English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: De ce cânt la pian pe stradă... și în aer

Filmed:
944,685 views

Pianista Daria van den Bercken s-a îndrăgostit de muzica barocă a lui George Friederic Handel. Acum încearcă să insufle această pasiune în alții. În acestă prezentare, muzica sa ne poartă într-un carusel al emoțiilor în timp ce ne cântă la pian suspendată în aer, pe stradă și bineînțeles, pe scenă.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Recent, am zburat deasupra unei mulţimi
00:17
RecentlyRecent, I flewzburat over a crowdmulţimea
de mii de oameni în Brazilia,
00:19
of thousandsmii of people in BrazilBrazilia
interpretând muzica
lui George Friederic Handel.
00:21
playingjoc musicmuzică by GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel.
De asemenea, am condus
pe străzile Amsterdamului
00:25
I alsode asemenea drovea condus alongde-a lungul the streetsstrăzi of AmsterdamAmsterdam,
interpretând piese
ale aceluiaşi compozitor.
00:28
again playingjoc musicmuzică by this samela fel composercompozitor.
Haideți să vedem.
00:31
Let's take a look.
(Muzică:George Frideric Handel, "Allegro"
Interpretare:Daria van den Bercken)
00:34
(MusicMuzica: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "AllegroAllegro."
PerformedEfectuate by DariaDaria vandubă denDen BerckenBercken.)
(Video) DB: Locuiesc acolo, la etajul 3.
00:53
(VideoPagina) DariaDaria vandubă denDen BerckenBercken: I
livetrăi there on the thirdal treilea floorpodea.
(Olandeză) Locuiesc pe colț.
00:55
(In DutchOlandeză) I livetrăi there on the cornercolţ.
De fapt locuiesc acolo, după colț
00:57
I actuallyde fapt livetrăi there, around the cornercolţ.
00:59
and you'dte-ai be really welcomeBine ati venit.
și sunteți într-adevăr bineveniți.
(Olandeză) Un bărbat: Îți place?
Copilul: Da!
01:01
Man: (In DutchOlandeză) Does that soundsunet like fundistracţie?
ChildCopil: (In DutchOlandeză) Yes!
(Olandeză) ”Concert de Handel
la mine acasă”.
01:03
[(In DutchOlandeză) "HandelHandel housecasă concertconcert"]
(Aplauze) (Ovații)
01:28
(ApplauseAplauze)
DB: A fost o experiență magică
01:40
DariaDaria vandubă denDen BerckenBercken: All this was a realreal
01:42
magicalmagic experienceexperienţă for hundredssute of reasonsmotive.
din multe motive.
Poate vă întrebați
de ce am făcut toate astea.
01:45
Now you mayMai askcere, why have I doneTerminat these things?
01:48
They're not really typicaltipic for a musician'smuzician
Nu fac parte din rutina
de zi de zi a unui muzician.
01:50
day-to-dayzilnic life.
Am făcut-o pentru că m-am îndrăgostit
de această muzică
01:52
Well, I did it because I fellcăzut in love with the musicmuzică
și am dorit s-o împărtășesc
01:56
and I wanted to shareacțiune it with as manymulți people
cu cât mai multe persoane posibil.
01:59
as possibleposibil.
Totul a început acum câțiva ani.
02:01
It starteda început a couplecuplu of yearsani agoîn urmă.
Eram acasă pe canapea, cu gripă,
02:03
I was sittingședință at home on the couchcanapea with the flugripă
și navigam pe Internet puțin,
02:07
and browsingde navigare the InternetInternet a little,
când am descoperit că Handel
02:09
when I foundgăsite out that HandelHandel had writtenscris workslucrări
a compus piese pentru pian.
02:12
for the keyboardtastatură.
M-a surprins pentru că nu știam asta.
02:14
Well, I was surpriseduimit. I did not know this.
Așa că am descărcat partiturile
și am început să le interpretez.
02:16
So I downloadeddescărcat the sheetfoaie musicmuzică and starteda început playingjoc.
Și ceea ce a urmat
02:21
And what happeneds-a întâmplat nextUrmător → was
e că am rămas înmărmurită
02:22
that I entereda intrat this statestat of purepur,
de o uimire pură și imparțială.
02:26
unprejudicedfără prejudecăţi amazementuimire.
A fost o experiență
02:29
It was an experienceexperienţă
de fascinație totală datorită muzicii,
02:31
of beingfiind totallyintru totul in aweuimire of the musicmuzică,
pe care n-o mai trăisem de mult.
02:34
and I had not feltsimțit that in a long time.
Ar fi mai ușor de înțeles când o asculți.
02:38
It mightar putea be easierMai uşor to relateraporta to this when you hearauzi it.
Prima piesă pe care am interpretat-o
02:42
The first piecebucată that I playedjucat throughprin
02:46
starteda început like this.
a început așa.
(Muzică)
02:49
(MusicMuzica)
Sună foarte melancolic, nu?
03:14
Well this soundssunete very melancholicmelancolic, doesn't it?
Am dat pagina
03:18
And I turnedîntoarse the pagepagină and what camea venit nextUrmător →
și iată ce-a urmat:
03:21
was this.
(Muzică)
03:23
(MusicMuzica)
Sună plin de energie, nu?
03:50
Well, this soundssunete very energeticenergic, doesn't it?
Deci, în câteva minute,
03:54
So withinîn a couplecuplu of minutesminute,
și înainte ca piesa să se termine,
03:57
and the piecebucată isn't even finishedterminat yetinca,
am trăit două stări total contradictorii:
03:59
I experiencedcu experienta two very contrastingcontrastante characterscaractere:
gingașă melancolie și pură energie.
04:03
beautifulfrumoasa melancholymelancolie and sheerpur energyenergie.
Și consider aceste două elemente
04:07
And I considerconsidera these two elementselement to be
a fi trăiri umane vitale.
04:09
vitalvital humanuman expressionsexpresii.
Iar perfecțiunea muzicii
04:12
And the puritypuritate of the musicmuzică makesmărci you hearauzi it
te fac s-o auzi efectiv.
04:14
very effectivelyîn mod eficient.
Am susţinut o serie de concerte
pentru copii
04:19
I've givendat a lot of children'scopilăresc concertsconcerte
de 7 și 8 ani,
04:22
for childrencopii of sevenȘapte and eightopt yearsani oldvechi,
și orice am interpretat,
fie Bach, Beethoven
04:25
and whateverindiferent de I playa juca, whetherdacă it's BachBach, BeethovenBeethoven,
chiar Stockhausen
04:29
even StockhausenStockhausen,
sau muzică jazz,
04:30
or some jazzyJazzy musicmuzică,
au primit muzica cu interes,
foarte dispuși să asculte
04:33
they are opendeschis to hearauzi it,
04:35
really willingdispus to listen,
04:37
and they are comfortableconfortabil doing so.
și se simțeau în largul lor.
Dar când veneau clasele de copii
04:40
And when classesclase come in
un pic mai mari, de 11-12 ani,
04:42
with childrencopii who are just a fewpuțini yearsani oldermai batran,
simțeam deja că e mai greu
04:45
11, 12, I feltsimțit that I sometimesuneori alreadydeja had troublebucluc
să-i captez.
04:50
in reachingajungând them like that.
Complexitatea muzicii
devine o problemă
04:52
The complexitycomplexitate of the musicmuzică does becomedeveni an issueproblema,
iar părerile celor din jur,
04:56
and actuallyde fapt the opinionsopinii of othersalții
părinți, prieteni, mass-media,
încep să conteze.
05:00
parentspărinţi, friendsprieteni, mediamass-media — they startstart to countnumara.
Dar cei mici nu pun la îndoială
05:04
But the youngtineri onescele, they don't questionîntrebare
05:07
theiral lor ownpropriu opinionopinie.
propriile lor opinii.
Se află într-o permanentă stare de uimire
05:10
They are in this constantconstant statestat of wondermirare,
și sunt convinsă că putem continua
să ascultăm muzică
05:13
and I do firmlyferm believe that we can keep listeningascultare
la fel ca micuții de 7 ani,
05:17
like these seven-year-oldşapte-an-vechi childrencopii,
și pe măsură ce creștem.
05:19
even when growingcreştere up.
De aceea am cântat la pian
05:22
And that is why I have playedjucat
nu doar în sălile de concerte
05:24
not only in the concertconcert hallhol
ci și pe stradă, online, în aer,
05:26
but alsode asemenea on the streetstradă, onlinepe net, in the airaer:
ca să simt acea stare de fascinație,
05:30
to feel that statestat of wondermirare,
05:33
to trulycu adevărat listen,
ca să ascult cu adevărat,
şi să ascult fără prejudecată.
05:35
and to listen withoutfără prejudicea aduce atingere.
Și vă invit pe toți
05:39
And I would like to invitea invita you
05:41
to do so now.
să faceți la fel acum.
05:50
(MusicMuzica: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "ChaconneChaconne in G MajorMajore."
PerformedEfectuate by DariaDaria vandubă denDen BerckenBercken.)
(George Frideric Handel: „Chaconne în G Major”)
(Aplauze)
09:17
(ApplauseAplauze)
Mulțumesc.
09:23
Thank you.
(Aplauze)
09:25
(ApplauseAplauze)
Translated by Denise R Quivu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com