English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: De ce cânt la pian pe stradă... și în aer

Filmed
Views 919,299

Pianista Daria van den Bercken s-a îndrăgostit de muzica barocă a lui George Friederic Handel. Acum încearcă să insufle această pasiune în alții. În acestă prezentare, muzica sa ne poartă într-un carusel al emoțiilor în timp ce ne cântă la pian suspendată în aer, pe stradă și bineînțeles, pe scenă.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Recent, am zburat deasupra unei mulţimi
00:17
Recently, I flew over a crowd
de mii de oameni în Brazilia,
00:19
of thousands of people in Brazil
interpretând muzica
lui George Friederic Handel.
00:21
playing music by George Frideric Handel.
De asemenea, am condus
pe străzile Amsterdamului
00:25
I also drove along the streets of Amsterdam,
interpretând piese
ale aceluiaşi compozitor.
00:28
again playing music by this same composer.
Haideți să vedem.
00:31
Let's take a look.
(Muzică:George Frideric Handel, "Allegro"
Interpretare:Daria van den Bercken)
00:34
(Music: George Frideric Handel, "Allegro."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Video) DB: Locuiesc acolo, la etajul 3.
00:53
(Video) Daria van den Bercken: I
live there on the third floor.
(Olandeză) Locuiesc pe colț.
00:55
(In Dutch) I live there on the corner.
De fapt locuiesc acolo, după colț
00:57
I actually live there, around the corner.
00:59
and you'd be really welcome.
și sunteți într-adevăr bineveniți.
(Olandeză) Un bărbat: Îți place?
Copilul: Da!
01:01
Man: (In Dutch) Does that sound like fun?
Child: (In Dutch) Yes!
(Olandeză) ”Concert de Handel
la mine acasă”.
01:03
[(In Dutch) "Handel house concert"]
(Aplauze) (Ovații)
01:28
(Applause)
DB: A fost o experiență magică
01:40
Daria van den Bercken: All this was a real
01:42
magical experience for hundreds of reasons.
din multe motive.
Poate vă întrebați
de ce am făcut toate astea.
01:45
Now you may ask, why have I done these things?
01:48
They're not really typical for a musician's
Nu fac parte din rutina
de zi de zi a unui muzician.
01:50
day-to-day life.
Am făcut-o pentru că m-am îndrăgostit
de această muzică
01:52
Well, I did it because I fell in love with the music
și am dorit s-o împărtășesc
01:56
and I wanted to share it with as many people
cu cât mai multe persoane posibil.
01:59
as possible.
Totul a început acum câțiva ani.
02:01
It started a couple of years ago.
Eram acasă pe canapea, cu gripă,
02:03
I was sitting at home on the couch with the flu
și navigam pe Internet puțin,
02:07
and browsing the Internet a little,
când am descoperit că Handel
02:09
when I found out that Handel had written works
a compus piese pentru pian.
02:12
for the keyboard.
M-a surprins pentru că nu știam asta.
02:14
Well, I was surprised. I did not know this.
Așa că am descărcat partiturile
și am început să le interpretez.
02:16
So I downloaded the sheet music and started playing.
Și ceea ce a urmat
02:21
And what happened next was
e că am rămas înmărmurită
02:22
that I entered this state of pure,
de o uimire pură și imparțială.
02:26
unprejudiced amazement.
A fost o experiență
02:29
It was an experience
de fascinație totală datorită muzicii,
02:31
of being totally in awe of the music,
pe care n-o mai trăisem de mult.
02:34
and I had not felt that in a long time.
Ar fi mai ușor de înțeles când o asculți.
02:38
It might be easier to relate to this when you hear it.
Prima piesă pe care am interpretat-o
02:42
The first piece that I played through
02:46
started like this.
a început așa.
(Muzică)
02:49
(Music)
Sună foarte melancolic, nu?
03:14
Well this sounds very melancholic, doesn't it?
Am dat pagina
03:18
And I turned the page and what came next
și iată ce-a urmat:
03:21
was this.
(Muzică)
03:23
(Music)
Sună plin de energie, nu?
03:50
Well, this sounds very energetic, doesn't it?
Deci, în câteva minute,
03:54
So within a couple of minutes,
și înainte ca piesa să se termine,
03:57
and the piece isn't even finished yet,
am trăit două stări total contradictorii:
03:59
I experienced two very contrasting characters:
gingașă melancolie și pură energie.
04:03
beautiful melancholy and sheer energy.
Și consider aceste două elemente
04:07
And I consider these two elements to be
a fi trăiri umane vitale.
04:09
vital human expressions.
Iar perfecțiunea muzicii
04:12
And the purity of the music makes you hear it
te fac s-o auzi efectiv.
04:14
very effectively.
Am susţinut o serie de concerte
pentru copii
04:19
I've given a lot of children's concerts
de 7 și 8 ani,
04:22
for children of seven and eight years old,
și orice am interpretat,
fie Bach, Beethoven
04:25
and whatever I play, whether it's Bach, Beethoven,
chiar Stockhausen
04:29
even Stockhausen,
sau muzică jazz,
04:30
or some jazzy music,
au primit muzica cu interes,
foarte dispuși să asculte
04:33
they are open to hear it,
04:35
really willing to listen,
04:37
and they are comfortable doing so.
și se simțeau în largul lor.
Dar când veneau clasele de copii
04:40
And when classes come in
un pic mai mari, de 11-12 ani,
04:42
with children who are just a few years older,
simțeam deja că e mai greu
04:45
11, 12, I felt that I sometimes already had trouble
să-i captez.
04:50
in reaching them like that.
Complexitatea muzicii
devine o problemă
04:52
The complexity of the music does become an issue,
iar părerile celor din jur,
04:56
and actually the opinions of others —
părinți, prieteni, mass-media,
încep să conteze.
05:00
parents, friends, media — they start to count.
Dar cei mici nu pun la îndoială
05:04
But the young ones, they don't question
05:07
their own opinion.
propriile lor opinii.
Se află într-o permanentă stare de uimire
05:10
They are in this constant state of wonder,
și sunt convinsă că putem continua
să ascultăm muzică
05:13
and I do firmly believe that we can keep listening
la fel ca micuții de 7 ani,
05:17
like these seven-year-old children,
și pe măsură ce creștem.
05:19
even when growing up.
De aceea am cântat la pian
05:22
And that is why I have played
nu doar în sălile de concerte
05:24
not only in the concert hall
ci și pe stradă, online, în aer,
05:26
but also on the street, online, in the air:
ca să simt acea stare de fascinație,
05:30
to feel that state of wonder,
05:33
to truly listen,
ca să ascult cu adevărat,
şi să ascult fără prejudecată.
05:35
and to listen without prejudice.
Și vă invit pe toți
05:39
And I would like to invite you
05:41
to do so now.
să faceți la fel acum.
05:50
(Music: George Frideric Handel, "Chaconne in G Major."
Performed by Daria van den Bercken.)
(George Frideric Handel: „Chaconne în G Major”)
(Aplauze)
09:17
(Applause)
Mulțumesc.
09:23
Thank you.
(Aplauze)
09:25
(Applause)
Translated by Denise R Quivu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com