ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com
TED2016

John Legend: "Redemption Song"

John Legend: Cançó de redempció

Filmed:
2,035,891 views

En John Legend vol transformar el sistema criminal d'Amèrica. Mitjançant la seva campanya Free America, està fomentant la rehabilitació i la reconciliació amb un mateix a les presons i als centres d'internament dels Estats Units. Alhora anima a tots aquells que volen optar a una vida millor un cop hagin acabat el temps d'internament. Després d'una introducció de James Cavitt, un intern a la presó de San Quentin State, Legend ens fa arribar la seva versió més íntima de la cançó de Bob Marley "Redemption Song". No l'ajudaràs pas a cantar aquestes cançons de llibertat?
- Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
At FreeLliure AmericaAmèrica, we'vetenim donefet
a listeningescoltant and learningaprenentatge tourgira.
0
985
2783
A "Free America" vam fer visites
per prendre consciència.
00:16
We visitedvisitat not only with prosecutorsfiscals
1
4390
3444
No només vam visitar advocats,
00:19
but with legislatorslegisladors,
2
7858
1746
sinó també legisladors,
00:21
with inmatesinterns in our stateestat
and locallocal prisonscentres penitenciaris.
3
9628
4861
interns de les nostres presons
00:27
We'veHem gones'ha anat to immigrationImmigració
detentiondetenció centerscentres.
4
15282
2650
i centres d'internament d'estrangers.
00:30
We'veHem metes va reunir a lot of people.
5
18239
1436
Vam conèixer moltíssima gent
00:33
And we'vetenim seenvist that redemptionredempció
and transformationtransformació can happenpassar
6
21174
6224
i ens vam adonar que tant la redempció
com la transformació
són dues coses que poden succeir a les
nostres presons i centres d'internament
00:39
in our prisonscentres penitenciaris, our jailspresons
and our immigrationImmigració detentiondetenció centerscentres,
7
27422
4687
00:44
givingdonant hopeesperança to those
who want to createcrear a better life
8
32133
3017
si donem esperança a tots aquells
que volen crear un món millor
00:47
after servingservint theirels seus time.
9
35174
1668
un cop acabin la seva penitència.
00:50
ImagineImaginar if we alsotambé consideredconsiderat
the frontfront endfinal of this prisonpresó pipelinecanonada.
10
38028
3568
Què passaria si tinguéssim en compte
aquesta altra cara de l'internament?
00:53
What would it look like
if we intervenedva intervenir,
11
41964
1941
Com canviaria tot
si hi intervinguéssim
00:55
with rehabilitationrehabilitació as a corenucli central valuevalor --
12
43929
2953
considerant la rehabilitació
com a principi fonamental,
00:58
with love and compassioncompassió as corenucli central valuesvalors?
13
46906
3034
amb l'amor i la compassió
com a principis fonamentals?
01:02
We would have a societysocietat that is safermés segur,
14
50523
2299
Tindríem una societat més segura,
més sana,
01:04
healthiersaludable
15
52846
1151
01:06
and worthydigne of raisingalçament our childrennens in.
16
54021
1849
i més justa
en la que criar els nostres fills.
01:08
I want to introduceintroduir you to JamesJames CavittCavitt.
17
56864
2672
Voldria presentar-los
en James Cavitt.
01:12
JamesJames servedservit 12 yearsanys
in the SanSan QuentinQuentin StateEstat PrisonPresó
18
60036
4503
Ell fa 12 anys que és intern
a la presó de San Quentin
01:16
and is beingser releasedalliberat in 18 monthsmesos.
19
64563
2650
i serà posat en llibertat
en 18 mesos.
01:19
Now JamesJames, like you and me,
20
67809
1965
Ara mateix en James,
com vostès i jo,
01:21
is more than the worstel pitjor thing he's donefet.
21
69798
2916
és molt més que l'error
que va cometre.
01:25
He is a fatherpare, a husbandmarit, a sonfill, a poetpoeta.
22
73691
2917
És pare, marit, fill, poeta.
01:29
He committedcompromès a crimecrim;
23
77265
1617
Va cometre un crim
01:30
he's payingpagant his debtdeute,
24
78906
1617
i n'està pagant el preu
01:32
and workingtreball harddur to buildconstruir the skillshabilitats
25
80547
2464
alhora que s'esforça per
poder tornar a tenir
01:35
to make the transitiontransició back
to a productiveproductiu life
26
83035
3087
una vida productiva,
01:38
when he entersentra the civiliancivil
populationpoblació again.
27
86762
3021
un cop posi els peus al carrer de nou.
01:41
Now JamesJames, like millionsmilions
of people behinddarrere barsbars,
28
89807
2654
En James, com milions
de persones empresonades,
01:44
is an exampleexemple of what happenspassa
29
92485
2035
és un exemple del que passa
01:46
if we believe that our failingsfracassos
don't definedefinir who we are,
30
94544
4451
quan creiem que els nostres errors
no defineixen qui som,
01:51
that we are all worthydigne of redemptionredempció
31
99019
2302
que tots ens mereixem la redempció
01:53
and if we supportsuport those impactedafectades
by massmassa incarcerationempresonament,
32
101345
4237
i que si donem suport als afectats
per l'empresonament en massa
01:57
we can all healcurar togetherjunts.
33
105606
1627
podem crear, junts, un món millor.
02:00
I'd like to introduceintroduir you
to JamesJames right now,
34
108034
2286
M'agradaria presentar-los en James
ara mateix.
02:02
and he's going to shareCompartir
his journeyviatge of redemptionredempció
35
110344
2484
Ell vol compartir mitjançant
les paraules el seu
02:04
througha través spokenparlat wordparaula.
36
112852
1150
camí cap a la redempció.
02:08
JamesJames CavittCavitt: ThanksGràcies, JohnJohn.
37
116432
1350
James Cavitt: Gràcies John.
02:09
TEDTED, welcomebenvinguda to SanSan QuentinQuentin.
38
117806
1915
Benvinguts a San Querin.
02:12
The talenttalent is abundantabundant
behinddarrere prisonpresó wallsparets.
39
120521
2674
El talent abunda
rere les parets de la presó.
02:15
FutureFutur softwareprogramari engineersenginyers,
40
123608
2032
Futurs enginyers informàtics,
02:17
entrepreneursempresaris,
41
125664
1279
emprenedors,
02:18
craftsmenartesans,
42
126967
1151
artesans,
02:20
musiciansmúsics
43
128142
1151
músics
02:21
and artistsartistes.
44
129317
1283
i artistes.
02:22
This piecepeça is inspiredinspirat
by all of the harddur work
45
130624
3097
Aquesta peça està inspirada
en la dura feina
02:25
that menhomes and womendones are doing on the insidedins
46
133745
3228
que tant homes com dones
duen a terme dins la presó
02:28
to createcrear better livesvides
and futuresfuturs for themselvesells mateixos
47
136997
3325
per poder tenir una vida
i un futur millors
02:32
after they serveservir theirels seus time.
48
140346
1833
un cop surtin d'aquí.
02:34
This piecepeça is entitledtitulat, "Where I LiveViure."
49
142931
3587
Aquesta peça es diu
"El lloc on visc".
02:40
I liveen directe in a worldmón where mostla majoria people
are too afraidté por to go.
50
148218
3634
Visc en un món on
la majoria té por d'avançar.
02:44
SurroundedEnvoltat by tallalt, concreteconcret wallsparets,
51
152441
2336
Envoltats per altes parets de ciment,
02:46
steelacer barsbars,
52
154801
1151
i reixes de ferro.
02:47
where razornavalla d'afaitar wirefilferro have a way
53
155976
1294
Un món on el filferro
02:49
of cuttingtall away at the hopesesperances
for a brightermés brillant tomorrowdemà.
54
157294
3086
acaba amb les il·lusions
d'un demà millor.
02:53
I liveen directe in a worldmón
55
161697
1151
Visc en un món
02:54
that killmatar people who killmatar people
56
162872
1533
que mata aquells que han matat,
02:56
in orderordre to teachensenyar people
57
164429
1151
per ensenyar
que matar no està bé.
02:57
that killingmatant people is wrongmal.
58
165604
1396
03:00
ImagineImaginar that.
59
168285
1292
T'ho pots imaginar?
03:02
Better yetencara,
60
170111
1151
Millor imagina un món on la gent sana
ajuda a millorar als que s'han equivocat,
03:03
imagineimaginar a worldmón where healedcurat people
helpedajudat hurtferit people healcurar
61
171286
3070
03:06
and becomeconvertir-se en strongfort.
62
174380
1253
tot enfortint-los.
03:08
Maybe then we would all
be singin'cantant sota "RedemptionRedempció SongCançó."
63
176427
3191
Potser aleshores tots junts cantaríem
"Redemption Song".
03:13
I liveen directe in a worldmón that
has been calledanomenat "hellinfern on EarthTerra"
64
181080
2909
Visc en un món al que anomenen
"infern a la Terra"
03:16
by those trappedatrapat insidedins.
65
184013
1710
aquells que hi estan atrapats.
03:19
But I've come to the starkmarcat realizationrealització
66
187046
1923
Però he arribat a una dura reflexió:
03:20
that prisonpresó --
67
188993
1204
la presó
03:22
it really is what you make it.
68
190780
1536
és el que tu en facis d'ella.
03:25
You see, in spitemalgrat tot
of the harshnessduresa of my realityrealitat,
69
193192
2715
Ja veus, tot i la duresa
de la meva situació,
03:27
there is a silverplata liningrevestiment.
70
195931
1460
hi ha una llum d'esperança.
03:30
I knewsabia that my freedomllibertat was gonna come,
71
198470
1818
Sabia que la meva llibertat arribaria,
03:32
it was just a mattermatèria of time.
72
200312
1389
era qüestió de temps.
03:33
And so I treatedtractat my first stepspassos
as if they were my last milemilla,
73
201725
3392
I vaig caminar les primeres passes
com si ja arribés al meu destí
03:37
and I realizedadonar-se'n that you
don't have to be freegratuït
74
205141
2957
i vaig adonar-me que
no has de ser lliure
03:40
in orderordre to experienceexperiència freedomllibertat.
75
208122
1669
per sentir que ho ets.
03:42
And just because you're freegratuït,
76
210890
1759
I que estar en llibertat,
03:44
doesn't mean that you have freedomllibertat.
77
212673
1797
no significa que siguis lliure.
03:46
ManyMolts of us, for yearsanys,
have been battlinglluitant contra our innerinterior demonsdimonis.
78
214996
3246
Molts de nosaltres hem lluitat
durant anys contra els nostres dimonis
03:50
We walkcaminar around smilingsomrient
when insidedins we're really screamin'screamin':
79
218266
3341
i caminem somrient
mentre per dins cridem:
03:53
freedomllibertat!
80
221631
1150
"Llibertat!"
03:56
Don't you get it?
81
224171
1150
No ho entens?
03:58
We're all servingservint time;
82
226018
1485
Tu i jo complim el nostre temps
03:59
we're just in differentdiferent placesllocs.
83
227527
1572
però des de llocs diferents.
04:01
As for me,
84
229780
1151
I jo,
04:02
I choosetriar to be freegratuït
from the prisonscentres penitenciaris I've createdcreat.
85
230955
2580
he decidit alliberar-me
de les presons que m'he creat.
04:05
The keyclau:
86
233559
1151
La clau: el perdó.
04:06
forgivenessperdó.
87
234734
1151
Testimoni: les accions
04:07
Action'sDe acció my witnesstestimoni.
88
235909
1151
Si volem llibertat,
04:09
If we want freedomllibertat,
89
237084
1150
04:11
then we gottateniu think differentdiferent.
90
239122
1547
hem de pensar diferent.
04:13
Because freedomllibertat ...
91
241690
1150
Perquè la llibertat,
04:17
it isn't a placelloc.
92
245227
1150
no és un lloc.
04:19
It's a mindment settingconfiguració.
93
247783
1150
És un estat mental.
04:22
Thank you.
94
250996
1151
Gràcies.
04:24
(ApplauseAplaudiments)
95
252171
3341
(Aplaudiments)
04:27
(PianoPiano)
96
255536
7000
(Piano)
04:45
JohnJohn LegendLlegenda: OldVell piratespirates, yes, they robrobar I.
97
273789
2921
John Legend: Vells pirates em van robar
04:50
SoldVenut I to the merchantcomerciant shipsnaus.
98
278233
2754
i em van vendre a vaixells mercants.
04:55
MinutesMinuts after they tookva prendre I
99
283414
4184
Minuts després de treure'm
04:59
from the bottomlesssense fons pitpou.
100
287622
1967
d'una pedrera sense fons.
05:03
My handsmans were madefet strongfort
101
291191
3786
Però les meves mans es van tornar fortes
05:07
by the hand of the almightyTotpoderós.
102
295969
3238
gràcies al Totpoderós.
05:12
We forwardendavant in this generationgeneració
103
300213
3158
Avancem en aquesta generació,
05:17
triumphantlytriomfalment.
104
305798
2046
triomfants.
05:21
Won'tNo you help to singcantar
105
309343
3508
No m'ajudaràs pas a cantar,
05:26
these songscançons of freedomllibertat?
106
314686
2715
aquestes cançons de llibertat?
05:29
'CauseCausa all I ever had --
107
317899
2855
Perquè tot el que he tingut a la vida...
05:35
redemptionredempció songscançons.
108
323238
2365
Són cançons de redempció.
05:39
RedemptionRedempció songscançons.
109
327722
2431
Cançons de redempció.
05:43
EmancipateEmancipar yourselvesvosaltres mateixos from mentalmentals slaveryesclavitud.
110
331947
4306
Allibera't de l'esclavitud mental.
05:48
NoneCap but ourselvesnosaltres mateixos can freegratuït our mindsments.
111
336277
3571
Només tu pots alliberar la teva ment.
05:53
Have no fearpor for atomicatòmic energyenergia
112
341253
3194
Que no et faci por l'energia atòmica,
05:57
'causecausa nonecap of them can stop the time.
113
345269
3297
cap d'ells no pot aturar el temps.
06:01
How long shallhaurà they killmatar our prophetsprofetes
114
349719
2890
Quant temps més seguiran
matant els nostres profetes?
06:05
while we standestand asidea part and look?
115
353433
2962
Mentre ens ho mirem des d'un racó?
06:10
Some say it's just a partpart of it,
116
358329
3348
Molts diuen que és part de la vida,
06:14
we'vetenim got to fulfillcomplir the bookllibre.
117
362447
2524
s'ha de seguir el que diu el Llibre.
06:18
Won'tNo you help to singcantar
118
366877
3349
No m'ajudaràs pas a cantar,
06:24
these songscançons of freedomllibertat?
119
372048
2420
aquestes cançons de llibertat?
06:27
'CauseCausa all I ever had --
120
375263
2920
Perquè tot el que he tingut a la vida...
06:32
redemptionredempció songscançons.
121
380322
2349
Són cançons de redempció.
06:36
RedemptionRedempció songscançons.
122
384387
2365
Cançons de redempció.
06:38
(PianoPiano)
123
386776
7000
(Piano)
06:56
EmancipateEmancipar yourselvesvosaltres mateixos from mentalmentals slaveryesclavitud.
124
404291
3444
Allibera't de l'esclavitud mental.
07:00
NoneCap but ourselvesnosaltres mateixos can freegratuït our mindsments.
125
408423
3690
Només tu pots alliberar la teva ment.
07:04
Have no fearpor for atomicatòmic energyenergia
126
412960
3444
Que no et faci por l'energia atòmica,
07:09
'causecausa nonecap of them can stop the time.
127
417059
3222
cap d'ells no pot parar el temps.
07:12
How long shallhaurà they killmatar our prophetsprofetes
128
420933
3507
Quant temps més seguiran
matant els nostres profetes?
07:17
while we standestand asidea part and look?
129
425146
3008
Mentre ens ho mirem des d'un racó?
07:20
Some say it's just a partpart of it,
130
428178
4568
Molts diuen que és part de la vida,
07:25
we'vetenim got to fulfillcomplir the bookllibre.
131
433745
2572
s'ha de seguir el que diu el Llibre.
07:30
Won'tNo you help to singcantar
132
438151
3246
No m'ajudaràs pas a cantar,
07:35
these songscançons of freedomllibertat?
133
443229
2405
aquestes cançons de llibertat?
07:38
'CauseCausa all I ever had --
134
446418
2936
Perquè tot el que he tingut a la vida...
07:43
redemptionredempció songscançons.
135
451508
2659
Són cançons de redempció.
07:47
RedemptionRedempció songscançons.
136
455828
2410
Cançons de redempció.
07:52
These songscançons of freedomllibertat.
137
460071
2341
Aquestes cançons de llibertat.
07:55
'CauseCausa all I ever had --
138
463428
4238
Perquè tot el que he tingut a la vida...
08:00
redemptionredempció songscançons.
139
468883
2332
Són cançons de redempció.
08:05
RedemptionRedempció songscançons.
140
473139
2524
Cançons de redempció.
08:09
RedemptionRedempció songscançons.
141
477695
7000
Cançons de redempció.
08:17
(PianoPiano)
142
485541
1910
(Piano)
08:19
(ApplauseAplaudiments)
143
487475
6582
(Aplaudiments)
08:26
Thank you.
144
494081
1150
Gràcies.
08:27
Thank you.
145
495584
1152
Gràcies.
08:28
(ApplauseAplaudiments)
146
496760
6907
Translated by Alexandra Cuesta
Reviewed by Elena Pérez Gómez

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com