English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Mia Birdsong: Povestea pe care o spunem despre sărăcie nu este adevărată

Filmed:
1,704,974 views

Ca și comunitate globală, cu toții vrem să punem capăt sărăciei. Mia Birdsong sugerează un punct de plecare extraordinar: să apreciem abilitățile, elanul și inițiativa aduse de oamenii săraci în viața grea de zi cu zi. Ea ne îndeamnă să ne uităm mai bine la oamenii modești: poate sunt săraci material, dar nu și sufletește.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

În ultimii 50 de ani,
00:12
For the last 50 yearsani,
multe persoane dotate din punct
de vedere intelectual și financiar,
00:15
a lot of smartinteligent, well-resourcedresurse people --
some of you, no doubtîndoială --
fără îndoială și unii dintre voi,
au încercat să găsească o soluție
pentru a reduce sărăcia în Statele Unite.
00:20
have been tryingîncercat to figurefigura out
how to reducereduce povertysărăcie
00:23
in the UnitedMarea StatesStatele.
Milioane de dolari
au fost produse și investite
00:26
People have createdcreată and investedinvestit
millionsmilioane of dollarsdolari
în organizații non-profit
00:30
into non-profitnon-profit organizationsorganizații
cu scopul de a ajuta persoanele sărace.
00:32
with the missionmisiune of helpingajutor
people who are poorsărac.
Au fost create grupuri de experți
pentru a studia probleme
00:36
They'veLe-am createdcreată think tanksrezervoare
00:38
that studystudiu issuesprobleme like educationeducaţie,
jobloc de munca creationcreare and asset-buildingmijloc de construire,
ca educația, crearea locurilor
de muncă și de resurse
00:43
and then advocatedsusținut for policiespolitici to supporta sustine
our mostcel mai marginalizedmarginalizate communitiescomunități.
și a putea apoi susține măsuri
în ajutorul comunităților marginalizate.
Au fost scrise cărți și articole
și au fost ținute discursuri
00:48
They'veLe-am writtenscris bookscărți and columnscoloane
and givendat passionatepasionat speechesdiscursuri,
00:52
decryingdecrying the wealthbogatie gapdecalaj
that is leavinglăsând more and more people
care au atras atenția
asupra discrepanței de venituri,
dovadă că tot mai multe persoane
au venituri foarte mici.
00:56
entrenchedadânc înrădăcinată at the bottomfund endSfârşit
of the incomesursa de venit scalescară.
Acest efort comun a fost de ajutor.
01:00
And that effortefort has helpeda ajutat.
Dar nu este suficient.
01:02
But it's not enoughdestul.
Ratele de sărăcie nu s-au schimbat
în ultimii 50 de ani,
01:04
Our povertysărăcie ratestarife haven'tnu au changedschimbat
that much in the last 50 yearsani,
de când a început lupta
împotriva sărăciei.
01:07
sincede cand the WarRăzboi on PovertySărăciei was launcheda lansat.
01:10
I'm here to tell you
Sunt aici ca să vă spun că am omis
01:12
that we have overlookedtrecute cu vederea
the mostcel mai powerfulputernic and practicalpractic resourceresursă.
cea mai puternică și practică soluție.
Iat-o:
01:18
Here it is:
persoanele sărace.
01:20
people who are poorsărac.
În colțul din stângă sus le vedeți
pe Jobana, Sintia și Bertha.
01:23
Up in the left-handmâna stângă cornercolţ
is JobanaAdamache, SintiaMihaela and BerthaBertha.
S-au întâlnit când aveau copii mici
la un curs de educație parentală,
01:27
They metîntâlnit when they all had smallmic childrencopii,
01:29
throughprin a parentingParentajul classclasă
at a familyfamilie resourceresursă centercentru
la un centru pentru părinți
și copii din San Francisco.
01:32
in SanSan FranciscoFrancisco.
Dezvoltându-se împreună
ca părinți și prietene,
01:34
As they grewcrescut togetherîmpreună
as parentspărinţi and friendsprieteni,
01:38
they talkeda vorbit a lot about how hardgreu it was
au vorbit foarte mult
despre cât de greu este
01:40
to make moneybani when your kidscopii are little.
să faci bani atunci când ai copii mici.
Cheltuielile pentru îngrijirea copilului
sunt mari, mai mari decât un salariu.
01:42
ChildCopil careîngrijire is expensivescump,
01:44
more than they'dle-ar earncastiga in a jobloc de munca.
01:46
TheirLor husbandssoţii workeda lucrat,
Soții lor munceau, dar voiau
să contribuie și ele financiar.
01:47
but they wanted to contributea contribui
financiallyfinanciar, too.
Așa că au pus la cale un plan:
01:49
So they hatchedeclozionaţi a planplan.
au început o afacere
în servicii de curățenie.
01:51
They starteda început a cleaningcurățenie businessAfaceri.
Au împânzit cartierele cu pliante,
01:54
They plasteredtencuite neighborhoodscartiere with flyersflyere
01:56
and handedhanded businessAfaceri cardscarduri out
to theiral lor familiesfamilii and friendsprieteni,
au împărțit cărți de vizită
rudelor și prietenilor
și în scurt timp au avut primii clienți.
01:59
and sooncurând, they had clientsclienți callingapel.
02:01
Two of them would cleancurat
the officebirou or housecasă
Două dintre ele făceau curățenie
la birou sau acasă,
02:04
and one of them would watch the kidscopii.
iar cealaltă avea grijă
de copii, prin rotație.
02:06
They'dS-ar rotateroti who'dcare ar cleanedcurățate
and who'dcare ar watch the kidscopii.
(Râsete)
02:09
(LaughsRâde) It's awesomeminunat, right?
Sună perfect, nu-i așa?
(Râsete)
02:11
(LaughterRâs)
Au împărțit banii în trei.
02:12
And they splitDespică the moneybani threeTrei waysmoduri.
Nu era o slujbă cu normă întreagă
02:14
It was not a full-timecu normă întreagă gigconcert,
02:16
no one could watch
the little onescele all day.
pentru că niciuna nu putea
să se ocupe toată ziua de cei mici.
02:18
But it madefăcut a differencediferență
for theiral lor familiesfamilii.
Dar au o adus oricum
o contribuție importantă familiei.
02:22
ExtraSuplimentar moneybani to paya plati for billsbancnote
when a husband'ssoț work hoursore were cuta taia.
Banii în plus au fost numai buni
pentru a plăti facturile când salariul
soțului era mai mic decât de obicei
02:27
MoneyBani to buya cumpara the kidscopii clotheshaine
as they were growingcreştere.
sau pentru a le cumpăra hăinuțe copiilor
pe măsură ce creșteau.
02:30
A little extrasuplimentar moneybani in theiral lor pocketsbuzunare
Acei bani în plus le-au dat
un anumit sentiment de independență.
02:32
to make them feel some independenceindependenţă.
În colțul din dreapta sus le puteți vedea
pe Theresa și pe fiica sa Brianna.
02:34
Up in the top-rightdreapta sus cornercolţ
is TheresaTereza and her daughterfiică, BriannaBrianna.
Brianna este o fetiță plină de viață,
cu un entuziasm contagios.
02:39
BriannaBrianna is one of those kidscopii
02:40
with this sparklystralucitoare, infectiousinfecţioase,
outgoingieşire personalitypersonalitate.
De exemplu, atunci când Rosie,
02:45
For exampleexemplu, when RosieRosie,
o fetiță care vorbea doar spaniolă,
s-a mutat în apartamentul vecin,
02:47
a little girlfată who spokevorbit only SpanishSpaniolă,
movedmutat in nextUrmător → dooruşă,
Brianna, care la rândul ei,
vorbea doar engleză,
02:50
BriannaBrianna, who spokevorbit only EnglishEngleză,
02:52
borrowedîmprumutat de her mother'smama lui tabletcomprimat
and foundgăsite a translationtraducere appaplicaţia
a împrumutat tableta mamei
și a găsit o aplicație
pentru a putea comunica cu Rosie.
02:56
so the two of them could communicatecomunica.
(Râsete)
02:58
(LaughterRâs)
Uimitor, nu-i așa?
02:59
I know, right?
Familia lui Rosie spune că Rosie
a învățat engleza datorită Briannei.
03:00
Rosie'sRosie pe familyfamilie creditsCredite BriannaBrianna
with helpingajutor RosieRosie to learnînvăța EnglishEngleză.
În urmă cu câțiva ani, Brianna a început
să aibă dificultăți la școală.
03:05
A fewpuțini yearsani agoîn urmă,
03:07
BriannaBrianna starteda început to strugglelupta academicallyacademic.
Dezvolta un sentiment
de frustrare, era retrasă
03:10
She was growingcreştere frustratedfrustrat
and kinddrăguț of withdrawnretrase
și avea un comportament obraznic în clasă.
03:14
and actingactorie out in classclasă.
Mama ei era foarte îngrijorată,
03:17
And her mothermamă was heartbrokeninima Franta
over what was happeninglucru.
mai ales când a descoperit
că Brianna trebuia să repete clasa a doua.
03:21
Then they foundgăsite out that she was going
to have to repeatrepeta secondal doilea gradecalitate
Bineînțeles, Brianna era și ea distrusă,
03:24
and BriannaBrianna was devastateddevastat.
iar mama ei se simțea
neajutorată și singură
03:27
Her mothermamă feltsimțit hopelessfara speranta
and overwhelmedcopleşit and alonesingur
pentru că își dădea seama că fiica ei
nu primea ajutorul necesar,
03:32
because she knewștiut that her daughterfiică
was not gettingobtinerea the supporta sustine she neededNecesar,
dar în același timp,
nu știa cum să o ajute.
03:35
and she did not know how to help her.
03:37
One afternoondupa amiaza, TheresaTereza was catchingatractiv up
with a groupgrup of friendsprieteni,
Într-o după amiază, în timp ce Theresa
discuta cu niște prietene,
și când una dintre ele a întrebat-o
cum se simte, a izbucnit în lacrimi.
03:41
and one of them said,
03:42
"TheresaTereza, how are you?"
03:45
And she burstizbucni into tearslacrimi.
După ce le-a împărtășit povestea ei,
una dintre ele a spus:
03:47
After she sharedimpartit her storypoveste,
one of her friendsprieteni said,
„Am trecut și eu prin așa ceva
cu fiul meu acum câțiva ani.”
03:51
"I wenta mers throughprin the exactcorect samela fel thing
with my sonfiu about a yearan agoîn urmă."
03:54
And in that momentmoment,
În acel moment, Theresa
a înțeles că zbaterea ei
03:55
TheresaTereza realizedrealizat
that so much of her strugglelupta
era că nu avea cu cine
să vorbească despre asta.
03:57
was not havingavând anybodycineva
to talk with about it.
04:00
So she createdcreată a supporta sustine groupgrup
for parentspărinţi like her.
Așa că a creat un grup de susținere
pentru părinți ca ea.
La prima întâlnire
au venit doar doi părinți,
04:05
The first meetingîntâlnire was her
and two other people.
dar la scurt timp după ce s-a aflat,
20-30 de persoane au început să vină
04:08
But wordcuvânt spreadrăspândire, and sooncurând
20 people, 30 people
04:11
were showingarătând up for these
monthlylunar meetingsreuniuni that she put togetherîmpreună.
la întâlnirile lunare organizate de ea.
A trecut de la sentimentul de neajutorare,
04:14
She wenta mers from feelingsentiment helplessneajutorat
la a înțelegecă putea să-și ajute fiica
04:17
to realizingrealizarea how capablecapabil she was
of supportingsprijinirea her daughterfiică,
cu ajutorul altor persoane
care treceau prin aceeași situație.
04:20
with the supporta sustine of other people
who were going throughprin the samela fel strugglelupta.
Acum Brianna o duce de minune...
04:24
And BriannaBrianna is doing fantasticfantastic --
she's doing great academicallyacademic
Se descurcă foarte bine
academic și pe plan social.
04:27
and sociallysocialmente.
În mijloc, îl puteți vedea
pe prietenul meu Baakir
04:29
That in the middlemijloc is my man BaakirBarsan,
stând în fața cafenelei sale,
BlackStar Book and Caffe
04:33
standingpermanent in frontfață of
BlackStarBlackStar BooksCarti and CaffeCaffe,
care ocupă o parte din casa lui.
04:36
whichcare he runsruleaza out of partparte of his housecasă.
De cum intri pe ușă, Baakir te întâmpină
cu: „Bine ați revenit la omul negru."
04:38
As you walkmers pe jos in the dooruşă,
04:40
BaakirBarsan greetsintampina you
with a "Welcomebun venit blacknegru home."
(Râsete)
04:43
(LaughterRâs)
Înăuntru, puteți comanda
pui în stil algerian,
04:46
OnceO dată insideinterior, you can orderOrdin
some AlgiersAlger jerksmucitură chickenpui,
un burger vegan de alune
04:50
perhapspoate a veganvegan walnutnuc burgerBurger,
sau un sandviș cu curcan.
04:53
or jiveJive turkeyCurcan sammichsammich.
Dar nu este un sandviș oarecare.
04:55
And that's sammichsammich -- not sandwichsandwich.
Trebuie neapărat să-ți închei masa
cu niște gogoșele cu totul speciale,
04:58
You musttrebuie sa finishfinalizarea your mealmasă
with a buttermilklapte bătut dropcădere brusca,
05:02
whichcare is severalmai mulți stepspași abovede mai sus a donutgogoasa holegaură
05:05
and madefăcut from a very secretsecret familyfamilie recipereţetă.
făcute după o rețetă de familie secretă.
Nu glumesc, nu dezvăluie secretul nimănui.
05:08
For realreal, it's very secretsecret,
he won'tnu va tell you about it.
Dar BlackStar este mult mai mult
decât o cafenea.
05:11
But BlackStarBlackStar is much more than a cafCAFé.
Pentru copiii din cartier,
05:15
For the kidscopii in the neighborhoodCartier,
este locul unde se întâlnesc
după ore pentru a-și face temele.
05:16
it's a placeloc to go after schoolşcoală
to get help with homeworkteme pentru acasă.
Pentru adulți, e locul în care se duc
05:19
For the grown-upsadulti, it's where they go
să afle ce se mai întâmplă în cartier
și să-și vadă prietenii.
05:21
to find out what's going on
in the neighborhoodCartier
05:23
and catchcaptură up with friendsprieteni.
E un loc al spectacolului
05:25
It's a performanceperformanţă venuelocul de desfăşurare.
05:26
It's a home for poetspoeţi,
musiciansmuzicieni and artistsartiști.
O casă pentru poeți, muzicieni și artiști.
Baakir împreună cu partenera sa Nicole
și cu fetița lor în brațe
05:30
BaakirBarsan and his partnerpartener NicoleNicole,
05:32
with theiral lor babybebelus girlfată strappedtari to her back,
sunt întotdeauna pe poziții
05:34
are there in the mixamesteca of it all,
fie că servesc o cafea,
că învață un copil să joace Mancala,
05:36
servingservire up a cupceașcă of coffeecafea,
05:38
teachingînvățătură a childcopil how to playa juca MancalaMancala,
sau că fac un afiș pentru un nou
eveniment al comunității.
05:40
or paintingpictură a signsemn
for an upcomingviitoare communitycomunitate eventeveniment.
Am lucrat și am învățat
de la persoane exact ca ei
05:44
I have workeda lucrat with and learnedînvățat
from people just like them
pentru mai mult de 20 de ani.
05:48
for more than 20 yearsani.
Am atras atenția
asupra sistemului penitenciar
05:50
I have organizedorganizat
againstîmpotriva the prisonînchisoare systemsistem,
care afectează în mod alarmant
persoanele sărace,
05:52
whichcare impactsimpacturi poorsărac folksoameni buni,
mai ales persoanele de culoare
și de origine latino-americană
05:55
especiallyin mod deosebit blacknegru, indigenousindigen
and LatinoLatino folksoameni buni,
05:57
at an alarmingalarmant raterată.
și băștinașii.
Am lucrat cu tineri care nutreau speranță
și credeau în promisiuni,
05:59
I have workeda lucrat with youngtineri people
who manifestmanifesta hopesperanţă and promisepromisiune,
în ciuda faptului că erau victimele
unui comportament rasist la școală
06:03
despitein ciuda beingfiind at the effectefect of racistrasist
disciplinedisciplina practicespractici in theiral lor schoolsșcoli,
și ale violenței poliției în comunitățile
din care făceau parte.
06:07
and policepolitie violenceviolenţă in theiral lor communitiescomunități.
Am învățat de la familii care-și folosesc
ingeniozitatea și tenacitatea
06:10
I have learnedînvățat from familiesfamilii
06:12
who are unleashingdeclanşarea
theiral lor ingenuityingeniozitate and tenacitytenacitatea
pentru a crea soluții împreună.
06:16
to collectivelycolectiv createcrea
theiral lor ownpropriu solutionssoluţii.
Și nu este vorba doar despre bani.
06:18
And they're not just focusedconcentrat on moneybani.
Este vorba despre educație,
nevoia de locuințe,
06:20
They're addressingabordarea educationeducaţie,
housingcarcasă, healthsănătate, communitycomunitate --
sănătate și problemele fiecărei comunități
despre lucrurile care ne preocupă pe toți.
06:24
the things that we all careîngrijire about.
Oriunde m-aș duce, văd
persoane care sunt sărace
06:28
EverywherePeste tot I go,
06:29
I see people who are brokerupt but not brokenspart.
din punct de vedere material
dar nu și punct de vedere spiritual.
06:33
I see people who are strugglingluptă
to realizerealiza theiral lor good ideasidei,
Văd persoane care se zbat pentru a-și pune
în practică ideile ingenioase
06:37
so that they can createcrea
a better life for themselvesînșiși,
pentru a crea o viață mai bună pentru ei,
pentru familiile lor
și comunitățile din care fac parte.
06:39
theiral lor familiesfamilii, theiral lor communitiescomunități.
Jobana, Sintia, Bertha, Theresa și Baakir
reprezintă pura normalitate a lucrurilor,
06:43
JobanaAdamache, SintiaMihaela, BerthaBertha, TheresaTereza
and BaakirBarsan are the ruleregulă,
nu sunt doar niște simple
excepții de apreciat.
06:49
not the shinylucios exceptionexcepție.
06:51
I am the exceptionexcepție.
Eu sunt excepția.
Am fost crescută
06:54
I was raisedridicat by a quietlyin liniste fierceferoce
singlesingur mothermamă in RochesterRochester, NewNoi YorkYork.
în Rochester, New York,
de o mamă singură, o adevărată luptătoare.
Am fost la o școală
din periferie într-un cartier
06:59
I was bussedbussed to a schoolşcoală
in the suburbssuburbii, from a neighborhoodCartier
pe care majoritatea colegilor mei
și părinților îl considerau periculos.
07:02
that manymulți of my classmatescolegi de clasa
and theiral lor parentspărinţi consideredluate în considerare dangerouspericulos.
Fac parte din generația cu cheia de gât.
07:06
At eightopt, I was a latchkeyneglijat kidcopil.
Mă întorceam singură acasă de la școală,
îmi făceam temele și treburile prin casă
07:08
I'd get myselfeu insumi home after schoolşcoală everyfiecare day
and do homeworkteme pentru acasă and chorestreburile,
și așteptam ca mama
să se întoarcă de la serviciu.
07:13
and wait for my mothermamă to come home.
07:15
After schoolşcoală, I'd go to the cornercolţ storemagazin
După școală, mergeam la magazinul din colț
și îmi cumpăram o conservă de ravioli
07:17
and buya cumpara a can of ChefBucătar-şef BoyardeeBoyardee ravioliravioli,
pe care o încălzeam pe aragaz
ca gustare de după amiază.
07:20
whichcare I'd heatcăldură up on the stovecuptor
as my afternoondupa amiaza snackgustare.
07:23
If I had a little extrasuplimentar moneybani,
I'd buya cumpara a HostessHostess FruitFructe PiePlacinta.
Dacă aveam câțiva bani în plus,
îmi cumpăram și o felie de plăcintă.
07:25
(LaughterRâs)
De cireșe.
07:27
CherryCherry.
Dar nu la fel de bună
ca gogoșelele lui Baakir.
07:28
Not as good as a buttermilklapte bătut dropcădere brusca.
07:29
(LaughterRâs)
Făceam parte dint-o familie săracă,
07:30
We were poorsărac when I was a kidcopil.
dar acum am o casă într-un cartier modern
07:32
But now, I ownpropriu a home
in a quicklyrepede gentrifyinggentrifying neighborhoodCartier
din Oakland, California.
07:36
in OaklandOakland, CaliforniaCalifornia.
Mi-am construit o carieră.
07:38
I've builtconstruit a careerCarieră.
Soțul meu este om de afaceri.
07:40
My husbandsoț is a businessAfaceri ownerproprietar.
Am un fond de pensie privată,
07:43
I have a retirementpensionare accountcont.
iar fiica mea nici măcar nu are
voie să aprindă aragazul
07:46
My daughterfiică is not even allowedpermis
to turnviraj on the stovecuptor
dacă nu este supravegheată de un adult,
07:48
unlessdacă nu there's a grown-upadultul at home
07:50
and she doesn't have to,
și nu este nevoită să o facă
07:51
because she does not have to have
the samela fel kinddrăguț of self-relianceîncrederea în sine
pentru că nu este obligată
să se descurce singură
la fel ca mine la vârsta ei.
07:54
that I had to at her agevârstă.
Copiii mei mănâncă doar ravioli
07:56
My kids'Kids' raviolisravioli are organicorganic
cu spanac și brânză bio,
07:59
and fulldeplin of things
like spinachspanac and ricottabranza ricotta,
pentru că îmi permit luxul
de a le oferi tot ce este mai bun.
08:01
because I have the luxuryluxos of choicealegere
08:04
when it comesvine to what my childrencopii eatmânca.
Eu sunt excepția,
08:06
I am the exceptionexcepție,
dar nu pentru că sunt
mai talentată decât Baakir
08:08
not because I'm more talentedtalentat than BaakirBarsan
sau pentru că mama mea a muncit
mai mult decât Jobana, Sintia sau Bertha,
08:10
or my mothermamă workeda lucrat any harderMai tare
than JobanaAdamache, SintiaMihaela or BerthaBertha,
sau pentru că i-a păsat
mai mult decât Theresei.
08:14
or caredîngrijit any more than TheresaTereza.
Comunitățile marginalizate sunt pline
de persoane inteligente, talentate
08:17
MarginalizedMarginalizate communitiescomunități are fulldeplin
of smartinteligent, talentedtalentat people,
care își dau silința muncind și inovând,
08:22
hustlinghustling and workinglucru and innovatinginovatoare,
la fel ca cei mai cunoscuți
și apreciați manageri.
08:24
just like our mostcel mai reveredvenerat
and mostcel mai rewardedrecompensat CEOsDirectori executivi.
Sunt pline de persoane
care, mulțumită tenacității lor,
08:28
They are fulldeplin of people
tappingatingând into theiral lor resilienceelasticitate
se trezesc în fiecare dimineață,
duc copii la școală,
08:31
to get up everyfiecare day,
get the kidscopii off to schoolşcoală
08:34
and go to jobslocuri de munca that don't paya plati enoughdestul,
se duc la un serviciu prost plătit
și se împrumută pentru
a putea avea o educație.
08:36
or get educationseducaţie
that are puttingpunând them in debtcreanţă.
Sunt pline de persoane
care își folosesc istețimea
08:38
They are fulldeplin of people applyingaplicarea
theiral lor savvySavvy intelligenceinteligență
pentru a supraviețui
cu un salariu minim pe economie
08:43
to stretchîntinde a minimumminim wagesalariu paychecksalariu,
08:46
or balanceechilibru a jobloc de munca and a sidelatură hustleîngrămădeală
to make endscapete meetîntâlni.
sau pentru a se împarți între două locuri
de muncă ca să le ajungă banii.
08:49
They are fulldeplin of people
doing for themselvesînșiși and for othersalții,
Sunt pline de persoane care se implică
nu doar pentru ei, ci și pentru alții,
fie cumpărând medicamente
pentru un bătrân,
08:53
whetherdacă it's pickingcules up medicationmedicament
for an elderlyvârstnic neighborvecin,
fie împrumutându-și sora sau fratele
ca să plătească factura la telefon
08:56
or lettingînchiriere a siblingFrate borrowîmprumuta some moneybani
to paya plati the phonetelefon billfactură,
sau doar uitându-se după copiii
care se joacă în cartier.
09:00
or just watchingvizionarea out
for the neighborhoodCartier kidscopii
09:02
from the frontfață stoopse apleca.
Eu sunt excepția datorită
norocului și privilegiilor,
09:05
I am the exceptionexcepție
because of lucknoroc and privilegeprivilegiu,
nu neapărat datorită muncii.
09:08
not hardgreu work.
Și nu o spun din modestie.
09:09
And I'm not beingfiind modestmodest
or self-deprecatingauto-peiorativ --
Știu că sunt extraordinară.
09:12
I am amazinguimitor.
(Râsete)
09:13
(LaughterRâs)
Dar majoritatea persoanelor
muncesc din greu.
09:14
But mostcel mai people work hardgreu.
09:16
HardGreu work is the commoncomun
denominatornumitor in this equationecuaţie,
Munca este numitorul comun
în această ecuație
și m-am săturat de povestea
conform căreia munca duce spre succes
09:21
and I'm tiredobosit of the storypoveste we tell
09:23
that hardgreu work leadsOportunitati to successsucces,
pentru că...
09:26
because that allowspermite --
Vă mulțumesc.
09:27
Thank you.
(Aplauze)
09:28
(ApplauseAplauze)
pentru că această poveste îi face
pe cei care ajung sus
09:33
... because that storypoveste allowspermite those of us
who make it to believe we deservemerita it,
să creadă că merită să fie acolo,
09:38
and by implicationimplicarea,
și implicit, cei care nu ajung
acolo nu o merită.
09:39
those who don't make it don't deservemerita it.
Toți gândim sau spunem
09:42
We tell ourselvesnoi insine,
in the back of our mindsminți,
09:44
and sometimesuneori in the frontfață of our mouthsguri,
că: „Trebuie să fie ceva
în neregulă cu persoanele sărace”.
09:46
"There musttrebuie sa be something a little wronggresit
with those poorsărac people."
Avem o mulțime de păreri
despre ce ar putea fi în neregulă.
09:49
We have a widelarg rangegamă of beliefscredințe
09:51
about what that something wronggresit is.
Anumite persoane susțin că persoanele
sărace sunt niște profitori leneși
09:53
Some people tell the storypoveste
that poorsărac folksoameni buni are lazyleneş freeloadersplatibili
09:56
who would cheatieftin and lieminciună
to get out of an honestsincer day'sziua work.
care înșală și mint
pentru a evita munca cinstită.
Alte persoane preferă povestea conform
căreia persoanele sărace sunt neajutorate
10:00
OthersAltele preferprefera the storypoveste
that poorsărac people are helplessneajutorat
10:03
and probablyprobabil had neglectfulneglijent parentspărinţi
that didn't readcitit to them enoughdestul,
și au avut părinți nepăsători
care nu le-au citit îndeajuns,
10:06
and if they were just told what to do
dar s-ar putea descurca dacă cineva
le-ar pune pe drumul cel bun.
10:08
and shownafișate the right pathcale,
10:10
they could make it.
Pentru fiecare poveste care condamnă
mamele singure cu venituri mici
10:11
For everyfiecare storypoveste I hearauzi demonizingdemonizarea
low-incomevenit mic singlesingur mothersmame
sau tații absenți din viața copiilor lor,
cum ar putea fi catalogați și părinții mei
10:18
or absenteeabsent fatherstați,
10:19
whichcare is how people
mightar putea think of my parentspărinţi,
am alte 50 care spun o poveste
diferită despre aceleași persoane,
10:22
I've got 50 that tell a differentdiferit storypoveste
about the samela fel people,
care sunt alături de copiii lor
în fiecare zi dându-și toată silința.
10:27
showingarătând up everyfiecare day and doing theiral lor bestCel mai bun.
Nu spun că poveștile mai puțin
frumoase nu sunt adevărate,
10:30
I'm not sayingzicală that some
of the negativenegativ storiespovestiri aren'tnu sunt trueAdevărat,
dar acele povești nu ne permit
să cunoaștem cu adevărat persoanele
10:34
but those storiespovestiri allowpermite us
to not really see who people really are,
pentru că nu prezintă o imagine completă.
10:40
because they don't painta picta a fulldeplin pictureimagine.
Aceste adevăruri spuse
pe jumătate ne-au convins
10:43
The quarter-truthssfert-adevăruri and limitedlimitat
plotintrigă lineslinii have us convincedconvins
că persoanele sărace sunt
o problemă care trebuie rezolvată.
10:47
that poorsărac people are a problemproblemă
that needsare nevoie fixingfixare.
Ce ar fi dacă am recunoaște
că persoanele sunt bune
10:51
What if we recognizedrecunoscut
that what's workinglucru is the people
și că ceea ce este cu adevărat
stricat este abordarea noastră?
10:55
and what's brokenspart is our approachabordare?
10:58
What if we realizedrealizat that the expertsexperți
we are looking for,
Ce ar fi dacă am recunoaște
că experții pe care îi căutăm,
experții pe care avem nevoie să-i urmăm,
11:01
the expertsexperți we need to followurma,
11:03
are poorsărac people themselvesînșiși?
sunt chiar persoanele sărace?
Ce ar fi dacă, în loc să impunem soluții,
11:05
What if, insteadin schimb of imposingimpozant solutionssoluţii,
am da doar un impuls
11:08
we just addedadăugat firefoc
avântului pe care ei îl au deja?
11:10
to the already-burningdeja de ardere flameflacără
that they have?
Să nu îi dirijăm,
11:13
Not directingregie --
să nu îi îndrumăm
11:16
not even empoweringresponsabilizarea --
ci doar să susținem
spiritul lor de inițiativă.
11:18
but just fuelingde alimentare de comustibil theiral lor initiativeinițiativă.
Puțin spre nord, avem un exemplu
despre cum ar arătă acest sistem:
11:22
Just northNord of here,
11:23
we have an exampleexemplu
of what this could look like:
Silicon Valley.
11:26
SiliconSiliciu ValleyValea.
O întreagă industrie bazată pe capital
de risc s-a dezvoltat din convingerea
11:28
A wholeîntreg ventureaventura capitalcapital industryindustrie
has growncrescut up around the beliefcredință
că, dacă persoanele au idei bune
și vor să le pună în practică,
11:32
that if people have good ideasidei
and the desiredorință to manifestmanifesta them,
ar trebui să le dăm
foarte foarte mulți bani.
11:37
we should give them lots
and lots and lots of moneybani.
(Râsete)
11:41
(LaughterRâs)
Nu-i așa? Dar unde este strategia
noastră pentru Theresa și Baakir?
11:42
Right? But where is our strategystrategie
for TheresaTereza and BaakirBarsan?
Pentru ei nu există incubatoare
sau acceleratoare de afaceri
11:47
There are no incubatorsincubatoare for them,
11:49
no acceleratorsacceleratoare, no fellowshipsBurse.
și nici burse.
Sunt oare Jobana, Sintia și Bertha
chiar atât de diferite
11:52
How are JobanaAdamache, SintiaMihaela and BerthaBertha
really all that differentdiferit
11:56
from the MarkMark ZuckerbergsZuckerbergs of the worldlume?
de Mark Zuckerberg sau de alții ca el?
Baakir are experiență
și oferă seriozitate.
11:58
BaakirBarsan has experienceexperienţă and a trackurmări recordrecord.
Eu aș paria banii mei pe el.
12:01
I'd put my moneybani on him.
Așadar, considerați
intervenția mea o invitație
12:04
So, considerconsidera this an invitationinvitatie
to rethinkregândească a flawedgreşită strategystrategie.
pentru a regândi
strategia noastră defectă.
Haideți să ne agățăm
de această oportunitate
12:12
Let's graspînţelege this opportunityoportunitate
pentru a lăsa în spate
un șir de povești neadevărate
12:14
to let go of a tiredobosit, faultydefect narrativenarativ
și pentru a asculta
și a căuta povești adevărate,
12:18
and listen and look for trueAdevărat storiespovestiri,
12:21
more beautifullyfrumos complexcomplex storiespovestiri,
povești mai complexe și frumoase
care vorbesc despre persoanele,
familiile și comunitățile marginalizate.
12:23
about who marginalizedmarginalizate people
and familiesfamilii and communitiescomunități are.
Vreau să mă adresez pentru un minut
celor care gândesc la fel ca mine.
12:31
I'm going to take a minuteminut
to speakvorbi to my people.
Nu putem să așteptăm
ca altcineva să îndrepte lucrurile.
12:39
We cannotnu poti wait
12:41
for somebodycineva elsealtfel to get it right.
Să ne aducem aminte de ce suntem capabili;
12:45
Let us remembertine minte what we are capablecapabil of;
de tot ce am construit cu sudoare
frunții noastre datorită viselor noastre:
12:48
all that we have builtconstruit
with bloodsânge, sweatsudoare and dreamsvise;
de fiecare lucrușor de care avem grijă;
12:52
all the cogsrotiţe that keep turningcotitură;
12:54
and the people keptținut afloatpe linia de plutire
because of our backbreakingobositor work.
și de faptul că munca noastră i-a ajutat
pe mulți să rămână pe linia de plutire.
12:57
Let us remembertine minte that we are magicmagie.
Să ne aducem aminte că suntem miraculoși.
Dacă aveți nevoie de ajutor
pentru a vă reîmprospăta memoria,
13:00
If you need some inspirationinspirație
to jogjog your memorymemorie,
13:03
readcitit OctaviaOctavia Butler'sButler
"ParablePilda of the SowerSemănătorului."
citiți Pilda semănătorului
de Octavia Butler.
Citiți „Scrisoare din Închisoarea
Birmingham" a lui Martin Luther King.
13:06
Listen to ReverendReverendul King'sKing's
"LetterScrisoare from BirminghamBirmingham JailÎnchisoare."
Ascultați-o pe Suheir Hammad
recitând poemul „First Writing Since”
13:10
Listen to SuheirSzekely HammadMihai reciterecita
"First WritingScris SinceDeoarece,"
sau pe Esperanza Spalding
interpretând melodia „Black Gold”.
13:14
or EsperanzaEsperanza SpaldingSpalding
performa executa "BlackNegru GoldAur."
Admirați operele lui Kehinde Wiley
13:17
SetSet your gazeprivirea uponpe the artartă
of KehindeDelnita WileyWiley
sau a Faviannei Rodriguez.
13:20
or FaviannaFavianna RodriguezRodriguez.
Uitați-vă la mâinile bunicilor voastre
13:22
Look at the handsmâini of your grandmotherbunică
sau în ochii unei persoane
care vă iubește.
13:28
or into the eyesochi of someonecineva who lovesiubește you.
Suntem miraculoși.
13:32
We are magicmagie.
Ca indivizi, nu avem
mulți bani sau putere,
13:35
IndividuallyIndividual, we don't have
a lot of wealthbogatie and powerputere,
dar împreună, suntem de neoprit.
13:37
but collectivelycolectiv, we are unstoppableneoprit.
Depunem foarte mult timp
și energie pentru a ne organiza
13:42
And we spendpetrece a lot of our time and energyenergie
13:44
organizingorganizator our powerputere to demandcerere changeSchimbare
from systemssisteme that were not madefăcut for us.
și a cere o schimbare din partea
unor sisteme care nu au fost gândite
în favoarea noastră.
În loc să deșirăm
și să peticim o țesătură veche,
13:51
InsteadÎn schimb of tryingîncercat to altermodifica
the fabricțesătură of existingexistent waysmoduri,
haideți să îndrăznim să împletim
o pânză nouă și rezistentă.
13:55
let's weaveţese and cuta taia some fierceferoce newnou clothpânză.
Haideți să folosim
puterea noastră colectivă
13:58
Let's use some of our
substantialsubstanțial collectivecolectiv powerputere
pentru a crea și a aduce la viață
14:01
towardspre inventinginventarea and bringingaducere to life
14:03
newnou waysmoduri of beingfiind that work for us.
noi căi care să fie
cu adevărat funcționale.
Desmond Tutu vorbește
despre conceptul Ubuntu,
14:07
DesmondDesmond TutuTutu talkstratative
about the conceptconcept of ubuntuUbuntu,
în contextul procesului pentru Adevăr
și Reconciliere în Africa de Sud
14:12
in the contextcontext of SouthSud Africa'sAfrica
TruthAdevărul and ReconciliationReconciliere processproces
care a început la sfârșitul apartheidului.
14:16
that they embarkedîmbarcat on after apartheidapartheid.
Tutu spune că Ubuntu înseamnă:
14:18
He saysspune it meansmijloace,
„Humanitatea mea este legată
de a ta într-un mod inextricabil
14:20
"My humanityumanitate is caughtprins up,
is inextricablyinextricabil boundlegat up, in yoursa ta;
și aparținem într-o legătură universală
ce unește întreaga omenire.”
14:26
we belongaparține to a bundlepachet of life."
O legătura universală.
14:32
A bundlepachet of life.
Procesul pentru Adevăr și Reconciliere
14:36
The TruthAdevărul and ReconciliationReconciliere processproces
14:37
starteda început by elevatingautobasculante
the voicesvoci of the unheardo raritate.
a început mulțumită reacțiilor
celor marginalizați.
Pentru ca această țară să poată respecta
14:42
If this countryțară is going to livetrăi up to its
promisepromisiune of libertylibertate and justicejustiţie for all,
promisiunea de libertate
și dreptate pentru toți,
trebuie să susținem
persoanele marginalizate,
14:48
then we need to elevateridica
the voicesvoci of our unheardo raritate,
persoane ca Jobana, Sintia și Bertha,
14:51
of people like JobanaAdamache,
SintiaMihaela and BerthaBertha,
Theresa și Baakir.
14:54
TheresaTereza and BaakirBarsan.
Trebuie să susținem
soluțiile și ideile lor.
14:57
We musttrebuie sa leveragepârghie theiral lor solutionssoluţii
and theiral lor ideasidei.
Trebuie să ascultăm adevărata lor poveste,
15:01
We musttrebuie sa listen to theiral lor trueAdevărat storiespovestiri,
povestea lor deosebită de viață.
15:04
theiral lor more beautifullyfrumos complexcomplex storiespovestiri.
Vă mulțumesc.
15:07
Thank you.
(Aplauze)
15:09
(ApplauseAplauze)
Translated by Denise R Quivu
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 20 years fighting for the self-determination and pointing out the brilliant adaptations of everyday people. In her current role as co-director of Family Story, she is updating this nation's outdated picture of the family in America (hint: rarely 2.5 kids and two heterosexual parents living behind a white picket fence). Prior to launching Family Story, Birdsong was the vice president of the Family Independence Initiative, an organization that leverages the power of data and stories to illuminate and accelerate the initiative low-income families take to improve their lives.

Birdsong, whose 2015 TED talk "The story we tell about poverty isn't true" has been viewed more than 1.5 million times, has been published in the Stanford Social Innovation Review, Slate, Salon and On Being. She speaks on economic inequality, race, gender and building community at universities and conferences across the country. She co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.  

Birdsong is also modern Renaissance woman. She has spent time organizing to abolish prisons, teaching teenagers about sex and drugs, interviewing literary luminaries like Edwidge Danticat, David Foster Wallace and John Irving, and attending births as a midwifery apprentice. She is a graduate of Oberlin College, an inaugural Ascend Fellow of The Aspen Institute and a New America California Fellow. She sits on the Board of Directors of Forward Together.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com