English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Μία Μπέρντσονγκ: Η ιστορία που διηγούμαστε για τη φτώχεια δεν είναι αληθινή

Filmed:
1,726,789 views

Ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, όλοι μας θέλουμε να βάλουμε τέλος στη φτώχεια. Η Μία Μπέρντσονγκ προτείνει ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας: να τιμήσουμε τις ικανότητες, τη θέληση και τις πρωτοβουλίες που επιδεικνύουν τα άπορα άτομα στον καθημερινό τους αγώνα. Μας ζητά να ξανακοιτάξουμε τους ανθρώπους που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας. Μπορεί να είναι απένταροι, αλλά όχι τσακισμένοι.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

For the last 50 yearsχρόνια,
Τα τελευταία 50 χρόνια,
00:12
a lot of smartέξυπνος, well-resourcedδιαταραχές· people --
some of you, no doubtαμφιβολία --
πολλοί έξυπνοι και ευκατάστατοι άνθρωποι,
όπως αναμφισβήτητα μερικοί από εσάς,
00:15
have been tryingπροσπαθεί to figureεικόνα out
how to reduceπεριορίζω povertyφτώχεια
προσπαθούν να βρουν λύση
για τη μείωση της φτώχειας
00:20
in the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη.
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
00:23
People have createdδημιουργήθηκε and investedεπενδύσει
millionsεκατομμύρια of dollarsδολάρια
Ίδρυσαν και επένδυσαν εκατομμύρια δολάρια
00:26
into non-profitμη κερδοσκοπικού χαρακτήρα organizationsοργανώσεις
σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις,
00:30
with the missionαποστολή of helpingβοήθεια
people who are poorΦτωχός.
έχοντας ως αποστολή
να βοηθήσουν άπορα άτομα.
00:32
They'veΘα έχουμε createdδημιουργήθηκε think tanksδεξαμενές
Δημιούργησαν ομάδες προβληματισμού
00:36
that studyμελέτη issuesθέματα like educationεκπαίδευση,
jobδουλειά creationδημιουργία and asset-buildingπεριουσιακό στοιχείο της οικοδόμησης,
που μελετούν θέματα, όπως η εκπαίδευση,
η εργασία, τα περιουσιακά στοιχεία,
00:38
and then advocatedυποστηρίζεται for policiesπολιτικές to supportυποστήριξη
our mostπλέον marginalizedστο περιθώριο communitiesκοινότητες.
και προασπίστηκαν πολιτικές στήριξης
των πιο περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μας.
00:43
They'veΘα έχουμε writtenγραπτός booksβιβλία and columnsστήλες
and givenδεδομένος passionateπαθιασμένος speechesομιλίες,
Έγραψαν βιβλία, άρθρα
και εκφώνησαν ένθερμες ομιλίες,
00:48
decryingεπικρίνοντας the wealthπλούτος gapχάσμα
that is leavingαφήνοντας more and more people
καταγγέλλοντας την άνιση κατανομή πλούτου
που παγιώνει συνεχώς περισσότερα άτομα
00:52
entrenchedεδραιωμένο at the bottomκάτω μέρος endτέλος
of the incomeεισόδημα scaleκλίμακα.
στον πάτο της εισοδηματικής κλίμακας.
00:56
And that effortπροσπάθεια has helpedβοήθησα.
Η προσπάθεια αυτή έχει βοηθήσει.
01:00
But it's not enoughαρκετά.
Όμως δεν είναι αρκετή.
01:02
Our povertyφτώχεια ratesτιμές haven'tδεν έχουν changedάλλαξε
that much in the last 50 yearsχρόνια,
Τα ποσοστά της φτώχειας
δεν άλλαξαν τόσο τα τελευταία 50 χρόνια,
01:04
sinceΑπό the WarΠόλεμος on PovertyΤης φτώχειας was launchedξεκίνησε.
οπότε και ξεκίνησε
ο πόλεμος κατά της φτώχειας.
01:07
I'm here to tell you
Βρίσκομαι εδώ για να σας πω
01:10
that we have overlookedπαραβλέπεται
the mostπλέον powerfulισχυρός and practicalπρακτικός resourceπόρος.
ότι παραβλέψαμε
την πιο ισχυρή και πρακτική πηγή.
01:12
Here it is:
Και αυτή είναι
01:18
people who are poorΦτωχός.
οι άνθρωποι που είναι φτωχοί.
01:20
Up in the left-handαριστερόχειρας cornerγωνία
is JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaΜπέρθα.
Επάνω αριστερά
είναι η Τζιομπάνα, η Σίντια και η Μπέρτα.
01:23
They metσυνάντησε when they all had smallμικρό childrenπαιδιά,
Γνωρίστηκαν όταν είχαν όλες μικρά παιδιά,
01:27
throughδιά μέσου a parentingανατροφή των παιδιών classτάξη
at a familyοικογένεια resourceπόρος centerκέντρο
μέσω μιας συγκέντρωσης γονέων
σε κέντρο βοήθειας οικογενειών
01:29
in SanSan FranciscoΦρανσίσκο.
του Σαν Φρανσίσκο.
01:32
As they grewαυξήθηκε togetherμαζί
as parentsγονείς and friendsοι φιλοι,
Καθώς εξελίσσονταν, ως μητέρες και φίλες,
01:34
they talkedμίλησε a lot about how hardσκληρά it was
συζητούσαν συχνά για το πόσο δύσκολο ήταν
01:38
to make moneyχρήματα when your kidsπαιδιά are little.
να βγάζουν χρήματα έχοντας μικρά παιδιά.
01:40
ChildΤο παιδί careΦροντίδα is expensiveακριβός,
Η παιδική φροντίδα είναι ακριβή,
01:42
more than they'dτο είχαν earnΚερδίστε in a jobδουλειά.
ακριβότερη απ' τον μισθό που θα κέρδιζαν.
01:44
TheirΤους husbandsσυζύγους workedεργάστηκε,
Οι άντρες τους δούλευαν,
01:46
but they wanted to contributeσυμβάλλει
financiallyοικονομικά, too.
αλλά ήθελαν κι αυτές
να συμβάλλουν οικονομικά.
01:47
So they hatchedγραμμοσκιασμένης a planσχέδιο.
Σκέφτηκαν λοιπόν ένα σχέδιο.
01:49
They startedξεκίνησε a cleaningκαθάρισμα businessεπιχείρηση.
Ξεκίνησαν μια εταιρεία καθαρισμού.
01:51
They plasteredμεθυσμένος neighborhoodsγειτονιές with flyersφυλλάδια
Γέμισαν τις γειτονιές με διαφημιστικά,
01:54
and handedπαρέδωσε businessεπιχείρηση cardsκαρτέλλες out
to theirδικα τους familiesοικογένειες and friendsοι φιλοι,
μοίρασαν επαγγελματικές κάρτες
σε συγγενείς και φίλους
01:56
and soonσύντομα, they had clientsπελάτες callingκλήση.
και μετά από λίγο
οι πελάτες άρχισαν να τηλεφωνούν.
01:59
Two of them would cleanΚΑΘΑΡΗ
the officeγραφείο or houseσπίτι
Δύο καθάριζαν το γραφείο ή το σπίτι
02:01
and one of them would watch the kidsπαιδιά.
και μία πρόσεχε τα παιδιά.
02:04
They'dΑυτοί θα rotateγυρίζω who'dποιος θα είχε cleanedκαθαρίζονται
and who'dποιος θα είχε watch the kidsπαιδιά.
Καθάριζαν και πρόσεχαν τα παιδιά εναλλάξ.
02:06
(LaughsΓέλια) It's awesomeφοβερός, right?
(Γέλια)
Είναι φοβερό, έτσι;
02:09
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
02:11
And they splitσπλιτ the moneyχρήματα threeτρία waysτρόπους.
Μοιράζονταν τα λεφτά δια του τρία.
02:12
It was not a full-timeπλήρης απασχόληση gigσυναυλία,
Δεν ήταν ολοήμερη δουλειά.
02:14
no one could watch
the little onesαυτές all day.
Καμία δεν μπορούσε
να προσέχει τα παδιά όλη μέρα.
02:16
But it madeέκανε a differenceδιαφορά
for theirδικα τους familiesοικογένειες.
Όμως είχε αντίκτυπο στις οικογένειές τους.
02:18
ExtraΕπιπλέον moneyχρήματα to payπληρωμή for billsλογαριασμοί
when a husband'sτου συζύγου work hoursώρες were cutΤομή.
Επιπλέον λεφτά για τους λογαριασμούς,
όταν ο σύζυγος είχε μειωμένο ωράριο.
02:22
MoneyΧρήματα to buyαγορά the kidsπαιδιά clothesρούχα
as they were growingκαλλιέργεια.
Λεφτά για να αγοράσουν ρούχα
στα παιδιά που μεγαλώνουν.
02:27
A little extraεπιπλέον moneyχρήματα in theirδικα τους pocketsτσέπες
Λίγα επιπλέον χρήματα στην τσέπη τους
02:30
to make them feel some independenceανεξαρτησία.
για να αισθάνονται λίγο ανεξάρτητες.
02:32
Up in the top-rightπάνω δεξιά cornerγωνία
is TheresaΤερέζα and her daughterκόρη, BriannaBrianna.
Επάνω δεξιά είναι η Τερίσα
και η κόρη της, Μπριάνα.
02:34
BriannaBrianna is one of those kidsπαιδιά
Η Μπριάνα είναι από αυτά τα παιδιά
02:39
with this sparklysparkly, infectiousμολυσματικών,
outgoingεξερχόμενη personalityπροσωπικότητα.
με τη σπινθηροβόλα και μεταδοτικά
εξωστρεφή προσωπικότητα.
02:40
For exampleπαράδειγμα, when RosieRosie,
Για παράδειγμα, όταν η Ρόζι,
02:45
a little girlκορίτσι who spokeακτίνα only SpanishΙσπανικά,
movedμετακινήθηκε in nextεπόμενος doorθύρα,
ένα κοριτσάκι που μιλούσε μόνο Ισπανικά,
μετακόμισε δίπλα τους,
02:47
BriannaBrianna, who spokeακτίνα only EnglishΑγγλικά,
η Μπριάνα, που μιλούσε μόνο Αγγλικά,
02:50
borrowedδανείστηκε her mother'sτης μητέρας tabletδισκίο
and foundβρέθηκαν a translationμετάφραση appapp
δανείστηκε το τάμπλετ της μητέρας της
και βρήκε μια μεταφραστική εφαρμογή
02:52
so the two of them could communicateεπικοινωνώ.
για να μπορούν να επικοινωνούν.
02:56
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
02:58
I know, right?
Φοβερό, ε;
02:59
Rosie'sRosie familyοικογένεια creditsπιστώσεις BriannaBrianna
with helpingβοήθεια RosieRosie to learnμαθαίνω EnglishΑγγλικά.
Η οικογένεια της Ρόζι αναγνωρίζει ότι η
Μπριάνα βοήθησε τη Ρόζι να μάθει Αγγλικά.
03:00
A fewλίγοι yearsχρόνια agoπριν,
Πριν από μερικά χρόνια,
03:05
BriannaBrianna startedξεκίνησε to struggleπάλη academicallyακαδημαϊκά.
η Μπριάνα συνάντησε δυσκολίες στο σχολείο.
03:07
She was growingκαλλιέργεια frustratedαπογοητευμένοι
and kindείδος of withdrawnανακλήθηκε
Έδειχνε εκνευρισμένη
και κάπως αποτραβηγμένη
03:10
and actingηθοποιία out in classτάξη.
και είχε άσχημη συμπεριφορά στην τάξη.
03:14
And her motherμητέρα was heartbrokenπληγωμένος
over what was happeningσυμβαίνει.
Η μητέρα της στεναχωριόταν
πάρα πολύ γι' αυτό που συνέβαινε.
03:17
Then they foundβρέθηκαν out that she was going
to have to repeatεπαναλαμβάνω secondδεύτερος gradeΒαθμός
Έπειτα έμαθαν ότι έπρεπε
να επαναλάβει τη δευτέρα δημοτικού
03:21
and BriannaBrianna was devastatedκαταστράφηκε.
και η Μπριάνα ήταν συντετριμμένη.
03:24
Her motherμητέρα feltένιωσα hopelessαπελπισμένος
and overwhelmedσυγκλονισμένοι and aloneμόνος
Η μητέρα της ήταν απεγνωσμένη,
καταβεβλημένη και μόνη,
03:27
because she knewήξερε that her daughterκόρη
was not gettingνα πάρει the supportυποστήριξη she neededαπαιτείται,
γιατί ήξερε ότι η κόρη της
δεν λάμβανε τη στήριξη που χρειαζόταν
03:32
and she did not know how to help her.
και δεν ήξερε πώς να τη βοηθήσει.
03:35
One afternoonαπόγευμα, TheresaΤερέζα was catchingελκυστικός up
with a groupομάδα of friendsοι φιλοι,
Ένα απόγευμα, η Τερίσα
βρέθηκε με μια παρέα φίλων
03:37
and one of them said,
και μία από αυτές τη ρώτησε:
03:41
"TheresaΤερέζα, how are you?"
«Τερίσα, πώς είσαι;»
03:42
And she burstέκρηξη into tearsδάκρυα.
Και αυτή ξέσπασε σε κλάματα.
03:45
After she sharedκοινή χρήση her storyιστορία,
one of her friendsοι φιλοι said,
Αφού μοιράστηκε την ιστορία της,
μία φίλη της είπε:
03:47
"I wentπήγε throughδιά μέσου the exactακριβής sameίδιο thing
with my sonυιός about a yearέτος agoπριν."
«Έζησα ακριβώς την ίδια κατάσταση
με τον γιο μου πέρυσι».
03:51
And in that momentστιγμή,
Εκείνη τη στιγμή,
03:54
TheresaΤερέζα realizedσυνειδητοποίησα
that so much of her struggleπάλη
η Τερίσα συνειδητοποίησε
ότι δεν είχε κανέναν
03:55
was not havingέχοντας anybodyοποιοσδήποτε
to talk with about it.
με τον οποίο να μπορεί να μιλήσει
για τα προβλήματά της.
03:57
So she createdδημιουργήθηκε a supportυποστήριξη groupομάδα
for parentsγονείς like her.
Δημιούργησε έτσι μια ομάδα στήριξης
για γονείς όπως η ίδια.
04:00
The first meetingσυνάντηση was her
and two other people.
Στην πρώτη συνάντηση,
ήταν μόνη της με δύο ακόμα άτομα.
04:05
But wordλέξη spreadδιάδοση, and soonσύντομα
20 people, 30 people
Όμως, διαδόθηκε από στόμα σε στόμα
και σύντομα 20, 30 άτομα
04:08
were showingεπίδειξη up for these
monthlyμηνιαίος meetingsσυνεδριάσεις that she put togetherμαζί.
εμφανίζονταν στις μηνιαίες
συναντήσεις που οργάνωνε.
04:11
She wentπήγε from feelingσυναισθημα helplessαβοήθητοι
Την απόγνωση διαδέχθηκε η συνειδητοποίηση
04:14
to realizingσυνειδητοποιώντας how capableικανός she was
of supportingυποστήριξη her daughterκόρη,
του πόσο ικανή ήταν
να στηρίξει την κόρη της,
04:17
with the supportυποστήριξη of other people
who were going throughδιά μέσου the sameίδιο struggleπάλη.
με τη βοήθεια άλλων ατόμων
που βίωναν την ίδια κατάσταση.
04:20
And BriannaBrianna is doing fantasticφανταστικός --
she's doing great academicallyακαδημαϊκά
Η Μπριάνα τα πηγαίνει περίφημα.
04:24
and sociallyκοινωνικά.
Τα πηγαίνει άψογα στο σχολείο
και κοινωνικά.
04:27
That in the middleΜέσης is my man BaakirBaakir,
Στο κέντρο, ο αγαπημένος μου Μπαακίρ
04:29
standingορθοστασία in frontεμπρός of
BlackStarBlackStar BooksΒιβλία and CaffeCaffe,
στέκεται μπροστά στο κατάστημά του
BlackStar Books and Caffe,
04:33
whichοι οποίες he runsτρέχει out of partμέρος of his houseσπίτι.
για το οποίο χρησιμοποιεί
μέρος του σπιτιού του.
04:36
As you walkΠερπατήστε in the doorθύρα,
Μόλις περνάτε το κατώφλι,
04:38
BaakirBaakir greetsχαιρετά you
with a "WelcomeΚαλώς όρισες blackμαύρος home."
ο Μπαακίρ σας χαιρετά με ένα
«Καλωσμαυρίσατε στο σπίτι».
04:40
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
04:43
OnceΜια φορά insideμέσα, you can orderΣειρά
some AlgiersΑλγέρι jerkμαλάκας chickenκοτόπουλο,
Αφού μπείτε, μπορείτε να παραγγείλετε
τζαμαϊκανικό κοτόπουλο,
04:46
perhapsίσως a veganγια χορτοφάγους walnutΚαρυδιά burgerburger,
ή ίσως ένα χορτοφαγικό μπέργκερ
με καρύδια,
04:50
or jiveJive turkeyΤουρκία sammichsammich.
ή ένα τζάιβ σάμιτς γαλοπούλας.
04:53
And that's sammichsammich -- not sandwichσάντουιτς.
Σάμιτς όχι σάντουιτς.
04:55
You mustπρέπει finishφινίρισμα your mealγεύμα
with a buttermilkβουτυρόγαλα dropπτώση,
Πρέπει να τελειώσετε το γεύμα σας
με ένα κουλουράκι βουτύρου,
04:58
whichοι οποίες is severalαρκετά stepsβήματα aboveπανω a donutντόνατ holeτρύπα
που είναι κλάσεις ανώτερο
από ένα τρύπιο ντόνατ
05:02
and madeέκανε from a very secretμυστικό familyοικογένεια recipeσυνταγή.
και βασίζεται σε μια πολύ
μυστική οικογενειακή συνταγή.
05:05
For realπραγματικός, it's very secretμυστικό,
he won'tσυνηθισμένος tell you about it.
Ειλικρινά, είναι πολύ μυστική,
δεν θα σας πει τίποτα.
05:08
But BlackStarBlackStar is much more than a cafCAFé.
Όμως το BlackStar είναι
κάτι πολύ περισσότερο από ένα καφέ.
05:11
For the kidsπαιδιά in the neighborhoodγειτονιά,
Tα παιδιά της γειτονιάς
05:15
it's a placeθέση to go after schoolσχολείο
to get help with homeworkεργασία για το σπίτι.
πηγαίνουν εκεί μετά το σχολείο
για να βοηθηθούν στο διάβασμα.
05:16
For the grown-upsμεγάλοι, it's where they go
Οι μεγάλοι πηγαίνουν εκεί
05:19
to find out what's going on
in the neighborhoodγειτονιά
για να μάθουν τα νέα της γειτονιάς
05:21
and catchσύλληψη up with friendsοι φιλοι.
και να συναντήσουν φίλους.
05:23
It's a performanceεκτέλεση venueχώρος.
Είναι ένας χώρος εκδηλώσεων.
05:25
It's a home for poetsποιητές,
musiciansμουσικούς and artistsκαλλιτέχνες.
Είναι ένα σπίτι για ποιητές,
μουσικούς και καλλιτέχνες.
05:26
BaakirBaakir and his partnerεταίρος NicoleΝικόλ,
Ο Μπαακίρ και η σύντροφός του Νικόλ,
05:30
with theirδικα τους babyμωρό girlκορίτσι strappedδεμένο to her back,
που έχει την κορούλα τους
δεμένη στην πλάτη της,
05:32
are there in the mixμείγμα of it all,
βρίσκονται παντού,
05:34
servingσερβίρισμα up a cupφλιτζάνι of coffeeκαφές,
σερβίροντας ένα φλιτζάνι καφέ,
05:36
teachingδιδασκαλία a childπαιδί how to playπαίζω MancalaMancala,
μαθαίνοντας ένα παιδί να παίζει Μανκάλα,
05:38
or paintingζωγραφική a signσημάδι
for an upcomingεπερχόμενες communityκοινότητα eventΕκδήλωση.
ή ζωγραφίζοντας μια ανακοίνωση
για μια εκδήλωση της κοινότητας.
05:40
I have workedεργάστηκε with and learnedέμαθα
from people just like them
Δούλεψα με τέτοιους ανθρώπους
κι έμαθα πολλά από αυτούς
05:44
for more than 20 yearsχρόνια.
για περισσότερα από 20 χρόνια.
05:48
I have organizedδιοργάνωσε
againstκατά the prisonφυλακή systemΣύστημα,
Συμμετείχα σε οργανώσεις
κατά του σωφρονιστικού συστήματος
05:50
whichοι οποίες impactsεπιπτώσεις poorΦτωχός folksλαούς,
που επηρεάζει φτωχούς ανθρώπους,
05:52
especiallyειδικά blackμαύρος, indigenousεγχώριος
and LatinoΛατίνος folksλαούς,
ιδίως μαύρους, Ινδιάνους και Λατίνους,
05:55
at an alarmingανησυχητική rateτιμή.
σε ανησυχητικό βαθμό.
05:57
I have workedεργάστηκε with youngνεαρός people
who manifestδηλωτικό hopeελπίδα and promiseυπόσχεση,
Δούλεψα με νέα, ελπιδοφόρα
και πολλά υποσχόμενα άτομα,
05:59
despiteπαρά beingνα εισαι at the effectαποτέλεσμα of racistρατσιστής
disciplineπειθαρχία practicesπρακτικές in theirδικα τους schoolsσχολεία,
παρόλο που βίωσαν ρατσιστικές
πειθαρχικές τακτικές στα σχολεία τους,
06:03
and policeαστυνομία violenceβία in theirδικα τους communitiesκοινότητες.
καθώς και την αστυνομική βία
στις κοινότητές τους.
06:07
I have learnedέμαθα from familiesοικογένειες
Έμαθα από τις οικογένειες
06:10
who are unleashingΕξαπολύοντας
theirδικα τους ingenuityευφυία and tenacityεπιμονή
που εξαπολύουν την επινοητικότητα
και την επιμονή τους
06:12
to collectivelyσυλλογικά createδημιουργώ
theirδικα τους ownτα δικά solutionsλύσεων.
για να επινοήσουν ομαδικά
τις δικές τους λύσεις.
06:16
And they're not just focusedεστιασμένη on moneyχρήματα.
Δεν εστιάζονται μόνο στα χρήματα.
06:18
They're addressingαντιμετώπιση educationεκπαίδευση,
housingστέγαση, healthυγεία, communityκοινότητα --
Ασχολούνται με την εκπαίδευση,
τη στέγαση, την υγεία, την κοινότητα,
06:20
the things that we all careΦροντίδα about.
πράγματα για τα οποία
νοιαζόμαστε όλοι μας.
06:24
EverywhereΠαντού I go,
Όπου πηγαίνω,
06:28
I see people who are brokeέσπασε but not brokenσπασμένος.
συναντώ άτομα απένταρα,
αλλά όχι τσακισμένα.
06:29
I see people who are strugglingαγωνίζονται
to realizeσυνειδητοποιώ theirδικα τους good ideasιδέες,
Συναντώ άτομα που δυσκολεύονται
να υλοποιήσουν τις ιδέες τους,
06:33
so that they can createδημιουργώ
a better life for themselvesτους εαυτούς τους,
για να δημιουργήσουν
μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους,
06:37
theirδικα τους familiesοικογένειες, theirδικα τους communitiesκοινότητες.
τις οικογένειες και τις κοινότητές τους.
06:39
JobanaJobana, SintiaSintia, BerthaΜπέρθα, TheresaΤερέζα
and BaakirBaakir are the ruleκανόνας,
Η Τζιομπάνα, η Σίντια, η Μπέρτα, η Τερίσα
και ο Μπακίρ είναι ο κανόνας
06:43
not the shinyλαμπερά exceptionεξαίρεση.
και όχι η απαστράπτουσα εξαίρεση.
06:49
I am the exceptionεξαίρεση.
Η εξαίρεση είμαι εγώ.
06:51
I was raisedανυψωθεί by a quietlyήσυχα fierceάγριος
singleμονόκλινο motherμητέρα in RochesterΡότσεστερ, NewΝέα YorkΥόρκη.
Με μεγάλωσε μια αθόρυβα ατίθαση ανύπαντρη
μητέρα στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης.
06:54
I was bussedbussed to a schoolσχολείο
in the suburbsΠροάστια, from a neighborhoodγειτονιά
Πήγαινα με λεωφορείο σε σχολείο
στα προάστια, από μια γειτονιά
06:59
that manyΠολλά of my classmatesσυμμαθητές
and theirδικα τους parentsγονείς consideredθεωρούνται dangerousεπικίνδυνος.
που πολλοί συμμαθητές μου
και οι γονείς τους θεωρούσαν επικίνδυνη.
07:02
At eightοκτώ, I was a latchkeyΚλειδί εξώπορτας kidπαιδί.
Στα οκτώ μου, επέστρεφα σε άδειο σπίτι.
07:06
I'd get myselfεγώ ο ίδιος home after schoolσχολείο everyκάθε day
and do homeworkεργασία για το σπίτι and choresδουλειές,
Επέστρεφα μόνη στο σπίτι κάθε μέρα,
διάβαζα, έκανα δουλειές
07:08
and wait for my motherμητέρα to come home.
και περίμενα να επιστρέψει η μητέρα μου.
07:13
After schoolσχολείο, I'd go to the cornerγωνία storeκατάστημα
Μετά το σχολείο,
πήγαινα στο μαγαζί της γειτονιάς,
07:15
and buyαγορά a can of ChefΣεφ BoyardeeBoyardee ravioliραβιόλια,
αγόραζα μια κονσέρβα ραβιόλι
07:17
whichοι οποίες I'd heatθερμότητα up on the stoveκουζίνα
as my afternoonαπόγευμα snackσνακ.
και τη ζέσταινα στο φούρνο
για απογευματινό σνακ.
07:20
If I had a little extraεπιπλέον moneyχρήματα,
I'd buyαγορά a HostessΟικοδέσποινα FruitΦρούτα PieΠίτα.
Όταν είχα λίγο περισσότερα λεφτά
αγόραζα μια πίτα με φρούτα.
07:23
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
07:25
CherryΚεράσι.
Με κεράσι.
07:27
Not as good as a buttermilkβουτυρόγαλα dropπτώση.
Όχι τόσο καλό όσο το κουλουράκι βουτύρου.
07:28
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
07:29
We were poorΦτωχός when I was a kidπαιδί.
Ήμασταν φτωχοί όταν ήμουν παιδί.
07:30
But now, I ownτα δικά a home
in a quicklyγρήγορα gentrifyinggentrifying neighborhoodγειτονιά
Αλλά τώρα έχω το δικό μου σπίτι
σε μια ταχέως αναβαθμιζόμενη γειτονιά
07:32
in OaklandΌκλαντ, CaliforniaΚαλιφόρνια.
στο Όκλαντ, στην Καλιφόρνια.
07:36
I've builtχτισμένο a careerκαριέρα.
Έκανα καριέρα.
07:38
My husbandσύζυγος is a businessεπιχείρηση ownerιδιοκτήτης.
Ο άντρας μου έχει δική του επιχείρηση.
07:40
I have a retirementσυνταξιοδότηση accountΛογαριασμός.
Έχω λογαριασμό σύνταξης.
07:43
My daughterκόρη is not even allowedεπιτρέπεται
to turnστροφή on the stoveκουζίνα
Η κόρη μου δεν έχει καν το δικαίωμα
να ανάψει το φούρνο,
07:46
unlessεκτός there's a grown-upενήλικα at home
χωρίς την παρουσία ενήλικα στο σπίτι
07:48
and she doesn't have to,
και δεν το χρειάζεται,
07:50
because she does not have to have
the sameίδιο kindείδος of self-relianceαυτοδυναμία
διότι δεν χρειάζεται
να έχει την ίδια αυτονομία
07:51
that I had to at her ageηλικία.
που είχα στην ηλικία της.
07:54
My kids'τα παιδιά» raviolisraviolis are organicοργανικός
Τα ραβιόλια του παιδιού μου
είναι βιολογικά
07:56
and fullγεμάτος of things
like spinachσπανάκι and ricottaρικότα,
και με γέμιση, όπως σπανάκι και ρικότα,
07:59
because I have the luxuryπολυτέλεια of choiceεπιλογή
γιατί έχω την πολυτέλεια της επιλογής,
08:01
when it comesέρχεται to what my childrenπαιδιά eatτρώω.
όσον αφορά τη διατροφή των παιδιών μου.
08:04
I am the exceptionεξαίρεση,
Αποτελώ την εξαίρεση,
08:06
not because I'm more talentedταλαντούχος than BaakirBaakir
όχι επειδή είμαι πιο ταλαντούχα
απ' τον Μπαακίρ
08:08
or my motherμητέρα workedεργάστηκε any harderπιο δυνατα
than JobanaJobana, SintiaSintia or BerthaΜπέρθα,
ή επειδή η μητέρα μου δούλευε περισσότερο
από την Τζιομπάνα, τη Σίντια ή την Μπέρτα
08:10
or caredφροντίδα any more than TheresaΤερέζα.
ή επειδή νοιαζόταν
περισσότερο απ' την Τερίσα.
08:14
MarginalizedΣτο περιθώριο communitiesκοινότητες are fullγεμάτος
of smartέξυπνος, talentedταλαντούχος people,
Οι περιθωριοποιημένες κοινότητες βρίθουν
έξυπνων και ταλαντούχων ανθρώπων,
08:17
hustlinghustling and workingεργαζόμενος and innovatingκαινοτόμος,
που δραστηριοποιούνται,
δουλεύουν και καινοτομούν,
08:22
just like our mostπλέον reveredσεβαστός
and mostπλέον rewardedανταμείβονται CEOsΔιευθύνοντες σύμβουλοι.
όπως οι περισσότεροι επιφανείς
και καταξιωμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι.
08:24
They are fullγεμάτος of people
tappingτρύπημα into theirδικα τους resilienceελαστικότητα
Διαθέτουν άτομα που
χρησιμοποιούν την ευελιξία τους,
08:28
to get up everyκάθε day,
get the kidsπαιδιά off to schoolσχολείο
για να πάνε τα παιδιά
στο σχολείο κάθε μέρα,
08:31
and go to jobsθέσεις εργασίας that don't payπληρωμή enoughαρκετά,
να κάνουν δουλειές χωρίς επαρκή αμοιβή
08:34
or get educationsεκπαιδεύσεις
that are puttingβάζοντας them in debtχρέος.
ή για να δανειστούν
προκειμένου να σπουδάσουν.
08:36
They are fullγεμάτος of people applyingεφαρμόζοντας
theirδικα τους savvyΜπήκες intelligenceνοημοσύνη
Είναι γεμάτες ανθρώπους
που χρησιμοποιούν την ευφυΐα τους
08:38
to stretchτέντωμα a minimumελάχιστο wageμισθός paycheckεκκαθαριστικό σημείωμα,
για να καταφέρουν να ζήσουν
με τον βασικό μισθό
08:43
or balanceισορροπία a jobδουλειά and a sideπλευρά hustleσπουδή
to make endsτελειώνει meetσυναντώ.
ή να συνδυάσουν δουλειά με αγγαρείες
για να τα βγάλουν πέρα.
08:46
They are fullγεμάτος of people
doing for themselvesτους εαυτούς τους and for othersοι υπολοιποι,
Είναι γεμάτες ανθρώπους
που δρουν για τους ίδιους και τους άλλους,
08:49
whetherκατά πόσο it's pickingσυλλογή up medicationφαρμακευτική αγωγή
for an elderlyηλικιωμένος neighborγείτονας,
είτε πηγαίνοντας να πάρουν φάρμακα
για κάποιον ηλικιωμένο της γειτονιάς,
08:53
or lettingαφήνοντας a siblingαδέλφια borrowδανείζομαι some moneyχρήματα
to payπληρωμή the phoneτηλέφωνο billνομοσχέδιο,
είτε δανείζοντας λεφτά σε αδέρφια
για να πληρώσουν το τηλέφωνο,
08:56
or just watchingβλέποντας out
for the neighborhoodγειτονιά kidsπαιδιά
είτε απλώς προσέχοντας
παιδιά της γειτονιάς
09:00
from the frontεμπρός stoopσκύβω.
από την μπροστινή είσοδο.
09:02
I am the exceptionεξαίρεση
because of luckτυχη and privilegeπρονόμιο,
Αποτελώ την εξαίρεση
χάρη στην τύχη και τα προνόμια,
09:05
not hardσκληρά work.
και όχι τη σκληρή δουλειά.
09:08
And I'm not beingνα εισαι modestμετριόφρων
or self-deprecatingαυτο-deprecating --
Δεν είμαι μετριόφρων,
ούτε ρίχνω τον εαυτό μου.
09:09
I am amazingφοβερο.
Είμαι φοβερή.
09:12
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
09:13
But mostπλέον people work hardσκληρά.
Αλλά οι περισσότεροι δουλεύουν σκληρά.
09:14
HardΣκληρό work is the commonκοινός
denominatorπαρονομαστής in this equationεξίσωση,
Η σκληρή δουλεία είναι
ο κοινός παρονομαστής της εξίσωσης
09:16
and I'm tiredκουρασμένος of the storyιστορία we tell
και έχω κουραστεί ν' ακούω
09:21
that hardσκληρά work leadsοδηγεί to successεπιτυχία,
ότι η σκληρή δουλειά οδηγεί στην επιτυχία,
09:23
because that allowsεπιτρέπει --
γιατί επιτρέπει -
09:26
Thank you.
Ευχαριστώ.
09:27
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
09:28
... because that storyιστορία allowsεπιτρέπει those of us
who make it to believe we deserveαξίζω it,
... γιατί μας επιτρέπει να πιστεύουμε
ότι το αξίζουμε αν τα καταφέρουμε,
09:33
and by implicationΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ,
και, κατά συνέπεια,
09:38
those who don't make it don't deserveαξίζω it.
ότι αυτοί που δεν τα καταφέρνουν
δεν το αξίζουν.
09:39
We tell ourselvesεμείς οι ίδιοι,
in the back of our mindsμυαλά,
Πιστεύουμε ενδόμυχα,
09:42
and sometimesωρες ωρες in the frontεμπρός of our mouthsστόματα,
και μερικές φορές απερίστροφα
09:44
"There mustπρέπει be something a little wrongλανθασμένος
with those poorΦτωχός people."
ότι κάτι θα πηγαίνει στραβά
με τους φτωχούς ανθρώπους.
09:46
We have a wideευρύς rangeσειρά of beliefsτις πεποιθήσεις
Έχουμε πολλές πεποιθήσεις
09:49
about what that something wrongλανθασμένος is.
περί αυτού του κάτι που πηγαίνει στραβά.
09:51
Some people tell the storyιστορία
that poorΦτωχός folksλαούς are lazyτεμπέλης freeloadersτζαμπατζήδες
Μερικοί λένε ότι οι φτωχοί
είναι τεμπέληδες τρακαδόροι
09:53
who would cheatεξαπατήσει and lieψέμα
to get out of an honestτίμιος day'sημέρες work.
που εξαπατούν και λένε ψέματα
για να γλιτώσουν από τη δουλειά.
09:56
OthersΆλλοι preferπροτιμώ the storyιστορία
that poorΦτωχός people are helplessαβοήθητοι
Άλλοι προτιμούν την εκδοχή
ότι οι φτωχοί είναι ανήμποροι
10:00
and probablyπιθανώς had neglectfulαμελής parentsγονείς
that didn't readανάγνωση to them enoughαρκετά,
και ότι πιθανώς να είχαν αμελείς γονείς
που δεν τους διάβαζαν αρκετά
10:03
and if they were just told what to do
κι ότι αν απλά τους είχαν πει τι να κάνουν
10:06
and shownαπεικονίζεται the right pathμονοπάτι,
και τους είχαν δείξει το σωστό,
10:08
they could make it.
θα τα κατάφερναν.
10:10
For everyκάθε storyιστορία I hearακούω demonizingδαιμονοποίηση
low-incomeχαμηλού εισοδήματος singleμονόκλινο mothersτης μητέρας
Για κάθε ιστορία που δαιμονοποιεί
χαμηλόμισθες ανύπαντρες μητέρες
10:11
or absenteeαπών fathersπατέρες,
ή απόντες πατέρες,
10:18
whichοι οποίες is how people
mightθα μπορούσε think of my parentsγονείς,
όπως ενδεχομένως βλέπουν
μερικοί τους δικούς μου γονείς,
10:19
I've got 50 that tell a differentδιαφορετικός storyιστορία
about the sameίδιο people,
γνωρίζω 50 που αφηγούνται
μια διαφορετική εκδοχή
10:22
showingεπίδειξη up everyκάθε day and doing theirδικα τους bestκαλύτερος.
για τους ίδιους ανθρώπους,
που προσπαθούν καθημερινά για το καλύτερο.
10:27
I'm not sayingρητό that some
of the negativeαρνητικός storiesιστορίες aren'tδεν είναι trueαληθής,
Δεν λέω ότι κάποιες
αρνητικές ιστορίες είναι αναληθείς,
10:30
but those storiesιστορίες allowεπιτρέπω us
to not really see who people really are,
αλλά οι ιστορίες αυτές δεν μας επιτρέπουν
να δούμε πραγματικά τους ανθρώπους,
10:34
because they don't paintχρώμα a fullγεμάτος pictureεικόνα.
διότι δεν δείχνουν ολόκληρη την εικόνα.
10:40
The quarter-truthsτρίμηνο-αλήθειες and limitedπεριωρισμένος
plotοικόπεδο linesγραμμές have us convincedπεπεισμένοι
Οι μισές αλήθειες και κάποιες ατάκες
μας έχουν πείσει
10:43
that poorΦτωχός people are a problemπρόβλημα
that needsανάγκες fixingδιόρθωση.
ότι οι φτωχοί αποτελούν
ένα πρόβλημα προς επίλυση.
10:47
What if we recognizedαναγνωρισμένος
that what's workingεργαζόμενος is the people
Κι αν παραδεχόμασταν
ότι οι άνθρωποι δουλεύουν
10:51
and what's brokenσπασμένος is our approachπλησιάζω?
και ότι η προσέγγισή μας είναι λάθος;
10:55
What if we realizedσυνειδητοποίησα that the expertsειδικοί
we are looking for,
Κι αν συνειδητοποιούσαμε
ότι οι ειδήμονες που αναζητούμε,
10:58
the expertsειδικοί we need to followακολουθηστε,
οι ειδικοί που πρέπει να ακολουθήσουμε,
11:01
are poorΦτωχός people themselvesτους εαυτούς τους?
είναι οι ίδιοι οι φτωχοί;
11:03
What if, insteadαντι αυτου of imposingεπιβλητικός solutionsλύσεων,
Μήπως, αντί να επιβάλλουμε λύσεις,
11:05
we just addedπρόσθεσε fireΦωτιά
να προσθέσουμε φωτιά
11:08
to the already-burningήδη καύση flameφλόγα
that they have?
στην ήδη αναμένη φλόγα που διαθέτουν;
11:10
Not directingΣκηνοθεσία --
Όχι διευθύνοντας,
11:13
not even empoweringενδυνάμωση --
ούτε καν χειραφετώντας,
11:16
but just fuelingτροφοδοτεί theirδικα τους initiativeπρωτοβουλία.
αλλά τροφοδοτώντας απλώς
την πρωτοβουλία τους.
11:18
Just northβόρειος of here,
Στα Βόρειά μας,
11:22
we have an exampleπαράδειγμα
of what this could look like:
υπάρχει ένα παράδειγμα
του τι θα μπορούσε να συμβεί:
11:23
SiliconΠυριτίου ValleyΚοιλάδα.
η Silicon Valley.
11:26
A wholeολόκληρος ventureτόλμημα capitalκεφάλαιο industryβιομηχανία
has grownκαλλιεργούνται up around the beliefπίστη
Ένας ολόκληρος κλάδος κεφαλαίων
βασίστηκε στην πεποίθηση
11:28
that if people have good ideasιδέες
and the desireεπιθυμία to manifestδηλωτικό them,
ότι αν οι άνθρωποι έχουν καλές ιδέες
και τη θέληση να τις εκφράσουν,
11:32
we should give them lots
and lots and lots of moneyχρήματα.
πρέπει να τους δώσουμε πολλά,
μα πολλά, πολλά λεφτά.
11:37
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
11:41
Right? But where is our strategyστρατηγική
for TheresaΤερέζα and BaakirBaakir?
Σωστά; Όμως ποια είναι η στρατηγική μας
για την Τερίσα και τον Μπαακίρ;
11:42
There are no incubatorsΕκκολαπτηρία for them,
Δεν υπάρχουν εκκολαπτήρια γι' αυτούς,
11:47
no acceleratorsεπιταχυντές, no fellowshipsΥποτροφίες.
ούτε επιταχυντές, ούτε υποτροφίες.
11:49
How are JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaΜπέρθα
really all that differentδιαφορετικός
Σε τι διαφέρουν πραγματικά
η Τζιομπάνα, η Σίντια και η Μπέρτα
11:52
from the MarkMark ZuckerbergsZuckerbergs of the worldκόσμος?
από τους Μαρκ Ζούκερμπεργκ του πλανήτη;
11:56
BaakirBaakir has experienceεμπειρία and a trackπίστα recordΡεκόρ.
Ο Μπαακίρ έχει εμπειρία
και καταγεγραμμένες επιδόσεις.
11:58
I'd put my moneyχρήματα on him.
Θα στοιχημάτιζα σ' αυτόν.
12:01
So, considerσκεφτείτε this an invitationπρόσκληση
to rethinkξανασκέφτομαι a flawedατελή strategyστρατηγική.
Εκλάβετέ το ως μια πρόσκληση
αναθεώρησης μιας ελλιπούς στρατηγικής.
12:04
Let's graspπιάσιμο this opportunityευκαιρία
Ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία
12:12
to let go of a tiredκουρασμένος, faultyελαττωματικό narrativeαφήγημα
να απαλλαγούμε από την κουρασμένη
κι ελαττωματική ρητορική
12:14
and listen and look for trueαληθής storiesιστορίες,
και να ακούσουμε και να ψάξουμε
τις αληθινές ιστορίες,
12:18
more beautifullyόμορφα complexσυγκρότημα storiesιστορίες,
ομορφότερα περίπλοκες ιστορίες,
12:21
about who marginalizedστο περιθώριο people
and familiesοικογένειες and communitiesκοινότητες are.
σχετικά με τα περιθωριοποιημένα άτομα,
οικογένειες και κοινότητες.
12:23
I'm going to take a minuteλεπτό
to speakμιλώ to my people.
Θα αφιερώσω ένα λεπτό
για να μιλήσω στους δικούς μου.
12:31
We cannotδεν μπορώ wait
Δεν μπορούμε να περιμένουμε
12:39
for somebodyκάποιος elseαλλού to get it right.
τους άλλους για να γίνει κάτι σωστά.
12:41
Let us rememberθυμάμαι what we are capableικανός of;
Ας θυμηθούμε για τι είμαστε ικανοί,
12:45
all that we have builtχτισμένο
with bloodαίμα, sweatιδρώτα and dreamsόνειρα;
όλα όσα χτίσαμε
με αίμα, ιδρώτα και όνειρα,
12:48
all the cogsκόστος πωληθέντων that keep turningστροφή;
όλα τα γρανάζια που γυρίζουν ασταμάτητα
12:52
and the people keptδιατηρούνται afloatεπιπλέουν
because of our backbreakingκοπιαστική work.
και τους ανθρώπους που συντηρούμε
χάρη στην σκληρή δουλειά μας.
12:54
Let us rememberθυμάμαι that we are magicμαγεία.
Ας θυμηθούμε ότι είμαστε μαγικοί.
12:57
If you need some inspirationέμπνευση
to jogσκούντημα your memoryμνήμη,
Αν χρειάζεστε έμπνευση
για να βοηθήσει τη μνήμη σας,
13:00
readανάγνωση OctaviaOctavia Butler'sButler
"ParableΠαραβολή of the SowerΣπορέας."
διαβάστε το «Παραβολή του Σπορέα»
της Οκτάβια Μπάτλερ.
13:03
Listen to ReverendΟ αιδεσιμότατος King'sΤου βασιλιά
"LetterΕπιστολή from BirminghamΜπέρμιγχαμ JailΦυλακή."
Ακούστε τον Μάρτιν Λ. Κινγκ στο
«Γράμμα από τη φυλακή του Μπέρμιγχαμ».
13:06
Listen to SuheirSuheir HammadΧαμάντ reciteδιηγούμαι
"First WritingΓραφής SinceΑπό το,"
Ακούστε τη Σουχέιρ Χαμάντ να απαγγέλλει
το «First Writing Since»
13:10
or EsperanzaΞενοδοχείο Εσπεράντσα SpaldingSpalding
performεκτελώ "BlackΜαύρο GoldΧρυσό."
ή την Εσπεράντζα Σπάλντινγκ
να τραγουδά το «Black Gold».
13:14
SetΣετ your gazeτο βλέμμα uponεπάνω σε the artτέχνη
of KehindeΔημήτρης Καλπακτσίδης WileyΟυίλι
Θαυμάστε την τέχνη του Κεχίντε Γουάιλι
13:17
or FaviannaFavianna RodriguezΡοντρίγκεζ.
ή της Φαβιάννα Ροντρίγκεζ.
13:20
Look at the handsτα χέρια of your grandmotherγιαγιά
Κοιτάξτε τα χέρια της γιαγιάς σας
13:22
or into the eyesμάτια of someoneκάποιος who lovesαγαπά you.
ή τα μάτια κάποιου που σας αγαπά.
13:28
We are magicμαγεία.
Είμαστε μαγικοί.
13:32
IndividuallyΑτομικά, we don't have
a lot of wealthπλούτος and powerεξουσία,
Μόνοι μας, δεν έχουμε
πολύ πλούτο και δύναμη,
13:35
but collectivelyσυλλογικά, we are unstoppableασταμάτητη.
όμως συλλογικά, είμαστε ασταμάτητοι.
13:37
And we spendδαπανήσει a lot of our time and energyενέργεια
Αφιερώνουμε πολύ χρόνο και ενέργεια,
13:42
organizingοργανωτικός our powerεξουσία to demandζήτηση changeαλλαγή
from systemsσυστήματα that were not madeέκανε for us.
ζητώντας την αλλαγή συστημάτων
που δεν φτιάχτηκαν για εμάς,
13:44
InsteadΑντίθετα of tryingπροσπαθεί to alterμεταβάλλει
the fabricύφασμα of existingυπάρχουσες waysτρόπους,
αντί να προσπαθούμε να αλλάξουμε
τη δομή των υπαρχόντων μέσων.
13:51
let's weaveύφανση and cutΤομή some fierceάγριος newνέος clothπανί.
Ας υφάνουμε κι ας κόψουμε
νέα αδάμαστη κλωστή.
13:55
Let's use some of our
substantialουσιώδης collectiveσυλλογικός powerεξουσία
Ας χρησιμοποιήσουμε μέρος
της σημαντικής συλλογικής μας δύναμης
13:58
towardπρος inventingεφευρίσκοντας and bringingφέρνοντας to life
για να εφεύρουμε και να δημιουργήσουμε
14:01
newνέος waysτρόπους of beingνα εισαι that work for us.
νέους τρόπους που να λειτουργούν για μας.
14:03
DesmondDesmond TutuTutu talksσυνομιλίες
about the conceptέννοια of ubuntuUbuntu,
Ο Ντέσμοντ Τούτου μιλά
για την έννοια του ουμπούντου
14:07
in the contextσυμφραζόμενα of SouthΝότια Africa'sΤης Αφρικής
TruthΑλήθεια and ReconciliationΣυμφιλίωση processεπεξεργάζομαι, διαδικασία
στα πλαίσια αποκατάστασης της αλήθειας
και εθνικής συμφιλίωσης της Ν. Αφρικής
14:12
that they embarkedξεκίνησε on after apartheidπολιτική φυλετικού διαχωρισμού.
που υιοθετήθηκε μετά το απαρτχάιντ.
14:16
He saysλέει it meansπου σημαίνει,
Λέει ότι σημαίνει:
14:18
"My humanityανθρωπότητα is caughtπου αλιεύονται up,
is inextricablyάλυτα boundόριο up, in yoursδικος σου;
«Η ανθρωπιά μου είναι πιασμένη,
είναι αλληλοσυνδεδεμένη με τη δική σου,
14:20
we belongανήκω to a bundleδέσμη of life."
ανήκουμε σε μια δέσμη ζωής».
14:26
A bundleδέσμη of life.
Δέσμη ζωής.
14:32
The TruthΑλήθεια and ReconciliationΣυμφιλίωση processεπεξεργάζομαι, διαδικασία
Η διαδικασία αυτή
14:36
startedξεκίνησε by elevatingανύψωση
the voicesφωνές of the unheardανήκουστο.
ξεκίνησε δίνοντας φωνή
σε όσους δεν είχαν ακουστεί.
14:37
If this countryΧώρα is going to liveζω up to its
promiseυπόσχεση of libertyελευθερία and justiceδικαιοσύνη for all,
Αν η χώρα θέλει να κρατήσει την υπόσχεση
για ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους,
14:42
then we need to elevateανυψώνω
the voicesφωνές of our unheardανήκουστο,
πρέπει να υψώσουμε τη φωνή
όσων δεν έχουμε ακούσει,
14:48
of people like JobanaJobana,
SintiaSintia and BerthaΜπέρθα,
ανθρώπων όπως η Τζιομπάνα,
η Σίντια και η Μπέρτα,
14:51
TheresaΤερέζα and BaakirBaakir.
η Τερίσα και ο Μπαακίρ.
14:54
We mustπρέπει leverageμόχλευση theirδικα τους solutionsλύσεων
and theirδικα τους ideasιδέες.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε
τις δικές τους λύσεις και ιδέες.
14:57
We mustπρέπει listen to theirδικα τους trueαληθής storiesιστορίες,
Πρέπει να ακούσουμε
τις αληθινές τους ιστορίες,
15:01
theirδικα τους more beautifullyόμορφα complexσυγκρότημα storiesιστορίες.
τις όμορφα περιπλοκότερες ιστορίες τους,
15:04
Thank you.
Ευχαριστώ.
15:07
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
15:09
Translated by Clio KOUSI
Reviewed by Chryssa Rapessi

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 20 years fighting for the self-determination and pointing out the brilliant adaptations of everyday people. In her current role as co-director of Family Story, she is updating this nation's outdated picture of the family in America (hint: rarely 2.5 kids and two heterosexual parents living behind a white picket fence). Prior to launching Family Story, Birdsong was the vice president of the Family Independence Initiative, an organization that leverages the power of data and stories to illuminate and accelerate the initiative low-income families take to improve their lives.

Birdsong, whose 2015 TED talk "The story we tell about poverty isn't true" has been viewed more than 1.5 million times, has been published in the Stanford Social Innovation Review, Slate, Salon and On Being. She speaks on economic inequality, race, gender and building community at universities and conferences across the country. She co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.  

Birdsong is also modern Renaissance woman. She has spent time organizing to abolish prisons, teaching teenagers about sex and drugs, interviewing literary luminaries like Edwidge Danticat, David Foster Wallace and John Irving, and attending births as a midwifery apprentice. She is a graduate of Oberlin College, an inaugural Ascend Fellow of The Aspen Institute and a New America California Fellow. She sits on the Board of Directors of Forward Together.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com