ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com
TED2016

John Legend: "Redemption Song"

Джон Леджэнд: Песня Вызвалення

Filmed:
2,035,891 views

Джон Леджэнд абраў сабе місію змяніць сістэму крымінальнага правасуддзя Амерыкі. Дзякуючы сваёй кампаніі Free America ён падтрымлівае рэабілітацыю і лячэнне ў турмах і цэнтрах утрымання мігрантаў і дае надзею тым, хто хоча палешпыць сваё жыццё пасля адбыцця тэрміну. Разам з прэлюдыяй Джэймса Кэвітта, зняволенага ў дзяржтурме Святога Квенціна, Леджэнд прапануе нам сваю скарочаную версію песні Боба Марлі «Песня Вызвалення» . "Дапамажы ж і ты спець гэтыя песні свабоды''.
- Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
At Free America, we've done
a listening and learning tour.
0
985
2783
У Free America мы правялі тур
праслухоўвання і навучання.
00:16
We visited not only with prosecutors
1
4390
3444
Мы сустракаліся не толькі з пракурорамі,
00:19
but with legislators,
2
7858
1746
але і з адвакатамі,
00:21
with inmates in our state
and local prisons.
3
9628
4861
і падсуднымі ў дзяржаўных
і мясцовых турмах.
00:27
We've gone to immigration
detention centers.
4
15282
2650
Пабачылі цэнтры ўтрымання мігрантаў.
00:30
We've met a lot of people.
5
18239
1436
Пазнаёміліся з мноствам людзей.
00:33
And we've seen that redemption
and transformation can happen
6
21174
6224
Мы ўбачылі, што вызваленне і змены
могуць наступіць
00:39
in our prisons, our jails
and our immigration detention centers,
7
27422
4687
у нашых турмах і
цэнтрах утрымання мігрантаў,
00:44
giving hope to those
who want to create a better life
8
32133
3017
даючы надзею тым, хто хоча палепшыць жыццё
00:47
after serving their time.
9
35174
1668
пасля адбыцця свайго тэрміну.
00:50
Imagine if we also considered
the front end of this prison pipeline.
10
38028
3568
А што, калі б мы ўявілі пачатак
гэтага турмовага ланцуга?
00:53
What would it look like
if we intervened,
11
41964
1941
Што б было, калі б мы дадалі
00:55
with rehabilitation as a core value --
12
43929
2953
рэабілітацыю, як асноўны прынцып --
00:58
with love and compassion as core values?
13
46906
3034
любоў і спагаду, як асноўныя прынцыпы?
01:02
We would have a society that is safer,
14
50523
2299
Наша грамадства было б бяспечнейшым,
01:04
healthier
15
52846
1151
здаравейшым
01:06
and worthy of raising our children in.
16
54021
1849
і надзейнейшым для гадавання дзяцей.
01:08
I want to introduce you to James Cavitt.
17
56864
2672
Хачу прадставіць вам Джэймса Кэвітта.
01:12
James served 12 years
in the San Quentin State Prison
18
60036
4503
Джэймс адседзеў 12 гадоў
у дзяржтурме Святога Квенціна.
01:16
and is being released in 18 months.
19
64563
2650
Ён будзе вызвалены праз 18 месяцаў.
01:19
Now James, like you and me,
20
67809
1965
Як і нас з вамі,
01:21
is more than the worst thing he's done.
21
69798
2916
Джэймса нельга характарызаваць
праз найгоршае з таго, што ён зрабіў.
01:25
He is a father, a husband, a son, a poet.
22
73691
2917
Ён -- бацька, муж, сын і паэт.
01:29
He committed a crime;
23
77265
1617
Ён зрабіў злачынства,
01:30
he's paying his debt,
24
78906
1617
ён аплочвае свае даўгі
01:32
and working hard to build the skills
25
80547
2464
і ўпарта працуе, каб атрымаць навыкі,
01:35
to make the transition back
to a productive life
26
83035
3087
якія дапамогуць яму вярнуцца да працы,
01:38
when he enters the civilian
population again.
27
86762
3021
калі ён зноў вернецца ў грамадства.
01:41
Now James, like millions
of people behind bars,
28
89807
2654
Джэймс, як і мілёны людзей за кратамі,
01:44
is an example of what happens
29
92485
2035
з'яўляецца прыкладам таго, што адбываецца,
01:46
if we believe that our failings
don't define who we are,
30
94544
4451
калі мы верым у тое,
што нашы памылкі не акрэсліваюць нас,
01:51
that we are all worthy of redemption
31
99019
2302
што мы заслугоўваем прабачэння
01:53
and if we support those impacted
by mass incarceration,
32
101345
4237
і калі мы падтрымаем тых,
хто трапіў пад масавае зняволенне,
01:57
we can all heal together.
33
105606
1627
то зможам разам аднавіць сілы.
02:00
I'd like to introduce you
to James right now,
34
108034
2286
Хачу прадставіць вам Джэймса.
02:02
and he's going to share
his journey of redemption
35
110344
2484
Ён падзеліцца з намі
сваім шляхам да вызвалення
02:04
through spoken word.
36
112852
1150
праз словы.
02:08
James Cavitt: Thanks, John.
37
116432
1350
Джэймс Кэвітт: Дзякуй, Джон.
02:09
TED, welcome to San Quentin.
38
117806
1915
TED, прывітанне са Святога Квенціна.
02:12
The talent is abundant
behind prison walls.
39
120521
2674
За мурамі гэтай турмы квітнеюць таленты.
02:15
Future software engineers,
40
123608
2032
Будучыя праграмісты,
02:17
entrepreneurs,
41
125664
1279
бізнэсоўцы,
02:18
craftsmen,
42
126967
1151
рамеснікі,
02:20
musicians
43
128142
1151
музыкі
02:21
and artists.
44
129317
1283
і мастакі.
02:22
This piece is inspired
by all of the hard work
45
130624
3097
Гэтая песня прысвячаецца цяжкай працы
02:25
that men and women are doing on the inside
46
133745
3228
мужчын і жанчын гэтай турмы
02:28
to create better lives
and futures for themselves
47
136997
3325
дзеля стварэння лепшага жыцця і будучыні
02:32
after they serve their time.
48
140346
1833
пасля таго, як яны выйдуць на свабоду.
02:34
This piece is entitled, "Where I Live."
49
142931
3587
Песня называецца
"Там, дзе я жыву".
02:40
I live in a world where most people
are too afraid to go.
50
148218
3634
Я жыву ў свеце,
куды большасць баіцца трапіць,
02:44
Surrounded by tall, concrete walls,
51
152441
2336
акрэсленым высокімі цэментнымі мурамі,
02:46
steel bars,
52
154801
1151
жалезнымі кратамі,
02:47
where razor wire have a way
53
155976
1294
дзе калючы дрот можа
02:49
of cutting away at the hopes
for a brighter tomorrow.
54
157294
3086
спыніць надзеі на лепшую будучыню.
02:53
I live in a world
55
161697
1151
Я жыву ў свеце, які
02:54
that kill people who kill people
56
162872
1533
забівае людзей,
якія забілі людзей,
02:56
in order to teach people
57
164429
1151
каб навучыць людзей,
02:57
that killing people is wrong.
58
165604
1396
што забойства -- гэта дрэнна.
03:00
Imagine that.
59
168285
1292
Уявіце сабе такое.
03:02
Better yet,
60
170111
1151
А зараз
03:03
imagine a world where healed people
helped hurt people heal
61
171286
3070
уявіце сабе свет,
дзе ачунялыя людзі
памагаюць траўмаваным людзям ачуняць
03:06
and become strong.
62
174380
1253
і стаць мацней.
03:08
Maybe then we would all
be singin' "Redemption Song."
63
176427
3191
Можа тады мы разам
пачнем пець "Песню Вызвалення".
03:13
I live in a world that
has been called "hell on Earth"
64
181080
2909
Я жыву ў свеце,
які называецца "Пеклам на Зямлі"
03:16
by those trapped inside.
65
184013
1710
самімі зняволенымі.
03:19
But I've come to the stark realization
66
187046
1923
І аднак я зразумеў,
03:20
that prison --
67
188993
1204
што турма
03:22
it really is what you make it.
68
190780
1536
становіцца для цябе тым,
што ты з яе робіш.
03:25
You see, in spite
of the harshness of my reality,
69
193192
2715
Нягледзячы на цяжкасць маёй рэальнасці,
03:27
there is a silver lining.
70
195931
1460
і тут ёсць лыжка мёду.
03:30
I knew that my freedom was gonna come,
71
198470
1818
Я ведаў, што вызваленне прыйдзе.
03:32
it was just a matter of time.
72
200312
1389
Гэта толькі пытанне часу.
03:33
And so I treated my first steps
as if they were my last mile,
73
201725
3392
Таму я рабіў першыя крокі,
быццам бы яны былі апошняй міляй.
03:37
and I realized that you
don't have to be free
74
205141
2957
Я зразумеў, што не трэба быць вольным,
03:40
in order to experience freedom.
75
208122
1669
каб адчуваць свабоду.
03:42
And just because you're free,
76
210890
1759
І толькі тое, што ты вольны,
03:44
doesn't mean that you have freedom.
77
212673
1797
не азначае, што ў цябе ёсць свабода.
03:46
Many of us, for years,
have been battling our inner demons.
78
214996
3246
Многія з нас гадамі змагаюцца
з асабістымі дэманамі.
03:50
We walk around smiling
when inside we're really screamin':
79
218266
3341
Мы ходзім і ўсміхаемся,
аднак унутры мы крычым:
03:53
freedom!
80
221631
1150
свабода!
03:56
Don't you get it?
81
224171
1150
Не разумееце?
03:58
We're all serving time;
82
226018
1485
Мы ўсе адседжваем тэрміны;
03:59
we're just in different places.
83
227527
1572
проста ў розных месцах.
04:01
As for me,
84
229780
1151
Што да мяне,
04:02
I choose to be free
from the prisons I've created.
85
230955
2580
я вырашыў быць вольным ад турмаў,
якія сам стварыў.
04:05
The key:
86
233559
1151
Ключ да таго --
04:06
forgiveness.
87
234734
1151
прабачэнне.
04:07
Action's my witness.
88
235909
1151
Справы мае
хай будуць сведкамі.
04:09
If we want freedom,
89
237084
1150
Калі мы хочам свабоды,
04:11
then we gotta think different.
90
239122
1547
то павінны думаць па-іншаму.
04:13
Because freedom ...
91
241690
1150
Таму што свабода...
04:17
it isn't a place.
92
245227
1150
гэта не месца.
04:19
It's a mind setting.
93
247783
1150
Гэта вобраз мыслення.
04:22
Thank you.
94
250996
1151
Дзякуй.
04:24
(Applause)
95
252171
3341
(Апладысменты)
04:27
(Piano)
96
255536
7000
(Піяніна)
04:45
John Legend: Old pirates, yes, they rob I.
97
273789
2921
Джон Леджэнд:
Старыя піраты, так, выкралі Я.
04:50
Sold I to the merchant ships.
98
278233
2754
Прадалі Я гандлёвым караблям.
04:55
Minutes after they took I
99
283414
4184
Потым дасталі Я
04:59
from the bottomless pit.
100
287622
1967
з бяздоннай ямы.
05:03
My hands were made strong
101
291191
3786
Мае рукі сталі крапчэй,
05:07
by the hand of the almighty.
102
295969
3238
дзякуючы Усемагутнаму.
05:12
We forward in this generation
103
300213
3158
Мы рухаемся наперад у гэтым пакаленні
05:17
triumphantly.
104
305798
2046
трыумфальна.
05:21
Won't you help to sing
105
309343
3508
Дапамажы ж і ты спець
05:26
these songs of freedom?
106
314686
2715
гэтыя песні свабоды.
05:29
'Cause all I ever had --
107
317899
2855
Бо ўсё, што было ў мяне --
05:35
redemption songs.
108
323238
2365
песні вызвалення.
05:39
Redemption songs.
109
327722
2431
Песні вызвалення.
05:43
Emancipate yourselves from mental slavery.
110
331947
4306
Вызваліце сябе ад ментальнага рабства.
05:48
None but ourselves can free our minds.
111
336277
3571
Ніхто, акрамя нас,
не вызваліць нашыя розумы.
05:53
Have no fear for atomic energy
112
341253
3194
Не бойцеся атамнай энергіі,
05:57
'cause none of them can stop the time.
113
345269
3297
яна не спыніць час.
06:01
How long shall they kill our prophets
114
349719
2890
Колькі яшчэ яны будуць
знішчваць нашых прарокаў,
06:05
while we stand aside and look?
115
353433
2962
пакуль мы стаім паводдаль і назіраем?
06:10
Some say it's just a part of it,
116
358329
3348
Некаторыя кажуць, што так мусіць быць.
06:14
we've got to fulfill the book.
117
362447
2524
Мы павінны прытрымлівацца кнігі.
06:18
Won't you help to sing
118
366877
3349
Дапамажы ж і ты спець
06:24
these songs of freedom?
119
372048
2420
гэтыя песні свабоды.
06:27
'Cause all I ever had --
120
375263
2920
Бо ўсё, што было ў мяне --
06:32
redemption songs.
121
380322
2349
песні вызвалення.
06:36
Redemption songs.
122
384387
2365
Песні вызвалення.
06:38
(Piano)
123
386776
7000
(Піяніна)
06:56
Emancipate yourselves from mental slavery.
124
404291
3444
Вызваліце сябе ад ментальнага рабства.
07:00
None but ourselves can free our minds.
125
408423
3690
Ніхто, акрамя нас,
не вызваліць нашыя розумы.
07:04
Have no fear for atomic energy
126
412960
3444
Не бойцеся атамнай энергіі,
07:09
'cause none of them can stop the time.
127
417059
3222
яна не спыніць час.
07:12
How long shall they kill our prophets
128
420933
3507
Колькі яшчэ яны будуць
знішчваць нашых прарокаў,
07:17
while we stand aside and look?
129
425146
3008
пакуль мы стаім паводдаль і назіраем?
07:20
Some say it's just a part of it,
130
428178
4568
Некаторыя кажуць, што так мусіць быць.
07:25
we've got to fulfill the book.
131
433745
2572
Мы павінны прытрымлівацца кнігі.
07:30
Won't you help to sing
132
438151
3246
Дапамажы ж і ты спець
07:35
these songs of freedom?
133
443229
2405
гэтыя песні свабоды.
07:38
'Cause all I ever had --
134
446418
2936
Бо ўсё, што было ў мяне --
07:43
redemption songs.
135
451508
2659
песні вызвалення.
07:47
Redemption songs.
136
455828
2410
Песні вызвалення.
07:52
These songs of freedom.
137
460071
2341
Гэтыя песні свабоды.
07:55
'Cause all I ever had --
138
463428
4238
Бо ўсё, што было ў мяне --
08:00
redemption songs.
139
468883
2332
песні вызвалення.
08:05
Redemption songs.
140
473139
2524
Песні вызвалення.
08:09
Redemption songs.
141
477695
7000
Песні вызвалення.
08:17
(Piano)
142
485541
1910
(Піяніна)
08:19
(Applause)
143
487475
6582
(Апладысменты)
08:26
Thank you.
144
494081
1150
Дзякую.
08:27
Thank you.
145
495584
1152
Дзякую.
08:28
(Applause)
146
496760
6907
(Апладысменты)
Translated by Maryia Anishchankava
Reviewed by Hanna Baradzina

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com