English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Mia Birdsong: Nem igaz, amit a szegényekről terjesztünk

Filmed:
1,726,789 views

Globális közösségként mindannyian szeretnénk véget vetni a szegénységnek. Mia Birdsong nagyszerű dolgot javasol kezdésnek: Tiszteltjük az ügyességet, a lendületességet és a kezdeményezőkészséget, amellyel a szegények megállják a helyüket a mindennapjaikban. Azt kéri, hogy tekintsünk más szemmel a szegényekre: Talán szegények - de nem elesettek.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

For the last 50 yearsévek,
Az elmúlt ötven évben,
00:12
a lot of smartOkos, well-resourcedjól felszerelt people --
some of you, no doubtkétség --
sok intelligens, jómódú ember -
bizonyára önök közül is többen -
00:15
have been tryingmegpróbálja to figureábra out
how to reducecsökkentésére povertyszegénység
próbálta kitalálni, hogyan lehetne
csökkenteni a szegénységet
00:20
in the UnitedEgyesült StatesÁllamok.
az Egyesült Államokban.
00:23
People have createdkészítette and investedbefektetett
millionsTöbb millió of dollarsdollár
Dollármilliókat különítettek
el és ruháztak be
00:26
into non-profitnonprofit organizationsszervezetek
nonprofit szervezetekbe
00:30
with the missionmisszió of helpingsegít
people who are poorszegény.
azzal a szándékkal, hogy
segítsenek a szegényeken.
00:32
They'veŐk már createdkészítette think tankstartályok
Kutatóközpontokat hoztak létre,
00:36
that studytanulmány issueskérdések like educationoktatás,
jobmunka creationTeremtés and asset-buildingeszköz-épület,
ahol az oktatás, a munkahelyteremtés és az
esélynövelés lehetőségeivel foglalkoznak,
00:38
and then advocatedtámogatta for policiespolitikák to supporttámogatás
our mosta legtöbb marginalizedmarginalizált communitiesközösségek.
és szorgalmazták a legelesettebbek
támogatásának programját.
00:43
They'veŐk már writtenírott bookskönyvek and columnsoszlopok
and givenadott passionateszenvedélyes speechesbeszédek,
Könyvekben, cikkekben
és szenvedélyes beszédekben
00:48
decryingdecrying the wealthjólét gaprés
that is leavingkilépő more and more people
kritizálták a leggazdagabbakat, amiért
hagyják, hogy egyre több és több ember
00:52
entrenchedkörülárkolt at the bottomalsó endvég
of the incomejövedelem scaleskála.
szoruljon a jövedelmi skála legaljára.
00:56
And that efforterőfeszítés has helpedsegített.
És ezek javítottak a helyzeten.
01:00
But it's not enoughelég.
De ez még nem elég.
01:02
Our povertyszegénység ratesárak haven'tnincs changedmegváltozott
that much in the last 50 yearsévek,
Az elmúlt ötven évben - amióta kezdetét
vette a küzdelem a felszámolására -
01:04
sincemivel the WarHáború on PovertySzegénység was launchedindított.
a szegénység aránya nem változott.
01:07
I'm here to tell you
Azért jöttem, hogy elmondjam:
01:10
that we have overlookedfigyelmen kívül hagyott
the mosta legtöbb powerfulerős and practicalgyakorlati resourceforrás.
megfeledkeztünk a legértékesebb
és leghasznosabb erőforrásainkról.
01:12
Here it is:
Róluk,
01:18
people who are poorszegény.
a szegényekről.
01:20
Up in the left-handbal kéz cornersarok
is JobanaJobana, SintiaZsolt and BerthaBertha.
A bal felső sarokban Jobana,
Sintia és Bertha látható.
01:23
They mettalálkozott when they all had smallkicsi childrengyermekek,
Mindannyiuknak kisgyermekeik voltak,
így találkoztak
01:27
throughkeresztül a parentingszülői classosztály
at a familycsalád resourceforrás centerközpont
egy családsegítő központ
egyik nevelési tanácsadásán
01:29
in SanSan FranciscoFrancisco.
San Franciscoban.
01:32
As they grewnőtt togetheregyütt
as parentsszülők and friendsbarátok,
Ahogy szülőkként és barátokként
egyre több időt töltöttek együtt,
01:34
they talkedbeszélt a lot about how hardkemény it was
sokat beszélgettek arról, mennyire nehéz
01:38
to make moneypénz when your kidsgyerekek are little.
a megélhetés, amíg kicsik a gyerekek.
01:40
ChildGyermek caregondoskodás is expensivedrága,
Egy gyerek felnevelése költséges,
01:42
more than they'dők azt earnkeresni in a jobmunka.
nem elég az, amit megkeresnek.
01:44
TheirA husbandsférjek workeddolgozott,
Bár a férjeik dolgoztak,
01:46
but they wanted to contributehozzájárul
financiallypénzügyileg, too.
ők is szerettek volna hozzátenni valamit.
01:47
So they hatchedkikelt a planterv.
Ezért kitalálták,
01:49
They startedindult a cleaningtisztítás businessüzleti.
indítanak egy takarító szolgáltatást.
01:51
They plasteredvakolt neighborhoodsvárosrészek with flyersszórólapok
Elárasztották a környéket szórólapokkal,
01:54
and handedkezes businessüzleti cardskártyák out
to theirazok familiescsaládok and friendsbarátok,
névjegykártyákat osztogattak
a családnak és a barátoknak,
01:56
and soonhamar, they had clientsügyfelek callinghívás.
és hamarosan jelentkeztek az ügyfelek.
01:59
Two of them would cleantiszta
the officehivatal or houseház
Ketten mentek irodát vagy házat takarítani
02:01
and one of them would watch the kidsgyerekek.
míg a harmadik vigyázott a gyerekekre.
02:04
They'dŐk akar rotateforog who'daki azt cleanedtisztítani
and who'daki azt watch the kidsgyerekek.
Felváltva takarítottak
és vigyáztak a gyerekekre.
02:06
(LaughsNevet) It's awesomefantasztikus, right?
Klassz, nem?
02:09
(LaughterNevetés)
(nevetés)
02:11
And they splithasított the moneypénz threehárom waysmódokon.
A pénzt pedig háromfelé osztották.
02:12
It was not a full-timeteljes idő gigkoncert,
Nem kellett 8 órát dolgozni
02:14
no one could watch
the little onesazok all day.
senki nem tudott egész nap
a gyerekekre figyelni.
02:16
But it madekészült a differencekülönbség
for theirazok familiescsaládok.
A családok számára mégis
érezhető változást hozott.
02:18
ExtraExtra moneypénz to payfizetés for billsszámlák
when a husband'sférj work hoursórák were cutvágott.
Be tudták fizetni a számláikat, és közben
a férjüknek sem kellett annyit dolgozni.
02:22
MoneyPénz to buyVásárol the kidsgyerekek clothesruhák
as they were growingnövekvő.
Tudtak venni új ruhákat a gyerekeknek,
amikor kinőtték a régit.
02:27
A little extrakülön- moneypénz in theirazok pocketszsebek
Jutott egy kis pénz a zsebükbe is,
02:30
to make them feel some independencefüggetlenség.
hogy egy kicsit szabadabbnak
érezhessék magukat.
02:32
Up in the top-rightjobb felső cornersarok
is TheresaTerézia and her daughterlánya, BriannaBrianna.
A jobb felső sarokban láthatják
Terezát és a lányát, Briannát.
02:34
BriannaBrianna is one of those kidsgyerekek
Brianna az a fajta gyerek,
02:39
with this sparklycsillogó, infectiousfertőző,
outgoingkimenő personalityszemélyiség.
akinek szellemes, impulzív
és társaságot kedvelő egyénisége van.
02:40
For examplepélda, when RosieRosie,
Például, amikor Rosie,
02:45
a little girllány who spokebeszéltem only Spanishspanyol,
movedköltözött in nextkövetkező doorajtó,
aki csak spanyolul beszél,
beköltözött a szomszéd lakásba,
02:47
BriannaBrianna, who spokebeszéltem only Englishangol,
Brianna, aki csak angolul beszél,
02:50
borrowedkölcsön her mother'sanya tablettabletta
and foundtalál a translationfordítás appapp
kölcsönkérte az anyukájától a tabletet,
és keresett egy szótárprogramot,
02:52
so the two of them could communicatekommunikálni.
hogy tudjanak beszélgetni egymással.
02:56
(LaughterNevetés)
(nevetés)
02:58
I know, right?
Hát igen...
02:59
Rosie'sRosie barátait familycsalád creditshitelek BriannaBrianna
with helpingsegít RosieRosie to learntanul Englishangol.
Rosie családja megbízta Briannát, hogy
segítsen Rosinak az angolban.
03:00
A fewkevés yearsévek agoezelőtt,
Néhány éve,
03:05
BriannaBrianna startedindult to struggleküzdelem academicallytudományosan.
Brianna-nak kezdtek
nehézségei lenni a tanulással.
03:07
She was growingnövekvő frustratedfrusztrált
and kindkedves of withdrawnvisszavont
Egyre csalódottabb és visszahúzódóbb lett,
03:10
and actingható out in classosztály.
és elkülönült az osztálytól.
03:14
And her motheranya was heartbrokenszívű
over what was happeningesemény.
Az édesanyját elszomorították a történtek.
03:17
Then they foundtalál out that she was going
to have to repeatismétlés secondmásodik gradefokozat
Tanárai úgy döntöttek, meg kell
ismételnie a második osztályt,
03:21
and BriannaBrianna was devastatedelpusztított.
és ettől Brianna teljesen összetört.
03:24
Her motheranya feltfilc hopelessreménytelen
and overwhelmedtúlterheltek and aloneegyedül
Édesanyja reménytelennek, túlterheltnek
és magányosnak érezte magát,
03:27
because she knewtudta that her daughterlánya
was not gettingszerzés the supporttámogatás she neededszükséges,
amiatt, hogy a lánya nem kapta meg
azt a támogatást, amire szüksége volt,
03:32
and she did not know how to help her.
és nem tudta, hogyan segíthetne.
03:35
One afternoondélután, TheresaTerézia was catchingragályos up
with a groupcsoport of friendsbarátok,
Egyik délután Tereza összefutott
néhány baráttal,
03:37
and one of them said,
és egyikük megkérdezte:
03:41
"TheresaTerézia, how are you?"
"Hogy vagy, Tereza?"
03:42
And she burstrobbanás into tearskönnyek.
Erre ő könnyekre fakadt.
03:45
After she sharedmegosztott her storysztori,
one of her friendsbarátok said,
Miután elmesélte, az egyik barátja
azt mondta:
03:47
"I wentment throughkeresztül the exactpontos sameazonos thing
with my sonfiú about a yearév agoezelőtt."
"Én is átéltem ugyanezt
a fiammal néhány éve."
03:51
And in that momentpillanat,
És abban a pillanatban
03:54
TheresaTerézia realizedrealizált
that so much of her struggleküzdelem
Tereza rájött, hogy mennyi problémája van,
03:55
was not havingamelynek anybodybárki
to talk with about it.
amiről nem tud beszélni senkivel.
03:57
So she createdkészítette a supporttámogatás groupcsoport
for parentsszülők like her.
Ezért létrehozott egy segítő csoportot
olyan szülők részére, mint ő.
04:00
The first meetingtalálkozó was her
and two other people.
Az első alkalommal rajta kívül
csak ketten voltak jelen.
04:05
But wordszó spreadterjedését, and soonhamar
20 people, 30 people
De a híre elterjedt, és
hamarosan 20-30 ember
04:08
were showingkiállítás up for these
monthlyhavi meetingsülések that she put togetheregyütt.
vett részt a havonta
szervezett találkozókon.
04:11
She wentment from feelingérzés helplesstehetetlen
Az olyan emberek támogatásával,
04:14
to realizingfelismerve how capableképes she was
of supportingtámogatása her daughterlánya,
akik hasonló problémákkal küzdenek,
mint ő, leküzdötte a tehetetlenségét,
04:17
with the supporttámogatás of other people
who were going throughkeresztül the sameazonos struggleküzdelem.
és rájött, hogyan tudna
segíteni a lányának.
04:20
And BriannaBrianna is doing fantasticfantasztikus --
she's doing great academicallytudományosan
És Brianna csodálatos módon
nagyszerű tanuló lett,
04:24
and sociallytársadalmilag.
és közvetlen.
04:27
That in the middleközépső is my man BaakirLászló,
A férfi ott középen Baakir
04:29
standingálló in frontelülső of
BlackStarBlackStar BooksKönyvek and CaffeCaffe,
a BlackStar Könyv- és Kávéház előtt,
04:33
whichmelyik he runsfut out of partrész of his houseház.
amit a háza egyik részében alakított ki.
04:36
As you walkséta in the doorajtó,
Az arra járókat
04:38
BaakirLászló greetsüdvözöl you
with a "Welcomeüdvözlet blackfekete home."
Baakir "Isten hozta a feketék otthonában"
köszöntéssel üdvözli.
04:40
(LaughterNevetés)
(nevetés)
04:43
OnceEgyszer insidebelül, you can ordersorrend
some AlgiersAlgír jerkbunkó chickencsirke,
Ha betérsz, rendelhetsz
algíri fűszeres csirkét,
04:46
perhapstalán a veganvegán walnutdió burgerburger,
vagy vegetáriánus diós burgert,
04:50
or jiveJive turkeyTörökország sammichsammich.
vagy egy afro szemmicset.
04:53
And that's sammichsammich -- not sandwichszendvics.
Ami egy szemmics - nem pedig szendvics.
04:55
You mustkell finishBefejez your mealétkezés
with a buttermilkíró dropcsepp,
A menüt egy vajas süteménnyel kell zárni,
04:58
whichmelyik is severalszámos stepslépések abovefelett a donutfánk holelyuk
ami sokkal jobb, mint egy lyukas fánk,
05:02
and madekészült from a very secrettitok familycsalád reciperecept.
és titkos családi recept szerint készül.
05:05
For realigazi, it's very secrettitok,
he won'tszokás tell you about it.
Tényleg titkos, senkinek nem árulja el.
05:08
But BlackStarBlackStar is much more than a cafCAFé.
Azonban a BlackStar több egy kávézónál.
05:11
For the kidsgyerekek in the neighborhoodszomszédság,
A környékbeli gyerekek betérnek
05:15
it's a placehely to go after schooliskola
to get help with homeworkházi feladat.
iskola után, hogy segítséget
kérjenek a házi feladatukhoz.
05:16
For the grown-upsfelnőttek, it's where they go
A felnőttek ide járnak
05:19
to find out what's going on
in the neighborhoodszomszédság
megbeszélni, mi történt a környéken,
05:21
and catchfogás up with friendsbarátok.
és találkozni a barátaikkal.
05:23
It's a performanceteljesítmény venuehelyszín.
Előadásokat is tartanak itt.
05:25
It's a home for poetsköltők,
musicianszenészek and artistsművészek.
Otthont ad költőknek,
zenészeknek és festőknek.
05:26
BaakirLászló and his partnerpartner NicoleNicole,
Baakir és párja, Nicole
05:30
with theirazok babybaba girllány strappedpántos to her back,
kislányukat a hátukra kötve
05:32
are there in the mixkeverd össze of it all,
járkálnak a forgatagban,
05:34
servingszolgáló up a cupcsésze of coffeekávé,
felszolgálják a kávét,
05:36
teachingtanítás a childgyermek how to playjáték MancalaMancala,
mancalát játszanak a gyerekekkel,
05:38
or paintingfestmény a signjel
for an upcomingközelgő communityközösség eventesemény.
vagy plakátot készítenek
a legközelebbi eseményhez.
05:40
I have workeddolgozott with and learnedtanult
from people just like them
Hozzájuk hasonló emberekkel
dolgozom, és tőlük tanulok
05:44
for more than 20 yearsévek.
már több mint 20 éve.
05:48
I have organizedszervezett
againstellen the prisonbörtön systemrendszer,
A büntetés-végrehajtási
rendszer ellen kampányolok,
05:50
whichmelyik impactshatások poorszegény folksemberek,
ami aggasztó mértékben
sújtja a szegényeket.
05:52
especiallykülönösen blackfekete, indigenousbennszülött
and LatinoLatino folksemberek,
Különösen a feketéket, a bennszülötteket
05:55
at an alarmingriasztó ratearány.
és a latinokat.
05:57
I have workeddolgozott with youngfiatal people
who manifestnyilvánvaló hoperemény and promiseígéret,
A fiatalok, akikkel dolgozom
reményteliek és ígéretesek
05:59
despiteannak ellenére beinglény at the effecthatás of racistrasszista
disciplinefegyelem practicesgyakorlatok in theirazok schoolsiskolákban,
az iskoláikban megjelenő fegyelmezési
gyakorlat és a közösségeiket érintő
06:03
and policerendőrség violenceerőszak in theirazok communitiesközösségek.
rendőri erőszak ellenére.
06:07
I have learnedtanult from familiescsaládok
Példát vehetünk azokról a családokról,
06:10
who are unleashingfelszabadítása
theirazok ingenuitytalálékonyság and tenacitykitartás
akik képesek szabadjára engedni
a kreativitásukat és állhatatosak abban
06:12
to collectivelyegyüttesen createteremt
theirazok ownsaját solutionsmegoldások.
hogy közösen megtalálják
a saját megoldásaikat.
06:16
And they're not just focusedösszpontosított on moneypénz.
És nem csak a pénzügyekben.
06:18
They're addressingcímzés educationoktatás,
housingház, healthEgészség, communityközösség --
Az oktatás, a háztartás, az egészség,
a közösség területén is --
06:20
the things that we all caregondoskodás about.
amik mindannyiunkat foglalkoztatnak.
06:24
EverywhereMindenhol I go,
Amerre járok,
06:28
I see people who are broketörött but not brokentörött.
olyan embereket látok,
akik szegények, de nem elesettek.
06:29
I see people who are strugglingküzdő
to realizemegvalósítani theirazok good ideasötletek,
Olyan embereket, akik igyekeznek
megvalósítani a kitűnő ötleteiket,
06:33
so that they can createteremt
a better life for themselvesmaguk,
hogy jobb életkörülményeket
teremtsenek maguknak,
06:37
theirazok familiescsaládok, theirazok communitiesközösségek.
a családjuknak,
06:39
JobanaJobana, SintiaZsolt, BerthaBertha, TheresaTerézia
and BaakirLászló are the ruleszabály,
a közösségüknek.
06:43
not the shinyfényes exceptionkivétel.
Jobana, Sintia, Bertha, Tereza és Baakir
átlagosak. Nem különleges kivételek
06:49
I am the exceptionkivétel.
Én vagyok a kivétel.
06:51
I was raisedemelt by a quietlycsendesen fiercevad
singleegyetlen motheranya in RochesterRochester, NewÚj YorkYork.
Meglehetősen heves természetű anyám
egyedül nevelt Rochesterben, New Yorkban.
06:54
I was bussedbussed to a schooliskola
in the suburbskülvárosok, from a neighborhoodszomszédság
Busszal jártam a külvárosi iskolába
egy olyan környékről
06:59
that manysok of my classmatesosztálytársak
and theirazok parentsszülők consideredfigyelembe vett dangerousveszélyes.
amit az osztálytársaim és a szüleik
veszélyesnek tartottak.
07:02
At eightnyolc, I was a latchkeylatchkey kidkölyök.
Nyolc évesen saját kulcsom volt.
07:06
I'd get myselfmagamat home after schooliskola everyminden day
and do homeworkházi feladat and choresházimunkát,
Egyedül jártam haza iskola után.
Megcsináltam a leckét és a házimunkát
07:08
and wait for my motheranya to come home.
és vártam, hogy anyám hazaérjen.
07:13
After schooliskola, I'd go to the cornersarok storebolt
Iskola után elmentem a sarki boltba
07:15
and buyVásárol a can of ChefSzakács BoyardeeBoyardee ravioliravioli,
és vettem egy üveg Chef Boyarde raviolit,
07:17
whichmelyik I'd heathőség up on the stovetűzhely
as my afternoondélután snacksnack.
a kályhán felmelegítve
ez volt az uzsonnám.
07:20
If I had a little extrakülön- moneypénz,
I'd buyVásárol a HostessHostess FruitGyümölcs PiePite.
Ha volt egy kis dugipénzem,
gyümölcstortát vettem.
07:23
(LaughterNevetés)
(nevetés)
07:25
CherryCseresznye.
Meggyeset.
07:27
Not as good as a buttermilkíró dropcsepp.
Nem olyan jó, mint a vajas süti.
07:28
(LaughterNevetés)
(nevetés)
07:29
We were poorszegény when I was a kidkölyök.
Szegények voltunk, mikor gyerek voltam.
07:30
But now, I ownsaját a home
in a quicklygyorsan gentrifyinggentrifying neighborhoodszomszédság
De ma már saját házam van
egy gyorsan fejlődő környéken
07:32
in OaklandOakland, CaliforniaCalifornia.
Oaklandben, Kaliforniában.
07:36
I've builtépült a careerkarrier.
Felépítettem a karrierem.
07:38
My husbandférj is a businessüzleti ownertulajdonos.
A férjemnek saját vállalkozása van.
07:40
I have a retirementnyugdíj accountszámla.
Van egy nyugdíjszámlám.
07:43
My daughterlánya is not even allowedengedélyezett
to turnfordulat on the stovetűzhely
A lányom nem kapcsolhatja be a tűzhelyet
07:46
unlesshacsak there's a grown-upfelnõtt at home
csak ha van otthon felnőtt
07:48
and she doesn't have to,
és nem is kell neki,
07:50
because she does not have to have
the sameazonos kindkedves of self-relianceönellátás
mert nem kell annyira
önálló gyereknek lennie,
07:51
that I had to at her agekor.
amilyen én voltam az ő korában.
07:54
My kids'gyerekek raviolisraviolis are organicorganikus
A gyerekeim bio-raviolit esznek,
07:56
and fullteljes of things
like spinachspenót and ricottaRicotta,
és csupa olyasmit,
mint a spenót és a ricotta
07:59
because I have the luxuryluxus of choiceválasztás
mert a legjobbat választom
08:01
when it comesjön to what my childrengyermekek eateszik.
ha a gyerekeim étkezéséről van szó.
08:04
I am the exceptionkivétel,
Én vagyok a kivétel,
08:06
not because I'm more talentedtehetséges than BaakirLászló
nem azért mert tehetségesebb vagyok,
mint Baakir
08:08
or my motheranya workeddolgozott any hardernehezebb
than JobanaJobana, SintiaZsolt or BerthaBertha,
vagy mert anyám keményebben dolgozott,
mint Jobana, Sintia vagy Bertha,
08:10
or caredgondozott any more than TheresaTerézia.
vagy gondoskodóbb volt mint Tereza
08:14
MarginalizedMarginalizált communitiesközösségek are fullteljes
of smartOkos, talentedtehetséges people,
A peremen lévő közösségek tele vannak
éles eszű, tehetséges emberekkel,
08:17
hustlinghustling and workingdolgozó and innovatingújító,
akik tettre készek, dolgosak
és innovatívak,
08:22
just like our mosta legtöbb reveredTisztelt
and mosta legtöbb rewardedjutalmazzák CEOsElnök-vezérigazgatója.
éppúgy, mint a legnagyobb
és legjobban fizetett vezérigazgatóink.
08:24
They are fullteljes of people
tappingmegcsapolás into theirazok resilienceellenálló képesség
Tele vannak olyanokkal,
akik elég rugalmasak,
08:28
to get up everyminden day,
get the kidsgyerekek off to schooliskola
hogy minden nap felkeljenek,
iskolába vigyék a gyerekeket,
08:31
and go to jobsmunkahelyek that don't payfizetés enoughelég,
és alulfizetett munkát végezzenek,
08:34
or get educationsvégzettségek
that are puttingelhelyezés them in debtadósság.
vagy tanuljanak, ami pedig
adósságba hajtja őket.
08:36
They are fullteljes of people applyingalkalmazó
theirazok savvyhozzáértés intelligenceintelligencia
Tele olyanokkal, akik a
rafinált észjárásukkal
08:38
to stretchkitágít a minimumminimális wagebér paycheckcsekk,
kiegészítik a fizetésüket,
08:43
or balanceegyensúly a jobmunka and a sideoldal hustlelökdösődik
to make endsvéget ér meettalálkozik.
vagy mellékállással biztosítják
a megélhetésüket.
08:46
They are fullteljes of people
doing for themselvesmaguk and for othersmások,
Olyanokkal, akik nemcsak magukkal
hanem másokkal is törődnek,
08:49
whetherakár it's pickingfeltörés up medicationgyógyszer
for an elderlyidős neighborszomszéd,
például úgy, hogy elhozzák a gyógyszert
egy idős szomszédnak,
08:53
or lettingbérbeadása a siblingtestvér borrowkölcsön some moneypénz
to payfizetés the phonetelefon billszámla,
vagy segítenek valakinek kifizetni
a telefonszámlát,
08:56
or just watchingnézni out
for the neighborhoodszomszédság kidsgyerekek
vagy csak figyelnek a szomszéd gyerekekre
09:00
from the frontelülső stoopStoop.
a szemközti verandáról.
09:02
I am the exceptionkivétel
because of luckszerencse and privilegekiváltság,
Én vagyok a kivétel, mert szerencsés
és kiváltságos helyzetben vagyok,
09:05
not hardkemény work.
nem a munkám miatt.
09:08
And I'm not beinglény modestszerény
or self-deprecatingönálló deprecating --
És nem szerénységből mondom,
vagy mert lebecsülöm magam.
09:09
I am amazingelképesztő.
Csodálatos vagyok.
09:12
(LaughterNevetés)
(nevetés)
09:13
But mosta legtöbb people work hardkemény.
De legtöbben keményen megdolgoznak érte.
09:14
HardKemény work is the commonközös
denominatornévadó in this equationegyenlet,
A kitartó munka a közös
nevező ebben az esetben.
09:16
and I'm tiredfáradt of the storysztori we tell
Unom azt a szöveget,
09:21
that hardkemény work leadsvezet to successsiker,
hogy akkor lehetsz sikeres,
09:23
because that allowslehetővé tesz --
ha keményen megdolgozol érte
09:26
Thank you.
Köszönöm.
09:27
(ApplauseTaps)
(taps)
09:28
... because that storysztori allowslehetővé tesz those of us
who make it to believe we deservemegérdemel it,
mert ezzel azt akarjuk elhitetni, hogy mi,
akik sikeresek vagyunk, kiérdemeltük azt,
09:33
and by implicationVONZAT,
és ebből következik,
09:38
those who don't make it don't deservemegérdemel it.
hogy akik nem sikeresek,
nem is érdemlik meg azt.
09:39
We tell ourselvesminket,
in the back of our mindselmék,
Titokban azt gondoljuk magunkban,
09:42
and sometimesnéha in the frontelülső of our mouthsszájuk,
és néha ki is mondjuk,
09:44
"There mustkell be something a little wrongrossz
with those poorszegény people."
"Biztos ők tehetnek róla, hogy szegények."
09:46
We have a wideszéles rangehatótávolság of beliefshiedelmek
Sok mindent kitalálunk,
09:49
about what that something wrongrossz is.
hogy miért is ők a hibásak.
09:51
Some people tell the storysztori
that poorszegény folksemberek are lazylusta freeloadersfreeloaders
Van, aki azt mondja, hogy
a szegények lusta ingyenélők.
09:53
who would cheatmegcsal and liefekszik
to get out of an honestbecsületes day'snapok work.
akik csalnak és hazudnak,
hogy ne kelljen dolgozniuk.
09:56
OthersMások preferjobban szeret the storysztori
that poorszegény people are helplesstehetetlen
Mások azt mondják,
a szegények semmirekellők,
10:00
and probablyvalószínűleg had neglectfulhanyag parentsszülők
that didn't readolvas to them enoughelég,
a szüleik nem törődtek velük,
és nem olvastak nekik eleget,
10:03
and if they were just told what to do
elég lenne elmondani nekik,
mit csináljanak,
10:06
and shownLátható the right pathpálya,
és megmutatni a helyes utat,
10:08
they could make it.
és akkor megjavulnának.
10:10
For everyminden storysztori I hearhall demonizingdémonizálása
low-incomealacsony jövedelmű singleegyetlen mothersanyák
Csupa olyan történetet hallok, ami a
rosszul kereső, egyedülálló anyákat
10:11
or absenteetávolléti fathersapák,
vagy a távollevő apákat démonizálja.
10:18
whichmelyik is how people
mightesetleg think of my parentsszülők,
Az én szüleimről is ezt gondolhatják.
10:19
I've got 50 that tell a differentkülönböző storysztori
about the sameazonos people,
50 történetet tudnék mesélni
hasonló emberekről,
10:22
showingkiállítás up everyminden day and doing theirazok bestlegjobb.
akik nap mint nap munkába mennek
és a legjobbjukat nyújtják.
10:27
I'm not sayingmondás that some
of the negativenegatív storiestörténetek aren'tnem trueigaz,
Nem állítom, hogy minden róluk szóló
negatív történet hamis,
10:30
but those storiestörténetek allowlehetővé teszi us
to not really see who people really are,
de ezek miatt képtelenek vagyunk őket
olyannak látni, amilyenek valójában,
10:34
because they don't paintfesték a fullteljes picturekép.
mert nem festenek róluk teljes képet.
10:40
The quarter-truthsnegyed-igazság and limitedkorlátozott
plotcselekmény linesvonalak have us convincedmeggyőződéses
A részigazságok és az egyes esetek
meggyőznek minket arról,
10:43
that poorszegény people are a problemprobléma
that needsigények fixingrögzítő.
hogy a szegénység egy probléma,
amit meg kell oldani.
10:47
What if we recognizedelismert
that what's workingdolgozó is the people
Mi lenne, ha észrevennénk,
hogy ami működik, az az emberek,
10:51
and what's brokentörött is our approachmegközelítés?
ami pedig nem, az a szemléletmódunk?
10:55
What if we realizedrealizált that the expertsszakértők
we are looking for,
Mi lenne, ha észrevennénk, hogy a
szakértők, akiket keresünk,
10:58
the expertsszakértők we need to followkövesse,
a szakértők, akiket követnünk kell,
11:01
are poorszegény people themselvesmaguk?
a szegények maguk?
11:03
What if, insteadhelyette of imposingimpozáns solutionsmegoldások,
Mi lenne, ha látványos megoldások helyett
11:05
we just addedhozzáadott fireTűz
csak felszítanánk
11:08
to the already-burningmár égő flameLáng
that they have?
a bennük már meglévő lelkesedés lángját?
11:10
Not directingirányítása --
Ne irányítsunk --
11:13
not even empoweringképessé --
ne felhatalmazást adjunk--
11:16
but just fuelingtankolás theirazok initiativekezdeményezés.
hanem csak támogassuk a kezdeményezésüket.
11:18
Just northészaki of here,
Innen kicsivel északra
11:22
we have an examplepélda
of what this could look like:
van egy példánk arra,
hogy ez hogyan is nézne ki:
11:23
SiliconSzilícium ValleyVölgy.
a Szilícium-völgy.
11:26
A wholeegész venturevállalkozás capitalfőváros industryipar
has grownfelnőtt up around the beliefhit
Egy egész kockázatitőke-ágazat
alakult ki abból a gondolatból,
11:28
that if people have good ideasötletek
and the desirevágy to manifestnyilvánvaló them,
hogy ha az embernek jó ötletei vannak,
és szeretné megmutatni azokat,
11:32
we should give them lots
and lots and lots of moneypénz.
akkor sok-sok-sok pénzt kell adnunk nekik.
11:37
(LaughterNevetés)
(nevetés)
11:41
Right? But where is our strategystratégia
for TheresaTerézia and BaakirLászló?
Nem? De milyen stratégiánk van
Tereza és Baakir számára?
11:42
There are no incubatorsinkubátorok for them,
Nekik nem adjuk meg a védelmet,
11:47
no acceleratorsgyorsítók, no fellowshipsösztöndíjak.
sem ami lökést adna, sem ösztöndíjat.
11:49
How are JobanaJobana, SintiaZsolt and BerthaBertha
really all that differentkülönböző
Miben különbözik
Jobana, Sintia és Bertha
11:52
from the MarkMark ZuckerbergsZuckerbergs of the worldvilág?
a világ Mark Zuckerbergjeitől?
11:56
BaakirLászló has experiencetapasztalat and a tracknyomon követni recordrekord.
Baakir tapasztalattal
és életúttal rendelkezik.
11:58
I'd put my moneypénz on him.
Én belé fektetném a pénzem.
12:01
So, considerfontolgat this an invitationMeghívó
to rethinkújragondolják a flawedhibás strategystratégia.
Tekintsék ezt egy meghívásnak arra,
hogy újragondoljunk egy téves stratégiát.
12:04
Let's graspfogás this opportunitylehetőség
Ragadjuk meg ezt az alkalmat,
12:12
to let go of a tiredfáradt, faultyhibás narrativeelbeszélés
és szakítsunk a régi
és hibás elgondolással,
12:14
and listen and look for trueigaz storiestörténetek,
hallgassuk meg és keressük
a hiteles történeteket,
12:18
more beautifullyszépen complexösszetett storiestörténetek,
a csodálatosabb, összetettebb történeteket
12:21
about who marginalizedmarginalizált people
and familiescsaládok and communitiesközösségek are.
a peremen élő emberekről, családokról
és közösségekről.
12:23
I'm going to take a minuteperc
to speakbeszél to my people.
Most pedig szeretnék egy percben
az enyéimhez szólni.
12:31
We cannotnem tud wait
Nem várhatunk arra,
12:39
for somebodyvalaki elsemás to get it right.
hogy valaki más megfordítja
ezt a helyzetet.
12:41
Let us rememberemlékezik what we are capableképes of;
Ne felejtsük el, mire vagyunk képesek;
12:45
all that we have builtépült
with bloodvér, sweatizzadság and dreamsálmok;
mindaz, amiért a vérünket,
a verejtékünket és az álmainkat adtuk;
12:48
all the cogsELÁBÉ that keep turningfordítás;
a fogaskerekeket, amiket mozgatunk;
12:52
and the people kepttartotta afloatfelszínen
because of our backbreakingbackbreaking work.
és mindazokat, akikben a mi megfeszített
munkánk tartja a lelket.
12:54
Let us rememberemlékezik that we are magicvarázslat.
Ne felejtsük el,
hogy bámulatosak vagyunk.
12:57
If you need some inspirationihlet
to jogjog your memorymemória,
Ha szükséged van néhány
gondolatra, ami emlékeztet,
13:00
readolvas OctaviaOctavia Butler'sButler
"ParableA példázat of the SowerMagvető."
olvasd el Octavia Butlertől
a "Parable of the Sower"-t.
13:03
Listen to ReverendTiszteletes King'sKirály
"LetterLevél from BirminghamBirmingham JailBörtön."
Hallgasd King tiszteletes
levelét a Birmingham-i börtönből,
13:06
Listen to SuheirSuheir HammadRamóna reciteszaval
"First WritingÍrás SinceÓta,"
Hallgasd meg, hogy szavalja
Suheir Hammad a "First Writing Since"-t,
13:10
or EsperanzaEsperanza SpaldingSpalding
performteljesít "BlackFekete GoldArany."
vagy ahogy Esperanza Spalding
a "Black Gold"-ot énekli.
13:14
SetKészlet your gazetekintete uponesetén the artművészet
of KehindeAttila WileyWiley
Mélyedj el Kehinde Wiley
13:17
or FaviannaFavianna RodriguezRodriguez.
vagy Favianna Rodgrigez művészetében.
13:20
Look at the handskezek of your grandmothernagymama
Nézd meg a nagymamád kezeit,
13:22
or into the eyesszemek of someonevalaki who lovesszeret you.
vagy nézz bele valakinek a szemébe,
aki szeret téged.
13:28
We are magicvarázslat.
Varázslatosak vagyunk.
13:32
IndividuallyKülön-külön, we don't have
a lot of wealthjólét and powererő,
Külön-külön nem vagyunk
gazdagok és erősek,
13:35
but collectivelyegyüttesen, we are unstoppablemegállíthatatlan.
de együtt megállíthatatlanok vagyunk.
13:37
And we spendtölt a lot of our time and energyenergia
Sok időt és energiát áldozunk,
13:42
organizingszervező our powererő to demandigény changeváltozás
from systemsrendszerek that were not madekészült for us.
hogy összefogásunkkal megváltoztassuk a
rendszereket, amelyek nem törődnek velünk.
13:44
InsteadEhelyett of tryingmegpróbálja to alterAlter
the fabricszövet of existinglétező waysmódokon,
Ahelyett, hogy az eddigi minták
szövetét próbáljuk megváltoztatni
13:51
let's weaveszövés and cutvágott some fiercevad newúj clothruhával.
vágjuk szét azt, és alkossunk
valami radikálisan újat.
13:55
Let's use some of our
substantiallényeges collectivekollektív powererő
Használjunk ki a rendelkezésre álló
közös erőforrásainkat,
13:58
towardfelé inventingfeltalálása and bringingfűződő to life
arra, hogy olyan
új módszereket találjunk ki,
14:01
newúj waysmódokon of beinglény that work for us.
és keltsünk életre,
amelyek minket szolgálnak.
14:03
DesmondDesmond TutuTutu talksbeszél
about the conceptkoncepció of ubuntuUbuntu,
Desmond Tutu az ubuntu
koncepciójáról beszél
14:07
in the contextkontextus of SouthDél Africa'sAfrika
TruthIgazság and ReconciliationEgyeztetés processfolyamat
a dél-afrikai tényfeltáró és
békéltetési folyamat kontextusában,
14:12
that they embarkedbelefogott on after apartheidfaji megkülönböztetés.
amelyet a fajüldözés hívott életre.
14:16
He saysmondja it meanseszközök,
Szerinte ez azt jelenti, hogy
14:18
"My humanityemberiség is caughtelkapott up,
is inextricablyelválaszthatatlanul boundköteles up, in yoursa tiéd;
"Az életem hozzá tartozik,
végérvényesen kötődik a tiédhez;
14:20
we belongtartoznak to a bundlecsomag of life."
az élet tarsolyába vagyunk kötve."
14:26
A bundlecsomag of life.
Az élet tarsolyába.
14:32
The TruthIgazság and ReconciliationEgyeztetés processfolyamat
A tényfeltáró és békéltetési folyamat
14:36
startedindult by elevatingfelemelő
the voiceshangok of the unheardismeretlen.
azzal kezdődött, hogy az elnyomottak
felemelték a hangjukat.
14:37
If this countryország is going to liveélő up to its
promiseígéret of libertyszabadság and justiceigazságszolgáltatás for all,
Ha ez az ország meg akarja valósítani
a szabadság és igazságosság ígéretét,
14:42
then we need to elevatefelemel
the voiceshangok of our unheardismeretlen,
akkor meg kell hallgatnunk
az elnyomottakat,
14:48
of people like JobanaJobana,
SintiaZsolt and BerthaBertha,
az olyan embereket, mint
Jobana, Sintia és Bertha,
14:51
TheresaTerézia and BaakirLászló.
Theresa és Baakir.
14:54
We mustkell leveragetőkeáttétel theirazok solutionsmegoldások
and theirazok ideasötletek.
Észre kell vennünk
a megoldásaikat és az ötleteiket,
14:57
We mustkell listen to theirazok trueigaz storiestörténetek,
Meg kell hallgatnunk
az igazi történetüket,
15:01
theirazok more beautifullyszépen complexösszetett storiestörténetek.
a csodálatosan összetett történeteiket.
15:04
Thank you.
Köszönöm.
15:07
(ApplauseTaps)
(taps)
15:09
Translated by Tábori Kálmán
Reviewed by Júlia Martonosi

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 20 years fighting for the self-determination and pointing out the brilliant adaptations of everyday people. In her current role as co-director of Family Story, she is updating this nation's outdated picture of the family in America (hint: rarely 2.5 kids and two heterosexual parents living behind a white picket fence). Prior to launching Family Story, Birdsong was the vice president of the Family Independence Initiative, an organization that leverages the power of data and stories to illuminate and accelerate the initiative low-income families take to improve their lives.

Birdsong, whose 2015 TED talk "The story we tell about poverty isn't true" has been viewed more than 1.5 million times, has been published in the Stanford Social Innovation Review, Slate, Salon and On Being. She speaks on economic inequality, race, gender and building community at universities and conferences across the country. She co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.  

Birdsong is also modern Renaissance woman. She has spent time organizing to abolish prisons, teaching teenagers about sex and drugs, interviewing literary luminaries like Edwidge Danticat, David Foster Wallace and John Irving, and attending births as a midwifery apprentice. She is a graduate of Oberlin College, an inaugural Ascend Fellow of The Aspen Institute and a New America California Fellow. She sits on the Board of Directors of Forward Together.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com