English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Tại sao tôi chơi piano trên đường...và trên không trung

Filmed:
944,685 views

Nghệ sĩ dương cầm Daria van den Bercken yêu âm nhạc của George Frideric Handel. Và giờ, cô ấy muốn nhen lửa đam mê cho những người khác. Trong bài nói chuyện của mình, cô ấy đã chơi các bản nhạc lay động cảm xúc của tác giả này - trong khi đung đưa với chiếc đàn của mình trong không trung, lái xe xuống đường, và tất nhiên là cả trên sân khấu nữa.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Gần đây, tôi đã bay
trên một đám đông
00:17
RecentlyGần đây, I flewbay over a crowdđám đông
hàng ngàn người ở Brazil
00:19
of thousandshàng nghìn of people in BrazilBra-xin
chơi nhạc George Frideric Handel.
00:21
playingđang chơi musicÂm nhạc by GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel.
Tôi cũng lái xe dọc các con đường
ở Amsterdam,
00:25
I alsocũng thế drovelái alongdọc theo the streetsđường phố of AmsterdamAmsterdam,
và cũng chơi nhạc của ông.
00:28
again playingđang chơi musicÂm nhạc by this sametương tự composernhà soạn nhạc.
Nào hãy cùng xem nhé.
00:31
Let's take a look.
(Âm nhạc: George Frideric Handel,"Allegro"
Biểu diễn: Daria van den Bercken.)
00:34
(MusicÂm nhạc: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "AllegroAllegro."
PerformedThực hiện by DariaDaria vanvan denDen BerckenBercken.)
(Video) Daria van den Bercken:
Tôi sống trên tầng 3 ở kia.
00:53
(VideoVideo) DariaDaria vanvan denDen BerckenBercken: I
livetrực tiếp there on the thirdthứ ba floorsàn nhà.
(Tiếng Hà Lan) Tôi sống ở góc phố đó.
00:55
(In DutchHà Lan) I livetrực tiếp there on the cornergóc.
Tôi sống ngay đó, ngay góc phố
và các bạn sẽ thực sự được chào đón.
00:57
I actuallythực ra livetrực tiếp there, around the cornergóc.
00:59
and you'dbạn muốn be really welcomechào mừng.
Người cha:(tiếng Hà Lan):
Điều đó vui con nhỉ?
01:01
Man: (In DutchHà Lan) Does that soundâm thanh like funvui vẻ?
ChildTrẻ em: (In DutchHà Lan) Yes!
Em bé: (tiếng Hà Lan) Vâng ạ!
01:03
[(In DutchHà Lan) "HandelHandel housenhà ở concertbuổi hòa nhạc"]
[ (Tiếng Hà Lan)
"Buổi hoà nhạc tại nhà Handel" ]
(Vỗ tay)
01:28
(ApplauseVỗ tay)
Daria van den Bercken:
Tất cả điều này
01:40
DariaDaria vanvan denDen BerckenBercken: All this was a realthực
là một trải nghiệm kì diệu
vì hàng trăm lý do.
01:42
magicalhuyền diệu experiencekinh nghiệm for hundredshàng trăm of reasonslý do.
Các bạn sẽ hỏi, tại sao tôi
làm những điều này?
01:45
Now you mayTháng Năm askhỏi, why have I donelàm xong these things?
Chúng không giống
01:48
They're not really typicalđiển hình for a musician'scủa nhạc sĩ
với cuộc sống hàng ngày
của một nhạc sỹ.
01:50
day-to-dayngày qua ngày life.
Tôi làm vì tôi yêu âm nhạc
01:52
Well, I did it because I fellrơi in love with the musicÂm nhạc
và tôi muốn chia sẻ điều này
với càng nhiều người
01:56
and I wanted to sharechia sẻ it with as manynhiều people
càng tốt.
01:59
as possiblekhả thi.
Bắt đầu từ vài năm trước đây.
02:01
It startedbắt đầu a couplevợ chồng of yearsnăm agotrước.
Tôi ngồi trên ghế dài
ở nhà vì bị cúm
02:03
I was sittingngồi at home on the couchđi văng with the flucúm
và lướt Internet,
02:07
and browsingtrình duyệt the InternetInternet a little,
rồi chợt phát hiện ra rằng
Handel đã sáng tác cho keyboard.
02:09
when I foundtìm out that HandelHandel had writtenbằng văn bản workscông trinh
02:12
for the keyboardbàn phím.
Tôi bị bất ngờ.
Tôi không biết gì về nó.
02:14
Well, I was surprisedngạc nhiên. I did not know this.
Vậy nên tôi đã tải các bản nhạc
và bắt đầu chơi.
02:16
So I downloadedđã tải xuống the sheettấm musicÂm nhạc and startedbắt đầu playingđang chơi.
Và điều xảy ra sau đó là
02:21
And what happenedđã xảy ra nextkế tiếp was
tôi bước vào một trạng thái trong trẻo,
02:22
that I enteredđã nhập this statetiểu bang of purenguyên chất,
kinh ngạc không thành kiến.
02:26
unprejudicedunprejudiced amazementkinh ngạc.
Đó là một trải nghiệm
02:29
It was an experiencekinh nghiệm
dành hoàn toàn sự kính phục
cho âm nhạc
02:31
of beingđang totallyhoàn toàn in awekinh hoàng of the musicÂm nhạc,
và tôi đã không cảm thấy điều đó
trong một thời gian dài.
02:34
and I had not feltcảm thấy that in a long time.
Có lẽ sẽ dễ liên tưởng hơn
khi các bạn nghe nó.
02:38
It mightcó thể be easierdễ dàng hơn to relateliên hệ to this when you hearNghe it.
Đoạn đầu mà tôi chơi qua
02:42
The first piececái that I playedchơi throughxuyên qua
bắt đầu như thế này.
02:46
startedbắt đầu like this.
(Âm nhạc)
02:49
(MusicÂm nhạc)
Sao ạ, nghe có vẻ rất u sầu
đúng không?
03:14
Well this soundsâm thanh very melancholicmelancholic, doesn't it?
Và tôi sang trang
tiếp theo
03:18
And I turnedquay the pagetrang and what cameđã đến nextkế tiếp
sẽ là như thế này.
03:21
was this.
(Âm nhạc)
03:23
(MusicÂm nhạc)
Đoạn này nghe có vẻ mạnh mẽ,
đúng không nào?
03:50
Well, this soundsâm thanh very energeticnăng lượng, doesn't it?
Vậy trong một vài phút,
03:54
So withinbên trong a couplevợ chồng of minutesphút,
đoạn nhạc thậm chí
vẫn chưa kết thúc,
03:57
and the piececái isn't even finishedđã kết thúc yetchưa,
tôi đã trải nghiệm 2 nhân vật
rất tương phản:
03:59
I experiencedcó kinh nghiệm two very contrastingtương phản charactersnhân vật:
sự u sầu đẹp đẽ và sinh lực tuyệt đối.
04:03
beautifulđẹp melancholyMelancholy and sheertuyệt energynăng lượng.
Và tôi xem xét 2 nhân tố này
04:07
And I considerxem xét these two elementscác yếu tố to be
là những biểu hiện sự sống
của con người.
04:09
vitalquan trọng humanNhân loại expressionsbiểu thức.
Sự tinh khiết của âm nhạc
khiến bạn nghe thấy nó
04:12
And the purityđộ tinh khiết of the musicÂm nhạc makeslàm cho you hearNghe it
một cách rất hiệu quả.
04:14
very effectivelycó hiệu quả.
Tôi đã làm rất nhiều buổi hoà nhạc
cho trẻ em
04:19
I've givenđược a lot of children'strẻ em concertsbuổi hòa nhạc
cho các bé tầm 7 và 8 tuổi,
04:22
for childrenbọn trẻ of sevenbảy and eighttám yearsnăm old,
và dù tôi chơi cái gì, dù là Bach,
Beethoven,
04:25
and whateverbất cứ điều gì I playchơi, whetherliệu it's BachBach, BeethovenBeethoven,
thậm chí Stockhausen,
04:29
even StockhausenStockhausen,
hay một vài bản jazz,
04:30
or some jazzyvui nhộn musicÂm nhạc,
chúng đều cởi mở,
và sẵn sàng nghe nó,
04:33
they are openmở to hearNghe it,
04:35
really willingsẵn lòng to listen,
04:37
and they are comfortableThoải mái doing so.
và chúng cảm thấy thoải mái
về việc này.
Và khi có các lớp học
04:40
And when classesCác lớp học come in
cho những bé chỉ một vài tuổi,
11, 12 tuổi
04:42
with childrenbọn trẻ who are just a fewvài yearsnăm olderlớn hơn,
04:45
11, 12, I feltcảm thấy that I sometimesđôi khi alreadyđã had troublerắc rối
thỉnh thoảng tôi cảm thấy
thực sự có vấn đề
khi tiếp cận như vậy.
04:50
in reachingđạt them like that.
Sự phức tạp của âm nhạc
trở thành một vấn đề,
04:52
The complexityphức tạp of the musicÂm nhạc does becometrở nên an issuevấn đề,
và cả các ý kiến
của những người khác nữa -
04:56
and actuallythực ra the opinionsý kiến of othersKhác
bố mẹ, bạn bè, truyền thông
- họ bắt đầu đánh giá.
05:00
parentscha mẹ, friendsbạn bè, mediaphương tiện truyền thông — they startkhởi đầu to countđếm.
Những đứa trẻ,
chúng không đặt câu hỏi
05:04
But the youngtrẻ onesnhững người, they don't questioncâu hỏi
về ý kiến riêng của chúng.
05:07
theirhọ ownsở hữu opinionquan điểm.
Chúng vẫn duy trì
trạng thái kì diệu
05:10
They are in this constantkhông thay đổi statetiểu bang of wonderngạc nhiên,
và tôi tin chắc rằng
ta có thể tiếp tục lắng nghe
05:13
and I do firmlyvững chắc believe that we can keep listeningnghe
như những đứa trẻ 7 tuổi,
05:17
like these seven-year-oldbảy tuổi childrenbọn trẻ,
ngay cả khi lớn lên.
05:19
even when growingphát triển up.
Và đó là lý do tại sao tôi đã chơi
05:22
And that is why I have playedchơi
không chỉ trong các phòng hoà nhạc
05:24
not only in the concertbuổi hòa nhạc hallđại sảnh
mà còn cả trên đường, trên mạng,
trong không trung:
05:26
but alsocũng thế on the streetđường phố, onlineTrực tuyến, in the airkhông khí:
để cảm nhận trạng thái kì điệu đó,
05:30
to feel that statetiểu bang of wonderngạc nhiên,
để thực sự lắng nghe,
05:33
to trulythực sự listen,
và để lắng nghe không đánh giá.
05:35
and to listen withoutkhông có prejudiceảnh hưởng.
Và tôi muốn mời các bạn
05:39
And I would like to invitemời gọi you
làm điều đó ngay bây giờ.
05:41
to do so now.
(Âm nhạc: George Frideric Handel,
05:50
(MusicÂm nhạc: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "ChaconneChaconne in G MajorChính."
PerformedThực hiện by DariaDaria vanvan denDen BerckenBercken.)
" Chaconne in G Major."
Biểu diễn: Daria van den Bercken.)
(Âm nhạc)
(Âm nhạc)
(Âm nhạc)
(Âm nhạc)
(Âm nhạc)
(Vỗ tay)
09:17
(ApplauseVỗ tay)
Cảm ơn
09:23
Thank you.
(Vỗ tay)
09:25
(ApplauseVỗ tay)
Translated by Hung Ha
Reviewed by Minh Ngoc Nguyen

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com