English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Mia Birdsong: Povestea pe care o spunem despre sărăcie nu este adevărată

Filmed
Views 1,655,771

Ca și comunitate globală, cu toții vrem să punem capăt sărăciei. Mia Birdsong sugerează un punct de plecare extraordinar: să apreciem abilitățile, elanul și inițiativa aduse de oamenii săraci în viața grea de zi cu zi. Ea ne îndeamnă să ne uităm mai bine la oamenii modești: poate sunt săraci material, dar nu și sufletește.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

În ultimii 50 de ani,
00:12
For the last 50 years,
multe persoane dotate din punct
de vedere intelectual și financiar,
00:15
a lot of smart, well-resourced people --
some of you, no doubt --
fără îndoială și unii dintre voi,
au încercat să găsească o soluție
pentru a reduce sărăcia în Statele Unite.
00:20
have been trying to figure out
how to reduce poverty
00:23
in the United States.
Milioane de dolari
au fost produse și investite
00:26
People have created and invested
millions of dollars
în organizații non-profit
00:30
into non-profit organizations
cu scopul de a ajuta persoanele sărace.
00:32
with the mission of helping
people who are poor.
Au fost create grupuri de experți
pentru a studia probleme
00:36
They've created think tanks
00:38
that study issues like education,
job creation and asset-building,
ca educația, crearea locurilor
de muncă și de resurse
00:43
and then advocated for policies to support
our most marginalized communities.
și a putea apoi susține măsuri
în ajutorul comunităților marginalizate.
Au fost scrise cărți și articole
și au fost ținute discursuri
00:48
They've written books and columns
and given passionate speeches,
00:52
decrying the wealth gap
that is leaving more and more people
care au atras atenția
asupra discrepanței de venituri,
dovadă că tot mai multe persoane
au venituri foarte mici.
00:56
entrenched at the bottom end
of the income scale.
Acest efort comun a fost de ajutor.
01:00
And that effort has helped.
Dar nu este suficient.
01:02
But it's not enough.
Ratele de sărăcie nu s-au schimbat
în ultimii 50 de ani,
01:04
Our poverty rates haven't changed
that much in the last 50 years,
de când a început lupta
împotriva sărăciei.
01:07
since the War on Poverty was launched.
01:10
I'm here to tell you
Sunt aici ca să vă spun că am omis
01:12
that we have overlooked
the most powerful and practical resource.
cea mai puternică și practică soluție.
Iat-o:
01:18
Here it is:
persoanele sărace.
01:20
people who are poor.
În colțul din stângă sus le vedeți
pe Jobana, Sintia și Bertha.
01:23
Up in the left-hand corner
is Jobana, Sintia and Bertha.
S-au întâlnit când aveau copii mici
la un curs de educație parentală,
01:27
They met when they all had small children,
01:29
through a parenting class
at a family resource center
la un centru pentru părinți
și copii din San Francisco.
01:32
in San Francisco.
Dezvoltându-se împreună
ca părinți și prietene,
01:34
As they grew together
as parents and friends,
01:38
they talked a lot about how hard it was
au vorbit foarte mult
despre cât de greu este
01:40
to make money when your kids are little.
să faci bani atunci când ai copii mici.
Cheltuielile pentru îngrijirea copilului
sunt mari, mai mari decât un salariu.
01:42
Child care is expensive,
01:44
more than they'd earn in a job.
01:46
Their husbands worked,
Soții lor munceau, dar voiau
să contribuie și ele financiar.
01:47
but they wanted to contribute
financially, too.
Așa că au pus la cale un plan:
01:49
So they hatched a plan.
au început o afacere
în servicii de curățenie.
01:51
They started a cleaning business.
Au împânzit cartierele cu pliante,
01:54
They plastered neighborhoods with flyers
01:56
and handed business cards out
to their families and friends,
au împărțit cărți de vizită
rudelor și prietenilor
și în scurt timp au avut primii clienți.
01:59
and soon, they had clients calling.
02:01
Two of them would clean
the office or house
Două dintre ele făceau curățenie
la birou sau acasă,
02:04
and one of them would watch the kids.
iar cealaltă avea grijă
de copii, prin rotație.
02:06
They'd rotate who'd cleaned
and who'd watch the kids.
(Râsete)
02:09
(Laughs) It's awesome, right?
Sună perfect, nu-i așa?
(Râsete)
02:11
(Laughter)
Au împărțit banii în trei.
02:12
And they split the money three ways.
Nu era o slujbă cu normă întreagă
02:14
It was not a full-time gig,
02:16
no one could watch
the little ones all day.
pentru că niciuna nu putea
să se ocupe toată ziua de cei mici.
02:18
But it made a difference
for their families.
Dar au o adus oricum
o contribuție importantă familiei.
02:22
Extra money to pay for bills
when a husband's work hours were cut.
Banii în plus au fost numai buni
pentru a plăti facturile când salariul
soțului era mai mic decât de obicei
02:27
Money to buy the kids clothes
as they were growing.
sau pentru a le cumpăra hăinuțe copiilor
pe măsură ce creșteau.
02:30
A little extra money in their pockets
Acei bani în plus le-au dat
un anumit sentiment de independență.
02:32
to make them feel some independence.
În colțul din dreapta sus le puteți vedea
pe Theresa și pe fiica sa Brianna.
02:34
Up in the top-right corner
is Theresa and her daughter, Brianna.
Brianna este o fetiță plină de viață,
cu un entuziasm contagios.
02:39
Brianna is one of those kids
02:40
with this sparkly, infectious,
outgoing personality.
De exemplu, atunci când Rosie,
02:45
For example, when Rosie,
o fetiță care vorbea doar spaniolă,
s-a mutat în apartamentul vecin,
02:47
a little girl who spoke only Spanish,
moved in next door,
Brianna, care la rândul ei,
vorbea doar engleză,
02:50
Brianna, who spoke only English,
02:52
borrowed her mother's tablet
and found a translation app
a împrumutat tableta mamei
și a găsit o aplicație
pentru a putea comunica cu Rosie.
02:56
so the two of them could communicate.
(Râsete)
02:58
(Laughter)
Uimitor, nu-i așa?
02:59
I know, right?
Familia lui Rosie spune că Rosie
a învățat engleza datorită Briannei.
03:00
Rosie's family credits Brianna
with helping Rosie to learn English.
În urmă cu câțiva ani, Brianna a început
să aibă dificultăți la școală.
03:05
A few years ago,
03:07
Brianna started to struggle academically.
Dezvolta un sentiment
de frustrare, era retrasă
03:10
She was growing frustrated
and kind of withdrawn
și avea un comportament obraznic în clasă.
03:14
and acting out in class.
Mama ei era foarte îngrijorată,
03:17
And her mother was heartbroken
over what was happening.
mai ales când a descoperit
că Brianna trebuia să repete clasa a doua.
03:21
Then they found out that she was going
to have to repeat second grade
Bineînțeles, Brianna era și ea distrusă,
03:24
and Brianna was devastated.
iar mama ei se simțea
neajutorată și singură
03:27
Her mother felt hopeless
and overwhelmed and alone
pentru că își dădea seama că fiica ei
nu primea ajutorul necesar,
03:32
because she knew that her daughter
was not getting the support she needed,
dar în același timp,
nu știa cum să o ajute.
03:35
and she did not know how to help her.
03:37
One afternoon, Theresa was catching up
with a group of friends,
Într-o după amiază, în timp ce Theresa
discuta cu niște prietene,
și când una dintre ele a întrebat-o
cum se simte, a izbucnit în lacrimi.
03:41
and one of them said,
03:42
"Theresa, how are you?"
03:45
And she burst into tears.
După ce le-a împărtășit povestea ei,
una dintre ele a spus:
03:47
After she shared her story,
one of her friends said,
„Am trecut și eu prin așa ceva
cu fiul meu acum câțiva ani.”
03:51
"I went through the exact same thing
with my son about a year ago."
03:54
And in that moment,
În acel moment, Theresa
a înțeles că zbaterea ei
03:55
Theresa realized
that so much of her struggle
era că nu avea cu cine
să vorbească despre asta.
03:57
was not having anybody
to talk with about it.
04:00
So she created a support group
for parents like her.
Așa că a creat un grup de susținere
pentru părinți ca ea.
La prima întâlnire
au venit doar doi părinți,
04:05
The first meeting was her
and two other people.
dar la scurt timp după ce s-a aflat,
20-30 de persoane au început să vină
04:08
But word spread, and soon
20 people, 30 people
04:11
were showing up for these
monthly meetings that she put together.
la întâlnirile lunare organizate de ea.
A trecut de la sentimentul de neajutorare,
04:14
She went from feeling helpless
la a înțelegecă putea să-și ajute fiica
04:17
to realizing how capable she was
of supporting her daughter,
cu ajutorul altor persoane
care treceau prin aceeași situație.
04:20
with the support of other people
who were going through the same struggle.
Acum Brianna o duce de minune...
04:24
And Brianna is doing fantastic --
she's doing great academically
Se descurcă foarte bine
academic și pe plan social.
04:27
and socially.
În mijloc, îl puteți vedea
pe prietenul meu Baakir
04:29
That in the middle is my man Baakir,
stând în fața cafenelei sale,
BlackStar Book and Caffe
04:33
standing in front of
BlackStar Books and Caffe,
care ocupă o parte din casa lui.
04:36
which he runs out of part of his house.
De cum intri pe ușă, Baakir te întâmpină
cu: „Bine ați revenit la omul negru."
04:38
As you walk in the door,
04:40
Baakir greets you
with a "Welcome black home."
(Râsete)
04:43
(Laughter)
Înăuntru, puteți comanda
pui în stil algerian,
04:46
Once inside, you can order
some Algiers jerk chicken,
un burger vegan de alune
04:50
perhaps a vegan walnut burger,
sau un sandviș cu curcan.
04:53
or jive turkey sammich.
Dar nu este un sandviș oarecare.
04:55
And that's sammich -- not sandwich.
Trebuie neapărat să-ți închei masa
cu niște gogoșele cu totul speciale,
04:58
You must finish your meal
with a buttermilk drop,
05:02
which is several steps above a donut hole
05:05
and made from a very secret family recipe.
făcute după o rețetă de familie secretă.
Nu glumesc, nu dezvăluie secretul nimănui.
05:08
For real, it's very secret,
he won't tell you about it.
Dar BlackStar este mult mai mult
decât o cafenea.
05:11
But BlackStar is much more than a café.
Pentru copiii din cartier,
05:15
For the kids in the neighborhood,
este locul unde se întâlnesc
după ore pentru a-și face temele.
05:16
it's a place to go after school
to get help with homework.
Pentru adulți, e locul în care se duc
05:19
For the grown-ups, it's where they go
să afle ce se mai întâmplă în cartier
și să-și vadă prietenii.
05:21
to find out what's going on
in the neighborhood
05:23
and catch up with friends.
E un loc al spectacolului
05:25
It's a performance venue.
05:26
It's a home for poets,
musicians and artists.
O casă pentru poeți, muzicieni și artiști.
Baakir împreună cu partenera sa Nicole
și cu fetița lor în brațe
05:30
Baakir and his partner Nicole,
05:32
with their baby girl strapped to her back,
sunt întotdeauna pe poziții
05:34
are there in the mix of it all,
fie că servesc o cafea,
că învață un copil să joace Mancala,
05:36
serving up a cup of coffee,
05:38
teaching a child how to play Mancala,
sau că fac un afiș pentru un nou
eveniment al comunității.
05:40
or painting a sign
for an upcoming community event.
Am lucrat și am învățat
de la persoane exact ca ei
05:44
I have worked with and learned
from people just like them
pentru mai mult de 20 de ani.
05:48
for more than 20 years.
Am atras atenția
asupra sistemului penitenciar
05:50
I have organized
against the prison system,
care afectează în mod alarmant
persoanele sărace,
05:52
which impacts poor folks,
mai ales persoanele de culoare
și de origine latino-americană
05:55
especially black, indigenous
and Latino folks,
05:57
at an alarming rate.
și băștinașii.
Am lucrat cu tineri care nutreau speranță
și credeau în promisiuni,
05:59
I have worked with young people
who manifest hope and promise,
în ciuda faptului că erau victimele
unui comportament rasist la școală
06:03
despite being at the effect of racist
discipline practices in their schools,
și ale violenței poliției în comunitățile
din care făceau parte.
06:07
and police violence in their communities.
Am învățat de la familii care-și folosesc
ingeniozitatea și tenacitatea
06:10
I have learned from families
06:12
who are unleashing
their ingenuity and tenacity
pentru a crea soluții împreună.
06:16
to collectively create
their own solutions.
Și nu este vorba doar despre bani.
06:18
And they're not just focused on money.
Este vorba despre educație,
nevoia de locuințe,
06:20
They're addressing education,
housing, health, community --
sănătate și problemele fiecărei comunități
despre lucrurile care ne preocupă pe toți.
06:24
the things that we all care about.
Oriunde m-aș duce, văd
persoane care sunt sărace
06:28
Everywhere I go,
06:29
I see people who are broke but not broken.
din punct de vedere material
dar nu și punct de vedere spiritual.
06:33
I see people who are struggling
to realize their good ideas,
Văd persoane care se zbat pentru a-și pune
în practică ideile ingenioase
06:37
so that they can create
a better life for themselves,
pentru a crea o viață mai bună pentru ei,
pentru familiile lor
și comunitățile din care fac parte.
06:39
their families, their communities.
Jobana, Sintia, Bertha, Theresa și Baakir
reprezintă pura normalitate a lucrurilor,
06:43
Jobana, Sintia, Bertha, Theresa
and Baakir are the rule,
nu sunt doar niște simple
excepții de apreciat.
06:49
not the shiny exception.
06:51
I am the exception.
Eu sunt excepția.
Am fost crescută
06:54
I was raised by a quietly fierce
single mother in Rochester, New York.
în Rochester, New York,
de o mamă singură, o adevărată luptătoare.
Am fost la o școală
din periferie într-un cartier
06:59
I was bussed to a school
in the suburbs, from a neighborhood
pe care majoritatea colegilor mei
și părinților îl considerau periculos.
07:02
that many of my classmates
and their parents considered dangerous.
Fac parte din generația cu cheia de gât.
07:06
At eight, I was a latchkey kid.
Mă întorceam singură acasă de la școală,
îmi făceam temele și treburile prin casă
07:08
I'd get myself home after school every day
and do homework and chores,
și așteptam ca mama
să se întoarcă de la serviciu.
07:13
and wait for my mother to come home.
07:15
After school, I'd go to the corner store
După școală, mergeam la magazinul din colț
și îmi cumpăram o conservă de ravioli
07:17
and buy a can of Chef Boyardee ravioli,
pe care o încălzeam pe aragaz
ca gustare de după amiază.
07:20
which I'd heat up on the stove
as my afternoon snack.
07:23
If I had a little extra money,
I'd buy a Hostess Fruit Pie.
Dacă aveam câțiva bani în plus,
îmi cumpăram și o felie de plăcintă.
07:25
(Laughter)
De cireșe.
07:27
Cherry.
Dar nu la fel de bună
ca gogoșelele lui Baakir.
07:28
Not as good as a buttermilk drop.
07:29
(Laughter)
Făceam parte dint-o familie săracă,
07:30
We were poor when I was a kid.
dar acum am o casă într-un cartier modern
07:32
But now, I own a home
in a quickly gentrifying neighborhood
din Oakland, California.
07:36
in Oakland, California.
Mi-am construit o carieră.
07:38
I've built a career.
Soțul meu este om de afaceri.
07:40
My husband is a business owner.
Am un fond de pensie privată,
07:43
I have a retirement account.
iar fiica mea nici măcar nu are
voie să aprindă aragazul
07:46
My daughter is not even allowed
to turn on the stove
dacă nu este supravegheată de un adult,
07:48
unless there's a grown-up at home
07:50
and she doesn't have to,
și nu este nevoită să o facă
07:51
because she does not have to have
the same kind of self-reliance
pentru că nu este obligată
să se descurce singură
la fel ca mine la vârsta ei.
07:54
that I had to at her age.
Copiii mei mănâncă doar ravioli
07:56
My kids' raviolis are organic
cu spanac și brânză bio,
07:59
and full of things
like spinach and ricotta,
pentru că îmi permit luxul
de a le oferi tot ce este mai bun.
08:01
because I have the luxury of choice
08:04
when it comes to what my children eat.
Eu sunt excepția,
08:06
I am the exception,
dar nu pentru că sunt
mai talentată decât Baakir
08:08
not because I'm more talented than Baakir
sau pentru că mama mea a muncit
mai mult decât Jobana, Sintia sau Bertha,
08:10
or my mother worked any harder
than Jobana, Sintia or Bertha,
sau pentru că i-a păsat
mai mult decât Theresei.
08:14
or cared any more than Theresa.
Comunitățile marginalizate sunt pline
de persoane inteligente, talentate
08:17
Marginalized communities are full
of smart, talented people,
care își dau silința muncind și inovând,
08:22
hustling and working and innovating,
la fel ca cei mai cunoscuți
și apreciați manageri.
08:24
just like our most revered
and most rewarded CEOs.
Sunt pline de persoane
care, mulțumită tenacității lor,
08:28
They are full of people
tapping into their resilience
se trezesc în fiecare dimineață,
duc copii la școală,
08:31
to get up every day,
get the kids off to school
08:34
and go to jobs that don't pay enough,
se duc la un serviciu prost plătit
și se împrumută pentru
a putea avea o educație.
08:36
or get educations
that are putting them in debt.
Sunt pline de persoane
care își folosesc istețimea
08:38
They are full of people applying
their savvy intelligence
pentru a supraviețui
cu un salariu minim pe economie
08:43
to stretch a minimum wage paycheck,
08:46
or balance a job and a side hustle
to make ends meet.
sau pentru a se împarți între două locuri
de muncă ca să le ajungă banii.
08:49
They are full of people
doing for themselves and for others,
Sunt pline de persoane care se implică
nu doar pentru ei, ci și pentru alții,
fie cumpărând medicamente
pentru un bătrân,
08:53
whether it's picking up medication
for an elderly neighbor,
fie împrumutându-și sora sau fratele
ca să plătească factura la telefon
08:56
or letting a sibling borrow some money
to pay the phone bill,
sau doar uitându-se după copiii
care se joacă în cartier.
09:00
or just watching out
for the neighborhood kids
09:02
from the front stoop.
Eu sunt excepția datorită
norocului și privilegiilor,
09:05
I am the exception
because of luck and privilege,
nu neapărat datorită muncii.
09:08
not hard work.
Și nu o spun din modestie.
09:09
And I'm not being modest
or self-deprecating --
Știu că sunt extraordinară.
09:12
I am amazing.
(Râsete)
09:13
(Laughter)
Dar majoritatea persoanelor
muncesc din greu.
09:14
But most people work hard.
09:16
Hard work is the common
denominator in this equation,
Munca este numitorul comun
în această ecuație
și m-am săturat de povestea
conform căreia munca duce spre succes
09:21
and I'm tired of the story we tell
09:23
that hard work leads to success,
pentru că...
09:26
because that allows --
Vă mulțumesc.
09:27
Thank you.
(Aplauze)
09:28
(Applause)
pentru că această poveste îi face
pe cei care ajung sus
09:33
... because that story allows those of us
who make it to believe we deserve it,
să creadă că merită să fie acolo,
09:38
and by implication,
și implicit, cei care nu ajung
acolo nu o merită.
09:39
those who don't make it don't deserve it.
Toți gândim sau spunem
09:42
We tell ourselves,
in the back of our minds,
09:44
and sometimes in the front of our mouths,
că: „Trebuie să fie ceva
în neregulă cu persoanele sărace”.
09:46
"There must be something a little wrong
with those poor people."
Avem o mulțime de păreri
despre ce ar putea fi în neregulă.
09:49
We have a wide range of beliefs
09:51
about what that something wrong is.
Anumite persoane susțin că persoanele
sărace sunt niște profitori leneși
09:53
Some people tell the story
that poor folks are lazy freeloaders
09:56
who would cheat and lie
to get out of an honest day's work.
care înșală și mint
pentru a evita munca cinstită.
Alte persoane preferă povestea conform
căreia persoanele sărace sunt neajutorate
10:00
Others prefer the story
that poor people are helpless
10:03
and probably had neglectful parents
that didn't read to them enough,
și au avut părinți nepăsători
care nu le-au citit îndeajuns,
10:06
and if they were just told what to do
dar s-ar putea descurca dacă cineva
le-ar pune pe drumul cel bun.
10:08
and shown the right path,
10:10
they could make it.
Pentru fiecare poveste care condamnă
mamele singure cu venituri mici
10:11
For every story I hear demonizing
low-income single mothers
sau tații absenți din viața copiilor lor,
cum ar putea fi catalogați și părinții mei
10:18
or absentee fathers,
10:19
which is how people
might think of my parents,
am alte 50 care spun o poveste
diferită despre aceleași persoane,
10:22
I've got 50 that tell a different story
about the same people,
care sunt alături de copiii lor
în fiecare zi dându-și toată silința.
10:27
showing up every day and doing their best.
Nu spun că poveștile mai puțin
frumoase nu sunt adevărate,
10:30
I'm not saying that some
of the negative stories aren't true,
dar acele povești nu ne permit
să cunoaștem cu adevărat persoanele
10:34
but those stories allow us
to not really see who people really are,
pentru că nu prezintă o imagine completă.
10:40
because they don't paint a full picture.
Aceste adevăruri spuse
pe jumătate ne-au convins
10:43
The quarter-truths and limited
plot lines have us convinced
că persoanele sărace sunt
o problemă care trebuie rezolvată.
10:47
that poor people are a problem
that needs fixing.
Ce ar fi dacă am recunoaște
că persoanele sunt bune
10:51
What if we recognized
that what's working is the people
și că ceea ce este cu adevărat
stricat este abordarea noastră?
10:55
and what's broken is our approach?
10:58
What if we realized that the experts
we are looking for,
Ce ar fi dacă am recunoaște
că experții pe care îi căutăm,
experții pe care avem nevoie să-i urmăm,
11:01
the experts we need to follow,
11:03
are poor people themselves?
sunt chiar persoanele sărace?
Ce ar fi dacă, în loc să impunem soluții,
11:05
What if, instead of imposing solutions,
am da doar un impuls
11:08
we just added fire
avântului pe care ei îl au deja?
11:10
to the already-burning flame
that they have?
Să nu îi dirijăm,
11:13
Not directing --
să nu îi îndrumăm
11:16
not even empowering --
ci doar să susținem
spiritul lor de inițiativă.
11:18
but just fueling their initiative.
Puțin spre nord, avem un exemplu
despre cum ar arătă acest sistem:
11:22
Just north of here,
11:23
we have an example
of what this could look like:
Silicon Valley.
11:26
Silicon Valley.
O întreagă industrie bazată pe capital
de risc s-a dezvoltat din convingerea
11:28
A whole venture capital industry
has grown up around the belief
că, dacă persoanele au idei bune
și vor să le pună în practică,
11:32
that if people have good ideas
and the desire to manifest them,
ar trebui să le dăm
foarte foarte mulți bani.
11:37
we should give them lots
and lots and lots of money.
(Râsete)
11:41
(Laughter)
Nu-i așa? Dar unde este strategia
noastră pentru Theresa și Baakir?
11:42
Right? But where is our strategy
for Theresa and Baakir?
Pentru ei nu există incubatoare
sau acceleratoare de afaceri
11:47
There are no incubators for them,
11:49
no accelerators, no fellowships.
și nici burse.
Sunt oare Jobana, Sintia și Bertha
chiar atât de diferite
11:52
How are Jobana, Sintia and Bertha
really all that different
11:56
from the Mark Zuckerbergs of the world?
de Mark Zuckerberg sau de alții ca el?
Baakir are experiență
și oferă seriozitate.
11:58
Baakir has experience and a track record.
Eu aș paria banii mei pe el.
12:01
I'd put my money on him.
Așadar, considerați
intervenția mea o invitație
12:04
So, consider this an invitation
to rethink a flawed strategy.
pentru a regândi
strategia noastră defectă.
Haideți să ne agățăm
de această oportunitate
12:12
Let's grasp this opportunity
pentru a lăsa în spate
un șir de povești neadevărate
12:14
to let go of a tired, faulty narrative
și pentru a asculta
și a căuta povești adevărate,
12:18
and listen and look for true stories,
12:21
more beautifully complex stories,
povești mai complexe și frumoase
care vorbesc despre persoanele,
familiile și comunitățile marginalizate.
12:23
about who marginalized people
and families and communities are.
Vreau să mă adresez pentru un minut
celor care gândesc la fel ca mine.
12:31
I'm going to take a minute
to speak to my people.
Nu putem să așteptăm
ca altcineva să îndrepte lucrurile.
12:39
We cannot wait
12:41
for somebody else to get it right.
Să ne aducem aminte de ce suntem capabili;
12:45
Let us remember what we are capable of;
de tot ce am construit cu sudoare
frunții noastre datorită viselor noastre:
12:48
all that we have built
with blood, sweat and dreams;
de fiecare lucrușor de care avem grijă;
12:52
all the cogs that keep turning;
12:54
and the people kept afloat
because of our backbreaking work.
și de faptul că munca noastră i-a ajutat
pe mulți să rămână pe linia de plutire.
12:57
Let us remember that we are magic.
Să ne aducem aminte că suntem miraculoși.
Dacă aveți nevoie de ajutor
pentru a vă reîmprospăta memoria,
13:00
If you need some inspiration
to jog your memory,
13:03
read Octavia Butler's
"Parable of the Sower."
citiți Pilda semănătorului
de Octavia Butler.
Citiți „Scrisoare din Închisoarea
Birmingham" a lui Martin Luther King.
13:06
Listen to Reverend King's
"Letter from Birmingham Jail."
Ascultați-o pe Suheir Hammad
recitând poemul „First Writing Since”
13:10
Listen to Suheir Hammad recite
"First Writing Since,"
sau pe Esperanza Spalding
interpretând melodia „Black Gold”.
13:14
or Esperanza Spalding
perform "Black Gold."
Admirați operele lui Kehinde Wiley
13:17
Set your gaze upon the art
of Kehinde Wiley
sau a Faviannei Rodriguez.
13:20
or Favianna Rodriguez.
Uitați-vă la mâinile bunicilor voastre
13:22
Look at the hands of your grandmother
sau în ochii unei persoane
care vă iubește.
13:28
or into the eyes of someone who loves you.
Suntem miraculoși.
13:32
We are magic.
Ca indivizi, nu avem
mulți bani sau putere,
13:35
Individually, we don't have
a lot of wealth and power,
dar împreună, suntem de neoprit.
13:37
but collectively, we are unstoppable.
Depunem foarte mult timp
și energie pentru a ne organiza
13:42
And we spend a lot of our time and energy
13:44
organizing our power to demand change
from systems that were not made for us.
și a cere o schimbare din partea
unor sisteme care nu au fost gândite
în favoarea noastră.
În loc să deșirăm
și să peticim o țesătură veche,
13:51
Instead of trying to alter
the fabric of existing ways,
haideți să îndrăznim să împletim
o pânză nouă și rezistentă.
13:55
let's weave and cut some fierce new cloth.
Haideți să folosim
puterea noastră colectivă
13:58
Let's use some of our
substantial collective power
pentru a crea și a aduce la viață
14:01
toward inventing and bringing to life
14:03
new ways of being that work for us.
noi căi care să fie
cu adevărat funcționale.
Desmond Tutu vorbește
despre conceptul Ubuntu,
14:07
Desmond Tutu talks
about the concept of ubuntu,
în contextul procesului pentru Adevăr
și Reconciliere în Africa de Sud
14:12
in the context of South Africa's
Truth and Reconciliation process
care a început la sfârșitul apartheidului.
14:16
that they embarked on after apartheid.
Tutu spune că Ubuntu înseamnă:
14:18
He says it means,
„Humanitatea mea este legată
de a ta într-un mod inextricabil
14:20
"My humanity is caught up,
is inextricably bound up, in yours;
și aparținem într-o legătură universală
ce unește întreaga omenire.”
14:26
we belong to a bundle of life."
O legătura universală.
14:32
A bundle of life.
Procesul pentru Adevăr și Reconciliere
14:36
The Truth and Reconciliation process
14:37
started by elevating
the voices of the unheard.
a început mulțumită reacțiilor
celor marginalizați.
Pentru ca această țară să poată respecta
14:42
If this country is going to live up to its
promise of liberty and justice for all,
promisiunea de libertate
și dreptate pentru toți,
trebuie să susținem
persoanele marginalizate,
14:48
then we need to elevate
the voices of our unheard,
persoane ca Jobana, Sintia și Bertha,
14:51
of people like Jobana,
Sintia and Bertha,
Theresa și Baakir.
14:54
Theresa and Baakir.
Trebuie să susținem
soluțiile și ideile lor.
14:57
We must leverage their solutions
and their ideas.
Trebuie să ascultăm adevărata lor poveste,
15:01
We must listen to their true stories,
povestea lor deosebită de viață.
15:04
their more beautifully complex stories.
Vă mulțumesc.
15:07
Thank you.
(Aplauze)
15:09
(Applause)
Translated by Denise R Quivu
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 30 years fighting and loving for social justice and liberation. She is the Co-Director of Family Story, an organization working to expand our understanding of what makes a "good" family to include a diversity of arrangements. Before Family Story, Mia was Vice President of the Family Independence Initiative (FII), which uses data to illuminate the initiative low-income families take to improve their lives. At FII, she created and curated the Torchlight Prize, an award for groups of regular people working together to strengthen their own communities. Birdsong also co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.

An avid generalist, Birdsong's wide-range of experience includes volunteering and organizing for the prison abolition organization Critical Resistance, years spent in the publishing industry, working in the youth development and health education field as a trainer and educator, apprenticing as a midwife, studying and practicing herbal medicine, building houses, and performing country music.

A frequent speaker and writer on low-income families and communities, social capital, and collective self-organizing, Mia has been published in the Stanford Innovation Review, the Huffington Post, On Being and The Good Men Project. She has also guest lectured at UC Berkeley.

She is a graduate of Oberlin College and an Ascend Fellow of the Aspen Institute. She sits on the Board of Directors of the Tannery World Dance & Cultural Center and the North Oakland Community Charter School.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com