English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowicz: Mars'ı yedek gezegen olarak kullanmayalım

Filmed:
2,149,539 views

Yıldız astronomu ve değerli TED Senior Fellow'u Lucianne Walkowicz, NASA'nın evrende yaşamı destekleyebilecek yerleri araştıran Kepler görevinde çalışıyor. Dolayısıyla Mars konusunda dikkatli düşünmemizi istediğinde dinlemeye değer. Bu kısa konuşmasında, Mars'ı Dünya'yı mahvettiğimizde er geç gideceğimiz bir yer gibi hayal etmeyi bırakmamızı, gezegen keşfi ve Dünya'yı korumayı aynı amacın iki yüzü olarak düşünmeye başlamamızı öneriyor ve şöyle diyor: "Dünya'ya benzer gezegenler aradıkça, kendi gezegenimizin değerini daha çok idrak etmeye başlıyorsunuz."

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

We're at a tippingboşaltma pointpuan in humaninsan historytarih,
İnsanlık tarihinde uç bir noktadayız,
00:12
a speciesTürler poisedhazır betweenarasında gainingkazanma the starsyıldızlar
and losingkaybetme the planetgezegen we call home.
yıldızlara ulaşmak ve yaşadığımız gezegeni
kaybetmek arasında gidip geliyoruz.
00:15
Even in just the pastgeçmiş fewaz yearsyıl,
we'vebiz ettik greatlyçokça expandedgenişletilmiş
Sadece son birkaç yılda bile,
00:21
our knowledgebilgi of how EarthDünya fitsnöbetleri
withiniçinde the contextbağlam of our universeEvren.
Dünya'nın evrenimizdeki yerine dair
bilgimizi fazlasıyla geliştirdik.
00:24
NASA'sNASA'ın KeplerKepler missionmisyon has discoveredkeşfedilen
NASA'nın Kepler görevi,
diğer yıldızların çevresinde
00:28
thousandsbinlerce of potentialpotansiyel planetsgezegenler
around other starsyıldızlar,
binlerce potansiyel gezegen keşfetti,
00:31
indicatingbelirten that EarthDünya is but one
of billionsmilyarlarca of planetsgezegenler in our galaxygökada.
Dünya'nın galaksimizdeki milyarlarca
gezegenden sadece biri olduğunu gösterdi.
00:34
KeplerKepler is a spaceuzay telescopeteleskop
Kepler, yıldızların önünden
00:38
that measuresönlemler the subtleince dimmingkarartma of starsyıldızlar
as planetsgezegenler passpas in frontön of them,
gezegen geçtiği zaman oluşan,
bize ulaşması gereken ışık miktarındaki
00:40
blockingengelleme just a little bitbit
of that lightışık from reachingulaşan us.
hafif azalmayı ölçen
bir uzay teleskobudur.
00:44
Kepler'sKepler'in dataveri revealsortaya çıkarır planets'gezegenlerin sizesboyutları
Kepler'in verileri
gezegenlerin boyutunun yanında,
00:47
as well as theironların distancemesafe
from theironların parentebeveyn starstar.
onların kendi ana yıldızlarına olan
uzaklığını da ortaya çıkarıyor.
00:50
TogetherBirlikte, this helpsyardım eder us understandanlama
whetherolup olmadığını these planetsgezegenler are smallküçük and rockyRocky,
Birleştirildiğinde, bu veri bize
bu gezegenlerin Güneş sistemimizdeki
00:53
like the terrestrialkarasal planetsgezegenler
in our ownkendi SolarGüneş SystemSistem,
kara parçası bulunduran gezegenler gibi
küçük ve kayalık olup olmadığını,
00:57
and alsoAyrıca how much lightışık they receiveteslim almak
from theironların parentebeveyn sunGüneş.
ayrıca ana yıldızlarından ne kadar ışık
aldıklarını anlamamızı sağlar.
00:59
In turndönüş, this providessağlar cluesİpuçları as to whetherolup olmadığını
these planetsgezegenler that we discoverkeşfetmek
Dolayısıyla da bu bilgi,
keşfettiğimiz bu gezegenlerin
01:03
mightbelki be habitableyaşanabilir or not.
yaşanabilir olup olmadığına ilişkin
ipuçları verir.
01:06
UnfortunatelyNe yazık ki, at the sameaynı time
as we're discoveringkeşfetmek this treasureHazine trovehazinesi
Ne yazık ki,
01:09
of potentiallypotansiyel habitableyaşanabilir worldsdünyalar,
bu yaşanabilirliği muhtemel dünyaların
sahipsiz hazinelerini keşfederken,
01:13
our ownkendi planetgezegen is saggingsarkma
underaltında the weightağırlık of humanityinsanlık.
öte yandan kendi gezegenimiz
insanlığın yükü altında değer kaybediyor.
01:15
2014 was the hottestsıcak yearyıl on recordkayıt.
2014 kaydedilen en sıcak yıldı.
01:19
GlaciersBuzullar and seadeniz icebuz that have
been with us for millenniabin yıl
Bin yıldan beri var olan
buzullar ve deniz buzları,
01:23
are now disappearingyok olan
in a mattermadde of decadeson yıllar.
artık birkaç on yıl içerisinde yok oluyor.
01:26
These planetary-scalegezegen ölçekli environmentalçevre
changesdeğişiklikler that we have setset in motionhareket
Harekete geçirmiş olduğumuz
gezegen ölçekli çevresel değişimler
01:29
are rapidlyhızla outpacinggeride bıraktı our abilitykabiliyet
to alterALTER theironların coursekurs.
onların seyrini değiştirme imkanımızı
hızla geride bırakıyor.
01:35
But I'm not a climateiklim scientistBilim insanı,
I'm an astronomerastronom.
İklim bilimci değilim,
bir gök bilimciyim.
01:39
I studyders çalışma planetarygezegen habitabilityYaşanabilirliğini
as influencedetkilenmiş by starsyıldızlar
Evrende,
kendi gezegenimizin dışında bir yerlerdeki
01:43
with the hopesumutlar of findingbulgu
the placesyerler in the universeEvren
hayatı keşfetme umuduyla
gezegenlerin yaşanabilirliğinin
01:46
where we mightbelki discoverkeşfetmek
life beyondötesinde our ownkendi planetgezegen.
yıldızlardan nasıl etkilendiğini
araştırıyorum.
01:48
You could say that I look for
choiceseçim alienyabancı realgerçek estatearazi.
Yabancı olarak uzayda uygun bir
gayrimenkul aradığımı düşünebilirsiniz.
01:51
Now, as somebodybirisi who is deeplyderinden embeddedgömülü
in the searcharama for life in the universeEvren,
Şimdi, evrende hayat arayışına
son derece gömülmüş biri olarak
01:55
I can tell you that the more
you look for planetsgezegenler like EarthDünya,
sizlere şunu söyleyebilirim;
Dünya'ya benzer gezegenler aradıkça,
02:00
the more you appreciateanlamak
our ownkendi planetgezegen itselfkendisi.
kendi gezegenimizin değerini
daha çok idrak etmeye başlıyorsunuz.
02:03
EachHer one of these newyeni worldsdünyalar
invitesdavet ediyor a comparisonkarşılaştırma
Bu yeni dünyaların her biri
yeni keşfedilmiş gezegen ve
02:07
betweenarasında the newlyYeni discoveredkeşfedilen planetgezegen
and the planetsgezegenler we know besten iyi:
çok iyi tanıdığımız gezegenler arasında
bir kıyas yapmamıza neden oluyor.
02:09
those of our ownkendi SolarGüneş SystemSistem.
En çok tanıdığımız gezegenler
Güneş sistemimizdekiler.
02:13
ConsiderDüşünün our neighborkomşu, MarsMars.
Komşumuz Mars'ı düşünün,
02:15
MarsMars is smallküçük and rockyRocky,
and thoughgerçi it's a bitbit faruzak from the SunGüneş,
Mars küçük ve kayalıktır, ayrıca
Güneş'ten biraz uzak olmasına rağmen
02:17
it mightbelki be considereddüşünülen
a potentiallypotansiyel habitableyaşanabilir worldDünya
Kepler gibi bir görev esnasında
keşfedilmiş olsaydı,
02:21
if foundbulunan by a missionmisyon like KeplerKepler.
potansiyel olarak yaşanabilir bir yer
olduğu düşünülebilirdi.
02:23
IndeedGerçekten de, it's possiblemümkün that MarsMars
was habitableyaşanabilir in the pastgeçmiş,
Aslında Mars'ın,
geçmişte yaşanabilir olmuş olması mümkün
02:25
and in partBölüm, this is why
we studyders çalışma MarsMars so much.
ve Mars'ı bu kadar çok
araştırmamızın bir sebebi de bu.
02:29
Our roversRovers, like CuriosityMerak,
crawlyavaş ilerleme acrosskarşısında its surfaceyüzey,
Curiosity gibi gezginlerimiz,
Mars'ın yüzeyini tarayıp,
02:32
scratchingtırmalamak for cluesİpuçları as to the originskökenleri
of life as we know it.
bildiğimiz hayat ipuçlarını
ve kökenlerini arıyor.
02:36
OrbitersYörüngeye like the MAVENMAVEN missionmisyon
sampleNumune the MartianMarslı atmosphereatmosfer,
MAVEN gibi uydular,
Mars'ın yaşanabilirliğini
02:39
tryingçalışıyor to understandanlama how MarsMars
mightbelki have lostkayıp its pastgeçmiş habitabilityYaşanabilirliğini.
nasıl kaybetmiş olabileceğini anlamak
için Mars atmosferini örnekliyor.
02:42
PrivateÖzel spaceflightuzay uçuşu companiesşirketler now offerteklif
not just a shortkısa tripgezi to nearyakın spaceuzay
Özel uzay uçuşu şirketleri şimdi,
sadece yakın uzaya kısa geziler değil,
02:46
but the tantalizingvermeyen possibilityolasılık
of livingyaşam our liveshayatları on MarsMars.
hayatımızı Mars'ta yaşama gibi
boş umutlar vadeden geziler sunuyor.
02:51
But thoughgerçi these MartianMarslı vistasuzak manzara
Mars'a ait bu manzaralar
02:54
resemblebenzer the desertsçöller
of our ownkendi home worldDünya,
her ne kadar
dünyamızdaki çöllere benzese de,
02:56
placesyerler that are tiedbağlı in our imaginationhayal gücü
to ideasfikirler about pioneeringöncü and frontiersufuklar,
ki oralar aklımızda öncü olma ve keşif
gibi fikirlerle bağlantılı olan yerlerdir,
02:59
comparedkarşılaştırıldığında to EarthDünya
Dünya ile karşılaştırılırsa,
03:04
MarsMars is a prettygüzel terriblekorkunç placeyer to livecanlı.
Mars yaşamak için bayağı berbat bir yer.
03:06
ConsiderDüşünün the extentderece to whichhangi
we have not colonizedkolonize
Gezegenimizde koloni kurmadığımız çöllerin
03:09
the desertsçöller of our ownkendi planetgezegen,
Mars'la karşılaştırıldığında,
03:13
placesyerler that are lushgür
by comparisonkarşılaştırma with MarsMars.
ne ölçüde verimli yerler olduğunu düşünün.
03:15
Even in the driestkurak,
highesten yüksek placesyerler on EarthDünya,
Dünya'daki
en kuru, en yüksek yerlerde bile
03:17
the airhava is sweettatlı and thickkalın with oxygenoksijen
hava yumuşaktır ve
binlerce kilometre ötedeki
03:20
exhaledüfledi from thousandsbinlerce of milesmil away
by our rainforestsyağmur ormanları.
yağmur ormanlarımızın yaydığı
oksijenle doludur.
03:23
I worryendişelenmek -- I worryendişelenmek that this excitementheyecan
about colonizingkolonileştirme MarsMars and other planetsgezegenler
Endişeliyim; Mars'ı ve diğer gezegenleri
kolonileştirme heyecanının
03:27
carriestaşır with it a long, darkkaranlık shadowGölge:
beraberinde uzun ve karanlık bir gölge
taşımasından endişe duyuyorum:
03:33
the implicationdolaylı and beliefinanç by some
kimilerinin çıkarım ve inanışı;
03:36
that MarsMars will be there to savekayıt etmek us
from the self-inflictedkendi kendine olan destructionimha
Mars, bildiğimiz gerçekten yaşanabilir
tek gezegenin, yani Dünya'nın
03:38
of the only trulygerçekten habitableyaşanabilir planetgezegen
we know of, the EarthDünya.
kendi kendine olan yıkımından
bizi kurtarmak üzere orada olacaktır.
03:42
As much as I love
interplanetarygezegenler arası explorationkeşif,
Gezegenlerarası keşfi sevdiğim kadar
03:46
I deeplyderinden disagreekatılmıyorum with this ideaFikir.
bu fikre sonuna kadar karşıyım.
03:48
There are manyçok excellentMükemmel reasonsnedenleri
to go to MarsMars,
Mars'a gitmek için bir sürü
mükemmel nedenler var,
03:50
but for anyonekimse to tell you that MarsMars
will be there to back up humanityinsanlık
ancak, Mars'ın insanlığı desteklemek için
var olacağını söyleyen kimse,
03:53
is like the captainKaptan of the TitanicTitanic
tellingsöylüyorum you that the realgerçek partyParti
asıl partinin filikalarda
olacağını söyleyen
03:57
is happeningolay latersonra on the lifeboatsfilika.
Titanic'in kaptanı gibidir.
04:00
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler)
04:02
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
04:05
Thank you.
Teşekkürler.
04:08
But the goalshedefleri of interplanetarygezegenler arası
explorationkeşif and planetarygezegen preservationkoruma
Gezegenlerarası keşif ve
gezegen korumanın amaçları
04:11
are not opposedkarşıt to one anotherbir diğeri.
birbirine zıt değildir.
04:14
No, they're in factgerçek two sidestaraf
of the sameaynı goalhedef:
Değiller, hatta aynı amacın
iki yüzüdürler:
04:17
to understandanlama, preservekorumak
and improveiyileştirmek life into the futuregelecek.
hayatı anlamak, korumak ve
hayatın ilerlemesini sağlamak.
04:19
The extremeaşırı environmentsortamları
of our ownkendi worldDünya are alienyabancı vistasuzak manzara.
Dünyamızın en uç çevreleri
yabancı manzaralardır.
04:23
They're just closeryakın to home.
Evimize daha yakındır.
04:28
If we can understandanlama how to createyaratmak
and maintainsürdürmek habitableyaşanabilir spacesalanlarda
Bu Dünya'daki uygun olmayan,
yaşanması zor alanlarda,
04:29
out of hostiledüşmanca, inhospitableyaşanması zor
spacesalanlarda here on EarthDünya,
yaşanabilir alan oluşturmayı
ve onları korumayı öğrenebilirsek,
04:34
perhapsbelki we can meetkarşılamak the needsihtiyaçlar
of bothher ikisi de preservingkoruma our ownkendi environmentçevre
belki de hem kendi çevremizi korumanın,
hem de onun ötesine geçmenin
04:37
and movinghareketli beyondötesinde it.
gerekliliklerini yerine getirebiliriz.
04:40
I leaveayrılmak you with a finalnihai
thought experimentdeney:
Sizleri bir düşünce deneyi ile
başbaşa bırakıyorum:
04:43
Fermi'sFermi'nın paradoxparadoks.
Fermi paradoksu.
04:45
ManyBirçok yearsyıl agoönce, the physicistfizikçi EnricoEnrico FermiFermi
askeddiye sordu that, givenverilmiş the factgerçek
Uzun bir süre önce, fizikçi Enrico Fermi
şunu sormuştu:
04:47
that our universeEvren has been around
for a very long time
Evrenimizin çok uzun süredir var olduğunu
04:52
and we expectbeklemek that there
are manyçok planetsgezegenler withiniçinde it,
ve içerisinde birçok gezegenin olduğunu
düşündüğümüzü göz önüne alırsak,
04:54
we should have foundbulunan evidencekanıt
for alienyabancı life by now.
şimdiye kadar uzaylı yaşamına dair
kanıt bulmuş olmamız gerekirdi.
04:57
So where are they?
Peki neredeler?
05:00
Well, one possiblemümkün solutionçözüm
to Fermi'sFermi'nın paradoxparadoks
Şöyle ki, Fermi paradoksunun
muhtemel bir çözümü şudur:
05:02
is that, as civilizationsmedeniyetler becomeolmak
technologicallyteknolojik olarak advancedileri enoughyeterli
Medeniyetler yıldızların arasında
yaşamayı düşünecek kadar
05:06
to considerdüşünmek livingyaşam amongstarasında the starsyıldızlar,
teknolojik olarak ilerlemiş olurken,
05:09
they losekaybetmek sightgörme of how importantönemli it is
ilk önce o ilerlemeyi besleyen
05:11
to safeguardgüvenlik amacıyla the home worldsdünyalar that fosteredteşvik
that advancementilerleme to beginbaşla with.
ana gezegenlerini korumanın
ne kadar önemli olduğunu unuturlar.
05:14
It is hubriskibir to believe
that interplanetarygezegenler arası colonizationkolonizasyonu aloneyalnız
Sadece gezegenlerarası koloni kurmanın
bizi bizden koruyacağına inanmak
05:18
will savekayıt etmek us from ourselveskendimizi,
kendini beğenmişlik olur,
05:23
but planetarygezegen preservationkoruma
and interplanetarygezegenler arası explorationkeşif
fakat gezegen koruma ve
gezegenlerarası keşif
05:25
can work togetherbirlikte.
birlikte işe yarayabilir.
05:28
If we trulygerçekten believe in our abilitykabiliyet
Eğer Mars'ın düşman ortamını
05:30
to bendviraj the hostiledüşmanca environmentsortamları of MarsMars
for humaninsan habitationKonut,
insan yerleşimi için esnetme gücümüze
gerçekten inanıyorsak,
05:32
then we should be ableyapabilmek to surmountaşmak
the faruzak easierDaha kolay taskgörev of preservingkoruma
o zaman çok daha kolay bir görev olan
"Dünya'nın yaşanabilirliğini koruma"nın
05:36
the habitabilityYaşanabilirliğini of the EarthDünya.
altından kalkabiliyor olmalıyız.
05:39
Thank you.
Teşekkür ederim.
05:41
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
05:42
Translated by Selda Yener
Reviewed by Ahmet Yükseltürk

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com