English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Дариа ван дэн Бэркен: Гудамж болон тэнгэрт төгөлдөр хуураа эгшиглүүлдгийн минь учир...

Filmed
Views 917,013

Төгөлдөр хуурч Дариа ван дэн Бэркен хөгжмийн зохиолч Жорж Фридерик Хандэлийн барок, даралтат хөгжимд хайртай нэгэн. Хөгжмөөс олж авсан гайхалтай мэдрэмжүүдээ бусадтайгаа хуваалцах нь түүний мөрөөдөл. Энэхүү илтгэлд Бэркен төгөлдөр хууртайгаа агаараар аялж, гудамжаар жороолж, тайзан дээр үзүүлбэр үзүүлж, Хандэлийн эрс тэс, огцом аясыг тоглоно.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Recently, I flew over a crowd
Саяхан би Бразилд
00:17
of thousands of people in Brazil
хэдэн мянган хүний дээгүүр нисч
00:19
playing music by George Frideric Handel.
Фридерик Хандэлийн хөгжмийг тоглосон.
00:21
I also drove along the streets of Amsterdam,
Мөн би Амстердамын гудамжуудаар давхиж
00:25
again playing music by this same composer.
энэ л хөгжмийн зохиолчийн
хөгжмийг тоглосон.
00:28
Let's take a look.
Ийшээ бүгдээрээ харцгаая.
00:31
(Music: George Frideric Handel, "Allegro."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Хөгжим: Жорж Фридерик
Хандэлийн "Аллегро")
00:34
(Video) Daria van den Bercken: I
live there on the third floor.
(Видео) Дариа ван ден Беркэн:
00:53
(In Dutch) I live there on the corner.
Би тэр 3 давхарт амьдардаг.
00:55
I actually live there, around the corner.
Манайх энэ булан тойроод бий
00:57
and you'd be really welcome.
Та нар манайд зочлоорой
00:59
Man: (In Dutch) Does that sound like fun?
Child: (In Dutch) Yes!
Эрэгтэй: Хөгжилтэй
сонсогдож байна уу?
01:01
[(In Dutch) "Handel house concert"]
Хүүхэд: Тиймээ
01:03
(Applause)
(Хандэлийн концерт гэрт болж байна)
01:28
Daria van den Bercken: All this was a real
(Алга ташилт)
01:40
magical experience for hundreds of reasons.
Энэ бүхэн ид шидийн мэт байсан нь
01:42
Now you may ask, why have I done these things?
олон зуун шалтгаантай.
01:45
They're not really typical for a musician's
Одоо та нар надаас яагаад ингэснийг
асууж болно.
01:48
day-to-day life.
Энэ бол хөгжимчин хүний энгийн
01:50
Well, I did it because I fell in love with the music
өдөр тутмын амьдрал биш юм.
01:52
and I wanted to share it with as many people
Би хөгжимд дурласан учир үүнийг хийдэг.
01:56
as possible.
Тэгээд үүнийгээ аль болох олон хүнтэй
01:59
It started a couple of years ago.
хуваалцахыг хүссэн юм.
02:01
I was sitting at home on the couch with the flu
Хоёр, гурван жилийн өмнө
02:03
and browsing the Internet a little,
би ханиадтай гэртээ сууж байхдаа
02:07
when I found out that Handel had written works
интернэтээр хэсч яваад
02:09
for the keyboard.
Хандел жижиг төгөлдөр хуурын аяс зохиосон
02:12
Well, I was surprised. I did not know this.
гэдгийг олж мэдсэн юм.
02:14
So I downloaded the sheet music and started playing.
Өмнө нь мэддэггүй байсан тул гайхсан.
02:16
And what happened next was
Тэгээд нотыг нь татаж аваад тоглож
эхэлсэн.
02:21
that I entered this state of pure,
Нэг л мэдэхэд би тунгалаг,
02:22
unprejudiced amazement.
бахдам гайхшралд автлаа.
02:26
It was an experience
Энэ нь хөгжмийг үнэхээр
02:29
of being totally in awe of the music,
гайхан мэдэрсэн, давтагдашгүй
сэтгэгдэл байсан.
02:31
and I had not felt that in a long time.
Ийм мэдрэмжийг би удаан хугацаанд
02:34
It might be easier to relate to this when you hear it.
мэдрээгүй байсан юм.
02:38
The first piece that I played through
Энийг сонсоод үзвэл та илүү ойлгох байх.
02:42
started like this.
Анх тоглосон ая минь ингэж эхэлсэн юм.
02:46
(Music)
(Хөгжим)
02:49
Well this sounds very melancholic, doesn't it?
Жаахан гунигласан өнгө аястай
байгаа биз?
03:14
And I turned the page and what came next
Ингээд дараагийн хуудсаа эргүүлтэл,
03:18
was this.
ийм байлаа.
03:21
(Music)
(Хөгжим)
03:23
Well, this sounds very energetic, doesn't it?
Маш цоглог, эрч хүчтэй ая байгаа биз?
03:50
So within a couple of minutes,
Тэгэхээр хэдхэн минутын дотор,
03:54
and the piece isn't even finished yet,
ая дуусах болоогүй байхад
03:57
I experienced two very contrasting characters:
би тэс өөр 2 өнгө аясыг мэдэрсэн.
03:59
beautiful melancholy and sheer energy.
Үзэсгэлэнтэй гуниг ба огцом эрч хүч.
04:03
And I consider these two elements to be
Би энэ 2 элэментийг хүний зан төлөв,
04:07
vital human expressions.
илэрхийллийн чухал хэсэг гэж боддог.
04:09
And the purity of the music makes you hear it
Хөгжмийн цэвэр ариун байдал нь
04:12
very effectively.
үүнийг маш сайн сонсоход тусалдаг.
04:14
I've given a lot of children's concerts
Би 7, 8 настай хүүхдүүдэд зориулж
04:19
for children of seven and eight years old,
маш олон хүүхдийн концерт тоглосон.
04:22
and whatever I play, whether it's Bach, Beethoven,
Бах, Бетховен гээд хэний ч ая бай,
04:25
even Stockhausen,
бүр Штокхаусенийх,
04:29
or some jazzy music,
эсвэл нэг жааз хөгжим ч бай
04:30
they are open to hear it,
тэд сонсоход бэлэн байдаг.
04:33
really willing to listen,
Хүүхдүүд ойлгож сонсох чин
эрмэлзэлтэй ба
04:35
and they are comfortable doing so.
ингэхдээ ч дуртай байдаг.
04:37
And when classes come in
Харин ангиар хичээл ороход
04:40
with children who are just a few years older,
хэдэн насаар ахмад,
04:42
11, 12, I felt that I sometimes already had trouble
11, 12 настай хүүхдүүдэд заримдаа
04:45
in reaching them like that.
хөгжмөөр хүрэхэд илүү хэцүү болдог
04:50
The complexity of the music does become an issue,
Хөгжмийн төвөгтэй байдал нь асуудал болж,
04:52
and actually the opinions of others —
мөн бусдын үзэл бодол:
04:56
parents, friends, media — they start to count.
эцэг эх, найзууд, медиа чухал
болж эхэлдэг.
05:00
But the young ones, they don't question
Гэхдээ бага насны хүүхдүүд өөрсдийн
05:04
their own opinion.
бодлоосоо няцдаггүй.
05:07
They are in this constant state of wonder,
Тэд үргэлж сониучирхан,
гайхширч байдаг ба
05:10
and I do firmly believe that we can keep listening
бид хэдий өсч, том болсон ч,
05:13
like these seven-year-old children,
яг л тэр 7 настай хүүхдүүд шиг
05:17
even when growing up.
хөгжмийг шимтэн сонсож чадна гэдэг
баттай итгэж байна.
05:19
And that is why I have played
Тийм ч учраас би тоглолтын
заалаар зогсолтгүй
05:22
not only in the concert hall
гудамж, интернэт,
05:24
but also on the street, online, in the air:
агаарт хөгжмөө тоглодог.
05:26
to feel that state of wonder,
Тэр гайхшралд автаж,
05:30
to truly listen,
үнэн сэтгэлээсээ бөгөөд ямар нэг
05:33
and to listen without prejudice.
ялгаварлалгүй мэдэрч, сонсохын
тулд.
05:35
And I would like to invite you
Тиймээс та бүхнийг ч гэсэн
05:39
to do so now.
ингэж сонсохыг одоо урьж байна.
05:41
(Music: George Frideric Handel, "Chaconne in G Major."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Хөгжим: Жорж Хандэл - "Чаконе Жи Мэйжор."
Дариа ван дэн Бэркен)
05:50
(Applause)
(Алга ташилт)
09:17
Thank you.
Баярлалаа
09:23
(Applause)
(Алга ташилт)
09:25
Translated by Marla Munkh-Achit
Reviewed by Sundari Enkhtugs

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com