ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com
TED2016

John Legend: "Redemption Song"

Filmed:
2,035,891 views

John Legend is op een missie om het criminele rechtssysteem van de Verenigde Staten te veranderen. Via zijn Free America campagne, moedigt hij rehabilitatie en genezing in onze gevangenissen en detentiecentra aan -- en geeft hij hoop aan degenen die hun leven willen beteren, nadat ze hun tijd hebben uitgezeten. Via een gesproken voordracht van James Cavitt, een gevangene van de San Quentin State Prison, geeft Legend ons zijn uitgeklede versie van Bob Marley's "Redemption song". "Wil jij niet helpen om deze vrijheidsliederen te zingen?"
- Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
At FreeGratis AmericaAmerika, we'vewij hebben donegedaan
a listeninghet luisteren and learningaan het leren tourtour.
0
985
2783
We hebben met Free America een
luister- en leertournee gehouden.
00:16
We visitedbezocht not only with prosecutorsopenbare aanklagers
1
4390
3444
We bezochten niet alleen aanklagers,
00:19
but with legislatorswetgevers,
2
7858
1746
maar ook wetgevers,
en gevangenen in onze lokale
en staatsgevangenissen.
00:21
with inmatesgedetineerden in our statestaat
and locallokaal prisonsgevangenissen.
3
9628
4861
00:27
We'veWe hebben goneweg to immigrationimmigratie
detentiondetentie centerscenters.
4
15282
2650
We zijn naar immigratie
detentiecentra gegaan.
00:30
We'veWe hebben metleerde kennen a lot of people.
5
18239
1436
We hebben veel mensen ontmoet.
00:33
And we'vewij hebben seengezien that redemptionverlossing
and transformationtransformatie can happengebeuren
6
21174
6224
We hebben gezien dat verlossing en
transformatie echt plaatsvinden
00:39
in our prisonsgevangenissen, our jailsgevangenissen
and our immigrationimmigratie detentiondetentie centerscenters,
7
27422
4687
in onze gevangenissen en
immigratie detentiecentra.
00:44
givinggeven hopehoop to those
who want to createcreëren a better life
8
32133
3017
Waardoor we hoop bieden aan
hen die hun leven willen beteren
00:47
after servingportie theirhun time.
9
35174
1668
nadat ze hun tijd hebben uitgezeten.
00:50
ImagineStel je voor if we alsoook consideredbeschouwd
the frontvoorkant endeinde of this prisongevangenis pipelinepijpleiding.
10
38028
3568
Stel je voor dat we ook eens keken naar
de voorkant van het gevangeniswezen.
00:53
What would it look like
if we intervenedingegrepen,
11
41964
1941
Hoe zou het zijn als we ingrepen,
00:55
with rehabilitationrevalidatie as a corekern valuewaarde --
12
43929
2953
met eerherstel als kernwaarde --
00:58
with love and compassionmededogen as corekern valueswaarden?
13
46906
3034
met liefde en compassie als kernwaarden?
01:02
We would have a societymaatschappij that is saferveiliger,
14
50523
2299
We zouden een veiligere,
01:04
healthiergezonder
15
52846
1151
gezondere,
01:06
and worthywaardig of raisingverheffing our childrenkinderen in.
16
54021
1849
en meer waardige samenleving
voor onze kinderen hebben.
01:08
I want to introducevoorstellen you to JamesJames CavittCavitt.
17
56864
2672
Ik wil jullie voorstellen
aan James Cavitt.
Hij heeft 12 jaar in de San Quentin
staatsgevangenis gezeten
01:12
JamesJames servedgeserveerd 12 yearsjaar
in the SanSan QuentinQuentin StateStaat PrisonGevangenis
18
60036
4503
01:16
and is beingwezen releasedvrijgelaten in 18 monthsmaanden.
19
64563
2650
en komt over 18 maanden vrij.
01:19
Now JamesJames, like you and me,
20
67809
1965
James is, net als jij en ik,
01:21
is more than the worstslechtst thing he's donegedaan.
21
69798
2916
meer dan het ergste
wat hij ooit gedaan heeft.
01:25
He is a fathervader, a husbandman, a sonzoon, a poetdichter.
22
73691
2917
Hij is een vader, echtgenoot,
zoon, dichter.
01:29
He committedtoegewijd a crimemisdrijf;
23
77265
1617
Hij heeft een misdaad gepleegd;
01:30
he's payingbetalen his debtschuld,
24
78906
1617
hij zit zijn straf uit,
01:32
and workingwerkend hardhard to buildbouwen the skillsvaardigheden
25
80547
2464
en werkt hard aan vaardigheden
01:35
to make the transitionovergang back
to a productiveproduktief life
26
83035
3087
om zijn terugkeer
naar een productief leven,
01:38
when he entersbetreedt the civilianciviel
populationbevolking again.
27
86762
3021
alvorens hij het leven
van een gewone burger weer ingaat.
01:41
Now JamesJames, like millionsmiljoenen
of people behindachter barsbars,
28
89807
2654
Net als miljoenen anderen
achter de tralies
is James een voorbeeld van wat er gebeurt
01:44
is an examplevoorbeeld of what happensgebeurt
29
92485
2035
01:46
if we believe that our failingstekortkomingen
don't definebepalen who we are,
30
94544
4451
als we geloven
dat onze mislukkingen ons niet definiëren.
01:51
that we are all worthywaardig of redemptionverlossing
31
99019
2302
Dat we allemaal verlossing waard zijn.
01:53
and if we supportondersteuning those impactedbeïnvloed
by massmassa- incarcerationopsluiting,
32
101345
4237
En wanneer we degenen die getroffen zijn
door massale opsluiting ondersteunen
01:57
we can all healgenezen togethersamen.
33
105606
1627
kunnen we samen herstellen.
Ik wil jullie nu met plezier
aan James voorstellen.
02:00
I'd like to introducevoorstellen you
to JamesJames right now,
34
108034
2286
02:02
and he's going to sharedelen
his journeyreis of redemptionverlossing
35
110344
2484
Hij zal zijn weg naar verlossing
met jullie delen
02:04
throughdoor spokenmondeling wordwoord.
36
112852
1150
in zijn eigen woorden.
02:08
JamesJames CavittCavitt: ThanksBedankt, JohnJohn.
37
116432
1350
James Cavitt: Bedankt, John.
02:09
TEDTED, welcomeWelkom to SanSan QuentinQuentin.
38
117806
1915
TED, welkom in San Quentin.
Talent is hier in overvloed
achter de muren van de gevangenis.
02:12
The talenttalent is abundantovervloedig
behindachter prisongevangenis wallswanden.
39
120521
2674
02:15
FutureToekomst softwaresoftware engineersingenieurs,
40
123608
2032
Toekomstige software-ontwikkelaars,
02:17
entrepreneursondernemers,
41
125664
1279
ondernemers,
02:18
craftsmenambachtslieden,
42
126967
1151
ambachtslieden,
02:20
musiciansmusici
43
128142
1151
muzikanten
02:21
and artistskunstenaars.
44
129317
1283
en kunstenaars.
02:22
This piecestuk is inspiredgeinspireerd
by all of the hardhard work
45
130624
3097
Dit stuk werd geïnspireerd
door al het harde werk
02:25
that menmannen and womenvrouw are doing on the insidebinnen
46
133745
3228
dat deze mannen en vrouwen
hierbinnen verzetten
02:28
to createcreëren better liveslevens
and futuresFutures for themselveszich
47
136997
3325
om een beter leven en een betere toekomst
voor zichzelf te creeëren
02:32
after they servedienen theirhun time.
48
140346
1833
als hun tijd erop zit.
02:34
This piecestuk is entitledrecht hebben, "Where I LiveLive."
49
142931
3587
Dit stuk heet: "Waar ik woon".
02:40
I liveleven in a worldwereld- where mostmeest people
are too afraidbang to go.
50
148218
3634
Ik woon in een wereld
waar de meesten bang zijn om te gaan.
02:44
SurroundedOmgeven by talllang, concretebeton wallswanden,
51
152441
2336
Omringd door hoge, betonnen muren,
02:46
steelstaal barsbars,
52
154801
1151
stalen tralies,
02:47
where razorscheermes wiredraad have a way
53
155976
1294
waar prikkeldraad zorgt dat de hoop
02:49
of cuttingsnijdend away at the hopeshoop
for a brighterhelderder tomorrowmorgen.
54
157294
3086
voor een betere toekomst wegsterft.
02:53
I liveleven in a worldwereld-
55
161697
1151
Ik woon in een wereld
waar mensen mensen vermoorden
die mensen hebben vermoord
02:54
that killdoden people who killdoden people
56
162872
1533
02:56
in orderbestellen to teachonderwijzen people
57
164429
1151
om ze te leren dat moorden verkeerd is
02:57
that killingdoden people is wrongfout.
58
165604
1396
03:00
ImagineStel je voor that.
59
168285
1292
Stel je voor.
03:02
Better yetnog,
60
170111
1151
Sterker nog,
stel je een wereld voor
waarin genezen mensen,
03:03
imaginestel je voor a worldwereld- where healedgenezen people
helpedgeholpen hurtpijn doen people healgenezen
61
171286
3070
mensen met pijn helpen
en weer sterk worden.
03:06
and becomeworden strongsterk.
62
174380
1253
03:08
Maybe then we would all
be singin'Singin ' "RedemptionVerlossing SongLied."
63
176427
3191
Misschien zouden we dan allemaal
'Redemption Song' zingen.
03:13
I liveleven in a worldwereld- that
has been calledriep "hellhel on EarthAarde"
64
181080
2909
Ik woon in een wereld,
die 'hel op aarde' wordt genoemd
03:16
by those trappedgevangen insidebinnen.
65
184013
1710
door de mensen die er gevangen zitten.
03:19
But I've come to the starkschril realizationrealisatie
66
187046
1923
Maar ik ben
tot een grimmige conclusie gekomen,
03:20
that prisongevangenis --
67
188993
1204
dat de gevangenis --
03:22
it really is what you make it.
68
190780
1536
echt is wat je er zelf van maakt.
03:25
You see, in spitewrok
of the harshnesshardheid of my realityrealiteit,
69
193192
2715
Want, in tegenstelling
tot de schrilheid van mijn realiteit
03:27
there is a silverzilver liningvoering.
70
195931
1460
is er altijd een glimpje hoop.
Ik wist dat mijn vrijheid zou komen,
03:30
I knewwist that my freedomvrijheid was gonna come,
71
198470
1818
het was alleen een kwestie van tijd.
03:32
it was just a matterer toe doen of time.
72
200312
1389
03:33
And so I treatedbehandelde my first stepsstappen
as if they were my last milemijl,
73
201725
3392
Dus ik heb de eerste stappen genomen
alsof ze m'n laatsten waren
03:37
and I realizedrealiseerde that you
don't have to be freegratis
74
205141
2957
en ik realiseerde me
dat je niet vrij hoeft te zijn
03:40
in orderbestellen to experienceervaring freedomvrijheid.
75
208122
1669
om vrijheid te kunnen ervaren.
03:42
And just because you're freegratis,
76
210890
1759
En alleen omdat je vrij bent
03:44
doesn't mean that you have freedomvrijheid.
77
212673
1797
wil nog niet zeggen
dat je vrijheid ervaart.
03:46
ManyVeel of us, for yearsjaar,
have been battlingvechten our innerbinnenste demonsdemonen.
78
214996
3246
Veel van ons hebben jarenlang tegen hun innerlijke demonen moeten vechten.
03:50
We walklopen around smilingglimlachen
when insidebinnen we're really screamin'Screamin':
79
218266
3341
We lopen lachend rond, terwijl we eigenlijk vanbinnen schreewen:
03:53
freedomvrijheid!
80
221631
1150
"Vrijheid!"
03:56
Don't you get it?
81
224171
1150
Snap je het dan niet?
03:58
We're all servingportie time;
82
226018
1485
We zitten allemaal onze tijd uit;
03:59
we're just in differentverschillend placesplaatsen.
83
227527
1572
alleen op verschillende plaatsen.
04:01
As for me,
84
229780
1151
Maar ik,
ik kies ervoor vrij te zijn
van de gevangenissen die ik heb gemaakt
04:02
I chooseKiezen to be freegratis
from the prisonsgevangenissen I've createdaangemaakt.
85
230955
2580
04:05
The keysleutel:
86
233559
1151
De oplossing:
vergeving.
04:06
forgivenessvergiffenis.
87
234734
1151
Actie is mijn getuige.
04:07
Action'sVan actie my witnessgetuige.
88
235909
1151
Als we vrijheid willen,
04:09
If we want freedomvrijheid,
89
237084
1150
04:11
then we gottagotta think differentverschillend.
90
239122
1547
moeten we anders denken.
04:13
Because freedomvrijheid ...
91
241690
1150
Want vrijheid...
04:17
it isn't a placeplaats.
92
245227
1150
is geen plek.
04:19
It's a mindgeest settingomgeving.
93
247783
1150
Het is een mindset.
04:22
Thank you.
94
250996
1151
Bedankt.
04:24
(ApplauseApplaus)
95
252171
3341
[Applaus]
04:27
(PianoPiano)
96
255536
7000
[Piano]
04:45
JohnJohn LegendLegende: OldOude piratespiraten, yes, they robberoven I.
97
273789
2921
John Legend: Oude piraten, ja,
ze bestelen me.
04:50
SoldVerkocht I to the merchanthandelaar shipsschepen.
98
278233
2754
Verkochten me aan handelsschepen.
04:55
MinutesMinuten after they tooknam I
99
283414
4184
Minuten nadat ze me
04:59
from the bottomlessbodemloze pitpit.
100
287622
1967
uit de bodemloze put trokken.
05:03
My handshanden were madegemaakt strongsterk
101
291191
3786
Mijn handen werden sterker gemaakt
05:07
by the handhand- of the almightyAlmachtige.
102
295969
3238
door de hand van de Almachtige.
05:12
We forwardvooruit in this generationgeneratie
103
300213
3158
We komen deze generatie verder
05:17
triumphantlytriomfantelijk.
104
305798
2046
triomfantelijk.
05:21
Won'tZal niet you help to singzingen
105
309343
3508
Wil je me niet helpen
05:26
these songssongs of freedomvrijheid?
106
314686
2715
deze liederen van vrijheid te zingen?
05:29
'CauseOorzaak all I ever had --
107
317899
2855
Want alles wat ik ooit gehad heb --
05:35
redemptionverlossing songssongs.
108
323238
2365
verlossingsliederen.
05:39
RedemptionVerlossing songssongs.
109
327722
2431
Verlossingsliederen.
05:43
EmancipateEmanciperen yourselvesuzelf from mentalgeestelijk slaveryslavernij.
110
331947
4306
Emancipeer jezelf tegen mentale slavernij.
05:48
NoneGeen but ourselvesonszelf can freegratis our mindsgeesten.
111
336277
3571
Niemand behalve wij zelf
kunnen onze geest bevrijden.
05:53
Have no fearangst for atomicatomair energyenergie
112
341253
3194
Heb geen angst voor atomische energie
05:57
'causeoorzaak nonegeen of them can stop the time.
113
345269
3297
want niemand van hen
kan de tijd stil zetten.
06:01
How long shallzal they killdoden our prophetsprofeten
114
349719
2890
Hoe lang zullen zij
onze profeten vermoorden,
06:05
while we standstand asideterzijde and look?
115
353433
2962
terwijl we aan de zijlijn
staan toe te kijken?
06:10
Some say it's just a partdeel of it,
116
358329
3348
Sommigen zeggen dat het maar een deel is,
06:14
we'vewij hebben got to fulfillvervullen the bookboek.
117
362447
2524
we moeten het boek vervullen.
06:18
Won'tZal niet you help to singzingen
118
366877
3349
Wil je me niet helpen
06:24
these songssongs of freedomvrijheid?
119
372048
2420
deze liederen van vrijheid te zingen?
06:27
'CauseOorzaak all I ever had --
120
375263
2920
Want alles wat ik ooit gehad heb --
06:32
redemptionverlossing songssongs.
121
380322
2349
verlossingsliederen.
06:36
RedemptionVerlossing songssongs.
122
384387
2365
Verlossingsliederen.
06:38
(PianoPiano)
123
386776
7000
[Piano]
06:56
EmancipateEmanciperen yourselvesuzelf from mentalgeestelijk slaveryslavernij.
124
404291
3444
Emancipeer jezelf tegen mentale slavernij.
07:00
NoneGeen but ourselvesonszelf can freegratis our mindsgeesten.
125
408423
3690
Niemand behalve wij zelf
kunnen onze geest bevrijden.
07:04
Have no fearangst for atomicatomair energyenergie
126
412960
3444
Heb geen angst voor atomische energie
07:09
'causeoorzaak nonegeen of them can stop the time.
127
417059
3222
want niemand van hen
kan de tijd stil zetten.
07:12
How long shallzal they killdoden our prophetsprofeten
128
420933
3507
Hoe lang zullen zij
onze profeten vermoorden,
07:17
while we standstand asideterzijde and look?
129
425146
3008
terwijl we aan de zijlijn
staan toe te kijken?
07:20
Some say it's just a partdeel of it,
130
428178
4568
Sommigen zeggen dat het maar een deel is,
07:25
we'vewij hebben got to fulfillvervullen the bookboek.
131
433745
2572
we moeten het boek vervullen.
07:30
Won'tZal niet you help to singzingen
132
438151
3246
Wil je me niet helpen
07:35
these songssongs of freedomvrijheid?
133
443229
2405
deze liederen van vrijheid te zingen?
07:38
'CauseOorzaak all I ever had --
134
446418
2936
Want alles wat ik ooit gehad heb --
07:43
redemptionverlossing songssongs.
135
451508
2659
verlossingsliederen.
07:47
RedemptionVerlossing songssongs.
136
455828
2410
Verlossingsliederen.
07:52
These songssongs of freedomvrijheid.
137
460071
2341
Deze liederen van vrijheid.
07:55
'CauseOorzaak all I ever had --
138
463428
4238
Want alles wat ik ooit gehad heb --
08:00
redemptionverlossing songssongs.
139
468883
2332
verlossingsliederen.
08:05
RedemptionVerlossing songssongs.
140
473139
2524
Verlossingsliederen.
08:09
RedemptionVerlossing songssongs.
141
477695
7000
Verlossingsliederen.
08:17
(PianoPiano)
142
485541
1910
[Piano]
08:19
(ApplauseApplaus)
143
487475
6582
[Applaus]
08:26
Thank you.
144
494081
1150
Bedankt.
08:27
Thank you.
145
495584
1152
Bedankt.
08:28
(ApplauseApplaus)
146
496760
6907
[Applaus]
Translated by Martine van Lubeek
Reviewed by Emile Vekemans

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Legend - Singer, musician, composer
With his philanthropic work, John Legend is leveraging his stardom to raise social consciousness and make a positive impact on a global scale.

Why you should listen

Fueled by a lean, immediate sound and a message rooted in optimism, John Legend has become a true superstar with blockbuster tours, high-profile collaborations, nine Grammys and an Oscar (for Best Original Song, “Glory” in 2015’s Selma).

Legend is well-known for his philanthropic work, which includes the Show Me Campaign, an organization that seeks to provide every child with access to a quality education. Most recently, Legend launched #FREEAMERICA, a multi-year cultural change campaign focused on ending mass incarceration. As a respected artist, Legend is using his platform to engage stakeholders from all areas of the criminal justice system to work towards that goal.

More profile about the speaker
John Legend | Speaker | TED.com