English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowicz: Nu vă bazați pe Marte ca planetă de rezervă

Filmed:
2,149,539 views

Lucianne Walkowicz este astronom și TED Senior Fellow. Ea lucrează în misiunea Kepler a NASA, de căutare a locurilor în Univers care ar putea fi locuibile. Deci merită ascultată când ne cere să ne gândim mai bine la Marte. În această scurtă prezentare, ea sugerează să nu mai visăm la Marte ca locul unde ne vom putea muta după ce distrugem Pământul; în schimb, să considerăm explorarea planetelor și protejarea Pământului două aspecte ale aceluiași scop. După cum spune ea: „Cu cât căutăm planete mai asemănătoare cu Pământul, cu atât mai mult apreciem planeta noastră.”

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

We're at a tippingbasculare pointpunct in humanuman historyistorie,
Suntem într-un punct critic al istoriei,
00:12
a speciesspecie poisedgata betweenîntre gainingcâștigând the starsstele
and losingpierzând the planetplanetă we call home.
suspendați între cucerirea stelelor
și pierderea planetei care ne e casă.
00:15
Even in just the pasttrecut fewpuțini yearsani,
we'vene-am greatlyfoarte mult expandedextins
În ultimii ani ne-am extins
enorm cunoștințele
00:21
our knowledgecunoştinţe of how EarthPământ fitsse potrivește
withinîn the contextcontext of our universeunivers.
despre poziția Pământului în Univers.
00:24
NASA'sNASA KeplerKepler missionmisiune has discovereddescoperit
Misiunea Kepler a NASA a descoperit
00:28
thousandsmii of potentialpotenţial planetsplanete
around other starsstele,
mii de planete cu potențial
în jurul altor stele,
00:31
indicatingindicând that EarthPământ is but one
of billionsmiliarde of planetsplanete in our galaxygalaxie.
indicând faptul că Pământul e doar una
din miliardele de planete din galaxie.
00:34
KeplerKepler is a spacespaţiu telescopetelescop
Kepler e un telescop spațial
00:38
that measuresmăsuri the subtlesubtil dimmingmăsurarea intensităţii luminoase of starsstele
as planetsplanete passtrece in frontfață of them,
care măsoară întunecarea stelelor
când planetele trec prin fața lor,
00:40
blockingblocarea just a little bitpic
of that lightușoară from reachingajungând us.
blocându-le puțin lumina
care ajunge la noi.
00:44
Kepler'sLui Kepler datadate revealsdezvăluie planets'planete' sizesdimensiuni
Datele adunate de Kepler
dau dimensiunile planetelor
00:47
as well as theiral lor distancedistanţă
from theiral lor parentmamă starstea.
și distanța lor față de steaua-părinte.
00:50
TogetherÎmpreună, this helpsajută us understanda intelege
whetherdacă these planetsplanete are smallmic and rockyRocky,
Asta ne ajută să aflăm dacă planetele
sunt mici și stâncoase
00:53
like the terrestrialterestre planetsplanete
in our ownpropriu SolarSolare SystemSistem,
ca planetele terestre
din sistemul nostru solar
00:57
and alsode asemenea how much lightușoară they receivea primi
from theiral lor parentmamă sunsoare.
și, totodată, câtă lumină
primesc de la Soarele lor.
00:59
In turnviraj, this providesprevede cluesindicii as to whetherdacă
these planetsplanete that we discoverdescoperi
Asta ne indică dacă planetele
pe care le descoperim
01:03
mightar putea be habitablelocuibil or not.
ar putea fi locuite.
01:06
UnfortunatelyDin păcate, at the samela fel time
as we're discoveringdescoperirea this treasurecomoara trovetezaur
Din păcate, în momentul în care
descoperim această comoară
01:09
of potentiallypotenţial habitablelocuibil worldslumi,
de lumi posibile de locuit,
01:13
our ownpropriu planetplanetă is saggingatarna
undersub the weightgreutate of humanityumanitate.
planeta noastră e copleșită
de povara umanității.
01:15
2014 was the hottestcea mai tare yearan on recordrecord.
2014 a fost cel mai
fierbinte an consemnat.
01:19
GlaciersGheţarii and seamare icegheaţă that have
been with us for millenniamilenii
Ghețari și gheața marină
care există de mii de ani
01:23
are now disappearingdispărând
in a mattermaterie of decadesdecenii.
vor dispărea în câteva decenii.
01:26
These planetary-scalescară planetară environmentalde mediu
changesschimbări that we have seta stabilit in motionmişcare
Aceste schimbări de mediu planetare
pe care le-am pus în mișcare
01:29
are rapidlyrapid outpacingdevansând our abilityabilitate
to altermodifica theiral lor coursecurs.
ne depășesc rapid capacitatea
de a le schimba cursul.
01:35
But I'm not a climateclimat scientistom de stiinta,
I'm an astronomerastronom.
Dar eu nu sunt climatolog,
sunt astronom.
01:39
I studystudiu planetaryplanetar habitabilitylocuire
as influencedinfluențat by starsstele
Studiez caracterul locuibil al planetelor
pe baza influenței stelelor
01:43
with the hopessperanțe of findingdescoperire
the placeslocuri in the universeunivers
și sper să găsesc locuri în Univers
01:46
where we mightar putea discoverdescoperi
life beyonddincolo our ownpropriu planetplanetă.
unde am putea descoperi viață
în afara planetei noastre.
01:48
You could say that I look for
choicealegere alienstrăin realreal estateimobiliar.
Se poate spune că eu caut
bunuri imobiliare extraterestre.
01:51
Now, as somebodycineva who is deeplyprofund embeddedîncorporat
in the searchcăutare for life in the universeunivers,
Fiind foarte pasionată de căutarea
formelor de viață în Univers,
01:55
I can tell you that the more
you look for planetsplanete like EarthPământ,
vă pot spune că, cu cât căutăm
mai mult planete ca Pământul,
02:00
the more you appreciatea aprecia
our ownpropriu planetplanetă itselfîn sine.
cu atât mai mult ne apreciem planeta.
02:03
EachFiecare one of these newnou worldslumi
invitesinvită a comparisoncomparaţie
Fiecare lume nouă
ne invită la comparații
02:07
betweenîntre the newlynou discovereddescoperit planetplanetă
and the planetsplanete we know bestCel mai bun:
între planeta nou-descoperită
și planetele cunoscute de noi,
02:09
those of our ownpropriu SolarSolare SystemSistem.
cele din sistemul nostru solar.
02:13
ConsiderIa în considerare our neighborvecin, MarsMarte.
De exemplu, vecina noastră, Marte.
02:15
MarsMarte is smallmic and rockyRocky,
and thoughdeşi it's a bitpic fardeparte from the SunSoare,
Marte e mică și stâncoasă
și, deși destul de departe de Soare,
02:17
it mightar putea be consideredluate în considerare
a potentiallypotenţial habitablelocuibil worldlume
ar fi considerată ca fiind
o lume potențial locuibilă
02:21
if foundgăsite by a missionmisiune like KeplerKepler.
dacă ar fi descoperită de ceva
de genul Kepler.
02:23
IndeedÎntr-adevăr, it's possibleposibil that MarsMarte
was habitablelocuibil in the pasttrecut,
Într-adevăr, e posibil ca Marte
să fi fost locuibilă în trecut,
02:25
and in partparte, this is why
we studystudiu MarsMarte so much.
e chiar un motiv pentru care
o studiem așa mult.
02:29
Our roversRovers, like CuriosityCuriozitate,
crawlcrawl acrosspeste its surfacesuprafaţă,
Roverele noastre, precum Curiosity,
îi scormonesc suprafața
02:32
scratchingzgarieturi for cluesindicii as to the originsoriginile
of life as we know it.
după urme de viață primordială,
așa cum o știm noi.
02:36
OrbitersOrbiters like the MAVENMAVEN missionmisiune
sampleprobă the MartianMarţian atmosphereatmosfera,
Sonde spațiale ca misiunea MAVEN
explorează atmosfera marțiană,
02:39
tryingîncercat to understanda intelege how MarsMarte
mightar putea have lostpierdut its pasttrecut habitabilitylocuire.
căutând să înțeleagă
de ce Marte nu mai e locuibilă.
02:42
PrivatePrivat spaceflightzbor spatial companiescompanii now offeroferi
not just a shortmic de statura tripexcursie to nearaproape spacespaţiu
Companii private de zbor spațial
oferă nu doar voiajuri scurte în spațiu,
02:46
but the tantalizingtantalic possibilityposibilitate
of livingviaţă our livesvieți on MarsMarte.
ci și posibilitatea halucinantă
de a locui pe Marte.
02:51
But thoughdeşi these MartianMarţian vistasperspective
Dar deși peisajele marțiene
02:54
resembleSeamănă cu the desertsdeserturi
of our ownpropriu home worldlume,
seamănă cu deșerturile de pe Pământ,
02:56
placeslocuri that are tiedlegat de in our imaginationimaginație
to ideasidei about pioneeringde pionierat and frontiersfrontiere,
locuri pe care le asociem
cu pionierat și frontiere,
02:59
comparedcomparativ to EarthPământ
în comparație cu Pământul,
03:04
MarsMarte is a prettyfrumos terribleteribil placeloc to livetrăi.
Marte e un loc groaznic de locuit.
03:06
ConsiderIa în considerare the extentmăsură to whichcare
we have not colonizedcolonizat
Gândiți-vă că întinderile deșertice
03:09
the desertsdeserturi of our ownpropriu planetplanetă,
necolonizate de pe Pământ
03:13
placeslocuri that are lushLush
by comparisoncomparaţie with MarsMarte.
sunt luxoase în comparație cu Marte.
03:15
Even in the driestmai uscat,
highestcel mai inalt placeslocuri on EarthPământ,
Chiar și în cele mai uscate
și înalte locuri de pe Pământ
03:17
the airaer is sweetdulce and thickgros with oxygenoxigen
aerul e proaspăt și bogat în oxigen
03:20
exhaledexhalat from thousandsmii of milesmile away
by our rainforestsjunglă.
emis de pădurile noastre tropicale
de la mii de km depărtare.
03:23
I worryface griji -- I worryface griji that this excitemententuziasm
about colonizingcolonizator MarsMarte and other planetsplanete
Mă tem că interesul de a coloniza
Marte și alte planete
03:27
carriespoartă with it a long, darkîntuneric shadowumbra:
are o umbră lungă și grea:
03:33
the implicationimplicarea and beliefcredință by some
asumpția unora că Marte va fi acolo
03:36
that MarsMarte will be there to saveSalvați us
from the self-inflictedauto-provocate destructiondistrugere
să ne salveze de autodistrugerea
03:38
of the only trulycu adevărat habitablelocuibil planetplanetă
we know of, the EarthPământ.
singurei planete locuibile
pe care o știm: Pământul.
03:42
As much as I love
interplanetaryinterplanetar explorationexplorare,
Pe cât de mult iubesc
explorarea interplanetară,
03:46
I deeplyprofund disagreedezacord with this ideaidee.
nu sunt deloc de acord cu ideea asta.
03:48
There are manymulți excellentexcelent reasonsmotive
to go to MarsMarte,
Sunt multe motive excelente
de a merge pe Marte,
03:50
but for anyoneoricine to tell you that MarsMarte
will be there to back up humanityumanitate
dar să spună cineva că Marte
e soluția de rezervă pentru Pământ
03:53
is like the captaincăpitan of the TitanicTitanic
tellingspune you that the realreal partyparte
e ca și cum căpitanul Titanicului
ar spune că petrecerea adevărată
03:57
is happeninglucru latermai tarziu on the lifeboatsbărcile de salvare.
va fi mai târziu, pe bărcile de salvare.
04:00
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:02
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
04:05
Thank you.
Mulțumesc.
04:08
But the goalsgoluri of interplanetaryinterplanetar
explorationexplorare and planetaryplanetar preservationconservarea
Scopurile explorării interplanetare
și cele ale protejării Pământului
04:11
are not opposedopus to one anothero alta.
nu sunt opuse.
04:14
No, they're in factfapt two sidesfete
of the samela fel goalpoartă:
De fapt sunt două aspecte
ale aceluiași scop:
04:17
to understanda intelege, preserveconserva
and improveîmbunătăţi life into the futureviitor.
înțelegerea, protejarea
și îmbunătățirea vieții în viitor.
04:19
The extremeextrem environmentsmedii
of our ownpropriu worldlume are alienstrăin vistasperspective.
Mediile extreme din lumea noastră
sunt peisaje extraterestre.
04:23
They're just closermai aproape to home.
Doar că sunt mai aproape de casă.
04:28
If we can understanda intelege how to createcrea
and maintainmenţine habitablelocuibil spacesspații
Dacă înțelegem cum să creăm
și să menținem zone locuibile
04:29
out of hostileostil, inhospitableinospitalier
spacesspații here on EarthPământ,
în locurile ostile de pe Pământ,
04:34
perhapspoate we can meetîntâlni the needsare nevoie
of bothambii preservingconservarea our ownpropriu environmentmediu inconjurator
poate vom reuși atât să ne protejăm
mediul înconjurător,
04:37
and movingin miscare beyonddincolo it.
cât și să trecem dincolo de el.
04:40
I leavepărăsi you with a finalfinal
thought experimentexperiment:
Vă las cu un experiment de gândire:
04:43
Fermi'sFermi pe paradoxparadox.
paradoxul lui Fermi.
04:45
ManyMulte yearsani agoîn urmă, the physicistfizician EnricoEnrico FermiFermi
askedîntrebă that, givendat the factfapt
Acum mulți ani, fizicianul
Enrico Fermi a pus problema
04:47
that our universeunivers has been around
for a very long time
că din moment ce Universul nostru
există de foarte mult timp
04:52
and we expectaştepta that there
are manymulți planetsplanete withinîn it,
și credem că există
multe planete în el,
04:54
we should have foundgăsite evidenceevidență
for alienstrăin life by now.
ar fi trebuit să găsim viață
extraterestră până acum.
04:57
So where are they?
Deci unde e?
05:00
Well, one possibleposibil solutionsoluţie
to Fermi'sFermi pe paradoxparadox
O soluție posibilă
a paradoxului lui Fermi
05:02
is that, as civilizationscivilizații becomedeveni
technologicallytehnologic advancedavansat enoughdestul
e că atunci când civilizațiile devin
atât de avansate tehnologic
05:06
to considerconsidera livingviaţă amongstîntre the starsstele,
încât să ia în calcul
traiul printre stele,
05:09
they losepierde sightvedere of how importantimportant it is
ele pierd din vedere
cât e de important
05:11
to safeguardsalvgardare the home worldslumi that fosteredstimulată
that advancementavansare to beginÎNCEPE with.
să protejeze lumile de „acasă”
care au făcut posibil progresul.
05:14
It is hubrisorgoliul to believe
that interplanetaryinterplanetar colonizationcolonizare alonesingur
E arogant să credem că simpla
colonizare interplanetară
05:18
will saveSalvați us from ourselvesnoi insine,
ne va salva de noi înșine,
05:23
but planetaryplanetar preservationconservarea
and interplanetaryinterplanetar explorationexplorare
dar protejarea planetară
și explorarea interplanetară
05:25
can work togetherîmpreună.
pot merge împreună.
05:28
If we trulycu adevărat believe in our abilityabilitate
Dacă chiar credem că avem puterea
05:30
to bendîndoire the hostileostil environmentsmedii of MarsMarte
for humanuman habitationlocuire,
de a modela mediul ostil
de pe Marte pentru viața umană,
05:32
then we should be ablecapabil to surmountsimbolizarea
the fardeparte easierMai uşor tasksarcină of preservingconservarea
atunci ar trebui să putem surmonta
cu ușurință sarcina, mult mai ușoară,
05:36
the habitabilitylocuire of the EarthPământ.
de a asigura ca Pământul să fie locuibil.
05:39
Thank you.
Mulțumesc.
05:41
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
05:42
Translated by Lorena Ciutacu
Reviewed by Emil-Lorant Cocian

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com