English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Λουσιάννα Βάλκοβιτς: Ας μη χρησιμοποιούμε τον Άρη σαν εφεδρικό πλανήτη

Filmed:
2,149,539 views

Αστρικός αστρονόμος και ανώτερο μέλος του TED, η Λουσιάννα Βάλκοβιτς δουλεύει πάνω στην αποστολή του Κέπλερ της NASA ψάχνοντας για μέρη του Σύμπαντος που μπορούν να υποστηρίξουν ζωή. Οπότε αξίζει να ακούσουμε όταν μας ζητά να σκεφτούμε σοβαρά για τον Άρη. Σε αυτή τη σύντομη ομιλία, μας συμβουλεύει να πάψουμε να φανταζόμαστε τον Άρη σαν ένα μέρος που θα μπορέσουμε να κατοικήσουμε όταν καταστρέψουμε τη Γη και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη πλανητική εξερεύνηση και τη διατήρηση της Γης σαν δύο όψεις του ίδιου στόχου. Όπως λέει: «Όσο περισσότερο κοιτάς για πλανήτες σαν τη Γη τόσο περισσότερο εκτιμάς τον πλανήτη μας».

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο
της ανθρώπινης ιστορίας,
00:12
We're at a tippingφιλοδώρημα pointσημείο in humanο άνθρωπος historyιστορία,
ένα είδος ταλαντεύεται μεταξύ
της κατάκτησης των αστεριών
00:15
a speciesείδος poisedέτοιμη betweenμεταξύ gainingκερδίζοντας the starsαστέρια
and losingχάνοντας the planetπλανήτης we call home.
και της απώλειας του πλανήτη
που είναι το σπίτι μας.
Μόλις τα τελευταία χρόνια
καταφέραμε να διευρύνουμε
00:21
Even in just the pastτο παρελθόν fewλίγοι yearsχρόνια,
we'veέχουμε greatlyπολύ expandedαναπτυγμένος
00:24
our knowledgeη γνώση of how EarthΓη fitsταιριάζει
withinστα πλαίσια the contextσυμφραζόμενα of our universeσύμπαν.
τις γνώσεις μας για το πώς εντάσσεται η Γη
στα πλαίσια του σύμπαντος μας.
00:28
NASA'sΤης NASA KeplerΚέπλερ missionαποστολή has discoveredανακαλύφθηκε
Η αποστολή Κέπλερ της NASA έχει αποκαλύψει
χιλιάδες πιθανούς πλανήτες
γύρω από άλλα αστέρια,
00:31
thousandsχιλιάδες of potentialδυνητικός planetsπλανήτες
around other starsαστέρια,
υποδεικνύοντας πως η Γη
00:34
indicatingαναφέροντας that EarthΓη is but one
of billionsδισεκατομμύρια of planetsπλανήτες in our galaxyγαλαξίας.
δεν είναι παρά ένας από τους
δισεκατομμύρια πλανήτες του γαλαξία μας.
00:38
KeplerΚέπλερ is a spaceχώρος telescopeτηλεσκόπιο
Το Κέπλερ είναι ένα διαστημικό τηλεσκόπιο
00:40
that measuresμέτρα the subtleδιακριτικό dimmingρύθμιση έντασης φωτισμού of starsαστέρια
as planetsπλανήτες passπέρασμα in frontεμπρός of them,
που μετρά την ήπια εξασθένιση άστρων
όταν πλανήτες περνούν μπροστά τους
μπλοκάροντας ένα μικρό τμήμα φωτός
που θα μας προσέγγιζε.
00:44
blockingμπλοκάρισμα just a little bitκομμάτι
of that lightφως from reachingφθάνοντας us.
Τα αρχεία του Κέπλερ αποκαλύπτουν
τα μεγέθη των πλανητών
00:47
Kepler'sΤου Κέπλερ dataδεδομένα revealsαποκαλύπτει planets'πλανήτες sizesμεγέθη
καθώς και την απόστασή τους
από το γονεϊκό τους αστέρι.
00:50
as well as theirδικα τους distanceαπόσταση
from theirδικα τους parentμητρική εταιρεία starαστέρι.
Ταυτόχρονα μας βοηθά να κατανοήσουμε
αν οι πλανήτες είναι μικροί και βραχώδεις,
00:53
TogetherΜαζί, this helpsβοηθάει us understandκαταλαβαίνουν
whetherκατά πόσο these planetsπλανήτες are smallμικρό and rockyβραχώδη,
όπως οι γήινοι πλανήτες
του δικού μας ηλιακού συστήματος,
00:57
like the terrestrialεπίγεια planetsπλανήτες
in our ownτα δικά SolarΗλιακή SystemΣύστημα,
00:59
and alsoεπίσης how much lightφως they receiveλαμβάνω
from theirδικα τους parentμητρική εταιρεία sunήλιος.
και επίσης την ποσότητα του φωτός
που δέχονται από τον ήλιο τους.
Έτσι μας δίνονται στοιχεία σχετικά με το
αν οι πλανήτες που ανακαλύπτονται
01:03
In turnστροφή, this providesπαρέχει cluesενδείξεις as to whetherκατά πόσο
these planetsπλανήτες that we discoverανακαλύπτω
μπορούν να αποικιστούν ή όχι.
01:06
mightθα μπορούσε be habitableΚατοικήσιμη or not.
01:09
UnfortunatelyΔυστυχώς, at the sameίδιο time
as we're discoveringανακαλύπτοντας this treasureθησαυρός trovetrove
Δυστυχώς, ταυτόχρονα ενώ ανακαλύπτουμε
αυτόν τον ακυβέρνητο θησαυρό
01:13
of potentiallyενδεχομένως habitableΚατοικήσιμη worldsτου κόσμου,
των πιθανά κατοικήσιμων κόσμων
ο δικός μας πλανήτης κρέμεται
κάτω από το βάρος της ανθρωπότητας.
01:15
our ownτα δικά planetπλανήτης is saggingκρεμώντας
underκάτω από the weightβάρος of humanityανθρωπότητα.
Το 2014 αποτέλεσε
ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.
01:19
2014 was the hottestπιο ζεστό yearέτος on recordΡεκόρ.
Οι παγετώνες και οι πάγοι της θάλασσας,
που ήταν μαζί μας για χιλιετίες,
01:23
GlaciersΠαγετώνες and seaθάλασσα iceπάγος that have
been with us for millenniaχιλιετίες
01:26
are now disappearingεξαφανίζονται
in a matterύλη of decadesδεκαετίες.
η εξαφάνισή τους
είναι πλέον θέμα δεκαετιών.
01:29
These planetary-scaleπλανητικής κλίμακας environmentalπεριβάλλοντος
changesαλλαγές that we have setσειρά in motionκίνηση
Αυτές οι περιβαλλοντικές μεταβολές
πλανητικής κλίμακας που έχουμε εκκινήσει
γρήγορα υπερβαίνουν τις ικανότητές μας
να αλλάξουμε την πορεία τους.
01:35
are rapidlyταχέως outpacingξεπερνώντας our abilityικανότητα
to alterμεταβάλλει theirδικα τους courseσειρά μαθημάτων.
Αλλά δεν είμαι επιστήμονας κλιματολόγος.
Είμαι αστρονόμος.
01:39
But I'm not a climateκλίμα scientistεπιστήμονας,
I'm an astronomerαστρονόμος.
Σπουδάζω την κατοικισιμότητα των πλανητών
όπως επηρεάζεται από τα αστέρια
01:43
I studyμελέτη planetaryπλανητικός habitabilityκατοικησιμότητας
as influencedεπηρεάζονται by starsαστέρια
με την ελπίδα να βρούμε μέρη στο Σύμπαν
01:46
with the hopesελπίδες of findingεύρεση
the placesθέσεις in the universeσύμπαν
όπου μπορεί να ανακαλύψουμε ζωή
πέρα από το δικό μας πλανήτη.
01:48
where we mightθα μπορούσε discoverανακαλύπτω
life beyondπέρα our ownτα δικά planetπλανήτης.
Θα μπορούσατε να πείτε ότι δουλεύω
σαν μεσιτικό γραφείο εξωγήινων.
01:51
You could say that I look for
choiceεπιλογή alienεξωγήινο realπραγματικός estateπεριουσία.
Τώρα, σαν ένα άτομο που ασχολείται βαθιά
με την έρευνα ζωής στο διάστημα,
01:55
Now, as somebodyκάποιος who is deeplyκατα ΒΑΘΟΣ embeddedενσωματωμένο
in the searchΨάξιμο for life in the universeσύμπαν,
μπορώ να σας πω πως όσο πιο πολύ
αναζητείτε πλανήτες σαν τη Γη
02:00
I can tell you that the more
you look for planetsπλανήτες like EarthΓη,
τόσο περισσότερο
θα εκτιμήσετε το δικό μας πλανήτη.
02:03
the more you appreciateΕκτιμώ
our ownτα δικά planetπλανήτης itselfεαυτό.
Καθένας από αυτούς τους νέους κόσμους
δέχεται μια σύγκριση
02:07
EachΚάθε one of these newνέος worldsτου κόσμου
invitesσας προσκαλεί a comparisonσύγκριση
μεταξύ των νεοανακαλυπτόμενων πλανητών
και αυτών που γνωρίζουμε καλύτερα:
02:09
betweenμεταξύ the newlyπρόσφατα discoveredανακαλύφθηκε planetπλανήτης
and the planetsπλανήτες we know bestκαλύτερος:
02:13
those of our ownτα δικά SolarΗλιακή SystemΣύστημα.
του δικού μας ηλιακού συστήματος.
Σκεφτείται το γείτονά μας, τον Άρη.
02:15
ConsiderΘεωρούν our neighborγείτονας, MarsΆρης.
Ο Άρης είναι μικρός και βραχώδης και
παρότι είναι ελαφρώς μακριά από τον Ήλιο,
02:17
MarsΆρης is smallμικρό and rockyβραχώδη,
and thoughαν και it's a bitκομμάτι farμακριά from the SunΉλιος,
μπορεί να θεωρηθεί
ένας πιθανά κατοικήσιμος πλανήτης,
02:21
it mightθα μπορούσε be consideredθεωρούνται
a potentiallyενδεχομένως habitableΚατοικήσιμη worldκόσμος
αν βρεθεί από μια αποστολή
όπως την Κέπλερ.
02:23
if foundβρέθηκαν by a missionαποστολή like KeplerΚέπλερ.
Όντως, είναι πιθανό ότι ο Άρης
ήταν κατοικήσιμος στο παρελθόν
02:25
IndeedΠράγματι, it's possibleδυνατόν that MarsΆρης
was habitableΚατοικήσιμη in the pastτο παρελθόν,
και αυτός είναι ο λόγος
που τον μελετάμε τόσο πολύ.
02:29
and in partμέρος, this is why
we studyμελέτη MarsΆρης so much.
Οχήματα εξερεύνησης, σαν το Curiosity,
σαρώνουν όλη την επιφάνεια
02:32
Our roversπλάνες, like CuriosityΠεριέργεια,
crawlαργή πορεία acrossαπέναντι its surfaceεπιφάνεια,
ψάχνοντας για ενδείξεις ως προς την
προέλευση της ζωής όπως την ξέρουμε.
02:36
scratchingξύσιμο for cluesενδείξεις as to the originsπροέλευση
of life as we know it.
Διαστημόπλοια τροχιάς,
όπως η αποστολή MAVEN,
02:39
OrbitersΟχήματα σε τροχιά like the MAVENMAVEN missionαποστολή
sampleδείγμα the MartianΑΡΕΙΑΝΟΣ atmosphereατμόσφαιρα,
παίρνουν δείγματα
από την ατμόσφαιρα του Άρη
02:42
tryingπροσπαθεί to understandκαταλαβαίνουν how MarsΆρης
mightθα μπορούσε have lostχαμένος its pastτο παρελθόν habitabilityκατοικησιμότητας.
προσπαθώντας να κατανοήσουμε πώς ο Άρης
ίσως έχασε την κατοικησιμότητά του.
02:46
PrivateΙδιωτικό spaceflightεπανδρωμένη διαστημική πτήση companiesεταιρείες now offerπροσφορά
not just a shortμικρός tripταξίδι to nearκοντά spaceχώρος
Οι εταιρείες διαστημικών πτήσεων
προσφέρουν πλέον
όχι μόνο μικρά ταξίδια στο διάστημα,
αλλά τη δελεαστική πιθανότητα
της μόνιμης εγκατάστασης στον Άρη.
02:51
but the tantalizingδελεαστική possibilityδυνατότητα
of livingζωή our livesζωή on MarsΆρης.
02:54
But thoughαν και these MartianΑΡΕΙΑΝΟΣ vistasvistas
Αλλά παρόλο που τα τοπία του Άρη
μοιάζουν με τις ερήμους
του δικού μας πλανήτη,
02:56
resembleμοιάζουν με the desertsδίκαιη τιμωρία
of our ownτα δικά home worldκόσμος,
μέρη που στη φαντασία μας συνδέθηκαν
με την πρωτοπορία και τα σύνορα,
02:59
placesθέσεις that are tiedδεμένα in our imaginationφαντασία
to ideasιδέες about pioneeringπρωτοποριακό and frontiersσύνορα,
03:04
comparedσε συγκριση to EarthΓη
σε σύγκριση με τη Γη
ο Άρης είναι ένα αρκετά
απαράδεκτο μέρος να ζεις.
03:06
MarsΆρης is a prettyαρκετά terribleτρομερός placeθέση to liveζω.
Σκεφτείτε τους λόγους
που δεν έχουμε κατοικήσει
03:09
ConsiderΘεωρούν the extentέκταση to whichοι οποίες
we have not colonizedαποίκισαν
τις ερήμους του πλανήτη μας,
03:13
the desertsδίκαιη τιμωρία of our ownτα δικά planetπλανήτης,
μέρη που είναι θαλερά
συγκριτικά με τον Άρη.
03:15
placesθέσεις that are lushπλούσια
by comparisonσύγκριση with MarsΆρης.
Ακόμα και στα πιο ξηρά, ψηλά μέρη της Γης
03:17
Even in the driestξηρότερος,
highestύψιστος placesθέσεις on EarthΓη,
ο αέρας είναι γλυκός
και πλούσιος σε οξυγόνο
03:20
the airαέρας is sweetγλυκός and thickπυκνός with oxygenοξυγόνο
που εκπνέεται από τροπικά δάση που
βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά.
03:23
exhaledεκπνέει from thousandsχιλιάδες of milesμίλια away
by our rainforestsτροπικά δάση.
03:27
I worryανησυχία -- I worryανησυχία that this excitementενθουσιασμός
about colonizingαποικισμό MarsΆρης and other planetsπλανήτες
Ανησυχώ.
Ανησυχώ ότι ο ενθουσιασμός για την
αποίκιση του Άρη και άλλων πλανητών
03:33
carriesμεταφέρει with it a long, darkσκοτάδι shadowσκιά:
συνοδεύεται από μια μακριά
και σκοτεινή σκιά:
Τον υπαινιγμό και την πεποίθεση ορισμένων
03:36
the implicationΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ and beliefπίστη by some
ότι ο Άρης θα είναι εκεί να μας σώσει
από την αυτοπροκαλούμενη καταστροφή
03:38
that MarsΆρης will be there to saveαποθηκεύσετε us
from the self-inflictedαυτοεπιβληθείσα destructionκαταστροφή
του πραγματικά μοναδικού κατοικήσιμου
πλανήτη που γνωρίζουμε, τη Γη.
03:42
of the only trulyστα αληθεια habitableΚατοικήσιμη planetπλανήτης
we know of, the EarthΓη.
Όσο και να αγαπάμε
την διαπλανητική εξερεύνηση,
03:46
As much as I love
interplanetaryδιαπλανητικό explorationεξερεύνηση,
διαφωνώ βαθιά με αυτήν την ιδέα.
03:48
I deeplyκατα ΒΑΘΟΣ disagreeδιαφωνώ with this ideaιδέα.
Υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί λόγοι
για να πάω στον Άρη,
03:50
There are manyΠολλά excellentΘαυμάσιο reasonsαιτιολογικό
to go to MarsΆρης,
αλλά όποιος σας λέει πως ο Άρης
θα σώσει την ανθρωπότητα
03:53
but for anyoneο καθενας to tell you that MarsΆρης
will be there to back up humanityανθρωπότητα
03:57
is like the captainΚαπετάνιος of the TitanicΤιτανικός
tellingαποτελεσματικός you that the realπραγματικός partyκόμμα
είναι σαν τον καπετάνιο του Τιτανικού
που σου λέει πως η διασκέδαση
04:00
is happeningσυμβαίνει laterαργότερα on the lifeboatsσωσίβιες λέμβοι.
έρχεται αργότερα στις σωστικές λέμβους.
(Γέλια)
04:02
(LaughterΤο γέλιο)
(Χειροκρότημα)
04:05
(ApplauseΧειροκροτήματα)
Σας ευχαριστώ.
04:08
Thank you.
Όμως οι στόχοι της διαπλανητικής
εξερεύνησης και της πλανητικής διάσωσης
04:11
But the goalsστόχους of interplanetaryδιαπλανητικό
explorationεξερεύνηση and planetaryπλανητικός preservationδιατήρηση
δεν είναι αντίθετοι μεταξύ τους.
04:14
are not opposedαντίθετος to one anotherαλλο.
Όχι, στην πραγματικότητα
είναι δύο πλευρές του ίδιου στόχου:
04:17
No, they're in factγεγονός two sidesπλευρές
of the sameίδιο goalστόχος:
04:19
to understandκαταλαβαίνουν, preserveδιατηρώ
and improveβελτιώσει life into the futureμελλοντικός.
Να καταλάβουμε, να διατηρήσουμε
και να βελτιώσουμε τη ζωή στο μέλλον.
Τα ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη μας
είναι εξωγήινα τοπία.
04:23
The extremeάκρο environmentsπεριβάλλοντος
of our ownτα δικά worldκόσμος are alienεξωγήινο vistasvistas.
Απλά βρίσκονται πιο κοντά στο σπίτι μας.
04:28
They're just closerπιο κοντά to home.
Εάν μπορέσουμε να καταλάβουμε
πώς να δημιουργούμε και να διατηρούμε
04:29
If we can understandκαταλαβαίνουν how to createδημιουργώ
and maintainδιατηρούν habitableΚατοικήσιμη spacesχώρων
κατοικήσιμα περιβάλλοντα
04:34
out of hostileεχθρικός, inhospitableαφιλόξενη
spacesχώρων here on EarthΓη,
σε εχθρικά, αφιλόξενα μέρη εδώ στη Γη
ίσως μπορούμε να ανταποκριθούμε στις
ανάγκες διατήρησης του περιβάλλοντός μας
04:37
perhapsίσως we can meetσυναντώ the needsανάγκες
of bothκαι τα δυο preservingδιατήρηση our ownτα δικά environmentπεριβάλλον
04:40
and movingκίνηση beyondπέρα it.
και να προχωρήσουμε πέρα από αυτό.
Σας αφήνω με ένα τελευταίο
πείραμα σκέψης:
04:43
I leaveάδεια you with a finalτελικός
thought experimentπείραμα:
το παράδοξο του Φέρμι.
04:45
Fermi'sFermi paradoxπαράδοξο.
Πολλά χρόνια πριν, ο φυσικός
Ενρίκος Φέρμι αναρωτήθηκε πως
04:47
ManyΠολλά yearsχρόνια agoπριν, the physicistφυσικός EnricoEnrico FermiFermi
askedερωτηθείς that, givenδεδομένος the factγεγονός
δεδομένου ότι το σύμπαν μας
βρίσκεται γύρω μας για πάρα πολύ καιρό
04:52
that our universeσύμπαν has been around
for a very long time
και υποθέτουμε πως υπάρχουν
πολλοί πλανήτες μέσα σε αυτό,
04:54
and we expectαναμένω that there
are manyΠολλά planetsπλανήτες withinστα πλαίσια it,
έπρεπε να έχουμε βρει στοιχεία
εξωγήινης ζωής μέχρι τώρα.
04:57
we should have foundβρέθηκαν evidenceαπόδειξη
for alienεξωγήινο life by now.
Επομένως πού είναι αυτά;
05:00
So where are they?
Λοιπόν, μια πιθανή εξήγηση του παραδόξου
05:02
Well, one possibleδυνατόν solutionλύση
to Fermi'sFermi paradoxπαράδοξο
είναι πως, ενώ οι πολιτισμοί
βελτιώνονται τεχνολογικά αρκετά
05:06
is that, as civilizationsπολιτισμών becomeγίνομαι
technologicallyτεχνολογικά advancedπροχωρημένος enoughαρκετά
05:09
to considerσκεφτείτε livingζωή amongstμεταξύ των the starsαστέρια,
ώστε να εξετάζουν τη διαβίωση
ανάμεσα στα αστέρια,
05:11
they loseχάνω sightθέαμα of how importantσπουδαίος it is
χάνουν την αξία του πόσο σημαντικό είναι
να διασφαλιστεί ο κόσμος που καλλιεργεί
αυτήν την πρόοδο με την οποία ξεκινάμε.
05:14
to safeguardδιασφάλισης the home worldsτου κόσμου that fosteredκαλλιεργήσει
that advancementανέλιξη to beginαρχίζουν with.
05:18
It is hubrisύβρις to believe
that interplanetaryδιαπλανητικό colonizationαποικισμός aloneμόνος
Είναι ύβρις να πιστεύουμε
πως η διαπλανητική αποίκιση από μόνη της
05:23
will saveαποθηκεύσετε us from ourselvesεμείς οι ίδιοι,
θα μας σώσει,
αλλά η πλανητική διατήρηση
και η διαπλανητική εξερεύνηση
05:25
but planetaryπλανητικός preservationδιατήρηση
and interplanetaryδιαπλανητικό explorationεξερεύνηση
μπορούν να δουλέψουν μαζί.
05:28
can work togetherμαζί.
Εάν πραγματικά πιστεύουμε
στις ικανότητές μας
05:30
If we trulyστα αληθεια believe in our abilityικανότητα
να μετατρέψουμε το περιβάλλον
του Άρη σε κατοικήσιμο,
05:32
to bendστροφή the hostileεχθρικός environmentsπεριβάλλοντος of MarsΆρης
for humanο άνθρωπος habitationκατοίκηση,
τότε πρέπει να είμαστε σε θέση να
ξεπεράσουμε το ευκολότερο έργο
05:36
then we should be ableικανός to surmountξεπεράσουμε
the farμακριά easierευκολότερη taskέργο of preservingδιατήρηση
διατήρησης της κατοικησιμότητας της Γης.
05:39
the habitabilityκατοικησιμότητας of the EarthΓη.
Σας ευχαριστώ.
05:41
Thank you.
(Χειροκρότημα)
05:42
(ApplauseΧειροκροτήματα)
Translated by Timokleia Kousi
Reviewed by Stefanos Reppas

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com