English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

דריה ון דן ברקן: למה אני לוקחת את הפסנתר לדרך...ולאוויר

Filmed
Views 909,751

הפסנתרנית דריה ון דן ברקן התאהבה בנגינת הקלידים הבארוקית של גאורג פרידריך הנדל. עכשיו, היא מתכוונת להצית את התשוקה באחרים. בהרצאה הזו, היא מנגנת לנו את רכבת ההרים הרגשית של המוזיקה שלו -- בעודה מפליגה עם הפסנתר שלה באויר, נוסעת איתו ברחובות, וכמובן מנגנת על הבמה.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

לאחרונה, טסתי מעל קהל
00:17
Recentlyלאחרונה, I flewטס over a crowdקָהָל
של אלפי אנשים בברזיל
00:19
ofשֶׁל thousandsאלפים ofשֶׁל peopleאֲנָשִׁים in Brazilבְּרָזִיל
וניגנתי מוזיקה של גיאורג פרידריך הנדל.
00:21
playingמשחק musicמוּסִיקָה by Georgeג 'ורג' Fridericגרסה Handelהנדל.
נסעתי גם ברחובות אמסטרדם,
00:25
I alsoגַם droveנסע alongלְאוֹרֶך the streetsרחובות ofשֶׁל Amsterdamאמסטרדם,
שוב מנגנת מוזיקה של אותו מלחין.
00:28
againשוב playingמשחק musicמוּסִיקָה by thisזֶה sameאותו composerמַלחִין.
בואו נביט.
00:31
Let's. בוא take a lookתראה.
(מוזיקה: אלגרו מאת גיאורג פרידריך הנדל.
מבוצע על ידי דריה ון דן ברקן.)
00:34
(Musicמוּסִיקָה: Georgeג 'ורג' Fridericגרסה Handelהנדל, "Allegroאלגרו."
Performedמְבוּצָע by Dariaדריה vanואן denמְאוּרָה Berckenברקן.)
(סרטון) דריה ון דן ברקן:
אני גרה בקומה השלישית,
00:53
(Videoוִידֵאוֹ) Dariaדריה vanואן denמְאוּרָה Berckenברקן: I
liveלחיות thereשם on the thirdשְׁלִישִׁי floorקוֹמָה.
(בהולנדית) אני גרה שם בפינה.
00:55
(In Dutchהוֹלַנדִי) I liveלחיות thereשם on the cornerפינה.
אני למעשה גרה שם, מעבר לפינה.
00:57
I actuallyלמעשה liveלחיות thereשם, aroundסְבִיב the cornerפינה.
ואתם באמת מוזמנים.
00:59
and you'dהיית רוצה be reallyבֶּאֱמֶת welcomeברוך הבא.
איש: (בהולנדית) זה נשמע כמו כיף?
ילד: (בהולנדית) כן!
01:01
Manהאיש: (In Dutchהוֹלַנדִי) Does thatזֶה soundנשמע like funכֵּיף?
Childיֶלֶד: (In Dutchהוֹלַנדִי) Yesכן!
[(בהולנדית) "קונצרט בית הנדל"]
01:03
[(In Dutchהוֹלַנדִי) "Handelהנדל houseבַּיִת concertקוֹנצֶרט"]
(מחיאות כפיים)
01:28
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
דריה ון דן ברקן: כל זה היה חוויה
01:40
Dariaדריה vanואן denמְאוּרָה Berckenברקן: Allכל thisזֶה was a realאמיתי
אמיתית וקסומה ממאות סיבות.
01:42
magicalקִסמִי experienceניסיון for hundredsמאות ofשֶׁל reasonsסיבות.
עכשיו אתם אולי שואלים,
למה עשיתי את הדברים האלה?
01:45
Nowעכשיו youאתה mayמאי askלִשְׁאוֹל, whyלמה have I doneבוצע theseאלה thingsדברים?
הם לא באמת מאפיינים
את חיי היומיום של מוזיקאים.
01:48
They'reהם notלֹא reallyבֶּאֱמֶת typicalאופייני for a musician'sמוסיקאי
01:50
day-to-dayמיום ליום life.
ובכן, עשיתי את זה בגלל שהתאהבתי במוזיקה
01:52
Well, I did itזה becauseכי I fellנפל in loveאהבה withעם the musicמוּסִיקָה
ורצית לחלוק אותה עם הרבה אנשים
01:56
and I wanted to shareלַחֲלוֹק itזה withעם as manyרב peopleאֲנָשִׁים
ככל האפשר.
01:59
as possibleאפשרי.
זה התחיל לפני כמה שנים.
02:01
Itזה startedהתחיל a coupleזוּג ofשֶׁל yearsשנים agoלִפנֵי.
ישבתי בבית על הספה עם שפעת
02:03
I was sittingיְשִׁיבָה at homeבית on the couchסַפָּה withעם the fluשַׁפַעַת
ושוטטתי באינטרנט קצת,
02:07
and browsingדִפדוּף the Internetאינטרנט a littleקְצָת,
ומצאתי שהנדל כתב יצירות
02:09
whenמתי I foundמצאתי outהַחוּצָה thatזֶה Handelהנדל had writtenכתוב worksעובד
לקלידים.
02:12
for the keyboardמקלדת.
ובכן, הופתעתי. לא ידעתי את זה.
02:14
Well, I was surprisedמוּפתָע. I did notלֹא knowלָדַעַת thisזֶה.
אז הורדתי את התווים והתחלתי לנגן.
02:16
Soאז I downloadedהורד the sheetדַף musicמוּסִיקָה and startedהתחיל playingמשחק.
ומה שקרה היה
02:21
And whatמה happenedקרה nextהַבָּא was
שנכנסתי למצב של
02:22
thatזֶה I enteredנכנס thisזֶה stateמדינה ofשֶׁל pureטָהוֹר,
פליאה טהורה ובלתי-משוחדת.
02:26
unprejudicedלֹא מְשׁוּחָד amazementהִשׁתָאוּת.
זו היתה חוויה
02:29
Itזה was an experienceניסיון
של יראת כבוד עצומה מהמוזיקה,
02:31
ofשֶׁל beingלהיות totallyלְגַמרֵי in aweיראת כבוד ofשֶׁל the musicמוּסִיקָה,
ולא הרגשתי ככה הרבה זמן.
02:34
and I had notלֹא feltהרגיש thatזֶה in a longארוך timeזְמַן.
אולי יהיה לכם קל יותר להתחבר לזה
אם תשמעו את זה.
02:38
Itזה mightאולי be easierקל יותר to relateמתייחס to thisזֶה whenמתי youאתה hearלִשְׁמוֹעַ itזה.
היצירה הראשונה שניגנתי
02:42
The firstראשון pieceלְחַבֵּר thatזֶה I playedשיחק throughדרך
התחילה כך.
02:46
startedהתחיל like thisזֶה.
(מוזיקה)
02:49
(Musicמוּסִיקָה)
ובכן, זה נשמע מאוד מלנכולי, נכון?
03:14
Well thisזֶה soundsקולות veryמאוד melancholicבַּעַל מָרָה שְׁחוֹרָה, doesn'tלא itזה?
והפכתי את הדף ומה שבא בהמשך
03:18
And I turnedפנה the pageעמוד and whatמה cameבא nextהַבָּא
היה זה.
03:21
was thisזֶה.
(מוזיקה)
03:23
(Musicמוּסִיקָה)
ובכן, זה נשמע מאוד נמרץ, לא?
03:50
Well, thisזֶה soundsקולות veryמאוד energeticנִמרָץ, doesn'tלא itזה?
אז תוך כמה דקות,
03:54
Soאז withinבְּתוֹך a coupleזוּג ofשֶׁל minutesדקות,
והיצירה עדיין אפילו לא הסתיימה,
03:57
and the pieceלְחַבֵּר isn'tלא even finishedגָמוּר yetעדיין,
חוויתי שני מאפיינים מנוגדים:
03:59
I experiencedמְנוּסֶה twoשתיים veryמאוד contrastingנוֹגֵד charactersדמויות:
מלנכוליה יפיפיה ואנרגיה טהורה.
04:03
beautifulיפה melancholyעֶצֶב and sheerטָהוֹר energyאֵנֶרְגִיָה.
ובעיני אלה
04:07
And I considerלשקול theseאלה twoשתיים elementsאלמנטים to be
שני רגשות אנושיים חיוניים.
04:09
vitalחִיוּנִי humanבן אנוש expressionsביטויים.
וטוהר המוזיקה
גורם לכם לשמוע אותה
04:12
And the purityטוֹהַר ofשֶׁל the musicמוּסִיקָה makesעושה youאתה hearלִשְׁמוֹעַ itזה
04:14
veryמאוד effectivelyביעילות.
באפקטיביות רבה.
עשיתי הרבה קונצרטים לילדים
04:19
I'veיש לי givenנָתוּן a lot ofשֶׁל children'sילדים concertsקונצרטים
בגילאי שבע ושמונה,
04:22
for childrenיְלָדִים ofשֶׁל sevenשֶׁבַע and eightשמונה yearsשנים oldישן,
ומה שניגנתי, בין אם זה היה באך, בטהובן,
04:25
and whateverמה שתגיד I playלְשַׂחֵק, whetherהאם it'sשֶׁלָה Bachבאך, Beethovenבטהובן,
אפילו שטוקהאוזן,
04:29
even Stockhausenסטוקהאוזן,
או מוזיקת ג'אז,
04:30
orאוֹ someכמה jazzyג'זי musicמוּסִיקָה,
הם היו פתוחים לשמוע אותה,
04:33
theyהֵם are openלִפְתוֹחַ to hearלִשְׁמוֹעַ itזה,
באמת מוכנים להאזין,
04:35
reallyבֶּאֱמֶת willingמוּכָן to listenלהקשיב,
ונוח להם לעשות את זה.
04:37
and theyהֵם are comfortableנוֹחַ doing soכך.
וכשכיתות מגיעות
04:40
And whenמתי classesשיעורים come in
עם ילדים שמבוגרים רק בכמה שנים,
04:42
withעם childrenיְלָדִים whoמי are justרַק a fewמְעַטִים yearsשנים olderישן יותר,
11,12, הרגשתי שלפעמים אני כבר מתקשה
04:45
11, 12, I feltהרגיש thatזֶה I sometimesלִפְעָמִים alreadyכְּבָר had troubleצרות
להגיע אליהם ככה.
04:50
in reachingהַגָעָה themאוֹתָם like thatזֶה.
המורכבות של המוזיקה הופכת לבעיה,
04:52
The complexityמוּרכָּבוּת ofשֶׁל the musicמוּסִיקָה does becomeהפכו an issueנושא,
ולמעשה הדעות של אחרים --
04:56
and actuallyלמעשה the opinionsדעות ofשֶׁל othersאחרים
הורים, חברים, מדיה -- הם מתחילים להשפיע.
05:00
parentsהורים, friendsחברים, mediaכְּלֵי תִקְשׁוֹרֶתtheyהֵם startהַתחָלָה to countלספור.
אבל הצעירים, הם לא מטילים ספק
05:04
Butאבל the youngצָעִיר onesיחידות, theyהֵם don'tלא questionשְׁאֵלָה
בדעה של עצמם.
05:07
theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ opinionדעה.
הם במצב קבוע של פליאה.
05:10
Theyהם are in thisזֶה constantקָבוּעַ stateמדינה ofשֶׁל wonderפֶּלֶא,
ואני מאמינה בחוזקה
שאנחנו יכולים להמשיך להאזין
05:13
and I do firmlyבְּתוֹקֶף believeלְהֶאֱמִין thatזֶה weאָנוּ can keepלִשְׁמוֹר listeningהַקשָׁבָה
כמו בני השבע הצעירים האלה,
05:17
like theseאלה seven-year-oldבן שבע childrenיְלָדִים,
אפילו כשגדלים.
05:19
even whenמתי growingגָדֵל upלְמַעלָה.
ולכן ניגנתי
05:22
And thatזֶה is whyלמה I have playedשיחק
לא רק באולמות קונצרטים
05:24
notלֹא onlyרק in the concertקוֹנצֶרט hallאולם
אלא גם ברחובות, ברשת, באוויר:
05:26
butאבל alsoגַם on the streetרְחוֹב, onlineבאינטרנט, in the airאוויר:
כדי להרגיש את מצב הפליאה הזה,
05:30
to feelלהרגיש thatזֶה stateמדינה ofשֶׁל wonderפֶּלֶא,
באמת להאזין,
05:33
to trulyבֶּאֱמֶת listenלהקשיב,
ולהאזין בלי דעות קדומות.
05:35
and to listenלהקשיב withoutלְלֹא prejudiceדעה קדומה.
והייתי רוצה להזמין אתכם
05:39
And I would like to inviteלהזמין youאתה
לעשות את זה עכשיו.
05:41
to do soכך nowעַכשָׁיו.
(מוזיקה: צ'קונה בסול מז'ור, מאת גיאורג פרידריך הנדל.
בביצוע דריה ון דן ברקן.)
05:50
(Musicמוּסִיקָה: Georgeג 'ורג' Fridericגרסה Handelהנדל, "Chaconneצ'אקון in G Majorגדול."
Performedמְבוּצָע by Dariaדריה vanואן denמְאוּרָה Berckenברקן.)
(מחיאות כפיים)
09:17
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה לכם.
09:23
Thank. תודה youאתה.
(מחיאות כפיים)
09:25
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by Sigal Tifferet

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com