ABOUT THE SPEAKER
Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com
TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowicz: La oss ikke bruke Mars som en reserveplanet

Filmed:
2,197,212 views

Stjerneastronom og TED Senior Fellow Lucianne Walkowicz jobber på NASAs Kelpermisjon, på let etter steder i universet som kan støtte live. Så det er verdt å høre på når hun ber oss om å tenke etter når det gjelder Mars. I dette korte foredraget, foreslår hun at vi slutter å drømme om Mars som et sted som vi til slutt vil flytte til når vi har rotet til Jorda, og at vi begynner å tenke på planetarisk utforsking og preservasjonen av Jorda som to sider av samme mål. Som hun sier: "Jo mer man leter etter planeter som Jorda, jo mer setter man pris på vår egen planet."
- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We're at a tippingtipping pointpunkt in humanmenneskelig historyhistorie,
0
926
2490
Vi er ved et vendepunkt i
menneskets historie,
00:15
a speciesarter poisedklar betweenmellom gaining the starsstjerner
and losingå miste the planetplanet we call home.
1
3416
5527
en art som står mellom å nå stjernene og
å miste planeten vi kaller for "hjem".
00:21
Even in just the pastforbi few yearsår,
we'vevi har greatlysterkt expandedutvidet
2
9332
2730
Bare i de siste årene har vi utvidet
00:24
our knowledgekunnskap of how EarthJorden fitspasser inn
withininnenfor the contextkontekst of our universeunivers.
3
12062
4330
vår kunnskap av hvordan Jorda passer inn
i konteksten av vårt univers.
00:28
NASA'sNASAS KeplerKepler missionoppdrag has discoveredoppdaget
4
16392
2738
NASAs Kepler-misjon har oppdaget
00:31
thousandstusener of potentialpotensial planetsplaneter
around other starsstjerner,
5
19130
2949
tusenvis av potensielle
planeter rundt andre stjerner,
00:34
indicatingindikerer that EarthJorden is but one
of billionsmilliarder of planetsplaneter in our galaxygalakse.
6
22079
4194
noe som indikerer at jorda kun er en av
milliarder av planeter i vår galakse.
00:38
KeplerKepler is a spacerom telescopeteleskop
7
26273
1870
Kepler er et romteleskop
00:40
that measuresmålinger the subtlesubtil dimmingdimming of starsstjerner
as planetsplaneter passpassere in frontfront of them,
8
28143
4291
som måler den vage dempingen av stjerner
når planeter passerer,
00:44
blockingblokkerer just a little bitbit
of that lightlett from reaching us.
9
32434
2848
hvor litt av lyset blokkeres slik at det
ikke når oss.
00:47
Kepler'sKeplers datadata revealsavslører planets'planetene sizesstørrelser
10
35732
2600
Dataen fra Kepler viser størrelsen
på planeter
00:50
as well as theirderes distanceavstand
from theirderes parentforelder starstjerne.
11
38332
2786
i tillegg til avstanden deres fra
forelderstjernen.
00:53
TogetherSammen, this helpshjelper us understandforstå
whetherom these planetsplaneter are smallliten and rockysteinete,
12
41118
4040
Sammen hjelper det oss å forstå om
disse planetene er små og steinete,
00:57
like the terrestrialbakkenett planetsplaneter
in our ownegen SolarSolenergi SystemSystemet,
13
45158
2555
som de jordiske planetene
i vårt eget solsystem,
00:59
and alsoogså how much lightlett they receivemotta
from theirderes parentforelder sunsol.
14
47713
3366
og også hvor mye lys de mottar
fra foreldresola.
01:03
In turnsving, this providesgir cluesspor as to whetherom
these planetsplaneter that we discoveroppdage
15
51079
3878
Dette gir oss hint til
om planetene vi oppdager
01:06
mightkanskje be habitablebeboelig or not.
16
54957
2461
kan være beboelige eller ikke.
01:09
UnfortunatelyDessverre, at the samesamme time
as we're discoveringoppdage this treasureskatt trovefull
17
57418
4063
Dessverre, samtidig som vi
oppdager denne skattekisten
01:13
of potentiallypotensielt habitablebeboelig worldsverdener,
18
61481
2113
av muligens beboelige verdener,
01:15
our ownegen planetplanet is saggingsagging
underunder the weightvekt of humanitymenneskeheten.
19
63594
3460
siger vår egen planet under
menneskehetens vekt.
01:19
2014 was the hottesthotteste yearår on recordta opp.
20
67054
4412
2014 var det varmeste
året noensinne registrert.
01:23
GlaciersIsbreer and seahav iceis that have
been with us for millenniaårtusener
21
71466
3343
Isbreer og sjøis som har eksistert i
tusenvis av år
01:26
are now disappearingforsvinner
in a mattersaken of decadestiår.
22
74809
3135
forsvinner nå i løpet av et par tiår.
01:29
These planetary-scaleplanetarisk omfattende environmentalMiljø
changesEndringer that we have setsett in motionbevegelse
23
77944
5111
Disse globale klimaforandringene
som vi har satt igang
01:35
are rapidlyhurtig outpacingoutpacing our abilityevnen
to alterendre theirderes coursekurs.
24
83055
3472
går mye fortere enn våre muligheter
til å endre kursen deres.
01:39
But I'm not a climateklima scientistforsker,
I'm an astronomerastronom.
25
87347
3715
Men jeg er ikke klimaforsker,
jeg er astronom.
01:43
I studystudere planetaryplanet habitabilityhabitability
as influencedpåvirket by starsstjerner
26
91062
3370
Jeg studerer planeters beboelighet
og hvordan den påvirkes av stjerner
01:46
with the hopeshåp of findingfunn
the placessteder in the universeunivers
27
94432
2458
med et håp om å finne stedene i universet
01:48
where we mightkanskje discoveroppdage
life beyondbortenfor our ownegen planetplanet.
28
96890
2972
der vi kanskje kan oppdage liv
bortenfor vår egen planet.
01:51
You could say that I look for
choicevalg alienromvesen realekte estateeiendom.
29
99862
3540
Man kan si at jeg leter etter
førsteklasses romeiendommer.
01:55
Now, as somebodynoen who is deeplydypt embeddeden del av
in the searchSøke for life in the universeunivers,
30
103902
4342
Som en som er dypt engasjert i letingen
etter liv i universet,
02:00
I can tell you that the more
you look for planetsplaneter like EarthJorden,
31
108244
3367
kan jeg fortelle deg at jo mer du leter
etter planeter som jorda,
02:03
the more you appreciatesette pris på
our ownegen planetplanet itselfseg selv.
32
111611
3646
jo mer setter du pris på din egen planet.
02:07
EachHver one of these newny worldsverdener
invitesinviterer a comparisonsammenligning
33
115257
2693
Enhver av disse nye verdenene
kommer med en sammenligning
02:09
betweenmellom the newlynylig discoveredoppdaget planetplanet
and the planetsplaneter we know bestbeste:
34
117950
3622
mellom den nylig oppdage planeten
og planetene vi best kjenner til:
02:13
those of our ownegen SolarSolenergi SystemSystemet.
35
121572
2090
planetene i vårt eget solsystem.
02:15
ConsiderVurdere our neighbornabo, MarsMars.
36
123662
1962
Ta for eksempel vår nabo Mars.
02:17
MarsMars is smallliten and rockysteinete,
and thoughselv om it's a bitbit farlangt from the SunSolen,
37
125624
3785
Mars er liten og steinete, og selv om
det er litt langt fra sola, kunne den
02:21
it mightkanskje be consideredansett
a potentiallypotensielt habitablebeboelig worldverden
38
129409
2525
vært ansett som en potensielt
beboelig verden,
02:23
if foundfunnet by a missionoppdrag like KeplerKepler.
39
131934
2002
om den ble funnet av en misjon som Kepler.
02:25
IndeedFaktisk, it's possiblemulig that MarsMars
was habitablebeboelig in the pastforbi,
40
133936
3367
Ja, det er mulig at Mars tidligere har
vært beboelig,
02:29
and in partdel, this is why
we studystudere MarsMars so much.
41
137303
3437
og dette er en del av grunnen til at
vi studerer Mars så nøye.
02:32
Our roversRovers, like CuriosityNysgjerrighet,
crawlcrawl acrosspå tvers its surfaceflate,
42
140740
3390
Våre rom-roboter, som Curiousity,
kravler over dens overflate
02:36
scratchingskrape for cluesspor as to the originsopprinnelse
of life as we know it.
43
144130
3250
og skraper etter hint om hvordan livet
som vi kjenner det oppstod.
02:39
OrbitersBanesondar like the MAVENMAVEN missionoppdrag
sampleprøve the MartianMars atmosphereatmosfære,
44
147380
3506
Romskip i bane som for eksempel MAVEN
tar prøver av atmosfæren på
02:42
tryingprøver to understandforstå how MarsMars
mightkanskje have losttapt its pastforbi habitabilityhabitability.
45
150886
3692
Mars, og forsøker å forstå hvordan Mars
kan ha mistet sin beboelighet.
02:46
PrivatePrivat spaceflightromfart companiesselskaper now offerby på
not just a shortkort triptur to nearnær spacerom
46
154578
4565
Private romfartsselskap tilbyr nå ikke
bare en kort tur til nært verdensrommet
02:51
but the tantalizingfristende possibilitymulighet
of livingliving our livesbor on MarsMars.
47
159143
3701
men den fristende muligheten av å leve
våre liv på Mars.
02:54
But thoughselv om these MartianMars vistasVistas
48
162844
1950
Men selv om det vi ser av Mars
02:56
resemblelikner the desertsørkener
of our ownegen home worldverden,
49
164794
2555
ligner på ørknene på jorda,
02:59
placessteder that are tiedbundet in our imaginationfantasi
to ideasideer about pioneeringpioner and frontiersgrenser,
50
167349
5572
steder som sitter fast i fantasien vår
som steder av banebryting og grenser,
03:04
comparedsammenlignet to EarthJorden
51
172921
1672
sammenlignet med jorda
03:06
MarsMars is a prettyganske terriblefryktelig placeplass to livebo.
52
174593
3297
er Mars et ganske fælt sted å leve.
03:09
ConsiderVurdere the extentutstrekning to whichhvilken
we have not colonizedkolonisert
53
177890
3274
Tenk på til hvilken grad vi
ikke har kolonisert
03:13
the desertsørkener of our ownegen planetplanet,
54
181164
1904
ørkenene av vår egen planet,
03:15
placessteder that are lushfrodige
by comparisonsammenligning with MarsMars.
55
183068
2833
steder som er frodige
i sammenligning med Mars.
03:17
Even in the driesttørreste,
highesthøyeste placessteder on EarthJorden,
56
185901
2786
Selv i de tørreste,
høyeste områdene på Jorda,
03:20
the airluft is sweetsøt and thicktykk with oxygenoksygen
57
188687
2600
er luften søt og full av oksygen
03:23
exhaledutåndet from thousandstusener of milesmiles away
by our rainforestsregnskog.
58
191287
4087
pustet ut fra tusenvis av mil unna, av
regnskogene våre.
03:27
I worrybekymre -- I worrybekymre that this excitementbegeistring
about colonizingkolonisere MarsMars and other planetsplaneter
59
195374
5944
Jeg er urolig - jeg er urolig for at denne
spenningen om kolonisering av Mars og
03:33
carriesbærer with it a long, darkmørk shadowskygge:
60
201318
3111
andre planeter bærer
med seg en lang, mørk skygge:
03:36
the implicationimplikasjon and belieftro by some
61
204429
2020
implikasjonen og troen av noen
03:38
that MarsMars will be there to savelagre us
from the self-inflictedselvforskyldt destructionødeleggelse
62
206449
3553
at Mars vil være der for å redde oss fra
vår selvpåførte ødeleggelse
03:42
of the only trulyvirkelig habitablebeboelig planetplanet
we know of, the EarthJorden.
63
210002
4133
av den eneste virkelige beboelige planeten
vi kjenner til, Jorda.
03:46
As much as I love
interplanetaryinterplanetariske explorationutforskning,
64
214135
2438
Jeg elsker
den interplanetariske utforskingen
03:48
I deeplydypt disagreevære uenig with this ideaidé.
65
216573
2345
men jeg er dypt uenig med
denne tanken.
03:50
There are manymange excellentutmerket reasonsgrunner
to go to MarsMars,
66
218918
2693
Det finnes mange fantastiske grunner til
å dra til Mars,
03:53
but for anyonehvem som helst to tell you that MarsMars
will be there to back up humanitymenneskeheten
67
221611
3414
men at noen forteller deg at Mars er en
reserveløsning for menneskeheten
03:57
is like the captainkaptein of the TitanicTitanic
tellingforteller you that the realekte partyparti
68
225025
3108
er som om kapteinen på
Titanic skulle fortalt deg at den
04:00
is happeningskjer laterseinere on the lifeboatslivbåter.
69
228133
2371
store festen skjer senere på livbåtene.
04:02
(LaughterLatter)
70
230504
2949
(Latter)
04:05
(ApplauseApplaus)
71
233453
2902
(Applaus)
04:08
Thank you.
72
236355
2787
Takk.
04:11
But the goalsmål of interplanetaryinterplanetariske
explorationutforskning and planetaryplanet preservationbevaring
73
239142
3786
Men målene om interplanetarisk utforsking
og planetarisk preservasjon
04:14
are not opposedmotsetning to one anotheren annen.
74
242928
2181
står ikke i motsetning til hverandre.
04:17
No, they're in factfaktum two sidessider
of the samesamme goalmål:
75
245109
2531
Nei, de er faktisk to sider av samme mål:
04:19
to understandforstå, preservebevare
and improveforbedre life into the futureframtid.
76
247640
4342
å forstå, preservere og forbedre
livet inn i fremtiden.
04:23
The extremeekstrem environmentsmiljøer
of our ownegen worldverden are alienromvesen vistasVistas.
77
251982
4063
De ekstreme miljøene av vår egen
verden er utenomjordiske utsikter.
04:28
They're just closernærmere to home.
78
256045
1881
De er bare nærmere hjemme.
04:29
If we can understandforstå how to createskape
and maintainholde habitablebeboelig spacesmellomrom
79
257926
4179
Om vi kan forstå hvordan å skape
og opprettholde beboelige områder
04:34
out of hostilefiendtlig, inhospitableugjestmilde
spacesmellomrom here on EarthJorden,
80
262105
3390
av fiendtlige, ubeboelige
områder her på Jorda,
04:37
perhapskanskje we can meetmøte the needsbehov
of bothbåde preservingbevare our ownegen environmentmiljø
81
265495
3437
så kan vi kanskje møte behovet om å
ta vare på vårt eget miljø
04:40
and movingflytting beyondbortenfor it.
82
268932
2229
og bevege oss forbi det.
04:43
I leavepermisjon you with a finalendelig
thought experimenteksperiment:
83
271161
2310
Jeg forlater deg med
ett siste tankeeksperiment.
04:45
Fermi'sFermis paradoxparadoks.
84
273471
1695
Fermis paradoks.
04:47
ManyMange yearsår agosiden, the physicistfysiker EnricoEnrico FermiFermi
askedspurte that, givengitt the factfaktum
85
275166
4862
For mange år siden, spurte fysikeren
Enrico Fermi om, gitt at
04:52
that our universeunivers has been around
for a very long time
86
280028
2847
vårt univers har
eksistert i veldig lang tid
04:54
and we expectforvente that there
are manymange planetsplaneter withininnenfor it,
87
282875
2670
og vi forventer at det er
mange planeter innenfor det,
04:57
we should have foundfunnet evidencebevis
for alienromvesen life by now.
88
285545
3088
burde vi ikke allerede ha
funnet utenomjordisk liv?
05:00
So where are they?
89
288633
2043
So hvor er det?
05:02
Well, one possiblemulig solutionløsning
to Fermi'sFermis paradoxparadoks
90
290676
3367
Vel, én mulig løsning på Fermis paradoks
05:06
is that, as civilizationssivilisasjoner becomebli
technologicallyteknologisk advancedavansert enoughnok
91
294043
3483
er at, etter hvert som sivilisasjoner
blir såpass teknologisk avansert at
05:09
to considerta i betraktning livingliving amongstblant the starsstjerner,
92
297526
2322
de vurderer å leve blant stjernene,
05:11
they loseå tape sightsyn of how importantviktig it is
93
299848
2484
så mister de sikt over hvor viktig det er
05:14
to safeguardbeskytte the home worldsverdener that fosteredfostret
that advancementfremgang to beginbegynne with.
94
302332
4528
å ta vare på hjemmeverdenen som fostret
avanseringen til å begynne med.
05:18
It is hubrisHybris to believe
that interplanetaryinterplanetariske colonizationkolonisering alonealene
95
306860
4388
Det er arroganse å tro at bare å
kolonisere andre planeter
05:23
will savelagre us from ourselvesoss,
96
311248
1881
vil redde oss fra oss selv,
05:25
but planetaryplanet preservationbevaring
and interplanetaryinterplanetariske explorationutforskning
97
313129
3529
men å ta vare på planeten og
utforske andre planeter
05:28
can work togethersammen.
98
316658
1894
kan fungere sammen.
05:30
If we trulyvirkelig believe in our abilityevnen
99
318552
2123
Dersom vi virkelig tror
på at vi kan klare å
05:32
to bendbøye the hostilefiendtlig environmentsmiljøer of MarsMars
for humanmenneskelig habitationbolig,
100
320675
3506
vri de fiendtlige omgivelsene på Mars
for menneskelige beboere,
05:36
then we should be ablei stand to surmountovervinne
the farlangt easierlettere taskoppgave of preservingbevare
101
324181
3586
så burde vi takle den langt lettere
oppgaven av å ta vare på
05:39
the habitabilityhabitability of the EarthJorden.
102
327767
2173
Jordas beboelighet.
05:41
Thank you.
103
329940
1046
Takk
05:42
(ApplauseApplaus)
104
330996
6520
(Applaus)
Translated by Kjetil Birkeland Moe
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com