ABOUT THE SPEAKER
Nanfu Wang - Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China.

Why you should listen

Nanfu Wang's Peabody Award-winning documentary, Hooligan Sparrow -- which follows maverick activist Ye Haiyan as she faces government surveillance and harassment after advocating for sexually abused schoolgirls -- was shortlisted for a 2017 Academy Award for Best Documentary Feature. She also directed and produced I Am Another You, winner of the Special Jury Prize at the 2017 Cannes Film Festival, and her latest film, One Child Nation, which explores the history of China's birth policy and its profound effects on generations of Chinese parents and children. It won the Grand Jury Prize at the 2019 Sundance Film Festival.

Originally from a remote village in China, Wang overcame poverty and a lack of access to formal education en route to earning three master's degrees from Shanghai University, Ohio University and New York University. She teaches editing at the School of Visual Arts as well as cinematography at New York University.

More profile about the speaker
Nanfu Wang | Speaker | TED.com
TED2019

Nanfu Wang: What it was like to grow up under China's one-child policy

Nanfu Wang: Kako je bilo odrastati u Kini u doba politike jednog djeteta

Filmed:
2,722,175 views

Kineska politika jednog djeteta završila je 2015. godine, ali tek počinjemo spoznavati kako je bilo živjeti pod tim programom, kaže TED-ova suradnica i snimateljica dokumentarnih filmova Nanfu Wang. Pomoću snimki iz svog filma "Nacija jednog djeteta" dijeli neispričane priče koje odaju složene posljedice ove politike i izlaže zastrašujuću moć promidžbe.
- Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
My nameime is NanfuNanfu.
0
1000
1690
Zovem se Nanfu.
00:15
In Chinesekineski, "nanNan" meanssredstva "man."
1
3365
2875
Na kineskom "nan" znači "muškarac".
00:18
And "fuFu" meanssredstva "pillarstup."
2
6952
1817
A "fu" znači "stup".
00:21
My familyobitelj had hopednadao for a boydječak,
3
9579
2113
Moja obitelj nadala se dječaku
00:23
who would growrasti up
to be the pillarstup of the familyobitelj.
4
11716
3333
koji bi postao stup obitelji kada odraste.
00:27
And when I turnedokrenut out to be a girldjevojka,
5
15692
2239
I kada se ispostavilo da sam djevojčica,
00:29
they namedpod nazivom me NanfuNanfu anywayu svakom slučaju.
6
17955
1856
svejedno su me nazvali Nanfu.
00:31
(LaughterSmijeh)
7
19835
1425
(Smijeh)
00:33
I was bornrođen in 1985,
8
21284
2428
Rođena sam 1985. godine,
00:35
sixšest yearsgodina before ChinaKina announcednajavio
its one-childjednog djeteta policypolitika.
9
23736
3667
a šest godina prije toga Kina je najavila
politiku jednog djeteta po obitelji.
00:40
Right after I was bornrođen,
10
28958
2246
Odmah nakon mog rođenja,
00:43
the locallokalne officialsDužnosnici camedošao
and orderednaredio my mommama to be sterilizedsterilizirati.
11
31228
4055
predstavnici vlasti su naredili mojoj
majci da se podvrgne sterilizaciji.
00:48
My grandpaDjed stoodstajao up to the officialsDužnosnici,
12
36767
2333
Moj djed se suprotstavio vlastima
00:51
because he wanted a grandsonunuk
to carrynositi on the familyobitelj nameime.
13
39124
3386
jer je želio unuka koji bi
nastavio obiteljsko ime.
Naposljetku je mojim roditeljima
dozvoljeno imati drugo dijete,
00:55
EventuallyNa kraju, my parentsroditelji were alloweddopušteno
to have a seconddrugi childdijete,
14
43982
4171
ali morali su pričekati pet godina
01:00
but they had to wait for fivepet yearsgodina
15
48177
2072
te platiti znatnu kaznu.
01:02
and payplatiti a substantialznatan fine.
16
50273
1800
Odrastajući, moj brat i ja
01:05
GrowingUzgoj up, my brotherbrat and I
17
53638
2897
bili smo okruženi djecom iz obitelji
s jednim djetetom.
01:08
were surroundedokružen by childrendjeca
from one-childjednog djeteta familiesobitelji.
18
56559
3128
01:13
I rememberzapamtiti feelingosjećaj a senseosjećaj of shamesram
19
61004
3038
Sjećam se doživljaja srama
jer sam imala mlađega brata.
01:16
because I had a youngermlađi brotherbrat.
20
64066
1755
01:19
I feltosjećala like our familyobitelj did something wrongpogrešno
for havingima two childrendjeca.
21
67067
3658
Osjećala sam kao da je naša obitelj
učinila nešto loše jer ima dvoje djece.
Tada nisam dovodila u pitanje
01:24
At the time, I didn't questionpitanje
22
72315
1485
01:25
where this senseosjećaj of shamesram
and guiltkrivnje camedošao from.
23
73824
2838
otkud dolaze ti osjećaji srama i krivnje.
01:31
A yeargodina and a halfpola agoprije,
I had my ownvlastiti first childdijete.
24
79062
3294
Prije godinu i pol dana
dobila sam svoje prvo dijete.
01:34
It was the bestnajbolje thing
that ever happeneddogodilo in my life.
25
82991
2928
Bila je to najbolja stvar
koja mi se ikad dogodila.
Postajanje majkom
01:38
BecomingPostaje a mothermajka
26
86538
1301
bacilo je novu perspektivu
na moje djetinjstvo
01:39
gavedali me a totallypotpuno newnovi perspectiveperspektiva
on my ownvlastiti childhooddjetinjstvo,
27
87863
4079
i vratilo mi je sjećanja na
moje djetinjstvo u Kini.
01:43
and it broughtdonio back
my memoriessjećanja of earlyrano life in ChinaKina.
28
91966
4500
Posljednja tri desetljeća
01:49
For the pastprošlost threetri decadesdesetljeća,
29
97490
2127
svaki član moje obitelji morao je
tražiti dozvolu od vlasti
01:51
everyonesvatko in my familyobitelj had to applyprimijeniti
for a permissiondopuštenje from the governmentvlada
30
99641
4722
kako bi mogao imati dijete.
01:56
to have a childdijete.
31
104387
1150
I pitala sam se
01:58
And I wonderedpitala
32
106369
1349
kako je bilo ljudima koji su živjeli
u vrijeme politike jednog djeteta.
01:59
what it was like for people
who livedživjeli underpod the one-childjednog djeteta policypolitika.
33
107742
4196
Pa sam odlučila snimiti
dokumentarni film o tome.
02:04
So I decidedodlučio to make
a documentarydokumentarni film about it.
34
112361
3000
Jedna od osoba s kojima
sam razgovarala
02:08
One of the people I interviewedintervjuiran
35
116964
1905
bila je primalja koja je porodila
svu novorođenčad u mome selu,
02:10
was the midwifeBabica who deliveredisporučena
all of the babiesbebe bornrođen in my villageselo,
36
118893
5158
uključujući i mene.
02:16
includinguključujući myselfsebe.
37
124075
1150
Imala je 84 godine kada smo razgovarale.
02:18
She was 84 yearsgodina oldstar
when I interviewedintervjuiran her.
38
126456
3164
Pitala sam je,
02:22
I askedpitao her,
39
130294
1724
"Možeš li se sjetiti koliko si djece
porodila u svom radnom vijeku?"
02:24
"Do you rememberzapamtiti how manymnogi babiesbebe
you deliveredisporučena throughoutkroz your careerkarijera?"
40
132042
3666
Nije mi mogla dati konačan broj poroda.
02:28
She didn't have a numberbroj for deliveriesisporuka.
41
136399
2234
02:31
She said she had performedizvedena
42
139561
3251
Ali rekla mi je da je obavila
02:34
60,000 forcedprisiljeni abortionspobačaja
and sterilizationsSterilizacija.
43
142836
4575
60 tisuća prisilnih pobačaja
i sterilizacija.
02:40
SometimesPonekad, she said,
44
148855
2310
Ponekad, kazala mi je,
02:43
a late-termkasne fetusfetusa
would survivepreživjeti an abortionpobačaj,
45
151189
3087
fetus kasnog stadija bi preživio pobačaj
02:46
and she would killubiti the babydijete
after deliveringisporuku it.
46
154300
2709
te bi ubila dijete nakon što
bi ga porodila.
02:49
She rememberedsjetio how her handsruke would trembledršću
47
157489
3731
Sjeća se drhtanja svojih ruku
02:53
as she did the work.
48
161244
1333
dok je obavljala svoj posao.
02:55
Her storypriča shockedšokiran me.
49
163815
1400
Šokirala me njezina priča.
02:57
When I setset out to make the filmfilm,
50
165934
2207
Kada sam odlučila snimiti film,
03:00
I expectedočekuje se it would be a simplejednostavan storypriča
of perpetratorspočinitelji and victimsžrtve.
51
168165
4417
očekivala sam jednostavnu priču
o počiniteljima i žrtvama.
03:04
People who carriedprenosi out the policypolitika
52
172606
1928
O ljudima koji su provodili politiku
03:06
and people who are livingživot
with the consequencesposljedice.
53
174558
2584
i o ljudima koji žive s
njezinim posljedicama.
03:09
But that wasn'tnije what I saw.
54
177701
1800
Ali to nisam vidjela.
03:12
As I was finishingdorada
my interviewintervju with the midwifeBabica,
55
180082
3204
Završavajući razgovor s primaljom,
03:15
I noticedprimijetio an areapodručje in her housekuća
56
183310
2231
zapazila sam dio njezine kuće
03:17
that was decoratedukrašen
with elaboraterazraditi homemadedomaći flagszastave.
57
185565
4268
ukrašen bogatim ručno izrađenim zastavama.
03:21
And eachsvaki flagZastava has a pictureslika
of a babydijete on it.
58
189857
3070
A svaka zastava nosila je sliku djeteta.
03:26
These were flagszastave
that were sentposlao by familiesobitelji
59
194157
3142
Te zastave slale su joj obitelji
03:29
whomkome she helpedpomogao treatliječiti
theirnjihov infertilityneplodnost problemsproblemi.
60
197323
3881
kojima je pomogla kod
liječenja neplodnosti.
03:33
She explainedobjašnjen that she had had enoughdovoljno
61
201657
2333
Objasnila je kako se bila zasitila
03:36
of performingobavljanje abortionspobačaja
and sterilizationsSterilizacija --
62
204014
2936
izvođenja pobačaja i sterilizacija --
03:38
that the only work she did now
was to help familiesobitelji have babiesbebe.
63
206974
4616
i da je od tada radila samo kako bi
pomogla obiteljima da dobiju dijete.
03:44
She said she was fullpuni of guiltkrivnje
64
212839
2444
Kaže da je osjećala duboku krivnju
03:47
for carryingnošenje out the one-childjednog djeteta policypolitika,
65
215307
2895
zbog sudjelovanja u politici
jednog djeteta.
03:50
and she hopednadao that by helpingpomoć
familiesobitelji have babiesbebe,
66
218226
3244
Nadala se da će pomagajući obiteljima
da dobiju dijete
03:53
she could counteractprotiviti se
what she did in the pastprošlost.
67
221494
2976
moći poništiti ono što je
činila u prošlosti.
03:57
It becamepostao clearčisto to me
she, too, was a victimžrtva of the policypolitika.
68
225034
4796
Postalo mi je jasno
da je i ona bila žrtva te politike.
04:02
EverySvaki voiceglas was tellingreći her
69
230973
2691
Svaki glas joj je govorio
04:05
that what she did was right
and necessarypotreban for China'sKina je survivalopstanak.
70
233688
3467
da je to što čini ispravno i nužno
kako bi Kina preživjela.
04:10
And she did what she thought
was right for her countryzemlja.
71
238108
2934
I činila je što je smatrala ispravnim
za svoju zemlju.
04:14
I know how strongjak that messageporuka was.
72
242265
2468
Znam koliko je ta poruka bila jaka.
04:17
It was everywheresvugdje, posvuda
around myselfsebe when I grewrastao up.
73
245273
3008
Bila je svuda oko mene
dok sam odrastala.
04:20
It was printedtiskan on matchesodgovara,
74
248305
2724
Bila je ispisana na šibicama,
04:23
playingigranje cardskartice,
75
251053
1636
igraćim kartama,
04:24
textbooksudžbenici, postersplakati.
76
252713
2062
udžbenicima, plakatima.
04:27
The propagandapropagande praisingHvaleći
the one-childjednog djeteta policypolitika
77
255180
2063
Promidžba u službi slavljenja
politike jednog djeteta
bila je svuda oko nas.
04:29
was everywheresvugdje, posvuda around us.
78
257267
1682
[Svatko tko odbije sterilizaciju
bit će smjesta uhićen.]
04:30
[AnyoneBilo tko who refusesodbija to sterilizesterilizirati
will be arresteduhićen.]
79
258973
2548
Kao i prijetnje protiv
odbijanja poslušnosti.
04:33
And so were the threatsprijetnje
againstprotiv disobeyingNeposlušnosti it.
80
261545
2334
04:35
The messageporuka seepedProšlo into our mindsmisli
81
263903
2436
Poruka se usadila
u naše umove toliko snažno
04:38
so much so that I grewrastao up
feelingosjećaj embarrassedzbunjen
82
266363
3205
da sam odrastala osjećajući sram
04:41
for havingima a youngermlađi brotherbrat.
83
269592
1788
jer imam mlađeg brata.
04:45
With eachsvaki personosoba I filmedsnimio,
84
273625
2834
Kod svake osobe koju sam snimala,
04:49
I saw how theirnjihov mindsmisli and heartssrca
can be influencedpod utjecajem by the propagandapropagande,
85
277530
6360
vidjela sam kako njihova srca i umovi
mogu pasti pod utjecaj promidžbe
i kako njihova volja za požrtvovnošću
u svrhu većeg dobra
04:55
and how theirnjihov willingnessspremnost
to make sacrificesžrtve for the greaterviše good
86
283914
4095
može biti iskorištena za nešto
vrlo mračno i tragično.
05:00
can be twisteduvrnut into something
very darkmrak and tragictragičan.
87
288033
3467
To se ne događa samo u Kini.
05:04
ChinaKina is not the only placemjesto
where this happensdogađa se.
88
292466
3952
Nema zemlje na svijetu
u kojoj ne postoji promidžba.
05:08
There is no countryzemlja on earthZemlja
where propagandapropagande isn't presentpredstaviti.
89
296442
5190
A u društvima koja bi trebala biti
otvorenija i slobodnija od Kine,
05:14
And in societiesdruštva that are supposedtrebala to be
more openotvoren and freebesplatno than ChinaKina,
90
302180
4635
može biti još teže prepoznati
kako ta promidžba izgleda.
05:18
it can be even harderteže to recognizeprepoznati
what propagandapropagande looksizgled like.
91
306839
4160
Skriva se pred golim okom
u vidu novinarskih izvješća,
05:23
It hidesskriva in plainobičan sightvid as newsvijesti reportsizvještaji,
92
311728
3635
TV reklama, političkih kampanja
05:27
TVTV commercialsreklama, politicalpolitički campaigningkampanja
93
315387
4037
05:31
and in our socialsocijalni mediamedia feedsfeedovi.
94
319448
1806
i na našim društvenim mrežama.
05:34
It worksdjela to changepromijeniti our mindsmisli
withoutbez our knowledgeznanje.
95
322347
3785
Djeluje tako da mijenja naše umove
bez našeg znanja.
Svako društvo je slabo na prihvaćanje
promidžbe kao istine,
05:40
EverySvaki societydruštvo is vulnerableranjiv
to acceptingprihvaćanje propagandapropagande as truthistina,
96
328300
5103
05:45
and no societydruštvo where propagandapropagande
replaceszamjenjuje the truthistina
97
333427
2808
i nijedno društvo u kojem
promidžba zamjenjuje istinu
ne može biti istinski slobodno.
05:48
can be trulyuistinu freebesplatno.
98
336259
1762
05:50
Thank you.
99
338349
1158
Hvala.
05:51
(ApplausePljesak)
100
339531
4016
(Pljesak)
Translated by Martina Peraic
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Nanfu Wang - Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China.

Why you should listen

Nanfu Wang's Peabody Award-winning documentary, Hooligan Sparrow -- which follows maverick activist Ye Haiyan as she faces government surveillance and harassment after advocating for sexually abused schoolgirls -- was shortlisted for a 2017 Academy Award for Best Documentary Feature. She also directed and produced I Am Another You, winner of the Special Jury Prize at the 2017 Cannes Film Festival, and her latest film, One Child Nation, which explores the history of China's birth policy and its profound effects on generations of Chinese parents and children. It won the Grand Jury Prize at the 2019 Sundance Film Festival.

Originally from a remote village in China, Wang overcame poverty and a lack of access to formal education en route to earning three master's degrees from Shanghai University, Ohio University and New York University. She teaches editing at the School of Visual Arts as well as cinematography at New York University.

More profile about the speaker
Nanfu Wang | Speaker | TED.com