ABOUT THE SPEAKER
Nanfu Wang - Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China.

Why you should listen

Nanfu Wang's Peabody Award-winning documentary, Hooligan Sparrow -- which follows maverick activist Ye Haiyan as she faces government surveillance and harassment after advocating for sexually abused schoolgirls -- was shortlisted for a 2017 Academy Award for Best Documentary Feature. She also directed and produced I Am Another You, winner of the Special Jury Prize at the 2017 Cannes Film Festival, and her latest film, One Child Nation, which explores the history of China's birth policy and its profound effects on generations of Chinese parents and children. It won the Grand Jury Prize at the 2019 Sundance Film Festival.

Originally from a remote village in China, Wang overcame poverty and a lack of access to formal education en route to earning three master's degrees from Shanghai University, Ohio University and New York University. She teaches editing at the School of Visual Arts as well as cinematography at New York University.

More profile about the speaker
Nanfu Wang | Speaker | TED.com
TED2019

Nanfu Wang: What it was like to grow up under China's one-child policy

Nanfu Wang: Kaip atrodo vaikystė augant pagal Kinijos „vieno vaiko“ politiką

Filmed:
2,722,175 views

Kinijos „vieno vaiko“ politika buvo sustabdyta 2015-aisiais, bet mes tik dabar pradedame suprasti ką reiškė gyventi po šia programa, teigia TED bendradarbė ir dokumentikos kūrėja Nanfu Wang. Su ištraukomis iš savo filmo „One Child Nation“, ji dalinasi nepasakotomis istorijomis, atskleidžiančiomis sudėtingas politikos pasėkmes ir demaskuojančiomis nepastebimą propagandos galią.
- Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
My namevardas is NanfuNanfu.
0
1000
1690
Mano vardas yra Nanfu.
00:15
In ChineseKinų, "nanNan" meansreiškia "man."
1
3365
2875
Kinų kalboje „nan“ reiškia „vyras“.
00:18
And "fuFu" meansreiškia "pillarramstis."
2
6952
1817
O „fu“ reiškia „ramstis“.
00:21
My familyšeima had hopedtikėjosi for a boyberniukas,
3
9579
2113
Mano šeima tikėjosi berniuko,
00:23
who would growaugti up
to be the pillarramstis of the familyšeima.
4
11716
3333
kuris užaugs ir bus šeimos ramstis.
00:27
And when I turnedPaaiškėjo out to be a girlmergaitė,
5
15692
2239
Ir kai paaiškėjo, kad aš gimiau mergaite
00:29
they namedpavadintas me NanfuNanfu anywayvistiek.
6
17955
1856
jie visvien mane pavadino Nanfu.
00:31
(LaughterJuokas)
7
19835
1425
(Juokas)
00:33
I was borngimęs in 1985,
8
21284
2428
Aš gimiau 1985-aisiais,
00:35
sixšeši yearsmetai before ChinaKinija announcedpaskelbė
its one-childvieno vaiko policypolitika.
9
23736
3667
šešerius metus prieš Kinijai paskelbiant
„vieno vaiko politiką“.
00:40
Right after I was borngimęs,
10
28958
2246
Iškart po to kai gimiau,
00:43
the localvietinis officialspareigūnai cameatėjo
and orderedužsisakyti my mommama to be sterilizedSterilizuoti.
11
31228
4055
atvyko vietiniai pareigūnai ir
įsakė mano mamai sterilizuotis.
00:48
My grandpaSenelis stoodstovėjo up to the officialspareigūnai,
12
36767
2333
Mano senelis nenusileido pareigūnams,
00:51
because he wanted a grandsonanūkas
to carrynešiotis on the familyšeima namevardas.
13
39124
3386
nes jis norėjo anūko,
kuris tęstų šeimos vardą.
00:55
EventuallyGalų gale, my parentstėvai were allowedleidžiama
to have a secondantra childvaikas,
14
43982
4171
Galiausiai mano tėvams buvo leista
susilaukti antro vaiko,
01:00
but they had to wait for fivepenki yearsmetai
15
48177
2072
bet jie turėjo palaukti penkerius metus
01:02
and paysumokėti a substantialesminis fine.
16
50273
1800
ir susimokėti didelę baudą.
01:05
GrowingAuga up, my brotherbrolis and I
17
53638
2897
Kai augome, aš ir mano brolis
01:08
were surroundedapsuptas by childrenvaikai
from one-childvieno vaiko familiesšeimos.
18
56559
3128
buvome apsupti vaikų
iš „vieno vaiko“ šeimų.
01:13
I rememberPrisiminti feelingjausmas a senseprasme of shamegėda
19
61004
3038
Aš atsimenu, kad jaučiau gėdą,
01:16
because I had a youngerjaunesnis brotherbrolis.
20
64066
1755
nes turėjau jaunesnį brolį.
01:19
I feltjaučiamas like our familyšeima did something wrongneteisingai
for havingturintys two childrenvaikai.
21
67067
3658
Atrodė lyg mūsų šeima padarė
kažką blogo susilaukdama dviejų vaikų.
01:24
At the time, I didn't questionklausimas
22
72315
1485
Tuo metu aš nekviestionavau
01:25
where this senseprasme of shamegėda
and guiltkaltės cameatėjo from.
23
73824
2838
iš kur kilo šis gėdos ir kaltės jausmas.
01:31
A yearmetai and a halfpusė agoprieš,
I had my ownsavo first childvaikas.
24
79062
3294
Prieš pusantrų metų aš
susilaukiau pirmagimio.
01:34
It was the bestgeriausia thing
that ever happenedįvyko in my life.
25
82991
2928
Tai buvo geriausias dalykęs,
nutikęs mano gyvenime.
01:38
BecomingTampa a mothermotina
26
86538
1301
Tapimas motina
01:39
gavedavė me a totallyvisiškai newnaujas perspectiveperspektyva
on my ownsavo childhoodvaikystę,
27
87863
4079
man suteikė visiškai naują požiūrį į
mano pačios vaikystę
01:43
and it broughtatnešė back
my memoriesatsiminimai of earlyanksti life in ChinaKinija.
28
91966
4500
ir grąžino prisiminimus iš
mano ankstyvo gyvenimo Kinijoje.
01:49
For the pastpraeitis threetrys decadesdešimtmečius,
29
97490
2127
Per paskutinius tris dešimtmečius
01:51
everyoneVisi in my familyšeima had to applytaikyti
for a permissionleidimas from the governmentvyriausybė
30
99641
4722
visi mano šeimos nariai turėjo pateikti
prašymus valdžiai,
01:56
to have a childvaikas.
31
104387
1150
kad galėtų susilaukti vaiko.
01:58
And I wonderedįdomu
32
106369
1349
Ir aš susimąsčiau,
01:59
what it was like for people
who livedgyveno underpagal the one-childvieno vaiko policypolitika.
33
107742
4196
kaip gyveno žmonės, veikiami
„vieno vaiko“ politikos.
02:04
So I decidednusprendė to make
a documentaryDokumentinis filmas about it.
34
112361
3000
Taigi aš nusprendžiau sukurti
dokumentinį filmą apie tai.
02:08
One of the people I interviewedapklausti
35
116964
1905
Vienas žmonių, iš kurių ėmiau interviu,
02:10
was the midwifeAkušerio who deliveredpristatyta
all of the babieskūdikiai borngimęs in my villagekaimas,
36
118893
5158
buvo akušerė, priėmusi visus kūdikius
kaimelyje, kuriame gimiau,
02:16
includingįskaitant myselfsave.
37
124075
1150
įskaitant ir mane.
02:18
She was 84 yearsmetai oldsenas
when I interviewedapklausti her.
38
126456
3164
Kai su ja bendravau, jai buvo 84-eri.
02:22
I askedpaklausė her,
39
130294
1724
Aš jos paklausiau,
02:24
"Do you rememberPrisiminti how manydaug babieskūdikiai
you deliveredpristatyta throughoutvisoje your careerkarjera?"
40
132042
3666
„Ar prisimenate kiek kūdikių priėmėte
per savo darbo metus?“
02:28
She didn't have a numbernumeris for deliveriespristatymai.
41
136399
2234
Ji nežinojo priimtų kūdikių skaičiaus.
02:31
She said she had performedatliktas
42
139561
3251
Ji atsakė, jog jai teko įvykdyti
02:34
60,000 forcedpriverstas abortionsabortai
and sterilizationssterilizacijos.
43
142836
4575
60 000 priverstinių abortų
ir sterilizacijų.
02:40
SometimesKartais, she said,
44
148855
2310
Kartais, ji atsakė,
02:43
a late-termvėlyvojo laikotarpio fetusvaisiui
would surviveišgyventi an abortionAbortas,
45
151189
3087
vėlyvo periodo vaisius
išgyvendavo abortą
02:46
and she would killnužudyti the babykūdikis
after deliveringpristatymas it.
46
154300
2709
ir jai tekdavo nužudyti kūdikį,
jam atėjus į pasaulį.
02:49
She rememberedprisiminti how her handsrankos would trembledreba
47
157489
3731
Ji atsiminė, kaip jai drebėdavo rankos
02:53
as she did the work.
48
161244
1333
atlikinėjant tą darbą.
02:55
Her storyistorija shockedsukrėstas me.
49
163815
1400
Jos istorija mane šokiravo.
02:57
When I setnustatyti out to make the filmfilmas,
50
165934
2207
Kai aš išsiruošiau kurti filmo,
03:00
I expectedtikimasi it would be a simplepaprasta storyistorija
of perpetratorsnusikaltėliai and victimsaukos.
51
168165
4417
tikėjausi, kad tai bus paprasta istorija
apie kaltininkus ir aukas.
03:04
People who carriedvežta out the policypolitika
52
172606
1928
Žmones, kurie vykdė šią politiką
03:06
and people who are livinggyvenimas
with the consequencespasekmės.
53
174558
2584
ir žmones, kurie gyveno su jos
pasekmėmis.
03:09
But that wasn'tnebuvo what I saw.
54
177701
1800
Bet tai nebuvo tai, ką aš išvydau.
03:12
As I was finishingapdaila
my interviewinterviu with the midwifeAkušerio,
55
180082
3204
Baigiant pokalbį su akušere
03:15
I noticedpastebėjau an areaplotas in her housenamas
56
183310
2231
aš pastebėjau erdvę jos namuose,
03:17
that was decoratedpapuoštas
with elaboratedetalizuoti homemadenaminis flagsvėliavos.
57
185565
4268
kuri buvo išpuošta įmantriomis
rankų darbo vėliavėlėmis.
03:21
And eachkiekvienas flagvėliava has a picturenuotrauka
of a babykūdikis on it.
58
189857
3070
Ant kiekvienos iš tų vėliavėlių
buvo kūdikio nuotrauka.
03:26
These were flagsvėliavos
that were sentišsiųstas by familiesšeimos
59
194157
3142
Tai buvo vėliavėlės atsiųstos
šeimų, kurioms ji
03:29
whomkam she helpedpadėjo treatgydyk
their infertilityNevaisingumas problemsproblemos.
60
197323
3881
padėjo su jų nevaisingumo problemomis.
03:33
She explainedpaaiškinta that she had had enoughpakankamai
61
201657
2333
Ji paaiškino, kad jai buvo gana
03:36
of performingatlikti abortionsabortai
and sterilizationssterilizacijos --
62
204014
2936
vykdyti abortus ir sterilizacijas,
03:38
that the only work she did now
was to help familiesšeimos have babieskūdikiai.
63
206974
4616
ir kad šiandien ji dirba tik ties
pagalba šeimoms susilaukti kūdikio.
03:44
She said she was fullpilnas of guiltkaltės
64
212839
2444
Ji sakė, kad nešiojasi kaltę
03:47
for carryingnešioti out the one-childvieno vaiko policypolitika,
65
215307
2895
dėl to, kad prisidėjo
prie „vieno vaiko“ politikos
03:50
and she hopedtikėjosi that by helpingpadedant
familiesšeimos have babieskūdikiai,
66
218226
3244
ir tikisi, jog padėdama šeimoms
susilaukti kūdikio,
03:53
she could counteractpriešintis
what she did in the pastpraeitis.
67
221494
2976
atitaisys žalą, kurią padarė praeityje.
03:57
It becametapo clearaišku to me
she, too, was a victimauka of the policypolitika.
68
225034
4796
Man tapo aišku, jog ji irgi buvo
šios politikos auka.
04:02
EveryKiekvienas voicebalsas was tellingsakydamas her
69
230973
2691
Visi aplinkui jai kartojo, kad
04:05
that what she did was right
and necessarybūtina for China'sKinijos survivališgyvenimas.
70
233688
3467
tai, ką ji daro yra teisinga ir
reikalinga Kinijos išlikimui.
04:10
And she did what she thought
was right for her countryŠalis.
71
238108
2934
Ir ji darė tai, ką manė
esant teisinga jos šaliai.
04:14
I know how strongstiprus that messagepranešimas was.
72
242265
2468
Aš žinau kokia paveiki buvo ta žinutė.
04:17
It was everywherevisur
around myselfsave when I grewaugo up.
73
245273
3008
Ji buvo visur aplink mane kai augau.
04:20
It was printedatspausdintas on matchesrungtynes,
74
248305
2724
Ši žinutė buvo atspausdinta ant degtukų,
04:23
playingžaisti cardskortelės,
75
251053
1636
lošimo kortų,
04:24
textbooksvadovėliai, postersplakatai.
76
252713
2062
vadovėlių, plakatų.
04:27
The propagandapropagandos praisinggiriasi
the one-childvieno vaiko policypolitika
77
255180
2063
Propaganda, garbinanti
„vieno vaiko“ politiką
04:29
was everywherevisur around us.
78
257267
1682
mus supo visur.
04:30
[AnyoneKas nors who refusesatsisako to sterilizeSterilizuoti
will be arrestedsuimtas.]
79
258973
2548
[„Kiekvienas atsisakęs sterilizacijos
bus suimtas.“]
04:33
And so were the threatsgrėsmių
againstprieš disobeyingnepaklusimą it.
80
261545
2334
Taip pat ir grasinimai nepaklusus.
04:35
The messagepranešimas seepedišsamiau atvejį pavyko into our mindsprotai
81
263903
2436
Ši žinutė įsišaknijo mūsų mintyse
04:38
so much so that I grewaugo up
feelingjausmas embarrassednuliūdęs
82
266363
3205
taip stipriai, kad aš augau gėdydamasi,
04:41
for havingturintys a youngerjaunesnis brotherbrolis.
83
269592
1788
jog turiu jaunesnį brolį.
04:45
With eachkiekvienas personasmuo I filmednufilmuotas,
84
273625
2834
Su kiekvienu žmogumi, kurį nufilmavau
04:49
I saw how their mindsprotai and heartsširdis
can be influencedįtakoja by the propagandapropagandos,
85
277530
6360
aš mačiau, kaip jų protai ir širdys
gali būti paveikti propagandos
04:55
and how their willingnessnoro
to make sacrificesaukos for the greaterdidesnis good
86
283914
4095
ir kaip jų noras aukotis
dėl didesnio gėrio
05:00
can be twistedsusukti into something
very darktamsi and tragictragiškas.
87
288033
3467
gali būti pakreiptas
į kažką tamsaus ir tragiško.
05:04
ChinaKinija is not the only placevieta
where this happensatsitinka.
88
292466
3952
Kinija nėra vienintelė vieta
kur tai vyksta.
05:08
There is no countryŠalis on earthžemė
where propagandapropagandos isn't presentpateikti.
89
296442
5190
Nėra tokios šalies žemėje,
kur neegzistuotų propaganda.
05:14
And in societiesdraugijos that are supposedtariamas to be
more openatviras and freenemokamai than ChinaKinija,
90
302180
4635
Visuomenėse, kurios turėtų būti labiau
atviros ir laisvos nei Kinija,
05:18
it can be even hardersunkiau to recognizeatpažinti
what propagandapropagandos looksatrodo like.
91
306839
4160
propaganda gali būti
dar sunkiau atpažįstama.
05:23
It hideskailiai in plainpaprastas sightžvilgsnis as newsnaujienos reportsataskaitos,
92
311728
3635
Ji paslėpta atvirose vietose –
žinių pranešimuose,
05:27
TVTV commercialsreklama, politicalpolitinis campaigningkampanijas
93
315387
4037
televizijos reklamose,
politinėse kampanijose
05:31
and in our socialsocialinis mediažiniasklaida feedskanalai.
94
319448
1806
ir mūsų socailinių tinklų srautuose.
05:34
It worksdarbai to changekeisti our mindsprotai
withoutbe our knowledgežinios.
95
322347
3785
Tai keičia mūsų mąstymą
mums to nesuvokiant.
05:40
EveryKiekvienas societyvisuomenė is vulnerablepažeidžiamas
to acceptingpriimti propagandapropagandos as truthtiesa,
96
328300
5103
Kiekviena visuomenė yra pažeidžiama ir
gali priimti propagandą kaip tiesą
05:45
and no societyvisuomenė where propagandapropagandos
replacespakeičia the truthtiesa
97
333427
2808
ir nei viena visuomenė, kurioje
propaganda pakeičia tiesą,
05:48
can be trulynuoširdžiai freenemokamai.
98
336259
1762
negali būti iš tiesų laisva.
05:50
Thank you.
99
338349
1158
Ačiū.
05:51
(ApplausePlojimai)
100
339531
4016
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Nanfu Wang - Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China.

Why you should listen

Nanfu Wang's Peabody Award-winning documentary, Hooligan Sparrow -- which follows maverick activist Ye Haiyan as she faces government surveillance and harassment after advocating for sexually abused schoolgirls -- was shortlisted for a 2017 Academy Award for Best Documentary Feature. She also directed and produced I Am Another You, winner of the Special Jury Prize at the 2017 Cannes Film Festival, and her latest film, One Child Nation, which explores the history of China's birth policy and its profound effects on generations of Chinese parents and children. It won the Grand Jury Prize at the 2019 Sundance Film Festival.

Originally from a remote village in China, Wang overcame poverty and a lack of access to formal education en route to earning three master's degrees from Shanghai University, Ohio University and New York University. She teaches editing at the School of Visual Arts as well as cinematography at New York University.

More profile about the speaker
Nanfu Wang | Speaker | TED.com