English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Міа Бердсонґ: Те, що ми розповідаємо про бідність, - неправда.

Filmed:
1,726,789 views

Світова спільнота хоче покінчити з бідністю. Міа Бердсонґ пропонує місце, з якого варто починати: поважаймо вміння та ініціативи, які бідні люди виявляють кожного дня в боротьбі за життя. Вона закликає нас подивитися уважніше на бідних: вони знедолені, але не зламані.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

For the last 50 yearsроків,
За останні 50 років
00:12
a lot of smartрозумний, well-resourcedдобре resourced people --
some of you, no doubtсумнів --
багато розумних впливових людей —
напевно, дехто з вас —
00:15
have been tryingнамагаюся to figureфігура out
how to reduceзменшити povertyбідність
намагалися знайти спосіб,
як зменшити бідність
00:20
in the UnitedЮнайтед StatesШтати.
у Сполучених Штатах.
00:23
People have createdстворений and investedвкладено
millionsмільйони of dollarsдолари
Люди інвестували мільйони доларів
00:26
into non-profitнекомерційна organizationsорганізації
у безприбуткові організації,
00:30
with the missionмісія of helpingдопомагає
people who are poorбідний.
мета яких — допомагати бідним.
00:32
They'veВони вже createdстворений think tanksтанки
Вони створюють аналітичні центри,
00:36
that studyвивчення issuesвипуски like educationосвіта,
jobробота creationтворіння and asset-buildingактивів потенціалу,
що досліджують проблеми освіти,
зайнятості, фінансування,
00:38
and then advocatedвиступав for policiesполітика to supportпідтримка
our mostнайбільше marginalizedмаргінальних communitiesгромади.
та впроваджують політику підтримки
найбільш знедолених верств суспільства.
00:43
They'veВони вже writtenнаписано booksкниги and columnsстовпці
and givenдано passionateпристрасний speechesвиступи,
Вони пишуть книги та статті,
виступають з палкими промовами,
00:48
decryingзасуджують the wealthбагатство gapрозрив
that is leavingзалишаючи more and more people
критикуючи матеріальну прірву,
яка прирікає
00:52
entrenchedукорінений at the bottomдно endкінець
of the incomeдохід scaleмасштаб.
дедалі більшу кількість людей
до низького рівеня життя.
00:56
And that effortзусилля has helpedдопомагав.
Всі ці зусилля допомагають.
01:00
But it's not enoughдостатньо.
Але не достатньо.
01:02
Our povertyбідність ratesставки haven'tні changedзмінився
that much in the last 50 yearsроків,
Рівень бідності в нашій країні
майже не змінився за останні 50 років,
01:04
sinceз the WarВійна on PovertyБідність was launchedзапущений.
з того часу, коли розпочалася
боротьба з бідністю.
01:07
I'm here to tell you
І я прийшла сюди, щоб сказати вам,
01:10
that we have overlookedвипускати з уваги
the mostнайбільше powerfulпотужний and practicalпрактичний resourceресурс.
що ми зіґнорували найпотужніший
та найбільш практичний ресурс.
01:12
Here it is:
Цей ресурс —
01:18
people who are poorбідний.
це люди, що живуть у бідності.
01:20
Up in the left-handліва рука cornerкут
is JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaБерта.
У верхньому лівому куті
Джобана, Синтія і Берта.
01:23
They metзустрілися when they all had smallмаленький childrenдіти,
Вони познайомилися,
коли їхні діти були маленькими,
01:27
throughчерез a parentingвиховання дітей classклас
at a familyсім'я resourceресурс centerцентр
на заняттях для батьків у сімейному центрі
01:29
in SanСан FranciscoФрансіско.
Сан-Франциско.
01:32
As they grewвиріс togetherразом
as parentsбатьки and friendsдрузі,
Зростаючи разом як батьки та друзі,
вони багато розмовляли про те,
01:34
they talkedговорив a lot about how hardважко it was
як важко заробляти гроші,
01:38
to make moneyгроші when your kidsдіти are little.
коли маєш маленьких дітей.
01:40
ChildДитина careтурбота is expensiveдорогий,
Догляд за дитиною коштує більше,
01:42
more than they'dвони б earnзаробити in a jobробота.
ніж заробітна плата.
01:44
TheirЇх husbandsчоловіки workedпрацював,
Жінки хотіли допомагати
01:46
but they wanted to contributeвнесок
financiallyфінансово, too.
своїм чоловікам забезпечувати родину.
01:47
So they hatchedвилупилися a planплан.
І у них з'явився план:
01:49
They startedпочався a cleaningприбирання businessбізнес.
вони започаткували прибиральний бізнес.
01:51
They plasteredоштукатурені neighborhoodsквартали with flyersлистівки
Вони обклеїли свій район флаєрами,
01:54
and handedвручений businessбізнес cardsкартки out
to theirїх familiesсім'ї and friendsдрузі,
роздавали візитки членам родини
та друзям,
01:56
and soonскоро, they had clientsклієнти callingдзвінок.
і невдовзі їм почали дзвонити клієнти.
01:59
Two of them would cleanчистий
the officeофіс or houseбудинок
Домовилися, що двоє прибирають
офіс чи домівку,
02:01
and one of them would watch the kidsдіти.
а третя доглядає за дітьми.
02:04
They'dВони б rotateобертати who'dхто б cleanedприбирали
and who'dхто б watch the kidsдіти.
Так по черзі.
02:06
(LaughsСміється) It's awesomeчудово, right?
(Сміх) Чудово, чи не так?
02:09
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:11
And they splitрозкол the moneyгроші threeтри waysшляхи.
А гроші ділили нарівно.
02:12
It was not a full-timeповний день gigконцерт,
Це не була повна зайнятість;
02:14
no one could watch
the little onesті, хто all day.
ніхто не міг доглядати за дітьми
увесь день.
02:16
But it madeзроблений a differenceрізниця
for theirїх familiesсім'ї.
Але родини відчули різницю.
02:18
ExtraДодаткові moneyгроші to payплатити for billsрахунки
when a husband'sчоловік work hoursгодин were cutвирізати.
Додаткові гроші, щоб сплачувати рахунки,
коли чоловікові скоротили робочий час.
02:22
MoneyГроші to buyкупити the kidsдіти clothesодяг
as they were growingзростає.
Гроші на одяг для дітей,
які швидко ростуть.
02:27
A little extraдодатково moneyгроші in theirїх pocketsкишені
Трохи грошей для себе,
02:30
to make them feel some independenceнезалежність.
щоб почуватися більш незалежною.
02:32
Up in the top-rightзверху справа cornerкут
is TheresaТерези and her daughterдочка, BriannaBrianna.
У верхньому правому куті
Тереза та її донька Бріана.
02:34
BriannaBrianna is one of those kidsдіти
Бріана з тих підлітків,
02:39
with this sparklySparkly, infectiousінфекційні,
outgoingвихідні personalityособистість.
що мають жваву товариську вдачу.
02:40
For exampleприклад, when RosieРози,
Наприклад, коли Розі, маленька дівчинка,
02:45
a little girlдівчина who spokeговорив only Spanishіспанська,
movedпереїхав in nextдалі doorдвері,
яка розмовляла тільки іспанською,
переїхала на їхню вулицю,
02:47
BriannaBrianna, who spokeговорив only Englishанглійська,
Бріана, яка розмовляла тільки англійською,
02:50
borrowedзапозичені her mother'sмати tabletпланшет
and foundзнайдено a translationпереклад appдодаток
попросила у мами планшет
і знайшла програму-перекладач,
02:52
so the two of them could communicateспілкуватися.
щоб спілкуватися з Розі.
02:56
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:58
I know, right?
Як вам таке?
02:59
Rosie'sРози в familyсім'я creditsкредити BriannaBrianna
with helpingдопомагає RosieРози to learnвчитися Englishанглійська.
Родина Розі вдячна Бріані за те,
що вона допомагає Розі вивчати англійську.
03:00
A fewмало хто yearsроків agoтому назад,
Кілька років тому
03:05
BriannaBrianna startedпочався to struggleборотьба academicallyакадемічно.
у Бріани виникли труднощі у навчанні.
03:07
She was growingзростає frustratedрозчарований
and kindдоброзичливий of withdrawnзняті
Вона це болісно переживала,
навіть стала замкненою,
03:10
and actingдіючи out in classклас.
почала дивно поводитися у класі.
03:14
And her motherмама was heartbrokenгорем
over what was happeningвідбувається.
Її мамі було дуже важко дивитися на це;
а коли вони дізналися,
03:17
Then they foundзнайдено out that she was going
to have to repeatповторити secondдругий gradeклас
що Бріані доведеться залишитися
на другий рік,
03:21
and BriannaBrianna was devastatedспустошений.
Бріана була убита горем.
03:24
Her motherмама feltвідчував hopelessбезнадійно
and overwhelmedпригнічений and aloneпоодинці
Мати теж втратила надію
і почувалася безпорадною та самотньою.
03:27
because she knewзнав that her daughterдочка
was not gettingотримувати the supportпідтримка she neededнеобхідний,
Вона розуміла, що її донька
не отримує потрібної допомоги,
03:32
and she did not know how to help her.
але як їй допомогти - вона не знала.
03:35
One afternoonвдень, TheresaТерези was catchingловити up
with a groupгрупа of friendsдрузі,
Одного дня Тереза розмовляла з подругами,
03:37
and one of them said,
і одна з них спитала:
03:41
"TheresaТерези, how are you?"
"Тереза, як твої справи?"
03:42
And she burstвибухнув into tearsсльози.
І Тереза розридалася.
03:45
After she sharedподілився her storyісторія,
one of her friendsдрузі said,
Вислухавши її розповідь,
одна подруга сказала:
03:47
"I wentпішов throughчерез the exactточно sameтой же thing
with my sonсин about a yearрік agoтому назад."
"Рік тому ми пройшли через те саме
з моїм сином".
03:51
And in that momentмомент,
В ту мить
03:54
TheresaТерези realizedусвідомлено
that so much of her struggleборотьба
Тереза зрозуміла, що їй було так важко,
03:55
was not havingмаючи anybodyніхто
to talk with about it.
бо не було з ким поділитися.
03:57
So she createdстворений a supportпідтримка groupгрупа
for parentsбатьки like her.
Отже вона організувала групу підтримки
для батьків.
04:00
The first meetingзустріч was her
and two other people.
На перші збори,
окрім неї, прийшли тільки двоє.
04:05
But wordслово spreadпоширюватися, and soonскоро
20 people, 30 people
Але чутка поширювалася,
і невдовзі 20, потім 30 чоловік
04:08
were showingпоказати up for these
monthlyщомісяця meetingsзустрічі that she put togetherразом.
почали відвідувати ці щомісячні збори.
04:11
She wentпішов from feelingпочуття helplessбезпорадним
Замість почуватися безпорадною,
04:14
to realizingусвідомлюючи how capableздатний she was
of supportingпідтримка her daughterдочка,
вона тепер зрозуміла, наскільки сильна
допомогти доньці
04:17
with the supportпідтримка of other people
who were going throughчерез the sameтой же struggleборотьба.
завдяки підтримці інших людей,
які мають такі самі проблеми.
04:20
And BriannaBrianna is doing fantasticфантастичний --
she's doing great academicallyакадемічно
І у Бріани тепер все добре -
і в школі,
04:24
and sociallyсоціально.
і з друзями.
04:27
That in the middleсередній is my man BaakirBaakir,
Посередині - фотографія Бакіра.
04:29
standingстоячи in frontфронт of
BlackStarBlackStar BooksКниги and CaffeCaffe,
Він стоїть біля входу до кафе
BlackStar Books and Caffe,
04:33
whichкотрий he runsбігає out of partчастина of his houseбудинок.
яке займає частину його домівки.
04:36
As you walkходити in the doorдвері,
Коли ви заходите до кафе,
04:38
BaakirBaakir greetsвітає you
with a "WelcomeПрошу blackчорний home."
Бакір вітає вас:
"Ласкаво просимо до чорної домівки!"
04:40
(LaughterСміх)
(Сміх)
04:43
OnceОдного разу insideвсередині, you can orderзамовлення
some AlgiersАлжир jerkривок chickenкурка,
Там ви можете замовити
курча по-алжирські,
04:46
perhapsможе бути a veganстрогий вегетаріанець walnutгоріх burgerбургер,
чи вегетаріанський бургер
з волоськими горіхами,
04:50
or jiveДжайв turkeyіндичка sammichsammich.
чи джайв-сендвіч з індюшатиною.
04:53
And that's sammichsammich -- not sandwichбутерброд.
Саме сендвіч,
не якийсь звичайний бутерброд.
04:55
You mustповинен finishзакінчити your mealїжа
with a buttermilkпахта dropпадіння,
Ви повинні завершити свою трапезу
Краплею Маслянки -
04:58
whichкотрий is severalкілька stepsкроки aboveвище a donutпончик holeдірка
різновидом печива,
набагато смачнішого від пончиків,
05:02
and madeзроблений from a very secretтаємниця familyсім'я recipeрецепт.
виготовленого за особливим
сімейним рецептом.
05:05
For realреальний, it's very secretтаємниця,
he won'tне буде tell you about it.
Рецепт дійсно секретний,
навіть не питайте.
05:08
But BlackStarBlackStar is much more than a cafКАФé.
Але BlackStar - набагато більше, ніж кафе.
05:11
For the kidsдіти in the neighborhoodсусідство,
Дітлахи з цього району можуть піти
05:15
it's a placeмісце to go after schoolшкола
to get help with homeworkдомашнє завдання.
туди після школи
робити разом домашнє завдання.
05:16
For the grown-upsдорослі, it's where they go
Дорослі дізнаються там про те,
05:19
to find out what's going on
in the neighborhoodсусідство
що діється в районі,
05:21
and catchвиловити up with friendsдрузі.
як справи у друзів.
05:23
It's a performanceпродуктивність venueмісце проведення.
Тут відбуваються перфоманси,
05:25
It's a home for poetsпоетів,
musiciansмузиканти and artistsхудожники.
виступають поети,
музиканти та художники.
05:26
BaakirBaakir and his partnerпартнер NicoleНіколь,
Бакір та його подруга Ніколь
05:30
with theirїх babyдитина girlдівчина strappedприв'язали to her back,
з їхньою дитиною за плечима
05:32
are there in the mixзмішати of it all,
завжди в центрі подій,
05:34
servingпорція up a cupчашка of coffeeкава,
подають каву,
05:36
teachingвикладання a childдитина how to playграти MancalaМанкала,
або навчають дітлахів грати в Mancala,
05:38
or paintingфарбування a signзнак
for an upcomingмайбутні communityспільнота eventподія.
або малюють оголошення
про якусь місцеву подію.
05:40
I have workedпрацював with and learnedнавчився
from people just like them
Я працювала разом з такими людьми
і вчилася у них
05:44
for more than 20 yearsроків.
протягом 20 років.
05:48
I have organizedорганізований
againstпроти the prisonв'язниця systemсистема,
Я організувала громадський рух
проти тюремної системи,
05:50
whichкотрий impactsнаслідки poorбідний folksнароди,
яка б'є по бідних,
05:52
especiallyособливо blackчорний, indigenousкорінне
and LatinoLatino folksнароди,
чорних, індіанцях та "латинос"
в першу чергу,
05:55
at an alarmingтривожні rateкурс.
надзвичайно сильно.
05:57
I have workedпрацював with youngмолодий people
who manifestманіфест hopeнадія and promiseобіцяю,
Я працювала з молодими людьми,
які випромінюють надію,
05:59
despiteне дивлячись beingбуття at the effectефект of racistрасист
disciplineдисципліна practicesпрактики in theirїх schoolsшколи,
незважаючи на расистські
дісциплінарні заходи в їхніх школах
06:03
and policeполіція violenceнасильство in theirїх communitiesгромади.
та поліцейське насильство в їхніх районах.
06:07
I have learnedнавчився from familiesсім'ї
Я вчилася у сімей,
06:10
who are unleashingїї розгортання
theirїх ingenuityвинахідливість and tenacityзавзятість
які застосовують свою винахідливість
та стійкість,
06:12
to collectivelyколективно createстворити
theirїх ownвласний solutionsрішення.
щоб разом знайти рішення до проблем.
06:16
And they're not just focusedзосереджені on moneyгроші.
Не тільки проблем із грішми.
06:18
They're addressingЗвертаючись до educationосвіта,
housingжитло, healthздоров'я, communityспільнота --
Вони розв'язують проблеми,
пов'язані з освітою, здоров'ям,
06:20
the things that we all careтурбота about.
суспільним життям.
06:24
EverywhereВсюди I go,
Куди б я не поїхала,
06:28
I see people who are brokeзламався but not brokenзламаний.
я скрізь бачу людей знедолених,
але не зламаних.
06:29
I see people who are strugglingбореться
to realizeусвідомити theirїх good ideasідеї,
Я бачу людей, які важко працюють
заради реалізації своїх ідей,
06:33
so that they can createстворити
a better life for themselvesсамі,
щоб побудувати краще життя для себе,
06:37
theirїх familiesсім'ї, theirїх communitiesгромади.
своїх родин, своїх громад.
06:39
JobanaJobana, SintiaSintia, BerthaБерта, TheresaТерези
and BaakirBaakir are the ruleправити,
Джобана, Синтія, Берта, Тереза та Бакір -
це правило,
06:43
not the shinyблискучі exceptionвиняток.
а не якийсь яскравий виняток.
06:49
I am the exceptionвиняток.
Виняток - це я.
06:51
I was raisedпіднятий by a quietlyтихо fierceзапеклий
singleсингл motherмама in RochesterРочестер, NewНові YorkЙорк.
Мене ростила мати-одиначка,
всередині якої постійно кипіла тиха лють.
06:54
I was bussedbussed to a schoolшкола
in the suburbsпередмістя, from a neighborhoodсусідство
Мене возили до школи на автобусі
з району,
06:59
that manyбагато хто of my classmatesоднокласники
and theirїх parentsбатьки consideredрозглянутий dangerousнебезпечний.
який багато хто з моїх однокласників
та їх батьків вважали небезпечним.
07:02
At eightвісім, I was a latchkeylatchkey kidдитина.
У вісім років я вже залишалася дома одна.
07:06
I'd get myselfя сам home after schoolшкола everyкожен day
and do homeworkдомашнє завдання and choresсправами,
Я сама поверталася додому зі школи,
робила завдання, домашню роботу,
07:08
and wait for my motherмама to come home.
та чекала на повернення мами.
07:13
After schoolшкола, I'd go to the cornerкут storeмагазин
Після уроків я заходила до крамниці
на розі,
07:15
and buyкупити a can of ChefШеф-кухар BoyardeeBoyardee ravioliпельмені,
купувала банку равіолі
07:17
whichкотрий I'd heatтепло up on the stoveпіч
as my afternoonвдень snackзакуски.
та розігрівала їх собі на обід.
07:20
If I had a little extraдодатково moneyгроші,
I'd buyкупити a HostessГосподиня FruitФрукти PieПиріг.
Якщо було трошки "зайвих" грошей,
я купувала ще фруктовий пиріг.
07:23
(LaughterСміх)
(Сміх)
07:25
CherryВишня.
З вишнями.
07:27
Not as good as a buttermilkпахта dropпадіння.
Не такий смачний, як Крапля Маслянки.
07:28
(LaughterСміх)
(Сміх)
07:29
We were poorбідний when I was a kidдитина.
Тоді ми були бідними.
07:30
But now, I ownвласний a home
in a quicklyшвидко gentrifyinggentrifying центральної частини neighborhoodсусідство
Зараз я маю будинок у гарному районі
07:32
in OaklandОкленд, CaliforniaКаліфорнія.
в Окленді (Каліфорнія).
07:36
I've builtпобудований a careerкар'єра.
Я зробила кар'єру.
07:38
My husbandчоловік is a businessбізнес ownerвласник.
Мій чоловік - бізнесмен.
07:40
I have a retirementвиходу на пенсію accountрахунок.
Маю заощадження на пенсійному рахунку.
07:43
My daughterдочка is not even allowedдозволено
to turnповорот on the stoveпіч
Я не дозволяю дочці навіть вмикати плиту,
07:46
unlessякщо не there's a grown-upдорослі at home
якщо вдома немає дорослих.
07:48
and she doesn't have to,
Та їй це й не потрібно;
07:50
because she does not have to have
the sameтой же kindдоброзичливий of self-relianceопори на власні сили
їй не доводиться бути такою самостійною,
07:51
that I had to at her ageвік.
як була я в її віці.
07:54
My kids'Діти' raviolisraviolis are organicорганічний
Равіолі зі шпинатом, які їдять мої діти,
07:56
and fullповний of things
like spinachшпинат and ricottaРікотта,
виготовлені з органічних інгредієнтів
з додаванням шпинату та рікоти.
07:59
because I have the luxuryрозкіш of choiceвибір
бо я маю розкіш вибору,
08:01
when it comesприходить to what my childrenдіти eatїсти.
коли йдеться про їжу для дітей.
08:04
I am the exceptionвиняток,
Я - виняток,
08:06
not because I'm more talentedталановитий than BaakirBaakir
і не тому, що я талановитіша за Бакіра;
08:08
or my motherмама workedпрацював any harderважче
than JobanaJobana, SintiaSintia or BerthaБерта,
не тому, що моя мама працювала більше,
ніж Джобана, Синтія та Берта,
08:10
or caredпіклувався any more than TheresaТерези.
чи піклувалася більше, ніж Тереза.
08:14
MarginalizedМаргінальних communitiesгромади are fullповний
of smartрозумний, talentedталановитий people,
В бідних громадах сила-силенна
розумних, талановитих людей,
08:17
hustlingметушню and workingпрацює and innovatingінноваційний,
таких само творчих і працьовитих,
08:22
just like our mostнайбільше reveredпочитав
and mostнайбільше rewardedвинагороджені CEOsКерівники компаній.
як найбільш поважані і високооплачувані
керівники компаній.
08:24
They are fullповний of people
tappingнатискання into theirїх resilienceстійкість
Там сила-силенна людей,
які виявляють неабияку стійкість,
08:28
to get up everyкожен day,
get the kidsдіти off to schoolшкола
коли кожного ранку встають,
відвозять дітей до школи,
08:31
and go to jobsробочі місця that don't payплатити enoughдостатньо,
їдуть працювати за мізерну зарплату
08:34
or get educationsосвіту
that are puttingпокласти them in debtборг.
або отримувати освіту,
яка збільшує борги.
08:36
They are fullповний of people applyingзастосування
theirїх savvyпідкований intelligenceрозвідка
Їм потрібна неабияка винахідливість,
08:38
to stretchрозтягнути a minimumмінімум wageзаробітна плата paycheckзарплати,
щоб жити на мінімальну зарплату,
08:43
or balanceбаланс a jobробота and a sideсторона hustleсуєти
to make endsзакінчується meetзустрітися.
щоб поєднувати роботу з підробітком.
08:46
They are fullповний of people
doing for themselvesсамі and for othersінші,
Там багато людей,
які ще допомагають іншим:
08:49
whetherчи то it's pickingзбір up medicationліки
for an elderlyлітні люди neighborсусід,
купують ліки для стареньких сусідів,
08:53
or lettingдозволяючи a siblingбратів і сестер borrowзапозичувати some moneyгроші
to payплатити the phoneтелефон billзаконопроект,
позичають родичам гроші,
щоб ті заплатили за телефон,
08:56
or just watchingдивитися out
for the neighborhoodсусідство kidsдіти
наглядають за сусідськими дітьми
09:00
from the frontфронт stoopопускатися.
зі свого ґанку.
09:02
I am the exceptionвиняток
because of luckудача and privilegeпривілей,
Я - виняток, бо мені поталанило,
а не тому,
09:05
not hardважко work.
що я більше працювала.
09:08
And I'm not beingбуття modestскромний
or self-deprecatingсамоіронією --
Я це кажу не через скромність -
09:09
I am amazingдивовижний.
я дивовижна.
09:12
(LaughterСміх)
(Сміх)
09:13
But mostнайбільше people work hardважко.
Але більшість людей важко працюють.
09:14
HardЖорсткий work is the commonзагальний
denominatorзнаменник in this equationрівняння,
Це спільний знаменник у цьому рівнянні.
09:16
and I'm tiredвтомлений of the storyісторія we tell
Мені набридло чути про те,
09:21
that hardважко work leadsведе to successуспіх,
як важка праця призводить до успіху,
09:23
because that allowsдозволяє --
бо це дозволяє --
09:26
Thank you.
Дякую.
09:27
(ApplauseОплески)
(Оплески)
09:28
... because that storyісторія allowsдозволяє those of us
who make it to believe we deserveзаслуговуй it,
... бо це дозволяє тим, хто досяг успіху,
вважати, що ми на те заслуговуємо;
09:33
and by implicationнаслідки,
і що інші,
09:38
those who don't make it don't deserveзаслуговуй it.
хто не досяг успіху,
на нього не заслуговують.
09:39
We tell ourselvesми самі,
in the back of our mindsрозум,
Ми кажемо собі іноді підсвідомо,
09:42
and sometimesіноді in the frontфронт of our mouthsрот,
іноді свідомо:
09:44
"There mustповинен be something a little wrongнеправильно
with those poorбідний people."
"З цими людьми має бути щось негаразд".
09:46
We have a wideширокий rangeдіапазон of beliefsвірування
Ми маємо багато думок про те,
09:49
about what that something wrongнеправильно is.
що з ними може бути не так.
09:51
Some people tell the storyісторія
that poorбідний folksнароди are lazyледачий freeloadersfreeloaders
Дехто каже, що бідні -
то ледащі дармоїди,
09:53
who would cheatшахрайство and lieбрешуть
to get out of an honestчесний day'sдень work.
здатні на шахрайство та брехню,
аби тільки не працювати.
09:56
OthersІнші preferвважають за краще the storyісторія
that poorбідний people are helplessбезпорадним
Інші вважають, що бідні -
зовсім безпорадні,
10:00
and probablyймовірно had neglectfulзневажливого parentsбатьки
that didn't readчитати to them enoughдостатньо,
бо мали поганих батьків,
які їм не читали книжок у дитинстві;
10:03
and if they were just told what to do
і якби їм хтось сказав, що робити,
10:06
and shownпоказано the right pathшлях,
вказав правильний шлях,
10:08
they could make it.
вони б теж досягли успіху.
10:10
For everyкожен storyісторія I hearпочуй demonizingдемонізація
low-incomeнизький дохід singleсингл mothersматерів
На кожну історію,
що глумиться над матерями-одиначками
10:11
or absenteeзаочним fathersбатьки,
чи батьками, що кидають родину -
10:18
whichкотрий is how people
mightможе think of my parentsбатьки,
саме так деякі люди бачать моїх батьків -
10:19
I've got 50 that tell a differentінший storyісторія
about the sameтой же people,
у мене є 50 історій про тих самих людей,
які розповідають зовсім про інше;
10:22
showingпоказати up everyкожен day and doing theirїх bestнайкраще.
вони про те, як ці люди кожного дня
роблять усе, що в їх силах.
10:27
I'm not sayingкажучи that some
of the negativeнегативний storiesоповідання aren'tні trueправда,
Я не кажу,
що усі негативні історії брехливі,
10:30
but those storiesоповідання allowдозволити us
to not really see who people really are,
але вони дозволяють нам ігнорувати,
ким насправді є ці люди,
10:34
because they don't paintфарбувати a fullповний pictureкартина.
тому що вони не дають повної картини.
10:40
The quarter-truthsквартал істини and limitedобмежений
plotсюжет linesлінії have us convincedпереконаний
Окремі рядки з їхнього життя
переконують нас,
10:43
that poorбідний people are a problemпроблема
that needsпотреби fixingфіксація.
що бідні люди - проблема,
і їх треба виправляти.
10:47
What if we recognizedвизнаний
that what's workingпрацює is the people
А якщо припустити,
що з бідними все гаразд,
10:51
and what's brokenзламаний is our approachпідхід?
і що проблема з нашим ставлення?
10:55
What if we realizedусвідомлено that the expertsексперти
we are looking for,
Якщо ми усвідомимо, що експерти,
яких ми шукаємо,
10:58
the expertsексперти we need to followслідуйте,
щоб отримати цінну пораду,
11:01
are poorбідний people themselvesсамі?
це і є ті самі бідні люди?
11:03
What if, insteadзамість цього of imposingнакладення solutionsрішення,
Що якщо замість нав'язувати рішення,
11:05
we just addedдодано fireвогонь
ми тільки додаватимемо вогню
11:08
to the already-burningвже спалювання flameполум'я
that they have?
до багаття, що вже розгоряється.
11:10
Not directingрежисура --
Не керуватимемо
11:13
not even empoweringрозширення можливостей --
чи дозволятимемо,
11:16
but just fuelingЗаправка theirїх initiativeініціатива.
а тільки додаватимемо вогню
до їхньої ініціативи.
11:18
Just northпівніч of here,
На північ звідси
11:22
we have an exampleприклад
of what this could look like:
ми маємо приклад, як це може виглядати:
11:23
SiliconКремній ValleyДолина.
Кремнієва долина.
11:26
A wholeцілий ventureризикувати capitalкапітал industryпромисловість
has grownвирощений up around the beliefвіра
Вся індустрія венчурного капіталу
базується на впевненості,
11:28
that if people have good ideasідеї
and the desireбажання to manifestманіфест them,
що якщо люди мають цікаві ідеї
та бажання їх втілити у реальність,
11:32
we should give them lots
and lots and lots of moneyгроші.
ми повинні дати їм багато грошей.
11:37
(LaughterСміх)
(Сміх)
11:41
Right? But where is our strategyстратегія
for TheresaТерези and BaakirBaakir?
А як же тоді Тереза та Бакір?
11:42
There are no incubatorsІнкубатори for them,
Для них немає бізнес-інкубаторів
11:47
no acceleratorsприскорювачі, no fellowshipsстипендії.
чи ґрантів.
11:49
How are JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaБерта
really all that differentінший
Чи насправді Джобана,
Синтія і Берта так відрізняються
11:52
from the MarkМарк ZuckerbergsZuckerbergs of the worldсвіт?
від Марків Цукерберґів цього світу?
11:56
BaakirBaakir has experienceдосвід and a trackтрек recordзапис.
У Бакіра є досвід та стаж.
11:58
I'd put my moneyгроші on him.
Я вклала б у нього свої гроші.
12:01
So, considerрозглянемо this an invitationзапрошення
to rethinkпереосмислити a flawedнедоліки strategyстратегія.
Вважайте це пропозицією переглянути
хибну стратегію.
12:04
Let's graspсхопити this opportunityможливість
Закликаю вас скористатися цією нагодою,
12:12
to let go of a tiredвтомлений, faultyнесправний narrativeрозповідь
щоб відмовитися від старої казки
12:14
and listen and look for trueправда storiesоповідання,
і слухати та шукати правдиві історії,
12:18
more beautifullyкрасиво complexкомплекс storiesоповідання,
чудово складні історії про те,
12:21
about who marginalizedмаргінальних people
and familiesсім'ї and communitiesгромади are.
хто такі знедолені люди,
родини та громади.
12:23
I'm going to take a minuteхвилина
to speakговорити to my people.
Я знаходитиму час на розмови
з людьми.
12:31
We cannotне можу wait
Ми не можемо чекати,
12:39
for somebodyхтось elseінакше to get it right.
доки хтось це виправить.
12:41
Let us rememberзгадаймо what we are capableздатний of;
Ми повинні пам'ятати, на що ми здатні;
12:45
all that we have builtпобудований
with bloodкров, sweatПіт and dreamsмрії;
що ми створили своєю кров'ю, потом
та мріями; про всі гвинтики, завдяки яким
12:48
all the cogsОпт that keep turningповорот;
машина працює безперебійно;
12:52
and the people keptзбережений afloatна плаву
because of our backbreakingвиснажливий work.
про людей, які виживають завдяки
виснажливій праці.
12:54
Let us rememberзгадаймо that we are magicмагія.
Ми повинні пам'ятати, що ми - диво.
12:57
If you need some inspirationнатхнення
to jogJog your memoryпам'ять,
Якщо вам потрібно освіжити пам'ять
і отримати натхнення,
13:00
readчитати OctaviaOctavia Butler'sБатлер
"ParableПритчі of the SowerСіяч."
прочитайте "Притчу про сіятеля"
Октавії Батлер.
13:03
Listen to ReverendПреподобний King'sКінга
"LetterЛист from BirminghamБірмінгем JailВ'язниці."
Послухайте "Лист із Бірмінгемської тюрми"
Мартіна Лютера Кінґа.
13:06
Listen to SuheirSuheir HammadХаммад reciteчитай
"First WritingПисьмовій формі SinceПочинаючи з,"
Послухайте, як Сугір Гаммад читає
"Пишу уперше"
13:10
or EsperanzaEsperanza SpaldingSpalding
performвиконувати "BlackЧорний GoldЗолото."
чи Есперанса Спалдінґ виконує
"Чорне золото".
13:14
SetНабір your gazeпогляду uponна the artмистецтво
of KehindeКегінде WileyWiley
Подивіться на твори Кегінде Вайлі
13:17
or FaviannaFavianna RodriguezРодрігес.
чи Фабіани Родріґес.
13:20
Look at the handsруки of your grandmotherбабуся
Подивіться на руки своєї бабусі
13:22
or into the eyesочі of someoneхтось who lovesлюбить you.
чи в очі комусь, хто вас кохає.
13:28
We are magicмагія.
Ми - диво.
13:32
IndividuallyІндивідуально, we don't have
a lot of wealthбагатство and powerвлада,
Поодинці ми маємо небагато
грошей чи влади,
13:35
but collectivelyколективно, we are unstoppableзупинити.
але коли ми разом - нас не зупинити.
13:37
And we spendвитрачати a lot of our time and energyенергія
І ми витрачаємо багато часу та енергії
13:42
organizingорганізація our powerвлада to demandпопит changeзмінити
from systemsсистеми that were not madeзроблений for us.
на організацію своєї влади,
щоб вимагати змінити хибні системи.
13:44
InsteadЗамість цього of tryingнамагаюся to alterзмінити
the fabricтканина of existingіснуючий waysшляхи,
Замість перекроювати стару одежину,
13:51
let's weaveпереплетення and cutвирізати some fierceзапеклий newновий clothТканини.
ми повинні пошити нову.
13:55
Let's use some of our
substantialсуттєвий collectiveколективний powerвлада
Я закликаю вас використовувати
нашу колективну владу,
13:58
towardдо inventingвинахід and bringingприведення to life
щоб втілювати у життя нові принципи
та практики,
14:01
newновий waysшляхи of beingбуття that work for us.
що працюють на нас.
14:03
DesmondДесмонд TutuТуту talksпереговори
about the conceptконцепція of ubuntuUbuntu,
Десмонд Туту розповідає про концепцію
убунту в контексті діяльності
14:07
in the contextконтекст of SouthПівдень Africa'sВ Африці
TruthІстина and ReconciliationПримирення processпроцес
південноафриканської
Комісії з правди і примирення,
14:12
that they embarkedвступив on after apartheidапартеїд.
яку вони заснували після перемоги
над апартеїдом.
14:16
He saysкаже it meansзасоби,
Він пояснює, що убунту означає
14:18
"My humanityлюдство is caughtспійманий up,
is inextricablyнерозривно boundпов'язаний up, in yoursтвій;
"Моя людяність щільно переплетена
з твоєю;
14:20
we belongналежати to a bundleпучок of life."
ми належимо до оберемку життя".
14:26
A bundleпучок of life.
Оберемок життя.
14:32
The TruthІстина and ReconciliationПримирення processпроцес
Процес Правди і примирення розпочався,
14:36
startedпочався by elevatingліфтове
the voicesголоси of the unheardнечувано.
коли отримали право голосу ті,
кого раніше не чули.
14:37
If this countryкраїна is going to liveжити up to its
promiseобіцяю of libertyсвобода and justiceсправедливість for all,
Якщо ця країна насправді збирається
дати кожному свободу та справедливість,
14:42
then we need to elevateпіднімати
the voicesголоси of our unheardнечувано,
як обіцяла, ми повинні чути голоси усіх:
14:48
of people like JobanaJobana,
SintiaSintia and BerthaБерта,
таких людей, як Джобана, Синтія і Берта,
14:51
TheresaТерези and BaakirBaakir.
Тереза та Бакір.
14:54
We mustповинен leverageважелі впливу theirїх solutionsрішення
and theirїх ideasідеї.
Ми повинні підтримувати їхні ідеї.
14:57
We mustповинен listen to theirїх trueправда storiesоповідання,
Ми повинні слухати їхні правдиві історії,
15:01
theirїх more beautifullyкрасиво complexкомплекс storiesоповідання.
їхні чудово складні історії.
15:04
Thank you.
Дякую.
15:07
(ApplauseОплески)
(Оплески)
15:09
Translated by Svitlana Gryn
Reviewed by Daryna Voytko

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 20 years fighting for the self-determination and pointing out the brilliant adaptations of everyday people. In her current role as co-director of Family Story, she is updating this nation's outdated picture of the family in America (hint: rarely 2.5 kids and two heterosexual parents living behind a white picket fence). Prior to launching Family Story, Birdsong was the vice president of the Family Independence Initiative, an organization that leverages the power of data and stories to illuminate and accelerate the initiative low-income families take to improve their lives.

Birdsong, whose 2015 TED talk "The story we tell about poverty isn't true" has been viewed more than 1.5 million times, has been published in the Stanford Social Innovation Review, Slate, Salon and On Being. She speaks on economic inequality, race, gender and building community at universities and conferences across the country. She co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.  

Birdsong is also modern Renaissance woman. She has spent time organizing to abolish prisons, teaching teenagers about sex and drugs, interviewing literary luminaries like Edwidge Danticat, David Foster Wallace and John Irving, and attending births as a midwifery apprentice. She is a graduate of Oberlin College, an inaugural Ascend Fellow of The Aspen Institute and a New America California Fellow. She sits on the Board of Directors of Forward Together.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com