English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

דריה ון דן ברקן: למה אני לוקחת את הפסנתר לדרך...ולאוויר

Filmed:
931,329 views

הפסנתרנית דריה ון דן ברקן התאהבה בנגינת הקלידים הבארוקית של גאורג פרידריך הנדל. עכשיו, היא מתכוונת להצית את התשוקה באחרים. בהרצאה הזו, היא מנגנת לנו את רכבת ההרים הרגשית של המוזיקה שלו -- בעודה מפליגה עם הפסנתר שלה באויר, נוסעת איתו ברחובות, וכמובן מנגנת על הבמה.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

לאחרונה, טסתי מעל קהל
00:17
Recentlyלאחרונה, I flewטס over a crowdקָהָל
של אלפי אנשים בברזיל
00:19
of thousandsאלפים of people in Brazilבְּרָזִיל
וניגנתי מוזיקה של גיאורג פרידריך הנדל.
00:21
playingמשחק musicמוּסִיקָה by Georgeג 'ורג' Fridericגרסה Handelהנדל.
נסעתי גם ברחובות אמסטרדם,
00:25
I alsoגַם droveנסע alongלְאוֹרֶך the streetsרחובות of Amsterdamאמסטרדם,
שוב מנגנת מוזיקה של אותו מלחין.
00:28
again playingמשחק musicמוּסִיקָה by this sameאותו composerמַלחִין.
בואו נביט.
00:31
Let's take a look.
(מוזיקה: אלגרו מאת גיאורג פרידריך הנדל.
מבוצע על ידי דריה ון דן ברקן.)
00:34
(Musicמוּסִיקָה: Georgeג 'ורג' Fridericגרסה Handelהנדל, "Allegroאלגרו."
Performedמְבוּצָע by Dariaדריה vanואן denמְאוּרָה Berckenברקן.)
(סרטון) דריה ון דן ברקן:
אני גרה בקומה השלישית,
00:53
(Videoוִידֵאוֹ) Dariaדריה vanואן denמְאוּרָה Berckenברקן: I
liveלחיות there on the thirdשְׁלִישִׁי floorקוֹמָה.
(בהולנדית) אני גרה שם בפינה.
00:55
(In Dutchהוֹלַנדִי) I liveלחיות there on the cornerפינה.
אני למעשה גרה שם, מעבר לפינה.
00:57
I actuallyלמעשה liveלחיות there, around the cornerפינה.
ואתם באמת מוזמנים.
00:59
and you'dהיית רוצה be really welcomeברוך הבא.
איש: (בהולנדית) זה נשמע כמו כיף?
ילד: (בהולנדית) כן!
01:01
Man: (In Dutchהוֹלַנדִי) Does that soundנשמע like funכֵּיף?
Childיֶלֶד: (In Dutchהוֹלַנדִי) Yes!
[(בהולנדית) "קונצרט בית הנדל"]
01:03
[(In Dutchהוֹלַנדִי) "Handelהנדל houseבַּיִת concertקוֹנצֶרט"]
(מחיאות כפיים)
01:28
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
דריה ון דן ברקן: כל זה היה חוויה
01:40
Dariaדריה vanואן denמְאוּרָה Berckenברקן: All this was a realאמיתי
אמיתית וקסומה ממאות סיבות.
01:42
magicalקִסמִי experienceניסיון for hundredsמאות of reasonsסיבות.
עכשיו אתם אולי שואלים,
למה עשיתי את הדברים האלה?
01:45
Now you mayמאי askלִשְׁאוֹל, why have I doneבוצע these things?
הם לא באמת מאפיינים
את חיי היומיום של מוזיקאים.
01:48
They're not really typicalאופייני for a musician'sמוסיקאי
01:50
day-to-dayמיום ליום life.
ובכן, עשיתי את זה בגלל שהתאהבתי במוזיקה
01:52
Well, I did it because I fellנפל in love with the musicמוּסִיקָה
ורצית לחלוק אותה עם הרבה אנשים
01:56
and I wanted to shareלַחֲלוֹק it with as manyרב people
ככל האפשר.
01:59
as possibleאפשרי.
זה התחיל לפני כמה שנים.
02:01
It startedהתחיל a coupleזוּג of yearsשנים agoלִפנֵי.
ישבתי בבית על הספה עם שפעת
02:03
I was sittingיְשִׁיבָה at home on the couchסַפָּה with the fluשַׁפַעַת
ושוטטתי באינטרנט קצת,
02:07
and browsingדִפדוּף the Internetאינטרנט a little,
ומצאתי שהנדל כתב יצירות
02:09
when I foundמצאתי out that Handelהנדל had writtenכתוב worksעובד
לקלידים.
02:12
for the keyboardמקלדת.
ובכן, הופתעתי. לא ידעתי את זה.
02:14
Well, I was surprisedמוּפתָע. I did not know this.
אז הורדתי את התווים והתחלתי לנגן.
02:16
So I downloadedהורד the sheetדַף musicמוּסִיקָה and startedהתחיל playingמשחק.
ומה שקרה היה
02:21
And what happenedקרה nextהַבָּא was
שנכנסתי למצב של
02:22
that I enteredנכנס this stateמדינה of pureטָהוֹר,
פליאה טהורה ובלתי-משוחדת.
02:26
unprejudicedלֹא מְשׁוּחָד amazementהִשׁתָאוּת.
זו היתה חוויה
02:29
It was an experienceניסיון
של יראת כבוד עצומה מהמוזיקה,
02:31
of beingלהיות totallyלְגַמרֵי in aweיראת כבוד of the musicמוּסִיקָה,
ולא הרגשתי ככה הרבה זמן.
02:34
and I had not feltהרגיש that in a long time.
אולי יהיה לכם קל יותר להתחבר לזה
אם תשמעו את זה.
02:38
It mightאולי be easierקל יותר to relateמתייחס to this when you hearלִשְׁמוֹעַ it.
היצירה הראשונה שניגנתי
02:42
The first pieceלְחַבֵּר that I playedשיחק throughדרך
התחילה כך.
02:46
startedהתחיל like this.
(מוזיקה)
02:49
(Musicמוּסִיקָה)
ובכן, זה נשמע מאוד מלנכולי, נכון?
03:14
Well this soundsקולות very melancholicבַּעַל מָרָה שְׁחוֹרָה, doesn't it?
והפכתי את הדף ומה שבא בהמשך
03:18
And I turnedפנה the pageעמוד and what cameבא nextהַבָּא
היה זה.
03:21
was this.
(מוזיקה)
03:23
(Musicמוּסִיקָה)
ובכן, זה נשמע מאוד נמרץ, לא?
03:50
Well, this soundsקולות very energeticנִמרָץ, doesn't it?
אז תוך כמה דקות,
03:54
So withinבְּתוֹך a coupleזוּג of minutesדקות,
והיצירה עדיין אפילו לא הסתיימה,
03:57
and the pieceלְחַבֵּר isn't even finishedגָמוּר yetעדיין,
חוויתי שני מאפיינים מנוגדים:
03:59
I experiencedמְנוּסֶה two very contrastingנוֹגֵד charactersדמויות:
מלנכוליה יפיפיה ואנרגיה טהורה.
04:03
beautifulיפה melancholyעֶצֶב and sheerטָהוֹר energyאֵנֶרְגִיָה.
ובעיני אלה
04:07
And I considerלשקול these two elementsאלמנטים to be
שני רגשות אנושיים חיוניים.
04:09
vitalחִיוּנִי humanבן אנוש expressionsביטויים.
וטוהר המוזיקה
גורם לכם לשמוע אותה
04:12
And the purityטוֹהַר of the musicמוּסִיקָה makesעושה you hearלִשְׁמוֹעַ it
04:14
very effectivelyביעילות.
באפקטיביות רבה.
עשיתי הרבה קונצרטים לילדים
04:19
I've givenנָתוּן a lot of children'sילדים concertsקונצרטים
בגילאי שבע ושמונה,
04:22
for childrenיְלָדִים of sevenשֶׁבַע and eightשמונה yearsשנים oldישן,
ומה שניגנתי, בין אם זה היה באך, בטהובן,
04:25
and whateverמה שתגיד I playלְשַׂחֵק, whetherהאם it's Bachבאך, Beethovenבטהובן,
אפילו שטוקהאוזן,
04:29
even Stockhausenסטוקהאוזן,
או מוזיקת ג'אז,
04:30
or some jazzyג'זי musicמוּסִיקָה,
הם היו פתוחים לשמוע אותה,
04:33
they are openלִפְתוֹחַ to hearלִשְׁמוֹעַ it,
באמת מוכנים להאזין,
04:35
really willingמוּכָן to listen,
ונוח להם לעשות את זה.
04:37
and they are comfortableנוֹחַ doing so.
וכשכיתות מגיעות
04:40
And when classesשיעורים come in
עם ילדים שמבוגרים רק בכמה שנים,
04:42
with childrenיְלָדִים who are just a fewמְעַטִים yearsשנים olderישן יותר,
11,12, הרגשתי שלפעמים אני כבר מתקשה
04:45
11, 12, I feltהרגיש that I sometimesלִפְעָמִים alreadyכְּבָר had troubleצרות
להגיע אליהם ככה.
04:50
in reachingהַגָעָה them like that.
המורכבות של המוזיקה הופכת לבעיה,
04:52
The complexityמוּרכָּבוּת of the musicמוּסִיקָה does becomeהפכו an issueנושא,
ולמעשה הדעות של אחרים --
04:56
and actuallyלמעשה the opinionsדעות of othersאחרים
הורים, חברים, מדיה -- הם מתחילים להשפיע.
05:00
parentsהורים, friendsחברים, mediaכְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת — they startהַתחָלָה to countלספור.
אבל הצעירים, הם לא מטילים ספק
05:04
But the youngצָעִיר onesיחידות, they don't questionשְׁאֵלָה
בדעה של עצמם.
05:07
theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ opinionדעה.
הם במצב קבוע של פליאה.
05:10
They are in this constantקָבוּעַ stateמדינה of wonderפֶּלֶא,
ואני מאמינה בחוזקה
שאנחנו יכולים להמשיך להאזין
05:13
and I do firmlyבְּתוֹקֶף believe that we can keep listeningהַקשָׁבָה
כמו בני השבע הצעירים האלה,
05:17
like these seven-year-oldבן שבע childrenיְלָדִים,
אפילו כשגדלים.
05:19
even when growingגָדֵל up.
ולכן ניגנתי
05:22
And that is why I have playedשיחק
לא רק באולמות קונצרטים
05:24
not only in the concertקוֹנצֶרט hallאולם
אלא גם ברחובות, ברשת, באוויר:
05:26
but alsoגַם on the streetרְחוֹב, onlineבאינטרנט, in the airאוויר:
כדי להרגיש את מצב הפליאה הזה,
05:30
to feel that stateמדינה of wonderפֶּלֶא,
באמת להאזין,
05:33
to trulyבֶּאֱמֶת listen,
ולהאזין בלי דעות קדומות.
05:35
and to listen withoutלְלֹא prejudiceדעה קדומה.
והייתי רוצה להזמין אתכם
05:39
And I would like to inviteלהזמין you
לעשות את זה עכשיו.
05:41
to do so now.
(מוזיקה: צ'קונה בסול מז'ור, מאת גיאורג פרידריך הנדל.
בביצוע דריה ון דן ברקן.)
05:50
(Musicמוּסִיקָה: Georgeג 'ורג' Fridericגרסה Handelהנדל, "Chaconneצ'אקון in G Majorגדול."
Performedמְבוּצָע by Dariaדריה vanואן denמְאוּרָה Berckenברקן.)
(מחיאות כפיים)
09:17
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה לכם.
09:23
Thank you.
(מחיאות כפיים)
09:25
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by Sigal Tifferet

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com