ABOUT THE SPEAKER
Nanfu Wang - Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China.

Why you should listen

Nanfu Wang's Peabody Award-winning documentary, Hooligan Sparrow -- which follows maverick activist Ye Haiyan as she faces government surveillance and harassment after advocating for sexually abused schoolgirls -- was shortlisted for a 2017 Academy Award for Best Documentary Feature. She also directed and produced I Am Another You, winner of the Special Jury Prize at the 2017 Cannes Film Festival, and her latest film, One Child Nation, which explores the history of China's birth policy and its profound effects on generations of Chinese parents and children. It won the Grand Jury Prize at the 2019 Sundance Film Festival.

Originally from a remote village in China, Wang overcame poverty and a lack of access to formal education en route to earning three master's degrees from Shanghai University, Ohio University and New York University. She teaches editing at the School of Visual Arts as well as cinematography at New York University.

More profile about the speaker
Nanfu Wang | Speaker | TED.com
TED2019

Nanfu Wang: What it was like to grow up under China's one-child policy

Nanfu Wang: Hur det var att växa upp under Kinas ettbarnspolitik

Filmed:
2,722,175 views

Kinas ettbarnspolitik upphörde år 2015, men vi har bara börjat att inse hur det var att leva under den, säger TED Fellow och dokumentärfilmsskaparen Nanfu Wang. Med bilder ur sin film "One Child Nation" delar hon med sig av ännu osagda berättelser som visar de komplexa konsekvenserna av politiken och avslöjar propagandans smygande makt.
- Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
My namenamn is NanfuNanfu.
0
1000
1690
Jag heter Nanfu.
00:15
In ChineseKinesiska, "nanNan" meansbetyder "man."
1
3365
2875
"Nan" betyder "man" på kinesiska.
00:18
And "fuFu" meansbetyder "pillarpelaren."
2
6952
1817
Och "fu" betyder "pelare".
00:21
My familyfamilj had hopedhoppats for a boypojke,
3
9579
2113
Min familj hoppades att få en pojke,
00:23
who would growväxa up
to be the pillarpelaren of the familyfamilj.
4
11716
3333
som skulle växa upp
och bli familjens stöttepelare.
00:27
And when I turnedvände out to be a girlflicka,
5
15692
2239
När det visade sig att jag var en tjej,
00:29
they namedsom heter me NanfuNanfu anywayi alla fall.
6
17955
1856
döpte de mig till Nanfu ändå.
00:31
(LaughterSkratt)
7
19835
1425
(Skratt)
00:33
I was bornfödd in 1985,
8
21284
2428
Jag föddes 1985,
00:35
sixsex yearsår before ChinaKina announcedmeddelat
its one-childett barn policypolitik.
9
23736
3667
sex år innan Kina utropade
sin ettbarnspolitik.
00:40
Right after I was bornfödd,
10
28958
2246
Kort efter att jag föddes,
00:43
the locallokal officialstjänstemän camekom
and orderedbeordrade my mommamma to be sterilizedsteriliserad.
11
31228
4055
beordrade de lokala tjänstemännen
att min mamma skulle steriliseras.
00:48
My grandpaMorfar stoodstod up to the officialstjänstemän,
12
36767
2333
Min morfar stod upp mot tjänstemännen,
00:51
because he wanted a grandsonsonson
to carrybära on the familyfamilj namenamn.
13
39124
3386
eftersom han ville få en dotterson
som kunde föra familjenamnet vidare.
00:55
EventuallySå småningom, my parentsföräldrar were allowedtillåten
to have a secondandra childbarn,
14
43982
4171
Till slut tilläts mina föräldrar
att skaffa ett andra barn,
01:00
but they had to wait for fivefem yearsår
15
48177
2072
men de behövde vänta fem år
01:02
and paybetala a substantialväsentlig fine.
16
50273
1800
och betala avsevärda böter.
01:05
GrowingVäxande up, my brotherbror and I
17
53638
2897
När min bror och jag växte upp
01:08
were surroundedomgiven by childrenbarn
from one-childett barn familiesfamiljer.
18
56559
3128
omgavs vi av barn från ettbarnsfamiljer.
01:13
I rememberkom ihåg feelingkänsla a sensekänsla of shameskam
19
61004
3038
Jag minns att jag kände skam
01:16
because I had a youngeryngre brotherbror.
20
64066
1755
över att jag hade en yngre bror.
01:19
I feltkänt like our familyfamilj did something wrongfel
for havinghar two childrenbarn.
21
67067
3658
Jag kände att vår familj gjorde något fel
genom att ha två barn.
Vid den tiden ifrågasatte jag inte
01:24
At the time, I didn't questionfråga
22
72315
1485
01:25
where this sensekänsla of shameskam
and guiltskuld camekom from.
23
73824
2838
var känslan av skam och skuld kom ifrån.
01:31
A yearår and a halfhalv agosedan,
I had my ownegen first childbarn.
24
79062
3294
För ett och ett halvt år sedan
fick jag mitt första egna barn.
01:34
It was the bestbäst thing
that ever happenedhände in my life.
25
82991
2928
Det var det bästa som någonsin hänt mig.
01:38
BecomingAtt bli a mothermor
26
86538
1301
Att bli mamma
01:39
gavegav me a totallytotalt newny perspectiveperspektiv
on my ownegen childhoodbarndom,
27
87863
4079
gav mig ett nytt perspektiv på
min egen barndom,
01:43
and it broughttog med back
my memoriesminnen of earlytidigt life in ChinaKina.
28
91966
4500
och jag påmindes om mina första år i Kina.
01:49
For the pastdåtid threetre decadesårtionden,
29
97490
2127
Under de tre senaste årtiondena
01:51
everyonealla in my familyfamilj had to applytillämpa
for a permissionlov from the governmentregering
30
99641
4722
har alla i min familj behövt ansöka
om regeringens tillåtelse
01:56
to have a childbarn.
31
104387
1150
för att skaffa barn.
01:58
And I wonderedundrade
32
106369
1349
Jag undrade
01:59
what it was like for people
who livedlevde underunder the one-childett barn policypolitik.
33
107742
4196
hur det var för folk
som levde under ettbarnspolitiken.
02:04
So I decidedbestämt to make
a documentarydokumentär about it.
34
112361
3000
Så jag bestämde mig för att
göra en dokumentär om det.
02:08
One of the people I interviewedintervjuades
35
116964
1905
En av personerna jag intervjuade
02:10
was the midwifebarnmorska who deliveredlevereras
all of the babiesspädbarn bornfödd in my villageby,
36
118893
5158
var barnmorskan som förlöste
alla barn som föddes i min by,
02:16
includingInklusive myselfjag själv.
37
124075
1150
mig själv inkluderad.
02:18
She was 84 yearsår oldgammal
when I interviewedintervjuades her.
38
126456
3164
Hon var 84 år gammal
när jag intervjuade henne.
02:22
I askedfrågade her,
39
130294
1724
Jag frågade henne:
02:24
"Do you rememberkom ihåg how manymånga babiesspädbarn
you deliveredlevereras throughoutgenom hela your careerkarriär?"
40
132042
3666
"Minns du hur många barn du har
förlöst under din karriär?"
02:28
She didn't have a numbersiffra for deliveriesleveranser.
41
136399
2234
Hon hade ingen siffra
på antalet förlossningar.
02:31
She said she had performedgenomförde
42
139561
3251
Hon sade att hon har utfört
02:34
60,000 forcedtvingade abortionsaborter
and sterilizationssteriliseringar.
43
142836
4575
60 000 tvångsaborter och steriliseringar.
02:40
SometimesIbland, she said,
44
148855
2310
Ibland, sade hon,
02:43
a late-termsena sikt fetusfostret
would surviveöverleva an abortionabort,
45
151189
3087
kunde fostret i en
längre gången graviditet överleva aborten
02:46
and she would killdöda the babybebis
after deliveringleverera it.
46
154300
2709
och då dödade hon barnet
efter att ha förlöst det.
02:49
She rememberedihåg how her handshänder would trembledarra
47
157489
3731
Hon mindes hur hennes händer darrade
02:53
as she did the work.
48
161244
1333
medan hon utförde arbetet.
02:55
Her storyberättelse shockedchockade me.
49
163815
1400
Hennes berättelse chockade mig.
02:57
When I setuppsättning out to make the filmfilma,
50
165934
2207
När jag började arbeta med filmen,
03:00
I expectedförväntat it would be a simpleenkel storyberättelse
of perpetratorsförövarna and victimsoffer.
51
168165
4417
trodde jag att det skulle bli en
simpel berättelse om förövare och offer.
03:04
People who carriedgenom out the policypolitik
52
172606
1928
Folk som verkställde ettbarnspolitiken
03:06
and people who are livinglevande
with the consequenceskonsekvenser.
53
174558
2584
och folk som lever med konsekvenserna.
03:09
But that wasn'tvar inte what I saw.
54
177701
1800
Men det var inte vad jag såg.
03:12
As I was finishingefterbehandling
my interviewintervju with the midwifebarnmorska,
55
180082
3204
När jag avslutade
intervjun med barnmorskan,
03:15
I noticedlade märke till an areaområde in her househus
56
183310
2231
lade jag märke till en del av hennes hus
03:17
that was decorateddekorerad
with elaborateutveckla homemadehemlagad flagsflaggor.
57
185565
4268
som var pyntad med
hemgjorda flaggor.
03:21
And eachvarje flagflagga has a picturebild
of a babybebis on it.
58
189857
3070
På varje flagga finns ett foto av en bebis.
03:26
These were flagsflaggor
that were sentskickat by familiesfamiljer
59
194157
3142
Dessa flaggor hade hon fått av familjer
03:29
whomvem she helpedhjälpte treatbehandla
theirderas infertilityinfertilitet problemsproblem.
60
197323
3881
med infertilitetsproblem
som hon hade hjälpt att behandla.
03:33
She explainedförklarade that she had had enoughtillräckligt
61
201657
2333
Hon förklarade att hon fått nog
03:36
of performingutför abortionsaborter
and sterilizationssteriliseringar --
62
204014
2936
av att utföra aborter och steriliseringar
03:38
that the only work she did now
was to help familiesfamiljer have babiesspädbarn.
63
206974
4616
och att det enda arbete hon utförde nu,
var att hjälpa familjer att skaffa barn.
03:44
She said she was fullfull of guiltskuld
64
212839
2444
Hon sade att hon var fylld av skuldkänslor
03:47
for carryingbärande out the one-childett barn policypolitik,
65
215307
2895
över att ha praktiserat ettbarnspolitiken,
03:50
and she hopedhoppats that by helpingportion
familiesfamiljer have babiesspädbarn,
66
218226
3244
och hon hoppades att hon,
genom att hjälpa familjer att få barn,
03:53
she could counteractmotverka
what she did in the pastdåtid.
67
221494
2976
kunde motverka vad hon gjort tidigare.
03:57
It becameblev clearklar to me
she, too, was a victimoffer of the policypolitik.
68
225034
4796
Det stod klart för mig att
hon också var ett av politikens offer.
04:02
EveryVarje voiceröst was tellingtalande her
69
230973
2691
Varje röst sade åt henne
04:05
that what she did was right
and necessarynödvändig for China'sKinas survivalöverlevnad.
70
233688
3467
att det hon gjorde var rätt och
nödvändigt för Kinas överlevnad.
04:10
And she did what she thought
was right for her countryland.
71
238108
2934
Hon gjorde det hon trodde
var rätt för sitt land.
04:14
I know how strongstark that messagemeddelande was.
72
242265
2468
Jag vet hur starkt det budskapet var.
04:17
It was everywhereöverallt
around myselfjag själv when I grewväxte up.
73
245273
3008
Det fanns överallt omkring mig
när jag växte upp.
04:20
It was printedtryckt on matchesmatcher,
74
248305
2724
Det var tryckt på tändsticksaskar,
04:23
playingspelar cardskort,
75
251053
1636
spelkort,
04:24
textbooksläroböcker, postersposters.
76
252713
2062
läroböcker, affischer.
04:27
The propagandapropaganda praisingprisade
the one-childett barn policypolitik
77
255180
2063
Propagandan som hyllade ettbarnspolitiken
04:29
was everywhereöverallt around us.
78
257267
1682
fanns överallt omkring oss.
04:30
[AnyoneNågon who refusesvägrar to sterilizesterilisera
will be arrestedarresterad.]
79
258973
2548
[Den som vägrar sterilisering
kommer bli arresterad.]
04:33
And so were the threatsHot
againstmot disobeyinginte lyda it.
80
261545
2334
Det var också hoten mot olydnad.
04:35
The messagemeddelande seepedTrängt into our mindssinnen
81
263903
2436
Budskapet spreds i våra hjärnor
04:38
so much so that I grewväxte up
feelingkänsla embarrassedgenerad
82
266363
3205
så starkt att jag växte upp
med en känsla av skam
04:41
for havinghar a youngeryngre brotherbror.
83
269592
1788
över att ha en yngre bror.
04:45
With eachvarje personperson I filmedfilmat,
84
273625
2834
För varje person jag filmade
04:49
I saw how theirderas mindssinnen and heartshjärtan
can be influencedpåverkas by the propagandapropaganda,
85
277530
6360
såg jag hur deras hjärnor och hjärtan
kan påverkas av propagandan,
04:55
and how theirderas willingnessviljan
to make sacrificesuppoffringar for the greaterstörre good
86
283914
4095
och hur deras vilja att
göra uppoffringar för allmänhetens bästa
05:00
can be twistedvriden into something
very darkmörk and tragictragisk.
87
288033
3467
kan vridas till att bli
något mycket mörkt och tragiskt.
05:04
ChinaKina is not the only placeplats
where this happenshänder.
88
292466
3952
Kina är inte det enda
stället där detta sker.
05:08
There is no countryland on earthjord
where propagandapropaganda isn't presentnärvarande.
89
296442
5190
Det finns inget land på jorden
där propaganda inte är närvarande.
05:14
And in societiessamhällen that are supposedförment to be
more openöppen and freefri than ChinaKina,
90
302180
4635
I samhällen som ska vara mer
öppna och fria än Kina,
05:18
it can be even harderhårdare to recognizeerkänna
what propagandapropaganda looksutseende like.
91
306839
4160
kan det vara ännu svårare att
känna igen hur propaganda ser ut.
05:23
It hidesdöljer in plainenkel sightsyn as newsNyheter reportsrapporter,
92
311728
3635
Den gömmer sig i nyhetsrapporteringar,
05:27
TVTV commercialsreklam, politicalpolitisk campaigningkampanjer
93
315387
4037
TV-reklamer, i politiska kampanjer,
05:31
and in our socialsocial mediamedia feedsflöden.
94
319448
1806
och i våra flöden i sociala medier.
05:34
It worksArbetar to changeByta our mindssinnen
withoututan our knowledgekunskap.
95
322347
3785
Den ändrar våra åsikter
utan att vi vet om det.
05:40
EveryVarje societysamhälle is vulnerablesårbar
to acceptingatt acceptera propagandapropaganda as truthsanning,
96
328300
5103
Alla samhällen är känsliga för
att acceptera propaganda som sanning
05:45
and no societysamhälle where propagandapropaganda
replacesersätter the truthsanning
97
333427
2808
och inget samhälle där
propaganda ersätter sanningen
05:48
can be trulyverkligt freefri.
98
336259
1762
kan vara helt fritt.
05:50
Thank you.
99
338349
1158
Tack.
05:51
(ApplauseApplåder)
100
339531
4016
(Applåder)
Translated by Fanny Matt
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Nanfu Wang - Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China.

Why you should listen

Nanfu Wang's Peabody Award-winning documentary, Hooligan Sparrow -- which follows maverick activist Ye Haiyan as she faces government surveillance and harassment after advocating for sexually abused schoolgirls -- was shortlisted for a 2017 Academy Award for Best Documentary Feature. She also directed and produced I Am Another You, winner of the Special Jury Prize at the 2017 Cannes Film Festival, and her latest film, One Child Nation, which explores the history of China's birth policy and its profound effects on generations of Chinese parents and children. It won the Grand Jury Prize at the 2019 Sundance Film Festival.

Originally from a remote village in China, Wang overcame poverty and a lack of access to formal education en route to earning three master's degrees from Shanghai University, Ohio University and New York University. She teaches editing at the School of Visual Arts as well as cinematography at New York University.

More profile about the speaker
Nanfu Wang | Speaker | TED.com