ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com
TED2016

John Legend: "Redemption Song"

Джон Леджънт: "Песен за изкуплението"

Filmed:
2,035,891 views

Джон Леджънт е на мисия да трансформира Американската система по наказателното право. Чрез кампанията му за Свободна Америка, той насърчава рехабилитация и лечение в нашите затвори и центрове за задържане - давайки надежда nа тези, които искат да създадaт по-добър живот след излежаване на своята присъда. С думи от Джеймс Кавит, затворник в Сан Куентин, Леджънт ни поднася своята версия на песента на Боб Марли "Песен на изклуплението". "Няма ли да помогнете да изпеем тези песни на свобода?"
- Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
At FreeБезплатно AmericaАмерика, we'veние имаме doneСвършен
a listeningслушане and learningизучаване на tourтурне.
0
985
2783
В Свободна Америка, направихме турне
слушай и научи.
00:16
We visitedпосетена not only with prosecutorsпрокурори
1
4390
3444
Ние се срещнахме не само с прокурори
00:19
but with legislatorsзаконодатели,
2
7858
1746
но и със законодатели,
00:21
with inmatesзатворници in our stateсъстояние
and localместен prisonsзатвори.
3
9628
4861
с лишените от свобода в нашият щат
и локалните затвори.
00:27
We'veНие сме goneси отиде to immigrationимиграция
detentionзадържане centersцентрове.
4
15282
2650
Ние посетихме имиграционни
центрове за задържане.
00:30
We'veНие сме metсрещнах a lot of people.
5
18239
1436
Ние срещнахме много хора.
00:33
And we'veние имаме seenвидян that redemptionизкупление
and transformationтрансформация can happenстава
6
21174
6224
И видяхме, че изкуплението и
трансформацията се случват,
00:39
in our prisonsзатвори, our jailsзатвори
and our immigrationимиграция detentionзадържане centersцентрове,
7
27422
4687
в нашите затвори, нашите затвори и
в нашите имиграционни центрове,
00:44
givingдавайки hopeнадявам се to those
who want to createсъздавам a better life
8
32133
3017
даваща надежда на тези, които искат
да създадат по-добър живот
00:47
after servingпорция theirтехен time.
9
35174
1668
след като излежат времето си.
00:50
ImagineПредставете си if we alsoсъщо consideredразглеждан
the frontпреден endкрай of this prisonзатвор pipelineтръбопровод.
10
38028
3568
Представете си ако вземахме под внимание
предният край на затворническият поток.
00:53
What would it look like
if we intervenedсе намеси,
11
41964
1941
Как би изглеждал ако се намесим,
00:55
with rehabilitationрехабилитация as a coreсърцевина valueстойност --
12
43929
2953
с рехабилитацията като основна ценност -
00:58
with love and compassionсъчувствие as coreсърцевина valuesстойности?
13
46906
3034
с любов и състрадание като основна ценност?
01:02
We would have a societyобщество that is saferпо-безопасно,
14
50523
2299
Ние бихме имали по-безопасно общество,
01:04
healthierпо-здрави
15
52846
1151
по-здраво
01:06
and worthyдостоен of raisingповишаване our childrenдеца in.
16
54021
1849
и достойно за отглеждането на нашите деца.
01:08
I want to introduceвъведат you to JamesДжеймс CavittCavitt.
17
56864
2672
Искам да ви представя Джеймс Кавит.
01:12
JamesДжеймс servedслужил 12 yearsгодини
in the SanСан QuentinКуентин StateДържава PrisonЗатвор
18
60036
4503
Джеймс излежава 12 годишна присъда в
щатският затвор Сан Куентин
01:16
and is beingсъщество releasedосвободен in 18 monthsмесеца.
19
64563
2650
и ще бъде освободен след 18 месеца.
01:19
Now JamesДжеймс, like you and me,
20
67809
1965
Сега Джеймс, като теб и мен,
01:21
is more than the worstнай-лошото thing he's doneСвършен.
21
69798
2916
е повече от ужасното нещо, което е направил.
01:25
He is a fatherбаща, a husbandсъпруг, a sonсин, a poetпоет.
22
73691
2917
Той е баща, съпруг, син и поет.
01:29
He committedангажиран a crimeпрестъпление;
23
77265
1617
Той е извършил престъпление,
01:30
he's payingизплащане his debtдълг,
24
78906
1617
плаща дълга си,
01:32
and workingработа hardтвърд to buildпострои the skillsумения
25
80547
2464
и работи здраво, за да изгради уменията
01:35
to make the transitionпреход back
to a productiveпродуктивен life
26
83035
3087
да премине към продуктивен живот
01:38
when he entersнавлиза the civilianцивилен
populationнаселение again.
27
86762
3021
когато навлезе в цивилната популация отново.
01:41
Now JamesДжеймс, like millionsмилиони
of people behindзад barsрешетки,
28
89807
2654
Сега Джеймс, както милиони хора зад решетки,
01:44
is an exampleпример of what happensслучва се
29
92485
2035
са пример какво се случва
01:46
if we believe that our failingsнедостатъци
don't defineдефинира who we are,
30
94544
4451
ако повярваме, че нашите падения не
определят кои сме,
01:51
that we are all worthyдостоен of redemptionизкупление
31
99019
2302
че ние всички заслужаваме изкупление
01:53
and if we supportподдържа those impactedповлияха
by massмаса incarcerationлишаване от свобода,
32
101345
4237
и ако подкрепяме тези лишени от свобода
01:57
we can all healлекувам togetherзаедно.
33
105606
1627
ние можем да се излекуваме заедно.
02:00
I'd like to introduceвъведат you
to JamesДжеймс right now,
34
108034
2286
Сега бих искал да ви представя Джеймс,
02:02
and he's going to shareдял
his journeyпътуване of redemptionизкупление
35
110344
2484
и той ще сподели неговият път
към изкуплението
02:04
throughпрез spokenизречен wordдума.
36
112852
1150
чрез изказаните думи.
02:08
JamesДжеймс CavittCavitt: ThanksБлагодаря, JohnДжон.
37
116432
1350
Джеймс Кавит: Благодаря, Джон.
02:09
TEDТЕД, welcomeдобре дошли to SanСан QuentinКуентин.
38
117806
1915
ТЕД, добре дошъл в Сан Куентин.
02:12
The talentталант is abundantизобилен
behindзад prisonзатвор wallsстени.
39
120521
2674
Талантът изобилства между
затворническите стени.
02:15
FutureБъдещето softwareсофтуер engineersинженери,
40
123608
2032
Бъдещи софтуерни инжинери,
02:17
entrepreneursпредприемачи,
41
125664
1279
предприемачи,
02:18
craftsmenзанаятчии,
42
126967
1151
занаятчии,
02:20
musiciansмузиканти
43
128142
1151
музиканти
02:21
and artistsхудожници.
44
129317
1283
и артисти.
02:22
This pieceпарче is inspiredвдъхновен
by all of the hardтвърд work
45
130624
3097
Това парче е вдъхновено от всичката ?
тежка работа
02:25
that menхора and womenДами are doing on the insideвътре
46
133745
3228
които мъже и жени вършат в затвора,
02:28
to createсъздавам better livesживота
and futuresфючърси for themselvesсебе си
47
136997
3325
за да създадат по-добър живот за себе си
02:32
after they serveслужа theirтехен time.
48
140346
1833
след като излежат времето си.
02:34
This pieceпарче is entitledозаглавена, "Where I LiveНа живо."
49
142931
3587
Това парче се казва - 'Къде живея'
02:40
I liveживея in a worldсвят where mostнай-много people
are too afraidуплашен to go.
50
148218
3634
Живея в свят където повечето хора са
прекалено уплашени да тръгнат.
02:44
SurroundedЗаобиколен by tallвисок, concreteбетон wallsстени,
51
152441
2336
Обградени от високи, бетонни стени,
02:46
steelстомана barsрешетки,
52
154801
1151
стоманени решетки,
02:47
where razorбръснач wireтел have a way
53
155976
1294
където бодлива тел
02:49
of cuttingрязане away at the hopesнадежди
for a brighterпо-ярка tomorrowутре.
54
157294
3086
прерязва пътя на надеждите за по-добро утре.
02:53
I liveживея in a worldсвят
55
161697
1151
Аз живея в свят
02:54
that killубивам people who killубивам people
56
162872
1533
в който убиват хора, които убиват хора
02:56
in orderпоръчка to teachпреподавам people
57
164429
1151
за да научат хората
02:57
that killingубиване people is wrongпогрешно.
58
165604
1396
че убиването на хора е грешно.
03:00
ImagineПредставете си that.
59
168285
1292
Представете си.
03:02
Better yetоще,
60
170111
1151
Но по-добре,
03:03
imagineПредставете си a worldсвят where healedзараснали people
helpedпомогна hurtболи people healлекувам
61
171286
3070
представете си свят където излекувани хора
помагат за излекуването на наранени хора
03:06
and becomeда стане strongсилен.
62
174380
1253
да станат по-силни.
03:08
Maybe then we would all
be singin'Пей "RedemptionОбратно изкупуване SongПесен."
63
176427
3191
Може би тогава ние всички ще пеем
'Песента на изклуплението'.
03:13
I liveживея in a worldсвят that
has been calledНаречен "hellад on EarthЗемята"
64
181080
2909
Аз живея свят, който се нарича
'Адът на земята'
03:16
by those trappedкапан insideвътре.
65
184013
1710
от тези, които са в капан вътре.
03:19
But I've come to the starkСтарк realizationреализация
66
187046
1923
Но аз стигнах до смайващо осъзнаване
03:20
that prisonзатвор --
67
188993
1204
че затвора -
03:22
it really is what you make it.
68
190780
1536
е това което го направиш.
03:25
You see, in spiteзлоба
of the harshnessкатегоричността of my realityреалност,
69
193192
2715
Разбирате ли, въпреки суровата реалност,
03:27
there is a silverсребърен liningоблицовка.
70
195931
1460
има светлина в тунела.
03:30
I knewЗнаех that my freedomсвобода was gonna come,
71
198470
1818
Знаех, че моята свобода ще дойде,
03:32
it was just a matterвъпрос of time.
72
200312
1389
просто беше въпрос на време.
03:33
And so I treatedтретира my first stepsстъпки
as if they were my last mileмиля,
73
201725
3392
И така аз подходих към моите първи стъпки
сякаш са последните ми мили,
03:37
and I realizedосъзнах that you
don't have to be freeБезплатно
74
205141
2957
и осъзнах, че не трябва да си свободен
03:40
in orderпоръчка to experienceопит freedomсвобода.
75
208122
1669
за да изпиташ свободата.
03:42
And just because you're freeБезплатно,
76
210890
1759
И само защото си свободен,
03:44
doesn't mean that you have freedomсвобода.
77
212673
1797
не значи, че имаш свобода.
03:46
ManyМного of us, for yearsгодини,
have been battlingбой our innerатрешна demonsдемони.
78
214996
3246
Много от нас, години наред са се борили
с вътрешни демони.
03:50
We walkразходка around smilingусмихнати
when insideвътре we're really screamin'крещи:
79
218266
3341
Ние се разхождаме и се усмихваме докато
вътрешно всъщност искаме да крещим:
03:53
freedomсвобода!
80
221631
1150
свобода!
03:56
Don't you get it?
81
224171
1150
Не разбирате ли?
03:58
We're all servingпорция time;
82
226018
1485
Ние всички излежаваме време,
03:59
we're just in differentразличен placesместа.
83
227527
1572
просто сме на различни места.
04:01
As for me,
84
229780
1151
Колкото до мен,
04:02
I chooseизбирам to be freeБезплатно
from the prisonsзатвори I've createdсъздаден.
85
230955
2580
аз избирам да съм свободен от затвора,
който сам съм създал.
04:05
The keyключ:
86
233559
1151
Ключът:
04:06
forgivenessпрошка.
87
234734
1151
прошка.
04:07
Action'sНа действие my witnessсвидетел.
88
235909
1151
Действията са моите свидетели.
04:09
If we want freedomсвобода,
89
237084
1150
Ако искаме свобода,
04:11
then we gottaТрябва да think differentразличен.
90
239122
1547
тогава трябва да мислим различно.
04:13
Because freedomсвобода ...
91
241690
1150
Защото свободата...
04:17
it isn't a placeмясто.
92
245227
1150
не е място.
04:19
It's a mindум settingобстановка.
93
247783
1150
То е настройка на ума.
04:22
Thank you.
94
250996
1151
Благодаря.
04:24
(ApplauseАплодисменти)
95
252171
3341
(Аплодисменти)
04:27
(PianoПиано)
96
255536
7000
(Пиано)
04:45
JohnДжон LegendЛегенда: OldСтар piratesпирати, yes, they robграбя I.
97
273789
2921
Джон Леджънт: Стари пирати, да те крадат.
04:50
SoldПродава I to the merchantтърговец shipsкораби.
98
278233
2754
И продават на търговските кораби.
04:55
MinutesМинути after they tookвзеха I
99
283414
4184
Минути след като превземат
04:59
from the bottomlessбездънна pitяма.
100
287622
1967
от бездънната яма.
05:03
My handsръце were madeизработен strongсилен
101
291191
3786
Моите ръце са създадени силни
05:07
by the handръка of the almightyВсевишния.
102
295969
3238
от ръцете на Всемогъщият.
05:12
We forwardнапред in this generationпоколение
103
300213
3158
Ние предаваме на това поколение
05:17
triumphantlyтриумфално.
104
305798
2046
триумфално.
05:21
Won'tНяма да you help to singпея
105
309343
3508
Няма ли да ми помогнете да изпея
05:26
these songsпесни of freedomсвобода?
106
314686
2715
тези песни за свободата?
05:29
'CauseПричина all I ever had --
107
317899
2855
Защото всичко, което имах -
05:35
redemptionизкупление songsпесни.
108
323238
2365
песни за изкуплението.
05:39
RedemptionОбратно изкупуване songsпесни.
109
327722
2431
Песни за изкуплението.
05:43
EmancipateОсвободи yourselvesсебе си from mentalумствен slaveryробство.
110
331947
4306
Освободете се от психологическото робство.
05:48
NoneНяма but ourselvesсебе си can freeБезплатно our mindsумове.
111
336277
3571
Никой освен нас самите не може да
освободи нашето съзнание.
05:53
Have no fearстрах for atomicатомен energyенергия
112
341253
3194
Не се страхувай от атомната енергия
05:57
'causeкауза noneнито един of them can stop the time.
113
345269
3297
защото никой от тях не може да
спре времето.
06:01
How long shallще they killубивам our prophetsПророците
114
349719
2890
Колко дълго ще убиват нашите пророци
06:05
while we standстоя asideнастрана and look?
115
353433
2962
докато ние стоим отстрани гледайки?
06:10
Some say it's just a partчаст of it,
116
358329
3348
Някой казват, че е само част от това,
06:14
we'veние имаме got to fulfillизпълнила the bookКнига.
117
362447
2524
и ние трябва да напишем книгата.
06:18
Won'tНяма да you help to singпея
118
366877
3349
Няма ли да ми помогнете да изпея
06:24
these songsпесни of freedomсвобода?
119
372048
2420
тези песни за свободата?
06:27
'CauseПричина all I ever had --
120
375263
2920
Защото всичко, което имах -
06:32
redemptionизкупление songsпесни.
121
380322
2349
песни на изкуплението.
06:36
RedemptionОбратно изкупуване songsпесни.
122
384387
2365
Песни на изкуплението.
06:38
(PianoПиано)
123
386776
7000
(Пиано)
06:56
EmancipateОсвободи yourselvesсебе си from mentalумствен slaveryробство.
124
404291
3444
Освободете се от психологическото робство.
07:00
NoneНяма but ourselvesсебе си can freeБезплатно our mindsумове.
125
408423
3690
Никой друг освен нас самите не може
да освободи нашето съзнание.
07:04
Have no fearстрах for atomicатомен energyенергия
126
412960
3444
Нямай страхове от атомната енергия
07:09
'causeкауза noneнито един of them can stop the time.
127
417059
3222
защото никой от тях не може да спре времето.
07:12
How long shallще they killубивам our prophetsПророците
128
420933
3507
Колко дълго ще убиват нашите пророци
07:17
while we standстоя asideнастрана and look?
129
425146
3008
докато ние стоим отстрани и гледаме?
07:20
Some say it's just a partчаст of it,
130
428178
4568
Някой казват, че е само част от това,
07:25
we'veние имаме got to fulfillизпълнила the bookКнига.
131
433745
2572
ние трябва да напишем книгата.
07:30
Won'tНяма да you help to singпея
132
438151
3246
Няма ли да ми помогнете да изпея
07:35
these songsпесни of freedomсвобода?
133
443229
2405
тези песни за свобода?
07:38
'CauseПричина all I ever had --
134
446418
2936
Защото всичко, което имах -
07:43
redemptionизкупление songsпесни.
135
451508
2659
песни на изкуплението.
07:47
RedemptionОбратно изкупуване songsпесни.
136
455828
2410
Песни на изкуплението.
07:52
These songsпесни of freedomсвобода.
137
460071
2341
Тези песни за свобода.
07:55
'CauseПричина all I ever had --
138
463428
4238
Защото всичко, което имах -
08:00
redemptionизкупление songsпесни.
139
468883
2332
песни на изкуплението.
08:05
RedemptionОбратно изкупуване songsпесни.
140
473139
2524
Песни за изкуплението.
08:09
RedemptionОбратно изкупуване songsпесни.
141
477695
7000
Песни за изкуплението.
08:17
(PianoПиано)
142
485541
1910
(Пиано)
08:19
(ApplauseАплодисменти)
143
487475
6582
(Аплодисменти)
08:26
Thank you.
144
494081
1150
Благодаря.
08:27
Thank you.
145
495584
1152
Благодаря.
08:28
(ApplauseАплодисменти)
146
496760
6907
(Aплодисменти)
Translated by Ivelina Ivanova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com