ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com
TED2016

John Legend: "Redemption Song"

John Legend: "Frelsende sang"

Filmed:
2,035,891 views

John Legend er på en mission til at forvandle Amerikas strafferetlige system. Igennem hans Free America-kampagne opfordrer han til rehabilitering og heling i vores fængsler og forvaringscentre -- og giver håb til dem, som vil skabe et bedre liv efter de har afsonet deres straf. Med en optakt fortalt af James Cavitt, en indsat i San Quentin State Prison, lægger Legend an med en enklere udgave af Bob Marleys "Redemption Song."
- Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
At FreeGratis AmericaAmerika, we'vevi har doneFærdig
a listeninghører efter and learninglæring tourtur.
0
985
2783
Hos Free America har
vi lavet en lyt og lær-tur.
00:16
We visitedbesøgt not only with prosecutorsanklagere
1
4390
3444
Vi mødtes ikke kun med anklagere,
00:19
but with legislatorslovgivere,
2
7858
1746
men også med lovgivere,
00:21
with inmatesindsatte in our statestat
and locallokal prisonsfængsler.
3
9628
4861
med indsatte i vores fængsler.
00:27
We'veVi har gonevæk to immigrationindvandring
detentiontilbageholdelse centerscentre.
4
15282
2650
Vi er gået til forvaringscentre
for immigranter.
00:30
We'veVi har metmødte a lot of people.
5
18239
1436
Vi har mødt mange mennesker.
00:33
And we'vevi har seenset that redemptionfrelse
and transformationtransformation can happenske
6
21174
6224
Og vi har set at frelse
og forvandling kan ske
00:39
in our prisonsfængsler, our jailsfængsler
and our immigrationindvandring detentiontilbageholdelse centerscentre,
7
27422
4687
i vores fængsler
og vores forvaringscentre,
00:44
givinggiver hopehåber to those
who want to createskab a better life
8
32133
3017
og give håb til dem,
som vil skabe et bedre liv
00:47
after servingbetjener theirderes time.
9
35174
1668
efter at have siddet inde.
00:50
ImagineForestil dig if we alsoogså consideredtaget i betragtning
the frontforan endende of this prisonfængsel pipelinerørledning.
10
38028
3568
Forestil dig at man også
overvejede baggrunden for fængslingerne.
00:53
What would it look like
if we intervenedgrebet ind,
11
41964
1941
Hvordan ville det se ud,
hvis vi greb ind
00:55
with rehabilitationrehabilitering as a corekerne valueværdi --
12
43929
2953
med rehabilitering som en kerneværdi --
00:58
with love and compassionmedfølelse as corekerne valuesværdier?
13
46906
3034
med kærlighed og medfølelse
som kerneværdier?
01:02
We would have a societysamfund that is safersikrere,
14
50523
2299
Vi ville have et samfund,
der er mere sikkert,
01:04
healthiersundere
15
52846
1151
sundere
01:06
and worthyværdig of raisinghævning our childrenbørn in.
16
54021
1849
og værdig til at opfostre vores børn.
01:08
I want to introduceindføre you to JamesJames CavittCavitt.
17
56864
2672
Jeg vil introducere jer til James Cavitt.
01:12
JamesJames servedserveret 12 yearsflere år
in the SanSan QuentinQuentin StateStaten PrisonFængsel
18
60036
4503
James sad inde i 12 år
i San Quention State Prison
01:16
and is beingvære releasedudgivet in 18 monthsmåneder.
19
64563
2650
og bliver løsladt om 18 måneder.
01:19
Now JamesJames, like you and me,
20
67809
1965
James, ligesom dig og mig,
01:21
is more than the worstværst thing he's doneFærdig.
21
69798
2916
er mere end de værste ting,
som han har gjort.
01:25
He is a fatherfar, a husbandmand, a sonsøn, a poetdigter.
22
73691
2917
Han er en far, en ægtemand,
en søn, en poet.
01:29
He committedengageret a crimeforbrydelse;
23
77265
1617
Han begik en forbrydelse;
01:30
he's payingbetale his debtgæld,
24
78906
1617
han er ved at betale sin gæld,
01:32
and workingarbejder hardhårdt to buildbygge the skillsfærdigheder
25
80547
2464
og arbejder hårdt på
færdighederne til at
01:35
to make the transitionovergang back
to a productiveproduktiv life
26
83035
3087
overgå til et produktivt liv,
01:38
when he entersgår ind i the civiliancivile
populationbefolkning again.
27
86762
3021
når han indtræder
i den civile befolkning igen.
01:41
Now JamesJames, like millionsmillioner
of people behindbag barsbarer,
28
89807
2654
James er ligesom
millioner af mennesker bag træmmer
01:44
is an exampleeksempel of what happenssker
29
92485
2035
et eksempel på,
hvad der sker,
01:46
if we believe that our failingsmangler
don't definedefinere who we are,
30
94544
4451
hvis vi tror på,
at vores fejltagelser ikke definerer os,
01:51
that we are all worthyværdig of redemptionfrelse
31
99019
2302
at vi alle er værd at frelse.
01:53
and if we supportsupport those impactedpåvirket
by massmasse incarcerationindespærring,
32
101345
4237
Og hvis vi støtter dem,
der er påvirket af massefængsling,
01:57
we can all healhele togethersammen.
33
105606
1627
så kan vi alle hele sammen.
02:00
I'd like to introduceindføre you
to JamesJames right now,
34
108034
2286
Jeg vil gerne
introducere jer til James nu,
02:02
and he's going to sharedel
his journeyrejse of redemptionfrelse
35
110344
2484
som vil dele historien om sin frelse
02:04
throughigennem spokentalt wordord.
36
112852
1150
med ord.
02:08
JamesJames CavittCavitt: ThanksTak, JohnJohn.
37
116432
1350
James Cavitt: Tak, John.
02:09
TEDTED, welcomeVelkommen to SanSan QuentinQuentin.
38
117806
1915
TED, velkommen til San Quentin.
02:12
The talenttalent is abundantrigelig
behindbag prisonfængsel wallsvægge.
39
120521
2674
Talentet er rigt bag fængselsmurene.
02:15
FutureFremtid softwaresoftware engineersingeniører,
40
123608
2032
Fremtidige softwareingeniøre,
02:17
entrepreneursiværksættere,
41
125664
1279
entreprenøre,
02:18
craftsmenhåndværkere,
42
126967
1151
håndværkere,
02:20
musiciansmusikere
43
128142
1151
musikere
02:21
and artistskunstnere.
44
129317
1283
og kunstnere.
02:22
This piecestykke is inspiredinspireret
by all of the hardhårdt work
45
130624
3097
Dette musikstykke er inspireret
af alt det hårde arbejde,
02:25
that menherrer and womenKvinder are doing on the insideinde
46
133745
3228
som mænd og kvinder bag træmmer udfører
02:28
to createskab better livesliv
and futuresfutures for themselvesdem selv
47
136997
3325
for at skabe et bedre liv
og en bedre fremtid for dem selv,
02:32
after they servetjene theirderes time.
48
140346
1833
når de har afsonet deres straf.
02:34
This piecestykke is entitledberettiget, "Where I LiveLive."
49
142931
3587
Sangen hedder, "Hvor jeg lever."
02:40
I livelevende in a worldverden where mostmest people
are too afraidbange to go.
50
148218
3634
Jeg lever i en verden, hvor de fleste
mennesker er bange for at gøre det.
02:44
SurroundedOmgivet by tallhøj, concretebeton wallsvægge,
51
152441
2336
Omringet af høje betonsmure,
02:46
steelstål barsbarer,
52
154801
1151
ståltræmmer,
02:47
where razorRazor wiretråd have a way
53
155976
1294
hvor pigtråd er med til at
02:49
of cuttingskæring away at the hopeshåb
for a brighterlysere tomorrowi morgen.
54
157294
3086
prikke hul på håbet om en bedre fremtid.
02:53
I livelevende in a worldverden
55
161697
1151
Jeg lever i en verden,
02:54
that killdræbe people who killdræbe people
56
162872
1533
der slår modere ihjel
02:56
in orderbestille to teachunderviser people
57
164429
1151
for at lære mennesker,
02:57
that killingdrab people is wrongforkert.
58
165604
1396
at det er forkert at myrde.
03:00
ImagineForestil dig that.
59
168285
1292
Forestil jer det.
03:02
Better yetendnu,
60
170111
1151
Endnu bedre,
03:03
imagineforestille a worldverden where healedhelbredt people
helpedhjulpet hurtgøre ondt people healhele
61
171286
3070
forestil jer en verden,
hvor mennesker hjalp hinanden med at hele
03:06
and becomeblive strongstærk.
62
174380
1253
og blive stærk.
03:08
Maybe then we would all
be singin'Singin ' "RedemptionForløsning SongSang."
63
176427
3191
Så vil vi måske allesammen
synge "Redemption Song".
03:13
I livelevende in a worldverden that
has been calledhedder "hellhelvede on EarthJorden"
64
181080
2909
Jeg lever i en verden,
der er blevet kaldt "Helvede på jord"
03:16
by those trappedfanget insideinde.
65
184013
1710
af dem fanget indenfor.
03:19
But I've come to the starkStark realizationerkendelse
66
187046
1923
Men jeg er nået til en barsk erkendelse
03:20
that prisonfængsel --
67
188993
1204
at fængsel --
03:22
it really is what you make it.
68
190780
1536
er hvad du gør det til.
03:25
You see, in spitetrods
of the harshnesshårdheden of my realityvirkelighed,
69
193192
2715
Trods min barske virkelighed,
03:27
there is a silversølv liningforing.
70
195931
1460
så er der et lyspunkt.
03:30
I knewvidste that my freedomfrihed was gonna come,
71
198470
1818
Jeg ved at min frihed vil komme,
03:32
it was just a matterstof of time.
72
200312
1389
det er et spørgsmål om tid.
03:33
And so I treatedbehandlet my first stepstrin
as if they were my last milemil,
73
201725
3392
Så jeg opfattede mine første skridt,
som om de var mit sidste mil,
03:37
and I realizedgik op for that you
don't have to be freegratis
74
205141
2957
og jeg opdagede,
at man ikke behøver at være fri
03:40
in orderbestille to experienceerfaring freedomfrihed.
75
208122
1669
for at mærke friheden.
03:42
And just because you're freegratis,
76
210890
1759
Og bare fordi at du er fri,
03:44
doesn't mean that you have freedomfrihed.
77
212673
1797
så betyder det ikke
at du har frihed.
03:46
ManyMange of us, for yearsflere år,
have been battlingkæmper our innerindre demonsdæmoner.
78
214996
3246
Mange af os har i årevis
kæmpet med vores indre dæmoner.
03:50
We walk around smilingsmilende
when insideinde we're really screamin'Screamin':
79
218266
3341
Vi går smilende rundt
selvom at vi indeni skriger:
03:53
freedomfrihed!
80
221631
1150
"Frihed!"
03:56
Don't you get it?
81
224171
1150
Kan I ikke se det?
03:58
We're all servingbetjener time;
82
226018
1485
Vi sidder alle i fængsel
03:59
we're just in differentforskellige placessteder.
83
227527
1572
bare forskellige steder.
04:01
As for me,
84
229780
1151
Angående mig selv,
04:02
I choosevælge to be freegratis
from the prisonsfængsler I've createdskabt.
85
230955
2580
jeg valgte at være fri fra de fængsler,
som jeg har skabt.
04:05
The keynøgle:
86
233559
1151
Løsningen:
04:06
forgivenesstilgivelse.
87
234734
1151
Tilgivelse.
04:07
Action'sAktionens my witnessvidne.
88
235909
1151
Handling er mit vidne.
04:09
If we want freedomfrihed,
89
237084
1150
Hvis vi vil have frihed,
04:11
then we gottaskal think differentforskellige.
90
239122
1547
så må vi tænke anderledes.
04:13
Because freedomfrihed ...
91
241690
1150
Fordi frihed ...
04:17
it isn't a placeplacere.
92
245227
1150
er ikke et sted.
04:19
It's a mindsind settingindstilling.
93
247783
1150
Det er en tankegang.
04:22
Thank you.
94
250996
1151
Tak.
04:24
(ApplauseBifald)
95
252171
3341
(Bifald)
04:27
(PianoKlaver)
96
255536
7000
(Piano)
04:45
JohnJohn LegendLegend: OldGamle piratespirater, yes, they robrøve I.
97
273789
2921
John Legend: Gamle pirater,
ja, de røver mig.
04:50
SoldSælges I to the merchantkøbmand shipsskibe.
98
278233
2754
Solgte mig til et handelsskib.
04:55
MinutesMinutter after they tooktog I
99
283414
4184
Minutter efter de tog mig
04:59
from the bottomlessbundløse pitpit.
100
287622
1967
fra det bundløse hul.
05:03
My handshænder were madelavet strongstærk
101
291191
3786
Mine hænder blev gjort stærke
05:07
by the handhånd of the almightyalmægtige.
102
295969
3238
af den almægtiges hånd
05:12
We forwardfrem in this generationgeneration
103
300213
3158
Vi går i denne generation frem
05:17
triumphantlytriumferende.
104
305798
2046
triumferende.
05:21
Won'tVil ikke you help to singsynge
105
309343
3508
Vil I ikke hjælpe med at synge
05:26
these songssange of freedomfrihed?
106
314686
2715
disse sange om frihed?
05:29
'CauseÅrsag all I ever had --
107
317899
2855
Fordi alt jeg har haft --
05:35
redemptionfrelse songssange.
108
323238
2365
frelsende sange.
05:39
RedemptionForløsning songssange.
109
327722
2431
Frelsende sange.
05:43
EmancipateFrigøre yourselvesjer selv from mentalmental slaveryslaveri.
110
331947
4306
Frigør dig selv fra det sindets slaveri.
05:48
NoneIngen but ourselvesos selv can freegratis our mindssind.
111
336277
3571
Ingen andre end os selv
kan befri vores sind.
05:53
Have no fearfrygt for atomicatomar energyenergi
112
341253
3194
Frygt ikke atomenergi
05:57
'causeårsag noneingen of them can stop the time.
113
345269
3297
fordi ingen af dem kan stoppe tiden.
06:01
How long shallskal they killdræbe our prophetsprofeter
114
349719
2890
Hvor længe skal de dræbe vores profeter,
06:05
while we standstå asidetil side and look?
115
353433
2962
mens vi står på sidelinjen og kigger?
06:10
Some say it's just a parten del of it,
116
358329
3348
Nogen siger, at det bare er en del af det,
06:14
we'vevi har got to fulfillopfylde the bookBestil.
117
362447
2524
vi bliver nødt til at opfylde bogen.
06:18
Won'tVil ikke you help to singsynge
118
366877
3349
Vil I ikke hjælpe med at synge
06:24
these songssange of freedomfrihed?
119
372048
2420
disse sange om frelse?
06:27
'CauseÅrsag all I ever had --
120
375263
2920
Fordi alt jeg har haft --
06:32
redemptionfrelse songssange.
121
380322
2349
frelsende sange.
06:36
RedemptionForløsning songssange.
122
384387
2365
Frelsende sange.
06:38
(PianoKlaver)
123
386776
7000
(Piano)
06:56
EmancipateFrigøre yourselvesjer selv from mentalmental slaveryslaveri.
124
404291
3444
Frigør jer selv fra det mentale slaveri.
07:00
NoneIngen but ourselvesos selv can freegratis our mindssind.
125
408423
3690
Ingen andre end os selv kan befri vores sind.
07:04
Have no fearfrygt for atomicatomar energyenergi
126
412960
3444
Frygt ikke atomenergi
07:09
'causeårsag noneingen of them can stop the time.
127
417059
3222
fordi ingen af dem kan stoppe tiden.
07:12
How long shallskal they killdræbe our prophetsprofeter
128
420933
3507
Hvor længe skal de dræbe vores profeter,
07:17
while we standstå asidetil side and look?
129
425146
3008
mens vi står på sidelinjen og kigger?
07:20
Some say it's just a parten del of it,
130
428178
4568
Nogen siger, at det bare er en del af det,
07:25
we'vevi har got to fulfillopfylde the bookBestil.
131
433745
2572
vi bliver nødt til at opfylde bogen.
07:30
Won'tVil ikke you help to singsynge
132
438151
3246
Vil I ikke hjælpe med at synge
07:35
these songssange of freedomfrihed?
133
443229
2405
disse sange om frelse?
07:38
'CauseÅrsag all I ever had --
134
446418
2936
Fordi alt jeg har haft --
07:43
redemptionfrelse songssange.
135
451508
2659
frelsende sange.
07:47
RedemptionForløsning songssange.
136
455828
2410
Frelsende sange.
07:52
These songssange of freedomfrihed.
137
460071
2341
Disse sange om frelse.
07:55
'CauseÅrsag all I ever had --
138
463428
4238
Fordi alt jeg har haft --
08:00
redemptionfrelse songssange.
139
468883
2332
frelsende sange.
08:05
RedemptionForløsning songssange.
140
473139
2524
Frelsende sange.
08:09
RedemptionForløsning songssange.
141
477695
7000
Frelsende sange.
08:17
(PianoKlaver)
142
485541
1910
(Piano)
08:19
(ApplauseBifald)
143
487475
6582
(Bifald)
08:26
Thank you.
144
494081
1150
Mange tak.
08:27
Thank you.
145
495584
1152
Mange tak.
08:28
(ApplauseBifald)
146
496760
6907
(Bifald)
Translated by Sune Vilsted
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com