ABOUT THE SPEAKER
Nanfu Wang - Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China.

Why you should listen

Nanfu Wang's Peabody Award-winning documentary, Hooligan Sparrow -- which follows maverick activist Ye Haiyan as she faces government surveillance and harassment after advocating for sexually abused schoolgirls -- was shortlisted for a 2017 Academy Award for Best Documentary Feature. She also directed and produced I Am Another You, winner of the Special Jury Prize at the 2017 Cannes Film Festival, and her latest film, One Child Nation, which explores the history of China's birth policy and its profound effects on generations of Chinese parents and children. It won the Grand Jury Prize at the 2019 Sundance Film Festival.

Originally from a remote village in China, Wang overcame poverty and a lack of access to formal education en route to earning three master's degrees from Shanghai University, Ohio University and New York University. She teaches editing at the School of Visual Arts as well as cinematography at New York University.

More profile about the speaker
Nanfu Wang | Speaker | TED.com
TED2019

Nanfu Wang: What it was like to grow up under China's one-child policy

Nanfu Wang: O mém dětství v době čínské politiky jednoho dítěte

Filmed:
2,722,175 views

„Politika jednoho dítěte byla v Číně zrušena v roce 2015, ale teprve teď začínáme chápat, jak se lidem pod diktátem této politiky vlastně žilo,“ říká dokumentaristka a TED Fellow Nanfu Wang. V ukázce ze svého filmu „One Child Nation“ („Národ jednoho dítěte“) divákům předkládá dosud nevyprávěné příběhy, které odkrývají rozsáhlé důsledky čínské demografické politiky, a zároveň upozorňuje na rafinovanou sílu propagandy.
- Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
My namenázev is NanfuNanfu.
0
1000
1690
Jmenuji se Nanfu.
00:15
In ChineseČínština, "nanNan" meansprostředek "man."
1
3365
2875
„Nan“ v čínštině znamená „muž“.
00:18
And "fuFu" meansprostředek "pillarpilíř."
2
6952
1817
A „fu“ znamená „pilíř“.
00:21
My familyrodina had hopeddoufal for a boychlapec,
3
9579
2113
Moji rodiče si přáli chlapce,
00:23
who would growrůst up
to be the pillarpilíř of the familyrodina.
4
11716
3333
který by se, až vyroste,
stal pilířem rodiny.
00:27
And when I turnedobrátil se out to be a girldívka,
5
15692
2239
A když jsem se pak narodila já,
00:29
they namedpojmenovaný me NanfuNanfu anywaytak jako tak.
6
17955
1856
tak mě stejně pojmenovali Nanfu.
00:31
(LaughterSmích)
7
19835
1425
(smích)
00:33
I was bornnarozený in 1985,
8
21284
2428
Narodila jsem se v roce 1985,
00:35
sixšest yearsroky before ChinaČína announcedoznámila
its one-childjedno dítě policypolitika.
9
23736
3667
šest let předtím, než Čína zavedla
takzvanou politiku jednoho dítěte.
00:40
Right after I was bornnarozený,
10
28958
2246
Hned po mém narození
přišli za matkou místní úředníci
00:43
the localmístní officialspředstavitelé camepřišel
and orderedobjednané my mommaminka to be sterilizedsterilizované.
11
31228
4055
a nařídili, že musí
podstoupit sterilizaci.
00:48
My grandpaDěda stoodstál up to the officialspředstavitelé,
12
36767
2333
Dědeček se ale jejich rozhodnutí vzepřel,
00:51
because he wanted a grandsonvnuk
to carrynést on the familyrodina namenázev.
13
39124
3386
protože si přál vnuka,
který by dál nesl jméno rodiny.
00:55
EventuallyNakonec, my parentsrodiče were allowedpovoleno
to have a seconddruhý childdítě,
14
43982
4171
Moji rodiče nakonec dostali
povolení pořídit si druhé dítě,
01:00
but they had to wait for fivePět yearsroky
15
48177
2072
ale museli pět let počkat
01:02
and payplatit a substantialpodstatné fine.
16
50273
1800
a také zaplatit vysokou pokutu.
01:05
GrowingPěstování up, my brotherbratr and I
17
53638
2897
Když jsme s bratrem vyrůstali,
01:08
were surroundedobklopen by childrenděti
from one-childjedno dítě familiesrodiny.
18
56559
3128
byli jsme široko daleko jediní,
kdo měl sourozence.
01:13
I rememberpamatovat feelingpocit a sensesmysl of shameostuda
19
61004
3038
Pamatuji si, jak jsem se styděla,
01:16
because I had a youngermladší brotherbratr.
20
64066
1755
že mám mladšího bratra.
01:19
I feltcítil like our familyrodina did something wrongšpatně
for havingmít two childrenděti.
21
67067
3658
Bylo to, jako by se rodiče provinili tím,
že se rozhodli mít dvě děti.
01:24
At the time, I didn't questionotázka
22
72315
1485
Tehdy jsem nepřemýšlela o tom,
odkud se ty pocity studu a viny berou.
01:25
where this sensesmysl of shameostuda
and guiltpocit viny camepřišel from.
23
73824
2838
01:31
A yearrok and a halfpolovina agopřed,
I had my ownvlastní first childdítě.
24
79062
3294
Před rokem a půl
se mi narodilo první dítě.
01:34
It was the bestnejlepší thing
that ever happenedStalo in my life.
25
82991
2928
Je to ta nejlepší věc,
která se mi v životě stala.
01:38
BecomingStává a mothermatka
26
86538
1301
Mateřství mi umožnilo podívat se
na mé vlastní dětství úplně jinak
01:39
gavedal me a totallynaprosto newNový perspectiveperspektivní
on my ownvlastní childhooddětství,
27
87863
4079
01:43
and it broughtpřinesl back
my memoriesvzpomínky of earlybrzy life in ChinaČína.
28
91966
4500
a oživilo mé nejranější vzpomínky
na život v Číně.
01:49
For the pastminulost threetři decadesdekády,
29
97490
2127
Během posledních třiceti let
01:51
everyonekaždý in my familyrodina had to applyaplikovat
for a permissionpovolení from the governmentvláda
30
99641
4722
museli všichni z mé rodiny
žádat vládu o povolení,
01:56
to have a childdítě.
31
104387
1150
když chtěli mít dítě.
01:58
And I wonderedpřemýšlel
32
106369
1349
Začalo mě zajímat,
01:59
what it was like for people
who livedžil underpod the one-childjedno dítě policypolitika.
33
107742
4196
jak se lidem v době prosazování
politiky jednoho dítěte skutečně žilo.
02:04
So I decidedrozhodl to make
a documentarydokumentární film about it.
34
112361
3000
Tak jsem se o tom
rozhodla natočit dokument.
02:08
One of the people I interviewedrozhovor
35
116964
1905
Mluvila jsem například
02:10
was the midwifeporodní asistentky who delivereddodáno
all of the babiesděti bornnarozený in my villagevesnice,
36
118893
5158
s porodní bábou, která přivedla
na svět všechny děti z naší vesnice,
02:16
includingpočítaje v to myselfmoje maličkost.
37
124075
1150
včetně mě.
02:18
She was 84 yearsroky oldstarý
when I interviewedrozhovor her.
38
126456
3164
Když jsem s ní dělala rozhovor,
bylo jí 84 let.
02:22
I askedzeptal se her,
39
130294
1724
Ptala jsem se jí:
02:24
"Do you rememberpamatovat how manymnoho babiesděti
you delivereddodáno throughoutpo celou dobu your careerkariéra?"
40
132042
3666
„Pamatujete si, kolika dětem jste
za svůj život pomohla na svět?“
02:28
She didn't have a numberčíslo for deliveriesdodávky.
41
136399
2234
Odpověděla, že neví, kolik jich bylo.
02:31
She said she had performedprovedeno
42
139561
3251
Ale řekla mi, že provedla
02:34
60,000 forcednucené abortionspotraty
and sterilizationssterilizace.
43
142836
4575
60 000 nucených potratů a sterilizací.
02:40
SometimesNěkdy, she said,
44
148855
2310
Někdy prý už byl
02:43
a late-termpozdní fetusplod
would survivepřežít an abortionpotrat,
45
151189
3087
plod tak vyvinutý, že potrat přežil,
02:46
and she would killzabít the babydítě
after deliveringdoručování it.
46
154300
2709
a ona pak dítě musela po narození zabít.
02:49
She rememberedvzpomněl si how her handsruce would trembletřást
47
157489
3731
Vyprávěla mi, jak se jí třásly ruce,
02:53
as she did the work.
48
161244
1333
když to dělala.
02:55
Her storypříběh shockedšokován me.
49
163815
1400
Její příběh mě šokoval.
02:57
When I setsoubor out to make the filmfilm,
50
165934
2207
Než jsem ten dokument začala točit,
03:00
I expectedočekávaný it would be a simplejednoduchý storypříběh
of perpetratorspachatelé and victimsoběti.
51
168165
4417
myslela jsem si, že to bude prostý příběh
o pachatelích a obětech.
03:04
People who carriednesený out the policypolitika
52
172606
1928
O lidech, kteří tu politiku vykonávali,
03:06
and people who are livingživobytí
with the consequencesdůsledky.
53
174558
2584
a o lidech, kteří žijí s jejími následky.
03:09
But that wasn'tnebyl what I saw.
54
177701
1800
Ale tak černobílé to nebylo.
03:12
As I was finishingdokončení
my interviewrozhovor with the midwifeporodní asistentky,
55
180082
3204
Když jsem dokončovala
rozhovor s tou porodní bábou,
03:15
I noticedvšiml si an areaplocha in her houseDům
56
183310
2231
všimla jsem si, že má jednu část domu
03:17
that was decoratedzdobené
with elaboratepropracovaný homemadedomácí výroba flagspříznaky.
57
185565
4268
vyzdobenou krásnými,
ručně vyšívanými vlajkami.
03:21
And eachkaždý flagvlajka has a pictureobrázek
of a babydítě on it.
58
189857
3070
A na každé vlajce byl obrázek miminka.
03:26
These were flagspříznaky
that were sentodesláno by familiesrodiny
59
194157
3142
Byly to vlajky, které jí poslaly rodiny,
03:29
whomkoho she helpedpomohl treatzacházet
theirjejich infertilityneplodnost problemsproblémy.
60
197323
3881
jimž pomohla s léčením neplodnosti.
03:33
She explainedvysvětlil that she had had enoughdost
61
201657
2333
Vysvětlila mi, že už měla dost
03:36
of performingprovádět abortionspotraty
and sterilizationssterilizace --
62
204014
2936
všech těch potratů a sterilizací
03:38
that the only work she did now
was to help familiesrodiny have babiesděti.
63
206974
4616
a že se teď naopak snaží lidem pomáhat,
aby děti mohli mít.
03:44
She said she was fullplný of guiltpocit viny
64
212839
2444
Říkala, že cítí obrovskou vinu za to,
03:47
for carryingnesoucí out the one-childjedno dítě policypolitika,
65
215307
2895
že politiku jednoho dítěte vykonávala,
03:50
and she hopeddoufal that by helpingpomáhání
familiesrodiny have babiesděti,
66
218226
3244
a doufá, že tím, že lidem pomáhá
řešit problémy s početím,
03:53
she could counteractpůsobit proti
what she did in the pastminulost.
67
221494
2976
trochu odčiní to, co dělala v minulosti.
03:57
It becamestal se clearPrůhledná to me
she, too, was a victimoběť of the policypolitika.
68
225034
4796
Došlo mi, že i ona je vlastně
obětí politiky jednoho dítěte.
04:02
EveryKaždý voicehlas was tellingvyprávění her
69
230973
2691
Ze všech stran slyšela,
04:05
that what she did was right
and necessarynezbytné for China'sČína survivalpřežití.
70
233688
3467
že to, co dělá, je správné
a pro budoucnost Číny nezbytné.
04:10
And she did what she thought
was right for her countryzemě.
71
238108
2934
Dělala prostě to, o čem si myslela,
že její zemi prospěje.
04:14
I know how strongsilný that messagezpráva was.
72
242265
2468
Vím, jak silná ta myšlenka tehdy byla.
04:17
It was everywherevšude
around myselfmoje maličkost when I grewrostl up.
73
245273
3008
Když jsem vyrůstala,
bylo to všude kolem mě.
04:20
It was printedvytištěno on matchesodpovídá,
74
248305
2724
Bylo to na krabičkách od sirek,
04:23
playinghraní cardskarty,
75
251053
1636
hracích kartách,
04:24
textbooksučebnice, postersplakáty.
76
252713
2062
v učebnicích, na plakátech.
04:27
The propagandapropaganda praisingchválit
the one-childjedno dítě policypolitika
77
255180
2063
Propaganda oslavující politiku
jednoho dítěte byla všudypřítomná.
04:29
was everywherevšude around us.
78
257267
1682
04:30
[AnyoneKaždý, kdo who refusesodmítá to sterilizesterilizujte
will be arrestedzatčen.]
79
258973
2548
[Odmítnutí sterilizace je trestný čin.]
04:33
And so were the threatshrozby
againstproti disobeyingNeuposlechnutí it.
80
261545
2334
A všudypřítomné bylo i vyhrožování tresty.
04:35
The messagezpráva seepedprosakovala into our mindsmysli
81
263903
2436
Ta myšlenka se nám
natolik vryla pod kůži,
04:38
so much so that I grewrostl up
feelingpocit embarrassedv rozpacích
82
266363
3205
že jsem se pak v dětství cítila trapně,
04:41
for havingmít a youngermladší brotherbratr.
83
269592
1788
protože jsem měla mladšího bratra.
04:45
With eachkaždý personosoba I filmedfilmu,
84
273625
2834
Příběhy lidí, se kterými jsem natáčela,
04:49
I saw how theirjejich mindsmysli and heartssrdce
can be influencedovlivněna by the propagandapropaganda,
85
277530
6360
mi ukázaly, jak moc může lidskou mysl
a srdce ovlivnit propaganda
04:55
and how theirjejich willingnessochota
to make sacrificesoběti for the greatervětší good
86
283914
4095
a že ochota přinášet oběti
ve jménu všeobecného blaha
05:00
can be twistedzkroucený into something
very darktemný and tragictragický.
87
288033
3467
může mít děsivé a tragické následky.
05:04
ChinaČína is not the only placemísto
where this happensse děje.
88
292466
3952
Čína není jediná země,
kde se něco takového děje.
05:08
There is no countryzemě on earthZemě
where propagandapropaganda isn't presentsoučasnost, dárek.
89
296442
5190
Na světě není žádná země,
kde by propaganda neexistovala.
05:14
And in societiesspolečnosti that are supposedpředpokládané to be
more openotevřeno and freevolný, uvolnit than ChinaČína,
90
302180
4635
A ve společnostech, které se považují
za otevřenější a svobodnější než Čína,
05:18
it can be even hardertěžší to recognizeuznat
what propagandapropaganda looksvzhled like.
91
306839
4160
může být dokonce mnohem těžší
propagandu rozpoznat.
05:23
It hidesskryje in plainprostý sightpohled as newszprávy reportszpráv,
92
311728
3635
Může být šikovně skryta ve zpravodajství,
05:27
TVTV commercialsreklamy, politicalpolitický campaigningkampaní
93
315387
4037
v reklamách, v politických kampaních
05:31
and in our socialsociální mediamédia feedskanály.
94
319448
1806
i na sociálních sítích.
05:34
It workspráce to changezměna our mindsmysli
withoutbez our knowledgeznalost.
95
322347
3785
A aniž bychom to tušili,
ovlivňuje naše myšlení.
05:40
EveryKaždý societyspolečnost is vulnerablezranitelné
to acceptingpřijetí propagandapropaganda as truthpravda,
96
328300
5103
V každé společnosti hrozí, že propaganda
začne být považována za pravdu,
05:45
and no societyspolečnost where propagandapropaganda
replacesnahradí the truthpravda
97
333427
2808
a žádná společnost, v níž se propaganda
vydává za pravdu,
05:48
can be trulyopravdu freevolný, uvolnit.
98
336259
1762
nemůže být skutečně svobodná.
05:50
Thank you.
99
338349
1158
Děkuji.
05:51
(ApplausePotlesk)
100
339531
4016
(potlesk)
Translated by Věra Batystová
Reviewed by Vladimír Harašta

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Nanfu Wang - Documentary filmmaker
Nanfu Wang uncovers untold stories about human rights in China.

Why you should listen

Nanfu Wang's Peabody Award-winning documentary, Hooligan Sparrow -- which follows maverick activist Ye Haiyan as she faces government surveillance and harassment after advocating for sexually abused schoolgirls -- was shortlisted for a 2017 Academy Award for Best Documentary Feature. She also directed and produced I Am Another You, winner of the Special Jury Prize at the 2017 Cannes Film Festival, and her latest film, One Child Nation, which explores the history of China's birth policy and its profound effects on generations of Chinese parents and children. It won the Grand Jury Prize at the 2019 Sundance Film Festival.

Originally from a remote village in China, Wang overcame poverty and a lack of access to formal education en route to earning three master's degrees from Shanghai University, Ohio University and New York University. She teaches editing at the School of Visual Arts as well as cinematography at New York University.

More profile about the speaker
Nanfu Wang | Speaker | TED.com