ABOUT THE SPEAKER
Jackson Bird - Digital storyteller, activist
TED Resident Jackson Bird is using digital storytelling to demystify the transgender experience.

Why you should listen

After publicly coming out as transgender in 2015, Jackson Bird has been committed to amplifying the voices of transgender people and breaking down the stigma attached to their experiences. He shares the stories of fellow transgender people on his podcast, Transmission, as well as on his ongoing YouTube series, "Queerstory."

Bird is also known for his work with the Harry Potter Alliance (HPA), a nonprofit that activates online fan communities towards social action. A 2017 TED Resident and 2016 YouTube NextUp Creator, Bird was also a 2015 LogoTV Social Trailblazer nominee and hailed by MTV as a "Social Media Warrior Who Helped Restore Our Faith in 2016."  

Jackson is currently a Craig Newmark Organizer-In-Residence at Civic Hall and runs the monthly LGBTQIA+ Creators Group at YouTube Space NY. He currently lives in New York City.

More profile about the speaker
Jackson Bird | Speaker | TED.com
TED Residency

Jackson Bird: How to talk (and listen) to transgender people

Jackson Bird: Kako razgovarati s transrodnim osobama i čuti što vam govore

Filmed:
1,537,967 views

Rod bi trebao biti nešto najmanje značajno kod osobe, ali zbog toga transrodne osobe još uvijek u dosta slučajeva bivaju neshvaćene. Kako bi pomogao onima koji su previše uplašeni ili nisu sigurni govore li pravu stvar, Jackson Bird dijeli s vama nekoliko načina razmišljanja o transrodnim problemima. Također, u ovom šaljivom i iskrenom govoru, on razjašnjava nekoliko krivih shvaćanja u vezi s rodom, preobrazbom u drugi spol, korištenjem javnim WC-ima i drugo.
- Digital storyteller, activist
TED Resident Jackson Bird is using digital storytelling to demystify the transgender experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
HiBok, I'm JackJack,
0
811
1674
Bok svima, ja sam Jack
00:14
and I'm transgendertransrodna osoba.
1
2509
1625
i ja sam transrodna osoba.
00:17
Let me take a guessnagađati at some of thoughtsmisli
2
5232
1858
Pokušat ću pogoditi što bi vam moglo
00:19
that mightmoć be runningtrčanje
throughkroz your headglava right now.
3
7114
2334
prolaziti kroz glavu čim ste to čuli.
00:21
"Transgendertransrodna osoba?
4
9472
1150
"Transrodna?
Čekaj, znači li to
da je zapravo muškarac ili žena?"
00:22
Wait, does that mean that they're
actuallyzapravo a man or actuallyzapravo a womanžena?"
5
10646
3318
00:25
"I wonderčudo if he's had the surgerykirurgija yetjoš ...
6
13988
2644
"Hmm, pitam se je li već imao operaciju...
00:28
Oh, now I'm looking at his crotchprepone.
7
16656
1643
Ups, sad mu zurim u međunožje.
Gledaj udesno, sigurnije je.
00:30
Look to the right,
that's a safesef placemjesto to look."
8
18323
2335
"Ha! Znao sam! Muškarci
ne mogu imati takve bokove!"
00:32
"Yes, I knewznao it!
No realstvaran man has hipskukova like those."
9
20682
2371
00:35
"My friend'sprijatelj je daughterkći is transgendertransrodna osoba --
10
23077
1896
"Kćerka moje prijateljice je transrodna,
00:36
I wonderčudo if they know eachsvaki other."
11
24997
2134
možda se poznaju."
00:39
"Oh my goshvraga, he is so bravehrabar.
12
27155
2811
"O moj Bože, pa on je tako hrabar.
00:41
I would totallypotpuno supportpodrška his right
to use the men'smuška bathroomkupaonica.
13
29990
2881
Potpuno podupirem njegovo pravo
da koristi muški WC.
00:44
Wait, but how does he use the bathroomkupaonica?
14
32895
1913
Čekaj, ali kako on obavlja nuždu?
00:46
How does he have sexseks?"
15
34832
1158
Kako se seksa?"
00:48
OK, OK, let's stop
those hypotheticalhipotetski questionspitanja
16
36014
2996
Dobro, prestanimo s ovim
hipotetskim pitanjima
prije nego što postanu
previše intimna za mene.
00:51
before we get too closeblizu for my comfortudobnost.
17
39034
1900
00:52
I mean, don't get me wrongpogrešno,
18
40958
1301
Nemojte me krivo shvatiti.
00:54
I did come here todaydanas to sharePodjeli
my personalosobni experiencesiskustva beingbiće transgendertransrodna osoba,
19
42283
3573
Namjera mi je ovdje govoriti
o svojim transrodnim iskustvima,
00:57
but I did not wakeprobuditi up this morningjutro
wantingu nedostatku to tell an entirečitav audiencepublika
20
45880
3802
ali to ne znači da sam se probudio
ujutro s namjerom da cijeloj publici
01:01
about my sexseks life.
21
49706
1261
pričam o svom ljubavnom životu.
Naravno, to i jest problem
s transrodnim osobama, zar ne?
01:03
Of coursenaravno, that's the problemproblem
with beingbiće transTrans, right?
22
51398
2629
01:06
People are prettyprilično much always
wonderingpitate how we have sexseks
23
54051
2746
Ljude pogotovo uvijek
zanima kako se seksamo
01:08
and what kindljubazan of equipmentoprema
we're workingrad with belowispod the beltpojas.
24
56821
3063
i čime raspolažemo u gaćama.
01:12
BeingSe transTrans is awkwardneugodno.
25
60318
2428
Biti transrodan je čudno.
01:15
And not just because the genderrod
I was assigneddodijeljena at birthrođenja
26
63180
2572
Ne samo zato što rod
koji mi je određen pri rođenju
ne odgovara onom koji jesam.
01:17
mismatchesnepodudarnosti the one I really am.
27
65776
1698
01:19
BeingSe transTrans is awkwardneugodno
28
67498
1303
Biti transrodan je čudno
01:20
because everyonesvatko elsedrugo getsdobiva awkwardneugodno
when they're around me.
29
68825
3663
jer svi ostali postanu čudni
kad sam s njima.
01:24
People who supportpodrška me and all other
transTrans people wholeheartedlysvim srcem
30
72512
3704
Ljudi koji podupiru mene
i transrodne osobe općenito,
01:28
are oftenčesto so scaredprestrašen to say to wrongpogrešno thing,
31
76240
2263
prečesto su preplašeni
da će reći nešto krivo,
01:30
so embarrassedzbunjen to not know
what they think they should,
32
78527
2580
ili ih je sram što ne znaju
ono što misle da bi morali,
01:33
that they never askpitati.
33
81131
1816
da nikad ni ne pitaju.
01:35
PartDio of what was so nerve-rackingkida živce
about comingdolazak out as transgendertransrodna osoba
34
83263
3281
Ono što toliko kida živce
kad se izjasnite kao transrodna osoba
01:38
was knowingpoznavanje that people
wouldn'tne bi know what I meantznačilo.
35
86568
3230
jest kad znate da ljudi neće shvatiti
što to podrazumijeva.
01:42
And when someonenetko comesdolazi out as gayhomoseksualac,
36
90198
1620
Kad se netko izjasni kao gay,
ljudi znaju što pod tim misli,
01:43
people know what that meanssredstva,
37
91842
1361
01:45
but when you come out as transTrans,
38
93227
1545
ali kad se netko izjasni transrodnim,
01:46
you have to facelice the misconceptionszablude
39
94796
1668
suočen je s krivim shvaćanjima
01:48
that will colorboja other people'snarodno
impressionsdojmovi of you
40
96488
2500
koja će odrediti dojmove
drugih ljudi o vama.
01:51
even after you've educatedobrazovan them ...
41
99012
1920
Čak i nakon što ih malo
educirate o tome,
01:53
And you will have to educateobrazovati them.
42
101376
2293
a morat ćete svakako.
01:55
When I camedošao out,
43
103693
1150
Kad sam se izjasnio,
napisao sam enciklopedijski
dokument od 10 stranica
01:56
I wrotenapisao at 10-page-stranica encyclopedicenciklopedijski documentdokument
44
104867
1985
01:58
with a zip-filezip datoteka attachmentvezanost
of musicglazba and videosvideo
45
106876
2492
s datotekom u privitku,
punom pjesmama i videa
02:01
that I sentposlao to everysvaki
singlesingl personosoba I camedošao out to.
46
109392
2315
i zatim to poslao svima
kojima sam se izjasnio.
02:03
(LaughterSmijeh)
47
111731
1086
(Smijeh)
02:04
And I keptčuva it in my emaile signaturepotpis
for monthsmjeseci afterwardsposlije,
48
112841
2760
Držao sam to u potpisu svoje e-pošte
mjesecima nakon toga,
02:07
because you alsotakođer
don't ever stop comingdolazak out.
49
115625
2460
jer izjašnjavanju, zapravo, nema kraja.
02:10
I camedošao out to the accountantračunovođa
helpingpomoć me with my taxesporezi
50
118109
3937
Izjasnio sam se računovođi
koji mi je pomagao s porezima
02:14
and the TSATSA agentsagenti who didn't know
whichkoji one of them should patpogladiti me down,
51
122070
3691
i djelatnicima sigurnosti u zračnoj luci
koji nisu znali tko će me pretresti,
02:17
the man or the womanžena.
52
125785
1468
muškarac ili žena.
02:19
I mean, I just camedošao out
to everyonesvatko watchinggledanje this.
53
127902
2644
Eto, sad sam se izjasnio
i svima vama ovdje.
02:23
When I camedošao out to my dadtata,
54
131665
1991
Kad sam se izjasnio ocu,
02:25
to my great reliefolakšanje, he was totallypotpuno coolsvjež
with me beingbiće transTrans,
55
133680
2834
odahnuo sam što me prihvatio
kao transrodnu osobu,
02:28
but as soonuskoro as I startedpočeo talkingkoji govori
about physicallytjelesno transitioningPrelaženje,
56
136538
3246
ali čim sam počeo govoriti
o fizičkoj preobrazbi,
02:31
he freakedišaran.
57
139808
1166
uplašio se.
02:32
And I quicklybrzo realizedshvatio it was because he,
like so manymnogi other people,
58
140998
3277
Ubrzo sam shvatio da je to zbog toga
što on, kao i mnogo drugih ljudi,
02:36
think that physicalfizička transitiontranzicija
meanssredstva just one thing:
59
144299
3426
misli da fizička preobrazba
može značiti samo jednu stvar:
02:39
the surgerykirurgija.
60
147749
1205
operaciju.
02:41
Now, listen,
61
149466
1150
Dakle,
02:42
if there were one magicalčaroban surgerykirurgija
62
150640
1803
kad bi postojao magični zahvat
02:44
that could turnskretanje me into a tallvisok, muscularmišićna,
63
152467
2849
koji bi me pretvorio u sliku
visokog, mišićavog,
02:47
societallysocietally perfectsavršen imageslika
of a man overnightpreko noći,
64
155340
2771
društveno prihvatljivog,
savršenog muškarca preko noći,
02:50
I'd signznak up in a heartbeatrad srca.
65
158135
1553
smjesta bih pristao na to.
02:52
UnfortunatelyNažalost, it isn't that simplejednostavan.
66
160228
2250
Nažalost, nije to tako jednostavno.
02:54
There are dozensdesetine of differentdrugačiji
gender-affirmingspol-potvrđujući surgeriesOperacija
67
162502
2979
Postoji niz operacija za promjenu spola,
02:57
from chestgrudi surgeriesOperacija to bottomdno surgeriesOperacija
68
165505
2775
od operacija poprsja do promjene spola,
03:00
to faciallica feminizationfeminizacije and man-sculptingOblikovanje čovjeka-.
69
168304
2935
pa sve do konstrukcije
ženstvenosti ili muškosti u licu.
03:03
ManyMnogi transTrans people will only ever undergoproći kroz
one procedurepostupak in theirnjihov lifetimedoživotno, if that.
70
171263
4517
Mnoge transrodne osobe podvrgnut će se
jednoj operaciji u svom životu, ako i to.
03:07
Maybe because they don't
personallylično feel the need
71
175804
2336
Možda zato što ne osjećaju potrebu,
03:10
but alsotakođer because they're expensiveskup,
72
178164
2319
a u isto vrijeme su i poprilično skupe.
03:12
and healthzdravlje insuranceosiguranje
is only beginningpočetak to coverpokriti them.
73
180507
2497
Zdravstveno osiguranje ih tek
od nedavno počinje pokrivati.
03:15
InsteadUmjesto toga, the first stepkorak for a transTrans personosoba
seekingtraži physicalfizička transitiontranzicija
74
183620
3770
Umjesto toga, prvi korak
u fizičkoj preobrazbi transrodne osobe
03:19
is usuallyobično hormonehormon replacementzamjena therapyterapija.
75
187414
2277
obično je hormonska nadomjesna terapija.
03:22
HormonesHormoni are why I have a deeperdublje voiceglas
and some sparseoskudni whiskersbrkovi on my neckvrat
76
190022
4263
Hormoni su razlog mom dubljem glasu,
nekoliko dlačica na vratu
03:26
and a giantgigantski pimpleprišt on my chinBrada.
77
194309
2704
i prištu na bradi.
03:29
BasicallyU osnovi, they put you
throughkroz a seconddrugi pubertypubertet ...
78
197461
2723
U biti, prolazite kroz drugi pubertet.
03:32
it's a blasteksplozija.
79
200208
1237
Baš je divno.
03:33
(LaughterSmijeh)
80
201469
1109
(Smijeh)
03:34
Now, because our transitionsprijelazi
are slowersporije and steadiermirnije
81
202602
3637
Budući su naše preobrazbe
sporije i postojanije
03:38
than historicpovijesni misconceptionszablude
can leaddovesti people to believe,
82
206263
2636
nego na što vas navode
povijesno kriva shvaćanja,
03:40
there can be some confusionzbunjenost
83
208923
1295
može doći do zbunjenosti
03:42
about when to call someonenetko
by theirnjihov newnovi nameime and pronounsZamjenice.
84
210242
3036
kod obraćanja transrodnim osobama
njihovim novim imenom i rodom.
03:45
There's no distinctizrazit pointtočka
in physicalfizička transitiontranzicija
85
213302
2805
Ne postoji neka prekretnica u preobrazbi
03:48
at whichkoji a transTrans personosoba
becomespostaje theirnjihov truepravi genderrod.
86
216131
3079
kada transrodna osoba postane svoj rod.
03:51
As soonuskoro as they tell you
theirnjihov newnovi nameime and pronounsZamjenice,
87
219234
2485
Čim vam kažu svoje novo ime i rod,
tada ih počnete upotrebljavati.
03:53
that's when you startpočetak usingkoristeći them.
88
221743
1968
03:55
It can be difficulttežak to make the changepromijeniti.
89
223735
2040
Znam da je teško priviknuti se.
03:57
You mightmoć slipskliznuti up here and there;
90
225799
1681
Možete tu i tamo pogriješiti,
03:59
I've slippedPoskliznuo se up myselfsebe
with other transTrans people.
91
227504
2350
i meni se desilo
s drugim trasrodnim osobama.
04:01
But I always think to myselfsebe,
92
229878
1402
Ali uvijek si mislim,
04:03
if we can changepromijeniti from callingzvanje
PuffLisnato DaddyTata to P. DiddyDiddy,
93
231304
3494
ako možemo prijeći
od zvanja Puff Daddyja na P. Diddyja
04:06
and if we apologizeispričavati profuselyobilato
when we'veimamo used the wrongpogrešno genderrod pronounZamjenica
94
234822
4064
te ako se previše ispričavamo
što smo upotrijebili krivi rod
04:10
for someone'snetko petljubimac catmačka --
95
238910
1563
za nečiju mačku,
04:13
I mean, I think we can make
the sameisti effortnapor
96
241005
2010
onda se možemo potruditi isto učiniti
04:15
for the realstvaran humansljudi in our livesživot.
97
243039
1610
i za osobe u našim životima.
04:17
Now, there is no topictema that makesmarke other
people more awkwardneugodno about transTrans people
98
245143
5422
E sad, tema koja kod ljudi izaziva najviše
neugode u vezi s transrodnim osobama
04:22
than publicjavnost bathroomskupaonice.
99
250589
1705
su javni WC-i.
04:25
AhAh, the bathroomskupaonice --
100
253006
1303
Ajme, ti WC-i...
04:26
the latestnajnoviji politicalpolitički flashbljesak pointtočka
for LGBTLGBT opponentsprotivnici.
101
254333
2951
najnovija točka erupcije
za protivnike LGBT zajednice.
04:29
Here'sOvdje je a funzabava factčinjenica about bathroomskupaonice:
102
257308
2139
Jedna zanimljiva činjenica o tim WC-ima:
04:31
more US congressmenkongresmeni have been convictedosuđen
of assaultingnapada someonenetko in a publicjavnost bathroomkupaonica
103
259471
4299
više je kongresnika SAD-a osuđeno
za zlostavljanje nekog u javnom WC-u
04:35
than transTrans people have been.
104
263794
1550
nego transrodnih osoba.
04:37
(LaughterSmijeh)
105
265368
2103
(Smijeh)
04:39
The truthistina is we transTrans people are so much
more scaredprestrašen of you than you are of us.
106
267495
4113
Stvarnost je da se mi transrodni
više bojimo vas nego vi nas.
04:43
It's a hugeogroman pointtočka of discussionrasprava
in transTrans communitieszajednice
107
271632
2430
Velika točka rasprave
u transrodnim zajednicama
04:46
about whichkoji bathroomkupaonica
to startpočetak usingkoristeći and when,
108
274086
2148
je upravo koji WC
početi koristiti i od kada,
04:48
so we don't attractprivući attentionpažnja
that could leaddovesti to violencenasilje againstprotiv us.
109
276258
3336
tako da ne privlačimo pozornost
koja bi mogla navući nasilje protiv nas.
04:51
I personallylično startedpočeo usingkoristeći the men'smuška roomsoba
110
279618
1976
Osobno sam počeo koristiti muški WC
04:53
when I startedpočeo gettinguzimajući confusedzbunjen
and frighteneduplašen looksizgled in the women'sženski roomsoba,
111
281618
4389
kada sam počeo dobivati poglede straha
i zbunjenosti od žena u ženskom WC-u.
04:58
even thoughiako I was petrifiedokamenjen
to startpočetak going into the men'smuška roomsoba.
112
286031
2984
Iako sam bio prestravljen
odlaskom u muški WC.
Često se jednostavno odlučimo
strpiti i ne ići na WC uopće.
05:01
And oftenčesto we optopt to just
not go to the bathroomkupaonica at all.
113
289039
2736
05:03
A 2015 nationalnacionalna surveypregled of transTrans people
114
291799
2444
Državna anketa iz 2015.
među transrodnim osobama
05:06
foundpronađeno that eightosam percentposto of us
had had a urinarymokraćnog tractrasprava infectioninfekcija
115
294267
3131
otkrila je da je 8% nas imalo
infekciju urinarnog trakta
05:09
in the pastprošlost yeargodina
116
297422
1231
tijekom godine,
05:10
as a resultproizlaziti of avoidingizbjegavanje restroomszahodi.
117
298677
1976
zbog izbjegavanja javnih WC-a.
05:13
These bathroomkupaonica billsnovčanice
aren'tnisu protectingzaštitu anyonebilo tko.
118
301480
2776
Ovi zakoni o javnim WC-ima ne štite nikog.
05:16
All they're doing
119
304724
1158
Sve što oni čine
05:17
is ensuringosiguravanje that when transTrans people
are assaultednapao in bathroomskupaonice,
120
305906
3320
je da osiguraju da, kad transrodne
osobe budu napadnute u WC-ima,
05:21
the lawzakon will no longerviše be on our sidestrana
when we reportizvješće it.
121
309250
2814
zakon više ne bude na našoj strani
kada prijavimo napad.
05:25
BeingSe transTrans meanssredstva a dailydnevno onslaughtnapad
of these misconceptionszablude.
122
313169
5189
Biti transrodna osoba znači svakodnevno
suočavanje s navalom krivih shvaćanja.
05:31
And I have it prettyprilično easylako.
123
319334
1713
A meni je još i dobro.
05:33
I am a whitebijela, able-bodiedzdrav guy
124
321071
2144
Bijel sam i sposoban momak
05:35
sittingsjedenje nearlyskoro at the peakvrh
of privilegeprivilegija mountainplanina.
125
323239
3181
pa sjedim na samom vrhu
planine privilegiranih.
05:39
For non-binarynebinarni people,
126
327382
1332
Za nebinarne osobe,
05:41
for transTrans womenžene,
127
329433
1624
za transrodne žene,
05:43
for transTrans people of colorboja,
128
331081
2032
za transrodne ljude drugih rasa,
05:45
it is so much harderteže.
129
333137
2371
mnogo je teže.
Dakle, dao sam vam osnovni paket
znanja o transrodnim osobama,
05:48
So I've givendan you a starterStarter packpaket
of transTrans knowledgeznanje
130
336903
2803
05:51
that I hopenada will leaddovesti
to more learningučenje on your ownvlastiti.
131
339730
2697
za koji se nadam da će vas potaknuti
da dalje istražujete sami.
05:55
Talk to transTrans people.
132
343608
1470
Razgovarajte s transrodnim osobama.
05:57
Listen to us.
133
345653
1196
Slušajte nas.
05:59
AmplifyPojačati our voicesglasovi.
134
347587
1553
Pojačajte naše glasove.
06:01
Take the heattoplina off of us
and educateobrazovati those around you
135
349934
2445
Smanjite paljbu protiv nas
i educirajte one oko vas,
tako da to ne moramo mi svaki put.
06:04
so we don't have to everysvaki time.
136
352403
1530
06:06
Maybe somedayjednog dana, when I say,
137
354957
2163
Možda će jednog dana, kad kažem:
06:09
"HiBok, I'm JackJack, and I'm transgendertransrodna osoba,"
138
357144
2448
"Bok, ja sam Jack, i ja sam transrodan",
06:12
the only responseodgovor I'll get is,
139
360625
1968
jedini odgovor biti:
06:14
"HiBok, nicelijepo to meetsastati you."
140
362617
1833
"Bok, drago mi je".
06:18
Thank you.
141
366256
1151
Hvala vam na pozornosti.
06:19
(ApplausePljesak)
142
367431
3654
(Pljesak)
Translated by Ivana Varga
Reviewed by Sanda L

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jackson Bird - Digital storyteller, activist
TED Resident Jackson Bird is using digital storytelling to demystify the transgender experience.

Why you should listen

After publicly coming out as transgender in 2015, Jackson Bird has been committed to amplifying the voices of transgender people and breaking down the stigma attached to their experiences. He shares the stories of fellow transgender people on his podcast, Transmission, as well as on his ongoing YouTube series, "Queerstory."

Bird is also known for his work with the Harry Potter Alliance (HPA), a nonprofit that activates online fan communities towards social action. A 2017 TED Resident and 2016 YouTube NextUp Creator, Bird was also a 2015 LogoTV Social Trailblazer nominee and hailed by MTV as a "Social Media Warrior Who Helped Restore Our Faith in 2016."  

Jackson is currently a Craig Newmark Organizer-In-Residence at Civic Hall and runs the monthly LGBTQIA+ Creators Group at YouTube Space NY. He currently lives in New York City.

More profile about the speaker
Jackson Bird | Speaker | TED.com