ABOUT THE SPEAKER
Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com
TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowicz: Nie używajmy Marsa jako zapasowej planety

Filmed:
2,197,212 views

Astronom gwiazdowy i Starsza Stypendystka TED, Lucianne Walkowicz, pracuje przy prowadzonej przez NASA misji Kepler, poszukując we wszechświecie miejsc, które mogłyby podtrzymać życie. Warto więc posłuchać, gdy prosi nas o ostrożne myślenie o Marsie. W tej krótkiej prelekcji sugeruje nam, że powinniśmy przestać marzyć o Marsie jako o miejscu, do którego w końcu przeniesiemy się, gdy zniszczymy Ziemi. Zamiast tego lepiej zacząć myśleć o eksploracji planet i zabezpieczeniu Ziemi jako o dwóch stronach tego samego celu. Jak mówi: "Im więcej szukasz planet takich jak Ziemia, tym bardziej zaczynasz doceniać własną planetę."
- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We're at a tippingnapiwki pointpunkt in humanczłowiek historyhistoria,
0
926
2490
Jesteśmy w krytycznym momencie
historii ludzkości,
00:15
a speciesgatunki poisedgotowy betweenpomiędzy gainingzyskuje the starsgwiazdy
and losingprzegrywający the planetplaneta we call home.
1
3416
5527
pomiędzy zdobywaniem nowych gwiazd,
a utraceniem naszej planety.
00:21
Even in just the pastprzeszłość fewkilka yearslat,
we'vemamy greatlybardzo expandedrozszerzony
2
9332
2730
Przez ostatnie kilka lat
znacznie rozszerzyliśmy
00:24
our knowledgewiedza, umiejętności of how EarthZiemia fitspasuje
withinw ciągu the contextkontekst of our universewszechświat.
3
12062
4330
naszą wiedzę o Ziemi
w kontekście wszechświata.
00:28
NASA'sNASA KeplerKepler missionmisja has discoveredodkryty
4
16392
2738
Misja NASA Kepler odkryła
00:31
thousandstysiące of potentialpotencjał planetsplanety
around other starsgwiazdy,
5
19130
2949
tysiące potencjalnych planet wokół gwiazd,
00:34
indicatingwskazujące that EarthZiemia is but one
of billionsmiliardy of planetsplanety in our galaxygalaktyka.
6
22079
4194
pokazując, że Ziemia jest tylko jedną
z miliardów planet w naszej galaktyce.
00:38
KeplerKepler is a spaceprzestrzeń telescopeteleskop
7
26273
1870
Kepler to teleskop kosmiczny,
00:40
that measuresśrodki the subtlesubtelny dimmingściemniania of starsgwiazdy
as planetsplanety passprzechodzić in frontz przodu of them,
8
28143
4291
mierzący znikome zaciemnienie gwiazd,
gdy przelatują przed nimi planety,
00:44
blockingBlokowanie just a little bitkawałek
of that lightlekki from reachingosiągając us.
9
32434
2848
nieznacznie blokując
docierające do nas światło.
00:47
Kepler'sKeplera datadane revealsujawnia planets'Planet sizesrozmiary
10
35732
2600
Dane zebrane przez Keplera
ujawniają rozmiary planet,
00:50
as well as theirich distancedystans
from theirich parentrodzic stargwiazda.
11
38332
2786
jak również odległość od
gwiazdy macierzystej.
00:53
TogetherRazem, this helpspomaga us understandzrozumieć
whetherczy these planetsplanety are smallmały and rockyRocky,
12
41118
4040
Razem pomaga nam to zrozumieć,
czy planety są małe i skaliste,
00:57
like the terrestrialnaziemnej planetsplanety
in our ownwłasny SolarSolar SystemSystemu,
13
45158
2555
jak planety typu ziemskiego
w Układzie Słonecznym,
00:59
and alsorównież how much lightlekki they receiveotrzymać
from theirich parentrodzic sunsłońce.
14
47713
3366
także ile światła otrzymują od
macierzystego słońca.
01:03
In turnskręcać, this provideszapewnia clueswskazówki as to whetherczy
these planetsplanety that we discoverodkryć
15
51079
3878
Z kolei to dowodzi, czy odkryte planety
01:06
mightmoc be habitabledo zamieszkania or not.
16
54957
2461
mogą być zamieszkałe.
01:09
UnfortunatelyNiestety, at the samepodobnie time
as we're discoveringodkrywanie this treasureskarb troveskarb
17
57418
4063
Niestety, w miarę odkrywania tej skarbnicy
01:13
of potentiallypotencjalnie habitabledo zamieszkania worldsświaty,
18
61481
2113
potencjalnie zamieszkalnych światów,
01:15
our ownwłasny planetplaneta is saggingugięcia
underpod the weightwaga of humanityludzkość.
19
63594
3460
nasza planeta ugina się
pod ciężarem ludzkości.
01:19
2014 was the hottestnajgorętsze yearrok on recordrekord.
20
67054
4412
2014 był najgorętszym rokiem w historii.
01:23
GlaciersLodowce and seamorze icelód that have
been with us for millenniatysiąclecia
21
71466
3343
Lodowce i lód morski,
towarzyszące nam od wieków,
01:26
are now disappearingznikanie
in a mattermateria of decadesdziesiątki lat.
22
74809
3135
teraz znikają w przeciągu dekad.
01:29
These planetary-scaleskali planetarnej environmentalśrodowiskowy
changeszmiany that we have setzestaw in motionruch
23
77944
5111
Te znaczne zmiany środowiska,
które zainicjowaliśmy
01:35
are rapidlyszybko outpacingwyprzedzając our abilityzdolność
to alterALTER theirich coursekurs.
24
83055
3472
gwałtownie wyprzedzają naszą zdolność
do kierowanie ich biegiem.
01:39
But I'm not a climateklimat scientistnaukowiec,
I'm an astronomerastronom.
25
87347
3715
Ale nie jestem klimatologiem,
tylko astronomem.
01:43
I studybadanie planetaryplanetarny habitabilityStruktura
as influencedpod wpływem by starsgwiazdy
26
91062
3370
Badam wpływ gwiazd
na zamieszkałość planet,
01:46
with the hopesnadzieje of findingodkrycie
the placesmiejsca in the universewszechświat
27
94432
2458
z nadzieją znalezienia miejsca,
01:48
where we mightmoc discoverodkryć
life beyondpoza our ownwłasny planetplaneta.
28
96890
2972
gdzie możemy odkryć życie poza Ziemią.
01:51
You could say that I look for
choicewybór alienobcy realreal estatemajątek.
29
99862
3540
Można powiedzieć, że szukam
pozaziemskiego zakwaterowania.
01:55
Now, as somebodyktoś who is deeplygłęboko embeddedosadzone
in the searchszukanie for life in the universewszechświat,
30
103902
4342
Jako ktoś głęboko zaangażowany
w szukanie życia we wszechświecie,
02:00
I can tell you that the more
you look for planetsplanety like EarthZiemia,
31
108244
3367
powiem, że im więcej szukasz
planet takich jak Ziemia,
02:03
the more you appreciatedoceniać
our ownwłasny planetplaneta itselfsamo.
32
111611
3646
tym bardziej zaczynasz
doceniać własną planetę.
02:07
EachKażdy one of these newNowy worldsświaty
inviteszaprasza a comparisonporównanie
33
115257
2693
Każdy nowoodkryty świat
02:09
betweenpomiędzy the newlynowo discoveredodkryty planetplaneta
and the planetsplanety we know bestNajlepiej:
34
117950
3622
porównujemy do dobrze nam znanych planet.
02:13
those of our ownwłasny SolarSolar SystemSystemu.
35
121572
2090
Planet naszego Układu.
02:15
ConsiderNależy wziąć pod uwagę our neighborsąsiad, MarsMars.
36
123662
1962
Spójrzmy na naszego sąsiada, Marsa.
02:17
MarsMars is smallmały and rockyRocky,
and thoughchociaż it's a bitkawałek fardaleko from the SunSłońce,
37
125624
3785
Jest mały i skalisty. Mimo że jest
trochę daleko od Słońca,
02:21
it mightmoc be considereduważane
a potentiallypotencjalnie habitabledo zamieszkania worldświat
38
129409
2525
potencjalnie może być zamieszkany,
02:23
if founduznany by a missionmisja like KeplerKepler.
39
131934
2002
co udowodniła misja Keplera.
02:25
IndeedW rzeczywistości, it's possiblemożliwy that MarsMars
was habitabledo zamieszkania in the pastprzeszłość,
40
133936
3367
Możliwe, że Mars
był zamieszkały w przeszłości
02:29
and in partczęść, this is why
we studybadanie MarsMars so much.
41
137303
3437
i po części dlatego tak go badamy.
02:32
Our roversRovers, like CuriosityCiekawość,
crawlczołgać się acrossprzez its surfacepowierzchnia,
42
140740
3390
Nasze łaziki, takie jak "Curiosity",
raczkują po jego powierzchni,
02:36
scratchingdrapanie for clueswskazówki as to the originspoczątki
of life as we know it.
43
144130
3250
poszukując śladów
na początki życia jakie znamy.
02:39
OrbitersOrbiterów like the MAVENMAVEN missionmisja
samplepróba the MartianMartian atmosphereatmosfera,
44
147380
3506
Satelity takie jak MAVEN pobierają
próbki marsjańskiej atmosfery,
02:42
tryingpróbować to understandzrozumieć how MarsMars
mightmoc have lostStracony its pastprzeszłość habitabilityStruktura.
45
150886
3692
próbując zrozumieć, jak Mars stał się
planetą niezamieszkałą.
02:46
PrivatePrywatny spaceflightlotów kosmicznych companiesfirmy now offeroferta
not just a shortkrótki tripwycieczka to nearBlisko spaceprzestrzeń
46
154578
4565
Prywatne firmy oferują nie tylko
krótką wycieczkę w przestrzeń,
02:51
but the tantalizingkuszące possibilitymożliwość
of livingżycie our liveszyje on MarsMars.
47
159143
3701
ale też kuszące oferty życia na Marsie.
02:54
But thoughchociaż these MartianMartian vistasVistas
48
162844
1950
Choć marsjańska panorama
02:56
resembleprzypominają the desertspustynie
of our ownwłasny home worldświat,
49
164794
2555
przypomina ziemskie pustynie,
02:59
placesmiejsca that are tiedprzywiązane in our imaginationwyobraźnia
to ideaspomysły about pioneeringpionierskość and frontiersgranic,
50
167349
5572
które wyobrażamy sobie
jako pionierskie i graniczne,
03:04
comparedporównywane to EarthZiemia
51
172921
1672
w porównaniu do Ziemi,
03:06
MarsMars is a prettyładny terriblestraszny placemiejsce to liverelacja na żywo.
52
174593
3297
Mars jest nieco przerażającym
miejscem do życia.
03:09
ConsiderNależy wziąć pod uwagę the extentstopień to whichktóry
we have not colonizedskolonizowane
53
177890
3274
Rozważcie skalę nieskolonizowanych
03:13
the desertspustynie of our ownwłasny planetplaneta,
54
181164
1904
pustynnych obszarów Ziemi,
03:15
placesmiejsca that are lushbujny
by comparisonporównanie with MarsMars.
55
183068
2833
miejsc obfitych w porównaniu z Marsem.
03:17
Even in the driestNajsuchszym,
highestnajwyższy placesmiejsca on EarthZiemia,
56
185901
2786
Nawet w najsuchszych,
najwyższych punktach Ziemi
03:20
the airpowietrze is sweetSłodkie and thickgruby with oxygentlen
57
188687
2600
powietrze jest słodkie i bogate w tlen
03:23
exhaledwydychany from thousandstysiące of milesmile away
by our rainforestslasy deszczowe.
58
191287
4087
wydzielany przez lasy równikowe
oddalone o tysiące kilometrów.
03:27
I worrymartwić się -- I worrymartwić się that this excitementpodniecenie
about colonizingkolonizacji MarsMars and other planetsplanety
59
195374
5944
Martwię się, że fascynacja
kolonizacją Marsa i innych planet
03:33
carriesniesie with it a long, darkciemny shadowcień:
60
201318
3111
pociąga za sobą mroczne konsekwencje:
03:36
the implicationdomniemanie and beliefwiara by some
61
204429
2020
sugestia i wiara niektórych,
03:38
that MarsMars will be there to savezapisać us
from the self-inflictedz własnej winy destructionzniszczenie
62
206449
3553
że Mars jest po to,
żeby uchronić od samozagłady
03:42
of the only trulynaprawdę habitabledo zamieszkania planetplaneta
we know of, the EarthZiemia.
63
210002
4133
jedyną zamieszkałą planetę
jaką znamy, Ziemię.
03:46
As much as I love
interplanetarymiędzyplanetarne explorationbadanie,
64
214135
2438
Tak mocno, jak kocham
międzyplanetarne odkrycia,
03:48
I deeplygłęboko disagreenie zgadzać się with this ideapomysł.
65
216573
2345
tak mocno nie zgadzam się z tym pomysłem.
03:50
There are manywiele excellentDoskonałe reasonspowody
to go to MarsMars,
66
218918
2693
Jest wiele świetnych powodów
wybrania się na Marsa,
03:53
but for anyonektokolwiek to tell you that MarsMars
will be there to back up humanityludzkość
67
221611
3414
ale każdy, kto mówi wam, że Mars
będzie wsparciem dla ludzkości,
03:57
is like the captainkapitan of the TitanicTitanic
tellingwymowny you that the realreal partyprzyjęcie
68
225025
3108
jest jak kapitan Titanica,
mówiący, że najlepsze
04:00
is happeningwydarzenie laterpóźniej on the lifeboatsłodzie ratunkowe.
69
228133
2371
dopiero przed nami na łódkach ratunkowych.
04:02
(LaughterŚmiech)
70
230504
2949
(Śmiech)
04:05
(ApplauseAplauz)
71
233453
2902
(Brawa)
04:08
Thank you.
72
236355
2787
Dziękuję.
04:11
But the goalscele of interplanetarymiędzyplanetarne
explorationbadanie and planetaryplanetarny preservationzachowanie
73
239142
3786
Cele międzyplanetarnych odkryć
i ochrony planet
04:14
are not opposedprzeciwny to one anotherinne.
74
242928
2181
nie są przeciwstawne.
04:17
No, they're in factfakt two sidesboki
of the samepodobnie goalcel:
75
245109
2531
Nie, są właściwie różnymi stronami
jednego celu:
04:19
to understandzrozumieć, preservezachować
and improveulepszać life into the futureprzyszłość.
76
247640
4342
zrozumieć, ochraniać
i ulepszać przyszłość.
04:23
The extremeskrajny environmentsśrodowiska
of our ownwłasny worldświat are alienobcy vistasVistas.
77
251982
4063
Skrajne warunki na Ziemi
są obcymi perspektywami.
04:28
They're just closerbliższy to home.
78
256045
1881
Są po prostu bliżej nas.
04:29
If we can understandzrozumieć how to createStwórz
and maintainutrzymać habitabledo zamieszkania spacesspacje
79
257926
4179
Jeśli zrozumiemy, jak stworzyć
i utrzymać zamieszkałe miejsca
04:34
out of hostilewrogi, inhospitableniegościnne
spacesspacje here on EarthZiemia,
80
262105
3390
na wrogich, nieprzyjaznych
terenach na Ziemi,
04:37
perhapsmoże we can meetspotykać się the needswymagania
of bothobie preservingzachowania our ownwłasny environmentśrodowisko
81
265495
3437
może sprostamy potrzebom zarówno
ochrony naszego środowiska
04:40
and movingw ruchu beyondpoza it.
82
268932
2229
jak i odkrywania nowych.
04:43
I leavepozostawiać you with a finalfinał
thought experimenteksperyment:
83
271161
2310
Zostawię was z myślą przewodnią
eksperymentu:
04:45
Fermi'sFermiego paradoxparadoks.
84
273471
1695
paradoks Fermiego.
04:47
ManyWiele yearslat agotemu, the physicistfizyk EnricoEnrico FermiFermi
askedspytał that, givendany the factfakt
85
275166
4862
Dawno temu, fizyk Enrico Fermi, zapytał,
04:52
that our universewszechświat has been around
for a very long time
86
280028
2847
skoro nasz wszechświat
istnieje bardzo długo
04:54
and we expectoczekiwać that there
are manywiele planetsplanety withinw ciągu it,
87
282875
2670
i oczekujemy, że zawiera wiele planet,
04:57
we should have founduznany evidencedowód
for alienobcy life by now.
88
285545
3088
powinniśmy już znaleźć dowód
na istnienie obcych.
05:00
So where are they?
89
288633
2043
Więc gdzie oni są?
05:02
Well, one possiblemożliwy solutionrozwiązanie
to Fermi'sFermiego paradoxparadoks
90
290676
3367
Jednym z możliwych rozwiązań
paradoksu Femiego
05:06
is that, as civilizationscywilizacje becomestają się
technologicallytechnologicznie advancedzaawansowane enoughdość
91
294043
3483
jest to, że gdy cywilizacje stały się
wystarczająco rozwinięte,
05:09
to considerrozważać livingżycie amongstwśród the starsgwiazdy,
92
297526
2322
żeby rozważyć życie wśród gwiazd,
05:11
they losestracić sightwidok of how importantważny it is
93
299848
2484
zapomniały jak ważna jest
05:14
to safeguardochronne the home worldsświaty that fosteredsprzyja
that advancementpostęp to beginzaczynać with.
94
302332
4528
ochrona świata, który zaczął wspierać ten
rozwój w pierwszej kolejności.
05:18
It is hubrispychy to believe
that interplanetarymiędzyplanetarne colonizationkolonizacja alonesam
95
306860
4388
To pyszne twierdzić, że samo
międzyplanetarne zaludnienie
05:23
will savezapisać us from ourselvesmy sami,
96
311248
1881
uratuje nas przed samozagładą,
05:25
but planetaryplanetarny preservationzachowanie
and interplanetarymiędzyplanetarne explorationbadanie
97
313129
3529
ale ochrona planet
i międzyplanetarne odkrycia
05:28
can work togetherRazem.
98
316658
1894
mogą współpracować.
05:30
If we trulynaprawdę believe in our abilityzdolność
99
318552
2123
Jeżeli w pełni wierzymy w możliwość
05:32
to bendzakręt the hostilewrogi environmentsśrodowiska of MarsMars
for humanczłowiek habitationmieszkanie,
100
320675
3506
dostosowania warunków życiowych
na Marsie do ludzkich,
05:36
then we should be ablezdolny to surmountdo pokonania
the fardaleko easierłatwiejsze taskzadanie of preservingzachowania
101
324181
3586
wówczas powinniśmy rozwiązać
znacznie łatwiejsze zadanie,
05:39
the habitabilityStruktura of the EarthZiemia.
102
327767
2173
ochronę życia na Ziemi.
05:41
Thank you.
103
329940
1046
Dziękuję.
05:42
(ApplauseAplauz)
104
330996
6520
(Brawa)
Translated by Piotr Bienias
Reviewed by Marta Kliber

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com