English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Neden piyanoyla yollara düştüm ve havada uçtum

Filmed
Views 909,751

Piyanist Daria van den Bercken George Frideric Handel'in barok piyano. Şimdi, bu tutkusunu başkalarına da aşılamayı amaçlıyor. Bu konuşmada, Handel'in inişli çıkışlı duygusal müziğinden küçük bölümler sergiliyor Daria van den Bercken, bir yandan havada piyanosuyla salınırken, bir yandan piyanosuyla yollarda giderken, ve tabii ki bir yandan sahne piyanosunu çalarken!

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Geçenlerde, Brezilya'da binlerce
00:17
RecentlySon zamanlarda, I flewuçtu over a crowdkalabalık
insandan oluşan bir kalabalığın üstünde
00:19
ofarasında thousandsbinlerce ofarasında peopleinsanlar in BrazilBrezilya
George Frideric Handel çalarak uçtum.
00:21
playingoynama musicmüzik by GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel.
Aynı zamanda Amsterdam sokaklarında sürdüm de,
00:25
I alsoAyrıca drovesürdü alonguzun bir the streetssokaklar ofarasında AmsterdamAmsterdam,
yine aynı bestecinin eserlerini çalarak.
00:28
againtekrar playingoynama musicmüzik by thisbu sameaynı composerbesteci.
Bir göz atalım.
00:31
Let'sHadi take a lookbak.
[Müzik: George Frideric Handel, "Allegro."
Daria van den Bercken tarafından sahnelendi.]
00:34
(MusicMüzik: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "AllegroAllegro."
PerformedGerçekleştirilen by DariaDaria vankamyonet denden BerckenBercken.)
(Video) Daria van den Bercken: Orada
üçüncü katta yaşıyorum.
00:53
(VideoVideo) DariaDaria vankamyonet denden BerckenBercken: I
livecanlı thereOrada on the thirdüçüncü floorzemin.
(Felemenkçe) Orada köşede yaşıyorum.
00:55
(In DutchHollanda dili) I livecanlı thereOrada on the cornerköşe.
Aslında orada yaşıyorum, köşede
00:57
I actuallyaslında livecanlı thereOrada, aroundetrafında the cornerköşe.
ve evime davetlisiniz.
00:59
and you'dşimdi etsen be reallyGerçekten mi welcomeHoşgeldiniz.
Adam: (Felemenkçe) O ses eğlenceli gibi mi?
Çocuk: (Felemenkçe) Evet!
01:01
ManAdam: (In DutchHollanda dili) Does thato soundses like funeğlence?
ChildÇocuk: (In DutchHollanda dili) YesEvet!
01:03
[(In DutchHollanda dili) "HandelHandel houseev concertkonser"]
[(Felemenkçe) "Handel ev konseri"]
[Alkışlar]
01:28
(ApplauseAlkış)
Daria van den Bercken: Bütün bunlar
01:40
DariaDaria vankamyonet denden BerckenBercken: AllTüm thisbu was a realgerçek
bir sürü nedenden dolayı
01:42
magicalbüyülü experiencedeneyim for hundredsyüzlerce ofarasında reasonsnedenleri.
çok büyüleyici anlardı.
Şimdi, neden böyle şeyler yaptığımı
01:45
NowŞimdi yousen mayMayıs ayı asksormak, whyniye ya have I donetamam thesebunlar thingseşyalar?
merak ediyor olabilirsiniz.
01:48
They'reOnlar notdeğil reallyGerçekten mi typicaltipik for a musician'smüzisyen
Gördükleriniz, normal bir müzisyenin
günlük aktivitelerinden değildi.
01:50
day-to-dayGünden güne life.
Evet, yaptım çünkü müziğe aşık oldum
01:52
Well, I did ito becauseÇünkü I felldüştü in loveAşk withile the musicmüzik
ve paylaşabildiğim kadar çok insanla paylaşmak istedim.
01:56
and I wanted to sharepay ito withile as manyçok peopleinsanlar
01:59
as possiblemümkün.
Her şey bundan birkaç sene önce başladı.
02:01
ItBu startedbaşladı a coupleçift ofarasında yearsyıl agoönce.
Grip olmuştum ve evde kanepede uzanırken
02:03
I was sittingoturma at homeev on the couchkanepe withile the flugrip
ve internette dolaşıyorken,
02:07
and browsingTarama the InternetInternet a littleküçük,
birden, Handel'in piyano için
02:09
whenne zaman I foundbulunan outdışarı thato HandelHandel had writtenyazılı worksEserleri
yazdığı besteleri buldum.
02:12
for the keyboardtuş takımı.
Açıkcası çok şaşırmıştım. Bunu bilmiyordum.
02:14
Well, I was surprisedşaşırmış. I did notdeğil knowbilmek thisbu.
Sonuç olarak besteleri indirdim ve çalmaya başladım.
02:16
SoYani I downloadedİndirildi the sheettabaka musicmüzik and startedbaşladı playingoynama.
Ve sonra ne mi oldu?
02:21
And whatne happenedolmuş nextSonraki was
Büyük bir saflık ve samimiyetle
02:22
thato I enteredgirdi thisbu statebelirtmek, bildirmek ofarasında puresaf,
hayrete düştüm, büyülendim.
02:26
unprejudicedönyargısız amazementhayretle.
Bütün bu hissetiklerim, müziğin görkemine, ululuğuna
02:29
ItBu was an experiencedeneyim
02:31
ofarasında beingolmak totallybütünüyle in awehuşu ofarasında the musicmüzik,
duyduğum saygı ve hayranlığın sonucuydu.
Uzun zamandır böyle hissetmemiştim.
02:34
and I had notdeğil feltkeçe thato in a longuzun timezaman.
02:38
ItBu mightbelki be easierDaha kolay to relateilgili to thisbu whenne zaman yousen hearduymak ito.
Belki bu hisler, eseri dinlediğinizde
size daha anlamlı gelebilir.
Çalmaya ilk başladıgım parça,
02:42
The firstilk pieceparça thato I playedOyunun throughvasitasiyla
şöyle başlıyordu;
02:46
startedbaşladı like thisbu.
02:49
(MusicMüzik)
[Müzik]
Duyduğunuz bölüm çok hüzünlüydü değil mi?
03:14
Well thisbu soundssesleri veryçok melancholicmelankolik, doesn'tdeğil ito?
Ve bir sonraki sayfaya geçtiğimde
03:18
And I turneddönük the pagesayfa and whatne camegeldi nextSonraki
gelen bölüm ise şöyleydi;
03:21
was thisbu.
[Müzik]
03:23
(MusicMüzik)
03:50
Well, thisbu soundssesleri veryçok energeticenerjik, doesn'tdeğil ito?
Bu bölüm ise çok neşe dolu, değil mi?
Yani bir iki dakika içinde
03:54
SoYani withiniçinde a coupleçift ofarasında minutesdakika,
ve eser daha bitmemişken
03:57
and the pieceparça isn'tdeğil even finishedbitmiş yethenüz,
Birbirinden tamamen farklı iki duygu hissettim;
03:59
I experienceddeneyimli twoiki veryçok contrastingzıt characterskarakterler:
hüzün ve neşe...
04:03
beautifulgüzel melancholymelankoli and sheersırf energyenerji.
Ve bu iki farklı duyguyu
04:07
And I considerdüşünmek thesebunlar twoiki elementselementler to be
en hayati insan duyguları olarak görüyorum.
04:09
vitalhayati humaninsan expressionsifade.
Müziğin içindeki duruluk bunu
04:12
And the puritysaflık ofarasında the musicmüzik makesmarkaları yousen hearduymak ito
çok net ve etkili bir şekilde duymanızı sağlıyor.
04:14
veryçok effectivelyetkili bir şekilde.
04:19
I'veIve ' givenverilmiş a lot ofarasında children'sçocuk concertskonser
Birçok kez çoçuklar ,
7-8 yaş aralığındaki çoçuklar için konser verdim.
04:22
for childrençocuklar ofarasında sevenYedi and eightsekiz yearsyıl oldeski,
Ne zaman Bach, Beethoven,
04:25
and whateverher neyse I playoyun, whetherolup olmadığını it'sonun BachBach, BeethovenBeethoven,
hatta Stockhausen
04:29
even StockhausenStockhausen,
veya Caz müzik çalsam,
04:30
orveya somebazı jazzyJazzy musicmüzik,
müziği duymaya çok açıklar.
04:33
theyonlar are openaçık to hearduymak ito,
Gerçekten dinlemek istiyorlar.
04:35
reallyGerçekten mi willingistekli to listendinlemek,
04:37
and theyonlar are comfortablerahat doing soyani.
Bunu yaparken çok rahatlar.
04:40
And whenne zaman classessınıflar come in
Zaman zaman onlardan birkaç yaş büyük
04:42
withile childrençocuklar whokim are justsadece a fewaz yearsyıl olderdaha eski,
11-12 yaşlarında çocuklarla ders yaptığımda,
04:45
11, 12, I feltkeçe thato I sometimesara sıra alreadyzaten had troublesorun
bu çocuklara aynı şekilde ulaşmakta
zorluklar yaşadığımı hissettim.
04:50
in reachingulaşan themonları like thato.
Müziğin karmaşıklığı
04:52
The complexitykarmaşa ofarasında the musicmüzik does becomeolmak an issuekonu,
sorun olmaya başlıyor.
04:56
and actuallyaslında the opinionsgörüşler ofarasında othersdiğerleri
Aslında başkalarının düşüncelerine; ebeveynlerinin,
arkadaşlarının, medayanın- düşüncelerine inanmaya başlıyorlar.
05:00
parentsebeveyn, friendsarkadaşlar, mediamedyatheyonlar startbaşlama to countsaymak.
Öte yandan,daha küçük olanlar
05:04
ButAma the younggenç onesolanlar, theyonlar don'tyapamaz questionsoru
kendi düşüncelerini sorgulamıyorlar.
05:07
theironların ownkendi opiniongörüş.
05:10
TheyOnlar are in thisbu constantsabit statebelirtmek, bildirmek ofarasında wondermerak etmek,
Onlar, sürekli merak içindeler
ve inanıyorum ki biz de
05:13
and I do firmlysıkıca believeinanmak thato weBiz can keeptutmak listeningdinleme
7 yaşındakiler gibi müzik dinlemeye,
05:17
like thesebunlar seven-year-old7 yaş childrençocuklar,
büyürken bile, devam edebiliriz.
05:19
even whenne zaman growingbüyüyen upyukarı.
Bu nedenden dolayı ben
05:22
And thato is whyniye ya I have playedOyunun
sadece konser salonlarında değil,
05:24
notdeğil onlybir tek in the concertkonser hallsalon
sokakta,internette ve 'havada' da dinletiler verdim.
05:26
butfakat alsoAyrıca on the streetsokak, onlineinternet üzerinden, in the airhava:
Sürekli merak etmek için,
05:30
to feelhissetmek thato statebelirtmek, bildirmek ofarasında wondermerak etmek,
gerçekten dinlemek,
05:33
to trulygerçekten listendinlemek,
tarafsızca dinleyebilmek için...
05:35
and to listendinlemek withoutolmadan prejudiceönyargı.
Şimdi, sizleri de aynısını
05:39
And I would like to inviteDavet etmek yousen
yapmaya davet ediyorum.
05:41
to do soyani nowşimdi.
[Müzik: George Frideric Handel,'Chaconne Sol Major.' Daria van den Bercken tarafından sahneleniyor.]
05:50
(MusicMüzik: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "ChaconneŞakon in G MajorBüyük."
PerformedGerçekleştirilen by DariaDaria vankamyonet denden BerckenBercken.)
09:17
(ApplauseAlkış)
[Alkış]
Teşekkürler!
09:23
ThankTeşekkür ederim yousen.
09:25
(ApplauseAlkış)
Translated by Ceren Mutgan
Reviewed by Halil Sarı

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com