English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Residency

Beth Malone: How my dad's dementia changed my idea of death (and life)

Beth Malone: Hogyan változtatta meg apám demenciája gondolkodásomat a halálról (és az életről)?

Filmed:
1,148,219 views

Beth Malone melegséggel és együttérzéssel meséli el a mélységesen személyes történetet arról, hogy apja hogyan szenvedett a frontotemporális demenciától, és hogyan változtatta meg ez a gondolkodását a halálról (és az életről). Megindító elbeszélés egy lány szeretetéről -- az elengedésről és a béke megtalálásáról.

- Social entrepreneur, artist
TED Resident Beth Malone brings bold art to public spaces across the US, encouraging artists to have a sense of humor, to be vulnerable and take creative risks. Full bio

I've been doing some thinkinggondolkodás.
Gondolkoztam.
00:12
I'm going to killmegöl my dadapu.
Meg fogom ölni az apámat.
00:16
I calledhívott my sisterlánytestvér.
Felhívtam a nővéremet.
00:19
"Listen,
"Figyelj,
00:20
I've been doing some thinkinggondolkodás.
gondolkoztam.
00:21
I'm going to killmegöl DadApa.
Meg fogom ölni Apát.
00:24
I'm going to take him to OregonOregon,
Elviszem Oregonba,
00:27
find some heroinheroint,
keresek heroint,
00:30
and give it to him."
és beadom neki."
00:32
My dadapu has frontotemporalFronto-temporális lobelebeny dementiademencia,
Apámnak frontotemporalis demenciája,
00:34
or FTDFTD.
vagyis FTD-je van.
00:36
It's a confusingzavaró diseasebetegség
that hitstalálatok people in theirazok 50s or 60s.
Ez egy megtévesztő betegség,
ami az 50-60 éveseknél jellemző.
00:38
It can completelyteljesen changeváltozás
someone'svalaki personalityszemélyiség,
Teljesen megváltoztatja
az ember személyiségét,
00:41
makinggyártás them paranoidparanoid and even violenterőszakos.
paranoiássá és még erőszakossá is teszi.
00:44
My dad'sapa been sickbeteg for a decadeévtized,
Apám egy évtizede beteg,
00:47
but threehárom yearsévek agoezelőtt he got really sickbeteg,
de három éve súlyosbodott az állapota,
00:49
and we had to movemozog him out of his houseház --
és ki kellett költöztetnünk a házból -
00:51
the houseház that I grewnőtt up in,
a házból, amiben felnőttem,
00:54
the houseház that he builtépült
with his ownsaját handskezek.
a házban, amit saját kezével épített fel.
00:56
My strappingpántok, coolmenő dadapu
with the falsettohamisan singingéneklés voicehang
Az én keménykötésű, nagyszerű apám
a fejhangjával
00:59
had to movemozog into a facilitylétesítmény
for round-the-clockéjjel-nappal caregondoskodás
intézetbe ment, hogy állandó
felügyeletet kapjon
01:04
when he was just 65.
mindössze 65 évesen.
01:06
At first my momanya and sistersnővérek
and I madekészült the mistakehiba
Először anyám, a testvéreim és én
elkövettük azt a hibát
01:10
of puttingelhelyezés him in a regularszabályos nursingápolási home.
hogy átlagos idősek otthonába raktuk.
01:13
It was really prettyszép;
Nagyon szép volt;
01:16
it had plushplüss carpetszőnyeg
and afternoondélután artművészet classesosztályok
plüss szőnyegeik voltak
és délutáni művészfoglalkozásaik
01:17
and a dogkutya namednevezett DianeDiane.
és egy Diane nevű kutyájuk.
01:20
But then I got a phonetelefon call.
Aztán felhívtak.
01:23
"MsMS. MaloneMalone, we'vevoltunk arrestedletartóztatott your fatherapa."
"Ms. Malone, letartóztattuk az édesapját."
01:26
"What?"
"Micsoda?"
01:30
"Well, he threatenedfenyegetett
everybodymindenki with cutleryevőeszközök.
"Nos, mindenkit késsel fenyegetett.
01:32
And then he yankedrántotta
the curtainsfüggöny off the wallfal,
Lerángatta a függönyöket,
01:36
and then he triedmegpróbálta
to throwdobás plantsnövények out the windowablak.
és megpróbálta a növényeket
kidobni az ablakon.
01:39
And then, well, he pulledhúzta all
the oldrégi ladieshölgyek out of theirazok wheelchairskerekesszékek."
Aztán az összes idős hölgyet
kirángatta a tolószékéből."
01:42
"All the oldrégi ladieshölgyek?"
"Minden idős hölgyet?"
01:49
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
01:50
"What a cowboycowboy."
"Micsoda cowboy."
01:51
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
01:53
After he got kickedrúgott out of there,
Ezek után kirúgták onnan,
01:54
we bouncedvisszapattant him betweenközött
a bunchcsokor of state-runállami kézben facilitiesfelszerelés
megpróbáltunk egy csomó
állami intézetet
01:56
before findinglelet a treatmentkezelés centerközpont
specificallykifejezetten for people with dementiademencia.
mielőtt találtunk egy gondozóközpontot
kifejezetten demenciás betegeknek.
01:59
At first, he kindkedves of likedtetszett it,
Először valamennyire tetszett neki,
02:03
but over time his healthEgészség declinedcsökkent,
de idővel hanyatlott az egészsége.
02:05
and one day I walkedsétált in
Egy nap, mikor bementem,
02:07
and foundtalál him sittingülés hunchedgörnyedt over
on the groundtalaj wearingfárasztó a onesieonesie --
a földön ült görnyedten,
és kezeslábast viselt --
02:08
those kindsféle of outfitsruhák
that zippostai irányítószám in the back.
olyan fajtát,
aminek a hátán van a cipzár.
02:12
I watchedfigyelte him for about an houróra
as he yankedrántotta at it,
Nagyjából egy órán át néztem
ahogy rángatta,
02:17
tryingmegpróbálja to find a way out of this thing.
és próbált kimászni belőle.
02:21
And it's supposedfeltételezett to be practicalgyakorlati,
Praktikus volt elvileg,
02:24
but to me it lookednézett like a straightjacketengesztelhetetlen figyelmét a nád.
de az én szememben
kényszerzubbonynak tűnt.
02:26
And so I ranfutott out.
Kirohantam.
02:29
I left him there.
Otthagytam.
02:32
I satült in my truckkamion -- his oldrégi truckkamion --
Ültem a furgonomban - az ő furgonjában -
02:35
hunchedgörnyedt over,
összegörnyedve,
02:37
this really deepmély gutturalTorok viszgállási crykiáltás
comingeljövetel out of the pitPit of my bellyhas.
igazán mély sírás tört fel a torkomból.
02:39
I just couldn'tnem tudott believe that my fatherapa,
Egyszerűen nem tudtam elhinni,
hogy az apám,
02:43
the AdonisAdonis of my youthifjúság,
fiatalkorom Adonisza,
02:47
my really dearkedves friendbarát,
az én drága apám
02:50
would think that this kindkedves of life
was worthérdemes livingélő anymoretöbbé.
úgy gondolná, hogy ilyen életet
érdemes lenne élni?
02:53
We're programmedprogramozott
to prioritizefontossági sorrendbe productivitytermelékenység.
Belénk nevelték,
hogy a produktivitás legyen az első.
02:58
So when a personszemély --
an AdonisAdonis in this caseügy --
Ezért ha egy ember --
ez esetben egy Adonisz --
03:02
is no longerhosszabb productivetermelő
in the way we expectelvár him to be,
nem produktív többé
úgy, ahogy elvárnánk tőle,
03:06
the way that he expectselvárja, hogy himselfsaját maga to be,
ahogy ő elvárná magától,
03:09
what valueérték does that life have left?
mi értéke marad az életének?
03:12
That day in the truckkamion,
Aznap a furgonban
03:15
all I could imagineKépzeld el
was that my dadapu was beinglény torturedmegkínzott
csak azt tudtam elképzelni,
hogy apámat megkínozták,
03:17
and his bodytest was
the vesselhajó of that torturekínvallatás.
és a teste csak kínzó börtön.
03:21
I've got to get him out of that bodytest.
Ki kell szabadítanom abból a testből
03:26
I've got to get him out of that bodytest;
I'm going to killmegöl DadApa.
Ki kell szabadítanom abból a testből;
meg fogom ölni Apát.
03:28
I call my sisterlánytestvér.
Felhívtam a nővéremet.
03:32
"BethBeth," she said.
"Beth," - mondta -
03:35
"You don't want
to liveélő the restpihenés of your life
"Nem akarsz egész hátralévő életedben
03:40
knowingtudva that you killedelesett your fatherapa.
azzal küzdeni, hogy megölted az apádat.
03:42
And you'djobb lenne, ha be arrestedletartóztatott I think,
És letartóztatnának szerintem,
03:44
because he can't condonemegbocsát it.
mert ez visszafordíthatatlan.
03:46
And you don't even know
how to buyVásárol heroinheroint."
És nem is tudod, hogy kell heroint venni."
03:48
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
03:50
It's trueigaz, I don't.
Való igaz, nem tudom.
03:51
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
03:53
The truthigazság is we talk
about his deathhalál a lot.
Igazság szerint sokat beszélünk
a haláláról.
03:56
When will it happentörténik? What will it be like?
Mikor történik? Hogyan történik?
03:58
But I wishszeretnék that we would have talkedbeszélt
about deathhalál when we were all healthyegészséges.
De azt kívánom, bár akkor beszéltünk volna
róla, mikor még mind egészségesek voltunk
04:00
What does my bestlegjobb deathhalál look like?
Hogyan akarok meghalni?
04:04
What does your bestlegjobb deathhalál look like?
Hogyan akarsz te meghalni?
04:07
But my familycsalád didn't know to do that.
De a családom nem tudta megtenni.
04:10
And my sisterlánytestvér was right.
És a nővéremnek igaza volt.
04:13
I shouldn'tne murdergyilkosság DadApa with heroinheroint,
Nem kéne megölnöm Apát heroinnal,
04:15
but I've got to get him out of that bodytest.
de ki kell szabadítanom a testéből.
04:18
So I wentment to a psychicpszichés.
Ezért látnokhoz mentem.
04:22
And then a priestpap,
and then a supporttámogatás groupcsoport,
Majd egy paphoz,
aztán egy segítő csoportba,
04:24
and they all said the sameazonos thing:
és mind ugyanazt mondták:
04:26
sometimesnéha people hanglóg on
when they're worriedaggódó about lovedszeretett onesazok.
olykor az emberek ragaszkodóbbak,
mikor szeretteikért aggódnak.
04:28
Just tell them you're safebiztonságos,
and it's OK to go when you're readykész.
Csak mond nekik, hogy biztonságban vagy,
s ha készen állsz, mehetsz.
04:31
So I wentment to see DadApa.
Elmentem Apához.
04:35
I foundtalál him hunchedgörnyedt over
on the groundtalaj in the onesieonesie.
Görnyedten találtam a padlón
a kezeslábasában.
04:37
He was staringbámuló pastmúlt me
and just kindkedves of looking at the groundtalaj.
Keresztülnézett rajtam,
mintha csak a földet bámulná.
04:40
I gaveadott him a gingergyömbér aleALE
Adtam neki egy gyömbérsört
04:43
and just startedindult talkingbeszél
about nothing in particularkülönös,
és elkezdtem beszélni
csak úgy, lényegtelen dolgokról,
04:44
but as I was talkingbeszél,
he sneezedtüsszentett from the gingergyömbér aleALE.
de beszéltem,
és ő tüsszentett a gyömbérsörtől.
04:47
And the sneezetüsszentés --
it jerkedrántotta his bodytest uprightfüggőleges,
És a tüsszentés -
felegyenesítette a testét,
04:52
sparkingszikrázás him back to life a little bitbit.
kicsit visszahozva őt az életbe.
04:55
And he just kepttartotta drinkingivás and sneezingtüsszentés
and sparkingszikrázás, over and over and over again
És ő tovább ivott, és tüsszentett,
és kiegyenesedett, újra, meg újra.
04:57
untilamíg it stoppedmegállt.
míg el nem múlt.
05:02
And I heardhallott,
És hallottam,
05:05
"HehehehehehHeheheheheh,
"Heheheheheh,
05:07
hehehehehehheheheheheh ...
heheheheheh ...
05:09
this is so fabulousmesés.
Ez olyan mesés.
05:12
This is so fabulousmesés."
Ez olyan mesés"
05:15
His eyesszemek were opennyisd ki
and he was looking at me,
Nyitva volt a szeme és rám nézett
05:18
and I said, "Hiszia, DadApa!"
Én mondtam: "Szia, Apa!"
05:21
and he said, "HiyaSzia, BethBeth."
válaszolt: "Szervusz, Beth."
05:23
And I openednyitott my mouthszáj to tell him, right?
Kinyitottam a szám, hogy elmondjam.
05:27
"DadApa, if you want to diemeghal, you can diemeghal.
"Apa, ha meg akarsz halni, megteheted.
05:29
We're all OK."
Mind rendben vagyunk."
05:32
But as I openednyitott my mouthszáj to tell him,
De ahogy kinyitottam a szám,
05:33
all I could say was, "DadApa!
annyit tudtam mondani: "Apa!
05:35
I misshiányzik you."
Hiányzol."
05:40
And then he said, "Well, I misshiányzik you, too."
Mire ő: "Hát, te is nekem."
05:42
And then I just fellesett over
because I'm just a messrendetlenség.
És akkor összeestem
mert csak zűrzavar volt bennem .
05:44
So I fellesett over and I satült there with him
Elestem és ott ültem vele
05:47
because for the first time in a long time
he seemedÚgy tűnt kindkedves of OK.
mert hosszú ideje először
nagyjából úgy tűnt, rendben van.
05:52
And I memorizedmegjegyzett his handskezek,
Emlékeimbe véstem a kezét,
05:56
feelingérzés so gratefulhálás that his spiritszellem
was still attachedcsatolt to his bodytest.
és hálás voltam, hogy a lelke
még mindig kapcsolatban van a testével.
05:59
And in that momentpillanat I realizedrealizált
És abban a pillanatban rájöttem
06:05
I'm not responsiblefelelős for this personszemély.
Nem vagyok felelős ezért az emberért.
06:08
I'm not his doctororvos,
Nem vagyok az orvosa,
06:11
I'm not his motheranya,
nem vagyok az anyja,
06:13
I'm certainlybiztosan not his God,
bizonyára az Istene sem,
06:15
and maybe the bestlegjobb way to help him and me
és talán leginkább azzal segítek
rajta és magamon,
06:17
is to resumeÖnéletrajz our rolesszerepek
as fatherapa and daughterlánya.
ha megtartjuk a szerepünket
mint apa és lánya.
06:21
And so we just satült there,
Így csak ültünk ott,
06:25
calmnyugodt and quietcsendes like we'vevoltunk always doneKész.
nyugodtan és csendben,
ahogy mindig is tettük.
06:27
NobodySenki sem was productivetermelő.
Senki nem volt produktív.
06:30
BothMindkét of us are still strongerős.
még mindketten erősek vagyunk.
06:32
"OK, DadApa. I'm going to go,
"Oké, Apa. Én most megyek.
06:37
but I'll see you tomorrowholnap."
de jövök majd holnap."
06:40
"OK," he said.
"Rendben," mondta.
06:43
"Hey,
"Hé,
06:46
this is a prettyszép niceszép haciendaHacienda."
ez egy nagyon jó kis hely."
06:48
Thank you.
Köszönöm.
06:51
(ApplauseTaps)
(Taps)
06:53

▲Back to top

About the speaker:

Beth Malone - Social entrepreneur, artist
TED Resident Beth Malone brings bold art to public spaces across the US, encouraging artists to have a sense of humor, to be vulnerable and take creative risks.

Why you should listen

Beth Malone is executive director and partner at Dashboard US, an award-winning, experimental creative agency. Dashboard has presented exhibitions and special artist projects in cities around the country including New York, New Orleans, Atlanta, and Detroit. Dashboard has commissioned new, nontraditional works from over 200 artists.

Malone encourages artists to have a sense of humor, to be vulnerable and take creative risks, a practice she employed for herself when processing illness, caretaking and death. In 2014, she and her dad were sitting on a couch in a psychiatric hospital in Atlanta, GA. He looked at her and said, "I’m gonna be lost after this. After this, I’m gonna be gone." In August 2017, her dad passed away from frontotemporal lobe dementia -- just two months after she gave her TED Talk. It was a good death.

More profile about the speaker
Beth Malone | Speaker | TED.com