English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

לוסיאן וולקוביץ': בואו לא נשתמש במאדים כפלנטת גיבוי

Filmed:
2,149,539 views

האסטרונומית ועמיתת TED הבכירה לוסיאן וולקוביץ' עובדת על משימת קפלר של נאסא, בחיפוש אחר מקומות ביקום שיכולים לתמוך בחיים. אז כדאי להקשיב לה כשהיא מבקשת מאיתנו לחשוב בזהירות על מאדים. בהרצאה הקצרה הזו, היא מציעה שנפסיק לחלום על מאדים כמקום שלבסוף נעבור אליו כשנשמיד את כדור הארץ, ונתחיל לחשוב על חקר פלנטרי ושימור כדור הארץ כשני צדדים של אותה מטרה. כמו שהיא אומרת, "ככל שתביטו יותר בפלנטות כמו כדור הארץ, תעריכו יותר את הפלנטה שלנו."

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

We're at a tippingמפנה pointנְקוּדָה in humanבן אנוש historyהִיסטוֹרִיָה,
אנחנו בנקודת המפנה בהסטוריה האנושית,
00:12
a speciesמִין poisedשָׁקוּל betweenבֵּין gainingזְכִיָה the starsכוכבים
and losingלאבד the planetכוכב לכת we call home.
מין שמאזן בין הרווחת הכוכבים
לאיבוד המקום שאנחנו קוראים לו בית.
00:15
Even in just the pastעבר fewמְעַטִים yearsשנים,
we'veיש לנו greatlyמְאוֹד expandedמוּרחָב
אפילו בשנים האחרונות, הרחבנו מאוד
00:21
our knowledgeיֶדַע of how Earthכדור הארץ fitsמתאים
withinבְּתוֹך the contextהֶקשֵׁר of our universeעוֹלָם.
את הידע שלנו של איך כדור הארץ
מתאים בתוך ההקשר של היקום שלנו.
00:24
NASA'sנאס"א Keplerקפלר missionמשימה has discoveredגילה
משימת קפלר של NASA גילתה
00:28
thousandsאלפים of potentialפוטנציאל planetsכוכבי לכת
around other starsכוכבים,
אלפי פלנטות פוטנציאליות
מסביב לכוכבים אחרים,
00:31
indicatingהמציין that Earthכדור הארץ is but one
of billionsמיליארדים of planetsכוכבי לכת in our galaxyגָלַקסִיָה.
שמעידים שכדור הארץ הוא רק אחד
מתוך מיליארדי פלנטות בגלקסיה שלנו.
00:34
Keplerקפלר is a spaceמֶרחָב telescopeטֵלֶסקוֹפּ
קפלר הוא טלסקופ חלל
00:38
that measuresאמצעים the subtleעָדִין dimmingעמעום of starsכוכבים
as planetsכוכבי לכת passלַעֲבוֹר in frontחֲזִית of them,
שמודד את העמעום העדין של הכוכבים
כשפלנטות עוברות לפניהם,
00:40
blockingחוסם just a little bitbit
of that lightאוֹר from reachingהַגָעָה us.
חוסמות רק מעט אור מלהגיע אלינו.
00:44
Kepler'sקפלר dataנתונים revealsמגלה planets'כוכבי לכת " sizesהגדלים
המידע של קפלר מגלה גדלי פלנטות
00:47
as well as theirשֶׁלָהֶם distanceמֶרְחָק
from theirשֶׁלָהֶם parentהוֹרֶה starכוכב.
כמו גם את המרחקים שלהם מכוכב האם שלהם.
00:50
Togetherיַחַד, this helpsעוזר us understandמבין
whetherהאם these planetsכוכבי לכת are smallקָטָן and rockyסַלעִי,
יחד, זה עוזר לנו להבין
אם הפלנטות האלו קטנות וסלעיות,
00:53
like the terrestrialיַבַּשׁתִי planetsכוכבי לכת
in our ownשֶׁלוֹ Solarסוֹלָרִי Systemמערכת,
כמו כוכבים ארציים במערכת השמש שלנו,
00:57
and alsoגַם how much lightאוֹר they receiveלְקַבֵּל
from theirשֶׁלָהֶם parentהוֹרֶה sunשמש.
וגם כמה אור הן מקבלות מכוכב האם שלהם.
00:59
In turnלפנות, this providesמספק cluesרמזים as to whetherהאם
these planetsכוכבי לכת that we discoverלְגַלוֹת
וזה מספק רמזים לאם הפלנטות האלו שגילינו
01:03
mightאולי be habitableרָאוּי לִמְגוּרִים or not.
יכולות להיות מיושבות או לא.
01:06
Unfortunatelyלצערי, at the sameאותו time
as we're discoveringלגלות this treasureאוֹצָר troveחורבן
למרבה הצער, באותו זמן
שאנחנו מגלים את תיבת האוצר הזו
01:09
of potentiallyפוטנציאל habitableרָאוּי לִמְגוּרִים worldsעולמות,
של עולמות שניתן ליישב פוטנציאלית,
01:13
our ownשֶׁלוֹ planetכוכב לכת is saggingשקוע
underתַחַת the weightמִשׁקָל of humanityאֶנוֹשִׁיוּת.
הפלנטה שלנו נגררת תחת משקל האנושות.
01:15
2014 was the hottestהחם ביותר yearשָׁנָה on recordתקליט.
2014 היתה השנה הכי חמה בתעוד שלנו.
01:19
Glaciersקרחונים and seaיָם iceקרח that have
been with us for millenniaמילניה
קרחונים וקרח ים שהיו איתנו אלפי שנים
01:23
are now disappearingנעלם
in a matterחוֹמֶר of decadesעשרות שנים.
נעלמים עכשיו תוך עשורים.
01:26
These planetary-scaleבקנה מידה פלנטרי environmentalסְבִיבָתִי
changesשינויים that we have setמַעֲרֶכֶת in motionתְנוּעָה
השינויים בסדר גודל פלנטרי שהנענו
01:29
are rapidlyמַהֵר outpacingoutpacing our abilityיְכוֹלֶת
to alterלשנות theirשֶׁלָהֶם courseקוּרס.
עוברים במהירות את היכולת שלנו
לשנות את המסלול שלהם.
01:35
But I'm not a climateאַקלִים scientistמַדְעָן,
I'm an astronomerאַסטרוֹנוֹם.
אבל אני לא מדענית אקלים, אני אסטרונומית.
01:39
I studyלימוד planetaryכּוֹכָבִי habitabilityכושר
as influencedמוּשׁפָע by starsכוכבים
אני חוקרת יכולת ישוב פלנטות
כפי שהיא מושפעת על ידי כוכבים
01:43
with the hopesמקווה of findingמִמצָא
the placesמקומות in the universeעוֹלָם
בתקווה למצוא את המקומות ביקום
01:46
where we mightאולי discoverלְגַלוֹת
life beyondמעבר our ownשֶׁלוֹ planetכוכב לכת.
שם אולי נגלה חיים מעבר לפלנטה שלנו.
01:48
You could say that I look for
choiceבְּחִירָה alienחייזר realאמיתי estateנכס.
תוכלו להגיד שאני מחפשת נדל"ן חייזרי מובחר.
01:51
Now, as somebodyמִישֶׁהוּ who is deeplyבאופן מעמיק embeddedמוטבע
in the searchחפש for life in the universeעוֹלָם,
עכשיו, כמישהי המחויבת
לחיפוש אחר חיים ביקום,
01:55
I can tell you that the more
you look for planetsכוכבי לכת like Earthכדור הארץ,
אני יכולה להגיד שלכם שככל שתחפשו
יותר פלנטות כמו כדור הארץ,
02:00
the more you appreciateמעריך
our ownשֶׁלוֹ planetכוכב לכת itselfעצמה.
תוכלו להעריך יותר את הפלנטה שלנו עצמה.
02:03
Eachכל אחד one of these newחָדָשׁ worldsעולמות
invitesמזמין a comparisonהשוואה
כל אחד מהעולמות החדשים האלה מזמין השוואה
02:07
betweenבֵּין the newlyחדש discoveredגילה planetכוכב לכת
and the planetsכוכבי לכת we know bestהטוב ביותר:
בין הפלנטה שרק התגלתה
והפלנטות שאנחנו מכירים הכי טוב:
02:09
those of our ownשֶׁלוֹ Solarסוֹלָרִי Systemמערכת.
אלה של מערכת השמש שלנו.
02:13
Considerלשקול our neighborשָׁכֵן, Marsמַאְדִים.
חשבו על שכנינו, מאדים.
02:15
Marsמַאְדִים is smallקָטָן and rockyסַלעִי,
and thoughאם כי it's a bitbit farרָחוֹק from the Sunשמש,
מאדים קטן וסלעי,
ולמרות שהוא מעט רחוק מהשמש,
02:17
it mightאולי be consideredנחשב
a potentiallyפוטנציאל habitableרָאוּי לִמְגוּרִים worldעוֹלָם
אפשר לחשוב עליו כעולם בר ישוב פוטנציאלית
02:21
if foundמצאתי by a missionמשימה like Keplerקפלר.
אם ימצא על ידי משימה כמו קפלר.
02:23
Indeedאכן, it's possibleאפשרי that Marsמַאְדִים
was habitableרָאוּי לִמְגוּרִים in the pastעבר,
זה אפשרי שמאדים היה בר חיים בעבר,
02:25
and in partחֵלֶק, this is why
we studyלימוד Marsמַאְדִים so much.
ובחלקו, זו הסיבה שאנחנו חוקרים
את מאדים כל כך הרבה.
02:29
Our roversרוברס, like Curiosityסַקרָנוּת,
crawlלִזחוֹל acrossלְרוֹחָב its surfaceמשטח,
הרובוטים שלנו, כמו קוריוסיטי,
זוחלים על פני השטח שלו,
02:32
scratchingמגרד for cluesרמזים as to the originsמקורות
of life as we know it.
אוספים רמזים בנוגע למקורות
של החיים שאנחנו מכירים.
02:36
Orbitersאורביטרים like the MAVENMAVEN missionמשימה
sampleלִטעוֹם the Martianמאדים atmosphereאַטמוֹספֵרָה,
לווינים כמו משימת MAVAN
דוגמים את אטמוספירת מאדים,
02:39
tryingמנסה to understandמבין how Marsמַאְדִים
mightאולי have lostאבד its pastעבר habitabilityכושר.
בנסיון להבין איך מאדים אולי איבד
את יכולת קיום החיים שלו בעבר.
02:42
Privateפְּרָטִי spaceflightטיסת חלל companiesחברות now offerהַצָעָה
not just a shortקצר tripטיול to nearליד spaceמֶרחָב
חברות חלל פרטיות מציעות עכשיו
לא רק טיול קצר לחלל
02:46
but the tantalizingמפתה possibilityאפשרות
of livingחַי our livesחיים on Marsמַאְדִים.
אלא אפשרות מרגשת לחיים על המאדים.
02:51
But thoughאם כי these Martianמאדים vistasנופים
אבל למרות שנופי המאדים האלו
02:54
resembleלִדמוֹת the desertsמדבריות
of our ownשֶׁלוֹ home worldעוֹלָם,
דומים למדבריות של עולם הבית שלנו,
02:56
placesמקומות that are tiedקָשׁוּר in our imaginationדִמיוֹן
to ideasרעיונות about pioneeringחֲלוּצִי and frontiersגבולות,
מקומות שקשורים בדמיון שלנו
לרעיונות על גילויים וקצוות תבל,
02:59
comparedבהשוואה to Earthכדור הארץ
יחסית לכדור הארץ
03:04
Marsמַאְדִים is a prettyיפה terribleנורא placeמקום to liveלחיות.
מאדים הוא מקום די נוראי לחיות.
03:06
Considerלשקול the extentהרחבה to whichאיזה
we have not colonizedקולוניאליזם
חשבו על איך לא ישבנו
03:09
the desertsמדבריות of our ownשֶׁלוֹ planetכוכב לכת,
את המדבריות של הפלנטה שלנו,
03:13
placesמקומות that are lushסומק
by comparisonהשוואה with Marsמַאְדִים.
מקומות פורחים בהשוואה למאדים.
03:15
Even in the driestיבש,
highestהכי גבוה placesמקומות on Earthכדור הארץ,
אפילו במקומות הכי יבשים
וגבוהים בכדור הארץ,
03:17
the airאוויר is sweetמתוק and thickעָבֶה with oxygenחַמצָן
האויר מתוק ועשיר בחמצן
03:20
exhaledנשף from thousandsאלפים of milesstomach away
by our rainforestsיערות הגשם.
שננשף ממרחק אלפי קילומטרים
על ידי יערות הגשם שלנו.
03:23
I worryדאגה -- I worryדאגה that this excitementהתרגשות
about colonizingקולוניזציה Marsמַאְדִים and other planetsכוכבי לכת
אני דואגת -- אני דואגת שההתרגשות הזו
בנוגע לישוב מאדים ופלנטות אחרות
03:27
carriesנושא with it a long, darkאפל shadowצֵל:
נושאת איתה צל ארוך וכהה:
03:33
the implicationמַשְׁמָעוּת and beliefאמונה by some
ההשלכות והאמונה של כמה
03:36
that Marsמַאְדִים will be there to saveלשמור us
from the self-inflictedעצמית destructionהֶרֶס
שמאדים יהיה שם להציל אותנו
מההרס העצמי המוחלט
03:38
of the only trulyבֶּאֱמֶת habitableרָאוּי לִמְגוּרִים planetכוכב לכת
we know of, the Earthכדור הארץ.
של הפלנטה ברת הישוב היחידה
שאנחנו מכירים, כדור הארץ.
03:42
As much as I love
interplanetaryפלנטרית explorationחֲקִירָה,
כמה שאני אוהבת חקר בין פלנטרי,
03:46
I deeplyבאופן מעמיק disagreeלא מסכים with this ideaרַעְיוֹן.
אני לגמרי לא מסכימה עם הרעיון הזה.
03:48
There are manyרב excellentמְעוּלֶה reasonsסיבות
to go to Marsמַאְדִים,
יש הרבה סיבות מעולות להגיע למאדים,
03:50
but for anyoneכֹּל אֶחָד to tell you that Marsמַאְדִים
will be there to back up humanityאֶנוֹשִׁיוּת
אבל לכל מי שאומר לכם שמאדים
יהיה שם לגבות את האנושות
03:53
is like the captainסֶרֶן of the Titanicכַּבִּיר
tellingאומר you that the realאמיתי partyמפלגה
זה כמו הקפטן של הטיטניק
שאומר לכם שהמסיבה האמיתית
03:57
is happeningמתרחש laterיותר מאוחר on the lifeboatsסירות הצלה.
מתרחשת על סירות ההצלה.
04:00
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:02
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
04:05
Thank you.
תודה לכם.
04:08
But the goalsמטרות of interplanetaryפלנטרית
explorationחֲקִירָה and planetaryכּוֹכָבִי preservationשְׁמִירָה
אבל המטרות של חקר בין פלנטרי ושימור פלנטרי
04:11
are not opposedמִתנַגֵד to one anotherאַחֵר.
לא מנוגדות אחת לשניה.
04:14
No, they're in factעוּבדָה two sidesצדדים
of the sameאותו goalמטרה:
לא, הן למעשה שני צדדים של אותה מטרה:
04:17
to understandמבין, preserveלשמור
and improveלְשַׁפֵּר life into the futureעתיד.
להבין, לשמר ולשפר את החיים בעתיד.
04:19
The extremeקיצוני environmentsסביבות
of our ownשֶׁלוֹ worldעוֹלָם are alienחייזר vistasנופים.
הסביבות הקיצוניות של העולם שלנו
הן נופים חייזריים.
04:23
They're just closerיותר קרוב to home.
הן רק קרובות יותר לבית.
04:28
If we can understandמבין how to createלִיצוֹר
and maintainלְתַחְזֵק habitableרָאוּי לִמְגוּרִים spacesרווחים
אם אנחנו יכולים להבין
איך ליצור ולשמור על מקומות מחיה
04:29
out of hostileעוין, inhospitableלא נעים
spacesרווחים here on Earthכדור הארץ,
מחלל עויין ולא מזמין פה על כדור הארץ,
04:34
perhapsאוּלַי we can meetלִפְגוֹשׁ the needsצרכי
of bothשניהם preservingמִשׁמֶרֶת our ownשֶׁלוֹ environmentסביבה
אולי נוכל לעמוד בדרישות
של שימור הסביבה שלנו
04:37
and movingמעבר דירה beyondמעבר it.
ולעבור מעבר לה.
04:40
I leaveלעזוב you with a finalסופי
thought experimentלְנַסוֹת:
אני משאירה אתכם עם ניסוי מחשבתי אחרון:
04:43
Fermi'sשל פרמי paradoxפָּרָדוֹקס.
הפרדוקס של פרמי.
04:45
Manyרב yearsשנים agoלִפנֵי, the physicistפִיסִיקַאִי Enricoאנריקו Fermiפרמי
askedשאל that, givenנָתוּן the factעוּבדָה
לפני הרבה שנים,
הפיזיקאי אנריקו פרמי שאל, שבהנתן
04:47
that our universeעוֹלָם has been around
for a very long time
שהיקום שלנו היה קיים הרבה מאוד זמן
04:52
and we expectלְצַפּוֹת that there
are manyרב planetsכוכבי לכת withinבְּתוֹך it,
ואנחנו צופים שיש הרבה פלנטות בו,
04:54
we should have foundמצאתי evidenceעֵדוּת
for alienחייזר life by now.
היינו צריכים למצוא עדות
לחיים חייזריים עד עכשיו.
04:57
So where are they?
אז איפה הם?
05:00
Well, one possibleאפשרי solutionפִּתָרוֹן
to Fermi'sשל פרמי paradoxפָּרָדוֹקס
ובכן, פיתרון אפשרי אחד של הפרדוקס של פרמי
05:02
is that, as civilizationsתרבויות becomeהפכו
technologicallyמבחינה טכנולוגית advancedמִתקַדֵם enoughמספיק
הוא, שכשחברה הופכת למתקדמת מספיק טכנולוגית
05:06
to considerלשקול livingחַי amongstבֵּין the starsכוכבים,
כדי לחשוב על חיים בין הכוכבים,
05:09
they loseלאבד sightמראה of how importantחָשׁוּב it is
הם מאבדים את היכולת להבין כמה חשוב
05:11
to safeguardלְהַגֵן the home worldsעולמות that fosteredמְטוּפָּח
that advancementהִתקַדְמוּת to beginהתחל with.
לשמור על כוכב הבית שלהם
שהביא את ההתקדמות הזו מהתחלה,
05:14
It is hubrisהיבריס to believe
that interplanetaryפלנטרית colonizationקולוניזציה aloneלבד
זה היבריס להאמין
שקולוניזציה בין פלנטרית לבדה
05:18
will saveלשמור us from ourselvesבְּעָצמֵנוּ,
תציל אותנו מעצמנו,
05:23
but planetaryכּוֹכָבִי preservationשְׁמִירָה
and interplanetaryפלנטרית explorationחֲקִירָה
אבל שימור פלנטרי וחקר פלנטרי
05:25
can work togetherיַחַד.
יכולים לעבוד יחד.
05:28
If we trulyבֶּאֱמֶת believe in our abilityיְכוֹלֶת
אם באמת נאמין ביכולת שלנו
05:30
to bendלְכּוֹפֵף the hostileעוין environmentsסביבות of Marsמַאְדִים
for humanבן אנוש habitationמְגוּרִים,
לכופף את הסביבות העויינות
של מאדים לקיום אנושי,
05:32
then we should be ableיכול to surmountגבהים
the farרָחוֹק easierקל יותר taskמְשִׁימָה of preservingמִשׁמֶרֶת
אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתגבר
על המטרה הקלה בהרבה של שימור
05:36
the habitabilityכושר of the Earthכדור הארץ.
את יכולת הקיום של כדור הארץ.
05:39
Thank you.
תודה לכם.
05:41
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
05:42
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by Nir Bibi

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com