ABOUT THE SPEAKER
Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com
TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowiczová: Mars nie je záchranná planéta Zeme

Filmed:
2,197,212 views

Senior TED Fellow Lucianne Walkowiczová je astronómka a pracuje na misii NASA Kepler. Misia sa zameriava na hľadanie miest vo vesmíre, na ktorých by mohol existovať život. Stojí za to počúvať, keď nás vyzve uvážlivo uvažovať o Marse. V tomto krátkom príspevku navrhuje, aby sme prestali snívať o Marse ako o planéte, kam by sme sa mohli presťahovať, keď znivočíme Zem. Mali by sme uvažovať o planetárnom bádaní a ochrane Zeme ako o dvoch stránkach rovnakého cieľa. Ako hovorí: „Čím viac sa snažíte nájsť planétu podobnú Zemi, tým viac si ceníte našu vlastnú planétu.“
- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We're at a tippingsklápanie pointbod in humančlovek historyhistórie,
0
926
2490
Nachádzame sa v prelomovom bode
ľudskej histórie.
00:15
a speciesdruh poisedpripravený betweenmedzi gainingzískavať the starshviezdy
and losingstráca the planetplanéta we call home.
1
3416
5527
Objavujeme hviezdy a zároveň strácame
planétu, ktorú nazývame domovom.
V priebehu posledných rokov
sme rozšírili naše vedomosti
00:21
Even in just the pastminulosť fewmálo yearsleta,
we'vemy máme greatlyznačne expandedrozšírený
2
9332
2730
00:24
our knowledgevedomosti of how EarthZem fitspasuje
withinvnútri the contextkontext of our universevesmír.
3
12062
4330
o planéte Zem a jej mieste vo vesmíre.
Misia NASA Kepler objavila
00:28
NASA'sNASA KeplerKepler missionposlanie has discoveredobjavené
4
16392
2738
tisícky potenciálnych planét
vôkol ostatných hviezd,
00:31
thousandstisíce of potentialpotenciál planetsplanéty
around other starshviezdy,
5
19130
2949
čím dokázala, že Zem je len jednou
z miliárd planét v našej galaxii.
00:34
indicatingoznačujúci that EarthZem is but one
of billionsmiliardy of planetsplanéty in our galaxygalaxie.
6
22079
4194
Kepler je vesmírny teleskop,
ktorý zachytáva jemné clonenie hviezd,
00:38
KeplerKepler is a spacepriestor telescopeteleskop
7
26273
1870
00:40
that measuresOpatrenia the subtlejemný dimmingstmievanie of starshviezdy
as planetsplanéty passmíňať in frontpredné of them,
8
28143
4291
ako planéty prechádzajú pred nimi,
čím blokujú len trochu zo svetla,
ktoré sa k nám dostáva.
00:44
blockingblokovanie just a little bittrocha
of that lightsvetlo from reachingdosahujúci us.
9
32434
2848
00:47
Kepler'sKeplerov datadáta revealsodhaľuje planets'planét sizesveľkosti
10
35732
2600
Údaje obsahujú veľkosť planét,
ich vzdialenosť od domovskej hviezdy.
00:50
as well as theirich distancevzdialenosť
from theirich parentrodič starhviezda.
11
38332
2786
Môžeme tak zistiť, či sú tieto planéty
malé a skalnaté
00:53
TogetherSpolu, this helpspomáha us understandrozumieť
whetherči these planetsplanéty are smallmalý and rockyRocky,
12
41118
4040
ako terestrické planéty
v našej slnečnej sústave.
00:57
like the terrestrialpozemné planetsplanéty
in our ownvlastný SolarSolárne SystemSystém,
13
45158
2555
Taktiež koľko svetla prijímajú
od domovského slnka.
00:59
and alsotaktiež how much lightsvetlo they receiveobdržať
from theirich parentrodič sunslnko.
14
47713
3366
Poskytuje nám informácie o tom,
či by mohli byť objavené planéty
01:03
In turnotočenie, this providesposkytuje cluesstopy as to whetherči
these planetsplanéty that we discoverobjaviť
15
51079
3878
obývateľné alebo nie.
01:06
mightsila be habitableobytné or not.
16
54957
2461
Naneštastie, súčasne ako objavujeme
skrytý poklad
01:09
UnfortunatelyBohužiaľ, at the samerovnaký time
as we're discoveringobjavovanie this treasurepoklad trovepoklad
17
57418
4063
potenciálne obývateľných svetov,
01:13
of potentiallypotenciálne habitableobytné worldssvety,
18
61481
2113
naša vlastná planéta sa prehýba
pod ťarchou ľudstva.
01:15
our ownvlastný planetplanéta is saggingovisnuté
underpod the weightzávažia of humanityľudskosť.
19
63594
3460
Rok 2014 bol
najhorúcejším rokom v histórii.
01:19
2014 was the hottestnajteplejšie yearrok on recordrekord.
20
67054
4412
Morský ľad a ľadovce,
ktoré tu mali byť celé tisícročia
01:23
GlaciersĽadovce and seamore iceľad that have
been with us for millenniatisícročia
21
71466
3343
miznú z povrchu zemského behom desaťročí.
01:26
are now disappearingmizne
in a matterzáležitosť of decadesdesaťročia.
22
74809
3135
Tieto globálne enviromentálne zmeny,
ktoré sme uviedli do pohybu,
01:29
These planetary-scaleplanetárnej-stupnica environmentalekologický
changeszmeny that we have setsada in motionpohyb
23
77944
5111
rýchlo predstihujú naše možnosti
zmeniť ich priebeh.
01:35
are rapidlyrýchlo outpacingpredbieha our abilityschopnosť
to alterzmeniť theirich coursekurz.
24
83055
3472
01:39
But I'm not a climatepodnebie scientistvedec,
I'm an astronomerastronóm.
25
87347
3715
Ale nie som klimatologička.
Som astronómka.
Študujem obývateľnosť planét
pod vplyvom hviezd
01:43
I studyštudovať planetaryplanetárny habitabilityobývateľnosť
as influencedovplyvnený by starshviezdy
26
91062
3370
s nádejou, že nájdeme miesto vo vesmíre,
01:46
with the hopesnádeje of findingnález
the placesMiesta in the universevesmír
27
94432
2458
kde by sme objavili
život mimo našej planéty.
01:48
where we mightsila discoverobjaviť
life beyondmimo our ownvlastný planetplanéta.
28
96890
2972
Možno to vyzerá, že sa zaujímam
o mimozemské nehnuteľnosti.
01:51
You could say that I look for
choicevýber aliencudzinec realskutočný estatehodnosť.
29
99862
3540
01:55
Now, as somebodyniekto who is deeplyhlboko embeddedvstavané
in the searchVyhľadávanie for life in the universevesmír,
30
103902
4342
Ako niekto, kto je zasvätený
do výskumu života vo vesmíre,
môžem povedať, že čím viac
hľadáme planétu podobnú Zemi,
02:00
I can tell you that the more
you look for planetsplanéty like EarthZem,
31
108244
3367
tým viac si ceníme našu vlastnú planétu.
02:03
the more you appreciateoceniť
our ownvlastný planetplanéta itselfsám.
32
111611
3646
Každý z týchto nových svetov
nám ponúka porovnanie
02:07
EachKaždý one of these newNový worldssvety
invitesvyzýva a comparisonporovnanie
33
115257
2693
02:09
betweenmedzi the newlynovo discoveredobjavené planetplanéta
and the planetsplanéty we know bestnajlepší:
34
117950
3622
medzi novoobjavenými planétami
a planétami, ktoré dôverne poznáme,
tými v našej slnečnej sústave.
02:13
those of our ownvlastný SolarSolárne SystemSystém.
35
121572
2090
Pozrime sa na našu susednú planétu Mars.
02:15
ConsiderZvážte our neighborsused, MarsMars.
36
123662
1962
02:17
MarsMars is smallmalý and rockyRocky,
and thoughhoci it's a bittrocha farďaleko from the SunSlnko,
37
125624
3785
Mars je malá skalnatá planéta
a keďže nie je ďaleko od Slnka,
môžeme ju považovať
za potenciálne obývateľnú planétu,
02:21
it mightsila be consideredpovažovaná
a potentiallypotenciálne habitableobytné worldsvet
38
129409
2525
ako sa zistilo pri misii Kepler.
02:23
if foundnájdených by a missionposlanie like KeplerKepler.
39
131934
2002
02:25
IndeedV skutočnosti, it's possiblemožný that MarsMars
was habitableobytné in the pastminulosť,
40
133936
3367
Je možné, že Mars bol minulosti obývaný,
a preto sa natoľko venujeme
štúdiu planéty Mars.
02:29
and in partčasť, this is why
we studyštudovať MarsMars so much.
41
137303
3437
Vozidlá, ako napríklad Curiosity,
sa presúvajú po povrchu
02:32
Our roversRovers, like CuriosityZvedavosť,
crawlkraul acrossnaprieč its surfacepovrch,
42
140740
3390
a hľadajú náznaky pôvodu života
ako ho poznáme.
02:36
scratchingpoškriabaniu for cluesstopy as to the originspôvod
of life as we know it.
43
144130
3250
02:39
Orbiters(Po anglicky) like the MAVENMAVEN missionposlanie
samplevzorka the MartianMarťan atmosphereatmosféra,
44
147380
3506
Počas misie MAVEN
sa skúmala atmosféra Marsu,
02:42
tryingsnažia to understandrozumieť how MarsMars
mightsila have loststratený its pastminulosť habitabilityobývateľnosť.
45
150886
3692
so snahou pochopiť, ako Mars mohol
prísť o obývateľnosť v minulosti.
Súkromné spoločnosti
ponúkajú vesmírne lety
02:46
PrivateSúkromné spaceflightvesmírny let companiesspoločnosti now offerponuka
not just a shortkrátky tripvýlet to nearblízkosti spacepriestor
46
154578
4565
ako krátke výlety do blízkeho vesmíru,
ale lákajú možnosťou žiť na Marse.
02:51
but the tantalizingdráždivý possibilitymožnosť
of livingžijúci our livesživoty on MarsMars.
47
159143
3701
02:54
But thoughhoci these MartianMarťan vistaspriehľady
48
162844
1950
Ale návštevy týchto miest na Marse
02:56
resemblepodobajú the desertspúšte
of our ownvlastný home worldsvet,
49
164794
2555
pripomínajú púšte na našej planéte,
02:59
placesMiesta that are tiedviazaná in our imaginationpredstavivosť
to ideasnápady about pioneeringpriekopnícky and frontiershraníc,
50
167349
5572
ktoré sa nám spájajú s predstavami
s miestami na okraji sveta.
03:04
comparednákupný to EarthZem
51
172921
1672
V porovnaní so Zemou
03:06
MarsMars is a prettypekný terriblepríšerný placemiesto to livežiť.
52
174593
3297
je Mars nehostinné miesto pre život.
03:09
ConsiderZvážte the extentrozsah to whichktorý
we have not colonizedkolonizovali
53
177890
3274
Vzhľadom na rozlohu miest,
ktoré sme neobývali,
ako púšte na našej planéte,
03:13
the desertspúšte of our ownvlastný planetplanéta,
54
181164
1904
tieto miesta sú rajom
v porovnaní s Marsom.
03:15
placesMiesta that are lushsvieža
by comparisonporovnanie with MarsMars.
55
183068
2833
Aj na najsuchších
a najvyšších miestach na Zemi
03:17
Even in the driestnajsuchšie,
highestnajvyššiu placesMiesta on EarthZem,
56
185901
2786
je vzduch plný kyslíka,
03:20
the airovzdušia is sweetsladký and thicktučný with oxygenkyslík
57
188687
2600
ktorý vytvárajú na míle vzdialené
dažďové pralesy.
03:23
exhaledvydýchol from thousandstisíce of milesmíle away
by our rainforestspralesy.
58
191287
4087
03:27
I worryznepokojovať -- I worryznepokojovať that this excitementvzrušenie
about colonizingKolonizácia MarsMars and other planetsplanéty
59
195374
5944
Obávam sa, že toto nadšenie z obývania
Marsu alebo inej planéty
sprevádza temný tieň.
03:33
carriesnesie with it a long, darktmavá shadowtieň:
60
201318
3111
03:36
the implicationimplikácia and beliefviera by some
61
204429
2020
Spoliehanie sa na to,
03:38
that MarsMars will be there to saveuložiť us
from the self-inflictedzavinené destructionzničenie
62
206449
3553
že Mars môže byť našou záchranou
pred nami spôsobenou skazou
03:42
of the only trulyskutočne habitableobytné planetplanéta
we know of, the EarthZem.
63
210002
4133
jedinej obývateľnej planéty Zeme.
03:46
As much as I love
interplanetaryMedziplanetárne explorationprieskum,
64
214135
2438
Aj keď zbožňujem medziplanetárny výskum,
03:48
I deeplyhlboko disagreenesúhlasiť with this ideanápad.
65
216573
2345
nesúhlasím s týmto nápadom.
03:50
There are manyveľa excellentVynikajúce reasonsdôvody
to go to MarsMars,
66
218918
2693
Máme mnoho dôvodov, prečo ísť na Mars,
03:53
but for anyoneniekto to tell you that MarsMars
will be there to back up humanityľudskosť
67
221611
3414
ale hovoriť, že Mars
je záchrannou planétou nášho ľudstva,
03:57
is like the captainkapitán of the TitanicTitanic
tellingrozprávanie you that the realskutočný partyvečierok
68
225025
3108
je akoby kapitán Titanicu povedal,
že skutočná zábava
nás čaká na záchranných člnoch.
04:00
is happeninghappening laterneskôr on the lifeboatszáchranné člny.
69
228133
2371
(smiech)
04:02
(LaughterSmiech)
70
230504
2949
04:05
(ApplausePotlesk)
71
233453
2902
(potlesk)
Ďakujem.
04:08
Thank you.
72
236355
2787
Cieľe medziplatenárneho prieskumu
a planetárnej ochrany
04:11
But the goalsCiele of interplanetaryMedziplanetárne
explorationprieskum and planetaryplanetárny preservationzachovanie
73
239142
3786
nie sú protichodné.
04:14
are not opposedprotichodný to one anotherďalší.
74
242928
2181
V podstate sú dvoma stránkami
rovnakého cieľa.
04:17
No, they're in factskutočnosť two sidesstrany
of the samerovnaký goalcieľ:
75
245109
2531
04:19
to understandrozumieť, preservezachovať
and improvezdokonaliť life into the futurebudúcnosť.
76
247640
4342
Pochopiť, chrániť a zlepšiť
život v budúcnosti.
Extrémne miesta na našej planéte
pripomínajú výlet do mimozemského svet.
04:23
The extremeextrémnej environmentsprostredie
of our ownvlastný worldsvet are aliencudzinec vistaspriehľady.
77
251982
4063
Sú len bližšie k nášmu domovu.
04:28
They're just closerbližšie to home.
78
256045
1881
04:29
If we can understandrozumieť how to createvytvoriť
and maintainudržiavať habitableobytné spacespriestory
79
257926
4179
Ak pochopíme, ako vytvoriť a udržať
obývateľné miesta
z nehostinných miest tu na Zemi,
04:34
out of hostilenepriateľský, inhospitablenehostinné
spacespriestory here on EarthZem,
80
262105
3390
môžeme tak aj ochrániť naše prostredie,
04:37
perhapsmožno we can meetzísť the needspotreby
of bothoboje preservingzachovanie our ownvlastný environmentprostredie
81
265495
3437
aj sa posunúť inam.
04:40
and movingpohyblivý beyondmimo it.
82
268932
2229
Na záver by som vám chcela
pripomenúť jeden experiment.
04:43
I leavezanechať you with a finalfinálny
thought experimentexperiment:
83
271161
2310
04:45
Fermi'sFermiho paradoxparadox.
84
273471
1695
Ferminiho paradox.
04:47
ManyMnoho yearsleta agopred, the physicistfyzik EnricoEnrico FermiFermi
askedspýtal that, givendaný the factskutočnosť
85
275166
4862
Pred mnohými rokmi
si fyzik Enico Fermi kládol otázku.
Vzhľadom na fakt, že vesmír
nás obklopuje už veľmi dlhú dobu
04:52
that our universevesmír has been around
for a very long time
86
280028
2847
a nachádza sa v ňom mnoho ďalších planét,
04:54
and we expectočakávať that there
are manyveľa planetsplanéty withinvnútri it,
87
282875
2670
mali by sme mať dôkazy
o mimozemskom živote.
04:57
we should have foundnájdených evidencedôkaz
for aliencudzinec life by now.
88
285545
3088
Tak kde sú?
05:00
So where are they?
89
288633
2043
Jednou z možných odpovedí
na Ferminiho paradox je,
05:02
Well, one possiblemožný solutionriešenie
to Fermi'sFermiho paradoxparadox
90
290676
3367
že ako sa civilizácia stávala
natoľko technicky vyspelou,
05:06
is that, as civilizationscivilizácie becomestať sa
technologicallytechnologicky advancedpokročilý enoughdosť
91
294043
3483
aby pozorovala život medzi hviezdami,
05:09
to considerzvážiť livingžijúci amongstmedzi the starshviezdy,
92
297526
2322
nevidela ako dôležité je chrániť náš svet,
05:11
they losestratiť sightzrak of how importantdôležitý it is
93
299848
2484
05:14
to safeguardochranné the home worldssvety that fosteredpodporovať
that advancementpovýšenie to beginzačať with.
94
302332
4528
čo by malo byť na prvom mieste.
Je prehnane optimistické domievať sa,
že medziplanetárna kolonizácia sama o sebe
05:18
It is hubrisarogancia to believe
that interplanetaryMedziplanetárne colonizationkolonizácia alonesám
95
306860
4388
05:23
will saveuložiť us from ourselvesmy sami,
96
311248
1881
nás zachráni pred nami samými.
05:25
but planetaryplanetárny preservationzachovanie
and interplanetaryMedziplanetárne explorationprieskum
97
313129
3529
Ale planetárna ochrana
a medziplanetárny prieskum
05:28
can work togetherspolu.
98
316658
1894
môžu fungovať spoločne.
05:30
If we trulyskutočne believe in our abilityschopnosť
99
318552
2123
Ak veríme v našu schopnosť
05:32
to bendohyb the hostilenepriateľský environmentsprostredie of MarsMars
for humančlovek habitationbývanie,
100
320675
3506
zmeniť nepriaznivé prostredie na Marse
na obývateľné pre ľudstvo,
05:36
then we should be ableschopný to surmountprekonať
the farďaleko easierľahšie taskúloha of preservingzachovanie
101
324181
3586
tak by sme mali byť schopní oveľa ľahšie
prekonať úlohy uchovania
obývateľnosti Zeme.
05:39
the habitabilityobývateľnosť of the EarthZem.
102
327767
2173
Ďakujem.
05:41
Thank you.
103
329940
1046
05:42
(ApplausePotlesk)
104
330996
6520
(potlesk)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com