanlar
05:04
But the younggenç onesolanlar, they don't questionsoru
kendi düşüncelerini sorgulamıyorlar.
05:07
theironların ownkendi opiniongörüş.
05:10
They are in this constantsabit statebelirtmek, bildirmek of wondermerak etmek,
Onlar, sürekli merak içindeler
ve inanıyorum ki biz de
05:13
and I do firmlysıkıca believe that we can keep listeningdinleme
7 yaşındakiler gibi müzik dinlemeye,
05:17
like these seven-year-old7 yaş childrençocuklar,
büyürken bile, devam edebiliriz.
05:19
even when growingbüyüyen up.
Bu nedenden dolayı ben
05:22
And that is why I have playedOyunun
sadece konser salonlarında değil,
05:24
not only in the concertkonser hallsalon
sokakta,internette ve 'havada' da dinletiler verdim.
05:26
but alsoAyrıca on the streetsokak, onlineinternet üzerinden, in the airhava:
Sürekli merak etmek için,
05:30
to feel that statebelirtmek, bildirmek of wondermerak etmek,
gerçekten dinlemek,
05:33
to trulygerçekten listen,
tarafsızca dinleyebilmek için...
05:35
and to listen withoutolmadan prejudiceönyargı.
Şimdi, sizleri de aynısını
05:39
And I would like to inviteDavet etmek you
yapmaya davet ediyorum.
05:41
to do so now.
[Müzik: George Frideric Handel,'Chaconne Sol Major.' Daria van den Bercken tarafından sahneleniyor.]
05:50
(MusicMüzik: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "ChaconneŞakon in G MajorBüyük."
PerformedGerçekleştirilen by DariaDaria vankamyonet denden BerckenBercken.)
09:17
(ApplauseAlkış)
[Alkış]
Teşekkürler!
09:23
Thank you.
09:25
(ApplauseAlkış)
Translated by Ceren Mutgan
Reviewed by Halil Sarı

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com