English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Waarom ik op straat en in de lucht piano speel

Filmed:
944,685 views

Pianiste Daria van den Bercken werd verliefd op de barokke pianomuziek van Georg Friedrich Händel. Ze hoopt eenzelfde passie bij anderen aan te wakkeren. Daria neemt ons mee in een emotionele muzikale achtbaan - ze zeilt met haar piano door de lucht, rijdt ermee op straat en staat er natuurlijk mee op het podium.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Niet zo lang geleden vloog ik
over een menigte
00:17
RecentlyOnlangs, I flewvlogen over a crowdmenigte
van duizenden mensen in Brazilië
00:19
of thousandsduizenden of people in BrazilBrazilië
terwijl ik muziek speelde van
Georg Friedrich Händel.
00:21
playingspelen musicmuziek- by GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelGeorg Friedrich Händel.
Ik reed ook over straat in Amsterdam
00:25
I alsoook drovedreef alonglangs the streetsstraten of AmsterdamAmsterdam,
en speelde pianomuziek
van dezelfde componist.
00:28
again playingspelen musicmuziek- by this samedezelfde composercomponist.
00:31
Let's take a look.
Laten we even kijken.
00:34
(MusicMuziek: GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelGeorg Friedrich Händel, "AllegroAllegro."
PerformedUitgevoerd by DariaDaria vanbusje denden BerckenBercken.)
(Muziek: Georg Friedrich Händel, Allegro,
uitgevoerd door Daria van den Bercken.)
Ik woon daar, op de derde verdieping.
00:53
(VideoVideo) DariaDaria vanbusje denden BerckenBercken: I
liveleven there on the thirdderde floorverdieping.
Ik woon daar op de hoek.
Jullie zijn van harte welkom.
00:55
(In DutchNederlands) I liveleven there on the cornerhoek.
00:57
I actuallywerkelijk liveleven there, around the cornerhoek.
00:59
and you'dje zou be really welcomeWelkom.
(Man): Vind je dat leuk?
(Kind): Ja.
01:01
Man: (In DutchNederlands) Does that soundgeluid like funpret?
ChildKind: (In DutchNederlands) Yes!
01:03
[(In DutchNederlands) "HandelGeorg Friedrich Händel househuis concertconcert"]
(Applaus)
01:28
(ApplauseApplaus)
Dit alles was een magische ervaring,
om talloze redenen.
01:40
DariaDaria vanbusje denden BerckenBercken: All this was a realecht
01:42
magicalmagisch experienceervaring for hundredshonderden of reasonsredenen.
Jullie vragen je misschien af
waarom ik dat deed.
01:45
Now you maymei askvragen, why have I donegedaan these things?
Een musicus doet dat soort dingen
niet in het dagelijks leven.
01:48
They're not really typicaltypisch for a musician'smuzikant
01:50
day-to-daydagelijks life.
Ik deed het omdat ik verliefd ben
op de muziek van Händel.
01:52
Well, I did it because I fellviel in love with the musicmuziek-
Ik wilde zijn muziek delen
met zoveel mogelijk mensen.
01:56
and I wanted to sharedelen it with as manyveel people
01:59
as possiblemogelijk.
02:01
It startedbegonnen a couplepaar of yearsjaar agogeleden.
Het begon een paar jaar geleden.
Ik had griep en zat thuis op de bank
02:03
I was sittingzittend at home on the couchdivan with the flugriep
een beetje te internetten.
02:07
and browsingbrowsen the InternetInternet a little,
Ik ontdekte dat Händel muziek
voor piano had geschreven.
02:09
when I foundgevonden out that HandelGeorg Friedrich Händel had writtengeschreven workswerken
02:12
for the keyboardtoetsenbord.
02:14
Well, I was surprisedverwonderd. I did not know this.
Dat wist ik niet.
Het was een verrassing.
Ik heb de bladmuziek gedownload
en ben begonnen te spelen.
02:16
So I downloadedgedownload the sheetvel musicmuziek- and startedbegonnen playingspelen.
Wat is er toen gebeurd?
02:21
And what happenedgebeurd nextvolgende was
Ik kwam terecht in een staat
02:22
that I enteredingevoerde this statestaat of purezuiver,
van pure, onbevangen verbazing.
02:26
unprejudicedonbevangen amazementverbazing.
Het was een gevoel
02:29
It was an experienceervaring
van totaal ontzag voor de muziek.
02:31
of beingwezen totallyhelemaal in aweontzag of the musicmuziek-,
Dat had ik lang niet gevoeld.
02:34
and I had not feltvoelde that in a long time.
Misschien begrijpen jullie het beter
als je het hoort.
02:38
It mightmacht be easiergemakkelijker to relatebetrekking hebben to this when you hearhoren it.
Het eerste stuk dat ik doorspeelde,
02:42
The first piecestuk that I playedgespeeld throughdoor
begon zo.
02:46
startedbegonnen like this.
(Muziek)
02:49
(MusicMuziek)
Dat klonk heel melancholiek, vind je niet?
03:14
Well this soundsklanken very melancholicmelancholische, doesn't it?
Ik sloeg de bladzijde om,
en toen kwam dit.
03:18
And I turnedgedraaid the pagepagina and what camekwam nextvolgende
03:21
was this.
(Muziek)
03:23
(MusicMuziek)
Dat klinkt heel energiek, vind je niet?
03:50
Well, this soundsklanken very energeticenergiek, doesn't it?
In een paar minuten tijd
03:54
So withinbinnen a couplepaar of minutesnotulen,
-- het stuk was nog niet eens klaar --
03:57
and the piecestuk isn't even finishedgeëindigd yetnog,
had ik twee totaal verschillende emoties:
03:59
I experiencedervaren two very contrastingcontrasterende characterstekens:
prachtige melancholie en pure energie.
04:03
beautifulmooi melancholymelancholie and sheerzeeg energyenergie.
Voor mij zijn die twee elementen
04:07
And I consideroverwegen these two elementselementen to be
essentiële menselijke
gevoelsuitdrukkingen.
04:09
vitalvitaal humanmenselijk expressionsuitdrukkingen.
De muziek is zo puur
04:12
And the purityzuiverheid of the musicmuziek- makesmerken you hearhoren it
dat je dit heel effectief kunt horen.
04:14
very effectivelyeffectief.
Ik heb een heleboel concerten gegeven
voor kinderen van 7 en 8 jaar.
04:19
I've givengegeven a lot of children'skinderen concertsconcerten
04:22
for childrenkinderen of sevenzeven and eightacht yearsjaar oldoud,
Wat ik ook speel,
Bach of Beethoven,
04:25
and whateverwat dan ook I playspelen, whetherof it's BachBach, BeethovenBeethoven,
zelfs Stockhausen,
04:29
even StockhausenStockhausen,
of jazzmuziek,
04:30
or some jazzyJazzy musicmuziek-,
ze staan er open voor
en willen er echt naar luisteren,
04:33
they are openOpen to hearhoren it,
04:35
really willinggewillig to listen,
04:37
and they are comfortablecomfortabel doing so.
en ze voelen zich er prettig bij.
Als er klassen binnenkomen
04:40
And when classesklassen come in
met kinderen die een paar jaar ouder zijn,
elf of twaalf,
04:42
with childrenkinderen who are just a fewweinig yearsjaar olderouder,
04:45
11, 12, I feltvoelde that I sometimessoms alreadynu al had troublemoeite
heb ik er soms moeite mee
om ze op dezelfde manier te bereiken.
04:50
in reachingbereiken them like that.
De complexiteit van de muziek
is dan een struikelblok.
04:52
The complexityingewikkeldheid of the musicmuziek- does becomeworden an issuekwestie,
Wat anderen ervan vinden,
04:56
and actuallywerkelijk the opinionsmeningen of othersanderen
hun ouders en vrienden, of de media,
gaat dan meetellen.
05:00
parentsouders, friendsvrienden, mediamedia — they startbegin to counttellen.
Jonge kinderen twijfelen niet
aan hun eigen mening.
05:04
But the youngjong onesdegenen, they don't questionvraag
05:07
theirhun owneigen opinionmening.
05:10
They are in this constantconstante statestaat of wonderwonder,
Ze zijn in een constante
staat van verwondering.
Ik geloof echt dat we
naar muziek kunnen blijven luisteren
05:13
and I do firmlystevig believe that we can keep listeninghet luisteren
als kinderen van 7 jaar,
05:17
like these seven-year-oldzeven-jaar-oude childrenkinderen,
zelfs als we ouder worden.
05:19
even when growinggroeiend up.
Daarom heb ik niet alleen
in het concertgebouw piano gespeeld,
05:22
And that is why I have playedgespeeld
05:24
not only in the concertconcert hallhal
05:26
but alsoook on the streetstraat, onlineonline, in the airlucht:
maar ook op straat,
op het internet en in de lucht.
Ik wil die verwondering voelen,
05:30
to feel that statestaat of wonderwonder,
ik wil echt luisteren,
05:33
to trulywerkelijk listen,
zonder vooroordeel.
05:35
and to listen withoutzonder prejudiceafbreuk te doen.
Ik nodig jullie uit
05:39
And I would like to invitenodig uit you
om hetzelfde te doen.
05:41
to do so now.
(Muziek : 'Chaconne in G Major'
van Georg Friedrich Händel,
05:50
(MusicMuziek: GeorgeGeorge FridericFriedrich HandelGeorg Friedrich Händel, "ChaconneChaconne in G MajorGrote."
PerformedUitgevoerd by DariaDaria vanbusje denden BerckenBercken.)
uitgevoerd door Daria van den Bercken.)
09:17
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
Bedankt.
09:23
Thank you.
09:25
(ApplauseApplaus)
Translated by Eduard de Zwart
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com